Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 796-XII від 28.02.1991р. «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 • Версія для друку
 •  
 
3) першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних 
закладах та аптеках;
4) позачергове щорічне безплатне забезпечення
санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової
допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове
перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на
провадження господарської діяльності з медичної практики, за
надання послуг із санаторно-курортного лікування чи одержання за
їх бажанням грошової компенсації у розмірі середньої вартості
путівки в Україні;
право вільного вибору санаторно-курортного закладу
відповідного профілю чи закладу відпочинку, які мають ліцензію на
провадження господарської діяльності з медичної практики, та, за
бажанням, здійснення доплати за надання додаткових послуг за
рахунок власних коштів у разі недостатності суми щорічної грошової
допомоги для компенсації вартості путівок на санаторно-курортне
лікування чи відпочинок у вибраному закладі. Санаторно-курортні
заклади незалежно від форми власності зобов'язані надавати
санаторно-курортні та оздоровчі послуги шляхом безготівкових
розрахунків.
Порядок надання щорічної грошової допомоги та здійснення
доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації в
розмірі середньої вартості путівки в Україні встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Розмір щорічної грошової допомоги, щорічний розмір середньої
вартості путівки в Україні визначаються законом про Державний
бюджет України на відповідний рік. { Пункт 4 частини першої статті 20 в редакції Закону N 5062-VI
( 5062-17 ) від 05.07.2012 }
5) користування при виході на пенсію та зміні місця роботи
поліклініками, до яких вони були прикріплені під час роботи;
6) щорічне медичне обслуговування, диспансеризація із
залученням необхідних спеціалістів, лікування в спеціалізованих
стаціонарах;
7) переважне право залишення на роботі при вивільненні
працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і
праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або
перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні
чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування.
У разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією,
реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи,
організації, скороченням чисельності або штату працівників їм
виплачується допомога в розмірі трикратної середньомісячної
заробітної плати, а також зберігається за їх бажанням посадовий
оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці роботи, але не
більше одного року. Їм також гарантується працевлаштування з
урахуванням їх побажань або можливість навчання нових професій
(спеціальностей) із збереженням у встановленому порядку середньої
заробітної плати за останнім місцем роботи за весь період
перепідготовки, але не більше одного року.
При переведенні у зв'язку із станом здоров'я на
нижчеоплачувану роботу зазначеним працівникам виплачується різниця
між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі до
встановлення інвалідності або одужання, але не більше одного
року; { Пункт 7 частини першої статті 20 в редакції Закону N 2532-12 від
01.07.92 }
8) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі
100 процентів середньої заробітної плати незалежно від
страхового стажу; { Пункт 8 частини першої статті 20 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003 }
9) виплата працюючим інвалідам допомоги по тимчасовій
непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців у
календарному році;
10) позачергове забезпечення жилою площею осіб, які
потребують поліпшення житлових умов (включаючи сім'ї загиблих або
померлих громадян). Особи, зазначені в цьому пункті,
забезпечуються жилою площею протягом року з дня подання заяви, для
чого місцеві ради щорічно виділяють 15 відсотків усього
збудованого житла (в тому числі підприємствами, установами,
організаціями незалежно від форми власності). Кабінет Міністрів
України щорічно виділяє обласним державним адміністраціям цільовим
призначенням капітальні вкладення відповідно до кількості сімей,
що потребують поліпшення житлових умов. Фінансування будівництва
здійснюється з Державного бюджету України. { Абзац перший пункту
10 частини першої статті 20 в редакції Закону N 230/96-ВР від
06.06.96; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI
( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
Крім загальних підстав, передбачених законодавством України,
такими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються особи,
які забезпечені жилою площею нижче рівня середньої забезпеченості
громадян у даному населеному пункті або які проживають у
комунальних квартирах.
Особам, які перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня
або стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, які
потребують поліпшення житлових умов, надається додаткова жила
площа у вигляді окремої кімнати. { Абзац третій пункту 10 частини
першої статті 20 в редакції Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 }
Сім'я, що втратила годувальника внаслідок Чорнобильської
катастрофи, має право на додаткову жилу площу, порядок надання і
розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.
Передбаченими цим пунктом пільгами щодо забезпечення житлом
громадяни мають право скористатися лише один раз; { Пункт 10
частини першої статті 20 доповнено абзацом п'ятим згідно із
Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }
11) 50-процентна знижка плати за користування житлом
(квартирної плати, плати за утримання будинків), комунальними
послугами (газ, електрична і теплова енергія, водопостачання,
водовідведення та інші послуги) у межах середніх норм споживання,
передбачених законом, телефоном (абонентна плата, оплата послуг
електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів
при посекундному обліку їх тривалості). Зазначені у цьому пункті
пільги надаються також членам сімей громадян, постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживають у жилих
будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм,
передбачених законом. До членів сімей громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, належать: дружина (чоловік),
неповнолітні діти, непрацездатні батьки, особа, яка проживає разом
з постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи особою -
інвалідом I групи та доглядає за нею, за умови, що ця особа не
перебуває у шлюбі; особа, яка знаходиться під опікою або
піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом
з ним. { Абзац перший пункту 11 частини першої статті 20 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2532-12 від 01.07.92; в
редакції Законів N 230/96-ВР від 06.06.96, N 2400-III ( 2400-14 )
від 26.04.2001, N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }

{ Абзац другий пункту 11 частини першої статті 20 виключено
на підставі Закону N 2400-III ( 2400-14 ) від 26.04.2001 }

Особам, які проживають у будинках, що не мають центрального
опалення, відшкодовується 50 процентів вартості палива, придбаного
в межах норм, встановлених для продажу населенню.
У разі проживання у гуртожитку оплата за проживання
провадиться у розмірі 50 процентів встановленої плати; { Пункт 11
частини першої статті 20 доповнено абзацом четвертим згідно із
Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }
12) передача безплатно в приватну власність займаних ними та
їх сім'ями квартир (будинків) державного та громадського житлового
фонду незалежно від того, чи є зазначена особа наймачем чи членом
сім'ї наймача. Зазначена пільга може бути використана один раз;
{ Пункт 12 частини першої статті 20 в редакції Закону N 230/96-ВР
від 06.06.96 }
13) позачергове безоплатне забезпечення автомобілем інвалідів
I групи незалежно від наявності медичних показань та інвалідів II
групи за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем,
відсутності у них протипоказань до керування автомобілем;
позачергове пільгове забезпечення автомобілем інвалідів II групи
за наявності медичних показань та протипоказань до керування з
правом передачі керування автомобілем члену сім'ї. Інваліди II
групи за відсутності відповідних медичних показань мають право на
безоплатне або на пільгових умовах забезпечення автомобілем, а
також інваліди III групи за наявності медичних показань - на
забезпечення автомобілем та відсутності протипоказань до керування
ним - на пільгових умовах у порядку загальної черги. Порядок та
умови забезпечення автомобілем визначаються Кабінетом Міністрів
України; { Пункт 13 частини першої статті 20 в редакції Законів
N 230/96-ВР від 06.06.96, N 1760-VI ( 1760-17 ) від 15.12.2009 }
14) забезпечення продуктами харчування за медичними нормами з
обов'язковим прикріпленням до відповідних магазинів за місцем
проживання. Зазначеним особам компенсується 50 процентів вартості
продуктів харчування за медичними нормами, встановлюваними
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони здоров'я;
15) безплатне користування всіма видами міського та приміського
транспорту (крім таксі, в яких число посадочних місць для пасажирів
не більше 9) на території України за наявності посвідчення встановленого
зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати
проїзду - також електронного квитка, який видається на безоплатній
основі;
{ Пункт 15 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 2532-12 від 01.07.92, в редакції Закону № 230/96-ВР від 06.06.96;
із змінами, внесеними згідно із Законом № 1812-VIII від 17.01.2017 }
16) одержання лікарняного листка на весь період лікування в
санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням
часу проїзду туди й назад, з виплатою допомоги по державному
соціальному страхуванню незалежно від того, ким і за чий рахунок
видано путівку;
17) позачергове обов'язкове забезпечення їх дітей місцями у
дошкільних закладах незалежно від відомчої підпорядкованості;
18) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до
бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;
{ Пункт 18 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно з
Декретом N 43-93 від 30.04.93, Законами N 498/95-ВР від 22.12.95,
N 581/96-ВР від 11.12.96; в редакції Закону N 2756-VI ( 2756-17 )
від 02.12.2010 }
19) безплатний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту
України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним,
або водним транспортом з правом першочергового придбання квитків;
{ Пункт 19 частини першої статті 20 в редакції Закону N 2532-12
від 01.07.92 }
20) обов'язкове (протягом року після подання заяви)
відведення місцевими радами земельних ділянок для індивідуального
житлового будівництва для тих, хто потребує поліпшення житлових
умов та перебуває на квартирному обліку, а також відведення
земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства,
садівництва і городництва, будівництва індивідуальних гаражів і
дач; { Пункт 20 частини першої статті 20 в редакції Закону
N 230/96-ВР від 06.06.96; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }

{ Пункт 21 частини першої статті 20 виключено на підставі
Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

22) використання чергової відпустки у зручний для них час, а
також отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної
плати строком 14 робочих днів на рік; 23) позачерговий протягом року вступ до житлово-будівельних
(житлових) кооперативів для тих, хто потребує поліпшення житлових
умов, до кооперативів по будівництву та експлуатації колективних
гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічного
обслуговування, до садівницьких товариств, а також право на
позачергове придбання садових будинків або матеріалів для їх
будівництва, для індивідуальної забудови. У випадку одержання
житла права, передбачені пунктом 10 цієї статті, втрачаються, якщо
житлові умови поліпшились настільки, що відпали підстави для
надання іншого жилого приміщення. Передбаченими цим пунктом пільгами по забезпеченню житлом
громадяни мають право скористатися один раз; { Пункт 23 частини першої статті 20 в редакції Закону N 230/96-ВР
від 06.06.96 }
24) першочергове обслуговування на підприємствах, в
установах, організаціях зв'язку, технічного обслуговування і
ремонту транспортних засобів, служби побуту, торгівлі,
громадського харчування, житлово-комунального господарства,
міжміського транспорту; 25) першочергове придбання промислових товарів підвищеного
попиту, в тому числі легкового автомобіля, мотоцикла, моторного
човна, телевізора, холодильника, меблів, пральної машини, пилососа
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 26) вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти,
професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного
навчання з обов'язковим наданням гуртожитку на час навчання тим,
хто не має житла, і виплатою соціальної стипендії в порядку та розмірах,
встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця навчання
на території України. Особи, які закінчили середні та професійно-технічні
заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без
екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами
співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави;

{ Пункт 26 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 2532-12 від 01.07.92; в редакції Закону № 230/96-ВР від 06.06.96;
із змінами, внесеними згідно із Законом № 107-VI від 28.12.2007 -
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; із змінами, внесеними згідно
із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016}
27) позачергове влаштування в заклади соціального захисту, а
також на обслуговування службами соціального захисту вдома, якщо
хворий не має близьких родичів, які проживають з ним. У разі неможливості організації такого обслуговування
закладами соціального захисту відшкодовуються витрати, пов'язані з
доглядом за хворим; { Пункт 27 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }
28) позачергове встановлення телефону з оплатою 50 процентів
вартості його встановлення;

{ Пункт 29 частини першої статті 20 виключено на підставі
Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{ Пункт 30 частини першої статті 20 виключено на підставі
Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

31) оплата лікарняних листків по тимчасовій непрацездатності
особам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, нараховується за їх бажанням з середнього
фактичного заробітку, який вони одержували під час роботи по
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, без обмеження
двома тарифними ставками або посадовими окладами. У такому ж порядку оплата лікарняних листків провадиться і
особам, тимчасова непрацездатність яких настала внаслідок
загального захворювання.

