Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 2285-IV від 23.12.2004 "Про Державний бюджет України на 2005 рік"

 • Версія для друку
 •  
 
2809000    Національний аграрний    145 717,0   114 676,3    642,8     70,0   31 040,7   67 401,2   47 783,7     80,5    6,1   19 617,5   213 118,2
        університет 
2809020 0140 Фундаментальні 1 141,0 1 141,0 1 141,0 дослідження Національного
аграрного університету у
сфері
сільськогосподарських
наук
2809030 0482 Прикладні розробки 6 299,7 6 299,7 2 000,0 2 000,0 8 299,7 Національного аграрного
університету у сфері
сільськогосподарських
наук
2809040 0941 Підготовка кадрів для 26 405,7 25 405,7 1 000,0 17 126,1 13 310,1 3 816,0 43 531,8 агропромислового
комплексу вищими
навчальними закладами I і
II рівнів акредитації
Національного аграрного
університету
2809050 0942 Підготовка кадрів для 88 267,5 86 267,5 2 000,0 48 019,2 34 255,2 13 764,0 136 286,7 агропромислового
комплексу Національним
аграрним університетом
2809060 0950 Підвищення кваліфікації 1 103,1 1 103,1 642,8 70,0 255,9 218,4 80,5 6,1 37,5 1 359,0 кадрів Інститутом
післядипломної освіти
керівників і спеціалістів
агропромислового
комплексу Національного
аграрного університету
2809800 0482 Створення Української 22 500,0 1 900,0 20 600,0 22 500,0 лабораторії якості і
безпеки продукції
агропромислового
комплексу
3000000 Державний комітет 207 420,8 201 161,4 133 140,5 3 425,9 6 259,4 17 610,5 10 828,1 1 432,5 2 431,5 6 782,4 225 031,3 статистикии України
3001000 Апарат Державного 207 420,8 201 161,4 133 140,5 3 425,9 6 259,4 17 610,5 10 828,1 1 432,5 2 431,5 6 782,4 225 031,3 комітету статистики
України
3001010 0132 Керівництво та управління 189 759,5 189 057,1 130 883,5 3 425,9 702,4 12 610,5 10 828,1 1 432,5 2 431,5 1 782,4 202 370,0 у сфері статистики
3001020 0132 Статистичні спостереження 10 171,4 10 064,7 2 257,0 106,7 10 171,4 та переписи
3001030 1090 Обстеження умов життя 2 195,6 2 195,6 2 195,6 домогосподарств
3001040 0150 Прикладні розробки у 535,6 535,6 535,6 сфері державної
статистики
3001060 0950 Підвищення кваліфікації 18,2 18,2 18,2 працівників органів
державної статистики
3001070 0132 Створення та розвиток 3 045,0 977,6 2 067,4 3 045,0 інтегрованої
інформаційно-аналітичної
системи державної
статистики
3001080 0150 Фінансова підтримка 34,2 34,2 34,2 підготовки наукових
кадрів у сфері державної
статистики
3001600 0132 Реформування державної 1 661,3 1 009,6 651,7 5 000,0 5 000,0 6 661,3 статистики
3100000 Міністерство транспорту 394 060,5 318 571,0 171 051,0 11 480,1 75 489,5 158 166,6 117 300,1 3 684,2 1 018,5 40 866,5 552 227,1 та зв'язку України
3101000 Апарат Міністерства 38 139,6 36 905,8 3 370,2 253,0 1 233,8 62 456,1 51 022,2 11 433,9 100 595,7 транспорту та зв'язку
України
3101010 0455 Загальне керівництво та 5 089,2 5 047,7 3 370,2 253,0 41,5 5 089,2 управління у сфері
транспорту та зв'язку
3101020 0485 Прикладні розробки у 616,8 616,8 5 882,0 5 882,0 6 498,8 сфері функціонування
транспортної системи
3101030 0485 Державні науково-технічні 495,5 495,5 495,5 програми та наукові
частини державних
цільових програм у сфері
розвитку національної
транспортної мережі
3101040 0485 Розробки найважливіших 80,0 80,0 80,0 новітніх технологій у
сфері транспортного
комплексу
3101050 0941 Підготовка кадрів для 1 653,9 1 653,9 1 114,5 914,5 200,0 2 768,4 сфери автомобільного
транспорту вищими
навчальними закладами I і
II рівнів акредитації
3101060 0942 Підготовка кадрів для 30 159,8 30 159,8 55 459,6 50 107,7 5 351,9 85 619,4 сфери залізничного
транспорту вищими
навчальними закладами III
і IV рівнів акредитації
3101090 0950 Підвищення кваліфікації 44,4 44,4 44,4 державних службовців
п'ятої - сьомої категорій
у сфері транспорту
3102000 Державний департамент 796,2 796,2 455,9 100,0 796,2 автомобільного транспорту
3102010 0451 Керівництво та управління 796,2 796,2 455,9 100,0 796,2 у сфері автомобільного
транспорту
