Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
  • Версія для друку
  •  
 

Договір
між Україною та Словацькою Республікою
про соціальне забезпечення

( Договір ратифіковано Законом
N 2731-III ( 2731-14 ) від 20.09.2001, ВВР, 2002, N 2, ст.14 )
{ Зміни до Договору див. у Угоді ( 703_077 ) від 11.10.2007 }

Дата підписання: 05.12.2000 Дата ратифікації Україною: 20.09.2001 Дата набрання чинності для України: 01.01.2002
Україна та Словацька Республіка (далі "Договірні Сторони"), виходячи з бажання врегулювати взаємні відносини в галузі
соціального забезпечення, домовились про нижченаведене:
Частина перша
Загальні положення
Стаття 1
1. Терміни, наведені у цьому Договорі, мають таке значення: а) "Законодавство" - закони та інші нормативні акти про
соціальне забезпечення згідно із пунктом 1 статті 2 цього
Договору; б) "Громадянин": для України - особа, яка має громадянство України, для Словацької Республіки - особа, яка має громадянство
Словацької Республіки; в) "Уповноважений орган": для України - Міністерство праці та соціальної політики
України, для Словацької Республіки - Міністерство праці, соціальних
справ і сім'ї Словацької Республіки; г) "Компетентна установа" - установа, яка виконує правові
норми в обсязі, вказаними у статті 2 цього Договору; д) "Працівник" - працевлаштована особа, або особа, яка
самостійно здійснює діяльність з метою заробітку, особа,
співпрацююча з особою, яка самостійно здійснює діяльність з метою
заробітку, або прирівнена до них особа, яка бере участь у
страхуванні на підставі власної діяльності, згідно з правовими
нормами, вказаними у статті 2 цього Договору; є) "Страховий стаж" - період надання допомоги, період
тривання трудових відносин і до них прирівнений період, що
вважається таким згідно із правовими нормами Договірних Сторін, і
який зараховується при встановленні права на грошові допомоги; ж) "Грошова виплата" - пенсія або грошова виплата, яка
виплачується включно з усіма її частинами відповідно до пункту 1
статті 2 цього Договору. 2. Інші терміни, що застосовуються у цьому Договорі, мають
значення, яке їм надається законодавством Договірних Сторін.
Стаття 2
1. Цей Договір поширюється на здійснення таких видів грошових
виплат: А. В Україні відповідно до законодавства про соціальне
забезпечення: 1) пенсія за віком; 2) пенсія по інвалідності; 3) пенсія в разі втрати годувальника; 4) пенсія за вислугу років; 5) допомога по тимчасовій непрацездатності; 6) допомога сім'ям з дітьми; 7) допомога на поховання; 8) допомога для догляду за членом сім'ї. Б. У Словацькій Республіці відповідно до законодавства про
пенсійне забезпечення і страхування на випадок хвороби: 1) пенсія за віком; 2) пенсія по інвалідності; 3) часткова пенсія по інвалідності; 4) пенсія вдові; 5) пенсія за дружиною; 6) сирітська пенсія; 7) грошова виплата внаслідок хвороби; 8) грошова допомога матерям для догляду за дітьми; 9) допомога по догляду за членом сім'ї; 10) компенсаційна допомога при вагітності та родах; 11) допомога на поховання. 2. Цей Договір буде застосовуватись до законодавства, яке
змінює або доповнює правові положення, зазначені в пункті 1 цієї
статті. 3. Цим Договором не порушуються зобов'язання Договірних
Сторін, що випливають з їхніх міжнародних договірних документів,
укладених із третьою державою.
Стаття 3
Цей Договір поширюється на: а) громадян, на яких поширюється або поширювалось
законодавство однієї або двох Договірних Сторін; б) інших осіб, якщо вони успадкували свої права від громадян,
указаних у пункті а) цієї статті.
Стаття 4
1. При застосуванні законодавства однієї Договірної Сторони,
громадяни цієї Договірної Сторони прирівнюються до громадян іншої
Договірної Сторони, якщо цим Договором не передбачено інше. 2. Грошові виплати, призначені на підставі законодавства
однієї Договірної Сторони, будуть надаватися громадянам іншої
Договірної Сторони, які перебувають за межами територій обох
Договірних Сторін, на рівних умовах і в однаковому обсязі, як вони
надаються громадянам першої Договірної Сторони, які перебувають за
межами територій обох Договірних Сторін.
Стаття 5
Якщо цим Договором не передбачене інше, грошові виплати
особам, зазначеним в статті 3, виплачуються на території іншої
Договірної Сторони до тих пір, доки вони перебувають на цій
території.
