Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
  • Версія для друку
  •  
 
   

                                                             

                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 липня 1992 р. N 418
Київ

Про затвердження нормативних актів
з питань призначення пенсій за вислугу років
працівникам авіації і льотно-випробного складу

         ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
N 550 ( 550-96-п ) від 22.05.96
N 713 ( 713-2005-п ) від 09.08.2005 )

Відповідно до статті 54 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити такі, що додаються:
Порядок обчислення строків вислуги років для призначення
пенсій працівникам льотного складу;
Перелік посад працівників льотного складу, робота на яких дає
право на пенсію за вислугу років;
Порядок призначення і виплати пенсій за вислугу років
працівникам льотно-випробного складу цивільної авіації;
Перелік посад і робіт інженерно-технічного складу авіації,
які дають право на пенсію за вислугу років;
Порядок обчислення строків вислуги років для призначення
пенсій працівникам, які управляють повітряним рухом і мають
відповідне посвідчення.

Перший
віце-прем'єр-міністр України В.СИМОНЕНКО
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 1992 р. N 418
ПОРЯДОК
обчислення строків вислуги років
для призначення пенсій
працівникам льотного складу

1. При обчисленні строків вислуги років для призначення
пенсій працівникам льотного складу рахуються:
а) кожні 20 годин нальоту на літаках (крім нальоту і робіт,
передбачених пунктами "б"-"г" цього пункту) - за один місяць
вислуги;
б) кожні 12 годин нальоту на вертольотах, в авіації
спеціального застосування (санітарні польоти, авіахімічні роботи,
аерофотозйомка, патрулювання, зондування атмосфери й інші види
робіт), на посадах льотного складу груп супроводження іноземних
повітряних суден (лідирувальники), на посадах командно-льотного та
льотно-інструкторського складу, в тому числі у навчальних закладах
по підготовці й підвищенню кваліфікації кадрів льотного складу
авіації, - за один місяць вислуги;
в) один рік роботи у складі льотного екіпажу повітряного
судна в аварійно-рятувальних (розшуково-рятувальних) підрозділах -
за півтора року вислуги;
г) один рік роботи на посадах льотного складу в навчальних і
спортивних авіаційних організаціях ДТСААФ, Товариства сприяння
обороні України - за півтора року вислуги за умови виконання плану
навчально-льотної підготовки, а при виконанні елементів складного
або вищого пілотажу - за два роки вислуги;
д) один рік роботи на посадах, передбачених у пункті 4
Переліку посад працівників льотного складу, робота на яких дає
право на пенсію за вислугу років, - за півтора року вислуги за
умови виконання річної норми стрибків з поршневих літаків,
вертольотів, дирижаблів та аеростатів, спусків (піднімань) на
спеціальних спуско-піднімальних пристроях з вертольотів, які
перебувають у режимі висіння не менше 10 метрів, а при виконанні
річної норми стрибків із реактивних літаків і вертольотів - за два
роки вислуги.
При невиконанні умов, які дають право на пільгове обчислення
строків вислуги років відповідно до підпунктів "а"-"д", один рік
роботи рахується за один рік вислуги.
2. Обчислення строків вислуги відповідно до пунктів "а" і "б"
пункту 1 провадиться шляхом ділення фактичного нальоту годин за
весь час роботи на посадах льотного складу відповідно на 20 і 12.
Вислуга у річному обчисленні визначається шляхом ділення числа
повних місяців вислуги на 12.
3. При виконанні протягом року різних робіт, зазначених у
пункті 1, вислуга років обчислюється пропорційно тривалості
нальоту годин (зайнятості) на кожній роботі.
4. До вислуги років працівникам льотного складу
зараховується:
час служби на посадах льотного складу Збройних сил колишнього
Союзу РСР і України та робота на посадах льотно-випробного складу
- в порядку, встановленому для призначення пенсій відповідно
військовослужбовцям та працівникам льотного і льотно-випробного
складу;
час роботи на посадах льотного складу іноземної цивільної
авіації - в порядку, встановленому пунктом 1 для відповідних видів
льотної роботи, за умови сплати страхових внесків до Пенсійного
фонду України (за період роботи, починаючи з 1992 року);
час навчання у вищих навчальних закладах авіації, якщо цьому
передувала робота на льотних посадах, - за фактичною тривалістю;
в усіх інших випадках - за фактичним нальотом годин;
час оплачуваної відпустки по догляду за дитиною, що надається
жінкам, - за тривалістю, встановленою чинним законодавством.
5. Строки вислуги років працівників льотного складу за період
роботи до 1 січня 1992 р. обчислюються за правилами, що діяли до
зазначеної дати.

