Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
  • Версія для друку
  •  
 
                             

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких інших осіб

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 29, ст.399 ) 
{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 2263-XII ( 2263-12 ) від 09.04.92, ВВР, 1992, N 29, ст.400 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Декретом
N 7-92 від 09.12.92, ВВР, 1993, N 5, ст. 34
Законами
N 3946-XII ( 3946-12 ) від 04.02.94, ВВР, 1994, N 24, ст.178
N 126/95-ВР від 06.04.95, ВВР, 1995, N 16, ст.111
N 358/95-ВР від 05.10.95, ВВР, 1995, N 34, ст.268
N 456/95-ВР від 23.11.95, ВВР, 1995, N 44, ст.327
N 103/96-ВР від 25.03.96, ВВР, 1996, N 17, ст. 73
N 534/96-ВР від 21.11.96, ВВР, 1997, N 4, ст. 23
N 85/98-ВР від 05.02.98, ВВР, 1998, N 26, ст.149
N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст.35
N 1081-XIV ( 1081-14 ) від 21.09.99, ВВР, 1999, N 48, ст.409
N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38
N 2981-III ( 2981-14 ) від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.125
N 3111-III ( 3111-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 33, ст.236
N 51-IV ( 51-15 ) від 04.07.2002, ВВР, 2002, N 35, ст.262
N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209
- набуває чинності 01.08.2003 року
N 1519-IV ( 1519-15 ) від 19.02.2004, ВВР, 2004, N 23, ст.320
N 1769-IV ( 1769-15 ) від 15.06.2004, ВВР, 2004, N 36, ст.447
N 1889-IV ( 1889-15 ) від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 50, ст.536
N 2255-IV ( 2255-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.107
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267 }
{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 8-рп/2005 ( v008p710-05 ) від 11.10.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
ст.96
N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.116
N 3475-IV ( 3475-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 30, ст.258
N 3591-IV ( 3591-15 ) від 04.04.2006, ВВР, 2006, N 37, ст.318
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 857-V ( 857-16 ) від 03.04.2007, ВВР, 2007, N 27, ст.361
N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.442
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року }
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 879-VI ( 879-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 24, ст.296
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, ВВР, 2009, N 36-37, ст.511
N 1567-VI ( 1567-17 ) від 25.06.2009, ВВР, 2010, N 1, ст.4
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272 }
{ Установити, що у 2011 році норми і положення статей 14, 22,
37 та частини третьої статті 43 цього Закону застосовуються
у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів
України виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету
Пенсійного фонду України на 2011 рік згідно із Законом
N 2857-VI ( 2857-17 ) від 23.12.2010 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011, ВВР, 2012, N 12-13, ст.82
N 3917-VI ( 3917-17 ) від 18.10.2011, ВВР, 2012, N 22, ст.216
N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст.208
N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 14, ст.89
N 5286-VI ( 5286-17 ) від 18.09.2012, ВВР, 2013, N 38, ст.499
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 6-7, ст.80
N 224-VII ( 224-18 ) від 14.05.2013, ВВР, 2014, N 11, ст.132
N 231-VII ( 231-18 ) від 14.05.2013, ВВР, 2014, N 11, ст.135
N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014, ВВР, 2014, N 20-21, ст.745
N 1169-VII ( 1169-18 ) від 27.03.2014, ВВР, 2014, N 20-21, ст.746
N 1194-VII ( 1194-18 ) від 09.04.2014, ВВР, 2014, N 25, ст.890
N 1241-VII ( 1241-18 ) від 06.05.2014, ВВР, 2014, N 27, ст.907
N 1243-VII ( 1243-18 ) від 06.05.2014, ВВР, 2014, N 27, ст.909
N 1275-VII ( 1275-18 ) від 20.05.2014, ВВР, 2014, N 29, ст.942 }

{ У тексті Закону слова "особи начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ" у всіх відмінках замінено
словами "особи, які мають право на пенсію за цим Законом"
у відповідних відмінках згідно із Законом
N 51-IV ( 51-15 ) від 04.07.2002 }
{ Статтю 39 Закону N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004
виключено на підставі Закону N 2392-IV ( 2392-15 )
від 01.02.2005.
