Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
 • Версія для друку
 •  
 
 
                             

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту

 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 45, ст.425 ) 
{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 3552-XII ( 3552-12 ) від 22.10.93, ВВР, 1993, N 45, ст.426 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3898-XII ( 3898-12 ) від 01.02.94, ВВР, 1994, N 20, ст.120
N 458/95-ВР від 23.11.95, ВВР, 1995, N 44, ст.329
N 488/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, N 1, ст. 1
N 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, N 3, ст. 11
N 608/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 8, ст. 62
N 367-XIV ( 367-14 ) від 25.12.98, ВВР, 1999, N 24, ст.209
N 944-XIV ( 944-14 ) від 14.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.342
N 2349-III ( 2349-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 22, ст.106
N 52-IV ( 52-15 ) від 04.07.2002, ВВР, 2002, N 35, ст.263
N 231-IV ( 231-15 ) від 21.11.2002, ВВР, 2002, N 52, ст.379
N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209
- набуває чинності 01.08.2003 року
N 760-IV ( 760-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.245
N 968-IV ( 968-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45, ст.359
N 1109-IV ( 1109-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.52
- набуває чинності з 01.01.2004
N 1219-IV ( 1219-15 ) від 02.10.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.106
- набуває чинності з 01.01.2004
N 1770-IV ( 1770-15 ) від 15.06.2004, ВВР, 2004, N 37, ст.450
N 2010-IV ( 2010-15 ) від 10.09.2004, ВВР, 2005, N 1, ст.19
N 2202-IV ( 2202-15 ) від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.98
N 2212-IV ( 2212-15 ) від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.101
N 2256-IV ( 2256-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.120
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2344-IV ( 2344-15 ) від 13.01.2005, ВВР, 2005, N 9, ст.185
N 2458-IV ( 2458-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.262
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 2878-IV ( 2878-15 ) від 08.09.2005, ВВР, 2005, N 52, ст.564
N 2939-IV ( 2939-15 ) від 05.10.2005, ВВР, 2006, N 4, ст.52
N 3174-IV ( 3174-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 22, ст.181
N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.116
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
ст.96
N 3505-IV ( 3505-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 33, ст.281
N 186-V ( 186-16 ) від 21.09.2006, ВВР, 2006, N 47, ст.461
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 727-V ( 727-16 ) від 13.03.2007, ВВР, 2007, N 22, ст.295
N 818-V ( 818-16 ) від 22.03.2007, ВВР, 2007, N 25, ст.341 }
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року }
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 880-VI ( 880-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 25, ст.309
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511
N 1439-VI ( 1439-17 ) від 03.06.2009, ВВР, 2009, N 42, ст.631
N 1760-VI ( 1760-17 ) від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 8, ст.62
N 2171-VI ( 2171-17 ) від 11.05.2010, ВВР, 2010, N 31, ст.418
N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160
N 5279-VI ( 5279-17 ) від 18.09.2012, ВВР, 2013, N 36, ст.480
N 5286-VI ( 5286-17 ) від 18.09.2012, ВВР, 2013, N 38, ст.499
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 6-7, ст.80
N 5477-VI ( 5477-17 ) від 06.11.2012, ВВР, 2013, N 50, ст.693
N 284-VII ( 284-18 ) від 21.05.2013, ВВР, 2014, N 12, ст.181
N 285-VII ( 285-18 ) від 21.05.2013, ВВР, 2014, N 12, ст.182
N 1233-VII ( 1233-18 ) від 06.05.2014, ВВР, 2014, N 26, ст.900
N 1538-VII ( 1538-18 ) від 19.06.2014
N 1547-VII ( 1547-18 ) від 01.07.2014
№ 1661-VII від 02.09.2014, ВВР, 2014, № 43, ст.2031
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40 - щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"
№ 175-VIII від 10.02.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.97
№ 291-VIII від 07.04.2015, ВВР, 2015, № 24, ст.173
№ 425-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.271
№ 426-VIII від 14.05.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.272
№ 715-VIII від 06.10.2015, ВВР, 2015, № 47, ст.435
№ 735-VIII від 03.11.2015, ВВР, 2015, № 49-50, ст.452
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 965-VIII від 02.02.2016, ВВР, 2016, № 10, ст.104
№ 967-VIII від 02.02.2016, ВВР, 2016, № 10, ст.105 }

