Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 3551-XII від 22.10.1993р. «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 • Версія для друку
 •  
 
16) першочергове право на вступ до  житлово-будівельних 
(житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та
експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів
та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на
придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових
будинків; 17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад)
залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним
транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або
проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту
з 50-процентною знижкою; 18) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до
бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;
{ Пункт 18 частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95; в редакції Закону N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 } 19) позачергове користування всіма послугами зв'язку та
позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів
(оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50
процентів - додаткових робіт). Абонементна плата за користування
телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених
тарифів; 20) першочергове обслуговування підприємствами, установами та
організаціями служби побуту, громадського харчування,
житлово-комунального господарства, міжміського транспорту; 21) позачергове влаштування до закладів соціального захисту
населення, а також обслуговування службами соціального захисту
населення вдома. У разі неможливості здійснення такого
обслуговування закладами соціального захисту населення
відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим ветераном
війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством; 22) учасникам бойових дій на території інших держав надається
право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та
переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних
закладів і на курси для одержання відповідних професій.
Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо,
передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються учасникам бойових
дій та членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від
виду житла чи форми власності на нього. ( Частина друга статті 12
в редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 )
Площа житла, на яку нараховується 75-процентна знижка плати,
передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті,
визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної
площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування
(споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності
в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в
складі сім'ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі,
меншому ніж 75 процентів, спочатку обчислюється в максимально
можливому розмірі 75-процентна відповідна знижка плати. ( Статтю
12 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 52-IV ( 52-15 )
від 04.07.2002 )
Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне грошове
утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість
пенсії, підвищуються в розмірі 25 процентів прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність. ( Частина статті 12 із
змінами, внесеними згідно із Законами N 458/95-ВР від 23.11.95,
N 488/95-ВР від 22.12.95, N 2212-IV ( 2212-15 ) від 18.11.2004; в
редакції Закону N 2939-IV ( 2939-15 ) від 05.10.2005 )
Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова
грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів
України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про
Державний бюджет України. { Статтю 12 доповнено частиною згідно із
Законом N 367-XIV ( 367-14 ) від 25.12.98; в редакції Закону
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } { Щодо дії частини п'ятої статті 12 додатково див. Закони
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від
19.12.2006, Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2007
( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
Учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією,
яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені
статтею 13 цього Закону для інвалідів війни I групи. { Статтю 12 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 5279-VI
( 5279-17 ) від 18.09.2012; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 285-VII ( 285-18 ) від 21.05.2013 }

Держава забезпечує учасникам бойових дій, зазначеним у пункті 19
частини першої статті 6 цього Закону, та їхнім дітям, у тому числі дітям,
які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних
та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів,
але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову
підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних
та комунальних навчальних закладах.

{Статтю 12 доповнено частиною сьомою згідно із Законом
№ 425-VIII від 14.05.2015}

Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної
та вищої освіти надається у вигляді:
повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного
та місцевих бюджетів;

пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;
соціальної стипендії;
безоплатного забезпечення підручниками;
безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у
державних та комунальних навчальних закладах;
безоплатного проживання в гуртожитку;
інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.
{Статтю 12 доповнено частиною восьмою згідно із
Законом № 425-VIII від 14.05.2015}

