Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 2285-IV від 23.12.2004 "Про Державний бюджет України на 2005 рік"

 • Версія для друку
 •  
 
   Зупинити на 2005 рік дію статті 2 Закону України "Про розмір 
внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального
страхування" ( 2213-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 30, ст. 210; 2004 р., N 17-18,
ст. 250, N 32, ст. 385; 2005 р., N 7-8, ст. 162) щодо зобов'язань
бюджетних установ.
Стаття 77. Установити, що у 2005 році окремі положення
Митного кодексу України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2002 р., N 38-39, ст. 288; 2003 р., N 6, ст. 51;
2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162) застосовуються
з урахуванням таких змін:
1) частину першу статті 218 доповнити реченням такого змісту:
"Ввезення на митну територію України цих товарів у незмінному
стані або товарів, повністю вироблених, достатньо перероблених або
оброблених у таких зонах, здійснюється в режимі імпорту";
2) частину першу статті 267 викласти у такій редакції:
"Митною вартістю за методом оцінки за ціною угоди щодо
товарів, які імпортуються, є ціна угоди, фактично сплачена, чи
ціна, яка підлягає сплаті, але не менше, ніж мінімальна митна
вартість, якщо вона встановлена Кабінетом Міністрів України, у
випадках, передбачених законодавством, за товари, які імпортуються
за призначенням в Україну, на момент перетинання ними митного
кордону України";
3) у розділі XXI "Прикінцеві положення":
а) пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Митний кодекс України ( 92-15 ) набирає чинності з
1 січня 2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає
чинності з 1 січня 2006 року";
б) абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції:
"Митний кодекс України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1993 р., N 11,
ст. 91, N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 116; 1995 р., N 13,
ст. 85; 1997 р., N 35, ст. 218; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р.,
N 13, ст. 109, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 4, ст. 16,
N 23, ст. 117, N 31, ст. 148; 2003 р., N 27, ст. 209), крім статей
47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митні збори" розділу V "Мито та митні
збори", які втрачають чинність з 1 січня 2006 року".
Стаття 78. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ
перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3
до цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник
бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на
погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну
плату, комунальних послуг та енергоносіїв.
У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник
бюджетних коштів спрямовує:
50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок
відповідних надходжень;
50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання
основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду
бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).
При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування
обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету
для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду
бюджету.
Стаття 79. Кошти державних цільових фондів обслуговуються
органами Державного казначейства України.
Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування
України з тимчасової втрати працездатності, Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України
подавати Державному казначейству України у визначені ним порядку і
терміни та Міністерству фінансів України звіти про виконання
кошторисів відповідних фондів.
Стаття 80. Надати право Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
за зверненням обласних державних адміністрацій спрямувати у 2005
році кошти у сумі 107.358,5 тис. гривень на здешевлення кредитів
для створення нових робочих місць для працівників вугільної
промисловості, вивільнених у зв'язку із закриттям шахт, членам їх
сімей (дружина (чоловік), повнолітні діти) та членам сімей
загиблих шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні діти), а також у
інших галузях економіки у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України ( 1278-2005-п ) за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету.
Стаття 81. Установити, що кошти на погашення заборгованості
перед Пенсійним фондом України, пов'язаної з виплатою пенсій та
допомог відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" ( 1105-14 ) та поточні платежі до Пенсійного фонду
України, а також кошти на часткове покриття витрат на погашення
заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової
допомоги у зв'язку з втратою професійної працездатності, яка
склалася станом на 1 квітня 2001 року та нарахованої на неї
компенсації втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків
виплати у сумі 31.650 тис. гривень виплачуються за рахунок Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України. Перерахування цих коштів
здійснюється Державним казначейством України на рахунки Пенсійного
фонду України та на окремі рахунки Міністерства палива та
енергетики України шляхом застосування щоденного нормативу
відрахувань від доходів Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України у
розмірі 20 відсотків до погашення цієї заборгованості, з них
0,5 відсотка - на окремі рахунки Міністерства палива та енергетики
України.
Стаття 82. Витрати на надання соціальних послуг та
матеріальне забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб
проводяться за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Стаття 83. Установити з 1 січня 2005 року розмір мінімальної
заробітної плати 262 гривні на місяць, з 1 квітня 2005 року -
290 гривень на місяць, з 1 липня 2005 року - 310 гривень на
місяць, з 1 вересня 2005 року - 332 гривні. Забезпечити збереження
міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті праці
працівників бюджетної сфери виходячи із зазначених розмірів
мінімальної заробітної плати.
Стаття 84. Кабінету Міністрів України визначити порядок і
терміни поетапного запровадження умов оплати праці працівників
бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та впорядкування
умов оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери,
здійснивши розподіл коштів у сумі 180.616,7 тис. гривень,
передбачених на цю мету, у розрізі головних розпорядників коштів
державного бюджету.
Затвердити додаткову дотацію з Державного бюджету України
місцевим бюджетам для поетапного запровадження умов оплати праці
працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та
забезпечення видатків на оплату праці відповідно до чинного
законодавства згідно з додатком N 10 до цього Закону. ( Стаття 84 в редакції Закону N 3050-IV ( 3050-15 ) від
03.11.2005 )
Стаття 85. Кабінету Міністрів України у 2005 році вжити
заходів щодо оптимізації граничної чисельності працівників органів
виконавчої влади.
Рекомендувати органам місцевого самоврядування не приймати
рішення, що призводять до збільшення чисельності працівників
бюджетних установ.
Стаття 86. Установити, що нецільове використання бюджетних
коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним
призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України чи
рішенням про місцевий бюджет, виділеним бюджетним асигнуванням чи
кошторису, має наслідком зменшення бюджетних призначень головним
розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів, що витрачені не за
цільовим призначенням, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 87. Установити, що контроль за справлянням
(стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які
повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком N 8
до цього Закону.
Стаття 88. Продовжити до 1 січня 2006 року дію експерименту
щодо справляння запроваджених у 2003 році Верховною Радою
Автономної Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів
України окремих місцевих зборів (збору на розвиток рекреаційного
комплексу в Автономній Республіці Крим та збору на розвиток
пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим).
Стаття 89. Установити, що в 2005 році при визначенні об'єкта
оподаткування податком на прибуток від'ємне значення об'єкта
оподаткування (балансові збитки), яке обліковувалось у платника
податку станом на 1 січня 2003 року і не було погашено на 1 січня
2005 року в порядку, визначеному пунктом 11 розділу II "Перехідні
положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 349-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 88; 2004 р., N 17-18,
ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162), не враховується у зменшення
об'єкта оподаткування з податку на прибуток за наслідками
податкових періодів (кварталів) 2005 податкового року.