Цей Закон визначає правовий статус ветеранів війни,
забезпечує створення належних умов для їх життєзабезпечення,
сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні завдання Закону
Закон спрямований на захист ветеранів війни шляхом:
створення належних умов для підтримання здоров'я та активного
довголіття;
організації соціального та інших видів обслуговування,
зміцнення матеріально-технічної бази створених для цієї мети
закладів і служб та підготовки відповідних спеціалістів;
виконання цільових програм соціального і правового захисту
ветеранів війни;
надання пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі
трудової діяльності відповідно до професійної підготовки і з
урахуванням стану здоров'я.
Стаття 2. Законодавство про статус ветеранів війни та
гарантії їх соціального захисту
Законодавство України про статус ветеранів війни та їх
соціальні гарантії складається з цього Закону та інших актів
законодавства України.
Права та пільги для ветеранів війни і членів їх сімей,
встановлені раніше законодавством України і законодавством
колишнього Союзу РСР, не можуть бути скасовані без їх рівноцінної
заміни. ( Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом
N 488/95-ВР від 22.12.95 )
Нормативні акти органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, які обмежують права і пільги ветеранів війни,
передбачені цим Законом, є недійсними. ( Статтю 2 доповнено
частиною третьою згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 )
Місцеві ради, підприємства, установи та організації мають
право за рахунок власних коштів і благодійних надходжень
встановлювати додаткові гарантії щодо соціального захисту
ветеранів війни. { Частина четверта статті 2 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 488/95-ВР від 22.12.95, N 5462-VI ( 5462-17 ) від
16.10.2012 }
Стаття 3. Міжнародні договори України
Якщо міжнародними договорами або угодами, в яких бере участь
Україна, встановлені більш високі вимоги щодо захисту ветеранів
війни, ніж ті, що їх містить законодавство України, то
застосовуються норми міжнародного договору або міжнародної угоди.
Стаття 3-1. Повноваження центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
соціального захисту інвалідів, ветеранів війни,
інших осіб, на яких поширюється дія Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", ветеранів праці,
ветеранів військової служби, військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку, жертв
нацистських переслідувань
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері соціального захисту інвалідів, ветеранів війни,
інших осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", ветеранів
праці, ветеранів військової служби, військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку, жертв нацистських переслідувань:
вносить пропозиції центральному органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сферах трудових
відносин, соціального захисту населення, щодо призначення довічних
державних стипендій учасникам бойових дій у період Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років та довічних державних іменних
стипендій громадянам України, які зазнали переслідувань за
правозахисну діяльність;
вживає заходів щодо повернення на Батьківщину колишніх
військовополонених, пошуку тих, хто пропав безвісти під час воєн і
локальних конфліктів, виконання обов’язків військової служби, бере
участь у вирішенні питань щодо соціальної та професійної адаптації
колишніх військовополонених, які повернулися на Батьківщину;
організовує підготовку та проведення державних свят,
пам’ятних дат, відзначення на державному рівні міжнародних днів,
що стосуються інвалідів, ветеранів, військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку, жертв нацистських переслідувань;
забезпечує взаємодію органів державної влади, об’єднань
громадян, підприємств з питань пошуку, ведення обліку, упорядження
і збереження військових поховань жертв війни на території України
та інших держав;
бере участь в організації видання книг, мемуарів, художніх та
аудіовізуальних творів, створенні музеїв, меморіалів та
експозицій, проведенні наукових досліджень, пов’язаних з
увічненням пам’яті захисників Вітчизни та жертв воєн;
здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені
на нього актами Президента України. { Розділ I доповнено статтею 3-1 згідно із Законом N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Розділ II
ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ СТАТУСУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ
ТА ОСІБ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ЧИННІСТЬ ЦЬОГО ЗАКОНУ
Стаття 4. Ветерани війни
Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті
Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав.
До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, інваліди
війни, учасники війни.
Стаття 5. Учасники бойових дій
Учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні
бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових
підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх видів і родів військ
Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і
підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час *. ________________
* Перелік підрозділів, що входили до складу діючої армії, та
інших формувань визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 6. Особи, які належать до учасників бойових дій
Учасниками бойових дій визнаються:
1) військовослужбовці, які проходили службу у військових
підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу
діючої армії в період громадянської та Великої Вітчизняної воєн,
під час інших бойових операцій по захисту Батьківщини, партизани і
підпільники громадянської та Великої Вітчизняної воєн;
2) учасники бойових дій на території інших країн -
військовослужбовці Радянської Армії, Військово-Морського Флоту,
Комітету державної безпеки, особи рядового, начальницького складу
і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ колишнього
Союзу РСР (включаючи військових та технічних спеціалістів і
радників), працівники відповідних категорій, які за рішенням Уряду
колишнього Союзу РСР проходили службу, працювали чи перебували у
відрядженні в державах, де в цей період велися бойові дії, і брали
участь у бойових діях чи забезпеченні бойової діяльності військ
(флотів).
Військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки України,
Служби зовнішньої розвідки України, поліцейські, особи рядового,
начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України,
інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які за рішенням
відповідних державних органів були направлені для участі в міжнародних операціях
з підтримання миру і безпеки або у відрядження в держави, де в цей період велися бойові дії.
{Абзац другий пункту 2 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно
із Законами № 3200-IV від 15.12.2005, № 5286-VI від 18.09.2012, № 901-VIII від 23.12.2015}
