Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Постанова КМУ № 301 від 27.05.1993р. «Про трудові книжки працівників»

  • Версія для друку
  •  
 
 Примітки:
     1)  Місячні  посадові  оклади  дезинфекторів,  машиністів  по 
пранню і ремонту спецодягу, білизни, комірників на складах кислот
і хімікатів підвищуються на 12 відсотків. 2) Місячні посадові оклади прибиральників приміщень, які
використовують дезинфікуючі засоби, а також тих, які зайняті
прибиранням туалетів, підвищуються на 10 відсотків.
Тарифні розряди для робітників установ
і закладів освіти
------------------------------------------------------------------ | Кваліфікаційні розряди |-------------------------------- | 1 2 3 4 5 6 ---------------------------------+-------------------------------- 1 | 2 3 4 5 6 7 ------------------------------------------------------------------ Робітники, зайняті в установах
освіти
для відрядної оплати 3 3 4 5 7 8
для погодинної оплати 2 3 4 5 6 8
Робітники, зайняті на ремонті
обладнання:
ремонт та обслуговування тех-
нологічного обладнання та
електрообладнання:
для відрядної оплати 4 4 5 6 8 9
для погодинної оплати 3 4 5 6 7 8
ремонт та обслуговування
водопровідних та каналізацій-
них систем:
для відрядної оплати 3 4 5 6 7 8
для погодинної оплати 2 3 4 5 6 8
ремонтно-будівельні роботи,
ремонт та виготовлення меблів
та інших виробів з дерева:
для відрядної оплати 3 3 4 5 7 8
для погодинної оплати 2 3 4 5 6 8
ремонт та виготовлення
взуття:
для відрядної оплати 2 3 4 5 6 8
для погодинної оплати 2 2 3 4 6 7
Кухарі та інші виробничі робіт-
ники громадського харчування
для погодинної оплати 2 2 3 4 6 7
Робітники, які зайняті експлуа-
тацією та обслуговуванням ко-
телень
для погодинної оплати 2 3 4 5 6 8
Робітники, зайняті в будівницт-
ві і на ремонтно-будівельних
роботах, зокрема, будівельно-
монтажних роботах 4 4 5 6 8 10
Робітники учбово-виробничих (учбових) майстерень
1. Майстерні машинобудівної промисловості
Верстатні роботи по обробці ме-
талу та інших матеріалів різан-
ням на металообробних верстатах;
роботи по холодному штампуванню
металу та інших матеріалів, робо-
ти по виготовленню і ремонту інст-
рументу та
технологічної оснастки:
для відрядної оплати 4 5 6 7 8 9
для погодинної оплати 3 4 5 6 7 9
На інших роботах:
для відрядної оплати 3 4 5 6 7 9
для погодинної оплати 2 3 4 5 6 8
2. Майстерні промисловості металевих конструкцій
та виробів
Верстатні роботи по обробці мета-
лу та інших матеріалів різанням
на металообробних верстатах; ро-
боти по холодному штампуванню
металу та інших матеріалів; роботи
по виготовленню і ремонту
інструменту та технологічної
оснастки:
для відрядної оплати 3 4 5 6 8 9
для погодинної оплати 3 4 5 6 7 9
На інших роботах:
для відрядної оплати 2 3 4 5 7 8
для погодинної оплати 2 3 4 5 6 8
3. Майстерні деревообробної промисловості
Для відрядної оплати 2 3 4 5 7 8
Для погодинної оплати 2 3 4 5 6 8
4. Майстерні легкої промисловості
Швейна та взуттєва промисло-
вість:
для відрядної оплати 2 3 4 5 7 8
для погодинної оплати 2 3 4 5 6 8
5. Майстерні поліграфічної промисловості
Виробництво типу міських та
обласних друкарень:
для відрядної оплати 2 3 4 5 7 8
для погодинної оплати 2 3 4 5 6 8
Виробництво типу дрібних
газетно-бланкових підприємств 2 3 4 5 6 7
6. Майстерні по виготовленню брильянтів
для відрядної оплати 3 4 5 6 8 9
Для погодинної оплати 3 4 5 6 8 9
7. Майстерні побутового обслуговування населення
1. Ремонт та технічне обслуго-
вування побутових машин і при-
ладів, транспортних засобів,
ремонт музичних інструментів,
ремонт і виготовлення меблів
та інших виробів з дерева, ме-
талевих та ювелірних виробів,
виробів із глини, фарфору,
скла і пластмас, граверні
