Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Постанова КМУ № 301 від 27.05.1993р. «Про трудові книжки працівників»

  • Версія для друку
  •  
 
   Доплати за  несприятливі  умови   праці   встановлюються   за 
результатами атестації робочих місць або оцінки умов праці особам,
безпосередньо зайнятим на роботах, передбачених Переліком, а також
галузевими Типовими переліками робіт з важкими і шкідливими,
особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці,
затвердженими в установленому порядку, і нараховуються за час
фактичної зайнятості працівників на таких робочих місцях або в
таких умовах праці. При наступній раціоналізації робочих місць і поліпшенні умов
праці доплати зменшуються або відміняються повністю. На роботах з важкими і шкідливими умовами праці доплати
встановлюються до 12 відсотків посадового окладу (ставки), а на
роботах з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці -
до 24 відсотків посадового окладу (ставки). Атестація робочих місць або оцінка умов праці в установах і
організаціях здійснюється експертною комісією стосовно до
Рекомендацій по оцінці умов праці на робочих місцях і встановленню
доплат працівникам за неприятливі умови праці в наукових
організаціях і в наукових підрозділах установ системи освіти. Експертна комісія створюється спільним рішенням адміністрації
і профспілкового комітету з числа найбільш кваліфікованих
працівників, представників профспілкового комітету, служби охорони
праці установи, організації. Для роботи членами експертної комісії можуть залучатись
спеціалісти інших служб і організацій. Експертну комісію очолює заступник керівника установи,
організації. Керівник підрозділу спільно з профспілковим комітетом
підрозділу складає характеристики робіт і умов праці конкретних
працівників (груп працівників) з зазначенням діючих небезпечних і
шкідливих виробничих факторів, передбачених ГОСТом 12.0.003-74
"Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Класифікація", по
кожному виду робіт. Відповідальність за достовірність характеристик умов праці
працівників, діючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів на
робочих місцях, несе керівник структурного підрозділу. Про всі
зміни умов праці працівників керівник підрозділу повинен своєчасно
подавати додаткові матеріали в експертну комісію. На підставі
висновків експертної комісії при наступній раціоналізації робочих
місць і поліпшенні умов праці доплати зменшуються або відміняються
повністю. На підставі висновків експертної комісії керівник установи,
організації за погодженням з профспілковим комітетом затверджує
перелік конкретних робіт, на яких встановлюється доплата за
несприятливі умови праці і розміри доплат за видами робіт. Конкретні розміри доплат та тривалість їх виплати
встановлюються наказом по установі, організації.
Перелік робіт з несприятливими умовами праці, на яких встановлюються доплати робітникам, спеціалістам і службовцям з важкими і шкідливими, особливо важкими і
особливо шкідливими умовами праці
I. Види робіт з важкими і шкідливими умовами праці,
на яких встановлюються доплати в розмірі до
12 відсотків.
1.1. Роботи, пов'язані з аналізом, синтезом, переробкою,
фасуванням, розливанням, вантажно-розвантажувальними та іншими
операціями з використанням шкідливих хімічних речовин 2-4 класів
небезпечності. 1.2. Проведення робіт на мікроскопах з ультрафіолетовими
джерелами світла. 1.3. Дослідження, виготовлення спецсплавів тугоплавких
порошків карбідів, силіцидів, боридів, фосфидів та інших виробів
на основі рідких металів. 1.4. Відбір проб гарячих газів, гарячих розплавлених металів
та інших хімічних речовин 2-4 класів небезпечності. 1.5. Виготовлення, вулканізація еластомірних і латексних
композицій, робота з клеями, адгезійними сполуками, смолами і
гумами з використанням хімічних речовин 2-4 класів небезпечності. 1.6. Робота по коксуванню нафтових залишків каталітичного
крекінгу, перегін кам'яновугільних смол і пісків. 1.7. Роботи, пов'язані з використанням матеріалів, які пилять
(вміщують кремнезем, силікати та інші аналогічні матеріали) і
відповідають 2-4 класам небезпечності. 1.8. Синтез нових сполук з використанням токсичних речовин
2-4 класів небезпечності. 1.9. Роботи по виготовленню і дослідженню емальованих
виробів, надпровідної кераміки та непівпровідникових матеріалів з
використанням шкідливих хімічних речовин 2-4 класів небезпечності. 1.10. Роботи, пов'язані з високотемпературною обробкою
матеріалів з використанням хімічних речовин 2-4 класів
