Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
 • Версія для друку
 •  

«Про затвердження Списку робіт і професій, що дають право на пенсію незалежно від віку при безпосередній зайнятості протягом повного робочого дня на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин), пов'язаних з видобутком вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, терміном не менше 25 років»

 
   

                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 березня 1994 р. N 202
Київ

Про затвердження Списку робіт і професій, що дають право на пенсію незалежно від віку при безпосередній зайнятості протягом повного робочого дня на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин), пов'язаних з видобутком вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, терміном не менше 25 років

   Відповідно  до  статті 14 Закону України "Про пенсійне 
забезпечення" ( 1788-12 ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Список робіт і професій, що дають право на пенсію
незалежно від віку при безпосередній зайнятості протягом повного
робочого дня на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи
особовий склад гірничорятувальних частин), пов'язаних з видобутком
вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві
шахт і рудників та в металургії, терміном не менше 25 років
(додається).

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 1994 р. N 202
Список
робіт і професій, що дають право на пенсію незалежно
від віку при безпосередній зайнятості протягом повного
робочого дня на підземних і відкритих гірничих роботах
(включаючи особовий склад гірничорятувальних частин),
пов'язаних з видобутком вугілля, сланцю, руди та інших
корисних копалин, на будівництві шахт і рудників
та в металургії, терміном не менше 25 років
I. Підземні гірничі роботи в шахтах і на будівництві
вугільних (сланцевих) шахт: Усі робітники, зайняті протягом повного робочого дня на
підземних роботах, керівники і спеціалісти підземних дільниць
діючих і споруджуваних шахт для видобутку вугілля (сланцю).
II. Підземні гірничі роботи в рудниках для видобутку руд та
інших корисних копалин з вмістом (в тому числі і у вміщуючих
породах) двоокису кремнію 10 відсотків і більше або за наявності
газодинамічних явищ, гірничих ударів: бурильники шпурів (крім зайнятих на видобутку руд чорних і
кольорових металів); бурильники свердловин (підземні); гідромоніторники підземні; гірники підземні; гірники з ремонту гірничих виробок; гірничі майстри і механіки добувних і підготовчих (гірничо-
капітальних) дільниць; гірничі майстри підземних дільниць; гірничомонтажники підземні; електрослюсарі підземні; енергетики підземних дільниць, їх заступники та помічники; кріпильники; майстри-підривники, підривники; машиністи бурових установок (крім машиністів бурових
установок на підземному видобутку руд) та їх помічники; машиністи вантажних автомобілів (підземні); машиністи вібронавантажувальних установок; машиністи екскаваторів (підземні); машиністи електровозів (підземні); машиністи змішувальних установок гідрозакладання; машиністи навантажувальних машин; машиністи навантажувально-доставних машин; машиністи підіймальних машин (підземні); машиністи підземних установок; машиністи прохідницьких комплексів; машиністи скреперних лебідок; механіки підземних дільниць, їх заступники і помічники; начальники підземних дільниць, їх заступники і помічники; начальники підземних змін; роздавальники ВР; стволові (підземні).
III. Гірничорятувальні частини, які обслуговують шахти і
рудники, небезпечні щодо газодинамічних явищ, гірничих ударів,
надкатегорійні і третьої категорії за газом: респіраторники; командири відділень і взводів, їх заступники (помічники).
IV. Відкриті гірничі роботи з видобування (розкривання)
вугілля, руди та інших корисних копалин у розрізах і кар'єрах
глибиною 150 м і більше, крім робіт на поверхні (включаючи
відвали): водії вантажних автомобілів, зайняті на вивезенні гірничої
маси; водії навантажувачів; гірничі майстри (начальники змін); гірничі робітники; машиністи бульдозерів; машиністи бурових установок та їх помічники; машиністи електровозів та їх помічники; машиністи екскаваторів та їх помічники; машиністи тепловозів та їх помічники.
V. Металургійне виробництво чорних та кольорових металів
(рудопідготовка, збагачення, окускування, випал руд і нерудних
копалин, коксохімічне виробництво, виробництво динасових виробів): анодники у свинцево-цинковому виробництві; апаратники:
всіх найменувань, крім апаратників цехів ректифікації,
живицеперегонного відділення бензольного і фталієвого
ангідриду та зазначених у списку N 2, зайняті на одержанні
рідкісних металів, магнію і титану;
на знесірченні газу в коксохімії;
у виробництві металічних порошків;
у виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів;
карбідизації у виробництві твердих сплавів і тугоплавких
металів;
апаратники-гідрометалурги у виробництві глинозему,
алюмінію, силуміну і кремнію;
бункерники:
доменних печей;
на підземних роботах;
на видачі гарячого агломерату в рудопідготовці;
вагранники:
у рудопідготовці;
сталеплавильного виробництва;
феросплавного виробництва;
ливарного виробництва;
водопровідники доменних печей; вантажники гарячого агломерату:
у рудопідготовці;
у виробництві глинозему, алюмінію, силуміну і кремнію;
виливальники-заливальники металу у виробництві глинозему,
алюмінію, силуміну і кремнію; випалювальники;
у феросплавному виробництві;
у виробництві глинозему, алюмінію, силуміну і кремнію;
у виробництві вуглецевих матеріалів, мас і виробів з них;
у виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів;
вогнетривники, зайняті на гарячих роботах, у виробництві
чорних і кольорових металів; газівники:
коксових печей у коксохімічному виробництві;
у виробництві вуглецевих матеріалів, мас та виробів з них;
газорізальники на підземних роботах; газозварники на підземних роботах; гартівники у прокатному виробництві; готувачі складів до розливання плавок; готувачі сталерозливних канав;
дозувальники:
у рудопідготовці;
у виробництві вуглецевих матеріалів, мас і виробів з них;
у виробництві глинозему, алюмінію, силуміну і кремнію;
дозувальники гарячого повернення у рудопідготовці;
дробарі
у рудопідготовці;
у виробництві глинозему, алюмінію, силуміну і кремнію;
електрогазозварники на підземних роботах; електрозварники на підземних роботах; електродники у феросплавному виробництві; електролізники розплавних солей у виробництві титану; завалювальники шихти у вагранки і печі у трубному
виробництві; завалювальники шихти у вагранки і печі у ливарному
виробництві;
завантажники:
термічних печей у прокатному виробництві;
шихти у виробництві глинозему, алюмінію, силуміну і
кремнію;
завантажники-вивантажники випалювальних і графітувальних
печей; заливальники у ливарному виробництві; заливальники-труболиварники; зварники виробів з тугоплавких металів; зварники пічного зварювання труб; катодники у виробництві алюмінію; ковалі на молотах і пресах;
ковшові:
у доменному виробництві;
у ливарному виробництві;
у сталеплавильному виробництві;
кочегари технологічних печей у виробництві рідкісних металів,
магнію і титану; ливарники кольорових металів; лудильники гарячим способом у прокатному виробництві;
машиністи:
вагонів-вагів у доменному виробництві;
завалювальних машин у сталеплавильному виробництві;
завантажувальних механізмів у трубному виробництві;
конвейєрів на рудопідготовці чорних і кольорових металів;
кранів (кранівники) на рудопідготовці чорних і кольорових
металів;
кранів металургійного виробництва;
на молотах, пресах і маніпуляторах;
розливальних машин у виробництві чорних і кольорових
металів;
установок сухого гасіння коксу;
шихтоподачі у доменному виробництві; міксерові у сталеплавильному виробництві;
нагрівники металу:
у прокатному виробництві;
у трубному виробництві;
оператори постів керування агрегатами безперервного
травлення, знежирення, лудіння, цинкування, лакування і відпалу; оператори поста керування стана гарячої прокатки труб;
освинцювальники:
у прокатному виробництві;
у трубному виробництві;
оцинкувальники гарячим способом у трубному виробництві; печові усіх найменувань при одержанні рідкісних металів,
магнію і титану; підручні сталеварів установок електрошлакового переплавлення; пекоплавильники у виробництві вуглецевих матеріалів, мас і
виробів з них; підручні сталеварів електропечей труболиварного виробництва;
плавильники:
у виробництві кольорових металів;
феросплавів;
посадчики металу:
у прокатному виробництві;
у трубному виробництві;
правильники прокату і труб; пресувальники гарячих труб;
прибиральники гарячого металу:
у прокатному виробництві;
у трубному виробництві;
прожарювачі
у виробництві вуглецевих матеріалів, мас і виробів з них;
у виробництві глинозему, силуміну і кремнію;
розливальники:
сталі у сталеплавильному виробництві;
хімічної продукції у коксохімічному виробництві;
кольорових металів і сплавів;
різальники гарячого металу:
у прокатному виробництві;
у трубному виробництві;
сушильники:
у виробництві глинозему, алюмінію, силуміну і кремнію;
у виробництві твердих сплавів і тугоплавких металів;
термісти прокату і труб;
травильники:
у прокатному виробництві;
у трубному виробництві;
транспортувальники в агломераційному виробництві; чистильники у коксохімічному виробництві; шлаковики у виробництві чорних і кольорових металів.
VI. Підземні гірничі роботи в рудниках для видобутку кухонної
солі: бурильники шпурів; гірники підземні; гірники з ремонту гірничих виробок; гірничі майстри, механіки, електромеханіки підземних
дільниць; електрослюсарі (слюсарі) чергові і з ремонту устаткування; кріпильники; люкові; майстри-підривники, підривники; машиністи бурових установок та їх помічники; машиністи навантажувально-доставних машин; машиністи конвейєрів; машиністи підземних самохідних машин; машиністи скреперних лебідок; машиністи електровозів (підземні); машиністи підземних установок; начальники підземних дільниць, їх заступники; оборщики гірничих виробок; стволові (підземні).
 
Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Угода Четвер, 31 березня 1994 202
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"