Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Постанова КМУ № 301 від 27.05.1993р. «Про трудові книжки працівників»

  • Версія для друку
  •  
 
 39. Додаткова оплата за перевірку письмових робіт вчителям  і 
викладачам, вказаним в третьому абзаці п.37, провадиться з
урахуванням встановленої норми навчального навантаження. У випадках, коли вчитель або викладач має навантаження з
предметів, по яких встановлена додаткова оплата за перевірку
письмових робіт, більше чи менше 18 годин на тиждень (72 години
на місяць), доплата відповідно збільшується чи зменшується.
В. Додаткова оплата праці за керівництво предметними,
цикловими та методичними комісіями, відділеннями,
завідування навчальними кабінетами, навчально-дослідними
ділянками, виконання обов'язків майстра навчальних
майстерень, проведення позакласної роботи з фізичного
виховання
40. Учителям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам
професійно-технічних навчальних закладів, старшим викладачам та
викладачам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації за
керівництво предметними, цикловими та методичними комісіями
провадиться додаткова оплата в розмірі 10-15 відсотків ставки
заробітної плати. Конкретний розмір доплат установлюється
керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим
комітетом. ( Абзац перший пункту 40 підрозділу В розділу V в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 118 ( z0281-05 ) від
24.02.2005 ) Перелік предметних і циклових комісій на навчальний рік у
вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації та
професійно-технічних навчальних закладах та курсах встановлюється
директором відповідно до положення про предметну (циклову)
комісію.
41. Учителям, іншим працівникам загальноосвітніх навчальних
закладів, училищ фізичної культури, а також викладачам
загальноосвітніх дисциплін професійно-технічних навчальних
закладів за завідування навчальними кабінетами провадиться
додаткова оплата в розмірі 10-13 відсотків посадового окладу
(ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплат установлюється
керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим
комітетом. ( Абзац перший пункту 41 підрозділу В розділу V в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 118 ( z0281-05 ) від
24.02.2005 ) У школах, школах-інтернатах, училищах фізичної культури,
вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації та
професійно-технічних навчальних закладах, в яких створені кабінети
обчислювальної техніки, вчителям, викладачам та іншим працівникам,
на яких покладено обслуговування цієї техніки, провадиться доплата
в розмірі 5-10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної
плати). Конкретний розмір доплати встановлюється керівником
закладу за погодженням з профспілковим комітетом. { Абзац другий
пункту 41 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 } У випадках, коли викладання шкільного курсу "Основи
інформатики і обчислювальної техніки" покладено на міжшкільні
навчально-виробничі комбінати трудового навчання і професійної
орієнтації і в навчально-виробничі комбінати із шкіл передано
навчальні години, передбачені на цю мету в навчальних планах,
доплата за завідування кабінетом обчислювальної техніки і за
працюючі комп'ютери встановлюється працівникам
навчально-виробничих комбінатів, на яких покладено виконання
цієї роботи. Учителям та викладачам допризовної підготовки за завідування
кімнатою зберігання зброї, стрілецьким тиром провадиться додаткова
оплата в розмірі 10 відсотків від ставки заробітної плати. { Пункт
41 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 } Учителям та викладачам загальноосвітніх, професійно-технічних
навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів
акредитації за завідування спортивними залами провадиться
додаткова оплата в розмірі 10 відсотків ставки заробітної плати.
{ Пункт 41 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }
42. Старшим викладачам, викладачам, майстрам виробничого
навчання вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації за
завідування навчальними кабінетами або лабораторіями провадиться
додаткова оплата в розмірі 10-15 відсотків посадового окладу
(ставки заробітної плати) за погодженням з профспілковим
комітетом. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником
навчального закладу. { Абзац перший пункту 42 підрозділу В розділу
V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і
науки N 118 ( z0281-05 ) від 24.02.2005, N 471 ( z0675-07 ) від
11.06.2007 } Викладачам, майстрам виробничого навчання
професійно-технічних навчальних закладів (крім викладачів
загальноосвітніх дисциплін професійно-технічних навчальних
закладів) за завідування навчальними кабінетами або лабораторіями
провадиться додаткова оплата в розмірі 13-15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати). Конкретний розмір доплат
установлюється керівником навчального закладу за погодженням з
профспілковим комітетом. ( Пункт 42 підрозділу В розділу V
доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства освіти і
науки N 118 ( z0281-05 ) від 24.02.2005 )
43. Вчителям за завідування навчально-дослідними ділянками
(теплицями, парниковими господарствами) провадиться додаткова
оплата: у загальноосвітніх навчальних закладах I-II ступенів - у
розмірі 10 відсотків ставки заробітної плати, у загальноосвітніх
навчальних закладах I-III ступенів - у розмірі 13 відсотків ставки
заробітної плати, а в школах-інтернатах та спеціальних школах для
дітей, які потребують особливих умов виховання, - 15 відсотків
ставки заробітної плати. Доплата провадиться тільки при наявності
ділянки розміром не менше 0,5 га протягом 9 місяців, а при
наявності теплиці або парникового господарства доплата провадиться
протягом всього року незалежно від того, чи є при школі
навчально-дослідна ділянка. ( Абзац перший пункту 43 підрозділу В
розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 118 ( z0281-05 ) від 24.02.2005 ) При наявності в штаті школи-інтернату агронома доплата
вчителю за завідування навчально-дослідною ділянкою не
провадиться.