Статтею 39 Закону N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004
встановлено, що особи, яким раніше призначено пенсії
відповідно до цього Закону, мають право на перерахунок
пенсій з урахуванням положень Закону N 1769-IV
( 1769-15 ) від 15.06.2004 та виплату 50 відсотків
перерахованої пенсії з 1 січня 2005 року, а з 1січня
2006 року - 100 відсотків перерахованої пенсії. У разі
якщо внаслідок перерахунку за нормами цього Закону
розмір пенсії або виплачуваної в період з 1 січня 2005
року до 1 січня 2006 року її частини зменшується,
пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі. }
{ Установити, що пенсії за вислугу років та пенсії в разі
втрати годувальника, які призначаються військовослужбовцям,
особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх
справ та деяким іншим особам, а також членам їх сімей
відповідно до цього Закону, не можуть бути нижче
100 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 )
від 20.12.2005 }
{ Установити, що розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за
особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій,
встановлених законодавством), призначених у 2006 році відповідно
до цього Закону, не може перевищувати 12 мінімальних пенсій за
віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ), згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від
20.12.2005 }
{ Установити, що з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії
або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням
надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги
та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до
пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих)
у 2006-2007 роках відповідно до цього Закону не може перевищувати
12 мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом
першим частини першої статті 28 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), а
по інших категоріях пенсіонерів розмір пенсії або щомісячного
довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень,
додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за
особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій,
встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2007
році, не може перевищувати 10 тисяч гривень на місяць згідно із
Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }
{ Установити, що звільненим у 2006-2007 роках особам офіцерського
складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової
служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право
на пенсію відповідно до цього Закону, та членам їх сімей до
грошового забезпечення для обчислення пенсій враховуються
відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням,
процентна надбавка за вислугу років у розмірах, встановлених за
останньою штатною посадою перед звільненням, а також щомісячні
додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати,
підвищення) та премії в розмірі, що визначаються за 24 останні
календарні місяці служби підряд перед звільненням у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України, згідно із Законом
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }

{ У тексті Закону слова "кримінально-виконавча система
України" у всіх відмінках замінено словами "Державна
кримінально-виконавча служба України" у відповідних
відмінках згідно із Законом N 3591-IV ( 3591-15 )
від 04.04.2006 }

Цей Закон визначає умови, норми і порядок пенсійного
забезпечення громадян України із числа осіб, які перебували на
військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній
пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту
інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту,
податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі
України, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим
Законом. { Абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно із
Законом N 879-VI ( 879-17 ) від 15.01.2009 }
Закон має на меті реалізацію особами, які мають право на
пенсію за цим Законом, свого конституційного права на державне
пенсійне забезпечення у випадках, передбачених Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) та цим Законом, і спрямований на
встановлення єдності умов та норм пенсійного забезпечення
зазначеної категорії громадян України.
Держава гарантує гідне пенсійне забезпечення осіб, які мають
право на пенсію за цим Законом, шляхом встановлення їм пенсій не
нижче прожиткового мінімуму, визначеного законом, перерахунок
призначених пенсій у зв'язку із збільшенням рівня грошового
забезпечення, надання передбачених законодавством державних
соціальних гарантій, вжиття на державному рівні заходів,
спрямованих на їх соціальний захист. { Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законами N 3946-12
від 04.02.94, N 103/96-ВР від 25.03.96, N 85/98-ВР від 05.02.98,
N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98, N 2171-III ( 2171-14 ) від
21.12.2000; в редакції Закону N 51-IV ( 51-15 ) від 04.07.2002; із
змінами, внесеними згідно із Законами N 662-IV ( 662-15 ) від
03.04.2003, N 1889-IV ( 1889-15 ) від 24.06.2004; в редакції
Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005; із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005; в редакції
Закону N 3591-IV ( 3591-15 ) від 04.04.2006 }
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Види пенсійного забезпечення
Особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани,
військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за
контрактом, особи, які мають право на пенсію за цим Законом при
наявності встановленої цим Законом вислуги на військовій службі,
службі в органах внутрішніх справ і в державній пожежній охороні,
службі в Державній службі спеціального зв'язку та захисту
інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту,
податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби
України мають право на довічну пенсію за вислугу років. { Частина
перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1889-IV
( 1889-15 ) від 24.06.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005,
N 3475-IV ( 3475-15 ) від 23.02.2006 }
Військовослужбовці, особи, які мають право на пенсію за цим
Законом, які стали інвалідами за умов, передбачених цим Законом,
набувають право на пенсію по інвалідності.
