Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 2285-IV від 23.12.2004 "Про Державний бюджет України на 2005 рік"

 • Версія для друку
 •  
 
2201810 0942 Будівництво навчального    5 000,0                       5 000,0                                    5 000,0
        корпусу Таврійського 
національного університету
ім. В.І. Вернадського у
м. Сімферополь
2202000 Державний департамент 1 622,0 1 622,0 1 019,0 174,5 14 400,0 14 400,0 16 022,0 інтелектуальної власності
2202010 0411 Керівництво та управління 1 622,0 1 622,0 1 019,0 174,5 1 622,0 у сфері інтелектуальної
власності
2202020 0411 Заходи, пов'язані з 14 400,0 14 400,0 14 400,0 охороною інтелектуальної
власності
2204000 Державна інспекція 1 318,4 1 318,4 828,1 1 318,4 навчальних закладів
2204010 0990 Керівництво та управління 1 318,4 1 318,4 828,1 1 318,4 у сфері навчальних
закладів
2205000 Комітет з державних 3 912,6 3 912,6 133,1 3 912,6 премій України в галузі
науки і техніки
2205010 0150 Присудження державних 227,5 227,5 133,1 227,5 премій в галузі науки і
техніки
2205020 0150 Відзначення державними 3 685,1 3 685,1 3 685,1 преміями і державними
стипендіями в галузі
науки і техніки
2206000 Київський національний 172 165,5 136 869,3 35 296,2 83 965,6 54 497,4 29 468,2 256 131,1 університет імені Тараса
Шевченка
2206010 0140 Фундаментальні 22 093,3 22 093,3 870,0 870,0 22 963,3 дослідження у сфері
природничих і технічних,
гуманітарних і суспільних
наук
2206020 0980 Прикладні розробки 2 037,4 2 037,4 1 730,0 1 730,0 3 767,4 Київського національного
університету імені Тараса
Шевченка з пріоритетних
напрямів розвитку науки і
техніки
2206030 0980 Державна підтримка 450,0 450,0 450,0 технічного оснащення
наукової бази Київського
національного
університету імені Тараса
Шевченка
2206040 0980 Проведення з'їздів, 115,5 115,5 115,5 симпозіумів, конференцій
і семінарів Київським
національним
університетом імені
Тараса Шевченка
2206050 0942 Підготовка кадрів 137 469,3 136 869,3 600,0 81 365,6 54 497,4 26 868,2 218 834,9 Київським національним
університетом імені
Тараса Шевченка
2206800 0942 Завершення будівництва 10 000,0 10 000,0 10 000,0 та введення в
експлуатацію корпусу
Інституту міжнародних
відносин по
вул. Мельникова, 36/1
у м. Києві
2300000 Міністерство охорони 2 014 475,9 1 690 765,0 470 065,2 52 230,2 323 710,9 717 205,2 493 673,1 69 116,3 21 424,9 223 532,1 2 731 681,1 здоров'я України
2301000 Апарат Міністерства 1 994 852,5 1 671 141,6 469 335,5 52 202,2 323 710,9 717 108,2 493 673,1 69 116,3 21 424,9 223 435,1 2 711 960,7 охорони здоров'я України
2301010 0763 Керівництво та управління 7 392,7 6 292,7 3 664,7 615,0 1 100,0 2 387,2 2 082,2 477,8 8,1 305,0 9 779,9 у сфері охорони здоров'я
2301020 0140 Фундаментальні 3 297,5 3 297,5 3 297,5 дослідження у сфері
профілактичної та
клінічної медицини
2301030 0750 Прикладні розробки у 9 662,6 9 662,6 8 122,4 8 122,4 17 785,0 сфері профілактичної та
клінічної медицини
2301040 0750 Державні науково-технічні 2 300,6 2 300,6 2 300,6 програми та наукові
частини державних
цільових програм у сфері
профілактичної та
клінічної медицини
2301050 0750 Розробки найважливіших 277,5 277,5 277,5 новітніх технологій та
фінансова підтримка
підготовки наукових
кадрів у сфері охорони
здоров'я
2301060 0750 Фінансова підтримка 517,5 117,5 45,9 11,7 400,0 517,5 розвитку інфраструктури
наукової діяльності у
сфері профілактичної та
клінічної медицини
2301070 0942 Підготовка і підвищення 185 796,7 184 496,7 1 300,0 347 034,9 264 824,2 82 210,7 532 831,6 кваліфікації медичних та
фармацевтичних, наукових
та науково-педагогічних
кадрів вищими навчальними
закладами III і IV рівнів
акредитації
2301080 0950 Підвищення кваліфікації 33 252,2 33 252,2 21 828,3 1 084,5 14 155,2 11 602,3 4 049,1 1 722,1 2 552,9 47 407,4 медичних та
фармацевтичних кадрів та
підготовка наукових і
науково-педагогічних
кадрів у сфері охорони
здоров'я
2301090 0990 Методичне забезпечення 253,7 253,7 184,0 253,7 діяльності медичних
(фармацевтичних) вищих
навчальних закладів та
закладів післядипломної
освіти
2301100 0731 Стаціонарне медичне 27 193,0 26 943,0 13 910,8 1 997,2 250,0 5 043,5 3 559,0 897,8 95,0 1 484,5 32 236,5 обслуговування
працівників водного
транспорту та
нафтопереробної
промисловості
2301110 0732 Спеціалізована та 149 904,3 142 323,7 66 475,1 12 765,8 7 580,6 5 511,8 5 117,2 497,6 276,2 394,6 155 416,1 високоспеціалізована
медична допомога, що
надається
загальнодержавними
закладами охорони

здоров'я
2301170 0732 Діагностика і лікування 58 260,1 50 060,1 19 164,8 3 640,8 8 200,0 4 611,2 3 619,6 1 628,7 125,5 991,6 62 871,3 захворювань із
впровадженням
експериментальних та
нових медичних технологій
