Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 2285-IV від 23.12.2004 "Про Державний бюджет України на 2005 рік"

  • Версія для друку
  •  
 
ів і 
спеціалістів у сфері
освіти закладами
післядипломної освіти III
і IV рівнів акредитації
6551070 0930 Підготовка та 2 736,5 2 736,5 1 263,7 374,9 214,2 86,2 6,8 128,0 2 950,7 перепідготовка робітничих
кадрів і фахівців
автосервісу
навчально-науковим
центром
професійно-технічної
освіти Академії
педагогічних наук України
6551080 0980 Фінансова підтримка 171,3 111,3 60,0 171,3 розвитку інфраструктури
Академії педагогічних
наук України
6551090 0980 Державні науково-технічні 1 094,3 1 094,3 1 094,3 програми та наукові
частини державних
цільових програм у сфері
педагогіки та психології
6551100 0826 Збереження та 185,4 160,4 91,2 25,0 25,0 185,4 популяризація історії
педагогічної науки та
практики
6560000 Академія медичних наук 438 977,5 304 805,2 100 511,0 18 310,1 134 172,3 21 588,8 6 864,1 654,6 675,5 14 724,7 460 566,3 України
6561000 Апарат Академії медичних 438 977,5 304 805,2 100 511,0 18 310,1 134 172,3 21 588,8 6 864,1 654,6 675,5 14 724,7 460 566,3 наук України
6561020 0140 Фундаментальні 24 345,6 24 345,6 24 345,6 дослідження у сфері
теоретичної та клінічної
медицини
6561030 0750 Прикладні розробки у 32 862,4 32 862,4 13 594,5 13 594,5 46 456,9 сфері діагностики і
методів лікування хвороб
людини
6561040 0750 Державні науково-технічні 7 164,3 7 164,3 7 164,3 програми та наукові
частини державних
цільових програм у сфері
профілактики і лікування
хвороб людини
6561050 0750 Підготовка наукових 1 010,2 1 010,2 83,7 1 010,2 кадрів Академією медичних
наук України
6561060 0732 Діагностика і лікування 301 514,4 293 514,4 97 531,0 18 056,4 8 000,0 7 814,5 6 756,3 638,9 667,4 1 058,2 309 328,9 захворювань із
впровадженням
експериментальних та
нових медичних технологій
у клініках
науково-дослідних установ
Академії медичних наук
України
6561070 0722 Спеціалізована 4 475,3 4 325,3 1 741,4 200,1 150,0 179,8 107,8 15,7 8,1 72,0 4 655,1 консультативно-поліклініч-
на допомога, що надається
науково-дослідними
установами Академії
медичних наук України
6561080 0763 Централізована закупівля 19 872,5 1 872,5 18 000,0 19 872,5 високовартісного
обладнання та
медикаментів для клінік
науково-дослідних установ
Академії медичних наук
України
6561090 0750 Наукова і організаційна 3 968,8 3 948,8 1 154,9 26,6 20,0 3 968,8 діяльність президії
Академії медичних наук
України
6561100 0750 Фінансова підтримка 164,0 134,0 27,0 30,0 164,0 розвитку інфраструктури
Академії медичних наук
України
6561820 0732 Реконструкція споруд та 13 000,0 13 000,0 13 000,0 оснащення Інституту
невідкладної і відновної
хірургії Академії
медичних наук України
6561830 0732 Будівництво хірургічного 15 600,0 15 600,0 15 600,0 корпусу Інституту
онкології Академії
медичних наук України
6561840 0732 Завершення будівництва 5 000,0 5 000,0 5 000,0 "Дитячого корпусу"
Інституту фтизіатрії і
пульмонології
6561850 0732 Будівництво 10 000,0 10 000,0 10 000,0 поліклінічного корпусу
Інституту травматології
та ортопедії
6570000 Академія мистецтв України 7 769,6 5 216,2 1 654,3 93,0 2 553,4 7 769,6
6571000 Апарат Академії мистецтв 7 769,6 5 216,2 1 654,3 93,0 2 553,4 7 769,6 України
6571020 0840 Наукова і організаційна 5 816,2 5 216,2 1 654,3 93,0 600,0 5 816,2 діяльність президії
Академії мистецтв України
6571030 0140 Фундаментальні 1 953,4 1 953,4 1 953,4 дослідження у сфері
мистецтвознавства
6580000 Академія правових наук 9 899,9 4 862,6 1 323,3 36,6 5 037,3 2 662,6 188,0 20,4 2 474,6 12 562,5 України
6581000 Апарат Академії правових 9 899,9 4 862,6 1 323,3 36,6 5 037,3 2 662,6 188,0 20,4 2 474,6 12 562,5 наук України