Частина друга
Застосування законодавства
Стаття 6
На працівника поширюються правові норми тієї Договірної
Сторони, на території якої здійснюється трудова діяльність, якщо у
статтях 7-9 цього Договору не передбачено інше. Це положення
застосовується і в тому разі, коли працівник перебуває або
місцезнаходження його роботодавця є на території іншої Договірної
Сторони.
Стаття 7
1. Якщо роботодавець, місцезнаходження якого є на території
однієї Договірної Сторони, відряджає працівника для виконання
трудової діяльності на території іншої Договірної Сторони, то до
закінчення 24 календарного місяця з дня відрядження працівника, на
нього поширюється законодавство першої Договірної Сторони. 2. На працівника транспортної служби (служби перевезень),
місцезнаходження якої є на території однієї Договірної Сторони,
відрядженого на територію іншої Договірної Сторони, поширюється
законодавство першої Договірної Сторони. 3. На членів екіпажів морських суден поширюється
законодавство тієї Договірної Сторони, під прапором якої ходить
судно.
Стаття 8
1. На державних службовців Договірних Сторін, відряджених для
виконання службових обов'язків з території однієї Договірної
Сторони на територію іншої Договірної Сторони, поширюється
законодавство першої Договірної Сторони. 2. Положення цього Договору не поширюються на громадян, які є
членами дипломатичних місій в рамках положень Віденських конвенцій
про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року ( 995_048 ) та
про Консульські зносини від 24 квітня 1963 року ( 995_047 ).
Стаття 9
1. Уповноважені органи обох Договірних Сторін можуть
домовитися про надання винятків з положень статей 6-8 цього
Договору, якщо це буде на користь цих громадян. 2. Для встановлення винятку відповідно до пункту 1 цієї
статті необхідно подати спільну заяву працівника та його
роботодавця до компетентної установи відповідної Договірної
Сторони.
Частина третя
Виплати у разі хвороби та материнства
Стаття 10
1. Грошові виплати на підставі страхування на випадок хвороби
та материнства виплачуються в розмірі та за умов, визначених
законодавством тієї Договірної Сторони, на території якої
громадянин застрахований на випадок хвороби та материнства. 2. Якщо для виникнення права на грошову виплату на підставі
страхування на випадок хвороби та материнства потрібний
відповідний страховий стаж, то до нього зараховується і страховий
стаж, набутий на території іншої Договірної Сторони. У разі, коли
страховий стаж набутий відповідно до законодавства обох Договірних
Сторін, взаємно перекривається, то він враховується лише один раз. 3. Якщо громадянин має право на грошову допомогу на підставі
страхування на випадок хвороби та материнства відповідно до цього
Договору або відповідно до національного законодавства обох
Договірних Сторін за однакові періоди, то грошова виплата
здійснюється згідно із законодавством тієї Договірної Сторони, на
території якої цей громадянин перебував на момент виникнення цього
права, причому доходи, отримані на території іншої Договірної
Сторони, не враховуються.
Частина четверта
Виплати у разі старості, інвалідності, смерті
Стаття 11
Якщо у громадянина виникне право на грошову виплату згідно із
законодавством однієї Договірної Сторони навіть без урахування
положень пунктів 1-4 статті 12, Компетентна установа цієї
Договірної Сторони призначає допомогу відповідно до страхового
стажу, набутого згідно з її законодавством.
Стаття 12
1. Якщо право на грошову виплату згідно із статтею 11 не
виникає, то страховий стаж, набутий громадянином відповідно до
законодавства обох Договірних Сторін і необхідний для виникнення
права на грошову виплату, підсумовується, за умови, що він не
перекривається. Якщо періоди обчислення страхового стажу, набутого
громадянином згідно із законодавством обох Договірних Сторін,
перекриваються, то вони зараховуються лише один раз. Зарахування
періодів страхового стажу регулюється законодавством тієї
Договірної Сторони, де цей стаж був набутий. 2. Обчислення розміру грошової виплати, право на яку виникло
відповідно до пункту 1 цієї статті, здійснюється таким чином: а) Компетентна установа однієї Договірної Сторони підраховує
повний розмір грошової виплати, враховуючи страховий стаж, набутий
відповідно до законодавства обох Договірних Сторін; б) на підставі таким чином обчисленого розміру грошової
виплати Компетентна установа призначає грошову виплату в розмірі,
що відповідає співвідношенню між страховим стажем, встановленим
згідно з власним законодавством, та загальним страховим стажем,
набутим згідно із законодавством обох Договірних Сторін. 3. Середній місячний заробіток, необхідний для обчислення
розміру грошової виплати згідно із законодавством однієї із
Договірних Сторін обчислюється на підставі середньої заробітної
плати, отриманої лише на території цієї Договірної Сторони. 4. Загальний розмір грошової виплати, встановлений згідно із
законодавством обох Договірних Сторін, не може бути меншим за
мінімальний розмір грошової виплати, передбаченої законодавством
тієї Договірної Сторони, на території якої громадянин перебуває.
