Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 2285-IV від 23.12.2004 "Про Державний бюджет України на 2005 рік"

  • Версія для друку
  •  
  сфері методики проведення судових експертиз 3601090 0950 Підвищення кваліфікації 774,8 774,8 452,4 43,2 99,2 94,2 24,1 32,5 5,0 874,0 працівників органів юстиції 3601150 0133 Забезпечення захисту прав 22 549,6 22 549,6 22 549,6 та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах 3601160 0380 Надання громадянам 1 960,9 1 960,9 1 960,9 правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави 3603000 Державний комітет України 1 071,5 1 071,5 683,3 16,1 1 071,5 у справах релігій 3603010 0850 Керівництво та управління 995,2 995,2 683,3 16,1 995,2 у сфері релігій 3603020 0829 Заходи, пов'язані із 76,3 76,3 76,3 забезпеченням свободи совісті та релігії 5000000 Державний комітет України 511 649,0 438 625,2 200 841,7 121 238,1 73 023,8 104 457,1 88 828,7 12 737,3 34 844,0 15 628,4 616 106,1 по водному господарству 5001000 Апарат Державного 511 649,0 438 625,2 200 841,7 121 238,1 73 023,8 104 457,1 88 828,7 12 737,3 34 844,0 15 628,4 616 106,1 комітету України по водному господарству 5001010 0421 Керівництво та управління 3 040,3 2 880,3 1 832,3 32,0 160,0 3 040,3 у сфері водного господарства 5001020 0482 Прикладні розробки у 492,6 492,6 492,6 сфері розвитку водного господарства 5001030 0530 Розробки найважливіших 54,1 54,1 54,1 новітніх технологій у сфері екологічного оздоровлення водних ресурсів 5001040 0950 Підвищення кваліфікації 805,5 805,5 512,6 29,2 746,2 727,2 263,7 144,0 19,0 1 551,7 кадрів у сфері водного господарства 5001050 0421 Експлуатація 444 388,8 432 259,4 198 496,8 121 176,9 12 129,4 103 710,9 88 101,5 12 473,6 34 700,0 15 609,4 548 099,7 загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем 5001060 0511 Ведення державного 4 002,4 2 680,0 1 322,4 4 002,4 моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, паспортизація, управління водними ресурсами 5001070 0511 Захист від шкідливої дії 38 865,3 38 865,3 38 865,3 вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь 5001080 0511 Комплексний 10 000,0 10 000,0 10 000,0 протипаводковий захист в басейні р. Тиса у Закарпатській області 5001090 0620 Будівництво Кілійського і 10 000,0 10 000,0 10 000,0 Татарбунарського групових водопроводів Одеської області 5020000 Державний комітет 36 756,6 3 628,4 2 432,0 90,0 33 128,2 374 250,0 1 040,0 80,0 373 210,0 411 006,6 природних ресурсів України 5021000 Апарат Державного 36 756,6 3 628,4 2 432,0 90,0 33 128,2 374 250,0 1 040,0 80,0 373 210,0 411 006,6 комітету природних ресурсів України 5021010 0540 Загальне керівництво та 3 628,4 3 628,4 2 432,0 90,0 1 500,0 1 040,0 80,0 460,0 5 128,4 управління у сфері природних ресурсів 5021020 0530 Державні науково-технічні 1 200,0 1 200,0 1 200,0 програми та наукові частини державних цільових програм у сфері природних ресурсів 5021030 0444 Розвиток 372 750,0 372 750,0 372 750,0 мінерально-сировинної бази, в тому числі дорозвідка відкритих в Україні родовищ мідьвмісних руд 5021040 0411 Загальнодержавні 13 528,2 13 528,2 13 528,2 геодезичні та картографічні роботи 5021050 0511 Геолого-екологічні 5 500,0 5 500,0 5 500,0 дослідження та заходи 5021060 0490 Демаркація та делімітація 12 900,0 12 900,0 12 900,0 державного кордону 5100000 Державний комітет України 174 766,1 146 280,4 99 513,8 288,9 28 485,7 45 000,0 25 200,0 1 240,0 19 800,0 219 766,1 по земельних ресурсах 5101000 Апарат Державного 174 766,1 146 280,4 99 513,8 288,9 28 485,7 45 000,0 25 200,0 1 240,0 19 800,0 219 766,1 комітету України по земельних ресурсах 5101010 0421 Керівництво та управління 137 047,4 137 047,4 99 513,8 278,9 15 000,0 10 200,0 1 200,0 4 800,0 152 047,4 у сфері земельних ресурсів 5101020 0950 Підвищення кваліфікації 18,0 18,0 18,0 працівників Держкомзему 5101030 0421 Проведення земельної 28 053,0 9 205,0 18 848,0 28 053,0 реформи 5101040 0511 Збереження, відтворення 5 000,0 5 000,0 5 000,0 та забезпечення раціонального використання земельних ресурсів 5101600 0421 Видача державних актів на 4 647,7 10,0 10,0 4 637,7 30 000,0 15 000,0 40,0 15 000,0 34 647,7 право приватної власності на землю в сільській місцевості 5120000 Державний комітет України 28 289,0 18 929,0 11 192,0 2 470,8 9 360,0 597 350,0 60 078,0 3 750,0 2 530,0 537 272,0 625 639,0 з державного матеріального резерву 5121000 Апарат Державного 28 289,0 18 929,0 11 192,0 2 470,8 9 360,0 597 350,0 60 078,0 3 750,0 2 530,0 537 272,0 625 639,0 комітету з державного матеріального резерву 5121010 0220 Керівництво та управління 4 759,3 4 699,3 2 532,0 135,3 60,0 