6581020 0370 Наукова і організаційна 4 888,4 4 799,9 1 323,3 36,6 88,5 210,0 137,0 4,0 73,0 5 098,4 діяльність президії
Академії правових наук
України
6581030 0140 Фундаментальні 4 231,2 4 231,2 2 388,9 2 388,9 6 620,1 дослідження у сфері
законодавства і права
6581040 0370 Підготовка наукових 62,7 62,7 63,7 51,0 16,4 12,7 126,4 кадрів у сфері
законодавства
6581050 0370 Розробки найважливіших 225,7 225,7 225,7 новітніх технологій у
сфері удосконалення
законодавства
6581060 0370 Державні науково-технічні 491,9 491,9 491,9 програми та наукові
частини державних
цільових програм у сфері
боротьби зі злочинністю
6590000 Українська академія 192 115,5 16 487,1 5 605,1 540,6 175 628,4 58 723,0 890,0 167,1 125,5 57 833,0 250 838,5 аграрних наук
6591000 Апарат Української 192 115,5 16 487,1 5 605,1 540,6 175 628,4 58 723,0 890,0 167,1 125,5 57 833,0 250 838,5 академії аграрних наук
6591020 0482 Наукова і організаційна 8 382,6 8 382,6 2 150,4 165,0 160,0 160,0 11,0 8 542,6 діяльність президії
Української академії
аграрних наук
6591030 0140 Фундаментальні 114 380,7 114 380,7 17 901,0 17 901,0 132 281,7 дослідження у сфері
природничих і технічних
наук
6591040 0482 Прикладні розробки 44 221,8 44 221,8 39 777,0 39 777,0 83 998,8 Української академії
аграрних наук у сфері
сільськогосподарських
наук
6591050 0482 Державні науково-технічні 2 000,9 2 000,9 2 000,9 програми та наукові
частини державних
цільових програм у сфері
розвитку
сільськогосподарського
виробництва та
застосування нових
технологій у рослинництві
6591060 0482 Фінансова підтримка 3 987,0 3 938,0 1 376,6 49,0 3 987,0 технічного забезпечення
наукових установ та
підготовки наукових
кадрів агропромислового
комплексу
6591070 0421 Докорінне поліпшення 149,5 149,5 149,5 земель науково-дослідних
господарств
6591080 0421 Селекція у тваринництві 5 601,9 5 601,9 5 601,9 та птахівництві в
науково-дослідних
господарствах
6591090 0421 Селекція 6 714,6 6 714,6 6 714,6 сільськогосподарських
культур у ланках
первинного рослинництва
6591100 0520 Збереження 5 379,3 2 879,3 1 624,9 184,0 2 500,0 535,0 380,0 50,1 0,5 155,0 5 914,3 природно-заповідного
фонду в біосферному
заповіднику
"Асканія-Нова"
6591110 0482 Фінансова підтримка 1 297,2 1 287,2 453,2 191,6 10,0 350,0 350,0 117,0 114,0 1 647,2 розвитку інфраструктури
Української академії
аграрних наук
6600000 Управління державної 86 426,4 80 365,7 69 147,8 1 508,5 6 060,7 550,0 200,0 350,0 86 976,4 охорони України
6601000 Управління державної 86 426,4 80 365,7 69 147,8 1 508,5 6 060,7 550,0 200,0 350,0 86 976,4 охорони України
6601020 0350 Державна охорона органів 82 777,4 80 365,7 69 147,8 1 508,5 2 411,7 550,0 200,0 350,0 83 327,4 державної влади та
посадових осіб
в тому числі компенсація 7 872,8 7 872,8 7 872,8 7 872,8 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
6601030 1062 Будівництво (придбання) 3 649,0 3 649,0 3 649,0 житла для
військовослужбовців
Управління державної
охорони України
6610000 Фонд державного майна 48 036,5 48 036,5 34 233,5 391,0 56 650,7 32 333,4 5 724,8 1 984,0 24 317,3 104 687,2 України
6611000 Апарат Фонду державного 48 036,5 48 036,5 34 233,5 391,0 56 650,7 32 333,4 5 724,8 1 984,0 24 317,3 104 687,2 майна України
6611010 0411 Керівництво та управління 48 036,5 48 036,5 34 233,5 391,0 640,0 624,0 16,0 48 676,5 у сфері державного майна
6611020 0411 Заходи, пов'язані з 56 010,7 31 709,4 5 724,8 1 984,0 24 301,3 56 010,7 проведенням приватизації
державного майна
6620000 Служба зовнішньої 129 893,1 116 877,1 102 665,1 1 452,2 13 016,0 765,0 755,0 10,0 130 658,1 розвідки України
6621000 Служба зовнішньої 129 893,1 116 877,1 102 665,1 1 452,2 13 016,0 765,0 755,0 10,0 130 658,1 розвідки України