44. Учителям та іншим педагогічним працівникам, які проводять
навчальні заняття з трудового навчання, за завідування кожною
майстернею у загальноосвітніх навчальних закладах установлюється
доплата в розмірі 15-20 відсотків ставки заробітної плати.
Конкретний розмір доплат установлюється керівником навчального
закладу за погодженням з профспілковим комітетом. За завідування
комбінованою майстернею (з обробки металу та деревини, обладнану в
одному приміщенні) установлюється доплата в розмірі 20 відсотків
ставки заробітної плати. ( Абзац перший пункту 44 підрозділу В
розділу V в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 118
( z0281-05 ) від 24.02.2005 ) За виконання обов'язків майстра навчальних майстерень, в яких
проводяться заняття з обслуговуючих видів праці (обробка тканини,
кулінарія), доплата провадиться як за одну майстерню, незалежно
від того, в скількох приміщеннях вона розташована. У необхідних випадках допускається поділ однієї доплати за
виконання обов'язків майстра навчальних майстерень між двома
вчителями трудового навчання.
45. Педагогічним працівникам за проведення позакласної
роботи з фізичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних
закладах усіх типів і найменувань (крім шкіл-інтернатів для
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування)
здійснюється доплата у таких розмірах: при кількості класів
(класів-комплектів) від 10 до 19-10 відсотків посадового окладу
(ставки заробітної плати), від 20 до 29-20 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати), від 30 і більше - 30-40
відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Педагогічним працівникам за проведення позакласної роботи з
фізичного виховання учнів у школах-інтернатах для дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих будинках для
дітей шкільного віку та дитячих будинках інтернатного (змішаного)
типу здійснюється доплата у розмірі 30 відсотків посадового окладу
(ставки заробітної плати) незалежно від кількості класів (груп).
Доплата може провадиться як одному, так і декільком працівникам.
{ Пункт 45 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 471
( z0675-07 ) від 11.06.2007 }
Г. Додаткова оплата праці за керівництво школами (класами),
інтернатами, філіалами, відділеннями (групами),
навчально-консультаційними пунктами шкіл,
відділами позашкільних закладів
46. У початкових, вечірніх (змінних) середніх
загальноосвітніх школах, музичних школах-семирічках і художніх
школах з кількістю учнів до 50 посадах директора не
встановлюється. За керівництво такою школою одному із вчителів, а за
керівництво класами з очно-заочною формою навчання при денних
загальноосвітніх школах директору провадиться доплата в розмірі
25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). { Абзац
другий пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }
47. Директорам початкових шкіл з кількістю учнів від 50 до
100 посадовий оклад встановлюється з урахуванням виконання ними
навчального навантаження в обсязі 10 годин на тиждень. Директорам початкових шкіл з кількістю учнів понад 100,
директорам базових початкових шкіл при педучилищах, а також
директорам вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл з
кількістю учнів понад 50 посадові оклади встановлюються на
загальних підставах.
48. Директорам загальноосвітніх шкіл, середніх спеціальних
музичних та художніх шкіл, хорових, хореографічних, циркових,
музично-хореографічних училищ встановлюється додаткова оплата за
завідування інтернатом в розмірі 10 відсотків посадового окладу
(ставки заробітної плати). { Абзац перший пункту 48 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 471
( z0675-07 ) від 11.06.2007 } Директорам дитячих музичних, художніх шкіл і шкіл мистецтв,
які здійснюють керівництво школами загальної, музичної, художньої,
хореографічної освіти і працюють на базі дитячих музичних,
художніх шкіл та шкіл мистецтв, здійснюється доплата в розмірі
половини посадового окладу директора цієї школи.