у клініках
науково-дослідних установ
та в вищих навчальних
медичних закладах
Міністерства охорони
здоров'я України
2301180 0734 Санаторне лікування 73 727,0 69 627,0 21 237,2 10 313,1 4 100,0 11 134,6 9 718,4 954,8 2 132,7 1 416,2 84 861,6 хворих на туберкульоз
2301190 0734 Санаторне лікування дітей 49 240,1 48 340,1 18 467,9 7 446,7 900,0 18 515,4 14 628,8 1 470,1 2 410,0 3 886,6 67 755,5 та підлітків з
соматичними
захворюваннями (крім
туберкульозу)
2301200 0722 Спеціалізована 10 157,7 9 807,7 5 577,6 447,2 350,0 1 661,9 1 505,4 487,2 57,5 156,5 11 819,6 консультативна
амбулаторно-поліклінічна
допомога, що надається
вищими навчальними
закладами,
науково-дослідними
установами та
загальнодержавними
закладами охорони
здоров'я
2301230 0723 Надання послуг у 10 460,1 10 160,1 5 611,0 556,3 300,0 3 211,5 2 545,7 899,9 133,2 665,8 13 671,6 стоматологічних
поліклініках вищих
навчальних медичних
закладів та інших
загальнодержавних
стоматологічних закладах
2301250 0740 Державний 424 512,9 424 512,9 287 799,5 12 990,5 185 333,9 162 995,4 52 234,5 14 282,5 22 338,5 609 846,8 санітарно-епідеміологіч-
ний нагляд та дезинфек-
ційні заходи
2301260 0740 Заходи по боротьбі з 5 000,0 5 000,0 5 000,0 епідеміями
2301270 0740 Програми і централізовані 105 900,0 103 093,5 2 806,5 105 900,0 заходи з
імунопрофілактики
2301280 0763 Централізована закупівля 35 900,0 35 900,0 35 900,0 кардіостимуляторів,
ендопротезів, окремих
виробів медичного
призначення
2301290 0763 Централізована закупівля 40 000,0 40 000,0 40 000,0 обладнання для закладів
охорони здоров'я
2301310 0763 Централізовані заходи з 18 315,1 7 640,1 10 675,0 18 315,1 трансплантації органів та
тканин
2301340 0763 Державний контроль за 2 481,4 2 481,4 1 421,1 151,1 11 981,4 11 156,9 5 452,7 170,6 824,5 14 462,8 якістю лікарських засобів
2301350 0763 Організація і регулювання 6 737,8 6 737,8 2 301,4 92,2 25,0 12,0 13,0 6 762,8 діяльності установ та
окремі заходи у системі
охорони здоров'я
2301360 0763 Лікування громадян 1 856,9 1 856,9 1 856,9 України за кордоном
2301370 0763 Забезпечення медичних 298 250,0 199 981,4 98 268,6 298 250,0 заходів по боротьбі з
туберкульозом,
профілактики та лікування
СНІДу, лікування
онкологічних хворих
2301400 0763 Забезпечення медичних 104 686,6 85 119,6 19 567,0 104 686,6 заходів окремих державних
програм та комплексних
заходів програмного
характеру
2301410 0825 Функціонування Державної 2 575,9 1 725,9 948,6 40,0 850,0 140,0 117,0 30,0 7,5 23,0 2 715,9 наукової медичної
бібліотеки
2301420 0826 Збереження та 3 417,6 1 417,6 697,6 50,1 2 000,0 212,0 189,0 36,1 4,0 23,0 3 629,6 популяризація історії
медицини
2301450 0763 Забезпечення медичних 163 000,0 156 000,0 7 000,0 163 000,0 заходів Комплексної
програми "Цукровий
діабет"
2301470 0763 Централізоване придбання 20 000,0 20 000,0 20 000,0 автомобілів швидкої
медичної допомоги для
сільських закладів
охорони здоров'я
2301480 0763 Компенсація виробникам 63 000,0 63 000,0 63 000,0 додаткових витрат,
пов'язаних з підвищенням
з 1 січня 2004 р. ставки
акцизного збору на спирт
етиловий, що
використовується для
виготовлення лікарських
засобів
2301510 0725 Оснащення сільських 38 000,0 38 000,0 38 000,0 амбулаторій та
фельдшерсько-акушерських
пунктів
2301520 0731 Розвиток української 7 000,0 7 000,0 7 000,0 дитячої спеціалізованої
лікарні "ОХМАТДИТ"
2301530 0731 Закупівля апаратів 5 000,0 5 000,0 5 000,0 штучної вентиляції
легенів вітчизняного
виробництва
2301600 0763 Заходи з подолання 18 525,0 18 525,0 98 026,3 98 026,3 116 551,3 епідемії туберкульозу та
СНІДу
2301850 0732 Реконструкція та 9 000,0 9 000,0 9 000,0 закупівля обладнання
Медичного центру
надзвичайних екологічних
ситуацій хімічного
походження та масового
отруєння
2302000 Державна служба 1 169,8 1 169,8 729,7 28,0 97,0 97,0 1 266,8 лікарських засобів і
виробів медичного
призначення
2302010 0763 Керівництво та управління 1 169,8 1 169,8 729,7 28,0 97,0 97,0 1 266,8 у сфері контролю за
якістю, безпекою та
виробництвом лікарських
засобів і виробів
медичного призначення 2304000 Національний комітет 18 453,6 18 453,6 18 453,6 Товариства Червоного
Хреста України
2304020 0763 Фінансова підтримка служб 18 453,6 18 453,6 18 453,6 Товариства Червоного
Хреста України та внесок
до Міжнародної федерації
Товариств Червоного
Хреста та Червоного
Півмісяця
2400000 Міністерство охорони 74 209,8 70 780,4 48 122,5 1 094,3 3 429,3 124 870,5 41 469,2 933,7 1 406,7 83 401,3 199 080,3 навколишнього природного
середовища України
2401000 Апарат Міністерства 70 860,3 67 622,6 46 101,0 1 017,2 3 237,7 124 870,5 41 469,2 933,7 1 406,7 83 401,3 195 730,8 охорони навколишнього
природного середовища
України