6621010 0350 Розвідувальна діяльність 123 193,1 116 177,1 102 665,1 1 452,2 7 016,0 765,0 755,0 10,0 123 958,1 у сфері безпеки держави
та спеціальний захист
державних представництв
за кордоном
в тому числі компенсація 11 497,5 11 497,5 11 497,5 11 497,5 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
6621020 0734 Медичне обслуговування та 700,0 700,0 700,0 оздоровлення особового
складу Служби зовнішньої
розвідки України
6621030 1062 Будівництво (придбання) 6 000,0 6 000,0 6 000,0 житла для
військовослужбовців
Служби зовнішньої
розвідки України
6730000 Центральна виборча 96 430,2 89 780,2 12 250,1 414,0 6 650,0 96 430,2 комісія
6731000 Апарат Центральної 96 430,2 89 780,2 12 250,1 414,0 6 650,0 96 430,2 виборчої комісії
6731010 0160 Керівництво та управління 30 258,0 24 108,0 12 250,1 414,0 6 150,0 30 258,0 у сфері проведення
виборів та референдумів
6731020 0160 Проведення виборів 29 772,0 29 772,0 29 772,0 народних депутатів
України
6731040 0160 Проведення виборів 34 900,2 34 900,2 34 900,2 Президента України
6731050 0160 Створення та 1 500,0 1 000,0 500,0 1 500,0 запровадження Єдиного
державного реєстру
виборців і єдиної
електронної інформаційної
системи "Вибори"
7710000 Рада міністрів Автономної 22 819,6 22 393,0 13 757,7 933,6 426,6 124,0 122,3 73,4 1,7 22 943,6 Республіки Крим
7711000 Апарат Ради міністрів 22 819,6 22 393,0 13 757,7 933,6 426,6 124,0 122,3 73,4 1,7 22 943,6 Автономної Республіки
Крим
7711010 0111 Здійснення виконавчої 22 819,6 22 393,0 13 757,7 933,6 426,6 124,0 122,3 73,4 1,7 22 943,6 влади в Автономній
Республіці Крим
7720000 Вінницька обласна 51 642,0 51 271,2 31 527,8 1 620,8 370,8 1 243,9 1 066,9 314,9 99,5 177,0 52 885,9 державна адміністрація
7721000 Апарат Вінницької 51 642,0 51 271,2 31 527,8 1 620,8 370,8 1 243,9 1 066,9 314,9 99,5 177,0 52 885,9 обласної державної
адміністрації
7721010 0111 Здійснення виконавчої 51 642,0 51 271,2 31 527,8 1 620,8 370,8 1 243,9 1 066,9 314,9 99,5 177,0 52 885,9 влади у Вінницькій
області
7730000 Волинська обласна 31 739,4 31 106,0 19 039,8 931,3 633,4 929,7 716,8 219,1 45,6 212,9 32 669,1 державна адміністрація
7731000 Апарат Волинської 31 739,4 31 106,0 19 039,8 931,3 633,4 929,7 716,8 219,1 45,6 212,9 32 669,1 обласної державної
адміністрації
7731010 0111 Здійснення виконавчої 31 739,4 31 106,0 19 039,8 931,3 633,4 929,7 716,8 219,1 45,6 212,9 32 669,1 влади у Волинській
області
7740000 Дніпропетровська обласна 46 065,3 45 828,1 28 051,5 1 681,8 237,2 1 981,6 1 821,4 341,5 246,3 160,2 48 046,9 державна адміністрація
7741000 Апарат Дніпропетровської 46 065,3 45 828,1 28 051,5 1 681,8 237,2 1 981,6 1 821,4 341,5 246,3 160,2 48 046,9 обласної державної
адміністрації
7741010 0111 Здійснення виконавчої 46 065,3 45 828,1 28 051,5 1 681,8 237,2 1 981,6 1 821,4 341,5 246,3 160,2 48 046,9 влади у Дніпропетровській
області
7750000 Донецька обласна державна 40 774,8 40 503,5 24 776,3 1 902,8 271,3 1 791,5 1 597,5 372,3 58,8 194,0 42 566,3 адміністрація
7751000 Апарат Донецької обласної 40 774,8 40 503,5 24 776,3 1 902,8 271,3 1 791,5 1 597,5 372,3 58,8 194,0 42 566,3 державної адміністрації
7751010 0111 Здійснення виконавчої 40 774,8 40 503,5 24 776,3 1 902,8 271,3 1 791,5 1 597,5 372,3 58,8 194,0 42 566,3 влади у Донецькій області
7760000 Житомирська обласна 42 946,7 42 702,7 26 189,1 1 834,6 244,0 718,6 632,0 175,9 49,0 86,6 43 665,3 державна адміністрація
7761000 Апарат Житомирської 42 946,7 42 702,7 26 189,1 1 834,6 244,0 718,6 632,0 175,9 49,0 86,6 43 665,3 обласної державної
адміністрації
7761010 0111 Здійснення виконавчої 42 946,7 42 702,7 26 189,1 1 834,6 244,0 718,6 632,0 175,9 49,0 86,6 43 665,3 влади у Житомирській
області
7770000 Закарпатська обласна 33 455,2 31 320,2 19 143,6 1 366,3 2 135,0 910,0 785,0 207,0 180,0 125,0 34 365,2 державна адміністрація