Порядок та умови надання державної цільової підтримки
для здобуття професійно-технічної та вищої освіти зазначеним
категоріям громадян визначаються Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 12 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом
№ 425-VIII від 14.05.2015}
{ Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 488/95-ВР
від 22.12.95 }
Стаття 13. Пільги інвалідам війни
Інвалідам війни та прирівняним до них особам (стаття 7)
надаються такі пільги:
1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів,
імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за
рецептами лікарів; ( Пункт 1 частини першої статті 13 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2344-IV ( 2344-15 ) від 13.01.2005 )
2) позачергове безплатне зубопротезування (за винятком
протезування з дорогоцінних металів), безплатне забезпечення
іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами;
3) безплатне позачергове щорічне забезпечення
санаторно-курортним лікуванням з компенсацією вартості проїзду до
санаторно-курортного закладу і назад.
Інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у
бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією,
безплатно забезпечуються санаторно-курортним лікуванням
першочергово із числа позачерговиків.
Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати
компенсації визначаються Кабінетом Міністрів України.
Інваліди війни забезпечуються путівками відповідно
Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ
України, Службою безпеки України, центральними органами виконавчої
влади, що реалізують державну політику у сферах охорони здоров’я,
соціального захисту населення, захисту державного кордону, та
іншими органами за місцем перебування інваліда на обліку або за
місцем його роботи.
За бажанням інвалідів замість путівки на санаторно-курортне
лікування вони можуть один раз на два роки одержувати грошову
компенсацію: інваліди війни I-II груп - у розмірі середньої
вартості путівки, інваліди війни III групи - у розмірі 75
процентів середньої вартості путівки. Грошова компенсація
надається незалежно від наявності медичного висновку про
необхідність санаторно-курортного лікування або медичних
протипоказань; { Пункт 3 частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 488/95-ВР від 22.12.95, N 662-IV ( 662-15 ) від
03.04.2003, N 2344-IV ( 2344-15 ) від 13.01.2005, N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007, N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012; в
редакції Закону N 284-VII ( 284-18 ) від 21.05.2013 }
4) 100-процентна знижка плати за користування житлом
(квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством
(21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно
проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку
плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); ( Пункт 4 частини
першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 488/95-ВР від 22.12.95, в редакції Закону N 52-IV ( 52-15 ) від
04.07.2002 )
5) 100-процентна знижка плати за користування комунальними
послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та
скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх
норм споживання. ( Абзац перший пункту 5 частини першої статті 13
із змінами, внесеними згідно із Законом N 2878-IV ( 2878-15 ) від
08.09.2005 )
Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати
за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну
особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і
має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.
Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб,
надається 100-процентна знижка за користування газом для
опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної
площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати,
та 21 кв. метр на сім'ю); ( Пункт 5 частини першої статті 13 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95, в
редакції Закону N 52-IV ( 52-15 ) від 04.07.2002 )
6) 100-процентна знижка вартості палива, в тому числі
рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для
осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального
опалення;
7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом загального користування в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських
маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних
незалежно від відстані та місця проживання. Це право поширюється і
на особу, яка супроводжує інваліда I групи; ( Пункт 7 частини
першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 488/95-ВР від 22.12.95; в редакції Закону N 2344-IV ( 2344-15 )
від 13.01.2005 )
8) позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих
будинків і квартир та першочерговий поточний ремонт жилих будинків
і квартир у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
{ Пункт 8 частини першої статті 13 в редакції Закону N 186-V
( 186-16 ) від 21.09.2006 }
9) позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними
закладами, а також позачергова госпіталізація.
Ліквідація госпіталів для інвалідів Великої Вітчизняної
війни здійснюється лише за погодженням з Кабінетом Міністрів
України; ( Пункт 9 частини першої статті 13 доповнено абзацом
другим згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 )
10) позачергове безплатне встановлення квартирних телефонів і
позачергове користування всіма послугами зв'язку. Абонементна
плата за користування квартирним телефоном встановлюється у
розмірі 50 процентів від затверджених тарифів, а для інвалідів
Великої Вітчизняної війни та війни з Японією зі 100-процентною
знижкою від затверджених тарифів; { Пункт 10 частини першої статті
13 із змінами, внесеними згідно із Законами ( 3505-15 ) від
23.02.2006, N 818-V ( 818-16 ) від 22.03.2007 }
11) користування при виході на пенсію (незалежно від часу
виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та
госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем
роботи; ( Пункт 11 частини першої статті 13 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 )
12) право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із
залученням необхідних спеціалістів;
13) позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно
до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи.
Праця інвалідів війни регулюється відповідними нормами
законодавства України про працю і соціальний захист інвалідів;
14) переважне право на залишення на роботі при скороченні
чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі
ліквідації підприємств, установ, організацій;
15) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності працюючим
інвалідам війни в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати
незалежно від стажу роботи;
16) виплата працюючим інвалідам допомоги по тимчасовій
непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом
календарного року, а також допомоги по державному соціальному
страхуванню за весь період перебування в санаторії з урахуванням
проїзду туди і назад у разі, коли для лікування не вистачає
щорічної і додаткової відпусток;

17) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час,
а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної
плати строком 14 календарних днів на рік;