небезпечності. 1.11. Експлуатація та ремонт обладнання, пов'язаного з
використанням хімічних речовин 2 - 4 класів небезпечності. 1.12. Пресування і лиття виробів з пластмас на основі
хімічних речовин 2-4 класів небезпечності. 1.13. Виготовлення лаків і фарб, лакофарбового покриття, що
містять хімічні речовини 2-4 класів небезпечності. 1.14. Аварійно-відбудовні роботи по обслуговуванню зовнішніх
каналізаційних мереж. 1.15. Буріння шпурів механізованим інструментом. 1.16. Вулканізаційні роботи (при ремонті аглострічок при
виконанні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з
використанням процесу вулканізації). 1.17. Водолазні роботи при занурюванні на глибину до 5
метрів. 1.18. Роботи по гашенню вапна, у тому числі експериментальні,
що виконуються поза приміщенням. 1.19. Гранітні (каменотесні, облицьовувальні, полірувальні)
роботи при обробці граніту, мармуру, черепашнику та інших
органічних і неорганічних матеріалів. 1.20. Заготівля і встановлення арматури (сітки, каркасу) у
конструкції і споруді вручну. 1.21. Кислотривкі, вініпластові і гумувальні роботи, а також
роботи з використанням сирого феоліту і азбовінілу. 1.22. Малярні роботи з використанням асфальтового,
кузбаського і пічного лаків у закритих приміщеннях з використанням
нітрофарб і лаків, алкідних, пентафтальних і ПХВ фарб,
використанням хімічних речовин 2-4 класів небезпечності. 1.23. Нанесення за допомогою пістолетів та вудок
вогнезахисного покриття на металоконструкції з використанням
сполуки, що містить вінілацетат, меламіносечовиноформальдегідні
смоли, поліфосфат амонію, азбест (ВПМ-2) та інші шкідливі хімічні
речовини, віднесені до 2-4 класів небезпечності. 1.24. Нанесення на поверхні штукатурного розчину вручну,
затирання поверхні вручну. 1.25. Облицьовувальні роботи з використанням ксилолітової
маси, епоксидних та інших синтетичних смол, що містять шкідливі
хімічні речовини 2-4 класів небезпечності, а також мастик на
бітумній та асфальтовій основі. 1.26. Обробка деревини і повсті антисептиками і
вогнезахисними матеріалами, а також їх виготовлення. 1.27. Пробивання вручну і механізованим інструментом отворів
(борізд, фрамуг) у кам'яних конструкціях, розламування вручну
кам'яних конструкцій на складних і цементних розчинах. 1.28. Розробка і виготовлення дослідних зразків нових
будівельних матеріалів і напівфабрикатів з використанням шкідливих
хімічних речовин 2-4 класів небезпечності. 1.29. Розробка вручну грунту III групи з використанням ломів,
кирок, а також грунтів усіх груп з використанням
пневмоінструменту. 1.30. Укладання паркетних, плиточних, лінолеумових підлог на
гарячій мастиці і бітумі, гумових клеях і мастиках, виготовлених
на основі синтетичних смол та хімічних розчинників, віднесених до
2-4 класів небезпечності. 1.31. Ущільнювання грунтів і щебнево-гравійних підвалин
вручну і пневмоінструментом. 1.32. Видавлювання тонкостінних виробів вручну і за допомогою
дерев'яних патронів. 1.33. Гнуття листів із сталі, алюмінієвих сплавів будь-якої
товщини і форм на пресах, верстатах і вальцях для гнуття в
холодному стані. 1.34. Виготовлення форм на формувальній машині, формування
вручну на моделях і шаблонах в опоках або в грунті відливок;
формування вручну або на машинах оболонкових напівформ і стержнів;
виготовлення вручну форм за моделями, що виплавляються; відливання
або формування виробів радіокераміки; формування селенових
елементів. 1.35. Випробування апаратури і виробів безпосередньо в
камерах, працюючих при низьких і високих температурах (-40 град.C
і нижче, +40 град.C і більше) і в барокамерах. 1.36. Випробування самохідних гусеничних і колісних
установок, важких гусеничних тракторів класу 3 тонни тяги і
більше. 1.37. Кування штабиків тугоплавких металів. 1.38. Наплавлення пластмаси на металеві деталі методом
вихрового напорошення. 1.39. Обслуговування і ремонт ацетиленових установок,
газогенераторів. 1.40. Обслуговування холодильних установок, працюючих на
аміаку, хлорі та інших холодоагентах на основі хімічних речовин
2-4 класів небезпечності. 1.41. Обробка металу різанням на металообробних верстатах з
одночасним підігріванням виробів плазмою і лазером. 1.42. Паяння і зварювання деталей з вініпласту. 1.43. Полірування виробів на повстових, бязевих та інших
кругах, а також на наждачних полотнах. 1.44. Ручне кування і штампування гарячого металу на молотах,
пресах, кувальних машинах; гаряче штампування кріпильних виробів. 1.45. Свердлування пневмоінструментом. 1.46. Термічна обробка в ваннах і печах. 1.47. Вальцювання гарячого металу. 1.48. Ведення процесу прокатки гарячого металу. 1.49. Волочіння дроту на верстатах волочіння. 1.50. Нагрівання в печах заготівель і злитків з чорних та
