Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 2285-IV від 23.12.2004 "Про Державний бюджет України на 2005 рік"

 • Версія для друку
 •  
 
1001170 0370 Наукове та           1 139,7    1 139,7    984,3     33,1                                         1 139,7
        інформаційно-аналітичне 
забезпечення заходів по
боротьбі з організованою
злочинністю і корупцією
в тому числі компенсація 90,7 90,7 90,7 90,7 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
1001180 0310 Забезпечення особистої 27 795,0 27 795,0 27 522,0 552,6 548,6 96,0 8,7 4,0 28 347,6 безпеки суддів і членів
їх сімей, охорони
приміщень суду,
громадського порядку під
час здійснення правосуддя
в тому числі компенсація 3 133,4 3 133,4 3 133,4 11,0 11,0 11,0 3 144,4 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
1001190 1062 Будівництво (придбання) 47 310,0 47 310,0 47 310,0 житла для осіб рядового і
начальницького складу
органів внутрішніх справ
1003000 Головне управління 379 788,3 367 849,1 267 929,3 17 003,5 11 939,2 40 560,1 34 920,6 17 533,4 307,2 5 639,5 420 348,4 внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх
справ України
1003010 0310 Керівництво та управління 13 078,7 13 078,7 10 048,4 13 078,7 внутрішніми військами
в тому числі компенсація 1 110,3 1 110,3 1 110,3 1 110,3 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
1003020 0310 Участь внутрішніх військ 293 643,0 292 706,1 208 236,7 14 424,5 936,9 15 456,3 11 536,4 551,4 169,1 3 919,9 309 099,3 в охороні громадського
порядку та боротьбі із
злочинністю, конвоювання
арештованих і засуджених
та охорона підсудних під
час судових процесів
в тому числі компенсація 20 631,2 20 631,2 20 631,2 58,4 58,4 58,4 20 689,6 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
1003030 0380 Охорона особливо важливих 33 592,9 33 592,9 30 119,7 697,4 21 972,1 20 642,8 16 617,7 40,0 1 329,3 55 565,0 державних об'єктів,
дипломатичних та
консульських
представництв іноземних
держав на території
України, супроводження
перевезення ядерних
матеріалів по території
України
в тому числі компенсація 2 994,3 2 994,3 2 994,3 1 910,4 1 910,4 1 910,4 4 904,7 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
1003070 0942 Підготовка кадрів для 22 678,1 22 505,8 16 183,7 1 355,0 172,3 900,2 820,1 238,0 80,1 23 578,3 внутрішніх військ МВС
України вищими
навчальними закладами III
і IV рівнів акредитації
в тому числі компенсація 1 182,6 1 182,6 1 182,6 1 182,6 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
1003080 0731 Стаціонарне лікування 5 965,6 5 965,6 3 340,8 526,6 2 231,5 1 921,3 126,3 98,1 310,2 8 197,1 військовослужбовців
внутрішніх військ МВС
України у власних
медичних закладах
в тому числі компенсація 113,2 113,2 113,2 113,2 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
1003090 1062 Будівництво (придбання) 10 830,0 10 830,0 10 830,0 житла для
військовослужбовців
внутрішніх військ МВС
України
1005000 Фізкультурно-спортивне 4 313,7 4 313,7 4 313,7 товариство "Динамо"
1005020 0810 Розвиток фізичної 4 313,7 4 313,7 4 313,7 культури і спорту серед
працівників і
військовослужбовців
правоохоронних органів
1010000 Міністерство внутрішніх 1 443 464,1 1 443 464,1 1 443 464,1 справ України
(загальнодержавні
видатки)
1011000 Міністерство внутрішніх 1 443 464,1 1 443 464,1 1 443 464,1 справ України
(загальнодержавні
видатки)
1011020 1020 Пенсійне забезпечення 1 443 464,1 1 443 464,1 1 443 464,1 осіб начальницького і
рядового складу органів
внутрішніх справ та
військовослужбовців
внутрішніх військ
1100000 Міністерство палива та 2 198 141,8 173 781,7 9 328,2 484,8 2 024 360,1 2 458 903,1 264 963,1 2 193 940,0 4 657 044,9 енергетики України
1101000 Апарат Міністерства 2 198 141,8 173 781,7 9 328,2 484,8 2 024 360,1 2 458 903,1 264 963,1 2 193 940,0 4 657 044,9 палива та енергетики
України
1101010 0434 Загальне керівництво та 15 997,3 15 247,3 9 328,2 484,8 750,0 15 997,3 управління у сфері
паливно-енергетичного
комплексу
1101030 0483 Розробки найважливіших 1 515,0 1 515,0 1 515,0 новітніх технологій у
сфері
паливно-енергетичного
комплексу
1101040 0483 Державні науково-технічні 6 709,8 6 709,8 6 709,8 програми та наукові
частини державних
цільових програм у сфері
паливно-енергетичного
комплексу
1101070 0513 Підтримка у безпечному 283 400,0 251 400,0 32 000,0 283 400,0 стані енергоблоків та
об'єкта "Укриття"
Чорнобильської АЕС та
виведення її з
експлуатації
1101080 0434 Заходи по реалізації 20 000,0 20 000,0 70 000,0 70 000,0 90 000,0 Комплексної програми
створення
ядерно-паливного циклу в
Україні
1101090 0942 Підготовка фахівців для 8 146,9 8 146,9 17 003,1 13 563,1 3 440,0 25 150,0 підприємств
ядерно-промислового
комплексу
Севастопольським
