Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії
  • Версія для друку
  •  
 

Угода
між Міністерством соціального захисту населення України та Міністерством соціального захисту населення Республіки Казахстан про співпрацю в галузі пенсійного забезпечення

 Дата підписання:       21.09.1995
 Дата набуття чинності: 21.09.1995 
Відповідно до статті 8 Угоди про гарантії прав громадян
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі
пенсійного забезпечення ( 997_107 ), підписаної 13 березня 1992
року в м.Москві, Міністерство соціального захисту населення
України та Міністерство соціального захисту населення Республіки
Казахстан, які далі називаються Сторони, домовились про таке:
Стаття 1
1. Для досягнення мети цієї Угоди: термін "законодавство" означає чинні закони, постанови і
положення в галузі пенсійного забезпечення; термін "компетентний орган" означає орган, на який покладене
здійснення пенсійного забезпечення; термін "постійне проживання" означає звичайне проживання, яке
визначається або визнається за таке законодавством України або
законодавством Республіки Казахстан; термін "громадяни" охоплює коло осіб, які постійно проживають
на території України або на території Республіки Казахстан, і на
яких поширюється законодавство цих держав у галузі пенсійного
забезпечення.
Стаття 2
Ця Угода поширюється на всі види державного пенсійного
забезпечення громадян, що встановлені або будуть встановлені
законодавством кожної з держав.
Стаття 3
Ця Угода не застосовується по відношенню до
військовослужбовців Об'єднаних Збройних Сил СНД, Збройних Сил
України і Республіки Казахстан та членів їхніх сімей, крім осіб,
яким пенсії призначаються органами соціального захисту населення
відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ" ( 2262-12 ) від 09.04.1992 року і Закону
Республіки Казахстан "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ і їхніх сімей" від 21.01.1993 року.
Стаття 4
Пенсійне забезпечення громадян України і громадян Республіки
Казахстан та членів їхніх сімей здійснюється відповідно до
законодавства тієї держави, на території якої вони проживають.
Стаття 5
1. При переселенні пенсіонера з території однієї
держави-учасниці цієї Угоди на територію другої держави-учасниці
цієї Угоди виплата пенсії за попереднім місцем проживання
припиняється, якщо пенсія того ж виду передбачена законодавством
за новим місцем проживання пенсіонера. 2. При переселенні пенсіонера з території однієї
держави-учасниці цієї Угоди на територію другої держави-учасниці
цієї Угоди призначення пенсії проводиться з дня припинення виплати
пенсії за попереднім місцем проживання, але не більше ніж за шість
місяців від дня письмового звернення у відділ соціального захисту
за новим місцем проживання.
Стаття 6
Призначення пенсії проводиться за поданням потрібних
документів, які підтверджують право на неї згідно з законодавством
держави проживання. Документи, видані у встановленому порядку на території
держав-учасниць цієї Угоди, приймаються без легалізації.
Стаття 7
1. При здійсненні пенсійного забезпечення компетентні органи
держав-учасниць цієї Угоди співпрацюють один з одним
безпосередньо. 2. Питання, не вирішені компетентними органами, розглядаються
договірними Сторонами шляхом переговорів.
Стаття 8
Сторони будуть розширювати та поглиблювати співробітництво з
питань пенсійного забезпечення громадян, що становлять взаємний
інтерес, виходячи з існуючого досвіду за взаємним погодженням
визначати пріоритетні напрямки цього співробітництва.
Стаття 9
Сторони здійснюватимуть співробітництво в таких формах: обмін правовою, технічною, економічною і науковою
інформацією; ознайомлення з прогресивними методами діяльності, технічними
засобами і обладнанням; проведення спільних досліджень на основі узгоджених програм; обмін делегаціями і спеціалістами.
Стаття 10
Сторони сприятимуть встановленню і розвиткові контактів між
підвідомчими установами і організаціями з питань, які входять до
їхньої компетенції, а також співробітництву інших зацікавлених
державних установ своїх держав.
Стаття 11
Обмін інформацією, що випливає з Угоди про гарантії прав
громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі
пенсійного забезпечення від 13 березня 1992 року і цієї Угоди,
здійснюється російською мовою.
Стаття 12
Внесення змін і доповнень до цієї Угоди здійснюється
Сторонами за взаємною згодою.
Стаття 13
Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання обома
Сторонами і дійсна на той термін, протягом якого Україна та
Республіка Казахстан застосовують Угоду від 13 березня 1992 року
( 997_107 ).
Вчинено в м. Алмати 21 вересня 1995 року в трьох екземплярах,
кожний українською, казахською та російською мовами, при цьому всі
тексти мають однакову силу.
Міністерство Міністерство
соціального захисту соціального захисту
населення України населення Республіки Казахстан
 
Пенсійне законодавство Угода, Міжнародний документ Четвер, 21 вересня 1995
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Міжнародні угоди"