4 759,3 у сфері державного матеріального резерву 5121020 0220 Обслуговування державного 23 529,7 14 229,7 8 660,0 2 335,5 9 300,0 29 250,0 23 678,0 3 750,0 2 530,0 5 572,0 52 779,7 матеріального резерву організаціями Державного комітету України з державного матеріального резерву 5121030 0220 Відшкодування 36 400,0 36 400,0 36 400,0 підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву 5121040 0220 Накопичення (приріст) 531 700,0 531 700,0 531 700,0 матеріальних цінностей державного матеріального резерву 5160000 Державна митна служба 859 388,2 805 480,3 546 600,8 13 572,5 53 907,9 3 623,1 2 552,5 265,4 156,9 1 070,6 863 011,3 України 5161000 Апарат Державної митної 859 388,2 805 480,3 546 600,8 13 572,5 53 907,9 3 623,1 2 552,5 265,4 156,9 1 070,6 863 011,3 служби України 5161010 0112 Керівництво та управління 791 306,9 785 306,9 535 295,9 12 813,3 6 000,0 2 340,6 1 477,3 2,3 863,3 793 647,5 у сфері митної справи 5161020 0112 Розбудова та модернізація 43 126,5 43 126,5 43 126,5 об'єктів митної системи 5161030 0942 Підготовка кадрів для 16 940,5 16 802,4 9 233,1 634,0 138,1 1 282,5 1 075,2 265,4 154,6 207,3 18 223,0 митної служби 5161040 0950 Підвищення кваліфікації 3 514,3 3 371,0 2 071,8 125,2 143,3 3 514,3 працівників органів державної митної служби 5161050 0150 Прикладні дослідження і 4 500,0 4 500,0 4 500,0 розробки у сфері митної служби 5270000 Державний комітет 8 341,5 6 480,3 4 197,9 90,1 1 861,2 8 341,5 ядерного регулювання України 5271000 Апарат Державного 8 341,5 6 480,3 4 197,9 90,1 1 861,2 8 341,5 комітету ядерного регулювання України 5271010 0434 Керівництво та управління 7 006,3 6 461,7 4 197,9 90,1 544,6 7 006,3 у сфері ядерного регулювання 5271020 0530 Прикладні дослідження у 666,6 666,6 666,6 сфері ядерного регулювання 5271030 0950 Підвищення кваліфікації 18,6 18,6 18,6 державних службовців п'ятої-сьомої категорій у сфері ядерного регулювання 5271040 0540 Створення Державного 650,0 650,0 650,0 регістру джерел іонізуючого випромінювання 5300000 Державний комітет України з будівництва та архітектури 5301000 Апарат Державного комітету України з будівництва та архітектури 5301010 0443 Керівництво та управління у сфері будівництва та архітектури 5301020 0484 Прикладні розробки у сфері будівництва 5301040 0484 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері будівництва 5301050 0484 Наукові розробки із стандартизації у сфері будівництва 5301060 0824 Фінансова підтримка творчих спілок у сфері архітектури 5301070 0825 Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки 5301080 0827 Збереження архітектурної спадщини в заповідниках 5301090 0829 Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури 5301100 0443 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 5301110 0484 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку нових будівельних матеріалів та виробів 5301120 0829 Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій 5302000 Комітет із Державної премії України у галузі архітектури 5302010 0829 Присудження Державної премії в галузі архітектури 5302020 0829 Відзначення Державною премією в галузі архітектури 5310000 Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства 5311000 Апарат Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 5311010 0610 Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства 5311020 0630 Прикладні розробки у сфері житлової політики 5311030 0630 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку житлово-комунального господарства 5311040 0620 Державний насіннєвий контроль у сфері зеленого будівництва та квітникарства 5311050 0520 Збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників 5311060 0630 Наукові розробки із стандартизації у сфері житлової політики 5311070 0630 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку житлово-комунального господарства 5311800 0610 Розвиток та реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення 5320000 Державний комітет України 89 151,5 17 514,7 4 013,7 825,3 71 636,8 89 151,5 у справах національностей та міграції 5321000 Апарат Державного 89 151,5 17 514,7 4 013,7 825,3 71 636,8 89 151,5 комітету України у справах національностей та міграції 5321010 0380 Керівництво та управління 4 903,3 4 403,3 2 800,7 109,0 500,0 4 903,3 у сфері національностей та міграції 5321020 1070 Надання допомоги біженцям 5 137,5 1 125,7 610,0 105,4 4 011,8 5 137,5 5321030 0829 Заходи щодо відтворення 2 020,0 2 020,0 2 020,0 культури національних менших та фінансова підтримка газет мовами національних меншин 5321040 1070 Розселення та 71 400,0 6 775,0 64 625,0 71 400,0 облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України 5321050 0829 Заходи Української 600,0 600,0 600,0 Всесвітньої Координаційної Ради 5321060 0113 Внески до Міжнародної 115,0 115,0 115,0 організації міграції 5321070 0380 Створення та утримання 4 075,7 1 575,7 603,0 610,9 2 500,0 4 075,7 пунктів розміщення незаконних мігрантів та інформаційної системи обліку та аналізу міграційних потоків 5321080 1090 Заходи з реалізації 900,0 900,0 900,0 Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 5340000 Адміністрація Державної 851 477,4 661 347,4 509 275,6 33 135,4 190 130,0 14 584,6 6 744,2 176,6 1 511,5 7 840,4 866 062,0 прикордонної служби України 5341000 Апарат Адміністрації 837 343,4 651 744,3 500 519,9 33 135,4 185 599,1 14 584,6 6 744,2 176,6 1 511,5 7 840,4 851 928,0 Державної прикордонної служби України 5341010 0310 Керівництво та управління 19 422,9 19 422,9 18 297,4 19 422,9 у сфері охорони державного кордону України в тому числі компенсація 1 861,1 1 861,1 1 861,1 1 861,1 податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) 5341020 0310 Забезпечення особового 585 418,2 585 418,2 452 279,9 33 135,4 5 294,3 5 294,3 176,6 1 511,5 590 712,5 складу Державної прикордонної служби України в тому числі компенсація 44 989,2 44 989,2 44 989,2 44 989,2 податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) 5341030 0310 Матеріально-технічне 148 378,8 14 014,8 134 364,0 9 290,3 1 449,9 7 840,4 157 669,1 забезпечення Державної прикордонної служби України 5341040 0310 Участь у виконанні 801,5 189,8 611,7 801,5 заходів з делімітації та демаркації державного кордону України 5341060 0942 Підготовка кадрів та 32 698,6 32 698,6 29 942,6 32 698,6 підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України в тому числі компенсація 2 485,2 2 485,2 2 485,2 2 485,2 податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) 5341070 1062 Будівництво (придбання) 26 123,4 26 123,4 26 123,4 житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України 5341080 0310 Створення автоматизованої 9 500,0 9 500,0 9 500,0 інформаційної системи перетину державного кордону України і банку даних міжвідомчого користування 5341800 0310 Комплекс заходів з 15 000,0 15 000,0 15 000,0 укріплення державного кордону 5342000 Розвідувальний орган 14 134,0 9 603,1 8 755,7 4 530,9 14 134,0 Адміністрації Державної прикордонної служби України 5342010 0310 Функціонування 14 134,0 9 603,1 8 755,7 4 530,9 14 134,0 розвідувального органу в тому числі компенсація 807,8 807,8 807,8 807,8 податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) 5360000 Державний комітет України 31 950,7 16 116,5 9 093,2 640,6 15 834,2 31 950,7 з питань технічного регулювання та споживчої політики 5361000 Апарат Державного 31 950,7 16 116,5 9 093,2 640,6 15 834,2 31 950,7 комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 5361010 0411 Керівництво та управління 14 616,5 14 616,5 9 093,2 640,6 14 616,5 у сфері технічного регулювання та споживчої політики 5361020 0481 Прикладні розробки у 1 047,0 1 047,0 1 047,0 сфері стандартизації, сертифікації та метрології 5361030 0481 Розробки найважливіших 203,9 203,9 203,9 новітніх технологій у сфері стандартизації продукції і послуг 5361040 0481 Наукові програми у сфері 3 297,7 3 297,7 3 297,7 стандартизації, сертифікації і еталонної бази 5361050 0487 Збереження та 68,0 68,0 68,0 функціонування національної еталонної бази 5361060 0473 Державний нагляд за 2 717,6 2 717,6 2 717,6 додержанням стандартів, державний метрологічний нагляд та заходи, пов'язані з виконанням державних завдань у сфері метрології 5361080 0411 Гармонізація національних 8 500,0 8 500,0 8 500,0 стандартів з міжнародними та європейськими 5361090 0411 Виробництво та 1 500,0 1 500,0 1 500,0 розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та зловживання алкогольних напоїв 5380000 Державна туристична 6 056,4 2 226,0 1 149,4 38,0 3 830,4 6 056,4 адміністрація України 5381000 Апарат Державної 6 056,4 2 226,0 1 149,4 38,0 3 830,4 6 056,4 туристичної адміністрації України 5381010 0472 Керівництво та управління 2 476,0 2 226,0 1 149,4 38,0 250,0 2 476,0 у сфері туризму 5381020 0472 Фінансова підтримка 3 492,0 3 492,0 3 492,0 розвитку туризму в Україні 5381030 0840 Прикладні розробки у 88,4 88,4 88,4 сфері туризму 5480000 Державний комітет України 65 984,9 62 199,8 40 061,7 1 002,4 3 785,1 400,0 400,0 66 384,9 з нагляду за охороною праці 5481000 Апарат Державного 65 984,9 62 199,8 40 061,7 1 002,4 3 785,1 400,0 400,0 66 384,9 комітету України з нагляду за охороною праці 5481010 0412 Керівництво та управління 64 676,4 62 136,2 40 