Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
  • Версія для друку
  •  

Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

 
      

                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 березня 2004 р. N 257
Київ

Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
N 961 ( 961-2004-п ) від 28.07.2004
N 1097 ( 1097-2005-п ) від 16.11.2005
N 94 ( 94-2007-п ) від 31.01.2007
N 819 ( 819-2007-п ) від 13.06.2007
N 1091 ( 1091-2007-п ) від 05.09.2007
N 539 ( 539-2009-п ) від 03.06.2009
N 1097 ( 1097-2010-п ) від 01.12.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних)
працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право
на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу
на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) (далі - перелік), що
додається.
2. До наукового стажу, який дає право на призначення пенсій
та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до
статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ), зараховується час роботи наукових
(науково-педагогічних) працівників на посадах, зазначених у статті
118 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ), якщо цій роботі
безпосередньо передувала і після неї слідувала робота на посадах,
передбачених переліком, та час роботи осіб, які мають науковий
ступінь, на посадах за спеціальністю відповідно до групи
спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, з
дня зайняття посади за цією спеціальністю, час роботи на посадах
керівника (начальника, завідуючого тощо), старшого викладача,
викладача Вищих курсів іноземних мов Міністерства закордонних
справ України в період з 1 січня 1990 р. по 1 січня 2004 року, на
посаді начальника (керівника) бригади в наукових підрозділах
наукових установ у період до 1 січня 1980 р.; час роботи наукових
(науково-педагогічних) працівників на посадах, передбачених
переліком, у наукових установах, організаціях, вищих навчальних
закладах III-IV рівнів акредитації недержавної форми власності,
які пройшли державну атестацію згідно із Законом України "Про
наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), у порядку,
визначеному Міністерством освіти і науки за погодженням з
Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством
промислової політики; час навчання в аспірантурі або ад'юнктурі за
денною (очною) формою навчання випускників аспірантури,
ад'юнктури, час перебування в докторантурі випускників
докторантури. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 961
( 961-2004-п ) від 28.07.2004, N 1097 ( 1097-2005-п ) від
16.11.2005, N 819 ( 819-2007-п ) від 13.06.2007, N 1091
( 1091-2007-п ) від 05.09.2007 }
2-1. Дія цієї постанови поширюється на наукових працівників,
які працювали на державних підприємствах, в установах,
організаціях та вищих навчальних закладах колишніх Української
РСР, інших республік СРСР, а також СРСР. ( Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1097
( 1097-2005-п ) від 16.11.2005 )
3. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2001 р.
N 1570 ( 1570-2001-п ) "Про реалізацію частини другої статті 24
Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2102);
постанову Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2001 р.
N 1571 ( 1571-2001-п ) "Про затвердження переліку посад наукових
(науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ,
організацій, перебування на яких дає право на призначення пенсій
та виплати грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до
статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2103).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. N 257
ПЕРЕЛІК
посад наукових (науково-педагогічних)
працівників підприємств, установ, організацій, вищих
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації,
перебування на яких дає право на призначення пенсії
та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію
відповідно до статті 24 Закону України
"Про наукову і науково-технічну діяльність"
( 1977-12 )
------------------------------------------------------------------ Підприємства, | Найменування посади установи, організації | ------------------------------------------------------------------ 1. Президії президент; перший віце-президент;
Національної академії віце-президент; академік-секретар (його
наук, Української заступники); головний учений секретар,
академії аграрних учений секретар та їх заступники; член
наук, Академії президії академії наук; керівник
медичних наук, (завідуючий, начальник), заступник
Академії педагогічних керівника (завідуючого, начальника)
наук, Академії наукового підрозділу (управління,
правових наук, відділення, відділу, секції, сектору, бюро,
Академії мистецтв групи), радник президії академії наук;
головний науковий співробітник; провідний
науковий співробітник; старший науковий
співробітник; науковий співробітник;
науковий співробітник-консультант; молодший
науковий співробітник
2. Вищі навчальні керівник (ректор, президент, начальник
заклади III-IV тощо); заступник керівника (перший
рівнів акредитації, проректор, проректор, перший віце-президент,
наукові підрозділи в віце-президент) з науково-педагогічної,
їхньому складі, наукової роботи; декан; завідуючий кафедрою;
Національна школа професор; доцент; директор бібліотеки;
суддів науковий працівник бібліотеки; старший
викладач; викладач, асистент;
керівник (завідуючий, начальник, директор),
заступник керівника (завідуючого,
начальника, директора) наукового підрозділу
(інституту, частини, відділу, лабораторії,
сектору, бюро, групи);
головний науковий співробітник; провідний
науковий співробітник; старший науковий
співробітник; науковий співробітник;
молодший науковий співробітник, учений
секретар;
3. Наукові установи керівник (президент, генеральний директор,
та організації (їх генеральний конструктор, директор,
філіали, відділення начальник); заступник керівника
тощо) (віце-президент, заступники генерального
директора, генерального конструктора,
директора, начальника), радник при дирекції
наукової установи, організації (їх
філіалів) з наукової, науково-технічної
роботи; головний учений секретар, учений
секретар та їх заступники;
головний конструктор (інженер, технолог
тощо) та їх заступники з основного напряму
діяльності наукової установи, організації;
провідний конструктор (інженер, технолог
тощо) з основного напряму діяльності
наукової установи, організації;
керівник (завідуючий, начальник),
заступники керівника (завідуючого,
начальника), головний конструктор (інженер,
технолог тощо), провідний конструктор
(інженер, технолог тощо) наукового
підрозділу (відділення, відділу, комплексу,
центру, лабораторії, сектору, бюро, групи);
головний інженер (конструктор, технолог,
архітектор) проекту;
головний науковий співробітник; провідний
науковий співробітник; старший науковий
співробітник; науковий співробітник;
науковий співробітник-консультант; молодший
науковий співробітник
4. Підприємства, заступник головного конструктора (інженера,
установи, технолога) з наукового, науково-технічного
організації, не напряму діяльності підприємства, установи,
зазначені в пунктах організації;
1-3 цього переліку
керівник (завідуючий, начальник),
заступники керівника (завідуючого,
начальника), головний конструктор (інженер,
технолог тощо), провідний конструктор
(інженер, технолог тощо) наукового
підрозділу (відділення, комплексу, центру,
відділу, лабораторії, сектору, бюро,
групи);
головний науковий співробітник; провідний
науковий співробітник; старший науковий
співробітник; науковий співробітник;
молодший науковий співробітник
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1097
( 1097-2005-п ) від 16.11.2005, N 94 ( 94-2007-п ) від
31.01.2007, N 819 ( 819-2007-п ) від 13.06.2007, N 539
( 539-2009-п ) від 03.06.2009, N 1097 ( 1097-2010-п ) від
01.12.2010 }
 
Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Четвер, 04 березня 2004 257
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"