роботи,рекламно-оформлювальні
роботи, фотокінороботи, звуко-
запис:
для відрядної оплати 2 3 4 5 6 8
для погодинної оплати 2 3 4 5 6 8
2. Виготовлення виробів з каме-
ню 4 5 6 7 8 10
3. Ремонт та виготовлення взут-
тя, швейних, хутряних, шкіряних,
пастижерних виробів, головних
уборів, виробів текстильної
галантереї, ремонт, пошив і
в'язка трикотажних виробів,
хімічна чистка і фарбування,
обробка білизни, картонажні
і палітурні роботи, переробка
вовни, вичинка овчини та шкурок,
помел борошна та інші види
послуг виробничого характеру:
для відрядної оплати 2 3 4 5 6 8
для погодинної оплати 2 2 3 4 6 7
Працівники автомобільного транспорту
1. Водії вантажних автомобілів
Тарифні розряди ----------------------------------------------------- | 1 група | 2 група | 3 група |-----------+-----------------------+---------------- |Бортові ав-|Спеціалізовані і спе- |Автомобілі по |томобілі - |ціальні автомобілі: |перевезенню Вантажо- |фургони за-|самоскиди, цистерни, |цементу, отру- підйомність |гального |фургони, рефрижерато- |тохімікатів, (тонн) |призначення|ри,контейнеровози, по- |трупів, безвод- | |жежні, технічної допо- |ного аміаку, | |моги, снігоочищувальні,|аміачної води, | |поливально-мийні,підмі-|гниючого сміт- | |тально-прибиральні, ав-|тя, асенізацій- | |токрани,автонавантажу- |них вантажів | |вачі та інші; сідельні | | |тягачі з напівпричепа- | | |ми та баластні тягачі | | |з причепами | ------------------------------------------------------------------ до 0,5 - 4 5
понад 0,5 до 1,5 4 5 5
понад 1,5 до 3 5 5 6
понад 3 до 5 5 6 6
понад 5 до 7 6 6 7
понад 7 до 10 6 7 7
понад 10 до 20 7 7 8
понад 20 до 40 7 8 9
понад 40 до 60 8 9 -
понад 60 до 100 - 10 -
понад 100 до 140 - 12 -
понад 140 - 13 - ------------------------------------------------------------------
2. Водії автомобілів (у тому числі спеціальних)
------------------------------------------------------------------ | | Тарифні розряди | Робочий |-------------------------------------- | | | При роботі на легкових | об'єм | | таксі у м.Києві і в містах Клас | двигуна |Загальні | чисельністю населення автомобіля | (у літ- | | 500 тис.чол. і більше на | рах) | | санітарних автомобілях | | | (крім швидкої медичної | | | допомоги) ------------------------------------------------------------------ особливо малий і
малий до 1,8 4 5
Середній понад 1,8
до 3,5 5 6 Великий понад 3,5 5 6 ------------------------------------------------------------------ 3. Водії автобусів (у тому числі спеціальних) ------------------------------------------------------------------ | | Тарифні розряди | Габарит -|-------------------------------------- | на дов- | | При роботі на міських та Клас | жина ав- |Загальні | екскурсійних маршрутах у |тобусів | | м.Києві і в інших містах автобуса | (у мет- | | з чисельністю населення | рах) | | 500 тис.чол. і більше, | | | на санітарних автобусах | | | (крім швидкої допомоги) ----------------+----------+---------+---------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------ Особливо малий до 5 5 6
Малий а) понад 5
до 6,5 5 6
б) понад 6,5
до 7,5 6 7
Середній понад 7,5
до 9,5 7 8
Великий а) понад 9,5
до 11 8 9
б) понад 11
до 12 9 10
в) понад 12
до 15 9 10
г) понад 15
до 18 10 11
д) понад 18 10 12

4. Водії мотоциклів, моторолерів і мотонартів - 4
Примітки: Начальник автотранспортного підрозділу з рухомим складом від
50 до 100 одиниць (автомобілів, тракторів, шляхових та інших
машин)-12. Старші механіки (механіки), які здійснюють керівництво
автотранспортними підрозділами установ і організацій освіти: з
рухомим складом від 15 до 50 фізичних автомобілів, шляхових машин
- 11, а з рухомим складом від 15 до 25 - 9.