061,7 1 002,4 2 540,2 64 676,4 у сфері нагляду за охороною праці 5481030 0950 Підвищення кваліфікації 63,6 63,6 63,6 кадрів у сфері охорони праці та наглядової діяльності 5481040 0481 Прикладні розробки у 1 244,9 1 244,9 400,0 400,0 1 644,9 сфері охорони праці 5500000 Державна комісія з 9 368,9 8 936,9 5 606,7 462,4 432,0 9 368,9 регулювання ринків фінансових послуг 5501000 Апарат Державної комісії 9 368,9 8 936,9 5 606,7 462,4 432,0 9 368,9 з регулювання ринків фінансових послуг 5501010 0112 Керівництво та управління 9 368,9 8 936,9 5 606,7 462,4 432,0 9 368,9 у сфері регулювання ринків фінансових послуг 5530000 Державний комітет 46 476,6 18 741,6 8 422,7 404,5 27 735,0 46 476,6 фінансового моніторингу 5531000 Апарат Державного 46 476,6 18 741,6 8 422,7 404,5 27 735,0 46 476,6 комітету фінансового моніторингу 5531010 0112 Керівництво та управління 45 803,0 18 068,0 8 229,2 372,0 27 735,0 45 803,0 у сфері фінансового моніторингу 5531020 0950 Перепідготовка та 673,6 673,6 193,5 32,5 673,6 підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму 5560000 Національна комісія з 3 678,4 2 177,1 1 078,9 1 501,3 3 678,4 питань регулювання зв'язку 5561000 Національна комісія з 3 678,4 2 177,1 1 078,9 1 501,3 3 678,4 питань регулювання зв'язку 5561010 0460 Керівництво та управління 3 678,4 2 177,1 1 078,9 1 501,3 3 678,4 у сфері регулювання зв'язку 5960000 Головне управління 148 716,7 92 039,3 85 287,0 3 079,4 56 677,4 931,0 328,9 111,2 178,1 602,1 149 647,7 розвідки Міністерства оборони України 5961000 Головне управління 148 716,7 92 039,3 85 287,0 3 079,4 56 677,4 931,0 328,9 111,2 178,1 602,1 149 647,7 розвідки Міністерства оборони України 5961010 0260 Розвідувальна діяльність 148 716,7 92 039,3 85 287,0 3 079,4 56 677,4 931,0 328,9 111,2 178,1 602,1 149 647,7 у сфері оборони в тому числі компенсація 8 852,7 8 852,7 8 852,7 8 852,7 податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) 5980000 Вища рада юстиції 7 994,4 6 244,4 3 214,8 70,0 1 750,0 7 994,4 5981000 Апарат Вищої ради юстиції 7 994,4 6 244,4 3 214,8 70,0 1 750,0 7 994,4 5981010 0330 Формування суддівського 7 994,4 6 244,4 3 214,8 70,0 1 750,0 7 994,4 корпусу та контроль за його діяльністю 5990000 Секретаріат 15 298,7 9 793,7 5 759,5 75,0 5 505,0 15 298,7 Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 5991000 Секретаріат 15 298,7 9 793,7 5 759,5 75,0 5 505,0 15 298,7 Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 5991010 0111 Парламентський контроль 15 298,7 9 793,7 5 759,5 75,0 5 505,0 15 298,7 за додержанням конституційних прав і свобод людини 6010000 Антимонопольний комітет 21 988,7 20 336,6 11 736,3 1 722,4 1 652,1 1 817,3 774,8 1 042,5 23 806,0 України 6011000 Апарат Антимонопольного 21 988,7 20 336,6 11 736,3 1 722,4 1 652,1 1 817,3 774,8 1 042,5 23 806,0 комітету України 6011010 0411 Керівництво та управління 21 311,6 20 336,6 11 736,3 1 722,4 975,0 1 773,9 774,8 999,1 23 085,5 у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції 6011020 0481 Прикладні розробки у 677,1 677,1 43,4 43,4 720,5 сфері конкурентної політики та права 6020000 Вища атестаційна комісія 1 708,1 1 656,6 1 063,0 36,0 51,5 1 708,1 України 6021000 Апарат Вищої атестаційної 1 708,1 1 656,6 1 063,0 36,0 51,5 1 708,1 комісії України 6021010 0990 Керівництво та управління 1 421,3 1 369,8 901,3 36,0 51,5 1 421,3 у сфері атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів 6021020 0990 Державна атестація 286,8 286,8 161,7 286,8 наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 6070000 Державний департамент 814 392,4 763 744,7 518 275,2 61 824,6 50 647,7 154 688,9 130 230,1 20 694,9 19 718,1 24 458,8 969 081,3 України з питань виконання покарань 6071000 Апарат Державного 814 392,4 763 744,7 518 275,2 61 824,6 50 647,7 154 688,9 130 230,1 20 694,9 19 718,1 24 458,8 969 081,3 департаменту України з питань виконання покарань 6071010 0340 Керівництво та управління 46 987,4 46 987,4 42 820,0 667,4 108,0 106,0 15,0 10,0 2,0 47 095,4 у сфері виконання покарань в тому числі компенсація 4 464,8 4 464,8 4 464,8 4 464,8 податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) 6071020 0340 Утримання спецконтингенту 141 487,8 138 687,8 45 597,8 2 800,0 94 273,3 91 483,2 16 742,0 2 790,1 235 761,1 в установах кримінально-виконавчої системи 6071030 0340 Здійснення виконання 535 754,2 533 154,2 475 267,8 8 428,1 2 600,0 38 179,0 36 602,3 20 515,9 2 851,2 1 576,7 573 933,2 покарань та утримання персоналу установ і органів кримінально-виконавчої системи в тому числі компенсація 42 426,4 42 426,4 42 426,4 123,4 123,4 123,4 42 549,8 податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) 6071040 0734 Фінансова підтримка 547,0 547,0 187,4 50,0 781,8 691,8 164,0 77,0 90,0 1 328,8 санаторно-курортних закладів Державного департаменту України з питань виконання покарань 6071060 0340 Утримання 44 802,3 41 802,3 6 252,3 3 000,0 1 346,8 1 346,8 37,9 46 149,1 спецконтингенту, хворого на туберкульоз, в установах кримінально-виконавчої системи 6071070 0340 Заходи щодо впровадження 24 805,1 24 805,1 24 805,1 Кримінально-виконавчого кодексу та приведення умов тримання засуджених до вимог європейських стандартів 6071080 1062 Будівництво (придбання) 6 840,0 6 840,0 6 840,0 житла для осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи 6071090 0930 Підготовка робітничих 4 833,0 2 566,0 829,0 2 267,0 4 833,0 кадрів у професійно-технічних закладах соціальної реабілітації при установах виконання покарань 6071600 0763 Заходи з подолання 8 335,6 8 335,6 20 000,0 20 000,0 28 335,6 епідемії туберкульозу та СНІДу в установах кримінально-виконавчої системи 6080000 Державний департамент 53 830,3 53 830,3 53 830,3 України з питань виконання покарань (загальнодержавні видатки) 6081000 Державний департамент 53 830,3 53 830,3 53 830,3 України з питань виконання покарань (загальнодержавні видатки) 6081020 1020 Пенсійне забезпечення 53 830,3 53 830,3 53 830,3 осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи 6100000 Державна служба України з 2 822,0 2 822,0 1 273,6 18 590,0 16 874,0 6 953,7 2 084,0 1 716,0 21 412,0 нагляду за забезпеченням безпеки авіації 6101000 Державна служба України з 2 822,0 2 822,0 1 273,6 18 590,0 16 874,0 6 953,7 2 084,0 1 716,0 21 412,0 нагляду за забезпеченням безпеки авіації 6101010 0454 Керівництво та управління 17 200,0 15 970,0 6 780,7 1 885,0 1 230,0 17 200,0 у сфері нагляду за забезпеченням безпеки авіації 6101020 0731 Стаціонарне медичне 1 827,8 1 827,8 1 273,6 1 190,0 874,0 173,0 199,0 316,0 3 017,8 обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту 6101030 0721 Передпольотний та 994,2 994,2 994,2 передзмінний контроль льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам 6101040 0454 Страховий фонд безпеки 200,0 30,0 170,0 200,0 авіації 6110000 Державний комітет архівів 13 562,7 7 060,2 4 581,6 271,8 6 502,5 1 114,6 852,6 322,1 56,0 262,0 14 677,3 України 6111000 Апарат Державного 13 562,7 7 060,2 4 581,6 271,8 6 502,5 1 114,6 852,6 322,1 56,0 262,0 14 677,3 комітету архівів України 6111010 0133 Керівництво та управління 1 076,4 1 076,4 683,0 7,0 1 076,4 у сфері архівної справи 6111020 0150 Прикладні розробки у 614,9 614,9 26,0 26,0 640,9 сфері архівної справи 6111030 0133 Архівна справа 11 871,4 5 983,8 3 898,6 264,8 5 887,6 1 088,6 852,6 322,1 56,0 236,0 12 960,0 6120000 Головне управління 18 913,8 15 060,4 5 516,4 65,3 3 853,4 600,0 377,3 108,3 222,7 19 513,8 державної служби України 6121000 Апарат Головного 15 538,7 13 247,1 4 887,5 52,8 2 291,6 600,0 377,3 108,3 222,7 16 138,7 управління державної служби України 6121010 0131 Керівництво та 11 777,9 9 486,3 4 887,5 52,8 2 291,6 600,0 377,3 108,3 222,7 12 377,9 функціональне управління у сфері державної служби 6121030 0950 Підготовка магістрів 3 760,8 3 760,8 3 760,8 державної служби та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією 6122000 Центр сприяння 3 375,1 1 813,3 628,9 12,5 1 561,8 3 375,1 інституційному розвитку державної служби 6122020 0150 Забезпечення 2 163,3 1 813,3 628,9 12,5 350,0 2 163,3 інституційного розвитку державної служби та організація проведення функціональних обстежень органів виконавчої влади 6122030 0150 Дослідження і розробки у 1 211,8 1 211,8 1 211,8 сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу 6140000 Державна податкова 2 169 724,4 2 033 341,3 1 398 293,1 39 822,5 136 383,1 198 220,2 181 935,9 195,9 200,3 16 284,3 2 367 944,6 адміністрація України 6141000 Апарат Державної 2 169 724,4 2 033 341,3 1 398 293,1 39 822,5 136 383,1 198 220,2 181 935,9 195,9 200,3 16 284,3 2 367 944,6 податкової адміністрації України 6141010 0112 Керівництво та управління 2 055 931,9 1 983 873,4 1 397 498,6 39 609,5 72 058,5 157 624,6 151 598,0 173,3 6 026,6 2 213 556,5 у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства 6141020 0150 Прикладні розробки у 3 216,5 3 216,5 125,0 125,0 3 341,5 сфері оподаткування, фінансового права та діяльності податкової служби 6141030 0941 Підготовка кадрів для 1 998,4 1 998,4 1 161,1 861,1 300,0 3 159,5 податкової служби вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації 6141040 0942 Підготовка кадрів та 52 081,2 30 081,2 22 000,0 20 119,2 16 619,2 3 500,0 72 200,4 підвищення