Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії
  • Версія для друку
  •  
 

Договір
між Урядом України і Урядом Естонської Республіки про
співробітництво в галузі соціального забезпечення

( Договір ратифіковано Законом N 615/97-ВР ( 615/97-ВР )
від 04.11.97 )
{ Про припинення дії Договору додатково див. Угоду ( 233_040 )
від 05.10.2010 }

Уряд України і Уряд Естонської Республіки далі "Сторони",
прагнучи розвивати співробітництво в галузі соціального
забезпечення, домовились про таке:
I. Загальні положення
Стаття 1
1. Для цілей цього Договору: термін "законодавство" включає закони та інші правові акти
Сторін в галузях соціального забезпечення, які зазначені в статті
3 цього Договору; термін "компетентні органи управління" означає: в Україні - Міністерство соціального захисту населення
України, в Естонській Республіці - Міністерство соціальних справ
Естонської Республіки; термін "компетентна установа" означає орган або установу, в
обов'язки якого входить призначення і виплата допомог, а також
фінансування медичних послуг; термін "члени сім'ї" означає осіб, визначених або визнаних
такими на підставі законодавства Сторін; термін "періоди страхування" означає періоди сплати
внесків державного обов'язкового соціального страхування, а також
будь-які інші періоди, прирівнені до періодів страхування
відповідно до законодавства Сторін; термін "проживання" означає: з боку України - місце
постійного проживання, визнане таким законодавством України, з
боку Естонської Республіки, - що особа є постійним жителем Естонії
або іноземцем, який перебуває в Естонії на підставі виду на
проживання на визначений строк; термін "особа, яка самостійно займається трудовою діяльністю"
означає особу, яка працює не по найму з метою отримання доходу і
підпадає під дію законодавства, зазначеного в статті 3 цього
Договору; термін "допомоги" означає пенсії, грошові виплати та інші
допомоги, включаючи всі їх частини і всі підвищення, надбавки та
доплати, зазначені в статті 3 цього Договору; термін "медичні послуги" означає послуги, які надаються
відповідно до законодавства Сторін; термін "сімейні допомоги" включає: в Україні - періодичні
грошові виплати, які призначаються в залежності від кількості та
віку дітей, а також одноразова допомога при народженні дитини; в Естонській Республіці, допомоги на дітей і сімейні
допомоги, в Україні - періодичні грошові виплати, які
призначаються в залежності від кількості та віку дітей, а також
одноразова допомога при народженні дитини. 2. Інші терміни і вирази, що застосовуються у цьому Договорі,
мають значення, яке надається їм законодавством відповідної
Сторони.
Стаття 2
Цей Договір регулює соціальне забезпечення осіб, а також
членів їхніх сімей, на яких поширювалось або поширюється
законодавство України чи Естонської Республіки в галузі
соціального забезпечення.
Стаття 3
1. Цей Договір регулює перелічені нижче галузі соціального
забезпечення: допомога по тимчасовій непрацездатності; допомога по материнству; медичні послуги; пенсії по інвалідності; пенсії за віком; пенсії за вислугу років; пенсії в разі втрати годувальника; допомога у випадку трудового каліцтва, професійного
захворювання або смерті з цих причин; допомога на поховання; допомога по безробіттю; сімейні допомоги; соціальні пенсії в Україні, народні пенсії в Естонській
Республіці. 2. При застосуванні цього Договору необхідно керуватися
законодавством: України про: пенсійне забезпечення; державну допомогу сім'ям з дітьми; соціальну допомогу; соціальне страхування; медичне обслуговування; про охорону праці в частині відшкодування шкоди у зв'язку з
трудовим каліцтвом або професійним захворюванням; зайнятості населення в частині надання допомог по безробіттю. Естонської Республіки про: медичне страхування; державні прожиточні гроші, включаючи пенсії на пільгових
умовах і за вислугу років; відшкодування шкоди при трудових каліцтвах і професійних
захворюваннях; допомоги по безробіттю; дитячі та сімейні допомоги; допомоги на поховання; соціальний податок. 3. Цей Договір буде застосовуватись до законодавства, яке
змінює або доповнює положення, наведені в пункті 1 цієї статті. 4. Цей Договір буде також застосовуватись до законодавства,
яке вводить нову систему чи нову галузь соціального забезпечення,
за умови, що компетентний орган управління однієї Сторони на
протязі трьох місяців з дня офіційної публікації нового
законодавства повідомить у письмовому вигляді компетентний орган
управління іншої Сторони про поширення дії Договору на нове
законодавство.
Стаття 4
Якщо цей Договір не передбачає іншого, Сторони надають на
своїй території проживаючим або працюючим особам іншої Сторони
однакові права зі своїми громадянами як стосовно поширення на них
законодавства, так і стосовно прав на соціальне забезпечення.