3103000 Державний департамент 52 997,0 52 997,0 20 760,4 4 370,4 955,7 225,0 16 390,0 73 757,4 морського і річкового
транспорту
3103010 0452 Керівництво та управління 20 760,4 4 370,4 955,7 225,0 16 390,0 20 760,4 у сфері морського і
річкового транспорту
3103020 0452 Навігаційно-гідрографічне 9 230,0 9 230,0 9 230,0 забезпечення безпеки
мореплавства у водах
України
3103030 0452 Підтримка експлуатаційно 27 767,0 27 767,0 27 767,0 безпечного стану
внутрішніх водних шляхів
та судноплавних шлюзів
в тому числі на 8 017,0 8 017,0 8 017,0 судноплавний канал
"Дунай - Чорне море"
3103040 0452 Державна підтримка 16 000,0 16 000,0 16 000,0 будівництва суден для
Українського Дунайського
пароплавства на
Кілійському
суднобудівному-
судноремонтному заводі
3104000 Державна адміністрація 173 676,3 173 676,3 107 667,1 7 515,8 24 926,2 23 798,3 1 164,0 710,1 1 127,9 198 602,5 залізничного транспорту
3104020 0941 Підготовка кадрів для 16 070,0 16 070,0 19 770,9 18 999,4 771,5 35 840,9 сфери залізничного
транспорту вищими
навчальними закладами I і
II рівнів акредитації
3104030 0990 Методичне забезпечення 178,3 178,3 127,3 2,5 178,3 діяльності вищих
навчальних закладів
Державної адміністрації
залізничного транспорту
3104040 0731 Стаціонарне медичне 139 394,2 139 394,2 95 543,3 7 050,5 4 539,9 4 196,9 1 059,2 664,5 343,0 143 934,1 обслуговування
працівників та пасажирів
залізничного транспорту
3104050 0762 Створення банків крові та 1 960,7 1 960,7 1 338,7 116,0 114,6 1,0 9,0 1,4 2 076,7 її компонентів для
лікування працівників
залізничного транспорту
3104060 0721 Амбулаторно-поліклінічне 16 073,1 16 073,1 10 657,8 462,8 499,4 487,4 103,8 36,6 12,0 16 572,5 обслуговування
працівників та пасажирів
залізничного транспорту
3105000 Державна спеціальна 60 546,4 60 046,4 42 363,0 3 233,3 500,0 10 257,3 5 257,3 5 000,0 70 803,7 служба транспорту
3105010 0220 Забезпечення діяльності 60 546,4 60 046,4 42 363,0 3 233,3 500,0 10 257,3 5 257,3 5 000,0 70 803,7 Державної спеціальної
служби транспорту
в тому числі компенсація 4 341,2 4 341,2 4 341,2 4 341,2 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
3106000 Державний департамент з 42 259,3 22 500,6 2 566,1 147,0 19 758,7 33 366,6 27 717,1 5 649,5 75 625,9 питань зв'язку та
інформатизації
3106010 0460 Керівництво та управління 3 828,2 3 828,2 2 566,1 147,0 3 828,2 у сфері зв'язку та
інформатизації
3106020 0150 Прикладні дослідження у 985,5 985,5 985,5 сфері сучасних
інформаційних систем та
зв'язку
3106030 0486 Проведення наукових 651,0 651,0 651,0 виставок і конференцій у
сфері зв'язку та
інформатизації
3106040 0941 Підготовка кадрів для 5 937,2 5 789,7 147,5 3 209,9 2 808,9 401,0 9 147,1 сфери зв'язку та
інформатизації вищими
навчальними закладами I
та II рівнів акредитації
3106050 0942 Підготовка кадрів для 13 107,5 12 155,7 951,8 30 156,7 24 908,2 5 248,5 43 264,2 сфери зв'язку та
інформатизації вищими
навчальними закладами III
та IV рівнів акредитації
3106060 0460 Спецоб'єкти 2 404,0 2 404,0 2 404,0
3106070 0460 Забезпечення ефективного 6 524,4 700,0 5 824,4 6 524,4 використання
радіочастотного ресурсу
3106080 0473 Національна програма 8 619,0 8 619,0 8 619,0 інформатизації
3106090 0950 Підвищення кваліфікації 27,0 27,0 27,0 державних службовців
п'ятої - сьомої категорій
у сфері зв'язку та
інформатизації
3106100 0486 Розробка найважливіших 175,5 175,5 175,5 новітніх технологій у
сфері зв'язку та
інформатизації
3107000 Головне управління 15 672,1 15 672,1 9 538,5 231,0 6 400,0 5 134,8 1 564,5 83,4 1 265,2 22 072,1 Державної фельд'єгерської
служби України
3107010 0113 Доставка дипломатичної 2 911,8 2 911,8 2 911,8 кореспонденції за кордон
і в Україну
3107020 0460 Доставка спеціальної 12 760,3 12 760,3 9 538,5 231,0 6 400,0 5 134,8 1 564,5 83,4 1 265,2 19 160,3 службової кореспонденції
органам державної влади
в тому числі компенсація 971,7 971,7 971,7 157,9 157,9 157,9 1 129,6 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
3108000 Головна державна 9 973,6 8 973,6 5 090,2 1 000,0 9 973,6 інспекція на