5. Тарифні розряди для робітників, зайнятих на
вантажно-розвантажувальних роботах, при
семигодинному робочому дні
Тарифні розряди ------------------------------------------------------------------ |Для відряд- |Для по- Найменування робіт |ної оплати |годинної | |оплати -------------------------------------------+------------+--------- 1 | 2 | 3 ------------------------------------------------------------------ При навантаженні (розвантаженні) у гарячому стані металу, агломерату і шлаку, при на-
вантаженні (розвантаженні) руди, пеку, вугіл-
ля, вугільного брикету, креозоту, подової і
анодної маси, азбесту, негашеного вапна та
мінеральної вати, цементу; при навантаженні
(розвантаженні) на судна шкідливих для здо-
ров'я вантажів, що змерзлись, і вантажів з
вагою одного місця понад 50 кг 9 9
При навантаженні (розвантаженні) у заліз- ничні вагони, автомобілі та інший рухомий
склад шкідливих для здоров'я вантажів, що
змерзлись, і вантажів з вагою одного місця
понад 50 кг, при навантаженні (розвантаженні)
на судна інших вантажів 8 8
При навантаженні (розвантаженні) у заліз- ничні вагони, автомобілі та інший рухомий
склад решти вантажів, на внутріскладській
переробці вантажів 7 6 ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Оплата праці вантажників, які зайняті на виконанні
підсобних, допоміжних і господарських робіт, пов'язаних із
вантажно-розвантажувальними роботами (прибирання вантажних
складів, територій вантажних дільниць тощо), за години переходів,
переїздів на інші дільниці робіт, а також години простою не з їх
вини проводиться за 6 тарифним розрядом. 2. Вантажники, які працюють в нічний час:
тарифні розряди
при відрядній оплаті 7
при погодинній оплаті 6
Педагогічні працівники установ охорони здоров'я, соціального
захисту, культури та інших установ і організацій
{ Назва пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }
16. Педагогічним працівникам установ охорони здоров'я,
соціального захисту (крім дитячих будинків) ставки заробітної
плати (посадові оклади) встановлюються в розмірах і на умовах,
передбачених для аналогічних працівників установ освіти. { Абзац
перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 } Посадові оклади завідуючих навчальною (педагогічною) частиною
лікарні або санаторію встановлюються на рівні посадових окладів
заступників директорів по навчально-виховній роботі
шкіл-інтернатів для дітей, які мають вади у фізичному чи
розумовому розвитку. При визначенні контингенту дітей для встановлення посадових
окладів завідуючих навчальною (педагогічною) частиною лікарні або
санаторію застосовується коефіцієнт 2.0. Ставки заробітної плати (посадові оклади) педагогічних
працівників установ охорони здоров'я та соціального захисту
відповідно до переліку установ (додаток N 5) підвищуються на 15-20
відсотків. { Абзац четвертий пункту 16 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 )
від 11.06.2007 } Посадові оклади завідуючих навчальною (педагогічною) частиною
лікарні або санаторію підвищуються на 15-20 відсотків. { Абзац
п'ятий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 } Посадові оклади методистів організаційно-методичних кабінетів
обласних дитячих клінічних лікарень установлюються на 10 відсотків
вище ставки заробітної плати викладача вищої категорії. { Абзац
шостий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }
17. Педагогічним працівникам кімнат школярів
житлово-експлуатаційних організацій, театрів юного глядача,
лялькових театрів та інших установ, підприємств, організацій
ставки заробітної плати встановлюються в розмірах і на умовах,
передбачених для педпрацівників установ освіти.
18. У тих випадках, коли ставки й оклади, що вводяться у
відповідно до цієї інструкції (з урахуванням коефіцієнтів,
надбавок, доплат і пільг), нижчі від раніше встановлених (з
урахуванням коефіцієнтів, надбавок, доплат і пільг), працівникам
за час їх роботи в даній установі (закладі) на тій або вищій
посаді виплачується відповідна різниця в заробітній платі (з
урахуванням пільг).
IV. Порядок визначення посадових окладів керівних та інших
працівників установ освіти, посадові оклади яких
встановлюються залежно від кількості учнів
(вихованців, дітей)
19. При встановленні посадових окладів керівників установ
освіти контингент учнів (вихованців, дітей) визначається в такому
порядку: а) у школах, школах-інтернатах всіх типів і найменувань,
училищах фізичної культури, педагогічних училищах, міжшкільних
навчально-виробничих комбінатах трудового навчання та професійної
орієнтації учнів, міжшкільних комп'ютерних центрах по навчанню
учнів основам інформатики та обчислювальної техніки, центрах
допризовної підготовки юнаків -учнів, школах-дитячих садках - за
обліковим складом учнів, дітей, вихованців на початок навчального
року, а у вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх школах з
очно-заочною формою навчання -двічі на рік: на початок 1 та 2
півріч. Контингент учнів для встановлення розмірів посадових складів
керівникам міжшкільних навчально-виробничих комбінатів
враховується з коефіцієнтом 0,25. Контингент учнів, які знаходяться на тривалому лікуванні в
дитячих лікарнях (клініках), санаторіях, якщо немає спеціальної
школи при санаторії) і дитячих відділеннях лікарень для дорослих,
враховується при встановленні посадових окладів директору школи з
коефіцієнтом 0,5, виходячи з середньорічного контингенту учнів за
попередній навчальний рік. При встановленні посадових окладів керівників шкіл-інтернатів
(крім спеціальних) контингент вихованців (учнів, які приходять),
що проживають (включаючи тих, що навчаються в іншій школі) і тих,
що не проживають в інтернаті, враховується з коефіцієнтом 1.0. При встановленні посадових окладів керівників спеціальних
шкіл, шкіл-інтернатів для дітей і підлітків, які мають вади у
фізичному чи розумовому розвитку: для розумово-відсталих, сліпих,
сліпоглухих, слабозорих, глухих, глухонімих, туговухих, з тяжкими
порушеннями мови, з наслідками поліомієліту та церебральними
спастичними паралічами, потребують особливих умов виховання або
тривалого лікування, а також для дітей з затримкою психічного
розвитку, контингент учнів, вихованців (для шкіл-інтернатів, в
тому числі і учнів, що приходять) враховується з коефіцієнтом
2.0. цей порядок застосовується при встановленні посадових
окладів керівників вечірніх (змінних) та заочних шкіл для учнів,
які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку; б) у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації,
дитячих будинках, приймальниках-розподільниках для неповнолітніх,
спеціальних школах для дітей, які потребують особливих умов
виховання, позашкільних та дитячих дошкільних закладах за
обліковим складом вихованців (дітей) на 1 січня. Кількість учнів, які брали участь у масових заходах, що
проводились позашкільними закладами, а також в
екскурсійно-туристичних заходах на екскурсійно-туристичних базах,
в профільних таборах, на базах відпочинку, оздоровлення,
враховується за середньорічною кількістю учнів, які брали участь
в заходах протягом попереднього календарного року. Директорам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації
при встановленні посадових окладів зараховуються, крім того,
особи, що підвищують кваліфікацію, а також ті, що навчаються на
спеціальних відділеннях по перепідготовці кадрів першого ступеня
та на курсах по підготовці до вступу в вищі навчальні заклади I-II
рівнів акредитації. контингент учнів-заочників враховується з
коефіцієнтом 0,4*; ______________________________
*такий порядок вводиться з 1 січня 1994 року.