2401010 0540 Загальне керівництво та 5 604,8 5 604,8 3 616,2 155,0 1 870,1 1 650,1 236,0 255,0 220,0 7 474,9 управління у сфері
охорони навколишнього
природного середовища
2401020 0540 Управління та контроль у 46 318,8 46 318,8 31 845,6 699,8 14 688,2 10 746,7 200,0 1 015,2 3 941,5 61 007,0 сфері охорони
навколишнього природного
середовища на
регіональному рівні
2401030 0530 Прикладні наукові та 1 164,9 1 164,9 1 164,9 науково-технічні розробки
з пріоритетних напрямів у
сфері охорони
навколишнього природного
середовища
2401040 0530 Державні науково-технічні 802,4 802,4 802,4 програми та наукові
частини державних
цільових програм у сфері
природоохоронної
діяльності
2401050 0530 Прикладні наукові та
науково-технічні розробки
з пріоритетних напрямів у
сфері гідрометеорології
2401070 0530 Розробки найважливіших 29,2 28,3 0,9 29,2 новітніх технологій у
сфері охорони
навколишнього
природного середовища
та фінансова підтримка
підготовки наукових
кадрів
2401080 0530 Державні науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у сфері
технічного переоснащення
системи
гідрометеорологічних
спостережень,
прогнозування та
досліджень клімату
2401090 0950 Підвищення кваліфікації у 273,2 273,2 199,4 249,3 169,3 57,3 28,8 80,0 522,5 сфері охорони
навколишнього природного
середовища
2401120 0511 Гідрометеорологічна
діяльність
2401140 0511 Розвиток споруд і засобів
гідрометеорологічних
спостережень і
прогнозування на річках і
водоймах
2401160 0520 Заходи із створення і 15 469,5 15 223,0 10 439,8 162,4 246,5 2 250,0 2 023,9 440,4 107,7 226,1 17 719,5 збереження
природно-заповідного
фонду, ведення кадастрів
тваринного і рослинного
світу, Червоної книги
2401170 0540 Забезпечення вимірів 247,5 174,5 73,0 247,5 речовин та аналіз проб
під час проведення
інспекцій Організацією по
забороні хімічної зброї
2401180 0540 Розробка та впровадження 2 700,0 2 700,0 2 700,0 заходів і механізмів
формування умов
екологічно-збалансованого
(сталого) розвитку
2401190 0540 Сприяння екологічній 2 100,0 1 930,0 170,0 2 100,0 освіті, випуску та
поширенню екологічної
інформації
2401200 0540 Забезпечення державного 12 417,0 12 417,0 12 417,0 контролю за додержанням
вимог природоохоронного
законодавства
2401210 0511 Моніторинг навколишнього 6 455,0 6 455,0 6 455,0 природного середовища,
створення систем і банків
екологічної інформації
2401220 0511 Запобігання та зниження 2 950,0 2 950,0 2 950,0 рівня забруднення
навколишнього природного
середовища
2401230 0513 Очистка стічних вод 20 333,0 20 333,0 20 333,0
2401240 0540 Міжнародне 4 100,0 3 890,0 210,0 4 100,0 співробітництво у сфері
охорони навколишнього
природного середовища
2401250 0512 Поводження з відходами та 10 567,0 10 567,0 10 567,0 небезпечними хімічними
речовинами
2401260 0520 Формування національної 2 000,0 2 000,0 2 000,0 екологічної мережі
2401290 0511 Підвищення якості 18 145,9 18 145,9 18 145,9 атмосферного повітря
2401310 0530 Експертно-аналітичне 950,0 950,0 950,0 супроводження та
моніторинг наукових
проектів з екологічної
безпеки
2401320 0513 Фінансова підтримка 16 000,0 16 000,0 16 000,0 природоохоронної
діяльності через механізм
здешевлення кредитів
комерційних банків
2401600 0520 Збереження біорозмаїття в 8 045,0 5 059,2 2 985,8 8 045,0 Азово-Чорноморському
коридорі
2402000 Державна екологічна 2 022,5 1 942,5 1 241,0 68,0 80,0 2 022,5 інспекція
2402010 0511 Керівництво та управління 2 022,5 1 942,5 1 241,0 68,0 80,0 2 022,5 у сфері екологічного
контролю
2403000 Державна служба 487,3 483,7 318,2 3,6 487,3 заповідної справи
2403010 0520 Керівництво та управління 487,3 483,7 318,2 3,6 487,3 у сфері заповідної справи
2405000 Державна
гідрометеорологічна
служба
2405010 0540 Керівництво та управління
у сфері гідрометеорології
2407000 Національна комісія 269,6 261,6 166,7 8,0 269,6 радіаційного захисту
населення
2407010 0513 Керівництво та управління 269,6 261,6 166,7 8,0 269,6 у сфері радіаційного
захисту населення
2408000 Державна інспекція з 518,9 418,9 270,6 5,5 100,0 518,9 контролю за охороною,
захистом, використанням
та відтворенням лісів
2408010 0540 Керівництво та управління 518,9 418,9 270,6 5,5 100,0 518,9 у сфері з контролю за
охороною, захистом,
використанням та
відтворенням лісів
2409000 Державний фонд 51,2 51,2 25,0 3,6 51,2 стимулювання і
фінансування заходів з
охорони навколишнього
природного середовища
2409010 0540 Забезпечення діяльності 51,2 51,2 25,0 3,6 51,2 Державного фонду
стимулювання і
фінансування заходів з
охорони навколишнього
природного середовища
2500000 Міністерство праці та 1 905 340,8 1 610 479,4 36 670,7 7 824,3 294 861,4 424 664,3 42 671,9 152,0 1 147,3 381 992,4 2 330 005,1 соціальної політики
України