7771000 Апарат Закарпатської 33 455,2 31 320,2 19 143,6 1 366,3 2 135,0 910,0 785,0 207,0 180,0 125,0 34 365,2 обласної державної
адміністрації
7771010 0111 Здійснення виконавчої 33 455,2 31 320,2 19 143,6 1 366,3 2 135,0 910,0 785,0 207,0 180,0 125,0 34 365,2 влади у Закарпатській
області
7780000 Запорізька обласна 37 185,3 36 473,6 22 280,2 1 008,9 711,7 1 312,8 1 125,5 282,0 79,9 187,3 38 498,1 державна адміністрація
7781000 Апарат Запорізької 37 185,3 36 473,6 22 280,2 1 008,9 711,7 1 312,8 1 125,5 282,0 79,9 187,3 38 498,1 обласної державної
адміністрації
7781010 0111 Здійснення виконавчої 37 185,3 36 473,6 22 280,2 1 008,9 711,7 1 312,8 1 125,5 282,0 79,9 187,3 38 498,1 влади у Запорізькій
області
7790000 Івано-Франківська обласна 35 206,3 33 832,4 20 727,4 1 215,3 1 373,9 1 498,8 1 232,8 227,1 113,2 266,0 36 705,1 державна адміністрація
7791000 Апарат Івано-Франківської 35 206,3 33 832,4 20 727,4 1 215,3 1 373,9 1 498,8 1 232,8 227,1 113,2 266,0 36 705,1 обласної державної
адміністрації
7791010 0111 Здійснення виконавчої 35 206,3 33 832,4 20 727,4 1 215,3 1 373,9 1 498,8 1 232,8 227,1 113,2 266,0 36 705,1 влади в
Івано-Франківській
області
7800000 Київська обласна державна 49 159,4 48 832,3 29 937,9 2 698,6 327,1 1 367,9 1 181,7 360,1 125,6 186,2 50 527,3 адміністрація
7801000 Апарат Київської обласної 49 159,4 48 832,3 29 937,9 2 698,6 327,1 1 367,9 1 181,7 360,1 125,6 186,2 50 527,3 державної адміністрації
7801010 0111 Здійснення виконавчої 49 159,4 48 832,3 29 937,9 2 698,6 327,1 1 367,9 1 181,7 360,1 125,6 186,2 50 527,3 влади у Київській області
7810000 Кіровоградська обласна 36 751,5 36 317,4 22 156,2 1 590,2 434,1 896,1 719,7 216,5 38,7 176,4 37 647,6 державна адміністрація
7811000 Апарат Кіровоградської 36 751,5 36 317,4 22 156,2 1 590,2 434,1 896,1 719,7 216,5 38,7 176,4 37 647,6 обласної державної
адміністрації
7811010 0111 Здійснення виконавчої 36 751,5 36 317,4 22 156,2 1 590,2 434,1 896,1 719,7 216,5 38,7 176,4 37 647,6 влади у Кіровоградській
області
7820000 Луганська обласна 37 784,0 37 467,7 22 556,1 1 852,4 316,3 910,1 673,9 202,1 36,1 236,2 38 694,1 державна адміністрація
7821000 Апарат Луганської 37 784,0 37 467,7 22 556,1 1 852,4 316,3 910,1 673,9 202,1 36,1 236,2 38 694,1 обласної державної
адміністрації
7821010 0111 Здійснення виконавчої 37 784,0 37 467,7 22 556,1 1 852,4 316,3 910,1 673,9 202,1 36,1 236,2 38 694,1 влади у Луганській
області
7830000 Львівська обласна 42 661,8 42 481,8 26 083,1 1 098,7 180,0 1 289,3 1 050,3 269,3 67,0 239,0 43 951,1 державна адміністрація
7831000 Апарат Львівської 42 661,8 42 481,8 26 083,1 1 098,7 180,0 1 289,3 1 050,3 269,3 67,0 239,0 43 951,1 обласної державної
адміністрації
7831010 0111 Здійснення виконавчої 42 661,8 42 481,8 26 083,1 1 098,7 180,0 1 289,3 1 050,3 269,3 67,0 239,0 43 951,1 влади у Львівській
області
7840000 Миколаївська обласна 33 939,9 33 666,6 20 612,0 1 265,6 273,3 1 278,5 1 059,3 350,3 99,4 219,2 35 218,4 державна адміністрація
7841000 Апарат Миколаївської 33 939,9 33 666,6 20 612,0 1 265,6 273,3 1 278,5 1 059,3 350,3 99,4 219,2 35 218,4 обласної державної
адміністрації
7841010 0111 Здійснення виконавчої 33 939,9 33 666,6 20 612,0 1 265,6 273,3 1 278,5 1 059,3 350,3 99,4 219,2 35 218,4 влади у Миколаївській
області
7850000 Одеська обласна державна 50 080,0 48 934,8 30 114,9 2 125,5 1 145,2 2 256,8 1 962,0 727,2 81,0 294,8 52 336,8 адміністрація
7851000 Апарат Одеської обласної 50 080,0 48 934,8 30 114,9 2 125,5 1 145,2 2 256,8 1 962,0 727,2 81,0 294,8 52 336,8 державної адміністрації
7851010 0111 Здійснення виконавчої 50 080,0 48 934,8 30 114,9 2 125,5 1 145,2 2 256,8 1 962,0 727,2 81,0 294,8 52 336,8 влади в Одеській області