в) у професійно-технічних навчальних закладах і курсах по
підготовці робітників та інших працівників -виходячи з планового
середньорічного контингенту учнів даного навчального закладу на
відповідний календарний рік. Плановий середньорічний контингент в професійно-технічних
навчальних закладах, на курсах з підготовки робітників та інших
працівників, а також осіб, які навчаються на підготовчих курсах,
визначається шляхом множення контингенту, що навчається з різними
строками навчання, на відповідну кількість навчальних місяців і
ділення суми добутків на 12 місяців. У професійно-технічних закладах, в яких прийом і випуск учнів
здійснюється один раз на рік (наприклад, початок занять 1 вересня,
випуск учнів 1 липня), кількість учнів, випуск яких здійснено 1
липня, по закінченню строку навчання не виключається з підрахунку
середньорічного контингенту до початку занять нового прийому,
тобто до 1 вересня.
20. У випадках, коли установа освіти відкривається протягом
календарного року, обліковий склад враховується по плану на
кінець календарного року, а плановий середньомісячний контингент
визначається виходячи з кількості місяців, що залишились до кінця
року.
21. Посадові оклади керівників загальноосвітніх шкіл (крім
вечірніх, змінних), училищ фізичної культури, шкіл-інтернатів,
педагогічних училищ, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів,
комп'ютерних центрів з навчання учнів основам інформатики та
обчислювальної техніки, центрів допризовної підготовки юнаків не
змінюються у зв'язку із зміною кількості учнів (вихованців)
протягом навчального року, а керівників вищих навчальних закладів
I-II рівнів акредитації, дитячих будинків,
приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних шкіл
для дітей, які потребують особливих умов виховання, позашкільних
та дитячих дошкільних закладів, професійно-технічних навчальних
закладів, курсів -у зв'язку із зміною кількості учнів (вихованців,
дітей) протягом календарного року.
22. Посадові оклади військових керівників (керівників
допризовної підготовки) середніх загальноосвітніх шкіл та
шкіл-інтернатів встановлюються залежно від загальної кількості
учнів 1-11(12) класів, в вищих навчальних закладах I-II рівнів
акредитації - від кількості учнів в групах, в яких проводиться
початкова військова підготовка, а в педагогічних та
професійно-технічних училищах - від загальної кількості учнів
денних відділень.
23. При встановленні посадових окладів керівників фізичного
виховання вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та
професійно-технічних навчальних закладів враховується контингент
учнів денних відділень.