2501000 Апарат Міністерства праці 1 564 981,7 1 510 702,3 17 630,0 6 330,8 54 279,4 60 905,8 7 319,4 92,9 985,3 53 586,4 1 625 887,5 та соціальної політики
України
2501010 0412 Керівництво та управління 14 378,1 13 378,1 8 207,2 382,7 1 000,0 808,3 808,3 605,8 15 186,4 у сфері праці та
соціальної політики
2501020 0481 Прикладні розробки у 7 608,7 7 608,7 558,8 558,8 8 167,5 сфері економіки праці та
соціальної політики
2501030 1080 Прикладні розробки у 83,0 83,0 83,0 сфері адаптації сліпих
2501040 1080 Державні науково-технічні 650,0 650,0 650,0 програми та наукові
частини державних
цільових програм у сфері
виробництва засобів
реабілітації інвалідів
2501050 0941 Підготовка кадрів для 5 030,2 4 830,0 200,2 330,3 112,1 218,2 5 360,5 галузі соціального
забезпечення та
соціального захисту
вищими навчальними
закладами I і II рівнів
акредитації
2501060 0950 Підвищення кваліфікації 265,6 253,6 134,9 43,0 12,0 24,0 20,0 4,0 289,6 працівників органів
соціального захисту і
соціального забезпечення
2501070 0732 Спеціалізована 3 948,5 3 175,3 1 218,6 545,4 773,2 26,0 26,0 14,8 3 974,5 протезно-ортопедична та
медично-реабілітаційна
допомога інвалідам у
клініці
Науково-дослідного
інституту протезування,
протезобудування та
відновлення
працездатності
2501080 0734 Санаторне лікування 29 247,6 28 776,7 8 069,3 5 359,7 470,9 1 703,5 1 597,0 92,9 364,7 106,5 30 951,1 інвалідів та ветеранів
війни (крім хворих на
туберкульоз)
2501090 1090 Виготовлення бланків 545,2 545,2 545,2 посвідчень для інвалідів,
ветеранів війни та праці,
нагрудних знаків та
посвідчень до них для
працівників системи
соціального захисту
2501100 1090 Видача посвідчень жертвам 1 925,0 1 925,0 1 925,0 нацистських переслідувань
2501110 1040 Заходи із соціального 500,0 500,0 500,0 захисту дітей
2501120 1010 Фінансова підтримка 14 798,0 14 798,0 14 798,0 громадських організацій
інвалідів
2501130 1020 Одноразова грошова 1 474,4 1 474,4 1 474,4 допомога непрацюючим
малозабезпеченим особам
2501140 1090 Створення і 17 000,0 2 464,2 14 535,8 17 000,0 програмно-технічне
забезпечення системи
інформаційно-аналітичної
підтримки та
інформаційно-методичне
забезпечення установ
системи Міністерства
праці та соціальної
політики України
2501150 1030 Щорічна разова грошова 381 819,5 381 819,5 381 819,5 допомога ветеранам війни
2501160 1030 Довічні державні 1 215,9 1 215,9 1 215,9 стипендії
2501170 1010 Розробка нових видів 8 426,3 3 103,3 5 323,0 8 426,3 протезно-ортопедичних
виробів та обслуговування
інвалідів у стаціонарах
при протезних
підприємствах
2501180 1070 Соціальний захист 1 156,7 1 156,7 1 156,7 працівників, що
вивільняються у зв'язку з
виведенням з експлуатації
Чорнобильської АЕС
2501190 0481 Соціологічні дослідження 400,0 400,0 400,0 у сфері трудових відносин
та соціальної політики
2501200 1070 Доплати за роботу на 257 206,2 257 206,2 257 206,2 радіоактивно забруднених
територіях, збереження
заробітної плати при
переведенні на
нижчеоплачувану роботу та
у зв'язку з відселенням,
виплати підвищених
стипендій та надання
додаткової відпустки
громадянам, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
в тому числі погашення 22 453,7 22 453,7 22 453,7 заборгованості
2501220 1070 Забезпечення автомобілями 450,0 450,0 450,0 громадян, віднесених до
категорії 1 осіб, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
2501230 1070 Щомісячна грошова 535 827,0 535 827,0 535 827,0 допомога у зв'язку з
обмеженням споживання
продуктів харчування
місцевого виробництва та
компенсації за пільгове
забезпечення продуктами
харчування громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
в тому числі погашення 28 090,5 28 090,5 28 090,5 заборгованості
2501240 1070 Компенсації за втрачене 35 787,8 35 787,8 35 787,8 майно та оплата витрат у
зв'язку з переїздом на
нове місце проживання
громадянам, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
2501250 1070 Компенсації за шкоду, 47 431,3 47 431,3 47 431,3 заподіяну здоров'ю, та
допомоги на оздоровлення,
у разі звільнення з
роботи громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
2501270 1010 Допомога по тимчасовій 9 432,1 9 432,1 9 432,1 непрацездатності
громадянам, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
в тому числі погашення 2 432,1 2 432,1 2 432,1 заборгованості
2501300 1070 Обслуговування 2 200,0 2 200,0 2 200,0 банківських позик,
наданих на пільгових
умовах до 1999 року
громадянам, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
2501550 0942 Підготовка кадрів для 4 501,8 4 219,5 282,3 1 822,0 1 547,5 274,5 6 323,8 галузі соціального
забезпечення та
соціального захисту
вищими навчальними
закладами III - IV рівнів
акредитації
2501560 1040 Відшкодування витрат 158 878,7 158 878,7 158 878,7 Фонду соціального