49. За завідування навчально-консультаційними пунктами
заочних відділень шкіл, заочних і вечірніх (змінних) середніх
загальноосвітніх шкіл з очно-заочними формами навчання, для сліпих
і слабозорих, глухих і слабочуючих педагогічним працівникам
здійснюється додаткова оплата в розмірі 10 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати). { Пункт 49 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 471
( z0675-07 ) від 11.06.2007 }
50. Керівнику гуртка позашкільного закладу, який здійснює
керівництво відділом (при наявності у відділі не менше 10 гуртків
одного профілю) провадиться додаткова оплата в розмірі 15
відсотків посадового окладу. При наявності посади завідуючого
вказана доплата не провадиться. Педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів
провадиться додаткова оплата за завідування майстернями та
паспортизованими музеями позашкільних навчальних закладів у
розмірі 15-20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної
плати). Конкретний розмір доплати встановлюється керівником
закладу за погодженням з профспілковим комітетом. { Пункт 50
доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства освіти і
науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 } Педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів
провадиться додаткова оплата за завідування навчальними
кабінетами, лабораторіями, куточками живої природи, дендропарками,
зимовим садом, навчально-дослідними ділянками, теплицями
позашкільних навчальних закладів у розмірі 10-15 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати). Конкретний розмір
доплати встановлюється керівником закладу за погодженням з
профспілковим комітетом. { Пункт 50 доповнено абзацом третім
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 )
від 11.06.2007 } { Пункт 50 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }
51. Викладачам, старшим викладачам вищих навчальних закладів
I-II рівнів акредитації по підготовці працівників мистецтв,
музичних відділень педагогічних училищ провадиться додаткова
оплата у розмірі 10 відсотків ставки заробітної плати. { Абзац
перший пункту 51 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 } Викладачам, старшим викладачам вищих навчальних закладів I-II
рівнів акредитації за завідування вечірніми, заочними
відділеннями, відділеннями за спеціальністю (однією або декількома
спорідненими) провадиться додаткова оплата у розмірі 15 відсотків
ставки заробітної плати. { Абзац другий пункту 51 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 471
( z0675-07 ) від 11.06.2007 } Доплата за завідування відділеннями провадиться при
відсутності штатної посади завідуючого відділенням.
Д. Додаткова оплата праці за суміщення професій і посад, не
пов'язаних з педагогічною роботою, надбавки за високі
творчі та виробничі досягнення в роботі, преміювання,
інші види додаткової оплати
52. Керівники установ і закладів освіти мають право в межах
фонду заробітної плати (фонду оплати праці) встановлювати: - за погодженням з профспілковим комітетом - доплати за
суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування чи
збільшення обсягів виконуваних робіт, а також за виконання поряд з
основною роботою обов'язків тимчасово відсутніх працівників без
обмеження розмірів цих доплат та переліків суміщуваних професій
(посад). Конкретний розмір доплат встановлюється з фактично
виконаного обсягу робіт. Доплати за виконання обов'язків тимчасово
відсутнього керівника його штатним заступникам не провадяться; - доплати за перевищення планової наповнюваності груп
вихователям, вчителям-логопедам (вчителям-дефектологам), музичним
керівникам, інструкторам з фізкультури, помічникам вихователів та
санітаркам -няням дошкільних закладів. Доплати провадяться за
фактичну кількість дітей, що відвідували групи понад встановлену
норму наповнюваності за минулий місяць, виходячи зі ставки
заробітної плати (посадового окладу) відповідного працівника: - надбавки за високі творчі та виробничі досягнення, залежно
від особистого внеску кожного працівника або за виконання особливо
важливих (термінових) робіт на строк їх виконання. Керівникам
установ і закладів надбавки затверджуються вищестоящими органами
управління. Надбавки зменшуються або повністю відміняються при
погіршенні якості роботи.
53. Преміювання працівників здійснюється відповідно до
положення про преміювання, які затверджуються керівниками установ
за погодженням з профспілковими комітетами. Премії, які виплачуються працівникам, максимальними розмірами
не обмежуються. Розміри матеріальної допомоги працівникам визначаються
керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом. Керівникам установ і закладів розміри премій і матеріальної
допомоги встановлюються за погодженням з профспілковим комітетом і
вищестоящими органами управління. Розміри премій визначаються з урахуванням доплат і надбавок,
перелічених у додатку N 8. На преміювання працівників установ і закладів освіти, а також
на виплату їм різного роду доплат та надбавок, матеріальної
допомоги не можуть спрямовуватись кошти, передбачені на оплату
праці вихованців, учнів, в т.ч. добровільно внесені, перераховані
за рішенням самих учнів у фонди навчально-виховного закладу. Працівники вищестоящих органів управління не можуть
преміюватись і одержувати матеріальну допомогу за рахунок коштів
підвідомчих установ і закладів, які виділяються на їх утримання.
54. За систематичну роботу понад встановлену тривалість
робочого часу керівним та іншим працівникам позаміських оздоровчих
таборів або таборів з цілодобовим перебуванням дітей, а також
туристських походів, експедицій, екскурсій провадиться доплата в
розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки). Конкретний перелік працівників, які мають право на зазначену
доплату, визначається керівником табору.