Стаття 90. Установити, що у 2005 році запроваджуються базові
нормативи плати за користування надрами для видобування корисних
копалин згідно з додатком N 9 до цього Закону.
Стаття 91. Установити, що на 2005 рік обсяг збору у вигляді
цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову
енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання
електроенергетики України, становить 2.130.000 тис. гривень.
( Частина перша статті 91 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2771-IV ( 2771-15 ) від 07.07.2005 )
Надходження цього збору використовуються у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 92. Установити, що надходження коштів від реалізації
надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого
майна Збройних Сил України, надходження від Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення
простроченої заборгованості перед Міністерством оборони України за
Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської
Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких
бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного
базування великої дальності та обладнання ( 643_116 ), а також
надходження коштів від Секретаріату ООН за участь українського
контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях понад
обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону по загальному
фонду, спрямовуються відповідно на погашення кредиторської
заборгованості Міністерства оборони України за отримані військове
майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, яка
склалася станом на 1 січня 2004 року, та забезпечення участі
українського контингенту Збройних Сил України у міжнародних
миротворчих операціях та інші потреби Збройних Сил України.
Міністерство фінансів України вносить зміни до розпису Державного
бюджету України понад обсяги відповідних доходів та бюджетних
призначень, визначених у додатках N 1 і N 3 до цього Закону, у
разі, коли сума цих надходжень перевищить суму відповідних річних
обсягів, затверджених у додатку N 1 до цього Закону по загальному
фонду бюджету.
Стаття 93. Установити з 1 січня 2005 року максимальну
величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників,
оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного
доходу (граничну суму заробітної плати (доходу)), з яких
відповідно до законів України справляються страхові внески до
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування
України з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України та Пенсійного фонду України, в розмірі 4.100
гривень на місяць у розрахунку на кожну фізичну особу - платника
внесків.
Стаття 94. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз
України" забезпечити в 2005 році поставку до державного резерву
світлих нафтопродуктів в обсязі не менше 70 тис. тонн за ціною не
вище собівартості з нарахуванням податку на додану вартість та
акцизу в рахунок зобов'язань по погашенню заборгованості за Угодою
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про
передачу з України до Російської Федерації важких
бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного
базування великої дальності та обладнання ( 643_116 ) в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 95. Надати право Кабінету Міністрів України
( 92-2005-п ) здійснити у 2005 році забезпечення інвалідів Великої
Вітчизняної війни спецавтотранспортом в рахунок погашення
податкового боргу минулих років, в тому числі розстроченого, по
сплаті податку на додану вартість до Державного бюджету України, а
також пені, штрафних санкцій, нарахованих у зв'язку з порушенням
податкового законодавства по цьому податку підприємств, що
постачають товари (роботи, послуги) закритому акціонерному
товариству "ЗАЗ", та задіяні у проведенні розрахунків по придбанню
спецавтотранспорту, в обсязі 243.300 тис. гривень.
Стаття 96. Установити для платників податку на прибуток у
2005 році сплату податку на прибуток за результатами одинадцяти
місяців 2005 року за правилами, встановленими для повного
податкового періоду, з урахуванням від'ємного значення об'єкта
оподаткування попередніх періодів, визначеного відповідно до
законодавства, та приросту (убутку) матеріальних запасів за
одинадцять місяців 2005 року та суми амортизаційних відрахувань,
нарахованих за три квартали 2005 року, та двох третин
амортизаційних відрахувань четвертого кварталу 2005 року. Сплата
податку на прибуток та подання податкової декларації з цього
податку за одинадцять місяців 2005 року здійснюється у строки,
встановлені законом для місячного податкового періоду.
Стаття 97. Установити, що в 2005 році пеня, передбачена
абзацом п'ятим підпункту 12.1.2 пункту 12.1 статті 12 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181;
2003 р., N 12, ст. 88; 2005 р., N 7-8, ст. 162), стягується із
розрахунку 3-кратного розміру річної облікової ставки
Національного банку України, діючої на день виникнення додаткового
податкового зобов'язання.
Стаття 98. Установити, що розрахунки з юридичною особою, яка
має прострочену заборгованість перед державою за кредитами,
залученими державою, або під державні гарантії, а також її
дебітором за поставлені до державного резерву матеріальні
цінності, проведені інтервенційні операції, здійснюються шляхом
погашення простроченої заборгованості такого боржника перед
державою за зазначеними кредитами у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 99. Установити, що у 2005 році господарські
організації, в тому числі державні підприємства, а також
акціонерні, холдингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у
статутних фондах яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв)
належать державі, та їх дочірні підприємства зобов'язані складати
і виконувати річний фінансовий план, який підлягає затвердженню до
1 травня 2005 року, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 100. Дозволити Державній службі автомобільних доріг
України у 2005 році залучити іноземний кредит у сумі до 100 млн
доларів США для завершення проекту реконструкції автомобільної
дороги Київ - Одеса з погашенням та обслуговуванням зазначеного
кредиту за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на
розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального
користування.
Стаття 101. Установити, що кошти, отримані від реалізації
військових містечок Збройних Сил України, які включають в себе
комплекс будівель та споруд, розташованих на одній земельній
ділянці, що використовуються для розквартирування військових
частин, розміщення військовослужбовців та працівників Збройних Сил
України, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету
України і спрямовуються виключно на будівництво (придбання) житла
для військовослужбовців Збройних Сил України та придбання
пально-мастильних матеріалів.
Порядок реалізації військових містечок Збройних Сил України,
здійснення інвестиційних проектів по будівництву житла для
військовослужбовців Збройних Сил України, у тому числі на
земельних ділянках, наданих у користування Міністерства оборони
України, визначається Кабінетом Міністрів України ( 373-2005-п ).
( Стаття 101 в редакції Закону N 2640-IV ( 2640-15 ) від
02.06.2005 )
Стаття 102. Установити, що у 2005 році 3 відсотки надходжень
від оренди державного майна, які зараховуються до спеціального
фонду державного бюджету, спрямовуються на програми з покращення
управління державним майном у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 102-1. Установити, що вартість військового майна, що
передається виконавцям державного оборонного замовлення, іншим
постачальникам матеріально-технічних засобів (ресурсів),
виконавцям робіт, надавачам послуг з метою проведення з ними
розрахунків, а також майна, що передається юридичним особам в
обмін на житло для військовослужбовців та членів їх сімей,
зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як
надходження від реалізації надлишкового озброєння, військової та
спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України і
спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України. ( Закон доповнено статтею 102-1 згідно із Законом N 2771-IV
( 2771-15 ) від 07.07.2005 )
Стаття 102-2. Національній комісії регулювання
електроенергетики України під час формування ціни та проведення
розрахунків за електричну енергію, що реалізується
енергогенеруючими компаніями, передбачати кошти на витрати,
пов'язані із сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) та
поверненням позик до державного та місцевого бюджетів. Суми
платежів до бюджету та повернення позик включаються до фінансових
планів підприємств електроенергетики в обов'язковому порядку в
обсязі поточних нарахувань та погашення бюджетної заборгованості
минулих років (у тому числі повернення позики місцевому бюджету ВП
"Запорізька АЕС"). ( Закон доповнено статтею 102-2 згідно із Законом N 2771-IV
( 2771-15 ) від 07.07.2005 )
Стаття 102-3. Установити, що 1 відсоток надходжень від
продажу державного пакета акцій ВАТ "Криворізький
гірничо-металургійний комбінат "Криворіжсталь", одержаних у 2005
році, перераховується протягом трьох робочих днів з дня набрання
чинності цим Законом на рахунки спеціальних фондів відповідно
міського бюджету міста Кривий Ріг - 0,7 відсотка надходжень та
обласного бюджету Дніпропетровської області - 0,3 відсотка
надходжень.