Члени сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на
пенсію за цим Законом, які загинули чи померли або пропали
безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника. { Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3946-12 від
04.02.94, N 103/96-ВР від 25.03.96 }
Стаття 1-1. Законодавство про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб, які мають право на пенсію за цим Законом
Законодавство про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію
за цим Законом, базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і
складається з цього Закону, Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) та
інших нормативно-правових актів України, прийнятих відповідно до
цих законів.
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радою України, встановлено інші норми щодо
пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, то
застосовуються норми міжнародного договору.
Зміна умов і норм пенсійного забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію
за цим Законом, здійснюється виключно шляхом внесення змін до
цього Закону та Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ). { Закон доповнено статтею 1-1 згідно із Законом N 3591-IV
( 3591-15 ) від 04.04.2006 }
Стаття 1-2. Особи, які мають право на пенсійне забезпечення
на умовах цього Закону
Право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону мають
звільнені зі служби:
а) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани,
військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за
контрактом;
б) особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх
справ України, особи начальницького складу податкової міліції,
особи начальницького і рядового складу Державної
кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і
рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;
в) особи із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших
військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ
колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних
військ України, військ цивільної оборони України;
г) особи начальницького і рядового складу державної пожежної
охорони, особи начальницького і рядового складу Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України; { Пункт "г"
статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 879-VI
( 879-17 ) від 15.01.2009 }
д) громадяни інших держав із числа військовослужбовців
збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно
до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і
відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України, їх пенсійне забезпечення
здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої
вони проживають;
е) особи, зазначені у статтях 3 і 4 цього Закону;
є) особи із числа військовослужбовців строкової служби та
члени сімей осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів,
військовослужбовців надстрокової служби і військової служби за
контрактом та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим
Законом, у передбачених цим Законом випадках. { Закон доповнено статтею 1-2 згідно із Законом N 3591-IV
( 3591-15 ) від 04.04.2006 }
Стаття 2. Умови пенсійного забезпечення
Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим
Законом, які мають право на пенсійне забезпечення, пенсії
відповідно до цього Закону призначаються і виплачуються після
звільнення їх зі служби.
Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які
отримують пенсію за цим Законом, у разі повторного прийняття їх на
військову службу до Збройних Сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань, Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та
Державної спеціальної служби транспорту, службу до органів
внутрішніх справ, органів та підрозділів цивільного захисту,
податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої служби
України виплата пенсій на час їх служби припиняється. При
наступному звільненні із служби цих осіб виплата їм пенсій
здійснюється з урахуванням загальної вислуги років на день
останнього звільнення. { Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3475-IV ( 3475-15 ) від 23.02.2006, N 1194-VII
( 1194-18 ) від 09.04.2014 }
Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які
отримують пенсію за цим Законом, у разі призову їх на військову
службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий
період до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до
законів України військових формувань, органів та підрозділів
цивільного захисту виплата пенсій на час такої служби не
припиняється. Після звільнення із служби цих осіб виплата їм
пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від
часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або
звільнення. Якщо новий розмір пенсії цих осіб буде нижчим за
розмір, який вони отримували до повторного прийняття їх на службу,
виплата їм пенсій здійснюється у розмірі, який вони отримували до
призову або прийняття на службу у зв’язку з мобілізацією, на
особливий період. { Статтю 2 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1169-VII
( 1169-18 ) від 27.03.2014; в редакції Закону N 1243-VII
( 1243-18 ) від 06.05.2014 }
Зазначений у частині третій цієї статті порядок збереження,
нарахування та виплати пенсій поширюється на пенсіонерів з числа
військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом,
прийнятих на службу на посади начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ до підрозділів патрульної служби міліції
особливого призначення. { Статтю 2 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1243-VII
( 1243-18 ) від 06.05.2014 }
Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим
Законом пенсії по інвалідності, а членам їх сімей пенсії в разі
втрати годувальника призначаються незалежно від тривалості служби.