55. Працівникам, які відповідають за ведення діловодства та
бухгалтерського обліку у загальноосвітніх школах, уключаючи
вечірні (змінні) загальноосвітні школи, школах-дитячих садках, на
заочних відділеннях середніх загальноосвітніх шкіл, у інтернатах
при загальноосвітніх школах, середніх музичних, художніх школах та
училищах з підготовки працівників мистецтв, шкільних та
міжшкільних навчально-виробничих майстернях, здійснюється
додаткова оплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати). { Абзац перший пункту 55 в редакції Наказу
Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }

{ Абзац другий пункту 55 виключено на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }

{ Абзац третій пункту 55 виключено на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }

{ Абзац четвертий пункту 55 виключено на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }

{ Абзац п'ятий пункту 55 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }

Додаткова оплата в розмірах, передбачених у цьому пункті,
провадиться і в тих випадках, коли бухгалтерський облік ведеться
централізованою бухгалтерією. За ведення бухгалтерського обліку по виробництву і реалізації
сільськогосподарської продукції, в т.ч. і в підсобних
господарствах, бухгалтерам провадиться додаткова оплата у розмірі
10 відсотків посадового окладу. Доплати провадяться за рахунок
прибутків від виробництва продукції. Цей порядок не
застосовується, коли для виконання зазначених робіт передбачаються
штатні одиниці бухгалтерів. { Абзац пункту 55 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 471
( z0675-07 ) від 11.06.2007 }
56. Директорам, заступникам директорів по
адміністративно-господарській роботі (помічникам директорів,
завідуючим господарством) загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів
та дитячих будинків усіх типів і найменувань, які виробляють
сільськогосподарську продукцію (в т.ч. у підсобних
господарствах), здійснюється додаткова оплата в розмірі не менше
0,53, а директорам, заступникам директорів, старшим майстрам
професійно-технічних навчальних закладів, що виробляють
сільськогосподарську продукцію (в т.ч. в учбових і підсобних
сільських господарствах), -у розмірі не менше 0,66 мінімальної
заробітної плати. Доплата здійснюється за рахунок прибутків від виробництва
продукції.
57. За завідування господарством у вечірніх (змінних)
середніх загальноосвітніх школах та інтернатах при школах (у
випадках, коли в них не передбачена посада завідуючого
господарством), помічникам директорів по господарській частині або
завідуючим господарством та іншим працівникам загальноосвітніх
шкіл (при відсутності в штатах цих посад) провадиться додаткова
оплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу. { Абзац перший
пункту 57 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }

{ Абзац другий пункту 57 виключено на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }

{ Абзац третій пункту 57 виключено на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }

58. У загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладах, штатними розписами яких не передбачена посада
бібліотекаря, педагогічним та іншим працівникам, які ведуть
бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним фондом підручників,
установлюється доплата за завідування бібліотекою в розмірі 10
відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). За наявності в закладах штатних посад бібліотечних
працівників за завідування бібліотекою встановлюється доплата в
розмірі 5-15 відсотків посадового окладу. Конкретний розмір
доплати встановлюється керівником навчального закладу за
погодженням з профспілковим комітетом, ураховуючи розмір фонду
підручників, з яким ведеться робота. ( Пункт 58 підрозділу Д розділу V в редакції Наказу Міністерства
освіти і науки N 118 ( z0281-05 ) від 24.02.2005 )
59. Лаборантам денних середніх загальноосвітніх навчальних
закладів, які одночасно виконують обов'язки лаборантів фізичних та
хімічних кабінетів вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх
навчальних закладів, провадиться додаткова оплата в розмірі 5
відсотків посадового окладу за кожний кабінет при умові, що в
штаті цих шкіл не передбачені посади лаборантів. { Пункт 59 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }
60. Директорам, заступникам директорів, які відповідають за
організацію навчально-виробничої роботи, та старшим майстрам
професійно-технічних навчальних закладів, де створені вечірні
(змінні) групи, провадиться додаткова оплата за організацію і
керівництво навчально-виробничим навчанням учнів у розмірі 15
відсотків посадового окладу. { Абзац перший пункту 60 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 471
( z0675-07 ) від 11.06.2007 } Директорам, заступникам директорів, які відповідають за
організацію навчально-виробничої і господарської роботи
(завідуючим господарством), та головним бухгалтерам
професійно-технічних навчальних закладів, у яких здійснюється
теоретичне навчання робітників з виробництва, за роботу по
керівництву і фінансово-господарському обслуговуванню груп по
підготовці робітників провадиться додаткова оплата в розмірі 0,33
мінімальної заробітної плати при загальній кількості учнів у цих
групах 50-125 чоловік і в розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати
при загальній кількості учнів більше 125 чоловік; працівникам, які ведуть діловодство та касові операції, - в
розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати кожному при кількості
учнів не менше 50 чоловік. Вказані в цьому пункті доплати провадяться працівникам один
раз на місяць, виходячи з фактичного контингенту учнів, які
навчаються протягом цього місяця у вечірніх (змінних) групах та
групах теоретичного навчання. У навчальних закладах професійно-технічного навчання, в яких
здійснюється теоретичне навчання робітників з виробництва, вечірня
(змінна) та курсова підготовка робітників з загальним
контингентом учнів більше 200 чоловік, може вводитися додатково
посада заступника директора. У цьому випадку додаткова оплата заступнику директора, який
відповідає за організацію навчально-виробничої роботи, не
провадиться.