кваліфікації Національною академією державної податкової служби 6141050 0950 Підвищення кваліфікації 1 992,8 1 892,8 794,5 213,0 100,0 734,3 634,3 195,9 27,0 100,0 2 727,1 Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби 6141060 0950 Підвищення кваліфікації 4 325,0 4 325,0 4 325,0 працівників органів податкової служби 6141080 0112 Створення автоматизованої 41 696,3 9 133,0 32 563,3 41 696,3 інформаційно-аналітичної системи податкових органів 6141600 0112 Модернізація податкової 8 482,3 2 037,5 6 444,8 18 456,0 12 223,3 6 232,7 26 938,3 служби 6150000 Державна комісія з цінних 20 608,6 18 083,6 11 365,1 500,1 2 525,0 20 608,6 паперів та фондового ринку України 6151000 Апарат Державної комісії 20 608,6 18 083,6 11 365,1 500,1 2 525,0 20 608,6 з цінних паперів та фондового ринку України 6151010 0411 Керівництво та управління 19 056,1 18 031,1 11 365,1 500,1 1 025,0 19 056,1 у сфері фондового ринку 6151020 0411 Створення системи 1 500,0 1 500,0 1 500,0 моніторингу фондового ринку 6151030 0950 Підвищення кваліфікації 52,5 52,5 52,5 фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління 6160000 Державна податкова 33 577,9 33 577,9 33 577,9 адміністрація України (загальнодержавні видатки) 6161000 Державна податкова 33 577,9 33 577,9 33 577,9 адміністрація України (загальнодержавні видатки) 6161020 1020 Пенсійне забезпечення 33 577,9 33 577,9 33 577,9 осіб начальницького складу податкової міліції 6170000 Державна служба 3 165,1 2 646,9 1 834,9 104,9 518,2 3 165,1 експортного контролю України 6171000 Апарат Державної служби 3 165,1 2 646,9 1 834,9 104,9 518,2 3 165,1 експортного контролю України 6171010 0411 Керівництво та управління 2 916,9 2 646,9 1 834,9 104,9 270,0 2 916,9 у сфері експортного контролю 6171020 0481 Прикладні розробки у 248,2 248,2 248,2 сфері розвитку експортного контролю 6370000 Національна комісія 9 574,1 8 773,1 5 180,6 155,8 801,0 50,0 50,0 20,0 9 624,1 регулювання електроенергетики України 6371000 Апарат Національної 9 574,1 8 773,1 5 180,6 155,8 801,0 50,0 50,0 20,0 9 624,1 комісії регулювання електроенергетики України 6371010 0433 Керівництво та управління 9 574,1 8 773,1 5 180,6 155,8 801,0 50,0 50,0 20,0 9 624,1 у сфері регулювання електроенергетики 6380000 Національне космічне 238 368,7 61 345,9 47 050,2 4 787,2 177 022,8 3 531,2 409,4 82,5 52,0 3 121,8 241 899,9 агентство України 6381000 Апарат Національного 238 368,7 61 345,9 47 050,2 4 787,2 177 022,8 3 531,2 409,4 82,5 52,0 3 121,8 241 899,9 космічного агентства України 6381010 0473 Керівництво та управління 5 879,7 5 679,7 3 866,1 126,6 200,0 5 879,7 у сфері космічної діяльності 6381020 0487 Розробки найважливіших 200,0 200,0 200,0 новітніх технологій у сфері космічної галузі 6381030 0960 Надання позашкільної 2 084,1 2 084,1 841,3 170,5 439,4 409,4 82,5 52,0 30,0 2 523,5 освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді України 6381040 0473 Загальнодержавна 59 500,0 59 500,0 50,0 50,0 59 550,0 (Національна) космічна програма 6381050 0473 Управління та 58 490,1 53 525,1 42 342,8 4 490,1 4 965,0 3 041,8 3 041,8 61 531,9 випробування космічних засобів в тому числі компенсація 4 020,0 4 020,0 4 020,0 4 020,0 податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) 6381060 0473 Функціонування і розвиток 700,0 700,0 700,0 національної системи сейсмічних спостережень 6381070 0460 Експлуатація супутникових 500,0 500,0 500,0 систем зв'язку та телерадіомовлення 6381080 0487 Прикладні розробки у 200,0 200,0 200,0 сфері космічної галузі 6381090 0487 Державні науково-технічні 500,0 500,0 500,0 програми та наукові частини державних цільових програм у сфері космічної галузі 6381100 1062 Будівництво (придбання) 4 000,0 4 000,0 4 000,0 житла для військовослужбовців Національного космічного агентства 6381120 0512 Утилізація твердого 40 000,0 57,0 39 943,0 40 000,0 ракетного палива 6381130 0473 Забезпечення 64 314,8 64 314,8 64 314,8 обслуговування кредитних ресурсів, залучених для реалізації проекту "Циклон-4" 6381140 0434 Реконструкція і 2 000,0 2 000,0 2 000,0 відновлення обладнання ТЕЦ ДП "ВО Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова" 6440000 Національна рада України 5 744,9 5 744,9 3 715,3 60,0 5 744,9 з питань телебачення і радіомовлення 6441000 Апарат Національної ради 5 744,9 5 744,9 3 715,3 60,0 5 744,9 України з питань телебачення і радіомовлення 6441010 0831 Керівництво та управління 5 744,9 5 744,9 3 715,3 60,0 5 744,9 здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення 6480000 Пенсійний фонд України 17 839 741,4 17 839 741,4 3 961 540,2 3 961 540,2 21 801 281,6 6481000 Пенсійний