V. Підвищення ставок та окладів.
Додаткова оплата праці
А. Підвищення ставок заробітної плати та посадових окладів 24. Ставки заробітної плати і посадові оклади підвищуються: а) на 1,33 мінімальної заробітної плати - особам, які мають
звання "Народний вчитель СРСР"; б) на 0,66 мінімальної заробітної плати - особам, які мають
звання "Заслужений вчитель", "Заслужений викладач", "Заслужений
працівник народної освіти", "Заслужений працівник профтехосвіти"; в) на 1,33 або 0,66 мінімальної заробітної плати - особам,
які мають почесне звання відповідно "Народний" чи "Заслужений",
крім тих, які перелічені в підпунктах "а", "б" та "з", при умові,
що їх діяльність на керівних, педагогічних та інших посадах в
освітніх установах і закладах по профілю співпадає з наявним
почесним званням. право вирішувати конкретні питання про
відповідність почесних звань, передбачених підпунктом "в",
профілю роботи в установі, закладі освіти належить керівнику
установи у погодженні з профспілковим комітетом; г) на 15 відсотків - за звання "Вчитель-методист",
"Викладач-методист"; { Підпункт "г" пункту 24 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 471
( z0675-07 ) від 11.06.2007 } д) на 10 відсотків - за звання "Старший вчитель", "Старший
викладач"*, "Вихователь-методист", "Педагог-організатор-методист",
"Старший вожатий-методист", "Практичний психолог-методист",
"Керівник гуртка-методист", "Старший вихователь"; { Підпункт "д"
пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 } е) на 15 відсотків - за звання "Майстер виробничого навчання
1 категорії"; { Підпункт "е" пункту 24 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 )
від 11.06.2007 } є) на 10 відсотків - за звання "Майстер виробничого навчання
2 категорії"; { Підпункт "є" пункту 24 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 )
від 11.06.2007 } ж) майстрам виробничого навчання в професійно-технічних
навчальних закладах, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах,
які мають звання "Майстер-кухар","Майстер-кондитер" і перейшли на
цю роботу з підприємств громадського харчування, виплачується
надбавка в розмірі 20 відсотків; з) на 0,5 мінімальної заробітної плати - керівникам фізичної
культури, викладачам та вчителям фізичної культури за звання
"Заслужений працівник фізичної культури і спорту України",
"Заслужений тренер України", "Заслужений майстер спорту України"; и) на 0,3 мінімальної заробітної плати - керівникам фізичної
культури, викладачам та вчителям фізичної культури, керівникам
гуртків за звання "Майстер спорту України міжнародного класу"; і) на 0,15 мінімальної заробітної плати - керівникам
фізичної культури, викладачам та вчителям фізичної культури,
керівникам гуртків за звання "Майстер спорту України". ____________________________
*Крім викладачів вищих навчальних закладів I-II рівнів
акредитації.
Підвищення, передбачені підпунктами "з", "и", "і",
провадяться по одному (вищому) званню. На відміну від посади "Вихователь-методист", вихователям, що
працюють в групах, яким за результатами атестації присвоєно звання
"Вихователь-методист", ставки заробітної плати підвищуються на 10
відсотків. { Абзац пункту 24 в редакції Наказу Міністерства освіти
і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 } Підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за
наслідками атестації, здійснюється лише за період роботи на
посадах, на яких були присвоєні відповідні звання. у випадках
переходу працівника з одного закладу до іншого на однакові посади
або на посади, які відповідають профілю предмету, дисципліни, що
викладається, доплата за звання зберігається до чергової
атестації. Особам з числа адміністративно-господарського,
учбово-допоміжного персоналу, вихователям та іншим працівникам,
які можуть бути залучені до викладацької роботи, підвищення
педагогічних ставок за звання, зазначені у цьому пункті,
здійснюються на загальних підставах. Підвищення ставок заробітної плати вчителям, викладачам,
вихователям, старшим вожатим, педагогам-організаторам, майстрам
виробничого навчання за звання, присвоєні за наслідками атестації,
здійснюються в школах усіх типів і найменувань, міжшкільних
навчально-виробничих комбінатах трудового навчання, вищих
навчальних закладів I-II рівнів акредитації і професійно-технічних
навчальних закладах, дошкільних установах незалежно від відомчого
підпорядкування. У випадках, коли працівник одночасно має право на підвищення
ставок заробітної плати (посадових окладів) за наявність звань,
передбачених цим пунктом, по двох і більше підставах, підвищення
здійснюється по одній із них у максимальному розмірі. Якщо працівник має одне із звань, передбачених підпунктами
"а", "б", "в", та одне із звань, передбачених у підпунктах "г",
"д", "е", "є", "ж", "з", "и", "і", то підвищення ставок і
посадових окладів провадиться по кожному із них.
25. Вчителям, викладачам, вихователям та іншим педагогічним
та керівним працівникам, які мають вчений ступінь доктора чи
кандидата наук, ставки заробітної плати і посадові оклади
підвищуються: - докторам наук -на 1,06 мінімальної заробітної плати; - кандидатам наук -на 0,63 мінімальної заробітної плати.
26. Директорам, їх заступникам, методистам та іншим
працівникам освіти, які виконують педагогічну роботу, за наявність
у них звань, передбачених підпунктами "а", "б", "в" пункту 24 цієї
Інструкції, чи вченого ступеня підвищується посадовий оклад по
основній посаді і ставка, що виплачується за педагогічну роботу.
27. Директорам, їх заступникам, вчителям, викладачам та
іншим працівникам освіти при наявності у них звань, передбачених
підпунктами "а", "б", "в" пункту 24 (вчителям, викладачам,
вихователям, керівникам фізичної культури, керівникам гуртків,
крім цього, звань, передбачених підпунктами "г", "д", "з", "и",
"і" пункту 24 цієї Інструкції), і одночасно вченого ступеня
посадовий оклад (ставка заробітної плати) підвищується окремо як
за звання, так і за вчений ступінь.
28. Посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників
освіти підвищуються: а) керівним та педагогічним працівникам вищих навчальних
закладів I-II рівнів акредитації, спеціалізованих загальноосвітніх
навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземної мови, які
володіють іноземною мовою і застосовують її в практичній роботі, -
на 10 відсотків; { Абзац перший підпункту "а" пункту 28 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 } завідуючим, вихователям, вихователям-методистам дошкільних
закладів, в яких спілкування з дітьми здійснюється іноземною
мовою, - на 5 відсотків. { Абзац другий підпункту "а" пункту 28 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 } Знання іноземної мови встановлюється на підставі дипломів і
посвідчень навчальних закладів, закінчення яких дає право
викладання іноземної мови чи право викладання іншого навчального
предмета іноземною мовою, а при відсутності згаданих документів -
комісіями по визначенню знання іноземної мови, які можуть
створюватись при органах управління освітою чи органах по
керівництву навчальними закладами і дошкільними установами; б) керівним та педагогічним працівникам гімназій, ліцеїв,
колегіумів, коледжів, гімназій-інтернатів, ліцеїв-інтернатів,
колегіумів-інтернатів, вищих професійно-технічних навчальних
закладів, вищих художніх професійно-технічних навчальних закладів,
професійно-художніх училищ, художніх професійно-технічних училищ
на 10 відсотків; { Підпункт "б" пункту 28 в редакції Наказу
Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 } в) керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо
пов'язана з навчально-виховним процесом, педагогічним працівникам,
помічникам вихователів шкіл-інтернатів і інтернатів загального
типу, інтернатів-ліцеїв, інтернатів-гімназій,
інтернатів-колегіумів, училищ фізичної культури - на 10 відсотків;
{ Абзац перший підпункту "в" пункту 28 в редакції Наказу
Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 } педагогічним працівникам (в т.ч. майстрам виробничого
навчання) та помічникам вихователів у позашкільних та дитячих
дошкільних закладах (групах) для дітей і підлітків, які мають вади
у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов
виховання або тривалого лікування, у загальноосвітніх,
професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-II рівнів
акредитації (класах, групах) для дітей та підлітків, які
потребують особливих умов виховання або тривалого лікування (в
тому числі при індивідуальному навчанні таких дітей); у
приймальниках-розподільниках для неповнолітніх та виховно-трудових
колоніях, у школах та професійно-технічних училищах при
виправно-трудових установах, спеціальних професійно-технічних
навчальних закладах; у дитячих будинках, дитячих
будинках-інтернатах, школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей,
які залишились без піклування батьків, у будинках дитини - на 20
відсотків; { Абзац другий підпункту "в" пункту 28 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 471
( z0675-07 ) від 11.06.2007 } педагогічним працівникам та помічникам вихователів у дитячих
будинках, дитячих будинках-інтернатах, школах-інтернатах для
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
будинках дитини (класах, групах) з контингентом дітей, які
потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку чи
тривалого лікування; у протитуберкульозних установах, закладах,
відділеннях для дітей хворих на активні форми туберкульозу - на 30
відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). { Абзац
третій підпункту "в" пункту 28 в редакції Наказу Міністерства
освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 } У закладах освіти загального типу, які мають класи (групи)
спеціального призначення (з особливим режимом), оплата праці
педагогічних працівників та помічників вихователів за підвищеними
ставками (окладами) здійснюється тільки за години роботи в цих
класах (групах).
29. Посадові оклади керівних працівників, діяльність яких
безпосередньо пов'язана з навчально-виховним процесом,
підвищуються: у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей і підлітків,
які потребують тривалого лікування або особливих умов виховання, у
приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, у загальноосвітніх
навчальних закладах при виховних колоніях та при виправних
установах, спеціальних професійно-технічних навчальних закладах,
професійно-технічних навчальних закладах при виховних та виправних
установах, у дитячих будинках, дитячих будинках-інтернатах,
школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, у дошкільних навчальних закладах для
дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового
розвитку чи тривалого лікування, - на 20 відсотків; у дитячих будинках, дитячих будинках-інтернатах,
школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, з контингентом дітей, які потребують
корекції фізичного та/або розумового розвитку чи тривалого
лікування, - на 30 відсотків. Керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов'язана
з навчально-виховним процесом, педагогічним працівникам та
помічникам вихователів загальноосвітніх, вищих I-II рівнів
акредитації, професійно-технічних навчальних закладів (або за
наявності в них груп) для дітей, які потребують корекції фізичного
та/або розумового розвитку, посадові оклади (ставки заробітної
плати) підвищуються на 25 відсотків. { Пункт 29 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 471
( z0675-07 ) від 11.06.2007 }
30. Підвищення посадових окладів директорам шкіл,
шкіл-інтернатів, дитячих будинків, завідуючих дитячими дошкільними
закладами загального типу, що мають групи (класи) спеціального
призначення (крім дитячих дошкільних закладів, що мають групи з
малими і загасаючими формами туберкульозу), провадиться при
наявності в них не менше двох таких класів (груп).