національним
університетом ядерної
енергії та промисловості
1101100 0513 Внесок України до 34 687,0 22 728,4 11 958,6 34 687,0 Чорнобильського фонду
"Укриття" на реалізацію
програми SIP
1101130 0483 Фінансова підтримка 200,0 200,0 200,0 розвитку наукової
інфраструктури у сфері
паливно-енергетичного
комплексу
1101140 0434 Фізичний захист ядерних 11 192,0 2 000,0 9 192,0 11 192,0 установок та ядерних
матеріалів
1101150 0433 Будівництво енергоблоків, 600 000,0 600 000,0 600 000,0 атомних, гідроакумулюючих
та інших електростанцій,
магістральних, гірських
та сільських ліній
електропередач
1101170 0483 Прикладні розробки у 2 588,9 2 588,9 2 588,9 сфері
паливно-енергетичного
комплексу
1101180 0431 Реструктуризація 370 787,6 370 787,6 426 656,5 426 656,5 797 444,1 вугільної та
торфодобувної
промисловості
1101190 0320 Гірничорятувальні заходи 165 659,1 125 659,1 40 000,0 20 000,0 20 000,0 185 659,1 на вугледобувних
підприємствах
1101200 0431 Державна підтримка 923 808,0 923 808,0 72 000,0 72 000,0 995 808,0 вугледобувних підприємств
на часткове покриття
витрат із собівартості
продукції, у тому числі
на погашення
заборгованості минулих
років та забезпечення
гарантійних зобов'язань
по поверненню бюджетних
позик
1101210 0431 Державна підтримка 487 325,2 487 325,2 909 843,5 909 843,5 1 397 168,7 будівництва та технічного
переоснащення підприємств
з видобутку кам'яного
вугілля, лігніту (бурого
вугілля) і торфу
1101220 0431 Охорона праці та 65 505,0 65 505,0 65 505,0 підвищення техніки
безпеки на вугледобувних
та шахтобудівельних
підприємствах, у тому
числі дегазація вугільних
пластів
1101230 0431 Участь у придбанні 21 000,0 21 000,0 21 000,0 високопродуктивного
енергозберігаючого
компресорного та
електротехнічного
обладнання для оснащення
вугільних шахт
1101240 0431 Придбання 27 000,0 27 000,0 27 000,0 експериментальної партії
азотно-мембранних станцій
для гасіння пожеж на
вугледобувних шахтах
1101260 0431 Створення уніфікованої 25 000,0 25 000,0 25 000,0 телекомунікаційної
системи диспетчерського
контролю та
автоматизованого
керування гірничими
машинами і технологічними
комплексами (УТАС) на
вугледобувних
підприємствах для
підвищення техніки
безпеки
1101300 0483 Розробка державних 20,0 20,0 20,0 науково-технічних програм
для забезпечення
екологічної безпеки у
сфері
паливно-енергетичного
комплексу
1101330 0441 Державна підтримка на 30 000,0 30 000,0 30 000,0 часткове покриття витрат
із собівартості продукції
уранодобувного
підприємства Східний
гірничо-збагачувальний
комбінат
1101360 0433 Здешевлення кредитів на 30 000,0 30 000,0 30 000,0 створення запасів
твердого палива для
теплоелектростанцій
1101400 0431 Заходи по передачі 11 000,0 11 000,0 11 000,0 об'єктів соціальної
інфраструктури, які
перебувають на балансі
вугледобувних
підприємств, у
комунальну власність
1200000 Міністерство економіки та 101 116,4 90 132,1 47 495,2 2 732,9 10 984,3 25 099,2 11 506,2 2 089,5 476,2 13 593,0 126 215,6 з питань європейської
інтеграції України
1201000 Апарат Міністерства 66 970,5 60 949,2 28 761,2 2 199,7 6 021,3 17 199,2 7 127,9 1 864,5 279,0 10 071,3 84 169,7 економіки та з питань
європейської інтеграції
України
1201010 0132 Керівництво та управління 40 306,6 39 806,6 25 138,2 1 860,0 500,0 3 284,4 344,5 2 939,9 43 591,0 у сфері
загальнодержавного
планування і
прогнозування економіки
1201020 0411 Внески України до бюджету 2 163,4 2 163,4 2 163,4 ГАТТ/СОТ
1201030 0411 Забезпечення 3 680,1 3 680,1 3 680,1 двостороннього
співробітництва України з
іноземними державами та
міжнародними
організаціями
1201040 0411 Інформаційне та 2 400,0 2 400,0 2 400,0 організаційне
забезпечення участі
України у міжнародних
форумах, конференціях,
виставках
1201050 0481 Прикладні розробки у 1 974,4 1 974,4 80,0 80,0 2 054,4 сфері розвитку економіки
і торгівлі
1201060 0487 Державні науково-технічні 518,8 518,8 518,8 програми та наукові
частини державних
цільових програм
загальноекономічного
спрямування
1201070 0481 Розробки найважливіших 1 608,8 257,2 1 351,6 1 608,8 новітніх технологій та
фінансова підтримка
підготовки наукових
кадрів у сфері економіки
і торгівлі
1201080 0487 Проведення 69,5 69,5 69,5 науково-практичних
конференцій і семінарів з
економічних проблем
1201090 0950 Підготовка та підвищення 5 160,0 5 160,0 2 097,4 239,7 3 693,0 3 388,7 1 864,5 279,0 304,3 8 853,0 кваліфікації державних
службовців у сфері
економіки
1201110 0950 Перепідготовка 3 848,2 3 848,2 3 848,2 управлінських кадрів для
сфери підприємництва
1201120 0832 Фінансова підтримка 347,8 347,8 347,8 журналу "Економіка
України"
1201130 0411 Реалізація повноважень 2 540,2 2 330,2 1 525,6 100,0 210,0 2 540,2 державного органу з
питань банкрутства