Зазначені кошти використовуються на заходи, пов'язані з
вирішенням екологічних та соціально-економічних проблем відповідно
міста Кривий Ріг та прилеглих до нього населених пунктів
Дніпропетровської області. ( Закон доповнено статтею 102-3 згідно із Законом N 3196-IV
( 3196-15 ) від 14.12.2005 )
Стаття 103. Додатки N 1-10 до цього Закону є його невід'ємною
частиною. ( Стаття 103 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3050-IV
( 3050-15 ) від 03.11.2005 )

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 грудня 2004 року
N 2285-IV

Додаток N 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Доходи Державного бюджету України на 2005 рік
тис. грн. ---------------------------------------------------------------------------- Код |Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний | згідно з бюджетною | | фонд | фонд | класифікацією | | | ---------------------------------------------------------------------------- Всього доходів: 106 708 388,9 81 111 278,5 25 597 110,4
40000000 Офіційні трансферти 1 322 801,4 1 322 801,4
41010100 Кошти, що надходять до 1 322 801,4 1 322 801,4
Державного бюджету
з інших бюджетів
Разом доходів 104 802 184,1 82 186 673,7 22 615 510,4 (без урахування
міжбюджетних
трансфертів)
10000000 Податкові надходження 74 879 090,5 68 944 956,1 5 934 134,4 11000000 Податки на доходи, 23 035 692,5 22 455 187,5 580 505,0 податки на прибуток,
податки на збільшення
ринкової вартості 11010000 Податок з доходів 759 600,0 759 600,0
фізичних осіб 11020000 Податок на прибуток 22 276 092,5 21 695 587,5 580 505,0 підприємств 13000000 Збори за спеціальне 1 391 147,0 993 715,0 397 432,0 використання природних
ресурсів 13010000 Збір за спеціальне 60 840,0 60 840,0
використання лісових
ресурсів та користування
земельними ділянками
лісового фонду 13010100 Збір за спеціальне 60 840,0 60 840,0
використання лісових
ресурсів державного
значення 13020000 Збір за спеціальне 529 832,0 505 150,0 24 682,0 водокористування 13030000 Платежі за користування 299 575,0 299 575,0
надрами 13030100 Платежі за користування 299 575,0 299 575,0
надрами
загальнодержавного
значення 13040000 Збір за 500 000,0 127 250,0 372 750,0 геологорозвідувальні
роботи, виконані за
рахунок державного
бюджету 13070000 Плата за використання 900,0 900,0
інших природних ресурсів 14000000 Внутрішні податки на 42 312 157,6 38 140 555,6 4 171 602,0 товари та послуги 14010000 Податок на додану 33 450 882,6 31 948 191,6 1 502 691,0 вартість 14010100 Податок на додану 24 604 366,0 23 101 675,0 1 502 691,0 вартість із вироблених в
Україні товарів (робіт,
послуг) 14010200 Бюджетне відшкодування -13 158 820,0 -13 158 820,0
податку на додану
вартість грошовими
коштами 14010300 Податок на додану 22 005 336,6 22 005 336,6
вартість із ввезених на
територію України
товарів 14020000 Акцизний збір із 7 483 553,0 5 379 953,0 2 103 600,0 вироблених в Україні
товарів 14030000 Акцизний збір із 911 788,0 346 477,0 565 311,0 ввезених на територію
України товарів 14060000 Плата за ліцензії на 465 934,0 465 934,0
певні види господарської
діяльності 14060200 Плата за видачу ліцензій 73 425,0 73 425,0
та сертифікатів 14060400 Кошти в іноземній валюті 1 868,0 1 868,0
за реєстрацію
представництв іноземних
суб'єктів господарської
діяльності 14060500 Плата за ліцензії на 57 544,0 57 544,0
виробництво спирту
етилового, коньячного і
плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових
виробів 14060600 Плата за ліцензії на 850,0 850,0
право експорту, імпорту
та оптової торгівлі
спирту етилового,
коньячного та плодового 14060700 Плата за ліцензії на 18 250,0 18 250,0
право експорту, імпорту
алкогольними напоями та
тютюновими виробами 14060900 Плата за державну 4 758,0 4 758,0
реєстрацію, крім плати
за державну реєстрацію
суб'єктів
підприємницької
діяльності 14061000 Плата за ліцензії на 75 500,0 75 500,0
право оптової торгівлі
алкогольними напоями та
тютюновими виробами 14061200 Грошовий (ліцензійний) 15 302,0 15 302,0
збір за видачу ліцензій
за кабельне мовлення,
ретрансляцію, проводове
(кабельне) мовлення і
час мовлення 14061400 Плата за видачу, 195 902,0 195 902,0
переоформлення,
продовження терміну дії
ліцензій на користування
радіочастотним ресурсом
України та видачу
дублікатів таких
ліцензій 14061500 Плата за ліцензії, 8 535,0 8 535,0
видані Національною
комісією регулювання
електроенергетики 14061700 Плата за видачу, 14 000,0 14 000,0
переоформлення,
продовження терміну дії
ліцензій на здійснення
діяльності у сфері
телекомунікацій та
видачу копій і
дублікатів таких
ліцензій 15000000 Податки на міжнародну 7 933 859,4 7 324 264,0 609 595,4 торгівлю та зовнішні
операції 15010000 Ввізне мито 6 370 250,0 5 790 450,0 579 800,0 15010100 Мито на товари, що 5 363 250,0 5 363 250,0
ввозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності 15010200 Мито на товари, які 178 000,0 178 000,0
ввозяться
(пересилаються)
громадянами 15010500 Мито на нафтопродукти, 829 000,0 249 200,0 579 800,0 транспортні засоби та
шини до них, що
ввозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності та
громадянами 15020000 Вивізне мито 1 262 072,0 1 262 072,0
15020100 Мито на товари, що 1 262 072,0 1 262 072,0