кольорових металів і сплавів. 1.51. Управління плавильними печами з пультів. 1.52. Управління станом з гарячої прокатки з поста. 1.53. Плавлення кольорових металів і сплавів. 1.54. Лиття металів і сплавів. 1.55. Обробка різанням свинцево-олов'яних сплавів і графіту. 1.56. Заточування інструменту абразивними кругами сухим
способом. 1.57. Шліфування виробів з використанням абразивних полотен і
кругів сухим способом. 1.58. Гальванічні покриття, фосфатування, електрополірування
виробів у відкритих ваннах, їх душування, а також ремонт і очистка
ванн. 1.59. Виробництво алмазів, понадтвердих матеріалів і
інструментів з них. 1.60. Очистка поверхонь з використанням гідропіскострумних
апаратів. 1.61. Гнуття дерев'яних деталей вручну. 1.62. Обслуговування технологічних печей, що працюють на
твердому і рідкому паливі. 1.63. Обслуговування рубальних машин при переробці балансів,
дров, осмолу, відходів лісопилення і фанерного виробництва на
технологічну тріску. 1.64. Миття фільтрополотен, сіток, меблевої фурнітури,
поворотної тари з використанням розчинників, що містять бензин,
ацетон та інші шкідливі речовини 2-4 класів небезпечності. 1.65. Заточування пил, ножів та іншого інструменту
абразивними кругами сухим способом. 1.66. Сушіння набивальних матеріалів у сушарнях різного типу. 1.67. Сортування і складання деревностружкових плит,
деревноволокнистих і ламінованих плит, шпал, а також
пиломатеріалів на лісових біржах і біржах пиломатеріалів. 1.68. Чищення змішувальних барабанів та ємкостей від смоли
вручну або за допомогою механічного інструменту з використанням
розчинників, що містять шкідливі хімічні речовини 2-4 класів
небезпечності. 1.69. Обслуговування технологічних топок сушильних агрегатів
і термомасляних котлів з температурою нагрівання більше 200 град.C
у виробництві деревностружкових і ламінованих плит. 1.70. Розпилювання, розрізання колод, кряжів, брусків та
інших лісоматеріалів, торцювання пиломатеріалів в лісопильному
потоці. 1.71. Обслуговування і заправлення лаконагнітальних
установок, роздавання лаків, фарб, що містять шкідливі хімічні
речовини 2-4 класів небезпечності. 1.72. Виробництво пінополіуретанових виробів з компонентів А
і Б для виготовлення м'яких елементів меблів. 1.73. Підготовка набивальних матеріалів, розщеплювання вати,
волоса мочала вручну і зварювання поліуретанового поропласту. 1.74. Обслуговування бункерів сухої стружки у виробництві
деревностружкових плит. 1.75. Дозування подачі в змішувальний апарат, ведення процесу
обсмолювання стружки, тріски, кришки, костриці, виготовлення
компонентів у виробництві деревностружкових і костричних плит з
використанням синтетичних смол, що містять фенол, мочевину,
формальдегід та інші шкідливі хімічні речовини, а також
цементно-стружкової маси з використанням хлористого кальцію. 1.76. Виготовлення, використання і транспортування
синтетичних клеїв, фарб і лаків на основі шкідливих хімічних
речовин 2-4 класів небезпечності. 1.77. Просочування антисептиками та іншими хімічними
речовинами 2-4 класів небезпечності і механічна обробка виробів і
деталей з деревини. 1.78. Здійснення процесу обсмолювання стружки, тріски,
кришки, костриці та інших з використанням шкідливих хімічних
речовин 2-4 класів небезпечності. 1.79. Здійснення процесів формування, підпресування
деревностружкових плит з використанням шкідливих хімічних речовин
2-4 класів небезпечності. 1.80. Прогрів у полі струмів високої частоти стружкового
покриття, обсмоленого синтетичними смолами, що містять фенол,
формальдегід, мочевину та інші шкідливі хімічні речовини. 1.81. Ведення процесу транспортування і складання
цементностружкової маси на піддони або в форми. 1.82. Робота у відділеннях реаніматології, анестезіології. 1.83. Робота в клініко-діагностичних лабораторіях (аналіз
калу, сечі, мокротиння і таке інше). 1.84. Робота у стаціонарах, відділеннях і кабінетах з
туберкульозними та інфекційними хворими, у тому числі робота з
гнійною інфекцією та інфікованим матеріалом. 1.85. Робота з живими культурами. 1.86. Робота в шкірно-венерологічних стаціонарах,
відділеннях, кабінетах (взяття і аналіз біологічного матеріалу). 1.87. Робота у нейрохірургічних відділеннях. 1.88. Робота в установах для лікування дітей з ураженням
центральної нервової системи, порушенням опорно-рухового апарату,
опічними та спинальними хворобами. 1.89. Робота з генетично конструйованими і заново виділеними