Стаття 3. Особи, які мають право на пенсії нарівні з
військовослужбовцями строкової служби та
членами їх сімей
Умови, норми і порядок пенсійного забезпечення, встановлені
цим Законом для військовослужбовців строкової служби та членів їх
сімей, поширюються також (якщо не передбачено інше) на:
а) партизанів і підпільників, визнаних такими законодавством
України, які не займали командні посади, та членів їх сімей;
б) робітників і службовців відповідних категорій, що
визначаються Кабінетом Міністрів України, які стали інвалідами у
зв'язку з пораненням, каліцтвом або внаслідок захворювання,
пов'язаного з перебуванням на військовій службі в період Великої
Вітчизняної війни чи на роботі у районах воєнних дій (на
прифронтових ділянках залізниць, спорудженні оборонних рубежів,
військово-морських баз, аеродромів тощо), і членів їх сімей;
в) громадян, які стали інвалідами у зв'язку з пораненням,
каліцтвом або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням у
винищувальних батальйонах, взводах і загонах захисту народу, та
членів їх сімей;
г) військовозобов'язаних, призваних на навчальні, спеціальні
або перевірочні збори, які стали інвалідами внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, що їх вони дістали при виконанні службових
обов'язків у період проходження цих зборів, та членів їх сімей;
д) працівників воєнізованої охорони, які не підлягають
державному соціальному страхуванню, та членів їх сімей.
Стаття 4. Особи, які мають право на пенсії нарівні з
офіцерським складом, військовослужбовцями
надстрокової служби та військової служби
за контрактом і членами їх сімей
Пенсійне забезпечення осіб, які займали командні посади, що
відповідають посадам офіцерського складу, у партизанських загонах
і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах, визнаних такими
законодавством України, у складі 1-го Чехословацького армійського
корпусу під командуванням Л.Свободи та членів їх сімей
здійснюється на підставах, встановлених цим Законом для
осіб офіцерського складу та членів їх сімей. Зазначеним особам
пенсії призначаються незалежно від того, чи мають вони офіцерські
військові (спеціальні) звання. { Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 103/96-ВР від 25.03.96, N 2255-IV ( 2255-15 ) від 16.12.2004 }
Пенсійне забезпечення жінок, прийнятих у добровільному
порядку на дійсну військову службу на посади солдатів, матросів,
сержантів і старшин, та членів їх сімей здійснюється на підставах,
встановлених цим Законом для військовослужбовців надстрокової
служби і військової служби за контрактом та членів їх сімей.
Стаття 5. Призначення пенсій на підставах, установлених
Законом України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 )
Особам, звільненим з військової служби, іншим особам, які
мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей може
призначатися (за їх бажанням) пенсія на умовах і в порядку,
передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ). При цьому для обчислення пенсій
враховуються всі види грошового забезпечення, що отримували
зазначені особи, які мають право на пенсію за цим Законом, перед
звільненням зі служби.
На підставах, установлених Законом України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ),
призначаються також пенсії особам, звільненим з військової служби,
та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом,
позбавленим військових або спеціальних звань (у тому числі під час
перебування їх у запасі або у відставці), а також звільненим зі
служби у зв'язку із засудженням за умисний злочин, вчинений з
використанням свого посадового становища, та членам їх сімей.
Порядок сплати сум несплачених страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування Пенсійному фонду
України за відповідні роки служби щодо осіб, які не набули (не
набудуть) права на пенсію за вислугу років згідно з цим Законом,
або осіб, звільнених з військової служби, які виявили бажання
отримувати пенсію в порядку і на умовах, передбачених Законом
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ), визначається Кабінетом Міністрів України
( 1185-2004-п ). { Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 358/95-ВР від
05.10.95; в редакції Закону N 3591-IV ( 3591-15 ) від 04.04.2006 }
Стаття 5-1. Призначення пенсій особам, звільненим з
військової служби, та деяким іншим особам,
які мають право на пенсію за цим Законом,
поновленим у військовому (спеціальному) званні
Особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим
особам, які мають право на пенсію за цим Законом, поновленим у
військовому (спеціальному) званні, крім осіб, звільнених зі служби
у зв'язку із засудженням за умисний злочин, вчинений з
використанням свого посадового становища, пенсії призначаються на
умовах і за нормами, встановленими цим Законом, якщо вони на день
позбавлення військового (спеціального) звання мали право на пенсію
за вислугу років або по інвалідності (статті 12, 18-20). { Закон доповнено статтею 5-1 згідно із Законом N 3591-IV
( 3591-15 ) від 04.04.2006 }
Стаття 6. Пенсії сім'ям померлих пенсіонерів
Сім'ї померлих пенсіонерів з числа військовослужбовців,
осіб, які мають право на пенсію за цим Законом мають право на
пенсію в разі втрати годувальника на загальних підставах із
членами сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на
пенсію за цим Законом.