страхування з тимчасової
втрати працездатності на
виплату допомоги при
народженні дитини
2501570 1090 Здійснення ремонтних 7 761,4 7 761,4 7 761,4 робіт в органах праці та
соціального захисту
населення для
впровадження єдиної
технології прийому
громадян, що потребують
соціального захисту
2501580 1062 Придбання житла для 5 000,0 5 000,0 5 000,0 інвалідів-сліпих та
інвалідів глухих
2501600 1090 Розробка та впровадження 9 000,0 9 000,0 48 000,0 48 000,0 57 000,0 моделей соціального
інвестування
2501610 1090 Підвищення ефективності 1 027,7 303,8 723,9 5 276,5 1 928,1 3 348,4 6 304,2 управління реформою
системи соціального
захисту
2501620 1090 Створення єдиної системи 5,0 5,0 2 356,4 1 280,4 1 076,0 2 361,4 збору та обліку внесків
на загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування та подальше
формування системи
накопичувального
пенсійного забезпечення
2503000 Державний департамент 16 670,1 16 242,3 10 356,9 121,3 427,8 16 670,1 нагляду за додержанням
законодавства про працю
2503010 0412 Керівництво та управління 16 670,1 16 242,3 10 356,9 121,3 427,8 16 670,1 у сфері нагляду за
додержанням законодавства
про працю
2505000 Державний комітет України 16 028,0 7 803,8 1 570,2 1 026,9 8 224,2 458,5 448,5 59,1 162,0 10,0 16 486,5 у справах ветеранів
2505010 1030 Керівництво та управління 1 327,5 1 327,5 816,2 91,7 1 327,5 у сфері соціального
захисту ветеранів
2505020 0734 Санаторне лікування 12 128,8 3 904,6 754,0 935,2 8 224,2 458,5 448,5 59,1 162,0 10,0 12 587,3 ветеранів та інвалідів
війни, хворих на
туберкульоз
2505030 1030 Відвідування військових 102,6 102,6 102,6 поховань та військових
пам'ятників
2505050 1030 Фінансова підтримка 2 469,1 2 469,1 2 469,1 громадських організацій
ветеранів
2507000 Фонд України соціального 307 661,0 75 731,0 7 113,6 345,3 231 930,0 363 300,0 34 904,0 328 396,0 670 961,0 захисту інвалідів
2507010 1010 Керівництво та управління 11 663,6 11 463,6 7 113,6 345,3 200,0 11 663,6 у сфері соціального
захисту інвалідів
2507030 1010 Забезпечення інвалідів 59 668,8 59 668,8 243 300,0 243 300,0 302 968,8 автомобілями
2507040 1010 Компенсаційні виплати 16 000,0 16 000,0 16 000,0 інвалідам на бензин,
ремонт, техобслуговування
автотранспорту та
транспортне
обслуговування
2507050 0734 Санаторно-курортне 35 251,4 35 251,4 35 251,4 оздоровлення інвалідів
2507060 1010 Встановлення телефонів 6 956,0 6 956,0 6 956,0 інвалідам I і II груп
2507070 1010 Одноразова матеріальна 6 000,0 6 000,0 6 000,0 допомога інвалідам
2507080 1010 Соціальна, трудова та 60,0 60,0 120 000,0 34 904,0 85 096,0 120 060,0 професійна реабілітація
інвалідів
в тому числі на створення 29 500,0 29 500,0 29 500,0 Національного центру
параолімпійської і
дефлімпійської підготовки
та реабілітації інвалідів
2507090 1010 Забезпечення інвалідів 172 061,2 172 061,2 172 061,2 протезно-ортопедичними
виробами, засобами
пересування та
реабілітації
2600000 Міністерство промислової 120 650,4 32 475,0 7 179,1 422,2 88 175,4 78 485,0 475,0 130,0 78 010,0 199 135,4 політики України
2601000 Апарат Міністерства 120 650,4 32 475,0 7 179,1 422,2 88 175,4 78 485,0 475,0 130,0 78 010,0 199 135,4 промислової політики
України
2601010 0442 Загальне керівництво та 12 608,2 12 021,0 6 942,3 400,0 587,2 450,0 450,0 130,0 13 058,2 управління у сфері
промислової політики
2601020 0484 Прикладні розробки з 2 555,6 2 555,6 2 555,6 проблем розвитку основних
галузей обробної
промисловості
2601030 0484 Розробки найважливіших 3 256,5 3 256,5 3 256,5 новітніх технологій у
сфері промисловості
2601040 0484 Фінансова підтримка 505,9 505,9 505,9 розвитку наукової
інфраструктури у сфері
промисловості
2601050 0825 Функціонування 281,3 281,3 183,8 17,0 35,0 25,0 10,0 316,3 Центральної державної
науково-технічної
бібліотеки
2601060 0826 Функціонування Державного 87,9 87,9 53,0 5,2 87,9 металургійного музею
України
2601070 0442 Створення і впровадження 1 370,8 1 370,8 1 370,8 у виробництво сучасних
видів цивільної продукції
на підприємствах
машинобудівного комплексу
2601080 0513 Консервація виробничих 2 500,0 2 500,0 2 500,0 потужностей промислових
підприємств
2601090 0441 Реструктуризація 15 000,0 15 000,0 15 000,0 підприємств з підземного
видобутку залізної руди
2601100 0513 Реструктуризація та 21 000,0 15 000,0 6 000,0 21 000,0 ліквідація об'єктів
підприємств гірничої
хімії і здійснення
невідкладних
природоохоронних заходів
в зоні їх діяльності
2601110 0442 Заходи спеціального 5 000,0 5 000,0 5 000,0 призначення підприємств
та організацій оборонного
комплексу
2601130 0484 Державні науково-технічні 8 414,7 8 414,7 8 414,7 програми та наукові
частини державних
цільових програм у сфері
промисловості