(неідентифікованими) мікроорганізмами. 1.90. Робота по плануванню рекомбінантних ДНК. 1.91. Роботи з виділенням летючих сполук свинцю і олова, у
тому числі ремонт паливної апаратури, що працює на етилованому
бензині, заправка етилованим бензином на колонках без
дистанційного управління, паяння радіаторів автомобілів. 1.92. Зарядження акумуляторів. 1.93. Ремонт автомобілів, що використовуються для перевезення
нечистот. 1.94. Очищення, обмивання рухомого составу виробів, деталей і
вузлів від бруду, іржі, окалини, старої фарби і таке інше вручну,
механізованим і механічним способами. 1.95. Правильні роботи вручну при ремонті кузовів та інших
деталей автомобілів з використанням абразивних кругів. 1.96. Роботи по підготовці форм високого друку і друкування
на печатних машинах усіх видів. 1.97. Правлення, верстання і монтаж негативів і
діапозитивів. 1.98. Роботи по травленню кліше і форм глибокого друку. 1.99. Роботи по виготовленню негативів і діапозитивів і
комплексному виготовленню штрихових растрових кліше. 1.100. Роботи по виготовленню, обробці копій і друкарських
форм для всіх видів друку. 1.101. Роботи по отриманню пробних відбитків з форм плоского
друку, друкування малотиражних робіт. 1.102. Роботи з типографським сплавом. 1.103. Роботи по фальцюванню віддрукованої продукції. 1.104. Репрографічні роботи на світлокопіювальних машинах,
діазокопіювальних машинах та інших розмножувальних апаратах. 1.105. Нанесення плівкового покриття, проведення процесів
очищення і травлення напівпровідникових і керамічних матеріалів і
пластин. 1.106. Дифузія домішок до напівпровідникових матеріалів з
використанням твердих, рідких і газоподібних дифузантів. 1.107. Формування міжшарної ізоляції і отримання малюнка
плат. 1.108. Напорошення одношарних та багатошарних плівкових
структур. 1.109. Паяння деталей та виробів (припій олов'яно-свинцевий,
кадмієвий, індієвий). 1.110. Обробка кольорових кінофотоматеріалів аерофотозйомки і
космічної зйомки, а також роботи, пов'язані з великим напруженням
і перевтомленням зору, по складанню загальногеографічних,
топографічних і всіх видів тематичних планів і карт. 1.111. Робота, безпосередньо пов'язана з встановленням
оптимальних параметрів ультразвукових перетворювачів. 1.112. Робота, безпосередньо пов'язана з вимірюванням
повітряного шуму і вібрацій. 1.113. Робота на аеродинамічних трубах. 1.114. Робота, безпосередньо пов'язана з випробуванням
двигунів, аеродинамічних гвинтів, спецтехніки на стендах,
полігонах і аеродромах. 1.115. Підготовка до випробувань, випробування, експлуатація
двигунів та їх агрегатів і вузлів на стендах у закритих
приміщеннях. 1.116. Заправляння і нейтралізація лужних металів на
енерговакуумних стендах і установках. 1.117. Випробування гідроагрегатів і вузлів летальних
апаратів з використанням токсичних мастил. 1.118. Випробування спецвиробів з використанням за паливо
сполук гідразину АТ, АК та інших токсичних компонентів палива. 1.119. Експлуатація, обслуговування та ремонт прискорювачів
плазмових двигунів і енергоустановок, в яких за робоче тіло
використовуються лужні метали. 1.120. Обслуговування енергетичного обладнання і автоматики
теплових електростанцій у цехах (дільницях): котельних, турбінних,
паливоподачі. 1.121. Обслуговування засобів вимірювання, елементів систем
контролю і управління (автоматичних пристроїв і регуляторів,
пристроїв технологічного захисту і автоматики в цехах, дільницях
блокування сигналізації і таке інше) в цехах (дільницях):
котельних, турбінних, паливоподачі. 1.122. Ремонт електроенергетичного обладнання, пристроїв
автоматики і засобів вимірювання на діючому обладнанні апаратури
релейного захисту і автоматики в цехах (дільницях): котельних,
турбінних, паливоподачі. 1.123. Перемикання в теплових системах, контроль за діючим
обладнанням шляхом обходу в цехах (дільницях): котельних,
турбінних, паливоподачі. 1.124. Чищення котлів у холодному стані. 1.125. Обмурування котлів у гарячому стані. 1.126. Прибирання зовнішніх поверхонь обладнання, підлог,
площадок обслуговування в цехах (дільницях): котельних, турбінних,
паливоподачі. 1.127. Обслуговування підземних теплопроводів і споруд
теплових мереж, теплофікаційних уводів. 1.128. Ремонт теплопроводів і споруд теплових мереж. 1.129. Обшивання термоізоляції котлів і теплопроводів на
теплових електростанціях і в теплових мережах. 1.130. Обслуговування теплових бойлерних установок в цехах
(дільницях): котельних, турбінних. 1.131. Робота на установках ВЧ, УВЧ, СВЧ. 1.132. Роботи з сталим магнітним полем: роботи, пов'язані з
