Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 383 від 18.11.2005

  • 9954
  • Версія для друку
  •  

Про затвердження Порядку застосування Списків N 1 і N 2 виробництв, робіт, професій,  посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах», зареєстрований в Міністерстві  юстиції України 1 грудня 2005 р. за N 1451/11731

 
         

                             
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.11.2005 N 383
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 грудня 2005 р.
за N 1451/11731

Про затвердження Порядку застосування
Списків N 1 і N 2 виробництв, робіт, професій,
посад і показників при обчисленні стажу роботи,
що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

      { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
праці та соціальної політики
N 261 ( z0721-09 ) від 09.07.2009 }
З метою забезпечення соціального захисту працівників,
зайнятих на підземних роботах, роботах з особливо шкідливими і
особливо важкими умовами праці за Списком N 1 та на інших роботах
із шкідливими і важкими умовами праці за Списком N 2 виробництв,
робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право
на пенсію за віком на пільгових умовах ( 36-2003-п ), затверджених
Кабінетом Міністрів України, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок застосування Списків N 1 і N 2
виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні
стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах
( 36-2003-п ) (додається).
2. Управлінню пенсійного забезпечення Міністерства праці та
соціальної політики України зареєструвати цей наказ у Міністерстві
юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Міністра праці та соціальної політики України
В.Тьоткіна, О.Гарячу.
Міністр І.Сахань

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
18.11.2005 N 383
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 грудня 2005 р.
за N 1451/11731

ПОРЯДОК
застосування Списків N 1 і N 2 виробництв,
робіт, професій, посад і показників при обчисленні
стажу роботи, що дає право на пенсію за віком
на пільгових умовах