2601140 0484 Наукові розробки у сфері 1 310,7 1 310,7 1 310,7 стандартизації та
сертифікації промислової
продукції
2601160 0442 Державна підтримка 679,9 679,9 679,9 вітчизняного
машинобудування для
агропромислового
комплексу
2601180 0433 Заходи по реалізації 78 000,0 78 000,0 78 000,0 Комплексної програми
будівництва вітрових
електростанцій
2601190 0441 Забезпечення 5 000,0 5 000,0 5 000,0 життєдіяльності
Криворізького
гірничо-збагачувального
комбінату окислених руд
та відновлення
будівництва його об'єктів
2601210 0260 Забезпечення міжнародного 1 000,0 1 000,0 1 000,0 співробітництва у
воєнно-промисловій і
військово-технічній
сферах
2601230 0950 Підвищення кваліфікації 78,9 78,9 78,9 державних службовців
п'ятої-сьомої категорій у
сфері промисловості
2601240 0411 Презентація українськими 1 000,0 1 000,0 1 000,0 підприємствами
вітчизняних товарів на
міжнародній виставці
"Ганновер Мессе"
2601250 0490 Заходи по виконанню 9 000,0 9 000,0 9 000,0 програм розвитку
підприємств
суднобудівної,
літакобудівної
промисловості,
підприємств концерну
"Бронетехніка України" та
підприємств і
організацій, які
виготовляють і
розробляють боєприпаси,
їх елементи та вироби
спецхімії
2601800 0452 Заходи по завершенню 20 000,0 20 000,0 20 000,0 будівництва транспортних
рефрижераторних суден з
високим ступенем
готовності
2601810 0210 Підготовка виробництва 10 000,0 10 000,0 10 000,0 літака АН-70 та створення
літака АН-148
2700000 Міністерство будівництва, 104 459,5 17 020,6 8 001,4 314,5 87 438,9 3 943,7 3 461,7 1 366,0 345,5 482,0 108 403,2 архітектури та
житлово-комунального
господарства України
2701000 Апарат Міністерства 102,2 102,2 93,0 102,2 будівництва, архітектури
та житлово-комунального
господарства України
2701010 0610 Керівництво та управління 102,2 102,2 93,0 102,2 у сфері будівництва,
архітектури та
житлово-комунального
господарства
2702000 Державний комітет України 43 706,5 12 659,6 5 734,2 254,8 31 046,9 3 537,2 3 155,7 1 221,0 342,5 381,5 47 243,7 з будівництва та
архітектури
2702010 0443 Керівництво та управління 3 729,2 3 276,0 2 004,2 38,0 453,2 3 729,2 у сфері будівництва та
архітектури
2702020 0484 Прикладні розробки у 586,8 586,8 586,8 сфері будівництва
2702040 0484 Державні науково-технічні 102,7 102,7 102,7 програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері будівництва
2702050 0484 Наукові розробки із 1 000,0 1 000,0 1 000,0 стандартизації у сфері
будівництва
2702060 0824 Фінансова підтримка 15,0 15,0 15,0 творчих спілок у сфері
архітектури
2702070 0825 Функціонування Державної 597,2 367,2 183,5 30,4 230,0 60,0 58,4 30,0 1,6 657,2 науково-технічної
бібліотеки
2702080 0827 Збереження архітектурної 5 203,0 5 203,0 3 546,5 186,4 3 477,2 3 097,3 1 191,0 342,5 379,9 8 680,2 спадщини в заповідниках
2702090 0829 Паспортизація, 27 000,0 27 000,0 27 000,0 інвентаризація та
реставрація пам'яток
архітектури
2702100 0443 Розробка схеми та 800,0 800,0 800,0 проектних рішень масового
застосування
2702110 0484 Розробки найважливіших 174,2 174,2 174,2 новітніх технологій
у сфері розвитку нових
будівельних матеріалів та
виробів
2702120 0829 Пошук і впрорядкування 3 798,4 3 798,4 3 798,4 поховань жертв війни
та політичних репресій
2703000 Комітет із Державної 452,7 452,7 97,2 11,0 452,7 премії України у галузі
архітектури
2703010 0829 Присуджння Державної премії 152,7 152,7 97,2 11,0 152,7 в галузі архітектури
2703020 0829 Відзначення Державною 300,0 300,0 300,0 премією в галузі
архітектури
2704000 Державний комітет України 60 198,1 3 806,1 2 077,0 48,7 56 392,0 406,5 306,0 145,0 3,0 100,5 60 604,6 з питань
житлово-комунального
господарства
2704010 0610 Керівництво та управління 4 297,9 3 597,9 1 936,0 40,8 700,0 4 297,9 у сфері
житлово-комунального
господарства
2704020 0630 Прикладні розробки у 988,2 988,2 988,2 сфері житлової
політики
2704030 0630 Державні науково-технічні 3 783,8 3 783,8 3 783,8 програми та наукові
частини державних цільових
програм у сфері розитку
житлово-крмунального
господарства
2704040 0620 Державний насіннєвий 70,3 70,3 46,9 6,1 376,5 276,0 130,0 2,0 100,5 446,8 контроль у сфериі
зеленого будівництва та
квітникарства
2704050 0520 Збереження і вивчення у 137,9 137,9 94,1 1,8 30,0 30,0 15,0 1,0 167,9 спеціально створених
умовах різноманітних
видів дерев і чагарників
2704060 0630 Наукові розробки із 800,0 800,0 800,0 стандартизації у
сфері житлової політики
2704070 0630 Розробки найважливіших 120,0 120,0 120,0 новітніх технологій у
сфері розвитку
житлово-комунального
господарства
2704800 0610 Розвиток та реконструкція 50 000,0 50 000,0 50 000,0 централізованих систем
водопостачання та
водовідведення