Стаття 7. Право вибору пенсії
Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим
Законом та членам їх сімей, які одночасно мають право на різні
державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором. У разі
якщо особа має право на отримання пенсії відповідно до цього
Закону та Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ), призначається одна пенсія за її
вибором. При цьому різниця між розміром пенсії, на який особа має
право відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", і
розміром пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ), яка визначається в порядку ( 1168-2011-п ),
встановленому Кабінетом Міністрів України, фінансується за рахунок
коштів державного бюджету. { Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3668-VI
( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
Стаття 8. Кошти на виплату пенсій { Назва статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI
( 2856-17 ) від 23.12.2010 }
{ Військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу,
які мають право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону,
пенсії призначаються (перераховуються) органами Пенсійного фонду
України згідно із Законом N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006 }
Виплата пенсій, у тому числі додаткових пенсій, доплат,
надбавок та підвищень до них, компенсаційних виплат, встановлених
законодавством, звільненим із служби військовослужбовцям, особам,
які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей
забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України.
{ Частина перша статті 8 в редакції Закону N 2255-IV ( 2255-15 )
від 16.12.2004 }

{ Частину другу статті 8 виключено на підставі Закону
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }

Стаття 9. Виплата одноразової грошової допомоги при
звільненні зі служби
Особам рядового, сержантського, старшинського та офіцерського
складу та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим
Законом та звільняються зі служби за станом здоров'я, виплачується
одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного
грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. У
разі звільнення зі служби за віком, у зв'язку із скороченням
штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку
контракту, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій
особі, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, а
також у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням
продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має
дитину (дітей) віком до 16 років одноразова грошова допомога в
розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний
повний календарний рік служби виплачується за наявності вислуги
10 років і більше. { Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007; в редакції Законів N 3668-VI
( 3668-17 ) від 08.07.2011, N 3917-VI ( 3917-17 ) від 18.10.2011;
із змінами, внесеними згідно із Законами N 4711-VI ( 4711-17 ) від
17.05.2012, N 1275-VII ( 1275-18 ) від 20.05.2014 }
Особам рядового, сержантського, старшинського та офіцерського
складу та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим
Законом, при звільненні зі служби за власним бажанням, через
сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких
визначається Кабінетом Міністрів України, які мають вислугу 10
років і більше виплачується одноразова грошова допомога в розмірі
25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний
календарний рік служби. { Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
Особам рядового, сержантського, старшинського та офіцерського
складу та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим
Законом, при звільненні зі служби за службовою невідповідністю, у
зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту
військовослужбовцем чи у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що
набрав законної сили, у зв’язку з набранням законної сили рішенням
суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне
корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень,
передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії
корупції" ( 3206-17 ), одноразова грошова допомога, передбачена
цією статтею, не виплачується. { Частина третя статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012, N 224-VII ( 224-18 ) від
14.05.2013 }
Виплата зазначеної в частинах першій та другій цієї статті
одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби особам
рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та
деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом,
здійснюється Міністерством оборони України, Міністерством
внутрішніх справ України, Державною службою спеціального зв'язку
та захисту інформації України, центральними органами виконавчої
влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного
захисту, транспорту, виконання кримінальних покарань, пожежної і
техногенної безпеки, єдину державну податкову політику, іншими
утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями
та правоохоронними органами, за рахунок коштів Державного бюджету
України, передбачених на їх утримання. { Частина четверта статті 9 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 879-VI ( 879-17 ) від 15.01.2009, N 5462-VI ( 5462-17 )
від 16.10.2012 }
Особам офіцерського складу, особам середнього, старшого та
вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної
пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту,
податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби
України, звільненим зі служби безпосередньо з посад, займаних в
органах державної влади, органах місцевого самоврядування або у
сформованих ними органах, на підприємствах, в установах,
організаціях і у вищих навчальних закладах із залишенням на
військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, державній
пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту
інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту,
податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі
України, виплата одноразової грошової допомоги з підстав,
передбачених частинами першою та другою цієї статті, здійснюється
за рахунок коштів органів, у яких вони працювали. { Частина п'ята
статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 879-VI
( 879-17 ) від 15.01.2009 } { Частина статті 9 набирає чинності з 1 січня 2007 року згідно з
пунктом 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону N 3591-IV
( 3591-15 ) від 04.04.2006 }
Особам рядового, сержантського, старшинського та офіцерського
складу та деяким іншим особам, які мають право на пенсію за цим
Законом, у разі повторного їх звільнення зі служби одноразова
грошова допомога, передбачена цією статтею, виплачується за період
їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без
урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, які
при попередньому звільненні не набули права на отримання такої
грошової допомоги. { Частина статті 9 набирає чинності з 1 січня 2007 року згідно з
пунктом 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону N 3591-IV
( 3591-15 ) від 04.04.2006 }
Членам сімей осіб рядового, сержантського, старшинського та
офіцерського складу та деяких інших осіб, які мають право на
пенсію за цим Законом, та пенсіонерам з їх числа, які втратили
годувальника, допомога виплачується в порядку і розмірах, що
визначаються Кабінетом Міністрів України.
Дія цієї статті не поширюється на осіб, які станом на 16
березня 2014 року проходили службу на території Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя, крім осіб, які в
установленому порядку продовжили службу за межами тимчасово
окупованої території України. { Статтю 9 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 1241-VII
( 1241-18 ) від 06.05.2014 }
{ Стаття 9 в редакції Законів N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005, N 3591-IV ( 3591-15 ) від 04.04.2006; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007 }
Стаття 9-1. Щомісячна грошова допомога особам, які звільнені
зі служби за віком, станом здоров'я чи у зв'язку
із скороченням штатів або проведенням
організаційних заходів без права на пенсію
{ Назва статті 9-1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007 }
Особам, які звільнені зі служби за віком, станом здоров'я чи
у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних
заходів без права на пенсію, протягом одного року після звільнення
зі служби виплачується щомісячна грошова допомога в розмірі окладу
за військовим (спеціальним) званням. { Частина перша статті 9-1 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1014-V ( 1014-16 ) від
11.05.2007 }
Умови призначення та порядок виплати щомісячної грошової
допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України. { Закон доповнено статтею 9-1 згідно із Законом N 3591-IV
( 3591-15 ) від 04.04.2006 }
Стаття 10. Органи, які здійснюють пенсійне забезпечення
Призначення і виплата пенсій особам, зазначеним у статті 1-2
цього Закону, здійснюються органами Пенсійного фонду України. { Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3946-12 від
04.02.94, N 85/98-ВР від 05.02.98, N 312-XIV ( 312-14 ) від
11.12.98, N 1081-XIV ( 1081-14 ) від 21.09.99, N 2171-III
( 2171-14 ) від 21.12.2000, N 2981-III ( 2981-14 ) від 17.01.2002,
N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, N 1889-IV ( 1889-15 ) від
24.06.2004, N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, N 3475-IV
( 3475-15 ) від 23.02.2006, N 3591-IV ( 3591-15 ) від 04.04.2006,
щодо зупинення дії статті 10 на 2007 рік додатково див. Закон
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, в редакції Закону N 857-V
( 857-16 ) від 03.04.2007 }
Стаття 11. Пенсії особам, які постраждали від
Чорнобильської катастрофи
Умови, норми і порядок пенсійного забезпечення
військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим
Законом, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
визначаються Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ) і цим Законом.