вивозяться суб'єктами
підприємницької
діяльності 15030000 Кошти, отримані за 301 537,4 271 742,0 29 795,4 вчинення консульських
дій 16000000 Інші податки 206 234,0 31 234,0 175 000,0 16030000 Податки, не віднесені до 31 234,0 31 234,0
інших категорій 16060000 Збір на розвиток 175 000,0 175 000,0 виноградарства,
садівництва і хмелярства 20000000 Неподаткові надходження 28 823 617,8 12 881 905,7 15 941 712,1 21000000 Доходи від власності та 11 153 888,7 10 223 391,2 930 497,5 підприємницької
діяльності 21010000 Частина прибутку 4 115 933,1 3 832 533,1 283 400,0 (доходу) господарських
організацій, що
вилучається до бюджету
та дивіденди,
нараховані на акції
(частки, паї)
господарських товариств,
які є у державній
власності
21020000 Надходження від 1 209 497,1 1 209 497,1
перевищення валових
доходів над видатками
Національного банку
України 21030000 Надходження від 62 500,0 62 500,0
грошово-речових лотерей 21050000 Дивіденди (доход),
нараховані на акції
(частки, паї)
господарських товариств 21050100 Дивіденди (доход),
нараховані на акції
(частки, паї)
господарських товариств,
які є у державній
власності 21060000 Рентна плата 5 234 661,0 5 104 661,0 130 000,0 21060100 Рентна плата за нафту, 1 187 303,5 1 187 303,5
що видобувається в
Україні 21060200 Рентна плата за 558 468,9 558 468,9
природний газ, що
видобувається в Україні 21060500 Рентна плата за 2 762 000,0 2 632 000,0 130 000,0 транзитне
транспортування
природного газу 21060600 Рентна плата за 291 902,0 291 902,0
транспортування нафти та
нафтопродуктів
магістральними
нафтопроводами та
продуктопроводами 21060700 Рентна плата за 47 356,6 47 356,6
транзитне
транспортування аміаку 21060800 Рентна плата за газовий 387 630,0 387 630,0
конденсат, що
видобувається в Україні 21080000 Інші надходження 531 297,5 14 200,0 517 097,5 22000000 Адміністративні збори та 1 432 937,0 1 379 937,0 53 000,0 платежі, доходи від
некомерційного та
побічного продажу 22060000 Плата за надання послуг 3 000,0 3 000,0
службою дозвільної
системи органів
внутрішніх справ 22070000 Виконавчий збір 106 000,0 53 000,0 53 000,0 22080000 Плата за оренду цілісних 158 000,0 158 000,0
майнових комплексів та
іншого державного майна 22090000 Державне мито 198 697,0 198 697,0
22100000 Митні збори 888 000,0 888 000,0
22110000 Єдиний збір, який 78 800,0 78 800,0
справляється у пунктах
пропуску через державний
кордон України 22120000 Плата за надані в оренду 440,0 440,0
ставки, що знаходяться в
басейнах річок
загальнодержавного
значення 24000000 Інші неподаткові 9 068 489,4 1 278 577,5 7 789 911,9 надходження 24010000 Надходження коштів від 24 386,0 24 386,0
реалізації
конфіскованого майна 24030000 Надходження сум 4 282,0 4 282,0
кредиторської та
депонентської
заборгованості
підприємств, організацій
та установ, щодо яких
минув строк позовної
давності 24040000 Надходження коштів від 50,0 50,0 реалізації матеріальної
частини виробів
військового призначення,
що належать
Національному космічному
агентству України 24050000 Надходження коштів від 593 909,3 499 970,0 93 939,3 реалізації надлишкового
озброєння, військової та
спеціальної техніки,
іншого майна Збройних
сил України та інших
утворених згідно з
законодавством
військових формувань і 24060000 Інші надходження 1 728 029,0 686 107,0 1 041 922,0 24060100 Надходження частини 1 005 422,0 1 005 422,0 виручки від реалізації
газу у 2000 році, що
отримувалась як плата за
транзит природного газу
через територію України 24060200 Збори за послуги, 14 400,0 14 400,0 пов'язані з охороною
прав на інтелектуальну
власність 24060300 Інші надходження 455 080,0 455 080,0
24060400 Надходження від видачі 2 000,0 2 000,0 сертифікатів на
експортно-імпортні
операції з наркотичними
засобами, психотропними
речовинами і
прекурсорами 24060500 Відрахування від суми 3 427,0 3 427,0
коштів, витрачених на
рекламу тютюнових
виробів та/або
алкогольних напоїв 24060800 Надходження від збору за 700,0 700,0 проведення гастрольних
заходів 24060900 Надходження коштів від 150 000,0 150 000,0
продажу на аукціонах
спеціальних дозволів
(ліцензій) на
користування надрами та
збору за видачу таких
дозволів 24061000 Плата за виділення 31 300,0 31 300,0
номерного ресурсу 24061400 Збір за користування 42 000,0 42 000,0
радіочастотним ресурсом 24061500 Надходження до 21 500,0 4 300,0 17 200,0 Державного
спеціалізованого фонду
фінансування
загальнодержавних витрат
на авіаційну діяльність
та участь України у
міжнародних авіаційних
організаціях 24061700 Плата за оформлення 2 000,0 2 000,0 посвідчення закордонного
українця 24061800 Надходження до 200,0 200,0 страхового фонду безпеки
авіації 24080000 Відрахування від сум 11 000,0 11 000,0
перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці 24081000 Відрахування від сум 11 000,0 11 000,0
перевищення
розрахункової величини
фонду оплати праці на
підприємствах-
монополістах 24090000 Портовий 24 956,0 2 495,6 22 460,4 (адміністративний) збір 24110000 Доходи від операцій з 50 336,9 50 336,9
кредитування та надання
гарантій 24110100 Плата за надання 18 336,9 18 336,9
гарантій та позик,
отриманих за рахунок
коштів, залучених
державою та/або під
державні гарантії 24110200 Плата за користування 32 000,0 32 000,0