31. Працівникам із числа адміністративно-господарського,
обслуговуючого та навчально-допоміжного персоналу (крім помічників
вихователя) закладів освіти, які за характером роботи
безпосередньо спілкуються з учнями, вихованцями спеціальних (з
особливим режимом) закладів, а також класів (груп) спеціального
призначення, організованих в закладах загального типу, посадові
оклади підвищуються на 15-25 відсотків. Перелік спеціальних (з особливим режимом) закладів (класів,
груп) викладений у додатку N 5. Конкретний перелік працівників, які мають право на підвищення
посадових окладів, і розмір підвищення визначаються керівником
закладу за погодженням з профспілковим комітетом залежно від
інтенсивності і тривалості спілкування з учнями (вихованцями),
які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують
тривалого лікування або особливих умов виховання. У закладах освіти загального типу, які мають класи чи групи
спеціального призначення (з особливим режимом), оплата праці
адміністративно-господарського та обслуговуючого персоналу за
підвищеними на 15-25 відсотків посадовими окладами здійснюється
тільки за години роботи в цих класах (групах). У дошкільних закладах загального типу, які мають групи для
дітей з малими і загасаючими формами туберкульозу (незалежно від
кількості груп), оплата праці за підвищеними ставками (посадовими
окладами) провадиться всім працівникам, крім вихователів, музичних
керівників, помічників вихователів, які в цих групах не працюють.
32. Працівникам (крім педагогічних та керівних, діяльність
яких безпосередньо пов'язана з навчально-виховним процесом)
шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які залишились без
піклування батьків, дитячих будинків, будинків дитини, оздоровчих
таборів (загонів, груп), укомплектованих цими дітьми, ставки
заробітної плати (посадові оклади) підвищуються на 20 відсотків. Працівникам шкіл, шкіл-інтернатів усіх типів та
професійно-технічних училищ, в яких створені групи (класи) для
дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків, таке
підвищення не провадиться.
33. Керівники закладів і установ освіти за погодженням з
профспілковими комітетами можуть встановлювати доплати робітникам,
спеціалістам та службовцям, які зайняті на роботах з важкими та
шкідливими умовами праці, у розмірі до 12 відсотків тарифної
ставки (посадового окладу) і до 24 відсотків тарифної ставки
(посадового окладу) на роботах з особливо важкими та шкідливими
умовами праці в порядку і на підставі переліку робіт,
передбачених у додатку N 9. Вказані доплати включаються до середньої заробітної плати у
всіх випадках її обчислення.
34. У випадках, коли працівникам освіти передбачено
підвищення ставок і посадових окладів за двома чи більше
підставами, ставки і посадові оклади спочатку збільшуються на
розмір підвищень, передбачених у відсотках, а потім на розмір
підвищень, передбачених у карбованцях. При цьому утворюються нові
ставки (посадові оклади). У випадках, коли працівники закладів освіти мають право на
підвищення ставок заробітної плати і посадових окладів у відсотках
за різними підставами, тобто в закладах для дітей, які мають
одночасно дві і більше вади розвитку або одночасно мають дефекти
розвитку і потребують тривалого лікування, їх ставки і посадові
оклади підвищуються на загальних підставах, але не більш як на 25
відсотків. { Абзац другий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від
11.06.2007 } Якщо підвищення ставок і окладів у відсотках, крім зазначених
вище, встановлено іншими спеціальними рішеннями уряду, а також за
підставами, передбаченими одночасно в пунктах 31 та 32 Інструкції,
абсолютний розмір кожного підвищення визначається із ставки
(посадового окладу) без урахування іншого підвищення, але не
більше ніж за двома підставами.
35. Керівникам шкіл та їх заступникам з навчальної роботи, в
обов'язки яких входить керівництво групами продовженого дня (за
наявності в закладі не менше двох таких груп), посадовий оклад
підвищується на 5 відсотків. Якщо в штатах школи є два і більше
заступники директора по навчальній роботі, то посадовий оклад
підвищується лише одному, в обов'язки якого входить керівництво
групами продовженого дня. Підвищення окладів в цих розмірах
провадиться незалежно від того, отримують вони повний оклад чи ні. У початкових школах, де посада директора не передбачена,
доплата за групи продовженого дня провадиться вчителю, на якого
покладені обов'язки по керівництву школою. { Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }
Б. Додаткова оплата праці за класне керівництво,
перевірку зошитів та письмових робіт
36. Вчителям, викладачам, старшим викладачам, майстрам
виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам (крім
керівних) загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних
закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних
навчальних закладів провадиться додаткова оплата за класне
керівництво*: ( Абзац перший пункту 36 підрозділу Б розділу V із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 118 ( z0281-05 ) від 24.02.2005 ) - у I-IV класах - в розмірі 20 відсотків ставки заробітної
плати; { Абзац другий пункту 36 підрозділу Б розділу V із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 41 ( z0160-99 ) від
17.02.99, Наказом Міністерства освіти і науки N 118 ( z0281-05 )
від 24.02.2005 } - у V-XI (XII) класах (в тому числі при виправно та
виховно-трудових установах та спеціальних професійно-технічних
училищах) - в розмірі 25 відсотків ставки заробітної плати
(посадового окладу); ( Абзац третій пункту 36 підрозділу Б
розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 41
( z0160-99 ) від 17.02.99, Наказом Міністерства освіти і науки
N 118 ( z0281-05 ) від 24.02.2005 ) - у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації та
професійно-технічних навчальних закладах, крім вечірніх (змінних)
професійно-технічних навчальних закладів (відділень, груп) і
професійно-технічних навчальних закладів при виправно-трудових
установах Міністерства внутрішніх справ, - в розмірі 20 відсотків
ставки заробітної плати (посадового окладу). ( Абзац четвертий
пункту 36 підрозділу Б розділу V із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міносвіти N 41 ( z0160-99 ) від 17.02.99, Наказом
Міністерства освіти і науки N 118 ( z0281-05 ) від 24.02.2005 ) В класах (класах-комплектах, групах) шкіл усіх типів і
найменувань з числом учнів менше 12 чоловік, в
професійно-технічних навчальних закладах -менше 20 чоловік, в
навчальних закладах мистецтв - від 12 до 15 чоловік оплата за
класне керівництво здійснюється в розмірі 50 відсотків
відповідних розмірів доплат.