   Перелік держав, зазначених у цьому пункті, періоди бойових 
дій у них ( 63-94-п ) та категорії працівників визначаються
Кабінетом Міністрів України;
3) військовослужбовці, а також особи начальницького і
рядового складу органів Міністерства внутрішніх справ і органів
Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР, які в період
Великої Вітчизняної війни проходили службу в містах, участь в
обороні яких зараховується до вислуги років для призначення пенсії
на пільгових умовах, встановлених для військовослужбовців частин
діючої армії;
4) особи вільнонайманого складу Збройних Сил, військ і
органів Міністерства внутрішніх справ і Комітету державної
безпеки колишнього Союзу РСР, які займали штатні посади у
військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили
до складу діючої армії в період Великої Вітчизняної війни та інші
періоди ведення бойових дій, або перебували в ці періоди у
містах, участь в обороні яких зараховується до вислуги років для
призначення пенсії на пільгових умовах, встановлених для
військовослужбовців частин діючої армії;
5) колишні військовослужбовці, особи вільнонайманого складу,
а також колишні бійці винищувальних батальйонів, взводів і загонів
захисту народу та інших формувань, що брали безпосередню участь у
бойових операціях по ліквідації диверсійно-терористичних груп
фашистської Німеччини та інших незаконних формувань і груп на
території колишнього Союзу РСР;
6) працівники спеціальних формувань Народного комісаріату
шляхів, Народного комісаріату зв'язку, Народного комісаріату
охорони здоров'я, плаваючого складу промислових і транспортних
суден і льотно-підйомного складу авіації Народного комісаріату
рибної промисловості колишнього Союзу РСР, морського і річкового
флоту, льотно-підйомного складу авіації Головного управління
Північного морського шляху, переведені у період Великої
Вітчизняної війни на становище осіб, що перебували у лавах
Червоної Армії і виконували завдання в інтересах армії та флоту в
межах тилових кордонів діючих фронтів або оперативних зон діючих
флотів, а також члени екіпажів суден транспортного флоту, які були
захоплені в портах фашистської Німеччини 22 червня 1941 року на
порушення Конвенції про становище ворожих торгових суден на
початку воєнних дій (Гаага, 1907 рік);
7) особи, які в період Великої Вітчизняної війни перебували у
складі частин і підрозділів діючої армії та флоту як сини,
вихованці полків і юнги до досягнення ними повноліття;
8) особи, які брали участь у бойових діях проти фашистської
Німеччини та її союзників у роки другої світової війни на
території інших держав у складі армій союзників колишнього СРСР,
партизанських загонів, підпільних груп та інших антифашистських
формувань;
9) працівники сфери культурного обслуговування фронтів, які в
період Великої Вітчизняної війни або в період ведення бойових дій
в інших державах виступали перед воїнами діючих армій, флотів,
військових з'єднань і контингентів;
10) особи, які в період з 8 вересня 1941 року по 27 січня
1944 року працювали на підприємствах, в установах і організаціях
міста Ленінграда і нагороджені медаллю "За оборону Ленінграда", та
особи, нагороджені знаком "Жителю блокадного Ленінграда", а також
особи, які з 30 жовтня 1941 року по 4 липня 1942 року брали участь
у обороні міста Севастополя і нагороджені медаллю "За оборону
Севастополя"; { Пункт 10 статті 6 в редакції Закону N 2202-IV
( 2202-15 ) від 18.11.2004 }
11) особи, які у складі груп піротехнічних робіт (груп розмінування)
залучалися до безпосереднього виконання завдань щодо розмінування
(виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів
на території України, та особи, які на мінних тральщиках брали участь у
траленні бойових мін у територіальних і нейтральних водах у воєнний і повоєнний час; {Пункт 11 частини першої статті 6 в редакції Закону № 426-VIII від 14.05.2015}
   12) особи, які у неповнолітньому віці були призвані чи 
добровільно вступили до лав Радянської Армії і Військово-Морського
Флоту під час військових призовів 1941-1945 років; { Пункт 12
частини першої статті 6 в редакції Закону N 3505-IV ( 3505-15 )
від 23.02.2006 }
13) військовозобов'язані, які призивалися на навчальні збори
і направлялися до Афганістану в період ведення там бойових дій;
14) військовослужбовці автомобільних батальйонів, які
направлялися до Афганістану для доставки вантажів у цю країну в
період ведення там бойових дій;
15) військовослужбовці льотного складу, які здійснювали
вильоти на бойові завдання до Афганістану з території колишнього
Союзу РСР;
16) вояки Української повстанчої армії, які брали участь у
бойових діях проти німецько-фашистських загарбників на тимчасово
окупованій території України в 1941-1944 роках, які не вчинили
злочинів проти миру і людства та реабілітовані відповідно до
Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в
Україні" ( 962-12 );
17) військовослужбовці та особи, які були зараховані до
частин місцевої протиповітряної оборони Народного Комісаріату
внутрішніх справ колишнього Союзу РСР і брали безпосередню участь
у відбиванні ворожих нальотів, ліквідації наслідків бомбардувань
та артилерійських обстрілів, що здійснювалися спеціально
сформованими частинами; { Частину першу статті 6 доповнено пунктом
17 згідно із Законом N 2349-III ( 2349-14 ) від 05.04.2001 }
18) особи, які у складі формувань народного ополчення брали
участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни; { Частину
першу статті 6 доповнено пунктом 18 згідно із Законом N 727-V
( 727-16 ) від 13.03.2007 }
19) військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та
працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України,
Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України,
Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної
служби транспорту, військовослужбовці військових прокуратур,
особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного
забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику,
державну політику у сфері державної митної справи, поліцейські,
особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці,
працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної
охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно
до законів України військових формувань, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у
період її проведення;
{Абзац перший пункту 19 частини першої статті 6 в редакції
Закону № 291-VIII від 07.04.2015; із змінами, внесеними згідно
із Законами № 901-VIII від 23.12.2015, № 965-VIII від 02.02.2016}
Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним
в абзаці першому цього пункту, категорії таких осіб та терміни їх участі
(забезпечення проведення) в антитерористичній операції, а також райони
антитерористичної операції визначає Кабінет Міністрів України;
{Частину першу статті 6 доповнено пунктом 19 згідно із Законом
№ 1233-VII від 06.05.2014; в редакції Закону № 1547-VII від 01.07.2014}

20) особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або
самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в
подальшому такі добровольчі формування були включені до складу
Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України,
Національної гвардії України та інших утворених відповідно
до законів України військових формувань та правоохоронних органів.
Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці
першому цього пункту, категорії таких осіб, терміни їх участі в антитерористичній
операції чи в забезпеченні її проведення, а також райони антитерористичної операції
визначаються Кабінетом Міністрів України.

{Частину першу статті 6 доповнено пунктом 20 згідно із Законом № 291-VIII від 07.04.2015}

   { Частину другу статті 6 виключено на підставі Закону 
N 2256-IV ( 2256-15 ) від 16.12.2004 }
{ Стаття 6 в редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 }
Стаття 7. Особи, які належать до інвалідів війни
До інвалідів війни належать особи з числа військовослужбовців
діючої армії та флоту, партизанів, підпільників, працівників, які
стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва,
захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання
обов'язків військової служби (службових обов'язків) чи пов'язаних
з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях,
підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних
такими законодавством України, в районі воєнних дій, на
прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних
рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період
громадянської та Великої Вітчизняної воєн або з участю в бойових
діях у мирний час.
До інвалідів війни належать також інваліди з числа:
1) військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, які
стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання
інших обов'язків військової служби, пов'язаних з перебуванням на
фронті в інші періоди, з ліквідацією наслідків Чорнобильської
катастрофи, ядерних аварій, ядерних випробувань, з участю у
військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, іншим
ураженням ядерними матеріалами;
2) осіб начальницького і рядового складу органів Міністерства
внутрішніх справ і органів Комітету державної безпеки колишнього
Союзу РСР, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки
України, Служби зовнішньої розвідки України та інших військових
формувань, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання службових
обов'язків, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,
ядерних аварій, ядерних випробувань, участі у військових навчаннях
із застосуванням ядерної зброї, інших уражень ядерними
матеріалами; ( Пункт 2 частини другої статті 7 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005 )

( Пункт 3 частини другої статті 7 виключено на підставі
Закону N 2256-IV ( 2256-15 ) від 16.12.2004 )

4) осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших
ушкоджень здоров'я, одержаних у районах бойових дій у період
Великої Вітчизняної війни та від вибухових речовин, боєприпасів і
військового озброєння у повоєнний період, а також під час
виконання робіт, пов'язаних з розмінуванням боєприпасів часів
Великої Вітчизняної війни незалежно від часу їх виконання;
5) осіб, які стали інвалідами внаслідок воєнних дій
громадянської та Великої Вітчизняної воєн або стали інвалідами із
зазначених причин у неповнолітньому віці у воєнні та повоєнні
роки;
6) військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, а також
колишніх бійців винищувальних батальйонів, взводів і загонів
захисту народу та інших осіб, які брали безпосередню участь у
бойових операціях по ліквідації диверсійно-терористичних груп та
інших незаконних формувань на території колишнього Союзу РСР і
стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва,
одержаних під час виконання службових обов'язків у цих
батальйонах, взводах і загонах у період з 22 червня 1941 року по
31 грудня 1954 року;
7) учасників бойових дій на території інших держав, які стали
інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах;
8) осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час
Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, та осіб, які у
неповнолітньому віці були призвані чи добровільно вступили до лав
Радянської Армії і Військово-Морського Флоту під час військових
призовів 1941-1945 років і стали інвалідами внаслідок загального
захворювання або захворювання, отриманого під час проходження
військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної
безпеки, інших військових формуваннях; { Частину другу статті 7
доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 760-IV ( 760-15 ) від
15.05.2003; в редакції Законів N 1770-IV ( 1770-15 ) від
15.06.2004, N 2939-IV ( 2939-15 ) від 05.10.2005, N 1439-VI
( 1439-17 ) від 03.06.2009 }
9) осіб, залучених до складу формувань Цивільної оборони, які
стали інвалідами внаслідок захворювань, пов'язаних з ліквідацією
наслідків Чорнобильської катастрофи. ( Частину другу статті 7
доповнено пунктом 9 згідно із Законом N 1770-IV ( 1770-15 ) від
15.06.2004 ) ( Стаття 7 в редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 )

10) осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва,
контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі
у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада
2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти
режиму Януковича (далі - Революція Гідності), та які звернулися
за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по
30 квітня 2014 року.
Абзац перший цього пункту не поширюється на працівників міліції,
осіб, які проходили службу в правоохоронних органах спеціального
призначення, військовослужбовців внутрішніх військ, Збройних Сил
України та інших військових формувань, які отримали інвалідність
внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я,
одержаних при виконанні службових обов'язків, пов'язаних
з подіями Революції Гідності.
Участь осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту,
у Революції Гідності та отримання ними під час Революції
Гідності поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я
встановлюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Зв'язок інвалідності з пораненнями, каліцтвом, контузією чи іншим
ушкодженням здоров'я, отриманими особами, зазначеними в абзац
і першому цього пункту, під час участі у Революції Гідності,
встановлюється за результатами медико-соціальної експертизи
в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Порядок надання статусу інваліда війни особам, зазначеним
в абзаці першому цього пункту, визначає Кабінет Міністрів України;
{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 10 згідно із
Законом № 175-VIII від 10.02.2015}

11) військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних)
та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України,
Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України,
Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної
служби транспорту, військовослужбовців військових прокуратур,
осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного
забезпечення зон проведення антитерористичної операці
ї центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, державну політику у сфері державної митної
справи, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу,
військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх
справ України, Управління державної охорони України,
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
Державної пенітенціарної служби України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань,
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України та стали інвалідами внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої
участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції
у період її проведення, а також працівників підприємств, установ,
організацій, які залучалися до забезпечення проведення
антитерористичної операції та стали інвалідами внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення
антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення;
{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 11 згідно із
Законом № 291-VIII від 07.04.2015; із змінами, внесеними згідно
із Законами № 901-VIII від 23.12.2015, № 965-VIII від 02.02.2016}

12) осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва,
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих формувань,
що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому
такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України,
Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії
України та інших утворених відповідно до законів України військових
формувань та правоохоронних органів;
{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 12 згідно із Законом № 291-VIII від 07.04.2015;
із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015}

13) осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва,
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення
у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для
захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в
подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних
Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції,
Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України
військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання
антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством
внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України
та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями
та правоохоронними органами.
Підставою для надання особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту,
статусу інваліда війни є (але не виключно):
а) клопотання про надання статусу інваліда війни керівника добровольчого
формування, до складу якого входила така особа. До клопотання додаються
документи, що підтверджують участь особи в антитерористичній операції, або
письмові свідчення не менш як двох свідків з числа осіб, які спільно з такою
особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника
бойових дій, або інваліда війни, або учасника війни відповідно до цього Закону;
б) довідка керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України,
Генерального штабу Збройних Сил України про виконання добровольчими
формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними
Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією,
Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів
України військовими формуваннями та правоохоронними органами,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
в) довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;
{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 13 згідно із Законом № 291-VIII від 07.04.2015;
із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015}

14) осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися
до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі
здійснювали волонтерську діяльність) та стали інвалідами внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної
операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення.
{Частину другу статті 7 доповнено пунктом 14 згідно із Законом № 291-VIII від 07.04.2015}
Порядок надання статусу інваліда війни особам, зазначеним у пунктах 11-14
частини другої цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 7 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 291-VIII від 07.04.2015}
   Стаття 8. Учасники війни 
Учасниками війни визнаються військовослужбовці, які в період
війни проходили військову службу у Збройних Силах колишнього СРСР,
трудівники тилу, а також інші особи, передбачені цим Законом.
Стаття 9. Особи, які належать до учасників війни
Учасниками війни вважаються:
1) військовослужбовці, які проходили військову службу у
Збройних Силах, військах і органах Міністерства внутрішніх справ,
Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР чи в арміях його
союзників у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та
війни 1945 року з імперіалістичною Японією або навчались у цей
період у військових училищах, школах і на курсах; ( Пункт 1 статті
9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2344-IV ( 2344-15 )
від 13.01.2005 )
2) особи, які в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945
років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією працювали в
тилу на підприємствах, в установах, організаціях, колгоспах,
радгоспах, індивідуальних сільських господарствах, на спорудженні
оборонних рубежів, заготівлі палива, продуктів, переганяли худобу,
навчались у цей період у ремісничих, залізничних училищах, школах
і училищах фабрично-заводського навчання та інших закладах
професійно-технічної освіти, на курсах професійної підготовки або
під час навчання в школах, вищих і середніх спеціальних навчальних
закладах працювали в народному господарстві та на відбудові
об'єктів господарського і культурного призначення.
До учасників війни належать також особи, які в період Великої
Вітчизняної війни працювали на територіях, що після 1944 року
ввійшли до складу колишнього Союзу РСР, а також громадяни, які за
направленням державних органів колишнього Союзу РСР працювали в
державах - союзницях СРСР. ( Абзац другий пункту 2 статті 9 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1219-IV ( 1219-15 ) від
02.10.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )
Особам, які народилися до 31 грудня 1932 року включно і з
поважних причин не мають можливості подати документи, що
підтверджують факт роботи в період війни, статус учасника війни
може бути встановлено за поданням відповідних комісій у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Особам, які народилися після 31 грудня 1932 року, статус
учасника війни може бути встановлено лише за наявності документів
та інших доказів, що незаперечно підтверджують факт роботи в
період війни.
Учасниками війни визнаються особи, нагороджені орденами і
медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну
військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни та війни
з імперіалістичною Японією; ( Пункт 2 статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2344-IV ( 2344-15 ) від 13.01.2005 )
3) члени груп самозахисту об'єктових і аварійних команд
місцевої протиповітряної оборони, народного ополчення, що діяли в
період Великої Вітчизняної війни;
4) особи, які в період Великої Вітчизняної війни перебували у
складі армії та флоту як сини, вихованці полків та юнги до
досягнення ними повноліття;

