Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 2285-IV від 23.12.2004 "Про Державний бюджет України на 2005 рік"

  • Версія для друку
  •  
 
 Стаття 51.  Затвердити субвенцію з Державного бюджету України 
місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів,
виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним
катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших
аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання
інвестиційних проектів у сумі 400.000 тис. гривень.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету затвердити порядок надання
субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на
соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з
упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у
житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах
комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, а
також розподіл цієї субвенції за об'єктами.
Розподіл коштів зазначеної субвенції здійснюється за
пропозиціями народних депутатів України, узгодженими з
відповідними місцевими органами влади і органами місцевого
самоврядування, з урахуванням необхідності пропорційного розподілу
коштів між зведеними бюджетами Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя відповідно до чисельності
населення. При визначенні переліку об'єктів інвестиційних проектів
врахувати в першу чергу необхідність завершення будівництва,
розпочатого у минулих роках, та будівництва об'єктів із
підготовленою проектно-кошторисною документацією.
Стаття 52. Затвердити субвенцію з Державного бюджету України
місцевим бюджетам на збереження історичної забудови міст та
об'єктів історико-культурної спадщини України у сумі 100.000 тис.
гривень, у тому числі бюджету міста Львова у сумі 50.000 тис.
гривень, обласному бюджету Черкаської області - 15.000 тис.
гривень, міському бюджету міста Севастополь - 5.000 тис. гривень,
міському бюджету міста Глухів Сумської області - 2.000 тис.
гривень, Бахмацькому районному бюджету Чернігівської області для
смт Батурина - 2.000 тис. гривень, Галицькому районному бюджету
Івано-Франківської області для міста Галич - 2.000 тис. гривень,
міському бюджету міста Канів Черкаської області - 6.000 тис.
гривень, Чигиринському районному бюджету Черкаської області для
міста Чигирин - 2.000 тис. гривень, міському бюджету міста
Кам'янець-Подільський Хмельницької області - 2.000 тис. гривень,
міському бюджету міста Чернігів - 2.000 тис. гривень, міському
бюджету міста Вінниця - 4.000 тис. гривень, Летичівському
районному бюджету Хмельницької області на розвиток Державного
історико-культурного заповідника "Межибіж" - 1.000 тис. гривень,
міському бюджету міста Володимир-Волинський Волинської області -
2.000 тис. гривень. ( Частина перша статті 52 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2771-IV ( 2771-15 ) від 07.07.2005 )
Розподіл коштів зазначеної субвенції здійснюється Кабінетом
Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету.
Стаття 53. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються
видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ) з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове
використання бюджетних коштів.
Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного
місцевого бюджету до Державного бюджету України органами
Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів
відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.
Стаття 54. Установити, що у 2005 році суми дотації
вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів
щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного
бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів
Державного бюджету України на відповідній території, згідно з
додатком N 6 до цього Закону.
До доходів загального фонду Державного бюджету України, за
рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання,
включаються:
1) податок на прибуток підприємств;
2) податок на додану вартість;
3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів
державного значення;
4) збір за спеціальне водокористування;
5) платежі за користування надрами загальнодержавного
значення;
6) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується
платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим,
акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів);
7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів
(крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і
транспортних засобів);
8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності
(крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими
органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);
9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти,
транспортні засоби та шини до них);
10) вивізне мито;
11) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних
підприємств та іншого державного майна;
12) державне мито в частині, що відповідно до закону
зараховується до державного бюджету;
13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через
державний кордон України;
14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних
бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.
У разі якщо суми, перераховані відповідним управлінням
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної
суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних
відрахувань, визначених у додатку N 6 до цього Закону, Державне
казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок
відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації
вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10
числа наступного місяця за умови відхилення обсягу отриманої
дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого
обсягу в розписі Державного бюджету України більше ніж на 10
відсотків.
В іншому разі недоотримана сума дотації вирівнювання
перераховується Державним казначейством України до 20 числа
останнього місяця кварталу.
Стаття 55. Установити, що перерахування коштів до Державного
бюджету України з міських бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних
бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за
рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при
визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів,
згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку
N 6 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських
міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення
здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок
фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні
обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з
нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними
районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування
зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен
становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у
додатку N 6 до цього Закону.
Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з
обласних, Київського міського бюджетів, визначених у додатку N 6
до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками згідно з
помісячними сумами таких платежів, установленими розписом
Державного бюджету України на 2005 рік.
Стаття 56. Верховній Раді Автономної Республіки Крим,
обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при
затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі
потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних
установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на
проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,
які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої
простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити
ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній
бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених
розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження
відповідних бюджетів на 2005 рік.
Стаття 57. Установити, що в розрахунках міжбюджетних
трансфертів на 2005 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується
лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до
державного бюджету з місцевих бюджетів.
Стаття 58. Установити, що видатки бюджету міста Києва на
виконання функцій столиці відповідно до Закону України "Про
столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 79) здійснюються за
відповідною програмою.
Стаття 59. Установити на 2005 рік рівень забезпечення
прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення
допомоги відповідно до Закону України "Про державну допомогу
сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8,
ст. 162) у сумі 90 гривень.
Установити на 2005 рік, що розмір допомоги на дітей, які
перебувають під опікою чи піклуванням, обчислюється виходячи із
такого значення прожиткового мінімуму:
з 1 квітня 2005 року для дітей віком до 6 років - 362 гривні,
для дітей від 6 до 18 років - 460 гривень;
з 1 жовтня 2005 року для дітей віком до 6 років -
376 гривень, для дітей віком від 6 до 18 років - 468 гривень;
розмір допомоги на дітей одиноким матерям обчислюється
виходячи із такого значення прожиткового мінімуму:
з 1 квітня 2005 року для дітей віком до 6 років - 362 гривні,
для дітей віком від 6 до 18 років - 460 гривень;
з 1 жовтня 2005 року для дітей віком до 6 років - 376
гривень, для дітей віком від 6 до 18 років - 468 гривень.
Установити рівень забезпечення прожиткового мінімуму
(гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до
Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім'ям" ( 1768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 35, ст. 290; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250) та Закону України "Про державну
соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам" ( 1727-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 33-34, ст. 404):
з 1 січня 2005 року для працездатних осіб у сумі 80 гривень,
непрацездатних осіб - 120 гривень, інвалідів - 130 гривень;
з 1 квітня 2005 року для працездатних осіб у сумі
100 гривень, непрацездатних осіб - 140 гривень, інвалідів -
150 гривень.
Установити на 2005 рік розрахунковий розмір, що
застосовується при визначенні розмірів державної соціальної
допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 2; 2002 р.,
N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18,
ст. 250):
з 1 січня 2005 року - у сумі 150 гривень;
з 1 квітня 2005 року при визначенні допомоги для інвалідів з
дитинства та дітей-інвалідів - 313 гривень, надбавки на догляд за
інвалідом I групи - 406 гривень, надбавки на догляд за
дитиною-інвалідом віком до 6 років - 362 гривні, надбавки на
догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років - 460 гривень;
з 1 липня 2005 року при визначенні допомоги для інвалідів з
дитинства та дітей-інвалідів - 319 гривень;
з 1 жовтня 2005 року при визначенні допомоги для інвалідів з
дитинства та дітей-інвалідів - 332 гривні, надбавки на догляд за
інвалідом I групи - 423 гривні, надбавки на догляд за
дитиною-інвалідом віком до 6 років - 376 гривень, надбавки на
догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років - 468 гривень.
Установити, що з 1 квітня 2005 року Пенсійний фонд України за
рахунок коштів державного бюджету виплачує інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам різницю між розміром державної соціальної
допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, встановленим
відповідно до цієї статті, та пенсією (соціальною пенсією).
Установити, що у 2005 році:
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років
надається незастрахованим особам у розмірі 100 відсотків від рівня
забезпечення прожиткового мінімуму;
розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення
прожиткового мінімуму для сім'ї;
нарахування страхової суми з державного обов'язкового
особистого страхування військовослужбовців відповідно до статті
16 Закону України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2002 р., N 12-13,
ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250;
2005 р., N 7-8, ст. 162) здійснюється виходячи із рівня
85 гривень.
У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отримання
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям враховується
грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.