1201150 0113 Забезпечення діяльності 702,0 702,0 702,0 Організаційної групи ЄЕП
1201600 0460 Розвиток інфраструктури 1 327,5 81,1 1 246,4 4 715,9 3 394,7 1 321,2 6 043,4 надання інформаційних
послуг через Інтернет
1201610 0481 Заходи щодо зміцнення 320,1 100,0 220,1 1 720,6 1 720,6 2 040,7 інформаційної бази для
прийняття рішень і
прогнозування
1201620 0133 Покращення прозорості та 3,1 3,1 3 705,3 3 705,3 3 708,4 підзвітності державного
сектору, зміцнення прав
власності
1204000 Державна інспекція з 21 319,8 20 389,8 12 653,3 476,2 930,0 21 319,8 контролю за цінами
1204010 0411 Керівництво та управління 21 189,8 20 389,8 12 653,3 476,2 800,0 21 189,8 у сфері контролю за
цінами
1204020 0481 Прикладні розробки у 130,0 130,0 130,0 сфері державного контролю
за цінами
1205000 Державний комітет України 12 826,1 8 793,1 6 080,7 57,0 4 033,0 7 900,0 4 378,3 225,0 197,2 3 521,7 20 726,1 з енергозбереження
1205010 0434 Керівництво та управління 9 003,7 8 793,1 6 080,7 57,0 210,6 7 900,0 4 378,3 225,0 197,2 3 521,7 16 903,7 у сфері енергозбереження
1205020 0483 Державні науково-технічні 1 646,4 1 646,4 1 646,4 програми та наукові
частини державних
цільових програм у сфері
енергозбереження 1205030 0483 Розробки найважливіших 340,0 340,0 340,0 новітніх технологій у
сфері енергозбереження
1205040 0434 Міжгалузеві 1 836,0 1 836,0 1 836,0 енергозберігаючі заходи
1400000 Міністерство закордонних 608 256,6 554 801,8 21 051,8 16 485,0 53 454,8 35 480,0 15 487,4 1 721,7 321,0 19 992,6 643 736,6 справ України
1401000 Апарат Міністерства 608 256,6 569 801,8 21 051,8 16 485,0 53 454,8 35 480,0 15 487,4 1 721,7 321,0 19 992,6 643 736,6 закордонних справ України
1401010 0113 Керівництво та управління 28 684,5 25 434,5 14 480,5 485,0 3 250,0 28 684,5 у сфері державної
політики щодо зовнішніх
відносин
1401020 0113 Внески України до бюджету 104 390,0 104 390,0 104 390,0 ООН, органів і
спеціальних установ
системи ООН та інших
міжнародних організацій
1401030 0113 Функціонування 391 278,6 373 766,6 5 568,5 16 000,0 17 512,0 33 258,0 13 268,4 1 652,9 321,0 19 989,6 424 536,6 закордонних дипломатичних
установ України
1401040 0113 Розширення мережі 16 812,8 300,0 16 512,8 16 812,8 власності України за
кордоном у вигляді
нерухомого майна для
потреб дипломатичних
установ України
1401050 0113 Реалізація Міністерством 5 464,7 5 464,7 5 464,7 закордонних справ України
повноважень з проведення
зовнішньої політики
України за кордоном,
організація і контроль за
діяльністю закордонних
дипломатичних установ
України
1401070 0113 Внески до установ і 6 144,8 6 144,8 6 144,8 організацій СНД
1401080 0113 Забезпечення перебування 5 335,1 5 335,1 5 335,1 в Україні іноземних
делегацій, пов'язаних з
офіційними візитами
1401090 0113 Виконання зобов'язань 379,7 379,7 379,7 Уряду України щодо
функціонування бюро
інформації Ради Європи та
інформаційного офісу
ГУУАМ
1401100 0950 Підготовка та підвищення 2 913,5 1 913,5 1 002,8 1 000,0 222,0 219,0 68,8 3,0 3 135,5 кваліфікації кадрів для
сфери міжнародних
відносин Дипломатичною
академією України та на
Вищих курсах іноземних
мов
1401110 0113 Фінансова підтримка 20 443,0 20 443,0 20 443,0 пропаганди за кордоном
українського надбання та
висвітлення в Україні
діяльності міжнародних
організацій, в тому числі
здійснення заходів
Українським фондом миру
по програмі "Народна
дипломатія"
1401120 0950 Підвищення кваліфікації 319,6 319,6 319,6 працівників дипломатичної
служби, які віднесені до
посад п'ятої-сьомої
категорій державних
службовців
1401130 0113 Виготовлення службових 1 110,3 910,3 200,0 1 110,3 документів, що
засвідчують особу, для
виїзду за кордон
1401140 0113 Забезпечення 5 000,0 5 000,0 5 000,0 представництва України
під час розгляду справ у
Міжнародному Суді ООН
1401150 0829 Заходи щодо встановлення 19 980,0 5 000,0 14 980,0 2 000,0 2 000,0 21 980,0 зв'язків з українцями,
які проживають за межами
України
1700000 Державний комітет 392 805,3 272 608,8 82 221,1 7 123,9 120 196,5 74 204,2 57 728,4 24 127,0 1 356,1 16 475,8 467 009,5 телебачення і
радіомовлення України
1701000 Апарат Державного 392 805,3 272 608,8 82 221,1 7 123,9 120 196,5 74 204,2 57 728,4 24 127,0 1 356,1 16 475,8 467 009,5 комітету телебачення і
радіомовлення України
1701010 0831 Керівництво та управління 4 444,6 4 444,6 2 581,7 168,4 300,0 300,0 45,0 4 744,6 у сфері телебачення і
радіомовлення
1701020 0840 Прикладні розробки у 179,9 179,9 179,9 сфері засобів масової
інформації
1701040 0950 Підвищення кваліфікації 1 570,4 1 130,4 621,3 36,7 440,0 348,1 149,3 36,9 6,0 198,8 1 918,5 працівників засобів
масової інформації в
Укртелерадіопресінституті
1701050 0824 Фінансова підтримка 120,0 120,0 120,0 творчих спілок у сфері
