Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
  • Версія для друку
  •  

Про затвердження Порядку перерахування Пенсійним фондом України або органами праці та соціального захисту населення коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання.

 
           

                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 березня 2004 р. N 269
Київ

Про затвердження Порядку перерахування Пенсійним
фондом України або органами праці та соціального
захисту населення коштів установам (закладам),
у яких особи перебувають на повному державному
утриманні, та їх використання

  { Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
N 1120 ( 1120-2011-п ) від 02.11.2011 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1378 ( 1378-2006-п ) від 04.10.2006
N 1120 ( 1120-2011-п ) від 02.11.2011
N 795 ( 795-2013-п ) від 30.10.2013 }

Відповідно до статті 48 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ),
статті 13 Закону України "Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ), статті 56
Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) і статті 10
Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не
мають права на пенсію, та інвалідам" ( 1727-15 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1378 ( 1378-2006-п ) від 04.10.2006, N 795 ( 795-2013-п ) від
30.10.2013 }
1. Затвердити Порядок перерахування Пенсійним фондом України
або органами праці та соціального захисту населення коштів
установам (закладам), у яких особи перебувають на повному
державному утриманні, та їх використання (додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1120
( 1120-2011-п ) від 02.11.2011 }
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити:
надсилання в місячний строк адміністраціями установ
(закладів), де особи перебувають на повному державному утриманні,
органам Пенсійного фонду України списків осіб, що подали письмові
заяви про перерахування установам (закладам) різниці між сумою
призначеної пенсії та сумою пенсії, яка виплачується таким особам
і непрацездатним членам їх сімей відповідно до частин першої,
другої, абзацу другого частини четвертої статті 48 Закону України
"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ), частин першої, другої і п’ятої статті 56 Закону
України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ), а також органам праці
та соціального захисту населення - списків осіб, що подали
письмові заяви про перерахування установам (закладам) різниці між
сумою призначеної державної соціальної допомоги інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на
пенсію, та інвалідам і розміром державної соціальної допомоги, яка
виплачується таким особам відповідно до частин першої і четвертої
статті 13 Закону України "Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ) і частини
третьої статті 10 Закону України "Про державну соціальну допомогу
особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" ( 1727-15 );
{ Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1120 ( 1120-2011-п ) від 02.11.2011; в редакції Постанови
КМ N 795 ( 795-2013-п ) від 30.10.2013 }
здійснення контролю за своєчасністю та повнотою зарахування і
використанням коштів, перерахованих зазначеним установам
(закладам). { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1378 ( 1378-2006-п ) від
04.10.2006 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. N 269
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2011 р. N 1120)
( 1120-2011-п )
ПОРЯДОК
перерахування Пенсійним фондом України
або органами праці та соціального захисту
населення коштів установам (закладам),
у яких особи перебувають на повному
державному утриманні, та їх використання
{ У тексті Порядку слова "інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам" виключено згідно з Постановою КМ
N 795 ( 795-2013-п ) від 30.10.2013 }