позиками, наданими за
рахунок коштів,
залучених державою 24120000 Збір у вигляді цільової 2 130 000,0 2 130 000,0 надбавки до діючого
тарифу на електричну та
теплову енергію 24130000 Надходження коштів від 120 000,0 120 000,0 погашення заборгованості
ДП "НАЕК "Енергоатом"
перед цільовим галузевим
фондом створення
ядерно-паливного циклу в
Україні за придбаний
концентрат природного
урану та поставлене йому
на компенсаційній основі
протягом 1994-1999 років
ядерне паливо 24140000 Додаткові збори на 3 961 540,2 3 961 540,2 виплату пенсій 24140100 Сплата збору з 2 413 823,1 2 413 823,1 купівлі-продажу валюти 24140200 Сплата збору з торгівлі 15 533,7 15 533,7 ювелірними виробами із
золота (крім обручок),
платини і дорогоцінного
каміння 24140300 Сплата збору при 683 599,3 683 599,3 відчуженні легкових
автомобілів 24140500 Сплата збору з операцій 338 310,0 338 310,0 купівлі-продажу
нерухомого майна 24140600 Сплата збору з послуг 510 274,1 510 274,1 стільникового рухомого
зв'язку 24150000 Збір у вигляді цільової 420 000,0 420 000,0 надбавки до діючого
тарифу на природний газ
для споживачів усіх форм
власності 25000000 Власні надходження 7 168 302,7 7 168 302,7 бюджетних установ 25010000 Плата за послуги, що 6 801 977,8 6 801 977,8 надаються бюджетними
установами 25020000 Інші джерела власних 366 324,9 366 324,9 надходжень бюджетних
установ 30000000 Доходи від операцій з 719 311,9 207 611,9 511 700,0 капіталом 31000000 Надходження від продажу 59 682,0 59 682,0
основного капіталу 31010000 Надходження коштів від 44 682,0 44 682,0
реалізації безхазяйного
майна, майна, що за
правом спадкоємства
перейшло у власність
держави, та скарбів,
знахідок, а також
валютні цінності і
грошові кошти, власники
яких невідомі 31020000 Надходження коштів від 15 000,0 15 000,0
Державного фонду
дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння 32000000 Надходження від 611 700,0 100 000,0 511 700,0 реалізації державних
запасів товарів 32010000 Надходження від 311 700,0 311 700,0 реалізації матеріальних
цінностей державного
резерву 32020000 Надходження від 300 000,0 100 000,0 200 000,0 реалізації
розброньованих
матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву 33000000 Надходження від продажу 47 929,9 47 929,9
землі і нематеріальних
активів 40000000 Офіційні трансферти 161 496,0 152 200,0 9 296,0 42000000 Від урядів зарубіжних 161 496,0 152 200,0 9 296,0 країн та міжнародних
організацій 42010000 Надходження від 161 496,0 152 200,0 9 296,0 секретаріату ООН за
участь українського
контингенту у
миротворчих операціях 50000000 Цільові фонди 218 667,9 218 667,9 50070000 Платежі до Фонду України 120 000,0 120 000,0 соціального захисту
інвалідів 50080000 Збір за забруднення 98 667,9 98 667,9 навколишнього природного
середовища
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2640-IV
( 2640-15 ) від 02.06.2005, N 2771-IV ( 2771-15 ) від 07.07.2005,
N 3050-IV ( 3050-15 ) від 03.11.2005 )

Додаток N 2
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
Фінансування
Державного бюджету України на 2005 рік
(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------------------ Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний | | | фонд | фонд ------------------------------------------------------------------------------ Загальне фінансування 11 128 858,3 10 173 818,8 955 039,5
400000 Фінансування за борговими 880 910,9 880 910,9 операціями
401000 Запозичення 10 286 732,3 8 888 723,9 1 398 008,4
401100 Внутрішні запозичення 6 243 723,9 6 243 723,9
401200 Зовнішні запозичення 4 043 008,4 2 645 000,0 1 398 008,4
402000 Погашення -9 405 821,4 -8 888 723,9 -517 097,5
402100 Внутрішні зобов'язання -3 137 731,0 -3 137 731,0
402200 Зовнішні зобов'язання -6 268 090,4 -5 750 992,9 -517 097,5
500000 Надходження від приватизації 10 247 974,4 10 173 818,8 74 128,6 державного майна
501000 Надходження від приватизації 10 223 816,4 10 173 818,8 49 997,6 державного майна (крім
об'єктів, для яких передбачено
окремий розподіл коштів
відповідно до Державної
програми приватизації на
2000-2002 роки) та інших
надходжень, безпосередньо
пов'язаних з процесом
приватизації та кредитування
підприємств
502000 Надходження від приватизації 131,0 131,0 об'єктів незавершеного
будівництва, що споруджувались
відповідно до Чорнобильської
будівельної програми
503000 Надходження від приватизації, 24 000,0 24 000,0 отримані від продажу акцій
відкритих акціонерних
товариств за переліком,
визначеним Кабінетом Міністрів
України, для ліквідації
наслідків аварії на очисних
спорудах міста Харкова
600000 Фінансування за активними
операціями
601000 Зміни обсягів депозитів і
цінних паперів, що
використовуються для
управління ліквідністю
601100 Повернення коштів з депозитів 397 417,3 397 417,3
або пред'явлення цінних
паперів
601200 Розміщення коштів на депозитах -397 417,3 -397 417,3
або придбання цінних паперів
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3050-IV
( 3050-15 ) від 03.11.2005, N 3234-IV ( 3234-15 ) від 20.12.2005 )

Додаток N 3
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"
РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2005 рік
(тис. грн.)