засобів масової
інформації
1701060 0840 Прикладні розробки у 1 700,8 1 700,8 840,0 840,0 2 540,8 сфері книговидавничої
справи та
інформаційно-бібліографіч-
ної діяльності
1701070 0834 Інформаційно-культурне 337,9 296,9 186,4 3,4 41,0 25,0 25,0 3,0 362,9 забезпечення населення
Криму у відродженні та
розвитку культур народів
Криму
1701080 0831 Виробництво 75 492,2 73 892,2 39 722,4 4 226,6 1 600,0 22 750,3 18 914,3 7 132,0 1 249,9 3 836,0 98 242,5 телерадіопрограм для
державних потреб
1701090 0831 Заходи з розвитку 10 384,7 9 634,7 2 359,9 161,7 750,0 650,0 647,7 240,1 2,3 11 034,7 супутникового мовлення
1701100 0832 Фінансова підтримка преси 500,0 500,0 500,0
1701110 0833 Випуск книжкової 20 000,0 20 000,0 20 000,0 продукції за програмою
"Українська книга"
1701120 0834 Збирання, обробка та 11 777,1 11 777,1 11 777,1 розповсюдження офіційної
інформаційної продукції
1701130 0829 Державні стипендії 394,5 394,5 394,5 видатним діячам
інформаційної галузі,
дітям журналістів, які
загинули або стали
інвалідами у зв'язку з
виконанням службових
обов'язків та премії в
інформаційній галузі
1701140 0831 Виробництво та 49 277,9 46 733,9 20 937,1 1 704,5 2 544,0 32 790,8 25 807,1 14 434,0 5,2 6 983,7 82 068,7 розповсюдження
телепрограм Національною
телекомпанією України
1701150 0831 Трансляція 48 832,4 48 832,4 4 500,0 4 500,0 53 332,4 телерадіопрограм,
вироблених для державних
потреб
1701160 0850 Здійснення контролю у 1 993,8 1 550,5 1 083,4 443,3 1 993,8 сфері захисту суспільної
моралі
1701170 0850 Інформаційне та 1 796,0 1 796,0 1 796,0 організаційне
забезпечення участі
України у міжнародних
форумах, конференціях,
виставках
1701180 0829 Підготовка та проведення 4 740,3 4 740,3 4 740,3 сьомої Європейської
міністерської конференції
з питань засобів масової
інформації
1701190 0831 Виробництво та 46 256,2 39 956,2 14 728,9 822,6 6 300,0 12 000,0 7 385,0 2 281,0 50,0 4 615,0 58 256,2 розповсюдження
радіопрограм Національною
радіокомпанією України
в тому числі погашення 22 000,0 22 000,0 22 000,0 заборгованості за
виконане у минулі роки
державне замовлення на
трансляцію радіопрограм
1701200 0829 Проведення пісенного 67 006,6 30 849,4 36 157,2 67 006,6 конкурсу "Євробачення -
2005" в Україні
1701210 0831 Технічне переоснащення 45 000,0 45 000,0 45 000,0 обласних державних
телерадіокомпаній
1701230 0822 Фінансова підтримка 1 000,0 700,0 300,0 1 000,0 державних музичних
колективів
1800000 Міністерство культури і 554 416,3 410 247,8 57 530,3 4 216,4 144 168,5 70 624,6 61 186,5 8 192,3 432,8 9 438,1 625 040,9 мистецтв України
1801000 Апарат Міністерства 508 373,7 383 832,7 41 607,1 3 079,2 124 541,0 63 439,4 54 171,3 4 824,1 312,2 9 268,1 571 813,1 культури і мистецтв
України
1801010 0829 Керівництво та управління 5 519,7 4 669,7 2 482,7 77,0 850,0 5 519,7 у сфері культури і
мистецтв
1801020 0840 Прикладні розробки у 2 520,3 2 520,3 200,0 200,0 2 720,3 сфері розвитку культури і
мистецтва
1801030 0921 Надання загальної та 2 650,8 2 400,8 1 326,5 200,0 250,0 2 650,8 спеціальної художньої
освіти у Державній
художній школі імені
Т.Г. Шевченка
1801040 0922 Надання загальної та 14 573,3 13 410,6 8 345,1 765,2 1 162,7 333,9 322,6 103,3 14,3 11,3 14 907,2 спеціальної музичної
освіти у загальноосвітніх
спеціалізованих
школах-інтернатах
1801050 0941 Підготовка кадрів для 2 214,1 1 964,1 250,0 532,8 268,4 264,4 2 746,9 сфери хореографічного
мистецтва вищими
навчальними закладами I і
II рівнів акредитації
1801060 0942 Підготовка кадрів для 77 684,8 75 084,8 2 600,0 21 606,3 17 842,2 3 764,1 99 291,1 сфери культури і
мистецтва вищими
навчальними закладами III
і IV рівнів акредитації
в тому числі на ремонт 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Національної музичної
академії України
ім. П.І. Чайковського
1801070 0950 Підвищення кваліфікації, 2 515,7 2 365,7 1 361,8 156,8 150,0 6 863,5 6 313,5 4 080,2 106,5 550,0 9 379,2 перепідготовка кадрів та
підготовка
науково-педагогічних
кадрів у сфері культури і
мистецтва Державною
академією керівних кадрів
культури і мистецтв
1801080 0990 Методичне забезпечення 458,7 408,7 131,9 50,0 458,7 діяльності навчальних
закладів у галузі
культури і мистецтва
1801090 0990 Підготовка кадрів 530,0 480,0 293,7 15,8 50,0 6,0 6,0 536,0 акторської майстерності
для національних
мистецьких та творчих
колективів
1801100 0824 Фінансова підтримка 5 811,1 5 811,1 5 811,1 національних творчих
спілок у сфері культури і
мистецтва
в тому числі фінансова 1 800,0 1 800,0 1 800,0 підтримка Національної
спілки письменників
України
1801110 0821 Фінансова підтримка 66 771,8 61 421,8 5 350,0 66 771,8 національних театрів
1801120 0822 Фінансова підтримка 60 370,3 59 270,3 1 100,0 60 370,3 національних та державних