1. Цей Порядок визначає механізм перерахування Пенсійним
фондом України або органами праці та соціального захисту населення
коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному
державному утриманні (далі - установи), та їх використання.
Дія цього Порядку не поширюється на осіб, які перебувають в
установах на платній основі.
2. Адміністрація установи надсилає у триденний строк після
взяття особи на повне державне утримання органам Пенсійного фонду
України або органам праці та соціального захисту населення за
місцем перебування особи у них на обліку та за місцезнаходженням
установи відповідне повідомлення:
1) письмову заяву особи про перерахування установі різниці:
між сумою призначеної їй пенсії та сумою пенсії, яка
виплачується такій особі і непрацездатним членам її сім'ї
відповідно до частин першої, другої і абзацу другого частини
четвертої статті 48 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), частин першої, другої
і п’ятої статті 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ),
- органові Пенсійного фонду України; { Абзац другий підпункту 1
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 795
( 795-2013-п ) від 30.10.2013 }
між розміром призначеної державної соціальної допомоги
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають
права на пенсію, та інвалідам і розміром державної соціальної
допомоги, яка виплачується таким особам відповідно до частин
першої і четвертої статті 13 Закону України "Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"
( 2109-14 ), частини третьої статті 10 Закону України "Про
державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію,
та інвалідам" ( 1727-15 ), - органу праці та соціального захисту
населення; { Абзац третій підпункту 1 пункту 2 в редакції
Постанови КМ N 795 ( 795-2013-п ) від 30.10.2013 }
2) довідку про вартість утримання особи в установі.
3. У разі недієздатності особи зазначена у пункті 2 цього
Порядку заява подається опікуном (піклувальником) (стосовно
дитини - батьками або опікуном (піклувальником) адміністрації
установи.
Якщо такій особі не призначено опікуна (піклувальника), заява
подається адміністрацією установи за погодженням з органом опіки
та піклування.
4. Орган Пенсійного фонду України або орган праці та
соціального захисту населення за місцем перебування у них особи на
обліку надсилає в десятиденний строк після надходження від
установи повідомлення про взяття особи на повне державне утримання
органові Пенсійного фонду України або органові праці та
соціального захисту населення за місцезнаходженням установи
пенсійну (особову) справу такої особи.
5. На підставі документів, що надійшли відповідно до пунктів
2 і 4 цього Порядку, видається у п'ятиденний строк за
місцезнаходженням установи:
органом Пенсійного фонду України - розпорядження з
визначенням суми, яку необхідно виплатити особі і непрацездатним
членам її сім’ї згідно з частинами першою, другою і абзацом другим
частини четвертої статті 48 Закону України "Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) та
частинами першою, другою і п’ятою статті 56 Закону України "Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб" ( 2262-12 ), і суми, яку необхідно перерахувати
установі згідно з частинами третьою і четвертою статті 48 Закону
України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та
частинами третьою і п’ятою статті 56 Закону України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб"; { Абзац другий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 795
( 795-2013-п ) від 30.10.2013 }
органом праці та соціального захисту населення -
розпорядження з визначенням суми, яку необхідно виплатити інваліду
з дитинства та дитині-інваліду, особам, які не мають права на
пенсію, та інвалідам згідно з частинами першою і четвертою статті
13 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ) та частиною третьою
статті 10 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам,
які не мають права на пенсію, та інвалідам" ( 1727-15 ), і суми,
яку необхідно перерахувати установі згідно з частинами другою і
четвертою статті 13 Закону України "Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" та частиною
четвертою статті 10 Закону України "Про державну соціальну
допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам".
{ Абзац третій пункту 5 в редакції Постанови КМ N 795
( 795-2013-п ) від 30.10.2013 }
Після видачі зазначених розпоряджень орган Пенсійного фонду
України або орган праці та соціального захисту населення робить
відповідний запис у пенсійній (особовій) справі особи і до 20
числа місяця, за який проводиться виплата, перераховує кошти
установі.
6. Перерахування коштів установі починається з 1 числа
наступного місяця і здійснюється на підставі платіжних доручень,
до яких додається список осіб, що подали заяви про таке
перерахування, за формою згідно з додатком.
Якщо зазначена заява відкликається, перерахування коштів
установі припиняється з 1 числа наступного місяця.
У разі зміни в установленому порядку розміру пенсії або
державної соціальної допомоги проводиться перерахунок сум, які
необхідно виплатити особі та перерахувати установі.
7. Адміністрація установи у разі:
1) перебування особи на канікулах, на лікуванні тощо -
надсилає у триденний строк з дати вибуття особи повідомлення із
зазначенням такої дати та дати її повернення органові Пенсійного
фонду України або органові праці та соціального захисту населення
за місцезнаходженням установи, який видає розпорядження про
припинення перерахування частини пенсії або державної соціальної
допомоги установі за весь період відсутності особи (з дати вибуття
до дати повернення включно) з подальшою їх виплатою особі в
установленому порядку;
2) переведення особи до іншої установи - надсилає у триденний
строк з дати переведення особи повідомлення із зазначенням такої
дати органові Пенсійного фонду України або органові праці та
соціального захисту населення за місцезнаходженням установи, який
видає розпорядження про припинення перерахування частини пенсії
або державної соціальної допомоги установі з наступного дня після
переведення з подальшою їх виплатою в установленому порядку;
3) самовільного вибуття особи з установи - надсилає у
триденний строк з дати вибуття особи органові Пенсійного фонду
України або органові праці та соціального захисту населення за
місцезнаходженням установи, який видає розпорядження про
припинення перерахування частини пенсії або державної соціальної
допомоги установі з наступного дня після вибуття з подальшою їх
виплатою в установленому порядку;
4) смерті особи - повертає органові Пенсійного фонду України
або органові праці та соціального захисту населення за
місцезнаходженням установи частину пенсії або державної
соціальної допомоги починаючи з дня, що настає за днем смерті
особи.
8. Адміністрація установи відкриває в органах Казначейства,
що здійснюють її фінансове обслуговування, спеціальні реєстраційні
рахунки для зарахування коштів відповідно до частин третьої і
четвертої статті 48 Закону України "Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), частин третьої і
п’ятої статті 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ),
частин другої і четвертої статті 13 Закону України "Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"
( 2109-14 ) і частини четвертої статті 10 Закону України "Про
державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію,
та інвалідам" ( 1727-15 ), про що повідомляє органу Пенсійного
фонду України або органу праці та соціального захисту населення за
місцезнаходженням установи. { Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 795 ( 795-2013-п ) від
30.10.2013 }
9. Зарахування та використання коштів, що перераховані
установам, здійснюються згідно з вимогами бюджетного законодавства
для поліпшення умов перебування осіб в установах (забезпечення
продуктами харчування, медикаментами, предметами і матеріалами,
м'яким та твердим інвентарем; придбання обладнання і предметів
довгострокового користування; проведення капітального ремонту
приміщень житлової групи та обслуговуючих приміщень, їдальні,
пральні, лазні, а також окремих вузлів і систем, які є складовою
частиною таких об'єктів; надання ритуальних послуг). Перелік
товарів, робіт і послуг, на закупівлю яких спрямовуються зазначені
кошти, затверджується Мінсоцполітики.
10. У разі зміни вартості утримання особи в установі
адміністрація установи до 5 числа місяця, що настає за місяцем, у
якому відбулася така зміна, подає органу Пенсійного фонду України
або органу праці та соціального захисту населення за
місцезнаходженням установи довідку про вартість утримання особи в
установі, на підставі якої проводиться перерахунок різниці між
сумою призначеної особі пенсії та сумою пенсії, яка виплачується
такій особі і непрацездатним членам її сім’ї відповідно до частин
першої, другої і абзацу другого частини четвертої статті 48 Закону
України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ), частин першої, другої і п’ятої статті 56 Закону
України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ), та різниці між розміром
призначеної державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам і розміром державної соціальної допомоги, яка
виплачується таким особам відповідно до частин першої і четвертої
статті 13 Закону України "Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ) і частини
третьої статті 10 Закону України "Про державну соціальну допомогу
особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" ( 1727-15 ).
{ Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови КМ N 795
( 795-2013-п ) від 30.10.2013 }
При цьому кошти перераховуються установі органом Пенсійного
фонду України або органом праці та соціального захисту населення з
1 числа наступного місяця після надходження зазначеної довідки.
11. Відповідальність за своєчасне подання документів для
призначення (перерахунку) пенсії або державної соціальної
допомоги, переведення їх виплати за новим місцем проживання особи
покладається на адміністрацію установи, в якій перебуває чи
перебувала така особа.
{ Порядок в редакції Постанови КМ N 1120 ( 1120-2011-п ) від
02.11.2011 }