1. Згідно з пунктом другим Прикінцевих положень Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ) пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які
працювали або працюють на підземних роботах, роботах з особливо
шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком N 1
виробництв, робіт, професій, посад і показників ( 36-2003-п )
(далі - Список N 1) та на інших роботах із шкідливими і важкими
умовами праці за Списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і
показників ( 36-2003-п ) (далі - Список N 2), затверджених
Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих
місць, які мали право на пенсію за віком на пільгових умовах,
здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні
та корпоративні фонди. До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та
корпоративні фонди пенсії призначаються за нормами Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ) за умови досягнення пенсійного віку та наявності
трудового стажу, передбаченого Законом України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ). Цей Порядок регулює застосування Списків N 1 і N 2
виробництв, робіт, професій, посад і показників ( 36-2003-п )
(далі - Списки) при обчисленні стажу роботи, що дає право на
пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до підпунктів "а",
"б" статті 13 та статті 100 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ).
2. Під повним робочим днем слід уважати виконання робіт в
умовах, передбачених Списками ( 36-2003-п ), не менше 80 відсотків
робочого часу, установленого для працівників даного виробництва,
професії чи посади, з урахуванням підготовчих, допоміжних,
поточних ремонтних робіт, пов'язаних з виконанням своїх трудових
обов'язків.
3. При визначенні права на пенсію за віком на пільгових
умовах застосовуються Списки, що чинні на період роботи особи. До
пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних
посадах або за професіями незалежно від дати їх внесення до
Списків за умови підтвердження документами відповідних умов праці
за час виконання роботи до 21.08.92 та за результатами проведення
атестації робочих місць за умовами праці після 21.08.92 (приклади
у додатках 1, 2). { Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 261 ( z0721-09 ) від 09.07.2009 }
4. Згідно з пунктом 4 Порядку проведення атестації робочих
місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 01.08.92 N 442 ( 442-92-п ) (далі - Порядок
проведення атестації робочих місць), атестація робочих місць за
умовами праці (далі - атестація) проводиться в строки, передбачені
колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.
4.1. Зазначена постанова ( 442-92-п ) набула чинності з
21.08.92. Це означає, що при призначенні пенсії за віком на
пільгових умовах для зарахування до стажу, який дає право на
пенсію за віком на пільгових умовах, певного 5-річного періоду
роботи зі шкідливими і важкими умовами праці після 21.08.92,
відповідне право впродовж цього періоду повинне бути підтверджене
за результатами атестації.
4.2. Результати атестації (як вперше проведеної, так і
чергової) застосовуються при обчисленні стажу, який дає право на
пенсію за віком на пільгових умовах, впродовж 5 років після
затвердження її результатів, за умови, якщо впродовж цього часу на
даному підприємстві не змінювались докорінно умов і характер
праці (виробництво, робота, робоче місце), що дають право на
призначення пенсії за віком на пільгових умовах. У разі докорінної
зміни умови і характеру праці для підтвердження права на пенсію за
віком на пільгових умовах має бути проведена позачергова
атестація. Такий же порядок застосовується у разі припинення діяльності
підприємства, установи, організації із визначенням
правонаступника.
4.3. У разі підтвердження цього права за результатами
атестації, вперше проведеної до 21.08.97 (впродовж 5 років після
введення в дію Порядку проведення атестації робочих місць
( 442-92-п ), до стажу, який дає право на пенсію за віком на
пільгових умовах, зараховується весь період роботи на даному
підприємстві у виробництвах, передбачених Списками ( 36-2003-п ),
тобто період роботи із шкідливими умовами праці, до дати видання
наказу на підприємстві про результати проведення атестації та
період роботи впродовж наступних 5 років з урахуванням пункту 4.2
цього Порядку.
4.4. Якщо атестація була вперше проведена після 21.08.97, у
разі підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах,
до пільгового стажу зараховується весь період роботи до 21.08.92,
5-річний період роботи на даному підприємстві, що передує даті
видання наказу про її результати, та період роботи впродовж
наступних 5 років з урахуванням пункту 4.2 цього Порядку
( 442-92-п ).
4.5. Якщо ж атестація з 21.08.92 не проводилася чи за
результатами атестації, вперше проведеної після 21.08.97, право не
підтвердилось, до пільгового стажу зараховується лише період
роботи із шкідливими умовами праці на даному підприємстві, в
установі чи організації до 21.08.92 включно, тобто до набуття
чинності Порядком проведення атестації робочих місць ( 442-92-п ).
У такому ж порядку зараховується пільговий стаж, якщо за
результатами атестації, вперше проведеної до 21.08.97, право на
пільгове пенсійне забезпечення не підтвердилось.
4.6. У разі непідтвердження права на пенсію за віком на
пільгових умовах за результатами чергової атестації, проведеної
протягом 5 років з дати проведення попередньої атестації, до
пільгового стажу зараховується період роботи на даному
підприємстві, в установі чи організації до дати видання наказу на
підприємстві про результати проведення чергової атестації, якою
відповідне право не підтверджене.
5. У разі підтвердження за результатами атестації та висновку
Державної експертизи умов праці права на пенсію за віком на
пільгових умовах за Списками N 1 чи N 2 ( 36-2003-п ) працівникам
окремих видів виробництв, робіт, професій чи посад, які мають
виражену специфіку, до пільгового стажу зараховується період їх
роботи на даному підприємстві, за який умови праці на відповідних
робочих місцях не змінювалися і який визначений наказом по
підприємству чи організації про затвердження результатів
проведення цієї атестації.
6. Працівникам спеціалізованих підприємств і організацій
(ремонтних, ремонтно-будівельних, монтажних та ін.), зайнятим
повний робочий день на роботах із шкідливими умовами праці
безпосередньо у виробничих структурних підрозділах інших
підприємств та організацій за професіями та на посадах,
передбачених Списками ( 36-2003-п ), до стажу, який дає право на
пенсію за віком на пільгових умовах, зараховуються періоди роботи,
відпрацьовані на цих підприємствах або в організаціях, за
результатами атестації відповідних робочих місць.
7. У разі неритмічної роботи підприємства чи організації
підрахунок пільгового стажу здійснюється в такому порядку:
загальна кількість днів, протягом яких працівник повний робочий
день був зайнятий на роботах із шкідливими умовами праці, ділиться
на 25,4 - при шестиденному робочому тижні і на 21,2 - при
п'ятиденному робочому тижні. Цей же порядок застосовується при обчисленні пільгового стажу
працівників, зазначених у пункті 6 цього Порядку ( 442-92-п ).
8. При визначенні права на пенсію за віком на пільгових
умовах відповідно до статті 100 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ) застосовуються "Список N 1 производств,
цехов, профессий и должностей на подземных работах, на работах с
вредными условиями труда и в горячих цехах, работа в которых дает
право на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных
размерах" і "Список N 2 производств, цехов, профессий и
должностей, работа в которых дает право на государственную пенсию
на льготных условиях и в льготных размерах", затверджені
постановою Ради Міністрів СРСР від 22.08.56 N 1173 ( v1173400-56 )
(приклад у додатку 3). { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 261 ( z0721-09 ) від 09.07.2009 }
9. Пенсії за сумісними роботами, професіями та посадами
працівників, зайнятих у виробництвах та на роботах, передбачених
Списками ( 36-2003-п ), призначаються: 1) за Списком N 2 ( 36-2003-п ), якщо одна із виконуваних
робіт, професій чи посад передбачена в Списку N 1 ( 36-2003-п ), а
інша в Списку N 2; 2) на загальних підставах, якщо одна із виконуваних робіт,
професій чи посад передбачена в Списку N 1 або Списку N 2
( 36-2003-п ), а інша цими Списками не передбачена.
10. Для підтвердження стажу роботи зі шкідливими і важкими
умовами праці необхідно подати трудову книжку із оформленими
належним чином записами про займану посаду і період виконуваної
роботи, виписку із наказу по підприємству про проведення атестації
на відповідному робочому місці та, у разі відсутності в трудовій
книжці відомостей, що визначають право на пенсію на пільгових
умовах, уточнюючу довідку, передбачену пунктом 20 Порядку
підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за
відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93
N 637 ( 637-93-п ).
Начальник Управління пенсійного
забезпечення Н.Шамбір