художніх колективів,
концертних і циркових
організацій
1801130 0829 Гранти Президента України 1 000,0 1 000,0 1 000,0 молодим діячам мистецтва
для створення і
реалізації творчих
проектів
1801140 0829 Державні та галузеві 1 553,0 1 553,0 1 553,0 премії і стипендії за
видатні досягнення у
галузі культури,
літератури і мистецтва
1801150 0829 Поповнення експозицій 11 494,2 1 900,0 9 594,2 11 494,2 музеїв та репертуарів
театрів і концертних
організацій
в тому числі викуп 9 497,1 9 497,1 9 497,1 колекції образотворчого
мистецтва Акціонерного
товариства "Градобанк" у
державну власність
1801160 0829 Фінансова підтримка 1 700,0 1 700,0 700,0 700,0 2 400,0 гастрольної діяльності
1801170 0829 Здійснення 20 758,6 20 758,6 20 758,6 концертно-мистецьких та
культурологічних
загальнодержавних заходів
і державна підтримка
регіональних культурних
ініціатив та аматорського
мистецтва
1801180 0829 Заходи щодо зміцнення 10 797,4 10 797,4 10 797,4 матеріально-технічної
бази закладів культури
системи Міністерства
культури і мистецтв
України
1801190 0825 Бібліотечна справа 21 607,3 21 007,7 12 881,5 738,9 599,6 719,6 624,6 83,7 22,5 95,0 22 326,9
1801200 0826 Музейна справа та 23 468,5 22 643,5 14 000,0 1 002,5 825,0 1 979,2 1 642,9 357,7 149,6 336,3 25 447,7 виставкова діяльність
1801220 0960 Підготовка кадрів Дитячою 149,3 149,3 108,9 151,8 151,8 107,0 301,1 хореографічною школою при
Національному заслуженому
академічному ансамблі
танцю України
ім. Вірського
1801230 0823 Створення і 49 250,0 5 000,0 44 250,0 750,0 650,0 100,0 50 000,0 розповсюдження
національних фільмів
1801240 0829 Здійснення 1 976,1 1 084,3 675,0 123,0 891,8 225,9 225,9 92,2 19,3 2 202,0 культурно-інформаційної
та
культурно-просвітницької
діяльності
1801260 0829 Заходи з відтворення 1 500,0 1 500,0 1 500,0 культури національних
меншин
1801270 0829 Заходи щодо встановлення 5 144,8 5 144,8 5 144,8 культурних зв'язків з
українською діаспорою
1801290 0829 Заходи Всеукраїнського 3 000,0 3 000,0 3 000,0 товариства "Просвіта"
1801300 0832 Фінансова підтримка 11 000,0 11 000,0 11 000,0 культурологічних видань
та видань
літературно-художнього
напрямку
1801310 0825 Забезпечення розвитку та 30 000,0 4 000,0 26 000,0 30 000,0 застосування української
мови
1801320 0829 Заходи з виявлення та 15 000,0 15 000,0 15 000,0 підтримки творчо
обдарованих дітей та
молоді
в тому числі на 5 000,0 5 000,0 5 000,0 підготовку та реалізацію
програми "Крок до зірок"
1801330 0942 Підготовка кадрів для 42 353,9 40 103,9 2 250,0 29 370,4 25 423,4 3 947,0 71 724,3 сфери культури і
мистецтва Київським
національним
університетом культури і
мистецтв
1801800 0826 Реконструкція та 10 000,0 10 000,0 10 000,0 реставрація комплексу
споруд Національного
художнього музею України
1801810 0826 Створення 5 000,0 5 000,0 5 000,0 культурно-мистецького та
музейного комплексу
"Мистецький арсенал" та
виконання робіт з
проведення археологічних
досліджень, консервації і
тимчасової музеєфікації
залишків фундаменту
Десятинної церкви
1802000 Державна служба контролю 546,2 496,2 222,5 10,0 50,0 546,2 за переміщенням
культурних цінностей
через державний кордон
України
1802010 0829 Керівництво та управління 430,9 380,9 222,5 10,0 50,0 430,9 у сфері контролю за
переміщенням культурних
цінностей через державний
кордон України
1802020 0829 Заходи щодо запобігання 115,3 115,3 115,3 незаконному переміщенню
культурних цінностей
через державний кордон
України, сприяння їх
поверненню державам, яким
вони належали
1803000 Комітет з Національної 1 139,3 1 128,3 132,8 7,0 11,0 1 139,3 премії України імені
Тараса Шевченка
1803010 0829 Конкурсний відбір та 224,0 213,0 132,8 7,0 11,0 224,0 присудження Національної
премії України імені
Тараса Шевченка
1803020 0829 Національні премії імені 915,3 915,3 915,3 Тараса Шевченка у галузі
культури, літератури і
мистецтва
1805000 Державна служба охорони 44 357,1 24 790,6 15 567,9 1 120,2 19 566,5 7 185,2 7 015,2 3 368,2 120,6 170,0 51 542,3 культурної спадщини
1805010 0829 Керівництво та управління 1 181,1 981,1 630,8 8,5 200,0 1 181,1 у сфері збереження
культурної спадщини
1805020 0827 Збереження 42 076,0 23 509,5 14 937,1 1 111,7 18 566,5 7 185,2 7 015,2 3 368,2 120,6 170,0 49 261,2 історико-культурної
спадщини в заповідниках
в тому числі на 5 000,0 5 000,0 5 000,0 проведення
ремонтно-реставраційних
робіт у Національному
заповіднику "Хортиця"
1805030 0829 Заходи з охорони 1 100,0 300,0 800,0 1 100,0 культурної спадщини,
паспортизація,
інвентаризація та
реставрація пам'яток
культурної спадщини
1900000 Державний комітет 204 829,0 185 672,0 116 126,2 1 110,3 19 157,0 11 521,9 8 159,9 725,1 100,6 3 362,0 216 350,9 лісового господарства
України