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Код  |Код  | Найменування згідно з |            Загальний фонд              |            Спеціальний фонд            |  Разом:
прог- |функ- |програмною класифікацією |-----------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------|
рамної |ціо- |видатків та кредитування |  Всього  |  видатки |    з них:      | видатки  |  Всього  |  видатки |     з них:    | видатки  |
класи- |наль- | державного бюджету   |      | споживання |-------------------------| розвитку |       | споживання |-----------------------| розвитку |
фікації|ної  |             |      |       |  оплата  |комунальні |      |       |      |  оплата  |комунальні|      |
видат- |кла- |             |      |       |  праці  |послуги та |      |       |      |  праці  |послуги та|      |
ків та |сифі- |             |      |       |      |енергоносії |      |       |      |      | енерго- |      |
креди- |кації |             |      |       |      |      |      |       |      |      | носії  |      |
тування|видат-|             |      |       |      |      |      |       |      |      |     |      |
держав-|ків та|             |      |       |      |      |      |       |      |      |     |      |
ного  |креди-|             |      |       |      |      |      |       |      |      |     |      |
бюджету|туван-|             |      |       |      |      |      |       |      |      |     |      |
    |ня  |             |      |       |      |      |      |       |      |      |     |      |
    |дер- |             |      |       |      |      |      |       |      |      |     |      |
    |жавно-|             |      |       |      |      |      |       |      |      |     |      |
    |го  |             |      |       |      |      |      |       |      |      |     |      |
    |бюдже-|             |      |       |      |      |      |       |      |      |     |      |
    |ту  |             |      |       |      |      |      |       |      |      |     |      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Видатки - Всього     94 145 569,9 81 440 182,4 15 475 660,3 1 149 511,0 12 500 387,5 23 249 040,2 13 027 401,8  792 932,2 206 158,6 10 221 638,4 117 394 610,1 
0110000 Апарат Верховної Ради 455 058,8 334 267,6 151 851,5 3 451,0 120 791,2 36 909,0 32 048,0 10 229,2 3 773,4 4 861,0 491 967,8 України
0111000 Апарат Верховної Ради 455 058,8 334 267,6 151 851,5 3 451,0 120 791,2 36 909,0 32 048,0 10 229,2 3 773,4 4 861,0 491 967,8 України
0111010 0111 Здійснення законотворчої 276 826,4 184 486,0 90 329,9 95 340,4 276 826,4 діяльності Верховної Ради
України
0111020 0111 Організаційне, 76 780,5 68 904,3 44 578,4 7 876,2 76 780,5 інформаційно-аналітичне
та матеріально-технічне
забезпечення діяльності
Верховної Ради України
0111030 0111 Організація та здійснення 4 100,0 4 100,0 4 100,0 офіційних прийомів
Верховною Радою України
0111040 0113 Візити народних депутатів 9 000,0 9 000,0 9 000,0 України за кордон
0111050 0111 Обслуговування діяльності 56 642,0 47 526,0 15 747,1 3 451,0 9 116,0 2 680,0 2 330,0 950,0 350,0 59 322,0 Верховної Ради України
0111060 0111 Створення автоматизованої 6 217,6 6 217,6 6 217,6 інформаційно-аналітичної
системи органів
законодавчої влади
0111070 0734 Фінансова підтримка 4 700,0 4 700,0 34 229,0 29 718,0 9 279,2 3 773,4 4 511,0 38 929,0 санаторно-курортного
комплексу Управління
справами Верховної Ради
України
0111080 0831 Висвітлення діяльності 12 551,7 11 060,7 1 196,1 1 491,0 12 551,7 народних депутатів
України через засоби
телебачення і
радіомовлення
0111090 0832 Фінансова підтримка 7 490,6 7 490,6 7 490,6 видання газети "Голос
України" та журналу
"Віче"
0111100 0610 Капітальний ремонт 750,0 750,0 750,0 житлового фонду Верховної
Ради України
0300000 Державне управління 483 443,7 344 729,4 110 020,3 17 469,7 138 714,3 40 872,5 33 618,7 10 973,7 2 430,4 7 253,8 524 316,2 справами
0301000 Апарат Державного 389 013,0 314 985,8 106 321,6 17 149,6 74 027,2 40 872,5 33 618,7 10 973,7 2 430,4 7 253,8 429 885,5 управління справами
0301010 0111 Організаційне, 59 897,0 53 101,4 30 823,3 74,3 6 795,6 59 897,0 інформаційно-аналітичне
та матеріально-технічне
забезпечення діяльності
Секретаріату Президента
України
0301020 0111 Організація та здійснення 6 467,0 6 467,0 6 467,0 офіційних заходів за
участю Президента України
0301030 0111 Обслуговування діяльності 46 252,8 41 772,8 15 236,0 5 088,0 4 480,0 7 583,0 7 122,3 3 243,6 204,2 460,7 53 835,8 Президента України
0301040 0113 Візити Президента України 15 773,7 15 773,7 15 773,7 за кордон
0301050 0133 Виготовлення державних 40 000,0 40 000,0 40 000,0 нагород та пам'ятних
знаків
0301060 0734 Фінансова підтримка 23 753,0 23 433,0 8 776,6 6 538,2 320,0 3 409,3 3 209,3 528,0 816,7 200,0 27 162,3 санаторно-курортних
закладів Державного
управління справами
0301070 0140 Фундаментальні 2 200,9 2 200,9 2 200,9 дослідження у сфері
державного управління
0301080 0140 Фундаментальні 8 289,1 8 289,1 8 289,1 дослідження Національного
інституту стратегічних
досліджень із
стратегічних проблем
внутрішньої і зовнішньої
політики
0301090 0150 Прикладні розробки у 846,1 846,1 846,1 сфері державного
управління
0301110 0960 Оздоровлення і відпочинок 28 669,9 28 109,9 537,6 111,1 560,0 2 103,0 1 605,5 216,0 58,5 497,5 30 772,9 дітей в дитячих
оздоровчих таборах
Державного управління
справами та МДЦ "Артек"
0301120 0942 Підготовка кадрів для 5 949,5 5 749,5 200,0 3 907,7 2 501,3 1 406,4 9 857,2 гуманітарної сфери
Національним
університетом "Острозька
академія"
0301130 0950 Підготовка кадрів, 29 821,6 27 972,9 13 561,2 1 306,2 1 848,7 18 307,5 15 163,7 6 521,8 1 065,8 3 143,8 48 129,1 підвищення кваліфікації
керівних працівників,
спеціалістів державного
управління Національною
академією державного
управління при
Президентові України
0301140 0520 Збереження 4 641,8 4 316,8 2 625,4 184,6 325,0 700,0 638,6 120,0 78,6 61,4 5 341,8 природно-заповідного
фонду в Азово-Сиваському
національному природному
парку та Кримському
природному заповіднику