{ Пункт 32 частини першої статті 20 виключено на підставі
Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 }

Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 цієї статті,
поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян,
віднесених до категорії 1, смерть яких пов'язана з Чорнобильською
катастрофою. Пільги, передбачені пунктом 26 цієї статті, поширюються
на неповнолітніх дітей громадян, віднесених до категорії 1. Пільги,
передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 цієї статті,
надаються дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть
якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну
(на час опікунства) дітей померлого. Дружині (чоловіку) померлого
громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою,
а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

{ Частина друга статті 20 в редакції Закону N 230/96-ВР
від 06.06.96; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2400-III
( 2400-14 ) від 26.04.2001, N 2321-IV ( 2321-15 ) від 12.01.2005 }

Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27
частини першої цієї статті, надаються дружинам (чоловікам),
якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян,
смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій,
у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням
ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них
регламентних робіт. Дружинам (чоловікам) зазначеної категорії
померлих громадян видається посвідчення у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 20 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1339-VIII від 21.04.2016}
   Стаття 21. Компенсації та пільги громадянам, 
віднесеним до категорії 2
Особам, віднесеним до категорії 2 (пункт 2 статті 14),
надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: { Абзац
перший частини першої статті 21 в редакції Закону N 230/96-ВР від
06.06.96 }
{ Дію пункту 1 частини першої статті 21 зупинено на 2007 рік
в частині надання безпроцентних та пільгових позик згідно із
Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006; додатково див. Рішення
Конституційного Суду N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }
{ Дію пункту 1 частини першої статті 21 зупинено на 2006 рік в
частині надання безпроцентних та пільгових позик згідно із Законом
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 } { Дію пункту 1 статті 21
зупинено на 2001 рік в частині одержання безпроцентної позики на
індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво з розрахунку
13,65 квадратного метра на кожного члена сім'ї з погашенням 50
процентів позики за рахунок державного бюджету, а також
безпроцентної позики для будівництва садових будинків та
благоустрою садових ділянок, будівництва індивідуальних гаражів
громадянами, віднесеними до категорії 1 осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також надання безпроцентної
позики для організації підприємницької діяльності, селянського
(фермерського) господарства громадянам, віднесеним до категорії 1
і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000 } { Дію
пункту 1 статті 21 зупинено на 2000 рік в частині одержання
безпроцентної позики на індивідуальне житлове (кооперативне)
будівництво з розрахунку 13,65 квадратного метра на кожного члена
сім'ї з погашенням 50 процентів позики за рахунок державного
бюджету, а також безпроцентної позики для будівництва садових
будинків та благоустрою садових ділянок, будівництва
індивідуальних гаражів громадянами, віднесеними до категорії 1
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також
надання безпроцентної позики для організації підприємницької
діяльності, селянського (фермерського) господарства громадянам,
віднесеним до категорії 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи згідно із Законом N 1458-III ( 1458-14 )
від 17.02.2000 } { Дію пункту 1 статті 21 зупинено на 1999 рік в
частині одержання безпроцентної позики на індивідуальне житлове
(кооперативне) будівництво з розрахунку 13,65 квадратного метра на
кожного члена сім'ї з погашенням 50 процентів позики за рахунок
державного бюджету, а також безпроцентної позики для будівництва
садових будинків та благоустрою садових ділянок, будівництва
індивідуальних гаражів громадянами, віднесеними до категорії 1
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також
надання безпроцентної позики для організації підприємницької
діяльності, селянського (фермерського) господарства громадянам,
віднесеним до категорії 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи згідно із Законом N 378-XIV ( 378-14 )
від 31.12.98 }
1) пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12,
17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 статті 20; { Пункт
1 частини першої статті 21 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2532-12 від 01.07.92, N 230/96-ВР від 06.06.96 } { Зупинено дію з 06.01.93 пункту 1 частини першої статті 21 щодо
пільги, передбаченої пунктом 18 статті 20 цього Закону згідно з
Декретом N 43-93 від 30.04.93 }
{Пункт 2 частини першої статті 21 виключено на підставі
Закону № 76-VIII від 28.12.2014 - щодо набрання чинності
норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"}
3) позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують
поліпшення житлових умов. Крім загальних підстав, передбачених законодавством України,
такими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються особи,
які забезпечені жилою площею нижче рівня середньої забезпеченості
громадян у даному населеному пункті або які проживають у
комунальних квартирах. Сім'я, що втратила годувальника внаслідок Чорнобильської
катастрофи, має право на додаткову жилу площу, порядок надання і
розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України. Передбаченими цим пунктом пільгами щодо забезпечення житлом
громадяни мають право скористатися один раз; { Пункт 3 частини
першої статті 21 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом
N 230/96-ВР від 06.06.96 } 4) 50-процентна знижка вартості проїзду один раз на рік до
будь-якого пункту України і назад автомобільним, або повітряним,
або залізничним, або водним транспортом; { Пункт 4 частини першої
статті 21 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 } 5) першочергове встановлення телефону з оплатою 50 процентів
вартості його встановлення; 6) забезпечення продуктами харчування за фізіологічними
нормами з обов'язковим прикріпленням до відповідних магазинів за
місцем проживання. Зазначеним особам компенсується 25 процентів
вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами,
встановлюваними центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;
{ Пункт 6 частини першої статті 21 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 2532-12 від 01.07.92, N 230/96-ВР від 06.06.96 }