1901000 Апарат Державного 204 829,0 185 672,0 116 126,2 1 110,3 19 157,0 11 521,9 8 159,9 725,1 100,6 3 362,0 216 350,9 комітету лісового
господарства України
1901010 0422 Керівництво та управління 20 719,8 20 301,6 10 410,4 577,4 418,2 55,0 55,0 35,0 20 774,8 у сфері лісового
господарства
1901020 0140 Фундаментальні 277,0 277,0 277,0 дослідження у сфері
екологічної безпеки в
лісовому господарстві
1901030 0482 Прикладні розробки у 2 370,0 2 370,0 1 540,0 1 540,0 3 910,0 сфері розвитку лісового
господарства
1901040 0482 Фінансова підтримка 104,6 104,6 27,9 9,9 104,6 підготовки наукових
кадрів у сфері лісового
господарства
1901050 0941 Підготовка кадрів для 12 278,7 12 278,7 4 525,0 4 147,0 378,0 16 803,7 лісового господарства
вищими навчальними
закладами I і II рівнів
акредитації
1901060 0422 Ведення лісового і 145 150,2 142 818,4 98 782,2 446,3 2 331,8 2 320,0 1 506,5 132,2 15,5 813,5 147 470,2 мисливського
господарства, охорона і
захист лісів в лісовому
фонді
1901070 0511 Створення захисних 13 100,0 13 100,0 13 100,0 лісових насаджень та
полезахисних лісових смуг
1901080 0520 Збереження 10 828,7 10 168,7 6 905,7 76,7 660,0 3 081,9 2 451,4 592,9 50,1 630,5 13 910,6 природно-заповідного
фонду
2100000 Міністерство оборони 5 324 059,1 4 046 072,4 2 905 301,0 282 827,3 1 277 986,7 601 594,0 220 354,8 40 139,9 24 275,3 381 239,2 5 925 653,1 України
2101000 Апарат Міністерства 5 324 059,1 4 046 072,4 2 905 301,0 282 827,3 1 277 986,7 601 594,0 220 354,8 40 139,9 24 275,3 381 239,2 5 925 653,1 оборони України
2101010 0210 Керівництво та військове 80 726,1 80 526,1 68 543,4 1 314,2 200,0 1 134,0 1 121,5 12,5 81 860,1 управління Збройними
Силами України
в тому числі компенсація 5 320,2 5 320,2 5 320,2 5 320,2 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
2101020 0210 Утримання особового 2 365 442,1 2 365 442,1 2 166 454,5 4 000,0 4 000,0 2 369 442,1 складу Збройних Сил
України
в тому числі компенсація 203 968,2 203 968,2 203 968,2 203 968,2 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
2101030 0210 Матеріально-технічне 4 160,0 535,0 3 625,0 10 644,0 4 546,5 6 097,5 14 804,0 забезпечення бойової,
оперативної та фізичної
підготовки військ
2101040 0113 Верифікаційна діяльність 240,0 240,0 240,0 за кордоном
2101050 0210 Тилове забезпечення 442 324,5 401 600,0 40 724,5 23 630,5 18 739,8 4 890,7 465 955,0 Збройних Сил України
2101060 0210 Утримання, експлуатація, 287 780,4 287 780,4 280 311,9 52 670,0 46 870,0 10 500,0 5 800,0 340 450,4 обслуговування
казармено-житлового
фонду, будівель, споруд
та об'єктів, що належать
Збройним Силам України
2101070 0210 Забезпечення Збройних Сил 20 849,6 12 849,6 8 000,0 2 660,0 1 000,0 1 660,0 23 509,6 України зв'язком,
створення та розвиток
командних пунктів та
автоматизованих систем
управління
2101080 0260 Медичне лікування та 226 809,3 226 709,3 163 463,7 100,0 18 632,0 15 246,0 4 142,8 3 386,0 245 441,3 обслуговування особового
складу Збройних Сил
України
в тому числі компенсація 6 969,9 6 969,9 6 969,9 6 969,9 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
2101090 0260 Фінансова підтримка 22 809,7 22 809,7 15 296,6 1 191,4 100 925,0 93 213,4 28 310,1 13 735,2 7 711,6 123 734,7 санаторно-курортних
закладів та утримання
реабілітаційних центрів
Міністерства оборони
в тому числі компенсація 169,4 169,4 169,4 169,4 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
2101100 0240 Підготовка громадян на 363 218,9 360 336,0 324 409,8 2 882,9 18 321,0 13 381,0 7 226,5 4 940,0 381 539,9 посади осіб офіцерського
складу, підвищення
кваліфікації та
перепідготовка
офіцерських кадрів,
початкова військова
підготовка молоді
в тому числі компенсація 26 674,8 26 674,8 26 674,8 26 674,8 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
2101110 0210 Проведення мобілізаційної 6 011,1 4 411,1 1 600,0 400,0 400,0 6 411,1 роботи, забезпечення
діяльності військкоматів,
організація і проведення
призову молодого
поповнення на військову
службу
2101120 0260 Культурно-виховна робота 36 373,1 36 373,1 28 399,5 11 364,0 10 802,6 460,5 40,1 561,4 47 737,1 з особовим складом та
членами сімей
військовослужбовців
Збройних Сил України
в тому числі компенсація 1 441,1 1 441,1 1 441,1 1 441,1 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
2101140 0210 Реформування та розвиток 356 514,2 52 800,0 303 714,2 100 840,0 100 840,0 457 354,2 Збройних Сил України
в тому числі на придбання 100 000,0 100 000,0 100 000,0 пально-мастильних
матеріалів
2101150 0210 Закупівля озброєння та 60 100,0 60 100,0 800,0 800,0 60 900,0 військової техніки
Міністерством оборони
України
2101160 0250 Прикладні дослідження у 33 000,0 33 000,0 1 173,5 973,5 200,0 34 173,5 сфері військової оборони