автомобільному транспорті
3108010 0451 Здійснення контролю у 9 973,6 8 973,6 5 090,2 1 000,0 9 973,6 сфері автомобільного
транспорту та державного
нагляду за забезпеченням
безпеки автомобільних
перевезень
3110000 Державна служба 4 127,9 4 000,9 2 165,5 200,0 127,0 3 749 923,5 324 938,6 3 424 984,9 3 754 051,4 автомобільних доріг
України
3111000 Апарат Державної служби 4 127,9 4 000,9 2 165,5 200,0 127,0 3 749 923,5 324 938,6 3 424 984,9 3 754 051,4 автомобільних доріг
України
3111010 0456 Керівництво та управління 4 127,9 4 000,9 2 165,5 200,0 127,0 4 127,9 у сфері будівництва,
ремонту та утримання
автомобільних доріг
3111020 0456 Розвиток мережі і 3 501 357,0 76 372,1 3 424 984,9 3 501 357,0 утримання автомобільних
доріг загального
користування
в тому числі будівництво 80 000,0 80 000,0 80 000,0 автотранспортної
магістралі через річку
Дніпро у місті Запоріжжі
3111030 0456 Погашення зобов'язань за 248 566,5 248 566,5 248 566,5 кредитом, отриманим під
гарантію Кабінету
Міністрів України для
реконструкції
автомобільної дороги
Київ-Одеса на дільниці
від Жашкова до
Червонознам'янки
3200000 Міністерство України з 1 879 703,6 1 622 119,9 762 520,9 37 927,2 257 583,7 276 926,6 207 493,2 100 326,0 4 700,7 69 433,4 2 156 630,2 питань надзвичайних
ситуацій
3201000 Апарат Міністерства 1 000 593,5 891 223,4 721 159,0 36 630,4 109 370,1 258 596,2 194 034,2 96 570,6 4 102,1 64 562,0 1 259 189,7 України з питань
надзвичайних ситуацій
3201010 0320 Керівництво та управління 19 923,3 19 923,3 14 533,7 333,0 50,0 50,0 19 973,3 у сфері надзвичайних
ситуацій
в тому числі компенсація 1 144,8 1 144,8 1 144,8 1 144,8 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
3201130 0832 Інформування 1 800,0 1 800,0 1 800,0 громадськості з питань
ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи
та цивільного захисту
населення
3201190 0512 Будівництво пускового 29 600,0 29 600,0 29 600,0 комплексу "Вектор"
3201240 0512 Виконання робіт у сфері 15 900,0 15 900,0 15 900,0 поводження з
радіоактивними відходами
неядерного циклу та
ліквідація радіаційних
аварій
3201260 0320 Авіаційні роботи з пошуку
та рятування
3201270 0320 Створення Урядової 2 290,0 2 290,0 2 290,0 інформаційно-аналітичної
системи з питань
надзвичайних ситуацій
3201280 0320 Забезпечення заходів у 822 277,8 816 174,8 674 482,8 34 288,0 6 103,0 201 761,2 171 249,2 93 729,6 4 022,6 30 512,0 1 024 039,0 сфері цивільного захисту
в тому числі компенсація 61 493,8 61 493,8 61 493,8 9 212,7 9 212,7 9 212,7 70 706,5 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
3201300 0721 Медичне забезпечення та 4 841,2 4 841,2 4 841,2 санаторно-курортне
лікування працівників,
військовослужбовців та
осіб рядового і
начальницького складу
Міністерства України з
питань надзвичайних
ситуацій та членів їх
сімей, здійснення
санітарних та
протиепідемічних заходів
3201340 0250 Прикладні дослідження і 7 557,9 7 137,9 5 625,1 181,3 420,0 1 600,0 1 500,0 630,0 13,5 100,0 9 157,9 розробки та
науково-дослідні роботи у
сфері цивільного захисту
і пожежної безпеки
в тому числі компенсація 512,2 512,2 512,2 17,3 17,3 17,3 529,5 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
3201350 0512 Знешкодження 1 935,0 1 935,0 1 935,0 вибухонебезпечних
предметів, що залишилися
з часів Другої світової
війни в районі міст
Севастополя та Керчі
3201360 0942 Підготовка і 37 435,2 37 405,2 26 517,4 1 828,1 30,0 7 685,0 5 335,0 2 211,0 66,0 2 350,0 45 120,2 перепідготовка керівних
кадрів і спеціалістів у
сфері цивільного захисту
та пожежної безпеки
в тому числі компенсація 2 128,9 2 128,9 2 128,9 9,2 9,2 9,2 2 138,1 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
3201430 0763 Матеріально-технічне 513,0 26,0 487,0 513,0 забезпечення мобільного
госпіталю
3201440 0512 Пошук та знешкодження 1 980,0 1 980,0 1 980,0 залишків хімічної зброї,
затопленої у виключній
(морській) економічній
зоні України