{ Пункт 7 частини першої статті 21 виключено на підставі
Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

8) відшкодування у встановленому законодавством порядку
втраченого заробітку, який вони мали до ушкодження здоров'я, якщо
захворювання або каліцтво, що виникли у зв'язку з виконанням
робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, призвели до стійкої втрати професійної працездатності (без
встановлення інвалідності), що встановлено уповноваженою медичною
комісією; { Пункт 8 частини першої статті 21 в редакції Закону
N 230/96-ВР від 06.06.96 } 9) безплатне користування всіма видами міського та приміського
транспорту (крім таксі) на території України для учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2,
за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження
автоматизованої системи обліку оплати проїзду - також електронного квитка,
який видається на безоплатній основі.

{ Пункт 9 частини першої статті 21 в редакції Закону № 2532-12 від 01.07.92;
із змінами, внесеними згідно із Законом № 1812-VIII від 17.01.2017 }
Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 статті 20,
поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених
до категорії 2, смерть яких пов'язана з Чорнобильською
катастрофою. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23
і 27 статті 20, надаються дружині (чоловіку) померлого
громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою,
або опікуну (на час опікунства) дітей померлого. Дружині
(чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з
Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого
видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України. { Частина друга статті 21 в редакції Закону N 230/96-ВР
від 06.06.96, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2400-III
( 2400-14 ) від 26.04.2001 }

Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 частини
першої статті 20, надаються дружинам (чоловікам), якщо та (той)
не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана
з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях,
у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні
ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт.
Дружинам (чоловікам) зазначеної категорії померлих громадян
видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 21 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1339-VIII від 21.04.2016}
   Стаття 22. Компенсації та пільги громадянам, 
віднесеним до категорії 3
Особам, віднесеним до категорії 3 (пункт 3 статті 14),
надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги: { Абзац
перший частини першої статті 22 в редакції Закону N 230/96-ВР від
06.06.96 } 1) пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 8, 17, 20,
27 статті 20, а також пунктом 7 статті 20 для учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії
3; { Пункт 1 статті 22 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 }
{Пункт 2 частини першої статті 22 виключено на підставі Закону
№ 76-VIII від 28.12.2014 - щодо набрання чинності норм зазначеного
Закону див. "Прикінцеві положення"}
3) щорічне отримання відпустки строком до 14 робочих днів без
збереження заробітної плати одному з батьків, які мають
неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон радіоактивного
забруднення; 4) першочерговий вступ до житлово-будівельних (житлових)
кооперативів для тих, хто потребує поліпшення житлових умов;
{ Пункт 4 частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 }

{ Пункт 5 частини першої статті 22 виключено на підставі
Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

6) зарахування поза конкурсом при одержанні позитивних
оцінок на вступних екзаменах у заклади освіти осіб з числа
потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на
територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання
згідно з планом цільової підготовки або договорами з
підприємствами. Зазначені особи навчаються за рахунок держави.