держави
2101170 0210 Відновлення боєздатності, 20 373,4 960,0 19 413,4 21 200,0 8 860,5 12 339,5 41 573,4 утримання, експлуатація,
ремонт озброєння та
військової техніки
2101180 0210 Будівництво і капітальний 16 200,0 16 200,0 1 200,0 100,0 1 100,0 17 400,0 ремонт військових
об'єктів
2101190 1062 Будівництво (придбання) 350 700,0 350 700,0 229 600,0 1 000,0 228 600,0 580 300,0 житла для
військовослужбовців
Збройних Сил України
2101200 0210 Забезпечення живучості та 75 015,4 75 015,4 800,0 800,0 75 815,4 вибухопожежобезпеки
арсеналів, баз і складів
озброєння ракет і
боєприпасів Збройних Сил
України
2101210 0512 Утилізація звичайних 80 264,8 80 264,8 1 200,0 1 200,0 81 464,8 видів боєприпасів,
непридатних для
подальшого зберігання та
використання
2101230 0210 Забезпечення участі у 308 855,7 166 061,3 137 041,3 142 794,4 308 855,7 міжнародних миротворчих
операціях
в тому числі компенсація 20 417,2 20 417,2 20 417,2 20 417,2 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
2101240 0210 Забезпечення виконання 16 210,4 8 560,4 977,4 7 650,0 100,0 100,0 16 310,4 міжнародних угод у
військовій сфері
в тому числі компенсація 112,4 112,4 112,4 112,4 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
2101250 0240 Підготовка призовників 11 606,1 11 606,1 11 606,1 для Збройних Сил України
та інших військових
формувань Товариством
сприяння обороні України
2101270 0210 Підготовка курсантів 1 300,0 1 100,0 200,0 1 300,0 льотних спеціалізацій для
Збройних Сил України
Харківським аероклубом
Товариства сприяння
обороні України
2101280 0210 Створення та закупівля 106 702,1 106 702,1 106 702,1 літака АН-70
2101330 1050 Відшкодування Фонду 4 400,0 4 400,0 4 400,0 соціального страхування
на випадок безробіття
додаткових витрат,
пов'язаних з виплатою
військовослужбовцям,
звільненим у зв'язку з
реформуванням Збройних
Сил України, допомоги по
безробіттю та
матеріальної допомоги у
період професійної
підготовки,
перепідготовки або
підвищення кваліфікації
понад розмір,
встановлений
законодавством
2101340 0210 Захист важливих державних 20 000,0 20 000,0 20 000,0 об'єктів
2101350 1070 Соціальна та професійна 2 072,2 972,2 714,8 9,8 1 100,0 300,0 300,0 2 372,2 адаптація
військовослужбовців, що
звільняються в запас або
відставку
в тому числі компенсація 10,6 10,6 10,6 10,6 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
2101360 0442 Конверсія колишніх 4 000,0 4 000,0 4 000,0 військових об'єктів
2110000 Міністерство оборони 4 350 808,7 4 350 808,7 4 350 808,7 України (загальнодержавні
видатки)
2111000 Міністерство оборони 4 350 808,7 4 350 808,7 4 350 808,7 України (загальнодержавні
видатки)
2111020 1020 Пенсійне забезпечення 4 350 808,7 4 350 808,7 4 350 808,7 військовослужбовців
Збройних Сил України та
Державної спеціальної
служби транспорту
2200000 Міністерство освіти і 4 996 494,3 4 519 516,2 641 227,1 137 207,5 476 978,1 2 507 726,1 1 987 676,2 55 327,1 15 461,5 520 049,9 7 504 220,4 науки України
2201000 Апарат Міністерства 4 817 475,8 4 375 793,9 639 246,9 137 033,0 441 681,9 2 409 360,5 1 933 178,8 55 327,1 15 461,5 476 181,7 7 226 836,3 освіти і науки України
2201010 0990 Керівництво та управління 8 548,5 8 548,5 4 847,6 80,0 60,0 60,0 8 608,5 у сфері освіти і науки
2201020 0140 Фундаментальні 65 108,8 65 108,8 65 108,8 дослідження у вищих
навчальних закладах
2201030 0140 Забезпечення діяльності 8 985,7 493,7 306,5 5,7 8 492,0 8 985,7 Державного фонду
фундаментальних
досліджень
2201040 0980 Прикладні розробки за 24 335,7 24 335,7 35 000,0 35 000,0 59 335,7 напрямами
науково-технічної
діяльності вищих
навчальних закладів
2201050 0150 Державні науково-технічні 7 798,0 7 798,0 7 798,0 програми та наукові
частини державних
цільових програм з
пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки
2201060 0150 Розробки найважливіших 4 907,6 4 907,6 4 907,6 новітніх технологій
науковими установами
2201070 0150 Виконання зобов'язань 12 717,2 12 717,2 12 717,2 України у сфері
міжнародного
науково-технічного
співробітництва
2201080 0150 Державні стипендії в 1 731,3 1 731,3 1 731,3 галузі науки і техніки
2201090 0980 Фінансова підтримка 8 340,0 8 340,0 8 340,0 розвитку наукової
інфраструктури вищих
навчальних закладів
2201100 0922 Надання загальної та 24 005,0 21 005,0 9 266,2 1 894,8 3 000,0 4 057,0 1 867,0 127,2 2 190,0 28 062,0 поглибленої освіти з
фізики і математики,
фізкультури і спорту
загальноосвітніми
спеціалізованими
школами-інтернатами
2201110 0923 Надання освіти у 14 791,1 13 491,1 6 231,1 2 156,2 1 300,0 1 222,1 1 099,1 264,8 59,3 123,0 16 013,2 загальноосвітніх школах
соціальної реабілітації
2201120 0960 Надання позашкільної 18 203,3 18 153,3 5 125,2 647,4 50,0 3 637,0 3 079,5 801,6 323,1 557,5 21 840,3 освіти державними
