Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
  • Версія для друку
  •  

Про затвердження Порядку визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії

 
                                                  
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
01.02.2008 N 4-4
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 лютого 2008 р.
за N 146/14837

Про затвердження Порядку визначення показників
середньої заробітної плати (доходу) в Україні,
з якої сплачено страхові внески та яка відповідно
до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" враховується
для обчислення пенсії

{  Заголовок  із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного 
фонду N 22-1 ( z2066-13 ) від 21.11.2013 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пенсійного
фонду
N 4-1 ( z0371-12 ) від 21.02.2012
N 22-1 ( z2066-13 ) від 21.11.2013 }

Відповідно до статті 40 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (із
змінами), пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України,
затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року
N 384 ( 384/2011 ), правління Пенсійного фонду України
П О С Т А Н О В Л Я Є: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного
фонду N 4-1 ( z0371-12 ) від 21.02.2012 }
1. Затвердити Порядок визначення показників середньої
заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові
внески та яка відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується
для обчислення пенсії, що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного
фонду N 22-1 ( z2066-13 ) від 21.11.2013 }
2. Юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову
для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови правління В.О. Кравчука.
Голова правління О.Б.Зарудний
ПОГОДЖЕНО:
Міністр праці та соціальної
політики України Л.Денісова
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Міністр фінансів України В.М.Пинзеник
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко
Керівник робочої комісії
профспілок Г.В.Осовий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
01.02.2008 N 4-4
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 лютого 2008 р.
за N 146/14837