61. Директорам і заступникам директорів вищих навчальних
закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних
навчальних закладів, учні яких проживають у гуртожитках,
здійснюється додаткова оплата в розмірі 10 відсотків посадового
окладу. { Пункт 61 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }
62. В училищах фізичної культури вчителям (викладачам) по
спорту за підготовку висококваліфікованих спортсменів, керівникам,
спеціалістам та службовцям за забезпечення високоякісного
навчально-тренувального процесу провадиться додаткова оплата на
умовах і в розмірах, передбачених для працівників фізичної
культури і спорту.
VI. Порядок нарахування заробітної плати
працівникам закладів і установ освіти
63. Оплата праці педагогічних працівників установ і закладів
освіти провадиться виходячи із встановлених ставок заробітної
плати (посадових окладів) з урахуванням підвищень, фактичного
обсягу педагогічної роботи, доплат та надбавок. Навчальне навантаження між вчителями, викладачами та іншими
педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за
погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин,
передбачених навчальними планами, наявності відповідних
педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у
закладі.* Обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може
виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи,
граничними розмірами не обмежується. Обсяг навчального навантаження педагогічним працівникам шкіл,
шкіл-інтернатів (крім учителів вечірніх (змінних) середніх
загальноосвітніх шкіл (класів) з очно-заочною формою навчання,
заочних шкіл, а також учителів, що навчають дітей, які перебувають
на тривалому лікуванні у лікарнях) і викладачам педучилищ
визначається один раз на рік окремо по півріччях. Навчальне навантаження вчителів вечірніх (змінних) середніх
загальноосвітніх шкіл (класів) з очно-заочною формою навчання,
заочних шкіл, а також вчителів, що навчають дітей, які перебувають
на тривалому лікуванні у лікарнях, визначається два рази на рік до
початку першого та другого півріччя. Навчальне навантаження викладачам вищих навчальних закладів
I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних
закладів визначається один раз на рік до початку навчального року. _________________________________
*З дотриманням Кодексу Закону про працю України ( 322-08 )
А. Порядок встановлення розмірів ставок
заробітної плати та посадових окладів
64. Ставки заробітної плати (посадові оклади) вчителів,
викладачів, вихователів та інших педагогічних працівників
виплачуються:** а) за 3 години педагогічної (викладацької) роботи на день (18
годин на тиждень): вчителям I-XI (XII) класів шкіл та
шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань; учителям трудового
навчання 2-3 класів спеціальних шкіл для дітей та підлітків, які
потребують особливих умов виховання; учителям-логопедам,
учителям-дефектологам, практичним психологам спеціальних
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), викладачам 3-5 класів
шкіл естетичного виховання (загальної музичної, художньої,
хореографічної освіти) з п'ятирічним строком навчання; викладачам
5-7 класів шкіл естетичного виховання (дитячих музичних, художніх,
хореографічних шкіл, шкіл мистецтв) з семирічним строком навчання;
викладачам спеціальних дисциплін 1-11 класів середніх музичних і
художніх шкіл та шкіл-інтернатів; викладачам 1-4 класів дитячих
художніх шкіл і шкіл загальної художньої освіти з чотирирічним
строком навчання; викладачам і старшим викладачам педагогічних
училищ; учителям-дефектологам і логопедам установ охорони здоров'я
та соціального забезпечення (крім будинків дитини); керівникам
гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи, в тому
числі організованих у закладах освіти на принципах самоокупності;
учителям груп для занять з іноземної мови в початкових класах
загальноосвітніх шкіл і в дошкільних закладах, що працюють на
принципах самоокупності; викладачам постійно діючих курсів по
вивченню мов, стенографії, машинопису з терміном навчання один рік
і більше; вчителям і викладачам училищ фізичної культури;
( Підпункт "а" пункту 64 підрозділу А розділу VI із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 118
( z0281-05 ) від 24.02.2005 ) __________________________
**Норма годин на ставку встановлена, виходячи з 6 денного режиму
роботи
б) за 3 години викладацької роботи в середньому в день (720
годин на рік): викладачам та старшим викладачам вищих навчальних
закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних
навчальних постійно діючих курсів, курсів по підготовці до вступу
в вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації; в) за 20 годин викладацької роботи на тиждень: завідуючим
логопедичними пунктами, логопедам будинків дитини,
вчителям-логопедам і вчителям-дефектологам у дошкільних навчальних