Стаття 5
1. Якщо цей Договір не передбачає іншого, законодавство
Сторін, яке обмежує виплату допомог лише з причини проживання
особи за межами території Сторони, не поширюється на осіб, які
проживають на території іншої договірної Сторони. 2. Умови пункту 1 цієї статті не поширюються на допомоги по
безробіттю та сімейні допомоги.

II. Застосування законодавства
Стаття 6
1. Якщо цей Договір не передбачає іншого, на працюючих по
найму осіб поширюється законодавство Сторони, на території якої
вони виконують роботу по найму, незалежно від місця їхнього
проживання. 2. На осіб, які самостійно займаються трудовою діяльністю,
поширюється законодавство Сторони, на території якої вони
здійснюють трудову діяльність, незалежно від місця їхнього
проживання. 3. На осіб, які самостійно займаються трудовою діяльністю і
проживають на території однієї Сторони, але здійснюють трудову
діяльність на території обох Сторін, поширюється законодавство
Сторони, на території якої проживає особа. 4. Однак: 1) на працюючих на території однієї Сторони по найму осіб
направлених роботодавцем на територію іншої Сторони для виконання
робіт на користь цього роботодавця, продовжує поширюватись
законодавство першої Сторони за умови, що термін відрядження цих
осіб не перевищує двох років; 2) на членів дипломатичних представництв і консульських
установ Сторін та на обслуговуючий персонал, зайнятий виключно
особистим обслуговуванням дипломатичного корпусу або консульських
посадових осіб, поширюються положення Віденських конвенцій про
дипломатичні відносини від 18 квітня 1961 року ( 995_048 ) та про
консульські відносини від 24 квітня 1963 року ( 995_047 ); 3) на державних службовців і прирівнених до них осіб,
направлених державними органами або установами однієї Сторони на
територію іншої Сторони, поширюється законодавство першої Сторони; 4) на членів екіпажу морського судна, а також працюючих по
найму на морському судні осіб поширюється законодавство Сторони,
під прапором якої судно здійснює плавання; 5) на осіб, працюючих в авіатранспортному, залізничному або
дорожному підприємстві, які здійснюють міжнародні перевезення на
території обох Сторін, поширюється законодавство тієї Сторони, на
території якої зареєстровано відповідне підприємство.
Стаття 7
Якщо цей Договір не передбачає інше, то: 1. На членів сім'ї, які прямують разом із працівниками
дипломатичних представництв і консульських установ, державних
службовців і прирівнених до них осіб поширюється законодавство
тієї ж Сторони, що і на зазначених осіб. 2. На членів сім'ї, які прямують разом з особами, працюючими
по найму поширюється законодавство тієї ж Сторони, що і на
працюючих по найму, осіб згідно з пунктом 1 статті 6. 3. Положення пунктів 1 і 2 цієї статті не поширюються на
членів сім'ї, якщо вони внаслідок працевлаштування підпадають під
дію законодавства іншої Сторони.
Стаття 8
Компетентні органи управління Сторін за спільною згодою мають
право зробити виключення із статті 6 щодо окремих осіб або
категорій працівників.
III. Медичні послуги, допомоги по тимчасовій
непрацездатності і материнству
Стаття 9
Якщо особа, яка проживає на території однієї Сторони, має
право на медичні послуги згідно із законодавством цієї Сторони, то
ця особа має право на отримання невідкладної медичної допомоги,
перебуваючи тимчасово на території іншої Сторони, згідно з
законодавством Сторони тимчасового перебування.
Стаття 10
1. Умови, передбачені статтею 9, поширюються також на
розташований на території Сторони дипломатичний і консульський
персонал іншої Сторони, а також членів їхніх сімей. 2. Компетентні установи Сторін можуть домовлятися про
розширення прав на отримання медичних послуг для осіб, зазначених
в пункті 1 цієї статті.
Стаття 11
1. Особа, яка отримує пенсію згідно із законодавством обох
Сторін, має право на медичні послуги за законодавством Сторони
проживання. 2. Особа, яка отримує пенсію згідно із законодавством однієї
Сторони, але проживає на території іншої Сторони, має право на
медичні послуги відповідно до законодавства Сторони проживання в
такій же мірі що й особа, яка отримує пенсію згідно із
законодавством цієї Сторони.
Стаття 12
Сторони будуть проводити взаємні розрахунки за надані медичні
послуги відповідно до порядку, передбаченого спеціальною угодою
про застосування статей 9 і 10.
Стаття 13
Для встановлення права на допомогу по тимчасовій
непрацездатності та материнству, зумовлену накопиченням періодів
страхування, в цілях підсумовування періодів зараховуються періоди
страхування, накопичені відповідно до законодавства обох Сторін за
умови, що вони не співпадають повністю або частково в часі.