сталими магнітами або з сталими електромагнітами (електромагніти,
соленоїди, таке інше), при напруженості магнітного поля 100 Е і
більше. 1.133. Роботи в електричному полі напруженістю 20 кВ/м і
більше. 1.134. Роботи у високовольтному електричному полі промислової
частоти 50 Гц при напруженості поля 5 кВ/м і більше. 1.135. Роботи, пов'язані з переробкою різних видів сировини,
виробленням текстильних, трикотажних і нетканих матеріалів,
обробкою і фарбуванням цих видів сировини і матеріалів. 1.136. Роботи, пов'язані з переробкою, виробленням,
фарбуванням взуттєвих, шкіргалантерейних, лимарно-сідельних,
валяльно-повстяних, дубільно-екстрактових, хутряних, шкіряних і
шкірсировинних матеріалів. Введення нових технологічних процесів
та випуск готової продукції. 1.137. Відкриті гірничі роботи. 1.138. Склодувні і кварцедувні роботи. 1.139. Слюсарні та інші роботи по обробці оргскла і пластмас. 1.140. Газозварювальні, газорізальні і електрозварювальні
роботи, здійснювані у приміщеннях. 1.141. Підривні роботи, випробування, транспортування,
зберігання вибухових речовин та виготовлення виробів з них. 1.142. Роботи з використанням отрутохімікатів. 1.143. Роботи, здійснювані у тропічних та субтропічних
оранжереях, а також у теплицях, в умовах підвищеної температури і
вологості. 1.144. Роботи по розшифруванню стенограм і записів магнітних
полів. 1.145. Проведення дослідних робіт з шовковичним шовкопрядом. 1.146. Ремонт і очищення вентиляційних систем. 1.147. Роботи, пов'язані з чищенням вигрібних ям, сміттєвих
ящиків і каналізаційних колодязів, проведенням їх дезинфекції. 1.148. Вивезення сміття і нечистот. 1.149. Доглядання тварин (чищення, миття і прибирання гною). 1.150. Роботи, пов'язані з топленням, шуруванням, очищенням
печей від золи і шлаку. 1.151. Прання, сушіння і прасування спецодягу. 1.152. Роботи біля гарячих плит, електрожарових шаф,
кондитерських і паро-масляних печей та інших апаратів для смаження
і випікання. 1.153. Вантажно-розвантажувальні роботи, виконувані вручну. 1.154. Роботи, пов'язані з розчиненням, обтинанням м'яса,
риби, різкою і чищенням цибулі, обсмаженням птиці. 1.155. Роботи, пов'язані з миттям посуду, тари і
технологічного обладнання вручну із застосуванням кислот, лугу і
інших хімічних речовин. 1.156. Роботи з прання білизни вручну з використанням миючих
і дезинфікуючих засобів. 1.157. Роботи по догляду за дітьми при відсутності
водопроводу, каналізації, по організації режиму харчування при
відсутності засобів малої механізації. 1.158. Всі види робіт, виконувані у навчально-виховних
установах при переведенні їх на особливий
санітарно-епідеміологічний режим роботи. 1.159. Роботи з хлорування води, з виготовленням
дезинфікуючих розчинів, а також з їх використанням. 1.160. Роботи, виконувані по захисту лісів від шкідників і
хвороб з використанням отрутохімікатів, а також від бур'янів і
небажаної деревної і трав'яної рослинності із застосуванням
гербіцидів і арбоцидів. 1.161. Роботи з використанням хімічних реактивів, а також з
їх збереженням (складуванням). 1.162. Роботи на типографних і лінотипних машинах. 1.163. Обслуговування котельних установок, працюючих на вуглі
і мазуті, каналізаційних колодязів і мереж. 1.164. Робота за дісплеями ЕОМ. 1.165. Роботи, здійснювані з морських підвалин і морських
естакад. 1.166. Розвідування родовищ корисних копалин, розташованих у
морі. 1.168. Робота на гусеничних тракторах та особливо складній
техніці. 1.169. Робота, пов'язана з навчанням операторів особливо
складних тваринницьких комплексів. 1.170. Робота на вантажних автомобілях на відкритих гірничих
та розкривних роботах. 1.171. Видобування руди, нерудних матеріалів, сировини,
флюсів та закладних матеріалів. 1.172. Вивезення деревини на лісозаготовках. 1.173. Перевезення сажі, гіпсового каменя, вибухових та
радіаційних речовин. 1.174. Таксидермічні роботи. 1.175. Лакофарбові роботи, полірування меблів та підлоги. 1.176. Робота з епоксидною смолою. 1.177. Радіомонтажні роботи із застосуванням каніфолі та
хлорного заліза. 1.178. Робота на деревообробних верстатах. 1.179. Забезпечення і проведення занять у критих плавальних
басейнах. 1.180. Контроль за безпекою виконання робіт, передбачених у
розділі I. 1.181. Прибирання приміщень, де виконуються роботи,
передбачені у розділі I. 1.182. Роботи на діючих експериментальних високовольтних
установках з напругою понад 1000 В. 1.183. Роботи на висоті 1,5 м і більше відносно поверхні
землі (підлоги).