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 1992 р. N 418
ПЕРЕЛІК
посад працівників льотного складу,
робота на яких дає право на
пенсію за вислугу років

1. Члени екіпажів повітряних суден та інших літальних
апаратів.
2. Льотно-інструкторський склад.
3. Командно-льотний склад: керівники (їх заступники),
інспектори й інші спеціалісти з льотної служби (льотної роботи)
міністерств, відомств, управлінь, об'єднань, підприємств, установ,
організацій та їх структурних підрозділів, які мають діюче льотне
свідоцтво і беруть участь в польотах у складі екіпажу повітряного
судна або іншого літального апарата.
4. Парашутисти всіх найменувань, рятувальники, а також
десантники-пожежники всіх найменувань, інструктори авіапожежної
служби, керівники парашутних (парашутно-рятувальних,
пошуково-рятувальних) підрозділів, працівники позаштатних і
штатних парашутно-десантних груп, які здійснюють стрибки з
парашутом або спуски (підйоми) на спеціальних спуско-піднімальних
пристроях з вертольотів, що перебувають на висоті не менше
10 метрів.

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 1992 р. N 418
ПОРЯДОК
призначення і виплати пенсій за вислугу років
працівникам льотно-випробного складу
цивільної авіації

1. Пенсії за вислугу років відповідно до статті 54 Закону
України "Про пенсійне забезпечення"* ( 1788-12 ) і цього Порядку
призначаються працівникам льотно-випробного складу, безпосередньо
зайнятим у льотних випробуваннях (дослідженнях) дослідної та
серійної авіаційної, аерокосмічної, повітроплавальної і
парашутно-десантної техніки, незалежно від відомчої належності
підприємства, організації, де вони працюють.
_______________
* Надалі - Закон.
Пенсії за вислугу років працівникам льотно-випробного складу
встановлюються незалежно від віку при вислузі на посадах, які
дають право на таку пенсію, у чоловіків не менше 25 років, у жінок
не менше 20 років.
2. Працівники льотно-випробного складу, звільнені від льотної
роботи за станом здоров'я (хворобою), при наявності вислуги років
у чоловіків не менше 20 років і у жінок не менше 15 років мають
право на пенсію пропорційно відпрацьованому часу.
3. Право на пенсію за вислугу років мають:
а) льотний склад, який безпосередньо виконує дослідні польоти
на штатних робочих місцях літальних апаратів і парашутно-десантної
техніки:
льотчики (пілоти)-випробувачі, штурмани-випробувачі,
бортінженери-випробувачі, бортмеханіки-випробувачі,
бортелектрики-випробувачі, бортрадисти-випробувачі,
бортоператори-випробувачі, парашутисти-випробувачі, провідні
інженери з льотних випробувань або експериментальних робіт;
б) інженерно-технічний склад, який здійснює випробні
(дослідні) польоти, а також польоти по здачі, прийманню літальних
апаратів, їх систем, агрегатів, приладів та обладнання,
парашутно-десантної техніки (при наявності діючого посвідчення про
допуск до проведення льотних випробувань):
інженери, техніки, механіки, оператори та експериментатори
всіх найменувань;
в) працівники, які інспектують льотний склад у випробних
польотах, а також особи, які здійснюють керівництво
льотно-випробними службами і беруть участь в дослідних польотах як
члени екіпажу літального апарата (при наявності діючого
посвідчення про допуск до проведення льотних випробувань).
4. При обчисленні строків вислуги років для призначення
пенсій працівникам льотно-випробного складу рахується:
один рік на посадах, зазначених у підпункті "а" пункту 3
цього Порядку, - за два роки за умови здійснення протягом даного
року льотних випробувань;
один рік на посадах, зазначених у підпункті "б" пункту 3
цього Порядку, при нальоті за рік 120 і більше годин - за два
роки, від 50 до 120 годин - за півтора року, менше 50 годин - за
один рік. У такому ж порядку обчислюється вислуга років при
виконанні не менше 50 процентів зазначеного нальоту на повітряних
суднах маневрової авіації та вертольотах;
один рік на посадах, зазначених у підпункті "в" пункту 3
цього Порядку, - за два роки за умови виконання встановленої норми
нальоту годин.
Якщо працівник льотно-випробного складу протягом року не брав
участі в льотних випробуваннях, але мав інший нальот
(транспортний, в порядку льотної підготовки тощо) строки вислуги
років обчислюються у порядку, встановленому для призначення пенсій
льотному складу цивільної авіації.
При відсутності у працівника льотно-випробного складу
протягом року нальоту годин даний рік у вислугу років не
зараховується.
У разі коли відсутність нальоту годин викликана трудовим
каліцтвом, одержаним при виконанні випробних польотів, вислуга
років обчислюється за фактичною тривалістю роботи на посадах
льотно-випробного складу.
5. До вислуги років працівникам льотно-випробного-складу
зараховується:
час служби на посадах льотного складу Збройних Сил колишнього
Союзу РСР і України та робота на посадах льотного складу цивільної
авіації - в порядку, встановленому для призначення пенсій
відповідно військовослужбовцям і льотному складу цивільної
авіації;
час роботи на посадах льотного складу в цивільній авіації
інших країн - в порядку, встановленому для призначення пенсій
льотному складу цивільної авіації, за умови сплати страхових
внесків до Пенсійного фонду України (за період роботи починаючи з
1992 року);
час навчання у вищих і середніх навчальних закладах авіації,
якщо цьому передувала робота на посадах льотного складу
(льотчикам-випробувачам, штурманам-випробувачам незалежно від цієї
умови), - за фактичною тривалістю навчання, в інших випадках - за
фактичною кількістю годин нальоту; час навчання у школі
льотчиків-випробувачів (центрі підготовки льотного складу) - у
подвійному розмірі за умови участі їх у випробних польотах;
час оплачуваної відпустки по догляду за дитиною, що надається
жінкам, - за тривалістю, встановленою законодавством.
6. Працівникам льотно-випробного складу пенсії за вислугу
років обчислюються із середньомісячного заробітку за роботу, що
дає право на цю пенсію (частина перша статті 64 та статті 65, 66,
69 Закону), одержуваного перед її припиненням. ( Пункт 6 в
редакції Постанови КМ N 550 ( 550-96-п ) від 22.05.96 )
7. Пенсії за вислугу років працівникам льотно-випробного
складу призначаються у розмірі 55 процентів заробітку (пункт 6
цього Порядку) і за кожний рік вислуги (у чоловіків - понад 25
років і у жінок - понад 20 років) пенсія збільшується на 1 процент
заробітку, але не менш як на 1 процент мінімального розміру пенсії
за віком. За кожний рік роботи, яка дає право на пенсію на
пільгових умовах згідно з пунктом "а" статті 13 та статтею 14
Закону, пенсія збільшується на 1 процент заробітку. Максимальний розмір пенсій за вислугу років працівників
льотно-випробного складу не може перевищувати 85 процентів
заробітку. Крім того, працівникам льотно-випробного складу до пенсії за
вислугу років нараховуються надбавки та підвищення, передбачені
статтями 21 та 77 Закону. Заробіток для обчислення пенсій працівникам льотно-випробного
складу визначається в такому порядку: а) у разі призначення (перерахунку) пенсії, яка обчислена із
заробітку до 1992 року, скоригований відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 20 липня 1992 р. N 395 ( 395-92-п )
"Про додаткове коригування рівнів державних пенсій" (ЗП України,
1992 р., N 8, ст.188) середньомісячний заробіток підвищується за
коефіцієнтом, який визначається як частка від ділення середньої
заробітної плати працівників народного господарства за місяць, що
передує місяцю звернення за призначенням (перерахунком) пенсії, на
1005 карбованців; б) якщо пенсія обчислюється з урахуванням заробітку після 1
січня 1992 р., то частина заробітку до 1 січня 1992 р. коригується
відповідно до підпункту "а" цього пункту, а заробіток за кожний
місяць після 1 січня 1992 р. збільшується на коефіцієнт, що
визначається як частка від ділення середньої заробітної плати
працівників народного господарства за місяць, що передує місяцю
звернення за призначенням (перерахунком) пенсії, на середню
заробітну плату працівників народного господарства за відповідний
місяць. З одержаної суми обчислюється пенсія за нормами,
встановленими Законом України "Про внесення змін до статті 53
Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 428/95-ВР ); в) у разі зростання середньої заробітної плати працівників,
зайнятих у галузях економіки, щороку з 1 березня (починаючи з
2005 року) заробіток, з якого призначається (перераховується)
пенсія відповідно до цього пункту, збільшується на коефіцієнт,
який визначається шляхом ділення середньої заробітної плати
працівників, зайнятих у галузях економіки за рік, що передує року,
в якому проводиться перерахунок, на середню заробітну плату
працівників, зайнятих у галузях економіки, яка враховувалася під
час призначення (перерахунку) пенсії. Коли розмір пенсії, обчислений із заробітку, визначеного
відповідно до цього пункту, менший ніж розмір пенсії до
перерахунку, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі. Виплата пенсії здійснюється з урахуванням абзаців четвертого
та п'ятого пункту 13 розділу ХV "Прикінцеві положення" Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ). ( Підпункт "в" пункту 7 в редакції Постанови КМ N 713
( 713-2005-п ) від 09.08.2005 )
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 550 ( 550-96-п ) від
22.05.96 )
8. Пенсії за вислугу років непрацюючим пенсіонерам і тим, які
працюють на посадах, що не дають права на таку пенсію,
виплачуються в порядку, передбаченому статтею 85 Закону
( 1788-12 ).