Стаття 14
Допомоги по тимчасовій непрацездатності та материнству
призначаються і виплачуються згідно з законодавством і за рахунок
коштів Сторони, компетентній установі якої сплачуються внески на
соціальне страхування в Україні і соціальний податок в Естонській
Республіці, незалежно від місця проживання отримувача допомоги.

IV. Пенсії по інвалідності, за віком, за вислугу років, в
разі втрати годувальника
Стаття 15
1. Для встановлення права на пенсію, зумовлену накопиченням
періодів страхування, в цілях підсумовування періодів
зараховуються періоди страхування, накопичені відповідно до
законодавства обох Сторін, за умови, що вони не співпадають
повністю або частково в часі. 2. При призначенні пенсій, зумовлених наявністю періодів
роботи за певною професією або на певній роботі, зараховуються
тільки періоди, накопичені відповідно до законодавства обох Сторін
у відповідній системі або в тій же професії, або на тій же роботі.
Якщо підсумовані таким чином періоди не відповідають умовам, які
дають право на зазначені пенсії згідно із законодавством обох
Сторін, то ці періоди зараховуються для призначення пенсій на
загальних підставах. 3. Якщо право на пенсію згідно із законодавством Сторони
виникає без врахування стажу страхування, набутого згідно із
законодавством іншої Сторони, відповідна Сторона призначає пенсію
тільки на підставі страхового стажу, набутого згідно з її
законодавством.
Стаття 16
Якщо право на пенсію згідно з законодавством Сторін виникає
тільки в результаті підсумовування періодів страхування, набутих
згідно із законодавством обох Сторін, розмір пенсії кожна Сторона
обчислює і виплачує відповідно до страхового стажу, набутому на її
території.
Стаття 17
Якщо загальна тривалість періодів страхування, накопичених
згідно із законодавством однієї Сторони, становить менше одного
року, то цей період зараховується для призначення і виплати пенсії
компетентною установою іншої Сторони.
Стаття 18
У випадку переїзду пенсіонера після набуття чинності цим
Договором з території однієї Сторони на проживання на територію
іншої Сторони, пенсії по інвалідності, за віком, за вислугу років,
в разі втрати годувальника, соціальні пенсії в Україні та народні
пенсії в Естонській Республіці, продовжує виплачувати Сторона
попереднього місця проживання відповідно до статті 5 цього
Договору.
V. Допомоги в разі трудового каліцтва, професійного
захворювання або смерті з цих причин
Стаття 19
Допомоги в разі трудового каліцтва, професійного
захворювання або смерті з цих причин призначає і виплачує
компетентна установа тієї Сторони, законодавство якої поширювалось
на особу під час отримання трудового каліцтва або під час
виконання нею останній раз трудової діяльності, яка спричинила
виникнення професійного захворювання, незалежно від того, на
території якої Сторони констатований зв'язок трудового каліцтва,
професійного захворювання або смерті з цих причин з виконанням
трудової діяльності.
Стаття 20
Якщо особа, яка захворіла професійним захворюванням, отримує
допомогу, яка виплачується компетентною установою однієї Сторони,
і в зв'язку з погіршенням стану здоров'я звертається за допомогою
до компетентної установи іншої Сторони, то застосовуються наступні
положення: 1) у випадку, якщо особа в період дії законодавства іншої
Сторони не займалася діяльністю, спроможною викликати або
загострити це захворювання, компетентна установа першої Сторони
несе витрати по виплаті допомоги з урахуванням загострення стану
здоров'я відповідно до положень законодавства, яке застосовується; 2) у випадку, якщо особа займалась такою діяльністю в період
дії законодавства іншої Сторони, компетентна установа першої
Сторони несе витрати по виплаті допомоги, не враховуючи це
загострення, у відповідності з положеннями законодавства, яке
застосовується. Компетентна установа іншої Сторони призначає такій особі
додаткову допомогу, розмір якої дорівнює різниці між розміром
допомоги, яка підлягає виплаті після загострення і розміром
допомоги, який підлягав би виплаті до загострення відповідно до
положень законодавства, які застосовуються цією установою, якщо це
захворювання наступило в період дії законодавства цієї Сторони.
VI. Допомога по безробіттю
Стаття 21
Для встановлення права на допомогу по безробіттю, зумовлену
накопиченням періодів страхування, в цілях підсумовування
періодів, зараховуються періоди страхування, накопичені відповідно
до законодавства обох Сторін при умові, що вони не співпадають
повністю або частково за часом.