закладах; ( Підпункт "в" пункту 64 підрозділу А розділу VI із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 118 ( z0281-05 ) від 24.02.2005 ) г) за 4 години педагогічної (викладацької) роботи в день (24
години на тиждень): викладачам 1-2 класів шкіл естетичного
виховання (загальної музичної, художньої, хореографічної освіти) з
п'ятирічним строком навчання; викладачам 1-4 класів шкіл
естетичного виховання (дитячих музичних, художніх, хореографічних
шкіл, шкіл мистецтв) з семирічним строком навчання; музичним
керівникам; концертмейстерам, акомпаніаторам і культорганізаторам; д) за 4 години педагогічної (викладацької) роботи на день
(1016 годин на рік): викладачам постійно діючих курсів по вивченню
мов, стенографії, машинопису з строком навчання менше одного року; е) за 25 годин виховної роботи на тиждень: вихователям
спеціальних навчально-виховних закладів (груп) для дітей і
підлітків з вадами у фізичному чи розумовому розвитку; є) за 5 годин педагогічної роботи в день (30 годин на
тиждень): вихователям груп загального типу дошкільних навчальних
закладів, вихователям, старшим вихователям шкіл-інтернатів,
дитячих будинків, крім шкіл-інтернатів з поглибленим вивченням
російської мови та посиленою військово-фізкультурною підготовкою,
інтернатів, шкіл (груп) продовженого дня, установ охорони
здоров'я, приймальників-розподільників для неповнолітніх,
виховно-трудових колоній, спеціальних шкіл та спеціальних
профтехучилищ для дітей і підлітків, які потребують особливих умов
виховання, кімнат школяра при клубах, палацах культури,
житлово-експлуатаційних організаціях, інструкторам фізкультури,
інструкторам слухових кабінетів; ( Підпункт "є" пункту 64
підрозділу А розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 118 ( z0281-05 ) від 24.02.2005 ) ж) за 6 годин педагогічної роботи в день (36 годин на
тиждень) вихователям-методистам дитячих дошкільних закладів,
дитячих майданчиків, дитячих парків; ( Підпункт "ж" пункту 64
підрозділу А розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 118 ( z0281-05 ) від 24.02.2005 ) з) за 7 годин роботи в день (41 година на тиждень): майстрам
виробничого навчання, в тому числі навчання водінню, вихователям
професійно-технічних навчальних закладів. Ставки заробітної плати педагогічних працівників, перелічених
у підпунктах "а"-"з" цього пункту, встановлюються виходячи із
затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі
перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями, є робочим
часом педагогічного працівника. Тривалість уроків і перерв
встановлюється відповідно до положення про навчальний заклад. В
навчальних планах шкіл усіх типів і найменувань, педучилищ,
професійно-технічних навчальних закладів час на навчальні
дисципліни визначається в академічних годинах (45 хвилин), крім
перших класів шкіл, де навчаються діти шестирічного віку (35
хвилин). Скорочення тривалості уроку не є підставою для зменшення
норми часу, що передбачається на вивчення предмета, і не є
підставою для зменшення норми часу для оплати в розрізі чверті,
півріччя, року. Збільшення кількості уроків в зв'язку із
зменшенням її тривалості не означає збільшення навчального
навантаження, встановленого при тарифікації. За години педагогічної роботи, виконаної понад встановлену
норму, провадиться додаткова оплата відповідно до отримуваної
ставки заробітної плати в одинарному розмірі. У тих випадках, коли робота понад встановлену норму
виконується вихователями, помічниками вихователів,
санітарками-нянями дошкільних закладів з причини невиходу на
роботу змінника, або у випадках, коли батьки несвоєчасно забирають
дітей з дошкільного закладу і робота виконується за межами
робочого часу, встановленого графіками роботи, оплата праці
провадиться відповідно до статті 106 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ), як за надурочну. Цей порядок застосовується у випадках, коли робота понад
встановлену норму робочого часу виконувалась без перерви після
закінчення основного робочого часу. Адміністрація зобов'язана вжити заходів для заміни
відсутнього працівника. Надурочна робота допускається, як виняток,
з дозволу профспілкового комітету. Надурочна робота не повинна перевищувати для кожного
працівника 120 годин на рік. При погодинній оплаті праці надурочна робота оплачується за
перші дві години у полуторному розмірі, а наступні години-у
подвійному розмірі. Оплата надурочних робіт здійснюється в межах фонду заробітної
плати (фонду оплати праці) закладу, установи. Якщо для працівника установи чи закладу освіти законодавством
не передбачено скороченої тривалості робочого дня, то він
становить 7 годин при шестиденному робочому тижні (41 годину на
тиждень).
65. Педагогічним працівникам, які мають освіту в обсязі
учительського інституту та прирівнених до нього навчальних
закладів, ставки заробітної плати і посадові оклади встановлюються
у розмірах, передбачених для працівників, які мають середню
спеціальну освіту.