II. Види робіт з особливо важкими і особливо шкідливими
умовами праці, на яких встановлюються доплати до
24 відсотків
2.1. Роботи з застосуванням токсичних речовин I класу
небезпечності, у тому числі речовин, які мають концерогенні,
мутагенні, фіброгенні та інші властивості. 2.2. Роботи з хімічними речовинами, які одночасно мають
вибухові і високотоксичні властивості. 2.3. Роботи, пов'язані з застосуванням дисперсивних порошків
високотоксичних речовин та їх сполук I класу небезпечності
(берилій, карбонат барія та інші). 2.4. Виготовлення скловолокна та виробів на його основі із
застосуванням епоксидних, фенолформальдегідних смол, органічних
розчинників, які відносяться до I класу небезпечності. 2.5. Проведення робіт з відкритою поверхнею ртуті:
полярографія, амперометричне титрування, препаративний електроліз
на ртутних катодах та інші, ремонт ртутних приладів. 2.6. Роботи по підбору та аналізу проб, які містять хімічні
речовини I класу небезпечності. 2.7. Роботи із застосуванням радіоактивних речовин у
відкритому вигляді (переробка, зберігання, перевезення та інше). 2.8. Збирання, перевезення, переробка і захоронення
радіоактивних відходів. 2.9. Дезактивація обладнання, інструментів та приміщень,
приймання на обробку спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту, забруднених радіоактивними речовинами. 2.10. Роботи на рентгенівських установках при їх наладці і
експлуатації. 2.11. Роботи з джерелами рентгенівського випромінювання, що
не використовується (електронні мікроскопи, електронографи та
інші), з напругою понад 20 кВ. 2.12. Роботи з переносними та стаціонарними радіоізотопними
установками і приладами. 2.13. Роботи на циклотронах, бетатронах, лінійних
прискорювачах та інших прискорювальних установках. 2.14. Роботи, пов'язані з експлуатацією, ремонтом,
реконструкцією, наладкою і експериментальними дослідженнями на
атомних реакторах, критичних та підкритичних складаннях. 2.15. Роботи по обслуговуванню обладнання і споруд
спецводоочисток, систем вентиляції, тепло- та холодопостачання в
комплексі атомного реактора. 2.16. Роботи на нейтрогенних генераторах при їх наладці і
експлуатації. 2.17. Роботи по відбору та аналізу проб, які містять
радіоактивні речовини. 2.18. Роботи по проведенню радіаційного контролю. 2.19. Перевірка, градуювання та перевірка установок, приладів
та апаратури з використанням джерел іонізуючих випромінювань. 2.20. Ремонтні і монтажні роботи, які виконуються в
приміщеннях, де використовуються ізотопні джерела іонізуючих
випромінювань. 2.21. Роботи в аварійній зоні, пов'язані з наслідками
радіаційних аварій. 2.22. Регулювання, наладка, випробування та експлуатація
лазерів II-IV класів. Юстирування, випробування та експлуатація
оптичних систем з використанням випромінювань лазерів II-IV
класів. 2.23. Дозиметрія лазерного випромінювання. 2.24. Клепка при роботі в замкнутих ємкостях (котлах,.
резервуарах, баках, відсіках та інших). 2.25. Очищення поверхонь за допомогою піскоструйних апаратів,
що виконується у приміщеннях або ємкостях. 2.26. Ручне пробивання отворів (ніш) у важкодоступних місцях
у бетонних та залізобетонних конструкціях, розламування бетонних
та залізобетонних конструкцій вручну. 2.27. Розробка у важкодоступних місцях грунтів IV і більш
високих груп, а також мерзлих грунтів усіх груп з застосуванням
клинів та кувалд (молотків). 2.28. Залив металів у форми, виливальниці і кокілі; виливання
деталей на машинах відцентрового виливання. 2.29. Роботи по гарячому пресуванню деревностружкових плит із
застосуванням особливо шкідливих хімічних речовин I класу
небезпечності. 2.30. Обрізання на форматних круглопильних верстатах гарячих
деревностружкових плит, склеєних синтетичними смолами і клеями,
які містять особливо токсичні хімічні речовини I класу
небезпечності. 2.31. Робота у токсикологічних лабораторіях з отрутами та
отрутохімікатами. 2.32. Робота у віваріях з тваринами, зараженими грибковими,
паразитарними, туберкульозними, інфекційними захворюваннями, з
тваринами із злоякісною пухлиною чи отруєними радіоактивними
речовинами. 2.33. Робота у гельмінтологічних стаціонарах і відділеннях. 2.34. Робота у стаціонарах, диспансерах, відділеннях і
кабінетах для лікування психічно хворих, у тому числі хворих на
хронічний алкоголізм. 2.35. Робота у наркологічних кабінетах. 2.36. Робота з культурами ракових клітин. 2.37. Робота з трупним матеріалом. 2.38. Робота з живими носіями інфекційних паразитарних
хвороб, туберкульозу. 2.39. Регулювання, настройка, випробування і обслуговування
генераторів міліметрового, сантиметрового і дециметрового
діапазонів хвиль; робота на пристроях, що генерують електричний
струм на тих же частотах при щільності потоку енергії
25 мкВт/кв.см і більше. 2.40. Підземні роботи. 2.41. Контроль за безпекою виконання робіт, передбачених у
розділі II.