( Пункт 5 статті 9 виключено на підставі Закону N 2256-IV
( 2256-15 ) від 16.12.2004 )

6) працівники, які на контрактній основі направлялися на
роботу в держави, де велися бойові дії (включаючи Республіку
Афганістан у період з 1 грудня 1979 року по грудень 1989 року), і
не входили до складу обмеженого контингенту радянських військ;
7) дружини (чоловіки) військовослужбовців, які працювали за
наймом у державах, зазначених у пункті 6 цієї статті, в період
ведення бойових дій у них і не входили до складу обмеженого
контингенту радянських військ;
8) особи, які в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945
років відбували покарання в місцях позбавлення волі або перебували
в засланні і реабілітовані відповідно до чинного законодавства
України та колишнього СРСР;

( Пункт 9 статті 9 виключено на підставі Закону N 2256-IV
( 2256-15 ) від 16.12.2004 )

10) особи, які в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945
років добровільно подавали матеріальну, фінансову чи іншу допомогу
військовим частинам, госпіталям, партизанським загонам, підпільним
групам, іншим формуванням та окремим військовослужбовцям у їх
боротьбі проти німецько-фашистських загарбників за умови
незаперечного підтвердження цих фактів;
11) особи, які після 9 вересня 1944 року були переселені на
територію України з території інших країн; ( Статтю 9 доповнено
пунктом 11 згідно із Законом N 1219-IV ( 1219-15 ) від 02.10.2003
- набуває чинності з 01.01.2004 )
12) особи, які під час оборони міста Севастополя з 30 жовтня
1941 року по 4 липня 1942 року проживали на його території.
Доказами перебування на території обложеного Севастополя можуть
визнаватися посвідчення "Мешканець обложеного Севастополя
1941-1942 років" і "Юний захисник Севастополя 1941-1942 років",
довідки, показання свідків та інші документи, які подаються до
комісій, зазначених у абзаці третьому пункту 2 цієї статті.
{ Статтю 9 доповнено пунктом 12 згідно із Законом N 2202-IV
( 2202-15 ) від 18.11.2004; в редакції Закону N 3505-IV
( 3505-15 ) від 23.02.2006 }

13) працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися
та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної
операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції
у період її проведення, у порядку, встановленому законодавством.
Порядок надання статусу учасника війни особам, зазначеним в абзаці
першому цього пункту, категорії таких осіб, терміни їх участі у забезпеченні
проведення антитерористичної операції, а також райони антитерористичної
операції визначаються Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 9 доповнено пунктом 13 згідно із Законом № 291-VIII від 07.04.2015}
( Стаття 9 в редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 
Стаття 10. Особи, на яких поширюється чинність цього Закону
Чинність цього Закону поширюється на:
1) сім'ї військовослужбовців, партизанів, підпільників,
учасників бойових дій на території інших держав, прирівняних до
них осіб, зазначених у статтях 6 і 7 цього Закону, які загинули
(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання
інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), а також
внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті або
одержаного в період проходження військової служби чи на території
інших держав під час воєнних дій та конфліктів;
сім'ї військовослужбовців, осіб начальницького і рядового
складу, які призивалися на збори військовозобов'язаних
Міністерства оборони, органів внутрішніх справ і державної безпеки
колишнього Союзу РСР і загинули (померли) під час виконання
завдань по охороні громадського порядку при надзвичайних
ситуаціях, пов'язаних з антигромадськими проявами;
сім'ї загиблих під час Великої Вітчизняної війни осіб із
числа особового складу груп самозахисту об'єктових та аварійних
команд місцевої протиповітряної оборони, а також сім'ї загиблих
внаслідок бойових дій працівників госпіталів, лікарень та інших
медичних закладів; ( Абзац третій пункту 1 статті 10 в редакції
Закону N 2458-IV ( 2458-15 ) від 03.03.2005 )

сім'ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції,
захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

{Пункт 1 статті 10 доповнено новим абзацом згідно із Законом
№ 1538-VII від 19.06.2014; із змінами, внесеними згідно із
Законом № 901-VIII від 23.12.2015}

сім'ї осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно
залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної
операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність)
та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення
антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності),
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції
у період її проведення;

{Пункт 1 статті 10 доповнено новим абзацом згідно із Законом
№ 291-VIII від 07.04.2015}

сім'ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань,
що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали
безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва,
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо
в районах антитерористичної операції у період її проведення,
за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були
включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх
справ України, Національної гвардії України та інших утворених
відповідно до законів України військових формувань та
правоохоронних органів;{Пункт 1 статті 10 доповнено новим
абзацом згідно із Законом № 291-VIII від 07.04.2015}

сім'ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань,
що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності,
суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому
такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних
Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної
гвардії України та інших утворених відповідно до законів України
військових формувань та правоохоронних органів, загинули
(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії
чи каліцтва, одержаних під час виконання такими
добровольчими формуваннями завдань антитерористичної
операції у взаємодії із Збройними Силами України,
Міністерством внутрішніх справ України, Національною
гвардією України та іншими утвореними відповідно
до законів України військовими формуваннями та
правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо
в районах антитерористичної операції у період її проведення;
{Пункт 1 статті 10 доповнено новим абзацом згідно із
Законом № 291-VIII від 07.04.2015}