позашкільними навчальними
закладами та заходи з
оздоровлення та
відпочинку дітей
2201130 0930 Підготовка робітничих 1 448 548,2 1 444 048,2 576 962,2 129 371,7 4 500,0 175 580,5 159 864,1 52 146,6 14 014,5 15 716,4 1 624 128,7 кадрів у
професійно-технічних
навчальних закладах
2201140 0930 Підготовка робітничих 22 820,2 21 120,2 12 868,3 902,3 1 700,0 256,4 225,4 27,5 27,7 31,0 23 076,6 кадрів у
професійно-технічних
навчальних закладах
соціальної реабілітації
2201150 0941 Підготовка кадрів вищими 561 441,7 557 196,7 4 245,0 198 552,7 166 067,7 32 485,0 759 994,4 навчальними закладами I і
II рівнів акредитації
2201160 0942 Підготовка кадрів вищими 1 848 202,3 1 835 237,3 12 965,0 1 856 078,6 1 502 055,1 354 023,5 3 704 280,9 навчальними закладами III
і IV рівнів акредитації
2201170 0970 Виготовлення випускних 28 500,0 28 500,0 28 500,0 документів про освіту
2201180 0990 Проведення всеукраїнських 1 350,0 1 350,0 1 350,0 та міжнародних олімпіад у
сфері освіти
2201190 0970 Інформатизація 98 000,0 98 000,0 98 000,0 загальноосвітніх та
професійно-технічних
навчальних закладів,
комп'ютеризація
загальноосвітніх шкіл, у
першу чергу сільських,
забезпечення навчальних
закладів сучасними
технічними засобами
навчання з
природничо-математичних і
технологічних дисциплін
2201200 0990 Пільговий проїзд 21 900,0 21 900,0 21 900,0 студентів вищих
навчальних закладів і
учнів
професійно-технічних
училищ у залізничному,
автомобільному та водному
транспорті
2201220 0240 Підготовка призовників 1 931,4 1 931,4 1 311,4 1 931,4 військово-технічних
спеціальностей для
Збройних Сил України у
професійно-технічних
навчальних закладах
2201230 0970 Видання, придбання, 88 174,0 4 000,0 84 174,0 573,3 573,3 88 747,3 зберігання і доставка
підручників і посібників
для студентів вищих
навчальних закладів та
учнів загальноосвітніх і
професійно-технічних
навчальних закладів
2201240 0990 Методичне забезпечення 22 388,1 21 813,1 11 953,6 434,1 575,0 4 928,6 3 604,6 1 425,8 191,6 1 324,0 27 316,7 діяльності навчальних
закладів
2201260 0721 Амбулаторне медичне 101,3 101,3 61,9 4,4 101,3 обслуговування
працівників Кримської
астрофізичної
обсерваторії
2201270 0826 Функціонування музеїв 572,2 572,2 294,0 32,0 55,0 41,6 23,0 13,4 627,2
2201280 0832 Фінансова підтримка 28,1 28,1 28,1 науково-освітянської
преси
2201290 0473 Дослідження на 7 308,6 7 308,6 7 308,6 антарктичній станції
"Академік Вернадський"
2201300 0350 Спецінформації 1 750,0 1 750,0 1 750,0
2201310 0810 Фізична і спортивна 26 886,8 26 386,8 7 450,2 1 185,0 500,0 1 767,5 1 341,5 96,8 452,1 426,0 28 654,3 підготовка учнівської та
студентської молоді
2201320 0950 Підвищення кваліфікації 2 331,1 2 331,1 1 625,7 99,7 1 721,5 1 651,5 441,0 241,0 70,0 4 052,6 керівних працівників і
спеціалістів харчової і
переробної промисловості
2201330 0140 Фундаментальні 7 047,1 7 047,1 1 834,4 1 834,4 8 881,5 дослідження в наукових
установах
2201340 0150 Фінансова підтримка 5 247,6 1 403,5 920,8 117,0 3 844,1 258,0 248,0 100,0 25,0 10,0 5 505,6 розвитку інфраструктури
наукових установ
2201350 0150 Прикладні розробки в 4 125,8 4 125,8 2 324,3 2 324,3 6 450,1 наукових установах
2201370 0942 Підготовка фахівців 34 500,9 34 350,9 150,0 33 199,9 16 180,9 17 019,0 67 700,8 Національною юридичною
академією імені Ярослава
Мудрого
2201400 0481 Виконання зобов'язань 1 134,5 1 134,5 22,2 102,7 1 134,5 Уряду щодо функціонування
науково-технологічного
центру
2201410 0942 Підготовка кадрів для 15 487,4 15 387,4 100,0 9 245,3 7 861,1 1 384,2 24 732,7 гуманітарної сфери
Національним
університетом
"Києво-Могилянська
Академія"
2201420 0980 Прикладні розробки, що 465,0 465,0 465,0 здійснюються Національним
університетом
"Києво-Могилянська
Академія"
2201430 0942 Підготовка кадрів 165 512,8 165 012,8 500,0 77 008,4 65 358,4 11 650,0 242 521,2 Національним технічним
університетом "Київський
політехнічний інститут"
2201440 0970 Придбання шкільних 68 000,0 68 000,0 68 000,0 автобусів для сільських
загальноосвітніх шкіл
2201450 0990 Виплати на реалізацію 127 942,5 127 942,5 127 942,5 положень Закону України
"Про реструктуризацію
заборгованості з виплат,
передбачених статтею 57
Закону України "Про
освіту" педагогічним,
науково-педагогічним та
іншим категоріям
працівників навчальних
закладів" ( 1994-15 )
2201600 0921 Заходи щодо модернізації 706,0 623,0 83,0 2 000,0 2 000,0 2 706,0 системи загальної
середньої освіти
2201800 0942 Добудова до навчального 600,0 600,0 600,0 корпусу НТУ "Київський
політехнічний інститут"
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Четвер, 23 грудня 2004 2285-IV
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"