фонд України 17 839 741,4 17 839 741,4 3 961 540,2 3 961 540,2 21 801 281,6 6481020 1020 Відшкодування на виплату 375 927,8 375 927,8 375 927,8 пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби 6481030 1020 Відшкодування на виплату 785 051,6 785 051,6 2 254 396,1 2 254 396,1 3 039 447,7 пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд 6481040 1020 Компенсація різниці у 339 746,9 339 746,9 339 746,9 пенсійному забезпеченні наукових працівників 6481050 1020 Відшкодування на виплату 4 755,1 4 755,1 4 755,1 пенсій особам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС 6481060 1020 Пенсійне забезпечення 307 274,9 307 274,9 307 274,9 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії I 6481070 1020 Відшкодування на виплату 564 149,5 564 149,5 564 149,5 пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій II, III і IV, та непрацездатним пенсіонерам, які проживають у зонах радіоактивного забруднення 6481080 1070 Компенсація за втрату 4 400,6 4 400,6 4 400,6 годувальника та допомога на поховання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 6481090 1020 Компенсація несплачених 110 889,3 110 889,3 110 889,3 страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії осіб 6481100 1020 Покриття дефіциту коштів 16 344 689,8 16 344 689,8 16 344 689,8 Пенсійного фонду України для виплати пенсій 6481110 1020 Відшкодування на виплату 710 000,0 710 000,0 710 000,0 пенсій працівникам, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах 6500000 Рада національної безпеки 22 056,0 12 107,1 8 047,0 9 948,9 1 790,0 1 790,0 23 846,0 і оборони України 6501000 Апарат Ради національної 22 056,0 12 107,1 8 047,0 9 948,9 1 790,0 1 790,0 23 846,0 безпеки і оборони України 6501010 0350 Інформаційно-аналітичне 15 292,4 12 005,2 8 002,6 3 287,2 15 292,4 забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони 6501020 0140 Фундаментальні 1 551,7 1 551,7 190,0 190,0 1 741,7 дослідження у сфері національної безпеки 6501030 0370 Прикладні розробки у 5 110,0 5 110,0 1 600,0 1 600,0 6 710,0 сфері національної безпеки 6501040 0370 Підготовка 101,9 101,9 44,4 101,9 науково-педагогічних та наукових кадрів у сфері національної безпеки 6510000 Рахункова палата 28 608,3 25 652,4 13 661,6 1 085,2 2 955,9 28 608,3 6511000 Апарат Рахункової палати 28 608,3 25 652,4 13 661,6 1 085,2 2 955,9 28 608,3 6511010 0112 Керівництво та управління 26 729,8 25 652,4 13 661,6 1 085,2 1 077,4 26 729,8 у сфері контролю за виконанням державного бюджету 6511020 0112 Створення 1 878,5 1 878,5 1 878,5 інформаційно-аналітичної системи Рахункової палати 6520000 Служба безпеки України 1 104 540,0 1 024 556,0 844 617,0 25 673,2 79 984,0 40 441,9 30 061,5 4 359,5 4 400,9 10 380,4 1 144 981,9 6521000 Центральне управління 1 084 215,7 1 020 277,3 841 532,3 25 673,2 63 938,4 40 441,9 30 061,5 4 359,5 4 400,9 10 380,4 1 124 657,6 Служби безпеки України 6521010 0350 Забезпечення заходів у 959 983,6 932 175,0 786 360,9 22 357,1 27 808,6 7 750,7 5 381,9 612,9 998,3 2 368,8 967 734,3 сфері безпеки держави та функціонування органів системи Служби безпеки України в тому числі компенсація 83 943,9 83 943,9 83 943,9 83 943,9 податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) 6521030 0370 Наукова діяльність у 850,0 75,0 775,0 850,0 сфері забезпечення державної безпеки, дослідження та розробки спеціальної техніки 6521040 0113 Забезпечення перебування 1 891,0 1 891,0 1 891,0 за кордоном працівників органів державної влади 6521050 0734 Медичне обслуговування та 36 614,5 33 072,3 19 480,9 2 302,8 3 542,2 30 878,4 23 312,7 3 689,0 3 368,6 7 565,7 67 492,9 оздоровлення особового складу Служби безпеки України в тому числі компенсація 577,7 577,7 577,7 577,7 податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) 6521070 0942 Підготовка та 50 651,6 49 242,6 35 690,5 1 013,3 1 409,0 1 368,3 932,4 57,6 15,0 435,9 52 019,9 перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації в тому числі компенсація 3 009,3 3 009,3 3 009,3 3 009,3 податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) 6521090 0910 Утримання закладів 671,4 671,4 444,5 434,5 19,0 10,0 1 115,9 дошкільної освіти Служби безпеки України 6521100 1062 Будівництво (придбання) 18 058,6 18 058,6 18 058,6 житла для військовослужбовців Служби безпеки України 6521120 0350 Захист інформаційних 5 535,0 5 535,0 5 535,0 ресурсів держави 6521140 0350 Розвиток та модернізація 1 800,0 1 800,0 1 800,0 державної системи урядового зв'язку 6521150 0350 Створення та забезпечення 510,0 510,0 510,0 функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку 6521200 0350 