3201450 1062 Будівництво (придбання) 14 687,1 14 687,1 2 000,0 2 000,0 16 687,1 житла для
військовослужбовців, осіб
рядового та
начальницького складу
Міністерства України з
питань надзвичайних
ситуацій
3201470 0433 Реалізація комплексної 4 500,0 1 800,0 2 700,0 4 500,0 програми розвитку системи
зв'язку, оповіщення та
інформатизації
Міністерства України з
питань надзвичайних
ситуацій
3201490 0320 Придбання спеціальної 5 000,0 5 000,0 5 000,0 пожежної автомобільної
техніки
3201510 0513 Підтримка екологічно 75 853,0 75 853,0 75 853,0 безпечного стану у зонах
відчуження і безумовного
(обов'язкового)
відселення
3202000 Адміністрація зони 622,7 622,7 392,5 622,7 відчуження і зони
безумовного
(обов'язкового)
відселення
3202010 0513 Керівництво та управління 622,7 622,7 392,5 622,7 діяльністю у зоні
відчуження і зоні
безумовного
(обов'язкового)
відселення
в тому числі компенсація 6,7 6,7 6,7 6,7 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
3203000 Державний департамент 9 410,6 8 830,1 5 487,6 226,5 580,5 3 492,6 3 357,6 1 506,4 133,8 135,0 12 903,2 страхового фонду
документації
3203010 0320 Керівництво та управління 2 960,0 2 915,5 1 513,2 97,8 44,5 0,1 0,1 2 960,1 діяльністю у сфері
створення страхового
фонду документації
3203020 0320 Створення і зберігання 6 450,6 5 914,6 3 974,4 128,7 536,0 3 492,5 3 357,5 1 506,4 133,8 135,0 9 943,1 страхового фонду
документації
3204000 Державна спеціальна 35 523,8 35 523,8 35 523,8 (воєнізована)
аварійно-рятувальна
служба
3204020 0320 Аварійно-рятувальні 35 523,8 35 523,8 35 523,8 заходи на
загальнодержавному і
регіональному рівнях при
надзвичайних ситуаціях
3205000 Державний комітет України 767 251,4 628 254,3 210,5 16,5 138 997,1 117,9 117,9 767 369,3 з питань подолання
наслідків Чорнобильської
катастрофи
3205020 1070 Пільги на медичне 72 292,3 72 292,3 72 292,3 обслуговування
громадянам, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
в тому числі погашення 1 421,3 1 421,3 1 421,3 заборгованості
3205030 1070 Оздоровлення громадян, 210 181,7 210 181,7 210 181,7 які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
в тому числі погашення 7 955,4 7 955,4 7 955,4 заборгованості
3205040 1070 Компенсація сім'ям з 345 300,3 345 300,3 345 300,3 дітьми та видатки на
безплатне харчування
дітей, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи
в тому числі погашення 19 219,9 19 219,9 19 219,9 заборгованості
3205050 1062 Забезпечення житлом 50 000,0 50 000,0 50 000,0 громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи
3205070 0763 Комплексне 53 390,0 53 390,0 53 390,0 медико-санітарне
забезпечення громадян,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
3205080 0513 Радіологічний захист 12 000,0 12 000,0 12 000,0 населення та екологічне
оздоровлення території,
що зазнала радіоактивного
забруднення
3205090 0530 Наукове забезпечення 8 107,1 480,0 210,5 16,5 7 627,1 8 107,1 робіт та інформаційні
системи щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської
катастрофи
в тому числі погашення 2 787,1 2 787,1 2 787,1 заборгованості
3205100 0490 Державні капітальні 14 980,0 14 980,0 117,9 117,9 15 097,9 вкладення на реалізацію
Чорнобильської
будівельної програми
3205110 0763 Здійснення окремих 1 000,0 1 000,0 1 000,0 заходів Всеукраїнською
громадською організацією
"Союз Чорнобиль України"
та іншими громадськими
організаціями по
соціальному захисту
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи
3206000 Державна авіаційна 13 049,1 7 809,7 1 533,3 13,0 5 239,4 13 049,1 пошуково-рятувальна
служба
3206010 0320 Керівництво та управління 2 074,1 1 810,1 1 033,3 264,0 2 074,1 діяльністю у сфері
аваційних робіт з пошуку
і рятування
3206020 0320 Авіаційні роботи з пошуку 10 975,0 5 999,6 520,0 13,0 4 975,4 10 975,0 і рятування
3207000 Державна 53 252,5 48 855,9 33 718,0 1 040,8 3 396,6 14 719,9 10 101,4 2 249,0 464,8 4 618,5 67 972,4 гідрометеорологічна
служба
3207010 0540 Керівництво та управління 707,1 707,1 445,6 707,1 у сфері
гідрометеорології