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 1992 р. N 418
ПЕРЕЛІК
посад і робіт інженерно-технічного складу авіації,
які дають право на пенсію за вислугу років

Авіаційні техніки (механіки, мотористи) всіх найменувань.
Майстри всіх найменувань.
Інженери всіх найменувань.
Начальники цехів, змін, дільниць, служб, груп по технічному
обслуговуванню повітряних суден та інших літальних апаратів.
Право на пенсію за вислугу років мають зазначені в цьому
Переліку працівники, які безпосередньо зайняті повний робочий день
на роботах по оперативному і періодичному (гарантійному)
аеродромному технічному обслуговуванню повітряних суден (крім
працівників, зайнятих на зазначених роботах поза аеродромними
умовами в спеціально обладнаних приміщеннях) на підприємствах, в
об'єднаннях, льотно-випробних (контрольно-випробних) підрозділах
військових частин і підприємств системи Міністерства оборони, МВС
і КДБ колишнього Союзу РСР, Міністерства Оборони, МВС і СНБ
України (вільнонайманий склад), науково-дослідних та
авіаційно-спортивних організаціях, а також у льотних і
навчально-льотних загонах навчальних закладів авіації.
Зайнятість зазначених працівників на роботах, які дають право
на пенсію за вислугу років, підтверджується довідками, виданими
відповідними підприємствами, об'єднаннями й організаціями.

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 1992 р. N 418
ПОРЯДОК
обчислення строків вислуги років
для призначення пенсій працівникам,
які управляють повітряним рухом
і мають відповідне посвідчення

1. Правом на пенсію за вислугу років користуються працівники,
які управляють повітряним рухом і мають відповідно посвідчення
(диспетчери, старші диспетчери, диспетчери-інструктори, керівники
польотів).
2. До вислуги років працівникам, які управляють повітряним
рухом, зараховується робота на посадах, передбачених переліками
N 1 і N 2, що додаються, на посадах льотного (льотно-випробного)
складу, що дає право на пенсію за вислугу років (з урахуванням
встановленої норми нальоту годин), а також служба в Збройних Силах
колишнього Союзу РСР і України на льотних посадах.
3. До стажу роботи щодо безпосереднього управління польотами
повітряних суден зараховується тільки робота на посадах,
передбачених переліком N 1.
4. Пенсії за вислугу років працівникам, які управляють
повітряним рухом, призначаються на підставі довідок (додаток N 3),
що видаються підприємствами, установами й організаціями цивільної
авіації, які підтверджують, що даний працівник безпосередньо
управляв польотами повітряних суден і мав у цей час відповідне
посвідчення.
5. Працівникам, які управляють повітряним рухом, пенсії за
вислугу років призначаються відповідно до наявного стажу роботи у
процентах від середньомісячного заробітку, який вони одержували
перед припиненням роботи на посадах, що дають право на пенсію за
вислугу років.