Додаток
до Порядку

СПИСОК N _____
від _____ _____________ 200__ р.

осіб, що подали заяви про перерахування __________________________
(найменування установи __________________________________________________________________
(закладу), її місцезнаходження та поточний рахунок) __________________________________________________________________
(найменування банку, який перераховує пенсію або державну __________________________________________________________________
соціальну допомогу)
МФО ___________ код ______________ за ____ ___________ 200__ р.
різниці між сумою призначеної пенсії та сумою пенсії, яка
виплачується особам та непрацездатним членам їх сімей відповідно
до частин першої, другої і абзацу другого частини четвертої статті
48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування", частин першої, другої і п’ятої статті 56 Закону
України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб", або різниці між розміром
призначеної державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та
дітям інвалідам і розміром державної соціальної допомоги, яка
виплачується таким особам відповідно до частин першої і четвертої
статті 13 Закону України "Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", частини третьої статті
10 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не
мають права на пенсію, та інвалідам"
------------------------------------------------------------------ |Порядко-|Прізвище, ім'я та| Номер особового |Сума, що підлягає| | вий |по батькові особи|рахунка (пенсійного| перерахуванню | | номер | | посвідчення) | | ------------------------------------------------------------------
____________________
Усього
_____________________ ________________ _______________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер ___________________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище) М.П.
Перераховано _____________________________________________________
(найменування органу Пенсійного фонду України
__________________________________________________________________
або органу праці та соціального захисту населення)
платіжним дорученням від ____ __________ 200__ р. N _______
{ Додаток в редакції Постанови КМ N 1120 ( 1120-2011-п ) від
02.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 795
( 795-2013-п ) від 30.10.2013 }
 
Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Угода Четвер, 04 березня 2004 269
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"