Стаття 60. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів
місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків загального
фонду у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ
та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування
і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та
Пенсійного фонду України в обов'язковому порядку покриваються
Державним казначейством України в межах планового бюджетного
періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на
договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими
коштами.
Зобов'язати Міністерство фінансів України щомісячно за
результатами виконання місцевих бюджетів надавати середньострокові
безвідсоткові позички на умовах повернення у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів єдиного
казначейського рахунку відповідним місцевим органам виконавчої
влади та органам місцевого самоврядування в обсягах невиконання
розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних
надходжень доходів місцевих бюджетів на 2005 рік, що враховуються
при визначенні міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку N 6
до цього Закону. З цією метою Міністерству фінансів України
затвердити на 2005 рік помісячний розпис зазначених доходів та
довести його до відповідних місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування.
Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за
результатами річного звіту у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
Кабінету Міністрів України списати непогашену заборгованість
у сумі до 250.000 тис. гривень за отримані у 2004 році місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
середньострокові позички згідно із статтею 67 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ). ( Статтю 60
доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 2771-IV
( 2771-15 ) від 07.07.2005 )
Стаття 61. Установити, що за рахунок субвенції з Державного
бюджету України місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу надаються пільги виходячи із
розрахунку вартості однієї тонни твердого палива на
домогосподарство, а особам, які мають таке право згідно із статтею
48 Гірничого закону України ( 1127-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 50, ст. 433; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 32,
ст. 172; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250), - із розрахунку вартості 3,1 тонни
вугілля на побутові потреби на домогосподарство. Граничні
показники вартості твердого палива у розрізі Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя визначаються Кабінетом
Міністрів України.
Місцеві органи виконавчої влади мають право встановлювати
збільшені норми на придбання твердого палива особам, які мають
право на пільги на придбання твердого палива відповідно до чинного
законодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.
Місцеві органи виконавчої влади мають право надавати пільги
на тверде паливо готівкою в межах загального обсягу субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій
населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу.
Регіональні норми забезпечення населення твердим паливом та
скрапленим газом, відповідно до яких населенню будуть надаватися
субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання,
затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською і Севастопольською міськими державними
адміністраціями в межах мінімальних норм, встановлених Кабінетом
Міністрів України, виходячи із обсягу бюджетних призначень на
зазначену мету.
За рахунок коштів субвенції на компенсацію пільгового проїзду
окремих категорій громадян за рішенням місцевої ради може
надаватися адресна грошова допомога громадянам, що мають право на
пільговий проїзд міським та приміським автомобільним транспортом
(крім категорій, компенсація пільгового проїзду яких здійснюється
за рахунок інших джерел).
Порядок надання адресної грошової допомоги затверджується
місцевою державною адміністрацією виходячи із середньої вартості
проїзду на відповідній території, номінальної кількості поїздок та
кількості громадян, що мають право на пільговий проїзд, у межах
затверджених відповідною радою бюджетних призначень на цю мету.
Стаття 62. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду місцевих бюджетів у 2005 році є:
1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які
включають:
кошти від відчуження майна, яке належить Автономній
Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;
90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності (до розмежування земель державної і комунальної
власності); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній
власності (після розмежування земель державної та комунальної
власності);
надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)
господарських товариств, що є у власності відповідної
територіальної громади;
кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного
бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ), та відсотки, сплачені за користування ними;
кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за
рішенням відповідної ради;
запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;
субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних
проектів;
2) податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів,
зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального
фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 30
відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних
бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів
міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на
території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної
Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських,
селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних
засобів на відповідній території;
3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу
нафтопродуктів - автозаправними станціями, заправними пунктами;
4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за
рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;
5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного
середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності;
6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами
підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води
через системи централізованого водопостачання з відхиленням від
відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ
та сіл;
7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим та місцевими радами;
8) субвенція з Державного бюджету України міському бюджету
міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;
9) субвенція з Державного бюджету України місцевим бюджетам
на заходи щодо погашення заборгованості громадян за
житлово-комунальні послуги та енергоносії в рахунок часткової
компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень;
10) надходження коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
11) 30 відсотків надходжень від збору за проведення
гастрольних заходів;
12) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів
індивідуальним сільським забудовникам;
13) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим
сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла;

( Пункт 14 частини першої статті 62 виключено на підставі
Закону N 3050-IV ( 3050-15 ) від 03.11.2005 )

15) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених
пунктів, у першу чергу сільських.
Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на
заходи, передбачені законодавством.
При цьому у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що
суміщаються з автомобільними дорогами загального користування
державного значення, або відсутності потреби у проведенні
відповідних робіт кошти від надходження податку з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого
самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених
пунктах.
VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 63. Затвердити на 2005 рік прожитковий мінімум на одну
особу в розрахунку на місяць у розмірі 423 гривні, а також окремо
для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних
груп населення:
дітей віком до 6 років - 376 гривень;
дітей віком від 6 до 18 років - 468 гривень;
працездатних осіб - 453 гривні;
осіб, які втратили працездатність, - 332 гривні.
Стаття 64. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у
негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування
векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних
вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з
державним боргом України та наданими кредитами під державні
гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного
виробництва, операцій по сплаті податку на додану вартість при
імпортуванні на митну територію України товарів, операцій щодо
проведення розрахунків відповідно до Закону України "Про заходи,
спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ), розрахунків
Міністерства оборони України, передбачених статтею 102-1 цього
Закону. ( Стаття 64 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2711-IV ( 2711-15 ) від 23.06.2005, N 2771-IV ( 2771-15 ) від
07.07.2005 )
Стаття 65. Установити, що господарські організації: державні,
казенні підприємства та їх об'єднання і дочірні підприємства, а
також акціонерні, холдингові компанії та інші суб'єкти
господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки
(акції, паї), та їх дочірні підприємства сплачують до загального
фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу).
Частина прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету
України за результатами фінансово-господарської діяльності
2004 року (крім результатів фінансово-господарської діяльності у
2004 році, з яких сплачено частину прибутку (доходу) відповідно до
статті 72 Закону України "Про Державний бюджет України на
2004 рік" ( 1344-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 17-18, ст. 250) та наростаючим підсумком щоквартальної
фінансово-господарської діяльності у 2005 році.
Для акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів
господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки
(акції, паї), та їх дочірніх підприємств зазначені відрахування
провадяться з частини прибутку (доходу) відповідно до розміру
державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.
Норматив і порядок відрахування частини прибутку (доходу),
визначеної цією статтею, встановлюються Кабінетом Міністрів
України з інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету.
Стаття 66. Органи Державного казначейства України здійснюють
облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів у порядку,
визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у
звітності про виконання Державного бюджету України і місцевих
бюджетів.
Розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні
зобов'язання у 2005 році, враховуючи необхідність виконання
бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах
Державного казначейства України, в межах виділених їм асигнувань.
Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без
відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними
зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів.
Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.
Поточні видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ,
можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли
відсутня заборгованість із заробітної плати (грошового
забезпечення).
Стаття 67. Продовжити до 1 січня 2006 року дію законів
України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року
N 208-XIV ( 208-14 ) та від 15 липня 1999 року N 967-XIV
( 967-14 ).
Установити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом
2005 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової
валюти в розмірі 1,5 відсотка. Банки та їх установи зобов'язані
нараховувати, утримувати та одночасно із подачею заявки на купівлю
іноземної валюти, здійснювану ними від імені та за рахунок
клієнтів таких банків, сплачувати до Пенсійного фонду України
додатковий збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у
розмірі 1,5 відсотка від суми операції з купівлі-продажу
безготівкової валюти, зазначеної у такій заявці, вести податковий
облік та подавати звітність органам Пенсійного фонду України.
Суб'єкти підприємницької діяльності, які застосовують
спрощену систему оподаткування, а також підприємства, об'єднання,
організації, колгоспи, радгоспи, розташовані у зонах гарантованого
добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю,
сплачують збір з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної
валюти на загальних підставах.
Юридичні та фізичні особи - суб'єкти підприємницької
діяльності, які застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний
податок, фіксований податок та фіксований сільськогосподарський
податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають)
у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого
радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов'язкове державне
пенсійне страхування при здійсненні безготівкових операцій з
купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота
(крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, при відчуженні
легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна,
з надання послуг стільникового рухомого зв'язку, встановлений
вищеназваними законами, на загальних підставах.