3207020 0511 Гідрометеорологічна 48 845,4 48 592,4 33 272,4 1 040,8 253,0 13 730,9 10 101,4 2 249,0 464,8 3 629,5 62 576,3 діяльність
3207030 0511 Розвиток споруд і засобів 786,4 556,4 230,0 786,4 гідрометеорологічних
спостережень і
прогнозування на річках і
водоймах
3207040 0530 Прикладні наукові та 2 250,0 2 250,0 989,0 989,0 3 239,0 науково-технічні розробки
з пріоритетних напрямів у
сфері гідрометеорології
та фінансова підтримка
підготовки наукових кадрів
3207050 0530 Державні науково-технічні 663,6 663,6 663,6 програми та наукові частини
державних цільових програм
у сфері технічного
переоснащення системи
гідрометеорологічних
спостережень, прогнозування
та досліджень клімату
3210000 Міністерство України з 22 446,1 22 446,1 22 446,1 питань надзвичайних
ситуацій
(загальнодержавні
видатки)
3211000 Міністерство України з 22 446,1 22 446,1 22 446,1 питань надзвичайних
ситуацій
(загальнодержавні
видатки)
3211020 1020 Пенсійне забезпечення 22 446,1 22 446,1 22 446,1 військовослужбовців, осіб
начальницького і рядового
складу Міністерства
України з питань
надзвичайних ситуацій
3400000 Міністерство України у 440 987,8 338 271,0 37 578,4 802,7 102 716,8 20 190,5 15 796,1 20,6 15,2 4 394,4 461 178,3 справах молоді та спорту
3401000 Апарат Міністерства 217 270,2 141 782,4 6 557,3 394,4 75 487,8 20 190,5 15 796,1 20,6 15,2 4 394,4 237 460,7 України у справах молоді
та спорту
3401010 1040 Керівництво та управління 8 405,9 7 942,9 4 464,4 168,0 463,0 8 405,9 у сфері молодіжної та
сімейної політики,
фізичної культури і
спорту
3401020 0960 Надання позашкільної 1 512,8 1 262,8 779,7 148,1 250,0 282,8 247,8 20,6 15,2 35,0 1 795,6 освіти в МДЦК "Золотий
ключик"
3401030 0941 Підготовка кадрів для 7 432,6 7 125,1 307,5 868,9 504,9 364,0 8 301,5 сфери спорту вищими
навчальними закладами I і
II рівнів акредитації
3401040 0942 Підготовка кадрів для 40 741,6 36 661,4 4 080,2 18 709,8 14 893,4 3 816,4 59 451,4 сфери спорту вищими
навчальними закладами III
і IV рівнів акредитації
3401050 0950 Підвищення кваліфікації 561,4 561,4 105,1 3,5 150,0 150,0 711,4 працівників державних
органів, установ і
організацій у справах
сім'ї, жінок, молоді та
дітей
3401060 0990 Методичне забезпечення 163,9 163,9 99,4 15,8 163,9 діяльності навчальних
закладів у сфері спорту
3401070 1040 Здійснення державними 37 319,7 37 319,7 37 319,7 органами централізованих
заходів з питань дітей,
молоді, жінок та сім'ї
3401170 1040 Державна підтримка 11 500,0 11 500,0 11 500,0 громадських організацій
на виконання
загальнодержавних програм
і заходів стосовно дітей,
молоді, жінок, сім'ї
3401180 1080 Прикладні розробки у 1 043,4 1 043,4 100,0 100,0 1 143,4 сфері сім'ї та молоді
3401190 1040 Здійснення державними 20 000,0 20 000,0 20 000,0 органами централізованих
заходів по організації
відпочинку та
оздоровлення дітей
3401210 1040 Державна підтримка 500,0 500,0 500,0 дитячих громадських
організацій на виконання
загальнодержавних програм
і заходів стосовно дітей
3401220 1040 Здійснення заходів, 11 621,5 819,0 10 802,5 11 621,5 спрямованих на подолання
дитячої бездоглядності і
безпритульності
3401230 0826 Функціонування музею 206,6 206,6 65,1 15,0 206,6 спортивної слави України
3401240 0810 Забезпечення підготовки 2 612,6 2 612,6 1 043,6 44,0 2 612,6 спортсменів вищих
категорій
3401250 0810 Розвиток 35 969,7 2 700,0 33 269,7 35 969,7 матеріально-технічної
бази спорту вищих
досягнень
3401260 0840 Прикладні розробки у 1 271,5 1 271,5 79,0 79,0 1 350,5 сфері розвитку окремих
видів спорту та методики
підготовки спортсменів
3401270 0810 Розвиток авіаційних видів 2 407,0 2 407,0 2 407,0 спорту
3401280 0810 Фінансова підтримка 10 000,0 10 000,0 10 000,0 громадських організацій
фізкультурно-спортивного
спрямування
3401290 0810 Видатки на облаштування 23 000,0 23 000,0 23 000,0 футбольних та інших
спортивних майданчиків, у
тому числі льодових
3401800 1040 Проведення 1 000,0 1 000,0 1 000,0 ремонтно-реставраційних
робіт будинку по вул.