0301160 0111 Створення автоматизованої 3 340,0 340,0 3 000,0 3 340,0 системи
інформаційно-аналітичного
забезпечення Секретаріату
Президента України
0301170 0731 Стаціонарне медичне 41 766,5 37 676,5 18 592,3 2 701,5 4 090,0 1 972,0 1 622,0 109,3 206,6 350,0 43 738,5 обслуговування народних
депутатів України та
керівного складу органів
державної влади
0301190 0721 Поліклінічно-амбулаторне 29 894,9 25 392,4 14 114,0 858,5 4 502,5 1 970,0 1 208,0 762,0 31 864,9 обслуговування народних
депутатів України та
керівного складу органів
державної влади
0301200 0740 Державний 2 275,7 1 675,7 1 005,9 55,0 600,0 920,0 548,0 235,0 372,0 3 195,7 санітарно-епідеміологіч-
ний нагляд в
лікувально-оздоровчих
закладах Державного
управління справами та на
об'єктах органів
державної влади
0301220 0763 Централізована закупівля 220,0 220,0 220,0 високовартісного
обладнання та
медикаментів для
лікувально-оздоровчих
закладів Державного
управління справами
0301230 0950 Підвищення кваліфікації 35,6 35,6 26,0 35,6 середнього медичного
персоналу в системі
лікувально-оздоровчих
закладів Державного
управління справами
0301260 0422 Ведення лісового та 2 434,7 2 284,7 989,1 232,2 150,0 2 434,7 мисливського господарства
0301270 0832 Фінансова підтримка 500,0 500,0 500,0 газети "Президентський
вісник" та
інформаційно-аналітичного
бюлетеня "Президентський
контроль"
0301280 0150 Виконання 3 097,0 3 097,0 3 097,0 загальнодержавних
організаційних,
інформаційно-аналітичних
та науково-методологічних
заходів Цільового плану
Україна-НАТО
0301330 0150 Підготовка 201,4 163,9 34,2 37,5 201,4 науково-педагогічних і
наукових кадрів з питань
стратегічних проблем
внутрішньої і зовнішньої
політики
0301810 0960 Реконструкція 14 397,0 14 397,0 14 397,0 Міжнародного дитячого
центру "Артек"
0301820 0734 Реконструкція корпусу N 1 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Державного підприємства
"Санаторій "Кришталевий
палац"
0301840 0950 Завершення реконструкції 1 000,0 1 000,0 1 000,0 навчального корпусу
Національної академії
державного управління при
Президентові України
0301850 0111 Реконструкція будинку для 500,0 500,0 500,0 розміщення Представництва
Президента України в
Автономній Республіці
Крим, Ради представників
кримськотатарського
народу у м. Сімферополі
0301860 0829 Реконструкція та 10 007,8 10 007,8 10 007,8 реставрація Маріїнського
палацу
0301880 0731 Капітальний ремонт та 5 780,0 5 780,0 5 780,0 облаштування корпусу N 2
та інших будівель
клінічної лікарні
"Феофанія"
0303000 Представництво Президента 2 283,9 1 633,9 609,9 200,0 650,0 2 283,9 України в Автономній
Республіці Крим
0303010 0111 Здійснення повноважень 2 283,9 1 633,9 609,9 200,0 650,0 2 283,9 постійним представником
Президента України в
Автономній Республіці
Крим
0304000 Національна служба 4 670,0 4 457,9 2 625,8 104,3 212,1 4 670,0 посередництва і
примирення України
0304010 0412 Сприяння врегулюванню 4 497,9 4 347,9 2 625,8 104,3 150,0 4 497,9 колективних трудових
спорів (конфліктів)
0304020 0481 Прикладні розробки з 62,1 62,1 62,1 питань посередництва і
примирення при вирішенні
колективних трудових
спорів (конфліктів)
0304030 0950 Підготовка та підвищення 110,0 110,0 110,0 кваліфікації незалежних
посередників та арбітрів
у вирішенні трудових
спорів
0306000 Національний комплекс 7 776,1 6 676,1 1 100,0 7 776,1 "Експоцентр України"
0306020 0822 Фінансова підтримка 1 776,1 1 676,1 100,0 1 776,1 Державного камерного
ансамблю "Київські
солісти"
0306050 0411 Забезпечення участі 5 000,0 5 000,0 5 000,0 українських підприємств у
міжнародних виставках
0306060 0490 Фінансова підтримка 1 000,0 1 100,0 1 000,0 Національного комплексу
"Експоцентр України"
0307000 Фонд сприяння місцевому 912,2 887,2 463,0 15,8 25,0 912,2 самоврядуванню України
0307010 0133 Надання 912,2 887,2 463,0 15,8 25,0 912,2 науково-методичної та
консультативної підтримки
розвитку місцевого
самоврядування
0309000 Державне авіапідприємство 78 788,5 16 088,5 62 700,0 78 788,5 "Україна"
0309010 0133 Забезпечення перевезень 78 788,5 16 088,5 62 700,0 78 788,5 вищих посадових осіб
держави авіаційним
транспортом
0410000 Господарсько-фінансовий 156 769,2 145 301,4 60 444,4 3 181,9 11 467,8 4 740,9 4 671,9 1 974,6 281,0 69,0 161 510,1 департамент Секретаріату
Кабінету Міністрів
України
0411000 Секретаріат Кабінету 156 769,2 145 301,4 60 444,4 3 181,9 11 467,8 4 740,9 4 671,9 1 974,6 281,0 69,0 161 510,1 Міністрів України
0411010 0111 Організаційне, 80 387,7 76 987,7 44 059,5 243,0 3 400,0 80 387,7 інформаційно-аналітичне
та матеріально-технічне
забезпечення діяльності
Кабінету Міністрів
України
0411020 0111 Організація та здійснення 5 000,0 5 000,0 5 000,0 офіційних прийомів
керівництвом Кабінету
Міністрів України
0411030 0111 Обслуговування діяльності 39 860,0 34 260,0 13 616,5 2 883,9 5 600,0 4 240,9 4 171,9 1 740,6 274,0 69,0 44 100,9 Кабінету Міністрів
України
0411040 0111 Створення спеціальної 2 067,8 2 067,8 2 067,8 інформаційно-телекомуніка-
ційної системи органів
виконавчої влади,
розвиток та інтеграція
інформаційних ресурсів і
технологій органів
державної влади
0411050 0113 Візити урядових делегацій 13 803,0 13 803,0 13 803,0 та відрядження
працівників органів
державної влади за кордон
за рішенням Кабінету
Міністрів України
0411060 0950 Перепідготовка та 67,9 67,9 67,9 підвищення кваліфікації
працівників Секретаріату
Кабінету Міністрів
України
0411070 0832 Фінансова підтримка газет 3 481,7 3 481,7 3 481,7 "Урядовий кур'єр" та
"Робітнича газета"
0411080 0422 Ведення лісового і 2 101,1 1 701,1 1 078,2 55,0 400,0 500,0 500,0 234,0 7,0 2 601,1 мисливського господарства
0411090 0133 Центр комунікації 10 000,0 10 000,0 1 690,2 10 000,0 населення і влади
0500000 Державна судова 927 551,0 785 048,0 411 500,9 19 313,7 142 503,0 927 551,0 адміністрація України
0501000 Апарат Державної судової 927 551,0 785 048,0 411 500,9 19 313,7 142 503,0 927 551,0 адміністрації України
0501010 0330 Організаційне 15 747,8 14 747,8 8 465,1 265,1 1 000,0 15 747,8 забезпечення діяльності
судів та установ судової
системи
0501020 0330 Здійснення правосуддя 83 427,3 79 577,3 43 513,6 1 552,0 3 850,0 83 427,3 місцевими господарськими
