Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії

Наказ Державного Комітету статистики України, Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України №472/352/398 від 31.12.2003

  • 14269
  • Версія для друку
  •  

Про затвердження Тимчасової методики визначення показників середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях національної економіки, для призначення пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

 
                                                     
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.12.2003 N 472/352/398
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2004 р.
за N 85/8684
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного комітету статистики
N 27/23/34 ( z0147-08 ) від 01.02.2008 }

Про затвердження Тимчасової методики визначення
показників середньої заробітної плати працівників,
зайнятих у галузях національної економіки,
для призначення пенсій відповідно до
Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування"

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20
листопада 2003 р. N 1783 ( 1783-2003-п ) "Про заходи щодо
поліпшення пенсійного забезпечення громадян" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Тимчасову методику визначення показників
середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях
національної економіки, для призначення пенсій відповідно до
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ) (далі - Методика), що додається.
2. Юридичному управлінню Пенсійного фонду України
(Рябцева Т.Б.), управлінню надходження доходів Пенсійного фонду
України (Литвиненко В.В.) разом з управлінням статистики праці
Державного комітету статистики (Григорович Н.В.) подати цей наказ
для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.
3. Пенсійний фонд України є відповідальним за достовірність
інформації, що використовується для розрахунку показників
середньої заробітної плати (доходу) для призначення пенсій.
4. Розрахунки згідно з Методикою здійснюються Пенсійним
фондом України за погодженням з Держкомстатом України.
5. Контроль за правильністю первинних адміністративних даних
Пенсійного фонду України та розрахунків, проведених згідно з
Методикою, здійснює Держкомстат України. Формат надання інформації Пенсійним фондом України
Держкомстату України визначається згідно з Угодою про інформаційне
співробітництво, укладеною ними.
6. Роз'яснення щодо застосування Методики надає Пенсійний
Фонд України за погодженням з Держкомстатом України в частині
питань, що входять до його компетенції.
Голова Державного
комітету статистики О.Г.Осауленко
В.о. Міністра праці
та соціальної
політики України М.О.Солдатенко
В.о. Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції В.Л.Першин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Державного комітету
статистики України,
Міністерства праці
та соціальної
політики України,
Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
31.12.2003 N 472/352/398
Постанова правління
Пенсійного фонду України
31.12.2003 N 22-1
( za085-04 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2004 р.
за N 85/8684

ТИМЧАСОВА МЕТОДИКА
визначення показників середньої заробітної плати
працівників, зайнятих у галузях національної
економіки, для призначення пенсій відповідно
до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування"