Десятинній, 14
3402000 Державна соціальна служба 14 135,0 12 206,0 621,0 15,0 1 929,0 14 135,0 для сім'ї, дітей та
молоді
3402010 1040 Керівництво та управління 1 314,6 1 208,6 621,0 15,0 106,0 1 314,6 у сфері соціальної роботи
із сім'ями, дітьми та
молоддю
3402020 1040 Реалізація програм та 12 820,4 10 997,4 1 823,0 12 820,4 здійснення заходів
Державної соціальної
служби для сім'ї, дітей
та молоді
3403000 Управління 137 443,6 128 043,6 25 330,0 351,4 9 400,0 137 443,6 "Укрспортзабезпечення"
3403020 0810 Організаційне та 72 411,8 63 411,8 25 094,5 351,4 9 000,0 72 411,8 фінансове забезпечення
спорту вищих досягнень
3403030 0810 Проведення 51 244,2 51 244,2 51 244,2 навчально-тренувальних
зборів і змагань з
олімпійських видів спорту
3403040 0810 Підготовка і участь 4 466,5 4 466,5 4 466,5 національних збірних
команд в Олімпійських
іграх
3403050 0810 Проведення заходів з 9 321,1 8 921,1 235,5 400,0 9 321,1 неолімпійських видів
спорту і масових заходів
з фізичної культури
3404000 Національний комітет 56 639,0 51 639,0 5 070,1 41,9 5 000,0 56 639,0 спорту інвалідів України
3404020 0810 Фізкультурно-спортивна 21 706,3 21 246,3 5 070,1 41,9 460,0 21 706,3 реабілітація та спорт
інвалідів
3404030 0810 Підготовка і участь 26 352,7 26 352,7 26 352,7 національних збірних
команд в Параолімпійських
і Дефлімпійських іграх
3404040 0810 Фінансова підтримка 8 580,0 4 040,0 4 540,0 8 580,0 параолімпійського руху в
Україні
3408000 Державний фонд сприяння 15 500,0 4 600,0 10 900,0 15 500,0 молодіжному житловому
будівництву
3408040 1062 Фінансова підтримка 5 500,0 4 600,0 900,0 5 500,0 Державного фонду сприяння
молодіжному житловому
будівництву
3408050 1062 Часткова компенсація 10 000,0 10 000,0 10 000,0 відсоткової ставки
кредитів комерційних
банків молодим сім'ям та
одиноким молодим
громадянам на будівництво
(реконструкцію) та
придбання житла
3500000 Міністерство фінансів 5 400 026,6 5 198 477,0 428 383,9 16 074,2 201 549,6 58 777,5 36 532,5 2 157,9 196,8 22 245,0 5 458 804,1 України
3501000 Апарат Міністерства 4 878 568,3 4 700 869,2 116 505,8 4 591,1 177 699,1 56 571,7 34 927,0 2 142,3 53,9 21 644,7 4 935 140,0 фінансів України
3501010 0112 Керівництво та управління 273 268,5 193 043,2 115 381,7 4 236,6 80 225,3 58,4 53,4 4,3 5,0 273 326,9 у сфері фінансів
3501020 0112 Створення автоматизованої 38 682,8 4 432,8 34 250,0 38 682,8 інформаційно-аналітичної
системи фінансових і
фіскальних органів
3501030 0150 Прикладні наукові 6 965,0 6 965,0 6 965,0 розробки у сфері розвитку
державних фінансів
3501040 0941 Підготовка кадрів для 2 370,6 2 097,6 273,0 750,0 699,2 50,8 3 120,6 фінансової системи вищими
навчальними закладами I і
II рівнів акредитації
3501050 0942 Підготовка кадрів для 30 362,4 27 151,5 3 210,9 11 652,1 9 197,5 2 454,6 42 014,5 фінансової системи вищими
навчальними закладами III
і IV рівнів акредитації
3501060 0950 Підвищення кваліфікації 450,0 450,0 450,0 кадрів фінансової системи
3501070 0826 Функціонування Музею 192,1 168,1 70,7 6,0 24,0 6,0 6,0 2,9 198,1 коштовного і
декоративного каміння
3501080 0832 Фінансова підтримка 135,0 135,0 135,0 журналу "Фінанси України"
3501090 0829 Підтримка 4 043,4 2 043,4 511,6 269,9 2 000,0 252,9 212,9 44,6 31,2 40,0 4 296,3 культурно-оздоровчих
заходів фінансової
системи
3501100 0490 Забезпечення державних 10 030,1 744,6 98,8 36,6 9 285,5 2 000,0 423,0 148,3 7,0 1 577,0 12 030,1 виробничих та
соціально-культурних
потреб у дорогоцінних
металах і дорогоцінному
камінні
3501110 0150 Підготовка наукових 356,7 342,3 147,8 14,4 150,0 140,0 46,5 11,4 10,0 506,7 кадрів у сфері фінансів
3501120 0150 Прикладні розробки у 5 333,8 5 333,8 419,8 419,8 5 753,6 сфері фінансів, кредиту і
грошового обігу
3501140 0113 Внески до міжнародних 52 030,0 52 030,0 52 030,0 організацій
3501160 1070 Заходи щодо поступової 500 000,0 500 000,0 500 000,0 компенсації громадянам
втрат від знецінення
грошових заощаджень
3501170 0171 Обслуговування 1 023 683,8 1 023 683,8 1 023 683,8 внутрішнього державного
боргу
3501180 0172 Обслуговування 2 169 719,9 2 169 719,9 2 169 719,9 зовнішнього державного
боргу