{Пункт 17 статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 426-VIII від 14.05.2015}
   18) позачергове забезпечення житлом осіб, які потребують 
поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої площі, що
передається міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження
місцевих рад та державних адміністрацій. Особи, зазначені в цій
статті, забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня
взяття на квартирний облік, а інваліди І групи з числа учасників
бойових дій на території інших країн - протягом року. { Абзац
перший пункту 18 частини першої статті 13 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 488/95-ВР від 22.12.95, N 5462-VI ( 5462-17 )
від 16.10.2012 }
Органи виконавчої влади, виконавчі комітети місцевих рад
зобов'язані подавати допомогу інвалідам війни у будівництві
індивідуальних жилих будинків. Земельні ділянки для
індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва
відводяться зазначеним особам у першочерговому порядку; { Абзац
другий пункту 18 частини першої статті 13 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 488/95-ВР від 22.12.95, N 5462-VI ( 5462-17 )
від 16.10.2012 } { Пункт 18 частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
19) одержання позики на будівництво, реконструкцію або
капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання
їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво
або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з
погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після
закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який
визначається Кабінетом Міністрів України; ( Пункт 19 частини
першої статті 13 в редакції Закону N 2344-IV ( 2344-15 ) від
13.01.2005 ) 20) першочергове право на вступ до житлово-будівельних
(житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та
експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів
та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на
придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових
будинків. Гаражі, стоянки для транспортних засобів інвалідів
війни, які мають медичні показання на забезпечення транспортом, як
правило, споруджуються поблизу будинків; 21) інвалідам I і II груп надається право безплатного
проїзду один раз на рік (туди і назад) залізничним, водним,
повітряним або міжміським автомобільним транспортом, а особам, які
супроводжують інвалідів I групи (не більше одного
супроводжуючого), - 50-процентна знижка вартості проїзду один раз
на рік (туди і назад) зазначеними видами транспорту. ( Абзац
перший пункту 21 частини першої статті 13 в редакції Закону
N 2010-IV ( 2010-15 ) від 10.09.2004 ) Інвалідам III групи надається право безплатного проїзду один
раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або
міжміським автомобільним транспортом незалежно від наявності
залізничного сполучення або проїзду один раз на рік (туди і назад)
зазначеними видами транспорту з 50-процентною знижкою вартості
проїзду. ( Пункт 21 частини першої статті 13 доповнено абзацом
другим згідно з Законом N 2010-IV ( 2010-15 ) від 10.09.2004 ) Інвалідам війни та особам, які супроводжують у поїздках
інвалідів І групи (не більше одного супроводжуючого), надається
право користування міжміським транспортом зазначених видів у
період з 1 жовтня по 15 травня з 50-процентною знижкою вартості
проїзду без обмеження кількості поїздок; ( Пункт 21 частини
першої статті 13 доповнено абзацом згідно із Законом N 488/95-ВР
від 22.12.95 ) 22) позачергове безоплатне забезпечення автомобілем (за
наявності медичних показань для забезпечення автомобілем) на
термін експлуатації до десяти років (з наступною заміною на
новий), виплата компенсації на бензин (пальне), ремонт, технічне
обслуговування автомобілів або на транспортне обслуговування в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у
бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією,
за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем,
безоплатно забезпечуються автомобілем першочергово із числа
позачерговиків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України; { Пункт 22 частини першої статті 13 в редакції Законів
N 488/95-ВР від 22.12.95, N 2344-IV ( 2344-15 ) від 13.01.2005,
N 1760-VI ( 1760-17 ) від 15.12.2009, N 2171-VI ( 2171-17 ) від
11.05.2010 }
23) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до
бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;
{ Пункт 23 частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно
із Законами N 608/96-ВР від 17.12.96, N 498/95-ВР від 22.12.95; в
редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
24) звільнення від орендної плати за нежилі приміщення, що
орендуються інвалідами війни під гаражі для спеціальних засобів
пересування (автомобілів, мотоколясок, велоколясок тощо) та
безплатне надання для цих засобів гаражів-стоянок незалежно від їх
форми власності; { Пункт 24 частини першої статті 13 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 } 25) позачергове влаштування до закладів соціального захисту
населення, а також обслуговування службами соціального захисту
населення вдома. У разі неможливості здійснення такого
обслуговування закладами соціального захисту населення
відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим інвалідом, в
порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством; 26) позачергове обслуговування підприємствами, установами,
організаціями служби побуту, громадського харчування,
житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;
27) право на позачергове забезпечення продовольчими товарами
поліпшеного асортименту та промисловими товарами підвищеного
попиту згідно з переліком та нормами, що встановлюються Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями. { Абзац
перший пункту 27 частини першої статті 13 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } Для продажу цих товарів створюються спеціалізовані
салони-магазини, секції, відділи та інші види пільгового
торговельного обслуговування. Продаж товарів здійснюється за
соціально доступними цінами за переліком, визначеним Кабінетом
Міністрів України. Магазини, секції, відділи та інші торговельні підприємства,
що обслуговують інвалідів та ветеранів війни, звільняються від
сплати податку на добавлену вартість. ( Частину першу статті 13 доповнено пунктом 27 згідно із Законом
N 488/95-ВР від 22.12.95 )
Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо,
передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються інвалідам війни та
членам їх сімей, які проживають разом з ними, незалежно від виду
житла чи форми власності на нього. ( Частина друга статті 13
в редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 )
Площа житла, на яку нараховується 100-процентна знижка
плати, передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті,
визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної
площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування
(споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності
в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати. Якщо в
складі сім'ї є особи, які мають право на знижку плати в розмірі,
меншому ніж 100 процентів, спочатку обчислюється в максимально
можливому розмірі 100-процентна відповідна знижка плати. ( Статтю
13 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 52-IV ( 52-15 )
від 04.07.2002 )
Інвалідам війни пенсії або щомісячне довічне грошове
утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість
пенсії, підвищуються: інвалідам I групи - у розмірі 50 процентів
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II
групи - 40 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, III групи - 30 процентів прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність. ( Частина статті 13 в редакції
Закону N 458/95-ВР від 23.11.95; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 488/95-ВР від 22.12.95, N 2212-IV ( 2212-15 ) від
18.11.2004; в редакції Закону N 2939-IV ( 2939-15 ) від
05.10.2005 )
Щорічно до 5 травня інвалідам війни виплачується разова
грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів
України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про
Державний бюджет України. { Статтю 13 доповнено частиною згідно із
Законом N 367-XIV ( 367-14 ) від 25.12.98; в редакції Закону
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } { Щодо дії частини п'ятої статті 13 додатково див. Закони
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від
19.12.2006, Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2007
( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
Інвалідам війни II і III груп з числа учасників бойових дій
у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945
року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і
більше, надаються пільги, передбачені цією статтею для інвалідів
війни I групи. { Статтю 13 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 5279-VI
( 5279-17 ) від 18.09.2012; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 285-VII ( 285-18 ) від 21.05.2013 }