7860000 Полтавська обласна 40 742,9 40 220,9 24 522,9 1 345,1 522,0 1 699,9 1 416,6 289,9 122,6 283,3 42 442,8 державна адміністрація
7861000 Апарат Полтавської 40 742,9 40 220,9 24 522,9 1 345,1 522,0 1 699,9 1 416,6 289,9 122,6 283,3 42 442,8 обласної державної
адміністрації
7861010 0111 Здійснення виконавчої 40 742,9 40 220,9 24 522,9 1 345,1 522,0 1 699,9 1 416,6 289,9 122,6 283,3 42 442,8 влади у Полтавській
області
7870000 Рівненська обласна 32 069,8 31 302,1 18 965,8 1 811,7 767,7 1 437,5 1 225,3 273,1 124,8 212,2 33 507,3 державна адміністрація
7871000 Апарат Рівненської 32 069,8 31 302,1 18 965,8 1 811,7 767,7 1 437,5 1 225,3 273,1 124,8 212,2 33 507,3 обласної державної
адміністрації
7871010 0111 Здійснення виконавчої 32 069,8 31 302,1 18 965,8 1 811,7 767,7 1 437,5 1 225,3 273,1 124,8 212,2 33 507,3 влади у Рівненській
області
7880000 Сумська обласна державна 35 693,5 35 356,9 21 507,3 945,3 336,6 1 113,9 951,9 290,3 41,4 162,0 36 807,4 адміністрація
7881000 Апарат Сумської обласної 35 693,5 35 356,9 21 507,3 945,3 336,6 1 113,9 951,9 290,3 41,4 162,0 36 807,4 державної адміністрації
7881010 0111 Здійснення виконавчої 35 693,5 35 356,9 21 507,3 945,3 336,6 1 113,9 951,9 290,3 41,4 162,0 36 807,4 влади у Сумській області
7890000 Тернопільська обласна 34 752,5 34 558,9 21 002,8 1 303,3 193,6 945,2 841,3 296,8 48,8 103,9 35 697,7 державна адміністрація
7891000 Апарат Тернопільської 34 752,5 34 558,9 21 002,8 1 303,3 193,6 945,2 841,3 296,8 48,8 103,9 35 697,7 обласної державної
адміністрації
7891010 0111 Здійснення виконавчої 34 752,5 34 558,9 21 002,8 1 303,3 193,6 945,2 841,3 296,8 48,8 103,9 35 697,7 влади у Тернопільській
області
7900000 Харківська обласна 52 260,1 51 651,6 31 641,0 2 179,6 608,5 1 873,5 1 363,8 250,0 250,3 509,7 54 133,6 державна адміністрація
7901000 Апарат Харківської 52 260,1 51 651,6 31 641,0 2 179,6 608,5 1 873,5 1 363,8 250,0 250,3 509,7 54 133,6 обласної державної
адміністрації
7901010 0111 Здійснення виконавчої 52 260,1 51 651,6 31 641,0 2 179,6 608,5 1 873,5 1 363,8 250,0 250,3 509,7 54 133,6 влади у Харківській
області
7910000 Херсонська обласна 31 945,3 31 618,7 19 248,1 1 151,7 326,6 1 168,9 932,7 162,7 62,9 236,2 33 114,2 державна адміністрація
7911000 Апарат Херсонської 31 945,3 31 618,7 19 248,1 1 151,7 326,6 1 168,9 932,7 162,7 62,9 236,2 33 114,2 обласної державної
адміністрації
7911010 0111 Здійснення виконавчої 31 945,3 31 618,7 19 248,1 1 151,7 326,6 1 168,9 932,7 162,7 62,9 236,2 33 114,2 влади у Херсонській
області
7920000 Хмельницька обласна 38 197,0 37 935,4 23 225,3 1 349,8 261,6 701,7 396,7 111,0 305,0 38 898,7 державна адміністрація
7921000 Апарат Хмельницької 38 197,0 37 935,4 23 225,3 1 349,8 261,6 701,7 396,7 111,0 305,0 38 898,7 обласної державної
адміністрації
7921010 0111 Здійснення виконавчої 38 197,0 37 935,4 23 225,3 1 349,8 261,6 701,7 396,7 111,0 305,0 38 898,7 влади у Хмельницькій
області
7930000 Черкаська обласна 35 767,4 35 433,2 21 595,3 1 320,5 334,2 1 113,8 914,8 238,2 88,2 199,0 36 881,2 державна адміністрація
7931000 Апарат Черкаської 35 767,4 35 433,2 21 595,3 1 320,5 334,2 1 113,8 914,8 238,2 88,2 199,0 36 881,2 обласної державної
адміністрації
7931010 0111 Здійснення виконавчої 35 767,4 35 433,2 21 595,3 1 320,5 334,2 1 113,8 914,8 238,2 88,2 199,0 36 881,2 влади у Черкаській
області
7940000 Чернівецька обласна 25 222,9 22 275,3 13 516,5 742,9 2 947,6 1 206,0 800,6 266,7 34,5 405,4 26 428,9 державна адміністрація
7941000 Апарат Чернівецької 25 222,9 22 275,3 13 516,5 742,9 2 947,6 1 206,0 800,6 266,7 34,5 405,4 26 428,9 обласної державної
адміністрації
7941010 0111 Здійснення виконавчої 25 222,9 22 275,3 13 516,5 742,9 2 947,6 1 206,0 800,6 266,7 34,5 405,4 26 428,9 влади у Чернівецькій