( Абзац шостий пункту 36 підрозділу Б розділу V виключено на
підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 118 ( z0281-05 ) від
24.02.2005 )

Викладачам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації
в період перебування учнів на виробничій (технологічній,
переддипломній) і навчальній практиці, якщо вона продовжується
більше ніж місяць і проводиться за межами того населеного пункту,
де розташований навчальний заклад, а також у випадку випуску учнів
в місяць, що передує червню, додаткова оплата за класне
керівництво не проводиться за місяць відсутності учнів. Викладач
може здійснювати класне керівництво лише в одній групі. ____________________________
*Тут і далі установ освіти незалежно від відомчого
підпорядкування
37. Вчителям I-IV класів загальноосвітніх шкіл та
шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань за перевірку зошитів
учнів провадиться додаткова оплата в розмірі 15 відсотків ставки
заробітної плати. Ця доплата провадиться основному вчителю
незалежно від навантаження. ( Абзац перший пункту 37 підрозділу Б
розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 41
( z0160-99 ) від 17.02.99, Наказом Міністерства освіти і науки
N 118 ( z0281-05 ) від 24.02.2005 ) Якщо в I-IV класах уроки з мов проводить інший вчитель,
доплата йому за перевірку зошитів провадиться за фактичну
кількість годин, виходячи з розмірів, передбачених для вчителів
початкових класів, з урахуванням кількості учнів. В такому ж
порядку провадиться оплата за перевірку зошитів учнів вчителям
1-4 класів, які ведуть індивідуальні заняття на дому, групові та
індивідуальні заняття в лікарні або санаторії. Вчителям V-XI (XII) класів, шкіл і шкіл-інтернатів усіх типів
і найменувань, в тому числі і тим, які ведуть індивідуальні та
групові заняття з учнями на дому (в лікарні або санаторії),
училищ фізичної культури, старшим викладачам та викладачам
вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, у тому числі
заочних відділень, і професійно-технічних навчальних закладів
провадиться додаткова оплата за перевірку письмових робіт з мов та
літератури в розмірі 20 відсотків, математики - 15 відсотків,
іноземної мови, стенографії, технічної механіки (конструювання) та
креслення - 10 відсотків ставки заробітної плати. При цьому за
перевірку робіт з креслення вчителям загальноосвітніх шкіл,
шкіл-інтернатів і училищ фізичної культури доплата не провадиться.
( Абзац третій пункту 37 підрозділу Б розділу V із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 41 ( z0160-99 ) від
17.02.99, Наказом Міністерства освіти і науки N 118 ( z0281-05 )
від 24.02.2005 ) Викладачам курсів доплата за перевірку письмових робіт
провадиться в розмірі 6 відсотків ставки заробітної плати, якщо
навчальними планами передбачене проведення таких робіт з цих
предметів. ( Абзац четвертий пункту 37 підрозділу Б розділу V із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 41 ( z0160-99 )
від 17.02.99 )
38. В початкових класах (класах-комплектах), в яких заняття
повинні вести два вчителі, у випадку відсутності другого вчителя
по хворобі або з інших причин доплата за класне керівництво і
перевірку зошитів провадиться як за один клас (клас-комплект)
залежно від загальної кількості учнів. В 1-11(12) класах (класах-комплектах) шкіл і шкіл-інтернатів
усіх типів і найменувань, училищ фізичної культури з кількістю
учнів менше 12 чоловік, а також в групах професійно-технічних
училищ з кількістю учнів 12-15 чоловік оплата за перевірку
письмових робіт провадиться у розмірі 50 відсотків відповідних
доплат. Даний порядок оплати застосовується і при поділі класів та
груп на підгрупи. Перерахунок розміру доплат за класне керівництво, перевірку
зошитів (письмових робіт) у зв'язку із зміною кількості учнів
протягом навчального року не провадиться (крім випадків, коли
тарифікація педагогічних працівників здійснюється на початок
першого та другого півріччя).
 
Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Угода Четвер, 27 травня 1993 301
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"