Відповідну різницю до грошової виплати доплачує Компетентна
установа тієї Договірної Сторони, на території якої перебуває
громадянин. 5. Якщо страховий стаж, який враховується при призначенні
грошової виплати відповідно до законодавства однієї Договірної
Сторони, не складає в сумі 12 місяців, то грошові виплати
відповідно до цього Договору не здійснюються. Це не стосується
того випадку, коли є припущення, що право на грошову виплату
виникне і за страховий стаж, менший ніж 12 місяців. Якщо право на
грошову виплату відповідно до другого речення цього пункту не
виникне, то Компетентна установа іншої Договірної Сторони враховує
цей страховий стаж при визначенні розміру грошової виплати.
Стаття 13
Якщо виникне право на грошову виплату відповідно до пункту 1
статті 12 і Компетентна установа може призначити її лише за
страховий стаж, набутий згідно з національним законодавством, то
положення пунктів 2 і 4 статті 12 цього Договору не
застосовуються.
Стаття 14
Якщо законодавством однієї Договірної Сторони обумовлюється
отримання права на грошову виплату тим, що громадянин на момент
виникнення права на грошову виплату повинен бути застрахованим,
або якщо він у неї вже отримав право на грошову виплату, то ця
умова вважається виконаною, якщо громадянин є таким чином
забезпечений відповідно до законодавства іншої Договірної Сторони.
Частина п'ята
Допомога на поховання
Стаття 15
Допомога на поховання призначається і виплачується в розмірі
та за умов, встановлених законодавством тієї Договірної Сторони,
на території якої покійний громадянин перебував.
Частина шоста
Загальні положення
Стаття 16
1. Уповноважені органи Договірних Сторін укладуть
Адміністративну угоду про застосування цього Договору. 2. Уповноважені органи обох Договірних Сторін інформуватимуть
один одного: а) про всі заходи, пов'язані з виконанням нього Договору; б) про всі зміни у законодавстві, що стосуються виконання
цього Договору. 3. Уповноважені органи та Компетентні установи однієї
Договірної Сторони не можуть відмовити у прийнятті заяви та інших
документів, посилаючись на те, що вони написані мовою іншої
Договірної Сторони. 4. Уповноважені органи та Компетентні установи Договірних
Сторін для виконання цього Договору встановлюють прямі контакти
між собою та учасниками виконання цього Договору або
уповноваженими ними особами. 5. Медичне обстеження, необхідне для виконання відповідно до
законодавства однієї Договірної Сторони і стосується громадян, які
перебувають на території іншої Договірної Сторони, проводиться на
вимогу першого Компетентного органу на кошти Договірної Сторони,
на території якої громадянин перебуває.
Стаття 17
Для виконання цього Договору, особливо з метою забезпечення
простого й швидкого зв'язку між Компетентними установами обох
Договірних Сторін, Уповноважені органи визначають відповідні
контактні органи.
Стаття 18
1. Звільнення або пільги в оподаткуванні, стягненні гербових
(митних) зборів, судового мита або зборів за реєстрацію
документів, які необхідно подавати при виконанні законодавства
однієї Договірної Сторони, поширюється і на відповідні документи,
які необхідно подавати при виконанні цього Договору або відповідно
до законодавства іншої Договірної Сторони. 2. Будь-які документи, що подаються при виконанні цього
Договору, не потрібно засвідчувати в дипломатичних установах.
Стаття 19
1. Клопотання, заяви або інші документи, що подаються для
виконання положень цього Договору або відповідно до законодавства
однієї Договірної Сторони, Уповноваженому органу або Компетентній
установі цієї Договірної Сторони, вважаються клопотаннями, заявами
або іншими документами, поданими до відповідного Уповноваженого
органу або Компетентної установи іншої Договірної Сторони. 2. Заяви на грошові виплати, подані відповідно до
законодавства однієї Договірної Сторони, вважаються заявами на
відповідні виплати за цим Договором згідно із законодавством іншої
Договірної Сторони, за винятком, коли зацікавлена особа
безперечно вимагає відкласти призначення грошової виплати за віком
згідно із законодавством однієї Договірної Сторони. 3. Клопотання, заяви та інші документи, що повинні бути
подані згідно із законодавством однієї Договірної Сторони в
зазначений термін Уповноваженому органу або Компетентній установі
цієї Договірної сторони, можуть бути подані у той самий термін
Уповноваженому органу або Компетентній установі іншої Договірної
сторони. 4. У випадках, зазначених в пунктах 1-3 Компетентна установа,
яка отримала клопотання, заяви або інші документи, невідкладно
передасть їх безпосередньо до Компетентної установи іншої
Договірної Сторони.