2800000 Міністерство аграрної 4 070 677,0 1 067 602,8 289 814,6 16 055,4 3 003 074,2 1 104 448,0 510 866,8 85 140,7 9 041,9 593 581,2 5 175 125,0 політики України
2801000 Апарат Міністерства 3 416 597,0 532 778,1 81 647,4 3 359,6 2 883 818,9 770 250,6 272 795,5 17 760,2 1 941,8 497 455,1 4 186 847,6 аграрної політики України
2801010 0421 Загальне керівництво та 14 006,9 12 102,9 5 682,4 400,0 1 904,0 14 006,9 управління у сфері
агропромислового
комплексу
2801030 0482 Прикладні розробки у 4 745,0 4 745,0 4 745,0 сфері розвитку
сільськогосподарського
виробництва
2801050 0482 Розробки найважливіших 3 009,1 3 009,1 3 009,1 новітніх технологій у
сфері розвитку
агропромислового
комплексу, фінансова
підтримка підготовки
наукових кадрів
2801060 0482 Наукові розробки у сфері 40 913,0 40 913,0 40 913,0 стандартизації та
сертифікації
сільськогосподарської
продукції
2801070 0960 Оздоровлення та 4 750,0 4 750,0 4 750,0 відпочинок дітей
працівників
агропромислового
комплексу
2801080 0941 Підготовка кадрів для 195 541,8 191 165,3 4 376,5 78 848,3 64 989,3 13 859,0 274 390,1 агропромислового
комплексу вищими
навчальними закладами I і
II рівнів акредитації
2801100 0942 Підготовка кадрів для 189 534,3 185 084,3 4 450,0 219 100,2 167 610,2 51 490,0 408 634,5 агропромислового
комплексу вищими
навчальними закладами III
і IV рівнів акредитації
2801110 0990 Методичне забезпечення 2 996,1 2 446,1 1 269,0 187,0 550,0 4 885,5 4 295,5 134,1 102,6 590,0 7 881,6 діяльності аграрних
навчальних закладів
2801130 0930 Підготовка, 4 750,0 4 750,0 4 750,0 перепідготовка та
підвищення кваліфікації
робітничих кадрів
агропромислового
комплексу
2801140 0950 Підвищення кваліфікації 3 140,6 3 040,6 1 921,7 205,3 100,0 1 305,5 1 250,5 454,3 131,2 55,0 4 446,1 кадрів агропромислового
комплексу закладами
післядипломної освіти
2801150 0828 Заходи, пов'язані з 650,0 650,0 474,5 650,0 передачею
культурно-освітніх
установ у комунальну
власність
2801170 0421 Докорінне поліпшення 10 000,0 10 000,0 10 000,0 земель підприємств
агропромислового
комплексу
2801180 0421 Агрохімічна паспортизація 5 000,0 5 000,0 5 000,0 земель
сільськогосподарського
призначення
2801190 0421 Селекція в тваринництві 124 000,0 124 000,0 124 000,0 та птахівництві на
підприємствах
агропромислового
комплексу
2801200 0421 Заходи по боротьбі з 5 000,0 5 000,0 5 000,0 шкідниками та хворобами
сільськогосподарських
рослин
2801210 0421 Фінансова підтримка 689 500,0 689 500,0 689 500,0 виробництва продукції
тваринництва та
рослинництва
2801220 0421 Селекція в рослинництві 100 000,0 100 000,0 100 000,0
2801230 0421 Фінансова підтримка 27 250,0 27 250,0 27 250,0 фермерських господарств
2801240 0421 Здійснення фінансової 350 000,0 350 000,0 350 000,0 підтримки підприємств
агропромислового
комплексу через механізм
здешевлення
короткострокових та
довгострокових кредитів
2801250 0421 Погашення заборгованості 5 000,0 5 000,0 5 000,0 із закупівлі
сільськогосподарської
продукції за державним
замовленням (контрактом)
1994-1997 рр.
2801260 0422 Заходи з охорони і 15 500,0 15 500,0 15 500,0 захисту, раціонального
використання лісів,
наданих в постійне
користування
агропромисловим
підприємствам
2801270 0482 Розробка зразків техніки 1 500,0 1 500,0 1 500,0 для сільського
господарства, харчової та
переробної промисловості
2801280 0421 Фінансова підтримка 20 000,0 20 000,0 20 000,0 агропромислових
підприємств, що
знаходяться в особливо
складних кліматичних
умовах
2801290 0421 Проведення державних 6 250,0 6 250,0 6 250,0 виставкових заходів у
сфері агропромислового
комплексу
2801300 0620 Реформування та розвиток 17 000,0 17 000,0 17 000,0 комунального господарства
у сільській місцевості
2801310 0421 Організація і регулювання 128 548,9 125 403,9 70 799,8 2 227,3 3 145,0 48 270,0 34 650,0 17 171,8 1 708,0 13 620,0 176 818,9 діяльності установ в
системі агропромислового
комплексу
2801320 0482 Дослідження і 42 630,1 42 630,1 6 923,4 6 923,4 49 553,5 експериментальні розробки
в системі
агропромислового
комплексу
2801330 0421 Створення і забезпечення 5 000,0 5 000,0 20 917,7 20 917,7 25 917,7 резервного запасу
сортового та гібридного
насіння
2801340 0421 Запобігання 15 000,0 15 000,0 15 000,0 розповсюдженню збудників
інфекційних хвороб тварин
2801350 0421 Закладення і нагляд за 153 880,0 153 880,0 153 880,0 молодими садами,
виноградниками та
ягідниками
2801360 0482 Державні науково-технічні 1 981,2 1 981,2 1 981,2 програми та наукові
частини державних
цільових програм у сфері
сільського господарства
2801420 0490 Впровадження 10 000,0 10 000,0 10 000,0 енергозберігаючих
технологій в
агропромисловому
комплексі
2801430 0421 Часткова компенсація 70 000,0 70 000,0 200 000,0 200 000,0 270 000,0 вартості складної
сільськогосподарської