Забезпечення заходів 7 650,0 3 150,0 4 500,0 7 650,0 спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України 6524000 Антитерористичний центр 20 324,3 4 278,7 3 084,7 16 045,6 20 324,3 Служби безпеки України 6524010 0350 Боротьба з тероризмом на 20 324,3 4 278,7 3 084,7 16 045,6 20 324,3 території України в тому числі компенсація 354,8 354,8 354,8 354,8 податку з доходів фізичних осіб відповідно до п. 22.7 статті 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) 6530000 Служба безпеки України 402 329,0 402 329,0 402 329,0 (загальнодержавні видатки) 6531000 Служба безпеки України 402 329,0 402 329,0 402 329,0 (загальнодержавні видатки) 6531020 1020 Пенсійне забезпечення 402 329,0 402 329,0 402 329,0 військовослужбовців Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України та Управління державної охорони 6540000 Національна академія наук 969 285,8 68 593,9 27 591,0 2 508,8 900 691,9 246 616,3 2 520,0 283,0 94,4 244 096,3 1 215 902,1 України 6541000 Апарат Національної 969 285,8 68 593,9 27 591,0 2 508,8 900 691,9 246 616,3 2 520,0 283,0 94,4 244 096,3 1 215 902,1 академії наук України 6541020 0150 Наукова і організаційна 25 884,3 25 714,3 8 181,5 166,0 170,0 1 837,5 1 327,5 22,9 510,0 27 721,8 діяльність президії Національної академії наук України 6541030 0140 Фундаментальні 551 276,7 551 276,7 193 163,7 193 163,7 744 440,4 дослідження наукових установ Національної академії наук України 6541040 0487 Прикладні розробки у 169 398,8 169 398,8 39 257,5 39 257,5 208 656,3 сфері розвитку галузей економіки 6541050 0487 Державні науково-технічні 28 740,8 28 740,8 28 740,8 програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку галузей економіки 6541060 0150 Фінансова підтримка 76 073,7 76 073,7 76 073,7 технічного забезпечення Національної академії наук України 6541080 0942 Підготовка кадрів 1 445,7 1 445,7 96,0 16,0 80,0 1 541,7 фізико-технічного напряму вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації 6541090 0990 Методичне забезпечення 142,5 142,5 88,5 1,8 30,4 28,4 8,0 2,0 172,9 викладення народознавства та української мови як іноземної Міжнародною школою україністики 6541100 0731 Медичне обслуговування 8 675,9 8 663,9 4 344,5 511,0 12,0 211,5 201,5 45,0 5,0 10,0 8 887,4 працівників Національної академії наук України 6541130 0150 Фінансова підтримка 16 274,5 14 641,3 4 327,7 1 032,7 1 633,2 315,0 305,0 80,0 38,0 10,0 16 589,5 розвитку інфраструктури Національної академії наук України 6541140 0530 Здійснення 10 468,1 10 468,1 11 000,0 11 000,0 21 468,1 науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України 6541160 0481 Сейсмічні та геофізичні 2 690,7 2 685,7 1 801,8 78,5 5,0 2 690,7 спостереження 6541170 0530 Збереження та розвиток 32 894,6 32 894,6 32 894,6 садово-паркового комплексу "Феофанія" 6541180 0487 Забезпечення діяльності 18 485,5 13 466,5 7 589,0 678,7 5 019,0 561,8 502,7 95,0 24,0 59,1 19 047,3 Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 6541200 0950 Підвищення кваліфікації з 1 834,0 1 834,0 1 258,0 40,1 142,9 138,9 55,0 4,5 4,0 1 976,9 пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України 6541820 0484 Здійснення протизсувних 5 500,0 5 500,0 5 500,0 робіт та реконструкції купольної і секційної оранжерей на території Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка 6541830 1062 Забезпечення житлом для 18 000,0 18 000,0 18 000,0 вчених Національної академії наук України 6541840 0732 Завершення будівництва 1 500,0 1 500,0 1 500,0 третьої черги пускового комплексу Інституту сорбції та проблем ендоекології Національної академії наук України 6550000 Академія педагогічних 32 938,1 14 418,6 6 162,6 833,9 18 519,5 5 810,9 3 341,9 1 383,7 186,6 2 469,0 38 749,0 наук України 6551000 Апарат Академії 32 938,1 14 418,6 6 162,6 833,9 18 519,5 5 810,9 3 341,9 1 383,7 186,6 2 469,0 38 749,0 педагогічних наук України 6551020 0980 Наукова і організаційна 5 742,1 5 674,3 1 504,6 74,7 67,8 362,4 310,6 56,2 14,4 51,8 6 104,5 діяльність президії Академії педагогічних наук України 6551030 0140 Фундаментальні 16 725,6 16 725,6 986,8 986,8 17 712,4 дослідження у сфері педагогічних наук 6551040 0980 Прикладні розробки у 146,8 146,8 146,8 сфері педагогіки та психології 6551050 0980 Підготовка наукових 1 480,5 1 480,5 496,0 465,5 465,5 254,0 1 946,0 кадрів у системі Академії педагогічних наук України 6551060 0950 Підвищення кваліфікації 4 655,6 4 255,6 2 807,1 359,3 400,0 3 782,0 2 479,6 1 073,5 165,4 1 302,4 8 437,6  
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Четвер, 23 грудня 2004 2285-IV
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"