Стаття 20
1. Компетентна установа однієї Договірної Сторони переказує
грошові виплати на територію іншої Договірної Сторони в
національній валюті. 2. Переказ платежів здійснюється на підставі платіжних угод,
які діють на час переказу платежів між Договірними Сторонами.
Стаття 21
Якщо Компетентна установа однієї Договірної Сторони здійснить
грошові виплати громадянинові авансом за будь-який термін, а
Компетентна установа іншої Договірної Сторони має виплатити
грошову виплату за той самий термін на підставі свого
законодавства, Компетентна установа іншої Договірної Сторони
розраховується за виплачений аванс з Компетентною установою першої
Договірної Сторони. Якщо Компетентна установа однієї Договірної
Сторони здійснила авансові грошові виплати в сумі, що перевищує
розмір грошової виплати, що належить громадянинові згідно із
законодавством іншої Договірної Сторони, то сума, що її
перевищує, вважається авансовою грошовою виплатою відповідно до
першого речення.
Стаття 22
1. Спори між Договірними Сторонами, що стосуються тлумачення
положень або виконання цього Договору, вирішуються за
посередництвом Уповноважених органів Договірних Сторін. 2. Якщо спірні питання неможливо буде врегулювати в такий
спосіб протягом шести календарних місяців, то на прохання однієї
з Договірних Сторін його можна подати на розгляд Арбітражного
суду, склад і повноваження якого визначатиметься за взаємною
згодою обох Договірних Сторін. 3. Рішення Арбітражного суду має ґрунтуватися на принципах
цього Договору. Його рішення є обов'язковим і остаточним.
Частина сьома
Перехідні та заключні положення
Стаття 23
1. Цей Договір не встановлює право на отримання грошових
виплат до набрання чинності цього Договору. 2. Для отримання права на грошові виплати згідно з цим
Договором зараховується також страховий стаж, набутий відповідно
до законодавства обох Договірних Сторін до набрання чинності цього
Договору.
Стаття 24
1. Якщо після набрання чинності цього Договору на територію
іншої Договірної Сторони переселиться громадянин, який отримував
грошові виплати згідно з Угодою між Союзом Радянських
Соціалістичних Республік і Чехословацькою Республікою про
соціальне забезпечення, від 2 грудня 1959 року, і увесь страховий
стаж був набутий ним на території тієї Договірної Сторони, з якої
він переселився, Компетентна установа цієї Договірної Сторони
припинить виплати. Компетентна установа іншої Договірної Сторони
призначить виплати згідно з власним законодавством. 2. Якщо після набрання чинності цього Договору на територію
іншої Договірної Сторони переселиться громадянин, який отримував
пенсію згідно з Угодою між Союзом Радянських Соціалістичних
Республік і Чехословацькою Республікою про соціальне забезпечення,
від 2 грудня 1959 року, і страховий стаж був набутий ним на
території обох Договірних Сторін, Компетентні установи обох
Договірних Сторін призначать пенсію згідно із статтями 11-13 цього
Договору.
Стаття 25
1. Цей Договір підлягає ратифікації. Обмін ратифікаційними
грамотами буде здійснено у м. Києві. 2. Цей Договір набирає чинності в перший день першого
календарного місяця після місяця, в якому відбувся обмін
ратифікаційними грамотами. 3. Цей Договір укладається на невизначений термін. Кожна
Договірна Сторона має право письмово денонсувати цей Договір.
Строк дії цього Договору закінчується через шість календарних
місяців, починаючи від першого дня календарного місяця, наступного
після календарного місяця, в якому письмове повідомлення буде
вручено іншій Договірній Стороні. 4. У випадку денонсації цього Договору права осіб, набуті у
відповідності з положеннями цього Договору до припинення його дії,
зберігаються. 5. З дати набрання чинності цим Договором у відносинах між
Договірними Сторонами припиняє свою дію Угода між Союзом
Радянських Соціалістичних Республік і Чехословацькою Республікою
про соціальне забезпечення( 203_059 ), від 2 грудня 1959 року.
Набуті відповідно до цієї Угоди права залишаються недоторканими,
за винятком положення статті 24 цього Договору.
Вчинено в м. Братислава 5 грудня 2000 року в двох примірниках
українською і словацькою мовами, при цьому обидва тексти є
автентичними.
За Україну За Словацьку Республіку
(підпис) (підпис)

 

 
Пенсійне законодавство Міжнародний документ, Договір Четвер, 11 жовтня 2007
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Міжнародні угоди"