66. Учителям і викладачам, старшим викладачам, які мають стаж
педагогічної роботи 25 і більше років, при неповному навчальному
навантаженні виплачується гарантована частина ставки у розмірі
0,48 мінімальної заробітної плати, а за години проведених занять
провадиться оплата, виходячи із ставки, зменшеної на 0,48
мінімальної заробітної плати. У тих випадках, коли вчителі і викладачі, які мають стаж
педагогічної роботи 25 і більше років, працюють у двох чи
декількох навчальних закладах і за усіма місцями роботи (разом)
мають неповне навчальне навантаження, гарантована частина ставки
виплачується тільки за основним місцем роботи. Оплата за години
проведених занять за усіма місцями роботи здійснюється у таких
випадках, виходячи із ставки, зменшеної на 0,48 мінімальної
заробітної плати. Вчителям, які працюють у різних класах (1-4, 5-11(12),
гарантована частина ставки виплачується, якщо їх заробітна плата
за загальне навчальне навантаження в цих класах менше за місячну
ставку. При визначенні навчального навантаження виховательська
робота в групах продовженого дня не враховується. Зазначений порядок виплати гарантованої частини ставки не
застосовується для працівників, які отримують пенсію за віком, по
інвалідності чи за іншими підставами, а також для працівників з
числа адміністративно-господарського та навчально-допоміжного
персоналу, які ведуть у цих же закладах викладацьку роботу.
67. У навчальних закладах з індивідуальними формами навчання
(музичні школи, училища тощо) за години викладацької роботи, не
виконані у зв'язку з неявкою учнів на заняття, оплата праці
провадиться у розмірі не менше двох третин їх тарифних ставок. При наявності економії фонду заробітної плати за згодою
керівника навчального закладу невичитані години можуть бути
проведені протягом навчального року з додатковою погодинною
оплатою.
Б. Порядок обчислення заробітної плати педагогічних
працівників шкіл, педагогічних училищ, професійно-технічних
навчальних закладів та інших закладів освіти
Установи народної освіти
(крім професійно-технічних навчальних закладів
та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації)
68. Місячна заробітна плата педагогічних працівників установ
освіти, в т.ч. педучилища (крім вищих навчальних закладів I-II
рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів)
визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх
фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на
встановлену норму годин на тиждень. Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується
щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні
місяці року.
69. Тарифікація вчителів за роботу з заочниками здійснюється
в такому порядку: -у навчальне навантаження вчителя включаються години,
передбачені на півріччя навчальним планом на групові та
індивідуальні консультації, а також 70 відсотків від обсягу годин,
передбачених на прийом усних та письмових заліків. Розрахунок
годин в навчальному плані на прийом усних та письмових заліків
проводиться на середню кількість учнів у групі від 9 до 15 чоловік
- 12, а в групі від 16 до 20 чоловік - 18. При тарифікації загальна кількість годин, включених у
навчальне навантаження, ділиться на число навчальних тижнів у
півріччі. Виходячи з середньотижневого навчального навантаження,
вчителю визначається заробітна плата, яка виплачується щомісячно
незалежно від фактичного навантаження в різні місяці півріччя.
70. У зв'язку з частою зміною контингенту учнів, які
знаходяться на тривалому лікуванні в лікарнях, тарифікація
вчителів, які їх навчають, провадиться в такому порядку: - в навчальне навантаження включається 80 відсотків від
обсягу годин, відведених навчальним планом на групові та
індивідуальні заняття; - місячна заробітна плата за години викладацької роботи
визначається шляхом множення ставки заробітної плати (з
врахуванням підвищення її за роботу з дітьми, що потребують
тривалого лікування) на обсяг тижневого навантаження, взятого в
розмірі 80 відсотків від фактичного навантаження на початок
кожного півріччя і ділення на встановлену норму годин на ставку.
Встановлена місячна заробітна плата виплачується до початку
наступного півріччя. Після закінчення кожного навчального півріччя
години педагогічної роботи, виконані понад встановлений при
тарифікації обсяг тижневого навантаження, оплачуються додатково за
погодинною оплатою. При невиконанні обсягу тижневого навантаження, встановленого
при тарифікації, утримання з заробітної плати не провадиться. У випадку, коли кількість дітей у групах, що знаходяться на
лікуванні, не змінюється і відповідає вимогам положення про умови
навчання таких учнів, оплата вчителів провадиться на загальних
підставах відповідно до п.68 Інструкції.
71. За час роботи в період канікул оплата праці педагогічних
працівників та осіб з числа керівного,
адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу,
яким дозволяється вести викладацьку роботу або заняття з
гуртківцями в тій же установі, провадиться з розрахунку заробітної
плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку
канікул. Особам, які зараховані на роботу на посади педагогічних та
керівних працівників під час літніх канікул учнів, заробітна плата
за період до початку навчального року виплачується з розрахунку
ставки заробітної плати, встановленої відповідно до їх освіти,
категорії та розряду, або посадового окладу залежно від кількості
учнів станом на 1 вересня попереднього навчального року (з
врахуванням підвищень за наявність звання та вченого ступеня).