області
7950000 Чернігівська обласна 38 130,5 37 577,2 22 944,8 1 327,6 553,3 1 032,5 857,5 182,0 81,2 175,0 39 163,0 державна адміністрація
7951000 Апарат Чернігівської 38 130,5 37 577,2 22 944,8 1 327,6 553,3 1 032,5 857,5 182,0 81,2 175,0 39 163,0 обласної державної
адміністрації
7951010 0111 Здійснення виконавчої 38 130,5 37 577,2 22 944,8 1 327,6 553,3 1 032,5 857,5 182,0 81,2 175,0 39 163,0 влади у Чернігівській
області
7970000 Севастопольська міська 16 324,4 14 471,5 8 604,0 890,7 1 852,9 2 241,9 1 689,6 843,3 73,2 552,3 18 566,3 державна адміністрація
7971000 Апарат Севастопольської 16 324,4 14 471,5 8 604,0 890,7 1 852,9 2 241,9 1 689,6 843,3 73,2 552,3 18 566,3 міської державної
адміністрації
7971010 0111 Здійснення виконавчої 16 324,4 14 471,5 8 604,0 890,7 1 852,9 2 241,9 1 689,6 843,3 73,2 552,3 18 566,3 влади у місті Севастополі
8680000 Державний комітет України 37 716,5 13 133,8 5 574,6 300,6 24 582,7 20 235,2 1 267,0 25,0 18 968,2 57 951,7 з питань регуляторної
політики та
підприємництва
8681000 Апарат Державного 37 716,5 13 133,8 5 574,6 300,6 24 582,7 20 235,2 1 267,0 25,0 18 968,2 57 951,7 комітету України з питань
регуляторної політики та
підприємництва
8681010 0411 Керівництво та управління 11 948,5 10 477,2 5 574,6 300,6 1 471,3 400,0 400,0 25,0 12 348,5 у сфері регуляторної
політики та
підприємництва
8681020 0411 Заходи, пов'язані з 3 968,0 2 656,6 1 311,4 867,0 867,0 4 835,0 веденням Реєстру
суб'єктів підприємницької
діяльності та Єдиного
ліцензійного реєстру
8681030 0490 Заходи по реалізації 21 800,0 21 800,0 21 800,0 Національної програми
сприяння розвитку малого
підприємництва в Україні
у 2005 році
8681600 0411 Розвиток приватного 18 968,2 18 968,2 18 968,2 сектора
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2640-IV
( 2640-15 ) від 02.06.2005, N 2771-IV ( 2771-15 ) від 07.07.2005,
N 3050-IV ( 3050-15 ) від 03.11.2005, N 3234-IV ( 3234-15 ) від
20.12.2005 )

Додаток N 4
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Повернення кредитів до Державного
бюджету України та розподіл надання
кредитів з Державного бюджету України в 2005 році
(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код | Код | Найменування згідно з | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування - всього програмної|функціона-| програмною класифікацією | | | класифіка-| льної | видатків та кредитування | | | ції |класифіка-| державного бюджету | | | видатків | ції | | | | та | видатків | | | | кредиту- | та | | | | вання | кредиту- | | | | державного| вання | | | | бюджету |державного| | | | | бюджету | | | | | | |-----------------------------------+--------------------------------------+------------------------------------ | | | Загальний |Спеціальний| Разом | Загальний |Спеціальний | Разом | Загальний |Спеціальний| Разом | | | фонд | фонд | | фонд | фонд | | фонд | фонд | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Всього: 729 869,4 1 632 627,4 2 362 496,8 -1 192 145,4 -1 311 117,7 -2 503 263,1 -462 276,0 321 509,7 -140 766,3

1100000 Міністерство палива та 89 720,0 21 445,0 111 165,0 89 720,0 21 445,0 111 165,0 енергетики України
1101000 Апарат Міністерства палива та 89 720,0 21 445,0 111 165,0 89 720,0 21 445,0 111 165,0 енергетики України
1101380 0433 Надання кредитів на оплату 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 екологічної броні
електропостачання при несплаті
або неповній оплаті за спожиту
електроенергію споживачами, що
мають таку броню
1101390 0431 Надання безвідсоткової 89 720,0 89 720,0 89 720,0 89 720,0 бюджетної позики для
підприємств та організацій
вугільної промисловості (крім
вугледобувних) на погашення