VII. Допомога на поховання
Стаття 22
1. При виникненні права на допомогу на поховання згідно із
законодавством обох Сторін допомога призначається і виплачується
згідно із законодавством Сторони, на території якої проживав
померлий. 2. У випадку смерті особи, яка отримувала пенсію від однієї
Сторони, але проживала на території іншої Сторони, допомогу на
поховання призначає і виплачує Сторона, яка здійснювала виплату
пенсії.
VIII. Сімейні допомоги
Стаття 23
1. Сімейні допомоги призначаються і виплачуються за
законодавством і за рахунок коштів Сторони, на території якої
проживає сім'я. 2. При наявності права на одноразове отримання допомоги за
законодавством обох Сторін, допомога виплачується за
законодавством і за рахунок коштів тієї Сторони, на території якої
проживають діти.
Стаття 24
Одноразова допомога при народженні дитини виплачується за
законодавством і за рахунок коштів Сторони, на території якої
проживає мати.
IX. Адміністративна взаємодопомога
Стаття 25
Компетентні органи управління домовляються між собою щодо
процедурних питань реалізації цього Договору шляхом укладення
угоди про застосування.
Стаття 26
Компетентні органи управління призначають компетентні
установи, які підтримують прямі зв'язки між собою.
Стаття 27
Компетентні органи управління Сторін на безоплатній основі
надають один одному правову допомогу щодо реалізації Договору,
надають необхідну інформацію про чинне законодавство та його
зміни.
Стаття 28
Необхідні для соціального забезпечення документи, які видані
на території будь-якої із Сторін, приймаються без легалізації.
Стаття 29
Будь-яка особа, яка проживає на території однієї Сторони, має
право звернутися безпосередньо або через компетентну установу цієї
Сторони до компетентної установи іншої Сторони.
Стаття 30
1. Виплата пенсій і допомог здійснюється в національній
валюті Сторони, на території якої постійно проживає отримувач
пенсії чи допомоги, відповідно до офіційного курсу валют,
встановленого Національним банком на день оформлення виплатних
документів. 2. Банківські витрати, пов'язані з переказом грошових коштів
для виплати пенсій і допомог особам, які проживають на території
іншої Сторони, покриває компетентна установа Сторони, яка виплачує
ці кошти.
Стаття 31
Медичні огляди, а також повторні огляди осіб з метою
встановлення ступеню працездатності проводяться за місцем їх
проживання.
Стаття 32
Питання, пов'язані з застосуванням положень цього Договору, а
також будь-який спір, який виник між Сторонами щодо тлумачення
положень цього Договору, вирішуються шляхом прямих переговорів і
консультацій між компетентними органами управління.
Стаття 33
1. Будь-яка заява про пенсії або допомоги, подана згідно з
законодавством однієї Сторони, вважається також заявою, яка
відповідає законодавству іншої Сторони, стосовно всіх пенсій чи
допомог, які виплачуються відповідно до Договору. 2. Будь-які заяви або претензії, які згідно із законодавством
однієї Сторони, були подані у визначений термін до компетентної
установи цієї Сторони, вважаються поданими в строк також якщо
вони були подані на протязі того ж терміну до компетентної
установи іншої Сторони.
Стаття 34
Будь-яка інформація про осіб, яка направляється однією
Стороною іншій Стороні, є конфіденційною і може бути використана
тільки для застосування цього Договору.
Стаття 35
При виникненні страхового випадку за віком, по інвалідності,
в разі втрати годувальника до набуття чинності цього Договору за
всі періоди страхування та трудової діяльності, набуті на
території Сторін до набуття чинності цим Договором, пенсія
призначається і виплачується Стороною, на території якої в момент
набуття чинності цим Договором відповідна особа проживала, за
умови, що за ці ж періоди страхування та трудової діяльності особі
вже не виплачується пенсія однією із Сторін.
Стаття 36
Цей Договір підлягає ратифікації згідно із законодавством
Сторін і набуває чинності з дня обміну ратифікаційними грамотами.
Стаття 37
1. Цей Договір укладається на невизначений термін. 2. Будь-яка із Сторін може денонсувати цей Договір,
повідомивши письмово іншу Сторону, не пізніше ніж за шість місяців
до припинення його дії. 3. У випадку денонсації цього Договору права осіб, набуті
відповідно до положень цього Договору до припинення його дії,
зберігаються. Вчинено в м.Києві 20 лютого 1997 року, в двох примірниках,
кожний українською, естонською та російською мовами, при чому всі
тексти є автентичні. У випадку виникнення розбіжностей щодо
тлумачення цього Договору використовується текст російською мовою.
За Уряд України За Уряд Естонської Республіки
 
Пенсійне законодавство Міжнародний документ, Договір Четвер, 20 лютого 1997
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Міжнародні угоди"