1. Загальні положення
1.1. Ця Тимчасова методика розроблена на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1783
( 1783-2003-п ) "Про заходи щодо поліпшення пенсійного
забезпечення громадян" з метою визначення показників середньої
заробітної плати (доходу) працівників, зайнятих у галузях
національної економіки, для призначення пенсій (далі - середня
заробітна плата (дохід) для призначення пенсій) відповідно до
Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" ( 1058-15 ) (далі - Закон).
1.2. Тимчасова методика визначає порядок розрахунку показника
середньої заробітної плати (доходу) для призначення пенсій за
місяць та за рік. Визначені згідно з цією Тимчасовою методикою: показники середньої заробітної плати (доходу) для призначення
пенсій за місяць використовуються для розрахунку індивідуальних
коефіцієнтів заробітної плати (доходу) застрахованих осіб; показники середньомісячної заробітної плати (доходу) для
призначення пенсій за рік використовуються для визначення
заробітної плати (доходу) застрахованої особи для обчислення
пенсії, скоригованої згідно з частиною другою статті 40 Закону
( 1058-15 ).
2. Порядок визначення показника середньої
заробітної плати (доходу) для призначення пенсій
2.1. Показник середньої заробітної плати (доходу) для
призначення пенсій за місяць розраховується за формулою
Сд
Зс = ---, Чз
де Сд - сукупна заробітна плата (дохід) за відповідний
місяць; Чз - середня чисельність застрахованих осіб за відповідний
місяць. 2.1.1. Сукупна заробітна плата (дохід) (Сд) за місяць
визначається за формулою
Сд = Ссв + Ссс,
де Ссв - сума заробітної плати (доходу) застрахованих осіб
(найманих працівників, зайнятих на підприємствах, установах і
організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності, осіб, які забезпечують себе роботою
самостійно, а також осіб, що беруть добровільну участь у системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування), з якої
утримуються страхові внески та яка відповідно до Закону
( 1058-15 ) враховується для обчислення пенсій; Ссс - сума заробітної плати (доходу), визначена, виходячи із
сум сплачених внесків на пенсійне страхування у фіксованому
розмірі або у складі відповідного податку фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб
оподаткування (фіксований податок, єдиний податок, фіксований
сільськогосподарський податок, придбання спеціального торгового
патенту), та членів їхніх сімей, які беруть участь у провадженні
цієї діяльності (далі - фізичні особи - суб'єкти підприємницької
діяльності). Визначення розміру заробітної плати (доходу) фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності (Ссс), виходячи із сум
сплачених ними (за них) внесків на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування у фіксованому розмірі або у складі
відповідного податку, здійснюється: а) за період до запровадження сплати внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (далі - страхові
внески) у фіксованому розмірі - за формулою
Е П х ч
Ссс = -------, Т
де Е - знак суми; де П - сума фактично сплаченого відповідного податку (плати
за патент) у розрахунку на відповідний період, у гривнях; ч - відсоток відрахувань до Пенсійного фонду від суми
фактично сплаченого відповідного податку (плати за патент), чинний
в межах відповідного періоду; Т - розмір страхового внеску до солідарної системи у
відповідному періоді; б) за період після запровадження сплати страхових внесків у
фіксованому розмірі - за формулою
Ф
Ссс = --- х 100% х Чсс, Т
де Ф - сума фактично сплаченого страхового внеску у
фіксованому розмірі за відповідний період; Т - розмір страхового внеску до солідарної системи у
відповідному періоді; Чсс - чисельність фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності. 2.1.2. Середня чисельність застрахованих осіб (Чз) за місяць
визначається за формулою
Чз = Чсо + Чсс,
де Чсо - середньооблікова чисельність застрахованих осіб
(найманих працівників, зайнятих на підприємствах, установах і
організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності, осіб, які забезпечують себе роботою
самостійно, а також осіб, що беруть добровільну участь у системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування); Чсс - чисельність фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності, які сплачували страхові внески за відповідний місяць.
2.2. Показник середньої заробітної плати (доходу) для
призначення пенсій за рік (період) розраховується за формулою
n
Е Сді
і=1
Зсп = -------, n
Е Чзі
і=1
де Е знак суми; де Сді - сукупна заробітна плата (дохід) за рік (період); Чзі - середня чисельність застрахованих осіб за рік (період); n - кількість місяців попереднього року, за які визначено
показники середньої заробітної плати (доходу) для призначення
пенсій за місяць. Для визначення показника середньої заробітної плати (доходу)
для призначення пенсій за рік n = 12. Показник середньої заробітної плати (доходу) для призначення
пенсій за період менше ніж рік (одинадцять місяців)
використовується у разі відсутності на момент призначення пенсії
даних про середню заробітну плату для призначення пенсій за
попередній рік. Умовний приклад розрахунку показників середньої заробітної
плати для призначення пенсії наведено в додатку.
3. Джерела інформації
Формування даних, що використовуються для розрахунку
показників середньої заробітної плати (доходу) для призначення
пенсій за рік та за місяць, здійснюється Пенсійним фондом України. До зазначеної інформації належать: дані звітності страхувальників до Пенсійного фонду України
про загальний оподатковуваний дохід (заробітну плату), з якого
утримуються страхові внески з застрахованих осіб (Ссв), та
середньооблікову чисельність найманих працівників, зайнятих на
підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності та у
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, а також
осіб, які забезпечують себе роботою самостійно (Чсо), відповідно
до додатка "Розрахунок суми страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають
сплаті" до Інструкції про порядок обчислення і сплати
страхувальниками та застрахованими особами внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного
фонду України; облікові дані Пенсійного фонду України про чисельність
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності (Чсс) та суму
їх заробітної плати (доходу), визначеного, виходячи із сум
сплачених ними (за них) страхових внесків у фіксованому розмірі
або у складі відповідного податку (Ссс).
Начальник управління
пенсійного реформування
Пенсійного фонду України В.А.Колбун