Додаток 1
до пункту 3 Порядку
застосування Списків N 1
і N 2 виробництв, робіт,
професій, посад і показників
при обчисленні стажу роботи,
що дає право на пенсію
за віком на пільгових умовах

Громадянин Д. у період з 01.01.75 до 31.12.92 року працював
муляром в бригаді мулярів. Оскільки громадянин Д. працював у
період дії "Списка N 2 производств, работ, профессий, должностей и
показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в
которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных
условиях", затвердженого постановою Кабінету Міністрів СРСР від
26.01.91 N 10 ( va010400-91 ), яким була передбачена ця професія,
до пільгового стажу зараховується весь період роботи за цією
професією при дотриманні вимог, передбачених законодавством.
Начальник Управління пенсійного
забезпечення Н.Шамбір

Додаток 2
до пункту 3 Порядку
застосування Списків N 1
і N 2 виробництв, робіт,
професій, посад і показників
при обчисленні стажу роботи,
що дає право на пенсію за
віком на пільгових умовах

Громадянин М. у період з 01.03.68 до 02.05.93 працював водієм
вантажного автомобіля на вивезенні гірничої маси з Першотравневого
кар'єру, який досяг 150-метрової глибини 01.06.70. Умова щодо
віднесення робіт у розрізах (кар'єрах) та рудниках із видобування
корисних копалин глибиною 150 м і більше до Списку N 1 виробництв,
робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на
роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці,
зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових
умовах, вперше була передбачена постановою Кабінету Міністрів СРСР
від 26.01.91 N 10 ( va010400-91 ). До стажу роботи, що дає право
на пенсію за Списком N 1, включається час роботи з моменту
досягнення кар'єром глибини 150 метрів (01.06.70) при дотриманні
вимог, передбачених законодавством. { Порядок доповнено Додатком 2 згідно з Наказом Міністерства праці
та соціальної політики N 261 ( z0721-09 ) від 09.07.2009 }
Додаток 3
до пункту 8 Порядку
застосування Списків N 1
і N 2 виробництв, робіт,
професій, посад і показників
при обчисленні стажу роботи,
що дає право на пенсію
за віком на пільгових умовах

Громадянин К. у період з 01.01.75 до 30.11.91 працював
муляром в бригаді мулярів. У період його роботи застосовувався
"Список N 2 производств, цехов, профессий и должностей, работа в
которых дает право на государственную пенсию на льготных условиях
и в льготных размерах", затверджений постановою Ради Міністрів
СРСР від 22.08.56 N 1173 ( v1173400-56 ), яким зазначена професія
не була передбачена, тому цей період роботи до пільгового стажу не
зараховується, відповідно права на пенсію за віком на пільгових
умовах згідно із статтею 100 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ) не має.
Начальник Управління пенсійного
забезпечення Н.Шамбір
 
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Відомчі нормативні акти"