Особам, зазначеним у пунктах 11-14 частини другої статті 7
цього Закону, за рахунок коштів державного бюджету
призначається і виплачується одноразова грошова допомога
у зв’язку з встановленням інвалідності у розмірі, визначеному
підпунктом "б" пункту 1 статті 16-2 Закону України "Про соціальний
і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
Якщо особа у зв’язку з встановленням інвалідності одночасно
має право на отримання одноразової грошової допомоги,
передбаченої цією частиною, та одноразової грошової допомоги
відповідно до інших законів України, виплата грошових сум
здійснюється за однією з підстав за вибором такої особи.
Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги
визначається Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 13 доповнено частиною сьомою згідно
із Законом № 735-VIII від 03.11.2015}
   Стаття 14. Пільги для учасників війни 
Учасникам війни (статті 8, 9) надаються такі пільги: 1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів,
імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за
рецептами лікарів; ( Пункт 1 частини першої статті 14 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2344-IV ( 2344-15 ) від 13.01.2005 ) 2) безплатне першочергове зубопротезування (за винятком
протезування з дорогоцінних металів); 3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або
одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного
лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати
компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування
визначаються Кабінетом Міністрів України; { Пункт 3 частини першої
статті 14 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 4) 50-процентна знижка плати за користування житлом
(квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством
(21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно
проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку
плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); ( Пункт 4 частини
першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 488/95-ВР від 22.12.95, в редакції Закону N 52-IV ( 52-15 ) від
04.07.2002 ) 5) 50-процентна знижка плати за користування комунальними
послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та
скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх
норм споживання. ( Абзац перший пункту 5 частини першої статті 14
із змінами, внесеними згідно із Законом N 2878-IV ( 2878-15 ) від
08.09.2005 ) Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати
за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну
особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і
має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю. Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб,
надається 50-процентна знижка за користування газом для опалювання
житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі
(42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати,
та 21 кв. метр на сім'ю); ( Пункт 5 частини першої статті 14 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95, в
редакції Закону N 52-IV ( 52-15 ) від 04.07.2002 ) 6) 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі
рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для
осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального
опалення; {Пункт 7 частини першої статті 14 виключено на підставі
Закону № 76-VIII від 28.12.2014 - щодо набрання чинності
норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"}
8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу
виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та
госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем
роботи; ( Пункт 8 частини першої статті 14 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням
необхідних спеціалістів; 10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних
закладах, аптеках та першочергова госпіталізація; 11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі
100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу
роботи; 12) використання чергової відпустки у зручний для них час;
одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати
строком до двох тижнів на рік; 13) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які
потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення
земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва,
садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і
квартир цих осіб та забезпечення їх паливом; 14) одержання позики на будівництво, реконструкцію або
капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання
їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво
або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з
погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після
закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який
визначається Кабінетом Міністрів України; ( Пункт 14 частини
першої статті 14 в редакції Закону N 2344-IV ( 2344-15 ) від
13.01.2005 ) 15) першочергове право на вступ до житлово-будівельних
(житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та
експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на
придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових
будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками
транспортних засобів; {Пункт 16 частини першої статті 14 виключено на підставі
Закону № 76-VIII від 28.12.2014 - щодо набрання чинності
норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"} 17) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до
бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;
{ Пункт 17 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95; в редакції Закону N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 } 18) позачергове користування всіма послугами зв'язку та
позачергове встановлення телефонів (оплата у розмірі 20 процентів
від тарифів вартості основних та 50 процентів - додаткових робіт).
Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у
розмірі 50 процентів від затверджених тарифів. Порядок користування послугами та оплати за встановлення
квартирних телефонів визначається Кабінетом Міністрів України; 19) першочергове обслуговування підприємствами, установами та
організаціями служби побуту, громадського харчування,
житлово-комунального господарства, міжміського транспорту; 20) позачергове влаштування до закладів соціального захисту
населення, а також обслуговування службами соціального захисту
населення вдома. У разі неможливості здійснення такого
обслуговування закладами соціального захисту населення
відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за учасником війни,
в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України. Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо,
передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються учасникам війни та
членам їх сімей, що проживають разом з ними, незалежно від виду
житла чи форми власності на нього. ( Частина друга статті 14 в
редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 ) Площа житла, на яку нараховується 50-процентна знижка плати,
передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті,
визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної
площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування
(споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності
в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати. ( Статтю
14 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 52-IV ( 52-15 )
від 04.07.2002 ) Учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього
Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в
тилу в роки Великої Вітчизняної війни, пенсії або щомісячне
довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що
виплачується замість пенсії, підвищуються на 15 процентів
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, іншим
учасникам війни - на 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність. ( Частина статті 14 в редакції
Законів N 458/95-ВР від 23.11.95, N 488/95-ВР від 22.12.95; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2212-IV ( 2212-15 ) від
18.11.2004; в редакції Закону N 2939-IV ( 2939-15 ) від
05.10.2005) Щорічно до 5 травня учасникам війни, нагородженим орденами і
медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю та бездоганну
військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, та іншим
учасникам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах,
які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних
призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.
{ Статтю 14 доповнено частиною згідно із Законом N 367-XIV
( 367-14 ) від 25.12.98; в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Щодо дії частини п'ятої статті 14 додатково див. Закони
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від
19.12.2006, Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2007
( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }

Установити, що пільги, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 6
та 18 частини першої цієї статті, надаються за умови,
якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї
в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців
не перевищує величини доходу, який дає право на податкову
соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Статтю 14 доповнено частиною шостою згідно із Законом
№ 76-VIII від 28.12.2014 - щодо набрання чинності норм
зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"}
   Стаття 15. Пільги особам, на яких поширюється чинність 
цього Закону
Особам, на яких поширюється чинність цього Закону (стаття
10), надаються такі пільги: 1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів,
імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за
рецептами лікарів; ( Пункт 1 частини першої статті 15 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2344-IV ( 2344-15 ) від 13.01.2005 ) 2) безплатне першочергове зубопротезування (за винятком
протезування з дорогоцінних металів); 3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або
одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного
лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати
компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування
визначаються Кабінетом Міністрів України; { Пункт 3 частини першої
статті 15 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 4) 50-процентна знижка плати за користування житлом
(квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством
(21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно
проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку
плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); ( Пункт 4 частини
першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 488/95-ВР від 22.12.95, в редакції Закону N 52-IV ( 52-15 ) від
04.07.2002 ) 5) 50-процентна знижка плати за користування комунальними
послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та
скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх
норм споживання. ( Абзац перший пункту 5 частини першої статті 15
із змінами, внесеними згідно із Законом N 2878-IV ( 2878-15 ) від
08.09.2005 ) Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати
за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну
особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і
має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю. Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб,
надається 50-процентна знижка за користування газом для опалювання
житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі
(42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та
21 кв. метр на сім'ю); ( Пункт 5 частини першої статті 15 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95, в
редакції Закону N 52-IV ( 52-15 ) від 04.07.2002 ) 6) 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого,
в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які
проживають у будинках, що не мають центрального опалення; {Пункт 7 частини першої статті 15 виключено на підставі Закону
№ 76-VIII від 28.12.2014 - щодо набрання чинності норм зазначеного
Закону див. "Прикінцеві положення"} 8) позачерговий безплатний капітальний ремонт власних жилих
будинків і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир; 9) користування при виході на пенсію (незалежно від часу
виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та
госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем
роботи; ( Пункт 9 частини першої статті 15 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 10) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із
залученням необхідних спеціалістів; 11) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних
закладах, аптеках та першочергова госпіталізація; 12) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі
100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу
роботи; 13) використання чергової щорічної відпустки у зручний для
них час; одержання додаткової відпустки без збереження заробітної
плати строком до двох тижнів на рік; 14) переважне право на залишення на роботі при скороченні
чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці та на працевлаштування в разі
ліквідації підприємства, установи, організації;
15) позачергове забезпечення жилою площею осіб, які
потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок жилої
площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження
місцевих рад та державних адміністрацій. Особи, зазначені в цій
статті, забезпечуються жилою площею протягом двох років з дня
взяття на квартирний облік. { Абзац перший пункту 15 частини
першої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 488/95-ВР від 22.12.95, N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Органи виконавчої влади, виконавчі комітети місцевих рад
зобов'язані подавати допомогу інвалідам війни і сім'ям загиблих
військовослужбовців у будівництві індивідуальних жилих будинків.
Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва,
садівництва і городництва відводяться зазначеним особам у
першочерговому порядку; { Абзац другий пункту 15 частини першої
статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законами N 488/95-ВР від