сім'ї військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних)
та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України,
Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України,
Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної
служби транспорту, військовослужбовців військових прокуратур,
осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного
забезпечення зон проведення антитерористичної операції
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, державну політику у сфері державної
митної справи, поліцейських, осіб рядового, начальницького
складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх
справ України, Управління державної охорони України,
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
Державної пенітенціарної служби України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань,
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо
в районах антитерористичної операції у період її проведення,
та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної
операції у період її проведення, а також сім'ї працівників
підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення
проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти),
померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних
під час забезпечення проведення антитерористичної операції
безпосередньо в районах та у період її проведення.

{Пункт 1 статті 10 доповнено новим абзацом згідно
із Законом № 291-VIII від 07.04.2015; із змінами,
внесеними згідно із Законами № 901-VIII від 23.12.2015,
№ 965-VIII від 02.02.2016}
Порядок надання статусу особи, на яку поширюється
чинність цього Закону, особам, зазначеним в абзацах
п'ятому - восьмому цього пункту, визначається Кабінетом
Міністрів України.

{Пункт 1 статті 10 доповнено новим абзацом згідно
із Законом № 291-VIII від 07.04.2015}

Підставою для надання особам, зазначеним в абзаці
сьомому цього пункту, статусу сім'ї, на яку поширюється
чинність цього Закону, є (але не виключно):
{Пункт 1 статті 10 доповнено новим абзацом згідно
із Законом № 291-VIII від 07.04.2015}

а) клопотання про надання статусу особи, на яку
поширюється чинність Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",
керівника добровольчого формування, до складу
якого входила особа, яка загинула (пропала безвісти)
чи померла. До клопотання додаються документи або
письмові свідчення не менш як двох свідків з числа осіб,
які спільно з такою особою брали участь в антитерористичній
операції та отримали статус учасника бойових дій, або
інваліда війни, або учасника війни відповідно до цього
Закону, що підтверджують участь загиблої (пропалої безвісти),
померлої особи в антитерористичній операції;

{Пункт 1 статті 10 доповнено новим абзацом згідно
із Законом № 291-VIII від 07.04.2015}

б) довідка керівника Антитерористичного центру
при Службі безпеки України, Генерального штабу
Збройних Сил України про виконання добровольчими
формуваннями завдань антитерористичної операції
у взаємодії із Збройними Силами України, Міністерством
внутрішніх справ України, Національною гвардією
України та іншими утвореними відповідно до законів
України військовими формуваннями та правоохоронними
органами, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення;

{Пункт 1 статті 10 доповнено новим абзацом згідно
із Законом № 291-VIII від 07.04.2015}

в) висновок медико-соціальної експертної комісії
про зв'язок смерті померлої особи з участю в антитерористичній
операції;

{Пункт 1 статті 10 доповнено новим абзацом згідно
із Законом № 291-VIII від 07.04.2015}

сім’ї осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва,
контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час
участі у Революції Гідності.
{Пункт 1 статті 10 доповнено новим абзацом згідно
із Законом № 715-VIII від 06.10.2015}

Абзац чотирнадцятий цього пункту не поширюється
на сім’ї працівників міліції, осіб, які проходили службу
в правоохоронних органах спеціального призначення,
військовослужбовців внутрішніх військ, Збройних Сил
України та інших військових формувань, які загинули
або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи
інших ушкоджень здоров’я, одержаних при виконанні
службових обов’язків, пов’язаних з подіями Революції Гідності.

{Пункт 1 статті 10 доповнено новим абзацом згідно із
Законом № 715-VIII від 06.10.2015}
   До членів сімей загиблих (тих,  які  пропали  безвісти) 
військовослужбовців, партизанів та інших осіб, зазначених у цій
статті, належать:
утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у
зв'язку з цим виплачується пенсія;
батьки;
один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від
того, виплачується йому пенсія чи ні;
діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
діти, які мають свої сім'ї, але стали інвалідами до
досягнення повноліття;
діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти;
2) дружин (чоловіків) померлих інвалідів Великої Вітчизняної
війни, а також дружин (чоловіків) померлих учасників війни і
бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя
інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з
інших причин, які не одружилися вдруге.
На дружин (чоловіків) померлих інвалідів війни, учасників
бойових дій, партизанів, підпільників і учасників війни,
нагороджених орденами і медалями колишнього Союзу РСР за
самовіддану працю і бездоганну військову службу, визнаних за життя
інвалідами, чинність цієї статті поширюється незалежно від часу
смерті інваліда;
3) дружин (чоловіків), які не одружилися вдруге, батьків,
неповнолітніх дітей померлих учасників бойових дій, партизанів,
підпільників, військовослужбовців та учасників війни, які
проходили службу у військових підрозділах, частинах, штабах і
установах, що входили до складу діючої армії в період Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1938, 1939, 1945 років
з імперіалістичною Японією, нагороджених за бойові дії державними
нагородами та орденами і медалями колишнього Союзу РСР (крім
ювілейних); { Статтю 10 доповнено пунктом 3 згідно із Законом
N 2344-IV ( 2344-15 ) від 13.01.2005; в редакції Закону N 880-VI
( 880-17 ) від 15.01.2009 }
4) дітей померлих учасників бойових дій, які навчаються за
денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів
акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до
закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення
ними 23 років. ( Статтю 10 доповнено пунктом 4 згідно із Законом
N 3174-IV ( 3174-15 ) від 01.12.2005 )
( Стаття 10 в редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 )
Стаття 11. Особи, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною

Особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
вважаються особи, нагороджені орденом Героїв Небесної
Сотні, Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена
Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями "За відвагу",
а також Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за
працю в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

{Стаття 11 в редакції Закону № 488/95-ВР від 22.12.95;
із змінами, внесеними згідно із Законом № 1661-VII від 02.09.2014}
 
              Розділ III 
ПІЛЬГИ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ ТА ГАРАНТІЇ
ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
{ Установити, що у 2007 році виплата щорічної разової допомоги
здійснюється у таких розмірах: інвалідам I групи - 450 гривень,
інвалідам II групи - 360 гривень, інвалідам III групи - 300
гривень; учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім в'язням
концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання,
а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового
тримання їх батьків, - 280 гривень; особам, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, - 450 гривень; членам сімей загиблих
та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни та дружинам
(чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і
жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами, -
150 гривень; учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних
таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були
насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів,
підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським
режимом у тилу ворога - 55 гривень згідно із Законом N 489-V
( 489-16 ) від 19.12.2006; додатково див. Рішення Конституційного
Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
{ Установити, що у 2006 році виплата щорічної разової допомоги
здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи - 400
гривень, інвалідам війни II групи - 330 гривень, інвалідам війни
III групи - 270 гривень, учасникам бойових дій - 250 гривень,
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 400
гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих
учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя
інвалідами, - 130 гривень, учасникам війни - 50 гривень згідно із
Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 }
{ Установити, що у 2005 році виплата щорічної разової допомоги
здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи - 400
гривень, інвалідам війни II групи - 330 гривень, інвалідам війни
III групи - 270 гривень, учасникам бойових дій - 250 гривень,
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 400
гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих
учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя
інвалідами, - 130 гривень, учасникам війни - 50 гривень згідно із
Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 }
{ Установити, що пільги щодо прибуткового податку учасникам
бойових дій, інвалідам війни, особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється чинність Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", надаються в межах п'ятнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів за кожний повний місяць згідно із Законом
N 3898-12 від 01.02.94 }
Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та
особам, прирівняним до них
Учасникам бойових дій (статті 5, 6) надаються такі пільги: 1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів,
імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за
рецептами лікарів; ( Пункт 1 частини першої статті 12 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2344-IV ( 2344-15 ) від 13.01.2005 ) 2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком
протезування з дорогоцінних металів); 3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або
одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного
лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати
компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування
визначаються Кабінетом Міністрів України; { Пункт 3 частини першої
статті 12 в редакції Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } 4) 75-процентна знижка плати за користування житлом
(квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством
(21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно
проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку
плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю); ( Пункт 4 частини
першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 488/95-ВР від 22.12.95, в редакції Закону N 52-IV ( 52-15 ) від
04.07.2002 ) 5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними
послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та
скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх
норм споживання. ( Абзац перший пункту 5 частини першої статті 12
із змінами, внесеними згідно із Законом N 2878-IV ( 2878-15 ) від
08.09.2005 ) Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати
за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну
особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і
має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю. Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб,
надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання
житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі
(42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати,
та 21 кв. метр на сім'ю); ( Пункт 5 частини першої статті 12 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95, в
редакції Закону N 52-IV ( 52-15 ) від 04.07.2002 ) 6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого,
в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які
проживають у будинках, що не мають центрального опалення; 7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом загального користування в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських
маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних
незалежно від відстані та місця проживання; ( Пункт 7 частини
першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 488/95-ВР від 22.12.95; в редакції Закону N 2344-IV ( 2344-15 )
від 13.01.2005 ) 8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу
виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та
госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем
роботи; ( Пункт 8 частини першої статті 12 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 ) 9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням
необхідних спеціалістів; 10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних
закладах, аптеках та першочергова госпіталізація; 11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі
100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу
роботи;
12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них
час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням
заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;
{Пункт 12 статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 426-VIII від 14.05.2015}
   13) переважне право на залишення на роботі при скороченні 
чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі
ліквідації підприємства, установи, організації; 14) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які
потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення
земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва,
садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і
квартир цих осіб та забезпечення їх паливом. Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або
каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків
військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за
рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами
та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних
адміністрацій, - протягом двох років з дня взяття на квартирний
облік; { Абзац другий пункту 14 частини першої статті 12 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95; в
редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 15) одержання позики на будівництво, реконструкцію або
капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання
їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво
або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з
погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після
закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який
визначається Кабінетом Міністрів України; ( Пункт 15 частини
першої статті 12 в редакції Закону N 2344-IV ( 2344-15 ) від
13.01.2005 )
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон П'ятниця, 22 жовтня 1993 3551-XII
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"