ПОРЯДОК
визначення показників середньої заробітної
плати (доходу) в Україні, з якої сплачено
страхові внески та яка відповідно до Закону
України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" враховується
для обчислення пенсії
{ Заголовок із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного
фонду N 22-1 ( z2066-13 ) від 21.11.2013 }
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено з метою визначення показників
заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові
внески, для обчислення пенсії (далі - заробітна плата (дохід) для
обчислення пенсії) відповідно до Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 )
(далі - Закон). { Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Пенсійного фонду N 22-1 ( z2066-13 ) від 21.11.2013 }
1.2. Порядок визначає механізм розрахунку показників
заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії за місяць та за
рік. Порядком визначено: показник заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії за
місяць використовується для розрахунку індивідуального коефіцієнту
заробітної плати (доходу) застрахованої особи; показник заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії за
рік використовується для визначення заробітної плати (доходу)
застрахованої особи для обчислення пенсії, скоригованої згідно з
частиною другою статті 40 Закону ( 1058-15 ).
2. Порядок визначення показників заробітної
плати (доходу) для обчислення пенсії
2.1. Показник заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії
за місяць розраховується за формулою:
Сд
Зс = --,
Чз
де Зс - показник заробітної плати (доходу) для обчислення
пенсії за місяць; Сд - сукупна заробітна плата (дохід) за відповідний місяць; Чз - середня чисельність застрахованих осіб за відповідний
місяць. 2.1.1. Сукупна заробітна плата (дохід) за місяць визначається
за формулою:
Сд = Ссв + Ссс,
де Сд - сукупна заробітна плата (дохід) за місяць; Ссв - сума заробітної плати (доходу) застрахованих осіб
(найманих працівників, зайнятих на підприємствах, в установах і
організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб - підприємців,
осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, а також осіб, що
беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування, у системі
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування), з якої
сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування (далі - єдиний внесок) та яка відповідно до
Закону ( 1058-15 ) враховується для обчислення пенсії; Ссс - сума заробітної плати (доходу), визначена виходячи із
сум сплаченого єдиного внеску фізичною особою - підприємцем, що
визначається за формулою:
Ф
Ссс = ------ х 100%, Р
де Ссс - сума заробітної плати (доходу); Ф - сума фактично сплаченого єдиного внеску за відповідний
період; Р - розмір єдиного внеску у відповідному періоді.
{ Абзац десятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2
виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду N 4-1
( z0371-12 ) від 21.02.2012 }
{ Абзац одинадцятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2
виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду N 4-1
( z0371-12 ) від 21.02.2012 }
{ Абзац дванадцятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2
виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду N 4-1
( z0371-12 ) від 21.02.2012 }
{ Абзац тринадцятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2
виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду N 4-1
( z0371-12 ) від 21.02.2012 }
{ Абзац чотирнадцятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2
виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду N 4-1
( z0371-12 ) від 21.02.2012 }
{ Абзац п'ятнадцятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2
виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду N 4-1
( z0371-12 ) від 21.02.2012 }
{ Абзац шістнадцятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2
виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду N 4-1
( z0371-12 ) від 21.02.2012 }
{ Абзац сімнадцятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2
виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду N 4-1
( z0371-12 ) від 21.02.2012 }
{ Абзац вісімнадцятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2
виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду N 4-1
( z0371-12 ) від 21.02.2012 }
{ Абзац дев'ятнадцятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2
виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду N 4-1
( z0371-12 ) від 21.02.2012 }
{ Абзац двадцятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2
виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду N 4-1
( z0371-12 ) від 21.02.2012 }
{ Абзац двадцять перший підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2
виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду N 4-1
( z0371-12 ) від 21.02.2012 }
{ Абзац двадцять другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2
виключено на підставі Постанови Пенсійного фонду N 4-1
( z0371-12 ) від 21.02.2012 }
{ Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно
з Постановою Пенсійного фонду N 4-1 ( z0371-12 ) від 21.02.2012 }
2.1.2. Середня чисельність застрахованих осіб за місяць
визначається за формулою:
Чз = Чсо + Чсп,
де Чз - середня чисельність застрахованих осіб; Чсо - середньооблікова чисельність штатних працівників
(найманих працівників, зайнятих на підприємствах, установах і
організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб -
підприємців); Чсп - чисельність фізичних осіб - підприємців, які сплачували
єдиний внесок за відповідний місяць, осіб, які забезпечують себе
роботою самостійно, а також осіб, що беруть добровільну участь у
системі загальнообов’язкового державного соціального страхування,
у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
{ Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно
з Постановою Пенсійного фонду N 4-1 ( z0371-12 ) від 21.02.2012 }
2.2. Показник заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії
за рік (період) розраховується за формулою:
n
S Сді
і=1
Зсп = --- , n
S Чзі
і=1
де Зсп - показник заробітної плати (доходу) для обчислення
пенсії за рік (період); n - кількість місяців попереднього року, за які визначено
показники середньої заробітної плати (доходу) для обчислення
пенсії за місяць; Сді - сукупна заробітна плата (дохід) за і-тий місяць; Чзі - середня чисельність застрахованих осіб за і-тий місяць; S - знак суми. Для визначення показника заробітної плати (доходу) для
обчислення пенсії за рік n = 12. Показник заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії за
період менше ніж рік (десять, одинадцять місяців) використовується
у разі відсутності на момент обчислення пенсії даних про заробітну
плату для призначення пенсії за попередній рік.
3. Джерела інформації
3.1. Формування даних, що використовуються для розрахунку
показників заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії за рік
та за місяць, здійснюється Пенсійним фондом України за інформацією
Міністерства доходів і зборів України, наданою в порядку обміну
інформацією між цими органами. { Пункт 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Пенсійного фонду N 22-1 ( z2066-13 ) від 21.11.2013 }
3.2. До зазначеної інформації належать: дані звітності страхувальників про заробітну плату (дохід),
на яку нараховується єдиний внесок, та середньооблікову
чисельність штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в
установах і організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб -
підприємців; { Абзац другий пункту 3.2 розділу 3 в редакції
Постанов Пенсійного фонду N 4-1 ( z0371-12 ) від 21.02.2012,
N 22-1 ( z2066-13 ) від 21.11.2013 } облікові дані Міністерства доходів і зборів України про
чисельність фізичних осіб - підприємців, які сплачували єдиний
внесок за відповідний місяць, осіб, які забезпечують себе роботою
самостійно, а також осіб, що беруть добровільну участь у системі
загальнообов’язкового державного соціального страхування, у
системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування,
та суму їх заробітної плати (доходу), визначених, виходячи із сум
сплачених ними (за них) єдиного внеску. { Абзац третій пункту 3.2
розділу 3 в редакції Постанови Пенсійного фонду N 4-1 ( z0371-12 )
від 21.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою
Пенсійного фонду N 22-1 ( z2066-13 ) від 21.11.2013 }
Начальник юридичного
управління Т.Б.Рябцева
 
Пенсійне законодавство Правління Пенсійного Фонду України Угода П'ятниця, 01 лютого 2008 4-4 146/14837
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Правління Пенсійного Фонду України"