22.12.95, N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } { Пункт 15 частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
16) одержання позики на будівництво, реконструкцію або
капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання
їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво
або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з
погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після
закінчення будівництва. Зазначені позики надаються в порядку, який
визначається Кабінетом Міністрів України; ( Пункт 16 частини
першої статті 15 в редакції Закону N 2344-IV ( 2344-15 ) від
13.01.2005 ) 17) першочергове право на вступ до житлово-будівельних
(житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та
експлуатації колективних гаражів, до садівницьких товариств, на
придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових
будинків, технічне обслуговування та забезпечення стоянками
транспортних засобів; {Пункт 18 частини першої статті 15 виключено на підставі Закону
№ 76-VIII від 28.12.2014 - щодо набрання чинності норм зазначеного
Закону див. "Прикінцеві положення"}
19) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до
бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;
{ Пункт 19 частини першої статті 15 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95; в редакції Закону N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 } 20) позачергове користування всіма послугами зв'язку та
позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів
(оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50
процентів - додаткових робіт). Абонементна плата за користування
телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених
тарифів. Порядок користування послугами зв'язку та оплати за
встановлення квартирних телефонів визначається Кабінетом Міністрів
України; 21) першочергове обслуговування підприємствами, установами та
організаціями служби побуту, громадського харчування,
житлово-комунального господарства, міжміського транспорту; 22) позачергове влаштування до закладів соціального захисту
населення, а також обслуговування службами соціального захисту
населення вдома. У разі неможливості здійснення такого
обслуговування закладами соціального захисту населення
відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за ветераном війни,
в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України; 23) вступ поза конкурсом до державних та комунальних вищих
навчальних закладів на спеціальності, підготовка за якими
здійснюється за рахунок коштів відповідно державного та місцевих
бюджетів. ( Частину першу статті 15 доповнено пунктом 23 згідно із
Законом N 944-XIV ( 944-14 ) від 14.07.99 ) Пільги щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо,
передбачені пунктами 4-6 цієї статті, надаються особам, на яких
поширюється чинність цього Закону, та членам їх сімей, які
проживають разом з ними, незалежно від виду житла чи форми
власності на нього. ( Частина друга статті 15 в редакції Закону
N 488/95-ВР від 22.12.95 ) Площа житла, на яку нараховується 50-процентна знижка плати,
передбачена пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті,
визначається в максимально можливому розмірі в межах загальної
площі житлового приміщення (будинку) згідно з нормами користування
(споживання), встановленими цими пунктами, незалежно від наявності
в складі сім'ї осіб, які не мають права на знижку плати. ( Статтю
15 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 52-IV ( 52-15 )
від 04.07.2002 ) Членам сімей, зазначеним у пункті 1 статті 10 цього Закону,
а також дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Великої
Вітчизняної війни, які не одружилися вдруге, пенсії або щомісячне
довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що
виплачується замість пенсії, підвищуються на 25 процентів
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Дружинам (чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій,
партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від
загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які
не одружилися вдруге, пенсії або щомісячне довічне грошове
утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість
пенсії, підвищуються на 10 процентів прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність. ( Частина статті 15 в редакції
Законів N 458/95-ВР від 23.11.95, N 488/95-ВР від 22.12.95; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2212-IV ( 2212-15 ) від
18.11.2004; в редакції Закону N 2939-IV ( 2939-15 ) від
05.10.2005 ) Щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1
статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих
інвалідів війни, які не одружилися вдруге, та дружинам (чоловікам)
померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя
інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з
інших причин, які не одружилися вдруге, виплачується разова
грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів
України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про
Державний бюджет України. { Статтю 15 доповнено частиною згідно із
Законом N 367-XIV ( 367-14 ) від 25.12.98; в редакції Закону
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