судами
0501030 0330 Здійснення правосуддя 225 789,2 185 789,2 88 573,8 2 469,3 40 000,0 225 789,2 Апеляційним судом України
та апеляційними судами
0501040 0330 Здійснення правосуддя 448 597,5 426 052,2 234 792,5 12 203,2 22 545,3 448 597,5 місцевими судами
0501050 0330 Здійснення правосуддя 14 716,8 14 597,2 9 359,1 232,1 119,6 14 716,8 військовими судами
в тому числі компенсація 708,3 708,3 708,3 708,3 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
0501080 0330 Здійснення правосуддя 50 032,1 46 832,1 25 804,0 1 222,8 3 200,0 50 032,1 апеляційними
господарськими судами
0501110 0950 Підготовка осіб для 1 310,1 1 310,1 760,5 15,2 1 310,1 зайняття посад
професійних суддів,
підвищення кваліфікації
суддів та працівників
апаратів судів Академією
суддів України
0501150 0330 Виконання рішень судів на 9 500,0 9 500,0 9 500,0 користь суддів
0501160 0330 Здійснення правосуддя 1 609,5 1 208,9 232,3 123,2 400,6 1 609,5 апеляційними
адміністративними судами
0501170 0330 Здійснення правосуддя 6 820,7 5 433,2 1 230,8 1 387,5 6 820,7 місцевими
адміністративними судами
0501810 0330 Будівництво та 70 000,0 70 000,0 70 000,0 реконструкція Київського
Апеляційного суду
0600000 Верховний Суд України 119 194,4 49 194,4 22 264,7 757,5 70 000,0 119 194,4
0601000 Апарат Верховного Суду 119 194,4 49 194,4 22 264,7 757,5 70 000,0 119 194,4 України
0601010 0330 Здійснення правосуддя 61 597,7 49 097,7 22 264,7 757,5 12 500,0 61 597,7 Верховним Судом України
0601020 0950 Підвищення кваліфікації 96,7 96,7 96,7 суддів та працівників
апарату Верховного Суду
України
0601800 0330 Реконструкція будинку для 57 500,0 57 500,0 57 500,0 розміщення Верховного
Суду України
0700000 Вищий господарський суд 63 816,5 40 086,3 19 968,8 1 380,0 23 730,2 63 816,5 України
0701000 Вищий господарський суд 63 816,5 40 086,3 19 968,8 1 380,0 23 730,2 63 816,5 України
0701010 0330 Здійснення правосуддя 63 816,5 40 086,3 19 968,8 1 380,0 23 730,2 63 816,5 Вищим господарським судом
України
0750000 Вищий адміністративний 14 900,0 8 400,0 2 836,2 123,7 6 500,0 14 900,0 суд України
0751000 Апарат Вищого 14 900,0 8 400,0 2 836,2 123,7 6 500,0 14 900,0 адміністративного суду
України
0751010 0330 Здійснення правосуддя 14 900,0 8 400,0 2 836,2 123,7 6 500,0 14 900,0 Вищим адміністративним
судом України
0800000 Конституційний Суд 29 610,6 26 882,9 14 498,4 340,0 2 727,7 29 610,6 України
0801000 Конституційний Суд 29 610,6 26 882,9 14 498,4 340,0 2 727,7 29 610,6 України
0801010 0330 Забезпечення 29 610,6 26 882,9 14 498,4 340,0 2 727,7 29 610,6 конституційної юрисдикції
в Україні
0900000 Генеральна прокуратура 419 766,3 418 266,3 292 742,8 9 454,2 1 500,0 22 786,9 9 208,3 15,0 96,3 13 578,6 442 553,2 України
0901000 Генеральна прокуратура 419 766,3 418 266,3 292 742,8 9 454,2 1 500,0 22 786,9 9 208,3 15,0 96,3 13 578,6 442 553,2 України
0901010 0360 Нагляд органів 414 003,4 413 003,4 289 298,2 9 130,2 1 000,0 22 586,9 9 098,3 15,0 96,3 13 488,6 436 590,3 прокуратури за
додержанням законів та
представницькі функції в
суді
0901020 0942 Підготовка кадрів та 5 762,9 5 262,9 3 444,6 324,0 500,0 200,0 110,0 90,0 5 962,9 підвищення кваліфікації
прокурорсько-слідчих
кадрів Академією
прокуратури України
1000000 Міністерство внутрішніх 2 887 345,5 2 801 009,3 2 367 161,8 110 625,6 86 336,2 1 048 814,4 802 637,3 287 471,1 37 553,5 246 177,1 3 936 159,9 справ України
1001000 Апарат Міністерства 2 503 243,5 2 428 846,5 2 099 232,5 93 622,1 74 397,0 1 008 254,3 767 716,7 269 937,7 37 246,3 240 537,6 3 511 497,8 внутрішніх справ України
1001010 0310 Керівництво та управління 67 543,9 67 543,9 64 655,4 67 543,9 діяльністю органів
внутрішніх справ
в тому числі компенсація 7 038,7 7 038,7 7 038,7 7 038,7 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
1001020 0310 Створення та 37 267,0 25 000,0 12 267,0 37 267,0 функціонування Державної
інформаційної системи
реєстраційного обліку
та документування
населення
1001040 0310 Участь органів внутрішніх 3 000,0 3 000,0 3 000,0 справ у боротьбі з
нелегальною міграцією
1001050 0310 Забезпечення захисту прав 2 052 238,6 2 039 569,1 1 832 862,8 70 042,7 12 669,5 837 201,8 654 770,1 226 789,0 31 292,7 218 431,7 2 925 440,4 і свобод громадян,
суспільства і держави від
протиправних посягань,
охорона громадського
порядку
в тому числі компенсація 197 941,7 197 941,7 197 941,7 23 002,8 23 002,8 23 002,8 220 944,5 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
1001070 0380 Участь органів внутрішніх 15 179,0 14 303,0 13 163,0 876,0 9 296,0 5 691,9 3 458,1 32,0 3 604,1 24 475,0 справ у міжнародних
миротворчих операціях
в тому числі компенсація 1 513,7 1 513,7 1 513,7 397,7 397,7 397,7 1 911,4 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
1001080 0942 Підготовка кадрів для 125 830,3 125 830,3 90 425,9 11 635,9 85 135,5 68 440,9 30 612,9 2 633,5 16 694,6 210 965,8 органів внутрішніх справ
вищими закладами освіти
III і IV рівнів
акредитації
в тому числі компенсація 7 620,6 7 620,6 7 620,6 116,9 116,9 116,9 7 737,5 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
1001100 0721 Медичне забезпечення 109 646,2 109 646,2 61 444,5 10 860,1 36 776,4 35 092,6 8 829,2 2 905,9 1 683,8 146 422,6 працівників, осіб
рядового і начальницького
складу органів внутрішніх
справ та
військовослужбовців
внутрішніх військ
в тому числі компенсація 433,0 433,0 433,0 40,4 40,4 40,4 473,4 податку з доходів
фізичних осіб відповідно
до п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 )
1001130 0910 Дошкільна, позашкільна 14 849,3 14 849,3 8 174,6 1 050,3 3 292,0 3 172,6 152,5 373,5 119,4 18 141,3 освіта та заходи з
позашкільної роботи з
дітьми працівників, осіб
рядового та
начальницького складу
органів внутрішніх справ
1001160 0310 Забезпечення заходів 1 444,5 170,0 1 274,5 1 444,5 спеціальними підрозділами
по боротьбі з
організованою злочинністю
Міністерства внутрішніх
справ України
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Четвер, 23 грудня 2004 2285-IV
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"