Студентам із числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи
гарантується надання гуртожитку, якщо вони не мають житла,
а також виплата соціальної стипендії в порядку та розмірах,
встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від місця
навчання на території України;

{Абзац другий пункту 6 частини першої статті 22 із змінами,
внесеними згідно із Законом № 107-VI від 28.12.2007 -
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; із змінами, внесеними згідно
із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016}
{Пункт 6 частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 2532-12 від 01.07.92; в редакції Закону № 230/96-ВР від 06.06.96}
   { Пункт 7 частини першої статті 22 виключено на підставі 
Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

8) пріоритетне забезпечення промисловими товарами тривалого
користування, перелік і порядок продажу яких визначається
Кабінетом Міністрів України; 9) взяття на квартирний облік громадян, які проживають у
комунальних квартирах, незалежно від розміру жилої площі; 10) передача в особисту власність жилих будинків та жилих
приміщень державного і громадського житлового фонду, в які
відселені або самостійно переселилися громадяни, відповідно до
статті 4 цього Закону, незалежно від розміру займаної площі; 11) передача громадянам, які відпрацювали на території зони
гарантованого добровільного відселення не менш як три роки,
безплатно в приватну власність квартир (будинків) державного та
громадського житлового фонду, які вони займають у цій зоні;
{ Пункт 11 частини першої статті 22 в редакції Закону N 230/96-ВР
від 06.06.96 }

{ Пункт 12 частини першої статті 22 виключено на підставі
Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

{Пункт 13 частини першої статті 22 виключено на підставі Закону
№ 76-VIII від 28.12.2014 - щодо набрання чинності норм зазначеного
Закону див. "Прикінцеві положення"}
14) відшкодування 50 процентів вартості палива, придбаного в
межах норм, встановлених для продажу населенню, особам, які
проживають на територіях радіоактивного забруднення до відселення
у будинках, що не мають центрального опалення; { Пункт 14 частини
першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 230/96-ВР від 06.06.96 } 15) звільнення від плати за землю. { Частину першу статті 22
доповнено пунктом 15 згідно із Законом N 3180-12 від 05.05.93 } Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 статті 20,
поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян з числа
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
віднесених до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською
катастрофою. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23
і 27 статті 20, надаються дружині (чоловіку) померлих громадян з
числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
віднесених до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською
катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлих
громадян. Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого
пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей
померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України. { Частина друга статті 22 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2532-12 від 01.07.92, в редакції Закону
N 230/96-ВР від 06.06.96, із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2400-III ( 2400-14 ) від 26.04.2001 }

Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 частини першої
та частиною другою цієї статті в частині пільг, передбачених
пунктами 1, 2, 11 статті 20, пунктом 14 частини першої цієї статті,
надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного
доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість
місяців не перевищує величини доходу, який дає право на
податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 22 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 76-VIII від 28.12.2014 -
щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"}

Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 частини першої статті 20,
надаються дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих
громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій,
у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї,
у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт.
Дружинам (чоловікам) зазначеної категорії померлих громадян видається
посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 22 доповнено частиною згідно із Законом № 1339-VIII від 21.04.2016}

{Статтю 23 виключено на підставі Закону № 76-VIII від 28.12.2014 -
щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"}
   Стаття 24. Пільги особам, які працювали за межами зони відчуження
на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором),
пов'язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Особи, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року
не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців
протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження
на роботах з особливо шкідливими умовами праці
(за радіаційним фактором), пов'язаними з ліквідацією
наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися
за урядовими завданнями, надаються гарантовані державою
пільги та компенсації, передбачені пунктами 1, 6, 8, 20 і 27 статті 20,
пунктом 15 статті 22.

Установити, що пільги, передбачені пунктом 1 статті 20,
надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного
доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців
не перевищує величини доходу, який дає право на податкову
соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

{Статтю 24 доповнено частиною другою згідно із Законом
№ 76-VIII від 28.12.2014 - щодо набрання чинності норм
зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"}

{Стаття 24 із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3180-12 від 5.05.93, № 2532-12 від 01.07.92;
в редакції Закону № 230/96-ВР від 06.06.96; із змінами,
внесеними згідно із Законом № 76-VIII від 28.12.2014 -
щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див. "Прикінцеві положення"}

{Щодо зупинення дії статті 24 див. Закони
№ 378-XIV від 31.12.98, № 1458-III від 17.02.2000, № 2120-III від 07.12.2000}
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Четвер, 28 лютого 1991 797-XII
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"