Стаття 68. Заборонити у 2005 році проводити:
реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки)
суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими
платежами), надавати відстрочки щодо термінів її сплати; списання
заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами, залученими
державою або під державні гарантії, бюджетними позичками,
фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету, крім
заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у встановленому
порядку банкрутами станом на 1 січня 2004 року, вимоги щодо
погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з
недостатністю їх активів, а також крім випадків, визначених у
Законі України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого
функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу"
( 2711-15 ). ( Абзац другий статті 68 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2711-IV ( 2711-15 ) від 23.06.2005 )
Стаття 69. Установити, що у 2005 році положення і норми,
передбачені пунктом "ж" частини першої статті 77 Основ
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10-11,
ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162);
статтею 28 Основ законодавства України про культуру ( 2117-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294;
2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р.,
N 7-8, ст. 162); абзацами одинадцятим і дванадцятим частини
першої, абзацом другим частини другої статті 57 Закону України
"Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1996 р., N 21, ст. 84; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11,
ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162), діють
в межах бюджетних призначень на оплату праці у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Установити на 2005 рік рівень забезпечення прожиткового
мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення
від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих
дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну
освіту" ( 2628-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,
N 49, ст. 259; N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162) у сумі 110 гривень у
розрахунку на одну особу.
Стаття 70. Установити, що у 2005 році по населених пунктах,
грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки
земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону
України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 33, ст. 207; 1999 р.,
N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10;
2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162), збільшені в 3,03 раза.
По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів,
грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня
2005 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені
статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за
землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 45, ст. 238; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162).
Установити, що у 2005 році пільги по платі за землю,
визначені пунктами 3 і 4 частини першої статті 12 Закону України
"Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 43, ст. 363; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86, N 26, ст. 195, N 30, ст. 243; 2004 р., N 17-18,
ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162), застосовуються до бюджетних
установ, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих
бюджетів, та громадських організацій інвалідів, їх підприємств і
організацій, а також закладів фізичної культури та спорту,
спортивних баз олімпійської та параолімпійської підготовки,
перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України
( 1246-2005-п ).
Стаття 71. Платежі, які відповідно до цього Закону
зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів і
для яких законодавчо не визначені терміни їх сплати, сплачуються
щомісячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44) для платежів, що мають
базовий (звітний) період - календарний місяць.
По загальнодержавних та місцевих податках і зборах
(обов'язкових платежах), для яких законодавчо не передбачено
подання податкових декларацій (розрахунків), платники надають
щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових
платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових
платежів з базовим (звітним) періодом - календарний місяць.
Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються
податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному
законодавством.
Стаття 72. Установити, що кошти, одержані від приватизації
державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією
та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету
у повному обсязі.
Стаття 73. Установити, що керівники бюджетних установ
утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу (далі - працівників) та
здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове
забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень
чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної
плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних
установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове
забезпечення, на яке згідно із законодавством України мають право
окремі категорії працівників (крім медичних, фармацевтичних,
педагогічних і культурно-освітніх працівників закладів комунальної
власності, які проживають і працюють у сільській місцевості), а
також у частині медичної допомоги і санаторно-курортного лікування
та відпочинку для оздоровлення - члени сімей військовослужбовців і
осіб рядового і начальницького складу, пенсіонерів з числа
військовослужбовців і осіб рядового і начальницького складу та
членів їх сімей, здійснюються за рахунок і в межах бюджетних
асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат
належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим
обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою;
надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для
оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової
компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за
користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та
плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та
теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу,
безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і
користування нею.
Стаття 74. Установити, що до членів сім'ї пільговика при
наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти
(до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами
з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка
проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним за
умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні
батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням
громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.