 

{ Щодо дії частини п'ятої статті 15 додатково див. Закони 
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від
19.12.2006, Рішення Конституційного Суду N 6-рп/2007
( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
Пільга щодо вступу до вищих навчальних закладів, передбачена
пунктом 23 цієї статті, надається зазначеним у пункті 1 статті 10
цього Закону дітям учасників бойових дій на території інших
держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та
конфліктів на території інших держав, а також внаслідок
захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав
під час цих дій та конфліктів. ( Статтю 15 доповнено частиною
згідно із Законом N 944-XIV ( 944-14 ) від 14.07.99 )

Членам сімей осіб, зазначених в абзацах четвертому - восьмому
пункту 1 статті 10 цього Закону, за рахунок коштів державного
бюджету призначається і виплачується одноразова грошова
допомога у зв’язку із загибеллю (смертю) члена сім’ї у розмірі,
визначеному підпунктом "а" пункту 1 статті 16-2 Закону України
"Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів
їх сімей". Якщо особа у зв’язку із загибеллю (смертю) члена сім’ї
одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги,
передбаченої цією частиною, та одноразової грошової допомоги
відповідно до інших законів України, виплата грошових сум
здійснюється за однією з підстав за вибором такої особи.
Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги
визначається Кабінетом Міністрів України.
{Статтю 15 доповнено новою частиною згідно із Законом
№ 735-VIII від 03.11.2015}

Установити, що пільги, передбачені пунктами 1, 2, 4, 5, 6
та 20 частини першої цієї статті надаються за умови, якщо
розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку
на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини
доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
{Статтю 15 доповнено частиною згідно із Законом
№ 76-VIII від 28.12.2014 - щодо набрання чинності
норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"}
Положення частини восьмої цієї статті не поширюється на осіб,
визначених в абзацах четвертому - восьмому та чотирнадцятому
пункту 1 статті 10 цього Закону.
{Статтю 15 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом
№ 967-VIII від 02.02.2016}

 

 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон П'ятниця, 22 жовтня 1993 3551-XII
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"