III. Типові переліки робіт з важкими та шкідливими,
особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці
по галузях народного господарства, затверджені
постановами Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС
Робітникам, службовцям і спеціалістам вищих, вищих навчальних
закладів I-II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних
закладів, робітникам навчально-курсових комбінатів, навчальних
центрів і полігонів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів
трудового навчання і професійної орієнтації учнів,
навчально-виробничих та навчальних майстерень загальноосвітніх
шкіл, інших навчальних закладів, зайнятих навчанням студентів і
учнів безпосередньо на підприємствах, за час їх фактичної роботи
зі студентами і учнями на дільницях, у цехах і на виробництві або
тим, які виконують роботи у самих установах, закладах і
організаціях з важкими та шкідливими, особливо важкими та особливо
шкідливими умовами праці, встановлюються доплати стосовно до умов
оплати праці працівників конкретного підприємства у відповідності
з Типовими переліками робіт з важкими та шкідливими, особливо
важкими та особливо шкідливими умовами праці, затвердженими
Держкомпрацею СРСР і Секретаріатом ВЦРПС по галузях народного
господарства: Типовий перелік робіт з важкими і шкідливими умовами праці,
на яких можуть встановлюватись доплати робітникам за умови праці
на підприємствах хлібопродуктів (25.09.86 р. N 361/22-30); Перелік робіт з важкими і шкідливими, особливо важкими і
особливо шкідливими умовами праці, на яких підвищуються годинні
тарифні ставки робітникам за умови праці в будівництві і на
ремонтно-будівельних роботах (01.10.86 р. N 374/22-60); Типовий перелік робіт з важкими і шкідливими, особливо
важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть
встановлюватись доплати робітникам за умови праці у виробничих
об'єднаннях і на підприємствах лісної, целюлозно-паперової,
деревообробної промисловості, лісового господарства і Перелік
посад керівників, спеціалістів і службовців виробничих об'єднань і
підприємств лісної промисловості і лісового господарства, зайнятих
на роботах по захисту лісу від шкідників і хвороб, а також від
бур'янів і небажаної деревинної і трав'янистої рослинності, яким
посадові оклади підвищуються на 12 відсотків (01.10.86 р. N
375/22-61); Типовий перелік робіт з важкими і шкідливими умовами праці,
на яких можуть встановлюватись доплати робітникам за умови праці
на підприємствах і в організаціях автомобільного транспорту
(02.10.86 р. N 383/22-70); Типовий перелік робіт з важкими і шкідливими, особливо
важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть
встановлюватись доплати робітникам за умови праці на підприємствах
рибної промисловості (02.10.86 р. N 380/22-67); Типовий перелік робіт з важкими і шкідливими, особливо
важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть
встановлюватись доплати робітникам за умови праці на підприємствах
і в організаціях залізничного транспорту і метрополітенів
(02.10.86 р. N 382/22-69); Типовий перелік робіт з важкими і шкідливими, особливо
важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть
встановлюватись доплати робітникам за умови праці на підприємствах
чорної і кольорової металургії (02.10.86 р. N 384/22-75); Типовий перелік робіт з важкими і шкідливими, особливо
важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть
встановлюватись доплати робітникам за умови праці на підприємствах
машинобудівної та металообробної промисловості (02.10.86 р. N
381/22-68); Типовий перелік робіт з важкими і шкідливими, особливо
важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть
встановлюватись доплати робітникам за умови праці на підприємствах
та в організаціях цивільної авіації (02.10.86 р. N 385/22-75); Типовий перелік робіт з важкими і шкідливими, особливо
важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть
встановлюватись доплати робітникам за умови праці на підприємствах
поліграфічної промисловості (03.10.86 р. N 389/22-80); Перелік вантажів, навантаження і розвантаження яких
оплачується за підвищеними тарифними ставками у зв'язку з
шкідливими умовами праці (03.10.86 р. N 460/26-60); Типові переліки робіт з важкими і шкідливими, особливо
важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть
встановлюватись доплати робітникам за умови праці у виробничих
об'єднаннях на підприємствах промисловості будівельних матеріалів,
скляної і фарфорово-фаянсової промисловості (03.10.86 р. N
388/22-79); Типові переліки робіт з важкими та шкідливими, особливо
важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть
встановлюватись доплати робітникам за умови праці на підприємствах
текстильної, легкої, бавовноочищувальної промисловості,
промисловості первинної обробки льону та інших луб'яних культур
(03.10.86 р. N 388/22-81); Типові переліки робіт з важкими та шкідливими, особливо
важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть
встановлюватись доплати робітникам за умови праці на підприємствах
і організаціях зв'язку (08.10.86 р. N 392/23-9); Типові переліки робіт з важкими та шкідливими, особливо
важкими і особливо шкідливими умовами праці, на яких можуть
встановлюватись доплати робітникам за умови праці на підприємствах
по виготовленню музичних інструментів (21.10.86 р. N 418/25-18); Типові переліки підприємств, професій робітників і робіт
підприємств хімічної, нафтохімічної, хіміко-фармацевтичної,
мікробіологічної, нафтової і газової промисловості, промисловості
по виробництву мінеральних добрив, переробці нафти, сланців, газу
і виробництву нафтопродуктів, працівники яких оплачуються за
тарифними ставками (окладами), встановленими для робіт з важкими
та шкідливими, особливо важкими та особливо шкідливими умовами
праці (03.11.86 р. N 442/26-41); Перелік робіт, при виконанні яких праця робітників, зайнятих
на підземних роботах на діючих підприємствах та підприємствах, що
будуються, по видобутку руд чорних та кольорових металів і
видобутку гірничо-хімічної сировини, а також на відкритих гірських
роботах у діючих кар'єрах, оплачується за тарифними ставками з
особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці (08.04.87 р.