Стаття 75. З метою приведення окремих норм законів у
відповідність з бюджетним законодавством зупинити на 2005 рік дію:
1) частин другої та шостої статті 16 (щодо умов надання
спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами), частини
шостої статті 30 (в частині встановлення Кабінетом Міністрів
України базових нормативів плати за користування надрами), частини
першої статті 33 (щодо спрямування відрахувань за
геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного
бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) та частини першої
статті 34 (щодо визначення розміру збору за видачу спеціальних
дозволів (ліцензій) на користування надрами) Кодексу України про
надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 36, ст. 340; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92;
2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250);
2) пункту 4 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303;
2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8,
ст. 162) в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти;
3) статті 3; частини другої статті 4; статті 22 Закону
України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121;
2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8,
ст. 162);
4) частини четвертої статті 21 Закону України "Про оренду
землі" ( 161-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р.,
N 10, ст. 102, N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162) в
частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які
перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних
бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;
5) абзацу третього частини першої статті 1 в частині
погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними
для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній
валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про
реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України
перед Національним банком України" ( 1697-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2-3,
ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162);
6) частини четвертої статті 9 Закону України "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р.,
N 30-31, ст. 193; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18,
ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162);
7) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 та
підпунктів "в" і "г" підпункту 18.2.1 пункту 18.2 статті 18 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 154; 2004 р., N 17-18, ст. 250;
2005 р., N 7-8, ст. 162);
8) Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний газ
і газовий конденсат" ( 1456-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 19, ст. 272, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 7-8,
ст. 162);
9) статей 64 і 65 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189;
2004 р., N 5, ст. 34, N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р.,
N 7-8, ст. 162), статті 16 Закону України "Про податок з доходів
фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2003 р., N 37, ст. 308; 2005 р., N 7-8, ст. 162) в частині
закріплення та застосування нормативів відрахувань податку з
доходів фізичних осіб за бюджетами місцевого самоврядування, який
справляється з грошового забезпечення, грошових винагород та інших
виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів
виконавчої влади та інших цивільних установ) у зв'язку з
виконанням обов'язків несення служби, за рахунок бюджетних
асигнувань установ (організацій), що утримуються із державного
бюджету, які є джерелом доходів цих осіб;
10) другого речення абзацу третього підпункту 7.11.13 пункту
7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 27, ст. 181; 2003 р., N 12, ст. 88; 2004 р., N 17-18,
ст. 250, N 52, ст. 563; 2005 р., N 7-8, ст. 162);
11) статей 14, 15, 16 та 17 (щодо умов надання спеціальних
дозволів (ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про
нафту і газ" ( 2665-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 50, ст. 262; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 23, ст. 324;
2005 р., N 7-8, ст. 162);
12) абзаців восьмого та десятого частини другої статті 6
(щодо надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів
(ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про державну
геологічну службу України" ( 1216-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2004 р., N 17-18, ст. 250;
2005 р., N 7-8, ст. 162);
13) абзацу двадцять шостого статті 1 та статті 15-1 Закону
України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321;
2003 р., N 52, ст. 378; 2004 р., N 15, ст. 210; 2005 р., N 7-8,
ст. 162) щодо визначення уповноваженого банку для обслуговування
поточних рахунків із спеціальним режимом використання учасників
оптового ринку електричної енергії в частині проведення
розрахунків, визначених статтею 39 цього Закону;
14) пунктів 2 і 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону
України "Про деякі питання фінансування соціальних виплат та
пов'язаних з ними адміністративних витрат" ( 2105-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2005 р., N 2, ст. 32, N 7-8, ст. 162);
15) частини другої статті 43 Закону України "Про загальну
середню освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 28, ст. 230; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162);
16) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо місцевої міліції" ( 1577-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., N 23, ст. 323; 2005 р., N 7-8,
ст. 162);
17) пункту 5 розділу IV "Прикінцеві положення" Закону України
"Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної
компанії "Укррудпром" ( 1677-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 29, ст. 376; 2005 р., N 7-8, ст. 162);
18) статей 6, 7, статті 8 (в частині функціонування
спеціального рахунку), статей 9-14, пункту 3, підпунктів 3,
4 пункту 4 розділу IV Закону України "Про впорядкування питань,
пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511).
Стаття 76. Установити, що допомога по тимчасовій
непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної
з нещасним випадком на виробництві, застрахованим особам, які
працюють у бюджетних установах, виплачується Фондом соціального
страхування України з тимчасової втрати працездатності починаючи з
першого дня непрацездатності за весь період до відновлення
працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною
комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення
застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та
розмірах, встановлених законодавством.
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Четвер, 23 грудня 2004 2285-IV
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"