техніки вітчизняного
виробництва
2801480 0421 Здійснення фінансової 10 000,0 10 000,0 10 000,0 підтримки розвитку
підприємств молочної
переробки
2801510 0421 Фінансова підтримка 21 120,0 21 120,0 21 120,0 розвитку хмелярства
2801540 0421 Компенсація Пенсійному 1 207 400,0 1 207 400,0 1 207 400,0 фонду втрат від
застосування платниками
фіксованого
сільськогосподарського
податку спеціальної
ставки по сплаті збору на
обов'язкове пенсійне
страхування
2801570 0421 Забезпечення діяльності 6 000,0 3 385,0 1 500,0 340,0 2 615,0 6 000,0 Аграрного фонду
2801580 0421 Здешевлення вартості 54 000,0 54 000,0 54 000,0 страхових премій
(внесків) фактично
сплачених суб'єктами
аграрного ринку
2801590 0421 Засновницький внесок до 36 000,0 36 000,0 36 000,0 статутного фонду
(капіталу) аграрної біржі
2801800 0513 Заходи з ліквідації 5 000,0 5 000,0 5 000,0 наслідків затоплення
шахти N 9 та аварійного
ствола шахти N 8
Солотвинського
солерудника Тячівського
району Закарпатської
області
2802000 Державний департамент 388 967,4 318 172,4 170 508,2 7 280,2 70 795,0 200 000,0 145 900,0 55 000,0 6 350,0 54 100,0 588 967,4 ветеринарної медицини
2802010 0421 Керівництво та управління 63 210,9 60 760,9 36 289,7 2 044,0 2 450,0 63 210,9 у сфері ветеринарної
медицини
2802020 0421 Протиепізоотичні заходи 111 445,3 56 600,3 2 732,2 71,2 54 845,0 111 445,3 та участь у Міжнародному
епізоотичному бюро
в тому числі компенсація 299,1 299,1 299,1 299,1 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
2802030 0421 Організація і регулювання 214 311,2 200 811,2 131 486,3 5 165,0 13 500,0 200 000,0 145 900,0 55 000,0 6 350,0 54 100,0 414 311,2 діяльності установ в
системі ветеринарної
медицини
2803000 Державний департамент 1 931,7 1 846,8 1 148,6 62,1 84,9 6,2 6,2 1 937,9 продовольства
2803010 0442 Керівництво та управління 1 258,5 1 258,5 763,9 50,0 1 258,5 у сфері продовольства
2803020 0484 Державні науково-технічні 66,9 66,9 66,9 програми та наукові
частини державних
цільових програм у сфері
розвитку харчової
промисловості
2803040 0828 Заходи, пов'язані з 350,0 350,0 256,0 350,0 передачею
культурно-освітніх
установ Державного
департаменту
продовольства у
комунальну власність
2803050 0829 Методично-бібліотечне 256,3 238,3 128,7 12,1 18,0 6,2 6,2 262,5 забезпечення переробної
промисловості
2804000 Державний департамент 91 055,9 80 271,2 27 094,3 4 268,8 10 784,7 15 595,0 11 406,4 4 188,6 106 650,9 рибного господарства
2804010 0423 Керівництво та управління 1 811,5 1 736,5 859,5 46,0 75,0 1 811,5 у сфері рибного
господарства
2804030 0482 Прикладні розробки у 3 127,7 3 127,7 3 127,7 сфері рибного
господарства
2804040 0941 Підготовка кадрів для 7 917,7 7 767,7 150,0 5 843,7 4 701,0 1 142,7 13 761,4 сфери рибного
господарства вищими
навчальними закладами I і
II рівнів акредитації
2804050 0942 Підготовка кадрів для 7 008,5 6 416,5 592,0 7 451,3 5 045,4 2 405,9 14 459,8 сфери рибного
господарства вищими
навчальними закладами III
і IV рівнів акредитації
2804070 0423 Відтворення та охорона 64 690,5 64 350,5 26 234,8 4 222,8 340,0 600,0 600,0 65 290,5 водних живих ресурсів і
регулювання рибальства
2804080 0423 Селекція у рибному 6 500,0 6 500,0 6 500,0 господарстві
2804090 0423 Міжнародна діяльність у 1 700,0 1 060,0 640,0 1 700,0 галузі рибного
господарства
2806000 Національна акціонерна 7 200,0 7 200,0 7 200,0 компанія "Украгролізинг"
2806060 0421 Ремонт 7 200,0 7 200,0 7 200,0 сільськогосподарської
техніки та обладнання для
агропромислового
комплексу, що вилучені з
фінансового лізингу у
лізингоотримувачів,
визначених банкрутами або
такими, що порушили
договір лізингу
2807000 Фізкультурно-спортивне 6 128,9 5 128,9 1 000,0 6 128,9 товариство "Колос"
2807020 0810 Розвиток фізичної 6 128,9 5 128,9 1 000,0 6 128,9 культури і спорту серед
сільського населення
2808000 Державна служба з охорони 20 279,1 14 729,1 8 773,3 1 014,7 5 550,0 43 995,0 32 975,0 12 300,0 744,0 11 020,0 64 274,1 прав на сорти рослин
2808010 0421 Керівництво та управління 592,2 592,2 379,8 12,0 592,2 у сфері охорони прав на
сорти рослин
2808020 0421 Організація і регулювання 15 201,9 13 951,9 8 393,5 1 002,7 1 250,0 43 995,0 32 975,0 12 300,0 744,0 11 020,0 59 196,9 діяльності установ в
системі охорони прав на
сорти рослин
2808030 0421 Докорінне поліпшення 1 000,0 1 000,0 1 000,0 земель сортодослідних
станцій та опорних
пунктів
2808040 0421 Селекція в галузі 3 300,0 3 300,0 3 300,0 сортовипробування
2808050 0421 Участь у міжнародному 185,0 185,0 185,0 Союзі з охорони прав
нових сортів рослин
(УПОВ)
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Четвер, 23 грудня 2004 2285-IV
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"