72. Учителям вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл і
окремих класів працюючої молоді при загальноосвітніх школах, в
яких проводяться заняття за навчальними планами, розрахованими на
28 тижнів, заробітна плата виплачується протягом навчального року,
а також за один тиждень до початку і за один тиждень після
закінчення навчального року. Чергова відпустка надається їм
пропорційно відпрацьованому часу.
73. Погодинна оплата педагогічних працівників в установах,
зазначених в цьому розділі, допускається лише при оплаті за
години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших
причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не
більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств,
організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи.
Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці
педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за
всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку,
передбаченому п.68 цієї Інструкції. Розмір погодинної оплати визначається шляхом ділення місячної
тарифної ставки, встановленої за 18 годин педагогічної роботи в
тиждень, -на 76,2; за 20 годин педагогічної роботи в тиждень -на
84,7; за 24 години педагогічної роботи в тиждень -на 101,6; за 25
годин педагогічної роботи в тиждень -на 105,8; за 30 годин
педагогічної роботи в тиждень -на 127,0; за 36 годин педагогічної
роботи в тиждень -на 152,4; за 41 годину роботи в тиждень -на
173,1. Особи, які працюють на умовах погодинної оплати і не ведуть
занять під час канікул, оплату за цей час не отримують.
74. Учителям початкових класів, яким з незалежних від них
причин не може бути забезпечене повне тижневе навантаження,
заробітна плата виплачується в розмірі не нижче місячної ставки,
якщо: у 2-4 класах уроки образотворчого мистецтва, музики та
співів, фізкультури передані спеціалістам; у 1 класах вчителі за станом здоров'я та з інших причин не
можуть вести уроки фізкультури і співів; у 1-4 класах шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови,
в сільських початкових школах, коли вчителі внаслідок своєї
підготовки не можуть вести уроки іноземної та інших мов. У всіх цих випадках звільнення вчителя від проведення занять
та виплата заробітної плати в розмірі не нижче місячної ставки з
обов'язковим довантаженням до встановленої норми годин
оформляється наказом директора школи з зазначенням причин та
підстав звільнення від занять і робіт, якими довантажується
вчитель.
75. У сільських дев'ятирічних школах, в яких немає необхідної
кількості навчальних годин з фізичної культури в 2-4 класах для
встановлення повної ставки заробітної плати, вводиться посада
вчителя фізичної культури з покладенням на нього обов'язків по
організації позакласної роботи з фізичного виховання учнів. Зазначеним вчителям фізичної культури виплачується повна
ставка заробітної плати. В тому випадку, коли ці вчителі проводять
уроки і з інших навчальних предметів, їм додатково оплачується
педагогічна робота за всі години занять з цих предметів, незалежно
від обсягу педагогічного навантаження з фізичної культури.
76. Учителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам, у
яких з незалежних від них причин протягом навчального року
навантаження зменшується порівняно з навантаженням, встановленим
їм при тарифікації, до кінця навчального року виплачується.* у випадку, коли навантаження, що залишилось, вище
встановленої норми на ставку -заробітна плата за фактичну
кількість годин; у випадку, коли навантаження, що залишилось, нижче
встановленої норми на ставку - заробітна плата за ставку, коли цих
педагогічних працівників немає можливості довантажити навчальною
роботою в даній місцевості за умови виконання іншої
організаційно-педагогічної роботи; у випадку, коли при тарифікації навчальне навантаження було
встановлено нижче норми за ставку, -заробітна плата, встановлена
при тарифікації, за умови виконання іншої організаційно-методичної
роботи. ________________________________
* З дотриманням Кодексу законів про працю України
77. У випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не
проводяться з незалежних від учителя (викладача) причин
(сільгоспроботи, епідемії, несприятливі метеорологічні умови
тощо), його оплата здійснюється з розрахунку заробітної плати,
встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач)
виконує іншу організаційно-педагогічну роботу. При відсутності
такої роботи час простою оплачується в порядку і розмірах,
визначених Кодексом законів про працю України ( 322-08 ).
Вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації та
професійно-технічні навчальні заклади
(крім педагогічних училищ)
78. Середня місячна заробітна плата викладачам вищих
навчальних закладів I-II рівнів акредитації та
професійно-технічних навчальних закладів визначається шляхом
множення годинної ставки викладача на встановлений йому обсяг
річного навантаження і ділення цього добутку на 10 навчальних
місяців. Годинна ставка обчислюється шляхом ділення місячної
ставки заробітної плати на середньомісячну норму навчального
навантаження (72 години). Встановлена середньомісячна заробітна
плата виплачується викладачу за роботу протягом навчального року,
включаючи час роботи в період канікул, що не збігається з
відпусткою.
 
Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Угода Четвер, 27 травня 1993 301
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"