Стаття 11-1. Соціальна допомога пенсіонерам
Органи місцевого самоврядування в межах наданих їм законом
повноважень за власною ініціативою можуть встановлювати за рахунок
коштів місцевого бюджету доплати до пенсій, які призначаються
відповідно до цього Закону, додаткові компенсаційні виплати
пенсіонерам з числа осіб, визначених цим Законом, та членів їх
сімей. { Закон доповнено статтею 11-1 згідно із Законом N 2255-IV
( 2255-15 ) від 16.12.2004 }
Р о з д і л II
ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ
{ Назва розділу II із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3946-12 від 04.02.94, 103/96-ВР від 25.03.96 }
Стаття 12. Умови призначення пенсій за вислугу років
Пенсія за вислугу років призначається:
а) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д" статті 1-2
цього Закону (крім осіб, зазначених у частині третій статті 5
цього Закону), незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби:
по 30 вересня 2011 року і на день звільнення мають вислугу
20 років і більше;
з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2012 року і на день
звільнення мають вислугу 20 календарних років та 6 місяців і
більше;
з 1 жовтня 2012 року по 30 вересня 2013 року і на день
звільнення мають вислугу 21 календарний рік і більше;
з 1 жовтня 2013 року по 30 вересня 2014 року і на день
звільнення мають вислугу 21 календарний рік та 6 місяців і більше;
з 1 жовтня 2014 року по 30 вересня 2015 року і на день
звільнення мають вислугу 22 календарних роки і більше;
з 1 жовтня 2015 року по 30 вересня 2016 року і на день
звільнення мають вислугу 22 календарних роки та 6 місяців і
більше;
з 1 жовтня 2016 року по 30 вересня 2017 року і на день
звільнення мають вислугу 23 календарних роки і більше;
з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року і на день
звільнення мають вислугу 23 календарних роки та 6 місяців і
більше;
з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року і на день
звільнення мають вислугу 24 календарних роки і більше;
з 1 жовтня 2019 року по 30 вересня 2020 року і на день
звільнення мають вислугу 24 календарних роки та 6 місяців і
більше;
з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати і на день звільнення
мають вислугу 25 календарних років і більше.
До календарної вислуги років зараховується також період,
зазначений у частині другій статті 17 цього Закону; { Пункт "а" статті 12 в редакції Закону N 3668-VI ( 3668-17 ) від
08.07.2011 }
б) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д" статті 1-2
цього Закону, в разі досягнення ними на день звільнення зі служби
45-річного віку, крім осіб, зазначених у частині третій статті 5
цього Закону, за наявності у них страхового стажу 25 років і
більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців
становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ,
державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку
та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного
захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій
службі України. { Абзац перший пункту "б" статті 12 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 879-VI ( 879-17 ) від 15.01.2009 }
Особам, які є інвалідами війни, пенсія на визначених у цьому
пункті умовах призначається незалежно від віку;
в) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом при досягненні 45-річного віку і за наявності в них
вислуги 20 календарних років і більше, які звільняються з
військової служби відповідно до Закону України "Про державні
гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються
зі служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та
членів їхніх сімей" ( 1763-15 ); { Пункт "в" статті 12 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
г) особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, іншим особам, зазначеним у пунктах "б"-"д" статті 1-2
цього Закону, які займали посади льотного складу та плаваючого
складу підводних човнів Збройних Сил не менше 20 років, незалежно
від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби
вислугу 20 років і більше, за винятком осіб, зазначених у частині
третій статті 5 цього Закону. { Статтю 12 доповнено пунктом "г"
згідно із Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
Зберігається право на пенсію за вислугу років для осіб, які
були звільнені зі служби до набрання чинності Законом України від
8 липня 2011 року N 3668-VI ( 3668-17 ) "Про заходи щодо
законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" та
мають вислугу 20 років, у разі призову їх на службу у зв’язку з
мобілізацією та подальшою демобілізацією". { Статтю 12 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1169-VII
( 1169-18 ) від 27.03.2014 }
{ Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3946-12 від
04.02.94, N 103/96-ВР від 25.03.96, N 51-IV ( 51-15 ) від
04.07.2002, N 1889-IV ( 1889-15 ) від 24.06.2004; в редакції
Закону N 3591-IV ( 3591-15 ) від 04.04.2006 }
Стаття 13. Розміри пенсій за вислугу років
Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах:
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Середа, 09 грудня 1992 7-92
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"