заборгованості із заробітної
плати працівникам, яка
утворилась станом на 1 квітня
2005 року
1101600 0433 Реконструкція 1 445,0 1 445,0 1 445,0 1 445,0 гідроелектростанцій
Дніпровського каскаду
2200000 Міністерство освіти і науки 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 України
2201000 Апарат Міністерства освіти і 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 науки України
2201210 0990 Державне пільгове 13 500,0 13 500,0 13 500,0 13 500,0 довгострокове кредитування на
здобуття освіти
2800000 Міністерство аграрної політики 377 750,0 576 800,0 954 550,0 -809 917,7 -809 917,7 377 750,0 -233 117,7 144 632,3 України
2801000 Апарат Міністерства аграрної 377 750,0 344 000,0 721 750,0 -569 917,7 -569 917,7 377 750,0 -225 917,7 151 832,3 політики України
2801160 1062 Державне пільгове кредитування 25 000,0 6 000,0 31 000,0 25 000,0 6 000,0 31 000,0 індивідуальних сільських
забудовників
2801380 0421 Повернення бюджетних позичок, -25 917,7 -25 917,7 -25 917,7 -25 917,7 наданих на закупівлю
сільськогосподарської
продукції за державним
замовленням (контрактом)
1994-1997 років
2801400 0421 Повернення кредитів, наданих -3 000,0 -3 000,0 -3 000,0 -3 000,0 фермерським господарствам
2801410 0421 Повернення коштів, наданих для -6 000,0 -6 000,0 -6 000,0 -6 000,0 кредитування індивідуальних
сільських забудовників
2801440 0421 Кошти, що надійдуть в рахунок -200 000,0 -200 000,0 -200 000,0 -200 000,0 погашення заборгованості за
кредитами, залученими державою
або під державні гарантії і
наданими для закупівлі
сільськогосподарської техніки
іноземного виробництва,
переданої сільгоспвиробникам
та іншим суб'єктам
господарювання
2801460 0421 Надання кредитів фермерським 2 750,0 3 000,0 5 750,0 2 750,0 3 000,0 5 750,0 господарствам
2801470 0421 Повернення -50 000,0 -50 000,0 -50 000,0 -50 000,0 сільськогосподарськими
підприємствами бюджетних
позичок та заборгованості за
кредитами, наданими під
гарантію Кабінету Міністрів
України
2801490 0421 Повернення коштів, наданих -285 000,0 -285 000,0 -285 000,0 -285 000,0 Міністерству аграрної політики
на заставні та інтервенційні
операції із зерном
2801560 0421 Формування державного 350 000,0 335 000,0 685 000,0 350 000,0 335 000,0 685 000,0 продовольчого резерву
та проведення заставних та
інтервенційних закупівель
Аграрним фондом
2806000 Національна акціонерна 232 800,0 232 800,0 -240 000,0 -240 000,0 -7 200,0 -7 200,0 компанія "Украгролізинг"

2806020 0421 Заходи по операціях 194 000,0 194 000,0 194 000,0 194 000,0 фінансового лізингу
вітчизняної
сільськогосподарської техніки
2806030 0421 Повернення коштів в частині -200 000,0 -200 000,0 -200 000,0 -200 000,0 відшкодування вартості
сільськогосподарської техніки,
переданої суб'єктам
господарювання на умовах
фінансового лізингу
2806040 0421 Придбання 38 800,0 38 800,0 38 800,0 38 800,0 сільськогосподарської техніки
на умовах фінансового лізингу
та заходи по операціях
фінансового лізингу
2806050 0421 Кошти, що надійдуть в рахунок -40 000,0 -40 000,0 -40 000,0 -40 000,0 погашення заборгованості за
кредитами, залученими державою
або під державні гарантії і
наданими для закупівлі
сільськогосподарської техніки
іноземного виробництва,
переданої сільгоспвиробникам
та іншим суб'єктам
господарювання
3400000 Міністерство України у справах 114 500,0 9 200,0 123 700,0 -9 200,0 -9 200,0 114 500,0 114 500,0 молоді та спорту
3408000 Державний фонд сприяння 114 500,0 9 200,0 123 700,0 -9 200,0 -9 200,0 114 500,0 114 500,0 молодіжному житловому
будівництву
3408020 1062 Надання пільгового 114 500,0 9 200,0 123 700,0 114 500,0 9 200,0 123 700,0 довгострокового державного
кредиту молодим сім'ям та
одиноким молодим громадянам на
будівництво (реконструкцію) та
придбання житла