3501190 0360 Оплата послуг юридичних 20 000,0 20 000,0 20 000,0 осіб, які залучаються для
стягнення простроченої
заборгованості перед
державою за кредитами,
залученими державою або
під державні гарантії, та
бюджетними позичками, а
також банкрутством
позичальника
3501200 0150 Науково-методичне 1 272,6 642,6 295,2 42,0 630,0 3 067,0 3 055,5 1 900,0 11,5 4 339,6 забезпечення у сфері
виробництва і
використання
дорогоцінного і
напівдорогоцінного
каміння
3501210 0487 Державні науково-технічні 900,0 900,0 900,0 програми та наукові
частини державних
цільових програм у сфері
технології, матеріалів і
устаткування для
виробництва бланків
цінних паперів і
документів суворого
обліку
3501220 0487 Фінансова підтримка 150,0 100,0 50,0 150,0 розвитку наукової
інфраструктури у сфері
збереження дорогоцінного
каміння
3501230 0112 Внесок до статутного 23 000,0 23 000,0 23 000,0 капіталу Національної
акціонерної страхової
компанії "Оранта"
3501250 0112 Збільшення статутного 400 000,0 400 000,0 400 000,0 капіталу ВАТ "Державний
ощадний банк України"
3501260 0112 Збільшення статутного 300 000,0 300 000,0 300 000,0 капіталу ВАТ "Державний
експортно-імпортний
банк України"
3501340 0411 Державна програма 32 000,0 32 000,0 32 000,0 розвитку Національної
депозитарної системи
України
3501600 0411 Розвиток муніципального 1 503,5 1 503,5 7 500,0 632,0 6 868,0 9 003,5 кредитного ринку
3501610 0411 Заходи щодо розвитку 2 008,1 1 016,2 991,9 9 790,0 9 790,0 11 798,1 фінансових послуг у
сільськогосподарських
регіонах
3501630 0112 Модернізація, 60,0 18,2 41,8 600,0 182,0 418,0 660,0 удосконалення та
раціоналізація механізмів
збору даних для
статистики державних
фінансів
3501640 0112 Забезпечення діяльності 50,0 50,0 325,5 325,5 375,5 Наглядової Ради по
впровадженню проекту
модернізації податкових
інспекцій
3503000 Державна пробірна служба 2 714,5 2 489,0 1 276,5 47,9 225,5 1 031,6 593,5 15,6 27,0 438,1 3 746,1
3503010 0411 Керівництво та управління 2 584,5 2 489,0 1 276,5 47,9 95,5 726,6 413,5 15,6 27,0 313,1 3 311,1 у сфері державного
пробірного контролю
3503020 0487 Наукове забезпечення 130,0 130,0 130,0 державного пробірного
контролю
3503030 0411 Фінансова підтримка 305,0 180,0 125,0 305,0 державного пробірного
контролю
3504000 Державне казначейство 311 361,8 290 911,8 172 990,7 8 301,3 20 450,0 930,1 771,1 80,4 159,0 312 291,9 України
3504010 0112 Керівництво та управління 299 381,8 287 931,8 172 990,7 8 301,3 11 450,0 930,1 771,1 80,4 159,0 300 311,9 казначейським
обслуговуванням бюджету
3504020 0950 Підвищення кваліфікації 1 300,0 1 300,0 1 300,0 працівників органів
Державного казначейства
України
3504600 0112 Створення автоматизованої 10 680,0 1 680,0 9 000,0 10 680,0 інформаційно-аналітичної
системи органів
Державного казначейства
3505000 Головне 207 382,0 204 207,0 137 610,9 3 133,9 3 175,0 244,1 240,9 35,5 3,2 207 626,1 контрольно-ревізійне
управління України
3505010 0112 Керівництво та управління 203 857,0 201 757,0 137 610,9 3 133,9 2 100,0 244,1 240,9 35,5 3,2 204 101,1 у сфері контролю за
витрачанням бюджетних
коштів
3505020 0950 Підвищення кваліфікації 300,0 300,0 300,0 працівників
контрольно-ревізійної
служби України
3505030 0112 Створення автоматизованої 3 225,0 2 150,0 1 075,0 3 225,0 інформаційно-аналітичної
системи органів
контрольно-ревізійної
служби України
3510000 Міністерство фінансів 22 663 271,7 21 529 546,9 147 805,9 997,8 928 724,8 3 438 000,0 3 000 000,0 438 000,0 26 101 271,7 України (загальнодержавні
видатки)
3511000 Міністерство фінансів 22 663 271,7 21 529 546,9 147 805,9 997,8 928 724,8 3 438 000,0 3 000 000,0 438 000,0 26 101 271,7 України (загальнодержавні
видатки)
3511030 0133 Резервний фонд 205 000,0 205 000,0
3511040 0220 Мобілізаційна підготовка 16 477,1 12 156,2 3 013,2 997,8 4 320,9 16 477,1 галузей національної
економіки України
3511050 0180 Дотації вирівнювання з 11 083 242,7 11 083 242,7 11 083 242,7 державного бюджету
місцевим бюджетам
3511060 0180 Додаткові дотації з 954 664,9 954 664,9 954 664,9 державного бюджету
місцевим бюджетам
3511070 0180 Субвенції з державного 7 767 425,5 7 432 219,1 335 206,4 18 000,0 18 000,0 7 785 425,5 бюджету місцевим бюджетам