Додаток
до пункту
2.2 Тимчасової методики
визначення показників
середньої заробітної плати
працівників, зайнятих
у галузях національної
економіки, для призначення
пенсій відповідно до Закону
України "Про
загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування"
( 1058-15 )

УМОВНИЙ ПРИКЛАД
розрахунку середньої заробітної плати
для призначення пенсії за рік

Інформація за даними Пенсійного фонду (умовно).
------------------------------------------------------------------ | Місяць | Сума | Суми | Середньо- |Чисельність | | | заробітної | сплачених | облікова | фізичних | | | плати | внесків на | чисельність | осіб - | | | (доходу) | пенсійне |застрахованих| суб'єктів | | |застрахованих|страхування | осіб (Чсо), | підприєм- | | |осіб, з якої | у | осіб | ницької | | | утримуються |фіксованому | |діяльності, | | | страхові | розмірі | | які | | | внески та | фізичними | | сплачували | | | яка, | особами - | | внески за | | |відповідно до| суб'єктами | |відповідний | | | Закону | підприєм- | | місяць | | |( 1058-15 ), | ницької | | (Чсс), | | |враховується | діяльності | | осіб | | | для | (П х ч), | | | | | обчислення | тис. грн. | | | | |пенсій (Ссв),| | | | | | тис. грн. | | | | |----------+-------------+------------+-------------+------------| |січень | 4 555 291,9| 25 237,8| 15 795 879| 1 214 143| |----------+-------------+------------+-------------+------------| |лютий | 5 080 501,8| 23 518,0| 15 858 260| 1 178 703| |----------+-------------+------------+-------------+------------| |березень | 5 249 105,6| 35 166,1| 15 858 451| 1 180 367| |----------+-------------+------------+-------------+------------| |квітень | 5 793 377,4| 31 100,2| 15 858 500| 1 189 403| |----------+-------------+------------+-------------+------------| |травень | 5 195 402,7| 27 746,6| 15 858 950| 1 195 671| |----------+-------------+------------+-------------+------------| |червень | 6 001 328,9| 40 722,6| 15 890 000| 1 279 750| |----------+-------------+------------+-------------+------------| |липень | 5 967 937,4| 38 023,1| 15 981 852| 1 273 548| |----------+-------------+------------+-------------+------------| |серпень | 6 233 010,2| 28 282,9| 15 982 800| 1 334 800| |----------+-------------+------------+-------------+------------| |вересень | 6 205 104,5| 50 213,1| 16 110 300| 1 359 504| |----------+-------------+------------+-------------+------------| |жовтень | 6 537 413,2| 28 839,0| 16 110 700| 1 362 400| |----------+-------------+------------+-------------+------------| |листопад | 5 831 108,1| 28 543,5| 16 110 800| 1 362 500| |----------+-------------+------------+-------------+------------| |грудень | 7 700 000,0| 28 990,4| 16 200 000| 1 363 000| |----------+-------------+------------+-------------+------------| |Е (сума) | 70 349 581,7| 386 383,3| 191 616 492| 15 293 789| ------------------------------------------------------------------
Розмір страхового внеску до солідарної системи у відповідному
періоді (Т) становить 32%. Т = 0,32.
1. Розрахунок суми заробітної плати (доходу) за рік, виходячи
із сум сплачених внесків на пенсійне страхування у фіксованому
розмірі або у складі відповідного податку (Ссс):
Ссс = 386 383,3 : 0,32 = 1 207 447,8 тис. грн.
2. Сукупна заробітна плата (дохід):
Сді = 70 349 581,7 + 1 207 447,8 = 71 557 029,5 тис. грн.
3. Середня заробітна плата (дохід) для призначення пенсій:
Зс = 71 557 029,5 : (191 616 492 + 15 293 789) х 1000 =
= 71 557 029,5 : 206 910 281 х 1000 = 345,83
Начальник управління
пенсійного реформування
Пенсійного фонду України В.Колбун
 
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Відомчі нормативні акти"