3408030 1062 Повернення коштів, наданих для -9 200,0 -9 200,0 -9 200,0 -9 200,0 кредитування молодих сімей та
одиноких молодих громадян на
будівництво (реконструкцію) та
придбання житла
3500000 Міністерство фінансів України 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0
3501000 Апарат Міністерства фінансів 12 000,0 12 000,0 12 000,0 12 000,0 України
3501620 0411 Надання кредитів на реалізацію 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 муніципальних проектів
розвитку міст України
3501650 0421 Надання кредитів в рамках 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 Проекту "Фінансування розвитку
села"
3510000 Міністерство фінансів України 129 399,4 570 530,1 699 929,5 -1 192 145,4 -92 000,0 -1 284 145,4 -1 062 746,0 478 530,1 -584 215,9 (загальнодержавні видатки)
3511000 Міністерство фінансів України 129 399,4 570 530,1 699 929,5 -1 192 145,4 -92 000,0 -1 284 145,4 -1 062 746,0 478 530,1 -584 215,9 (загальнодержавні видатки)
3511530 0442 Повернення коштів, наданих -5 664,2 -5 664,2 -5 664,2 -5 664,2 підприємствам машинобудування
для здійснення заходів,
пов'язаних із збільшенням
обсягів виробництва та
розвитком ринку техніки для
агропромислового комплексу
3511540 0454 Повернення коштів, наданих для -7 800,0 -7 800,0 -7 800,0 -7 800,0 здійснення операцій з
фінансового лізингу авіаційної
техніки
3511550 0490 Повернення безвідсоткових -19 679,4 -19 679,4 -19 679,4 -19 679,4 бюджетних позичок, наданих
підприємствам державної форми
власності на погашення
заборгованості із заробітної
плати
3511560 1090 Повернення безвідсоткових -72 000,0 -72 000,0 -72 000,0 -72 000,0 бюджетних позик, наданих у
2004 році підприємствам
державної форми власності
паливно-енергетичного
комплексу на погашення
заборгованості із заробітної
плати
3511600 0490 Виконання державою гарантійних 129 399,4 129 399,4 129 399,4 129 399,4 зобов'язань за позичальників,
що отримали кредити під
державні гарантії
3511620 0490 Фінансування проектів розвитку 570 530,1 570 530,1 570 530,1 570 530,1 за рахунок коштів, залучених
державою
3511630 0490 Повернення позик, наданих для -1 159 001,8 -20 000,0 -1 179 001,8 -1 159 001,8 -20 000,0 -1 179 001,8 фінансування проектів розвитку
за рахунок коштів, залучених
державою
5100000 Державний комітет України по 5 000,0 25 580,0 30 580,0 5 000,0 25 580,0 30 580,0 земельних ресурсах
5101000 Апарат Державного комітету 5 000,0 25 580,0 30 580,0 5 000,0 25 580,0 30 580,0 України по земельних ресурсах
5101610 0421 Надання кредитів на розвиток 5 000,0 25 580,0 30 580,0 5 000,0 25 580,0 30 580,0 системи кадастру
5120000 Державний комітет України з 400 000,0 400 000,0 -400 000,0 -400 000,0 державного матеріального
резерву
5121000 Апарат Державного комітету з 400 000,0 400 000,0 -400 000,0 -400 000,0 державного матеріального
резерву
5121050 0220 Повернення коштів, наданих з -400 000,0 -400 000,0 -400 000,0 -400 000,0 державного бюджету на
закупівлю
сільськогосподарської
продукції
5121060 0220 Заходи щодо формування 400 000,0 400 000,0 400 000,0 400 000,0 державного замовлення на ринку
продовольчих товарів
7960000 Київська міська державна 17 072,3 17 072,3 17 072,3 17 072,3 адміністрація
7961000 Апарат Київської міської 17 072,3 17 072,3 17 072,3 17 072,3 державної адміністрації
7961600 0620 Модернізація обладнання 17 072,3 17 072,3 17 072,3 17 072,3 індивідуальних теплових
пунктів та здійснення
енергозберігаючих заходів в
адміністративних і громадських
будівлях міста Києва
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2771-IV
( 2771-15 ) від 07.07.2005, N 3050-IV ( 3050-15 ) від 03.11.2005 )
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Четвер, 23 грудня 2004 2285-IV
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"