3511090 0180 Субвенція з Державного 400 000,0 400 000,0 400 000,0 бюджету України місцевим
бюджетам на
соціально-економічний
розвиток регіонів,
виконання заходів з
упередження аварій та
запобігання техногенним
катастрофам у
житлово-комунальному
господарстві та на інших
аварійних об'єктах
комунальної власності і
на виконання
інвестиційних проектів
3511100 0180 Субвенція з державного 3 000 000,0 3 000 000,0 3 000 000,0 бюджету місцевим бюджетам
на заходи щодо погашення
заборгованості громадян
за житлово-комунальні
послуги та енергоносії в
рахунок часткової
компенсації втрат від
знецінення грошових
заощаджень
3511110 0180 Субвенція з державного 6 000 000,0 6 000 000,0 6 000 000,0 бюджету місцевим бюджетам
на заходи щодо погашення
заборгованості громадян
за житлово-комунальні
послуги та енергоносії в
рахунок часткової
компенсації втрат від
знецінення грошових
заощаджень
3511130 0180 Субвенція з державного 100 000,0 100 000,0 100 000,0 бюджету місцевим бюджетам
на збереження історичної
забудови міст, об'єктів
історико-культурної
спадщини України
3511140 0180 Субвенція з державного 15 000,0 15 000,0 15 000,0 бюджету обласному бюджету
Черкаської області на
виконання програми
"Золота підкова
Черкащини",
соціально-економічний
розвиток області, в тому
числі м. Канів
3511150 0180 Субвенція з державного 5 000,0 5 000,0 5 000,0 бюджету міському бюджету
міста Керч Автономної
Республіки Крим на
соціально-економічний
розвиток міста
3511250 1070 Відшкодування шкоди, 15 000,0 15 000,0 15 000,0 завданої громадянинові
незаконними діями органів
дізнання, попереднього
слідства, прокуратури,
суду
3511280 0133 Платежі на виконання 20 000,0 20 000,0 20 000,0 рішень закордонних
юрисдикційних органів,
прийнятих за наслідками
розгляду справ проти
України
3511290 1062 Будівництво та придбання 20 000,0 20 000,0 20 000,0 соціального житла
3511300 0133 Запровадження умов оплати 180 616,7 180 616,7 144 792,7 180 616,7 праці працівників
бюджетних установ, що
утримуються за рахунок
коштів державного бюджету,
на основі
Єдиної тарифної сітки та
впорядкування умов оплати
праці окремих категорій
працівників бюджетної
сфери
3511310 0827 Підтримка розвитку 10 000,0 10 000,0 10 000,0 державних
історико-культурних
заповідників та територій
і об'єктів
природно-заповідного
фонду України
3511320 0180 Субвенція з державного 420 000,0 420 000,0 420 000,0 бюджету місцевим бюджетам
на будівництво
газопроводів-відводів та
газифікацію населених
пунктів, у першу чергу
сільських
3511330 0490 Заходи по реалізації 5 000,0 5 000,0 5 000,0 Державної програми
"Контрабанді - СТОП"
3511340 0180 Субвенція з державного 58 378,5 19 181,0 39 197,5 58 378,5 бюджету місцевим бюджетам
для здійснення заходів,
спрямованих на подолання
дитячої бездоглядності
і безпритульності
3511350 0180 Додаткова дотація з 1 276 262,8 1 276 262,8 1 276 262,8 державного бюджету місцевим
бюджетам для поетапного
запровадження умов оплати
праці працівників
бюджетної сфери на основі
Єдиної тарифної сітки та
забезпечення видатків на
оплату праці
3600000 Міністерство юстиції 388 455,9 348 892,5 235 191,9 4 900,5 39 563,4 166 924,5 129 273,4 20 375,1 5 038,0 37 651,1 555 380,4 України
3601000 Апарат Міністерства 387 384,4 347 821,0 234 508,6 4 884,4 39 563,4 166 924,5 129 273,4 20 375,1 5 038,0 37 651,1 554 308,9 юстиції України
3601010 0380 Керівництво та управління 336 855,2 334 972,4 228 518,6 4 648,7 1 882,8 156 958,9 120 372,8 15 851,0 4 825,5 36 586,1 493 814,1 у сфері юстиції
3601020 0380 Заходи по виконанню робіт 2 731,8 2 270,7 821,9 461,1 366,4 246,4 120,0 3 098,2 з адаптації законодавства
України до законодавства
ЄС та проведенню в
Україні правової реформи
і законопроектних робіт
3601030 0380 Керівництво та управління 7 847,9 1 985,9 1 204,1 2,5 5 862,0 7 847,9 у сфері адаптації
законодавства
3601070 0330 Проведення судової 6 532,9 5 856,3 3 511,6 190,0 676,6 9 500,0 8 560,0 4 500,0 180,0 940,0 16 032,9 експертизи
3601080 0370 Прикладні розробки у 8 131,3 8 131,3 8 131,3
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Четвер, 23 грудня 2004 2285-IV
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"