N 223/10-34); Переліки посад робітників підприємств і організацій
сільського господарства, зайнятих безпосередньо на роботах з
шкідливими та особливо шкідливими умовами праці, яким можуть
встановлюватись підвищені оклади і доплати, і Типові переліки
робіт з важкими та шкідливими, особливо важкими та особливо
шкідливими умовами праці, на яких можуть встановлюватись доплати
робітникам за умови праці (29.12.88 р. N 670/29-142).
IV. Додаткова оплата за несприятливі умови
праці окремим працівникам
Майстрам виробничого навчання і старшим майстрам
професійно-технічних навчальних закладів по підготовці робітників
для підприємств хімічної, нафтохімічної, хіміко-фармацевтичної і
мікробіологічної промисловості, по переробці нафти і газу, сланців
і по виробництву нафтопродуктів, які зайняті навчанням учнів
безпосередньо на цих підприємствах, за час їх фактичної роботи з
учнями на дільницях, в цехах і на виробництві з важкими і
шкідливими, особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці
здійснюються доплати за шкідливі умови праці в розмірі до 12
відсотків, а за особливо шкідливі умови праці до 24 відсотків
посадових окладів цих працівників стосовно до умов праці майстрів
даного підприємства. Зазначені доплати здійснюються за рахунок
бюджетних асигнувань, що виділяються навчальним закладам на оплату
праці.
Додаток N 10
до Інструкції про порядок обчислення
заробітної плати працівників освіти
Схема
ставок і посадових окладів, визначена за розрядами
Єдиної тарифної сітки, тарифними коефіцієнтами і
коефіцієнтами підвищення
----------------------------------------------------------------- | Тарифні | Тарифні | Коефіцієнти |Ставки і посадові оклади| | розряди |коефіцієнти | підвищення |(визначені шляхом мно- | | | | |ження гр.2 на гр.3 на | | | | |2300 крб.) | |----------+------------+--------------+------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------+------------+--------------+------------------------| | 1 | 1,00 | 2,00 | 4600 | | 2 | 1,12 | 2,00 | 5152 | | 3 | 1,25 | 2,00 | 5750 | | 4 | 1,39 | 2,00 | 6394 | | 5 | 1,54 | 2,00 | 7084 | | 6 | 1,70 | 2,00 | 7820 | | 7 | 1,87 | 2,00 | 8602 | | 8 | 2,06 | 2,00 | 9476 | | 9 | 2,26 | 2,00 | 10396 | | 10 | 2,49 | 2,00 | 11454 | | 11 | 2,74 | 2,00 | 12604 | | 12 | 3,01 | 2,00 | 13846 | | 13 | 3,31 | 2,00 | 15226 | | 14 | 3,64 | 2,00 | 16744 | | 15 | 4,01 | 1,95 | 17985 | | 16 | 4,41 | 1,95 | 19779 | | 17 | 4,85 | 1,95 | 21752 | | 18 | 5,34 | 1,95 | 23950 | | 19 | 5,87 | 1,95 | 26327 | | 20 | 6,46 | 1,93 | 28676 | | 21 | 7,10 | 1,91 | 31190 | | 22 | 7,81 | 1,85 | 33232 | | 23 | 8,59 | 1,80 | 35563 | | 24 | 9,45 | 1,73 | 37602 | | 25 | 10,30 | 1,70 | 40273 | | 26 | 11,15 | 1,66 | 42571 | | 27 | 12,00 | 1,63 | 44988 | | 28 | 12,90 | 1,60 | 47472 | | 29 | 13,80 | 1,57 | 49832 | -----------------------------------------------------------------
 
Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Угода Четвер, 27 травня 1993 301
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"