Додаток N 1
до Порядку обчислення строків вислуги
років працівникам, які здійснюють
управління повітряним рухом
ПЕРЕЛІК N 1
посад працівників, які здійснюють управління
повітряним рухом, робота на яких зараховується
до стажу роботи по безпосередньому управлінню
польотами повітряних суден при призначенні
пенсій за вислугу років

Диспетчери, старші диспетчери, диспетчери-інструктори
цивільних секторів районних (районних диспетчерських) центрів,
допоміжних районних центрів Єдиної системи управління повітряним
рухом.
Диспетчери, старші диспетчери районних диспетчерських
пунктів, аеродромних (аеровузлових) диспетчерських центрів.
Диспетчери, старші диспетчери, диспетчери-інструктори
головних диспетчерських пунктів підходу, головних
командно-диспетчерських пунктів, допоміжних і диспетчерських
пунктів підходу.
Диспетчери, старші диспетчери, диспетчери-інструктори пунктів
системи посадки, посадочно-диспетчерських пунктів, диспетчерських
пунктів кола та кола місцевих повітряних ліній.
Диспетчери, старші диспетчери, диспетчери-інструктори
місцевих диспетчерських пунктів, допоміжних місцевих
диспетчерських пунктів, командно-диспетчерських пунктів (КДП) та
КДП місцевих повітряних ліній.
Диспетчери, старші диспетчери, диспетчери-інструктори
стартових диспетчерських пунктів, допоміжних стартових
диспетчерських пунктів, стартових диспетчерських пунктів місцевих
повітряних ліній, диспетчерських пунктів руління, керівники
польотів.
Начальники та заступники, диспетчери (старші диспетчери)
центрів Єдиної системи управління повітряним рухом, начальники,
заступники начальників аеродромних, аеровузлових,
аеродромно-диспетчерських, районних, районних диспетчерських
центрів і диспетчерських пунктів управління повітряним рухом, які
здійснюють систематичну роботу в складі змін служби руху по
безпосередньому управлінню польотами повітряних суден.
Диспетчери-інспектори, старші диспетчери-інспектори відділів
(служб) руху, інспекції управлінь, об'єднань цивільної авіації,
які здійснюють контроль, інспекторські перевірки органів
управління польотами і систематичну роботу в складі змін служби
руху по безпосередньому управлінню польотами повітряних суден.
Заступники начальників аеропортів по руху, начальники служб
руху, старші диспетчери по приписних аеропортах, начальники,
заступники начальників відділів (служб) руху, інспекцій управлінь
(республіканських виробничих об'єднань), авіапідприємств,
об'єднань і навчальних закладів цивільної авіації, які здійснюють
організацію роботи органів управління повітряним рухом,
безпосередній контроль за їх діяльністю і систематичну роботу в
складі змін служби руху.
Начальники, заступники начальників управління рухом літаків
цивільної авіації, начальники відділів, заступники начальників
відділів, старші експерти, експерти, провідні інспектори, старші
інспектори, інспектори управління рухом літаків, заступники
начальників управлінь цивільної авіації по управлінню повітряним
рухом і радіотехнічному забезпеченню, які здійснюють контроль,
інспекторські перевірки стану роботи служби руху в цивільній
авіації і систематичну роботу в складі змін служби руху.

Додаток N 2
до Порядку обчислення строків вислуги
років працівникам, які здійснюють
управління повітряним рухом
ПЕРЕЛІК N 2
посад працівників управління повітряним рухом
цивільної авіації, робота на яких зараховується
до загального стажу роботи в службі управління
повітряним рухом при призначенні пенсій
за вислугу років

Диспетчери, штурмани, старші диспетчери, старші штурмани,
диспетчери-інструктори, диспетчери-оператори, оператори,
перекладачі, чергові із знанням англійської мови цивільних
секторів центрів, допоміжних центрів Єдиної системи управління
повітряним рухом.
Диспетчери, старші диспетчери, диспетчери-оператори,
радіометристи, оператори, перекладачі, чергові (які володіють
англійською мовою) районних диспетчерських пунктів, допоміжних
радіолокаційних диспетчерських пунктів.
Диспетчери, старші диспетчери, диспетчери-інструктори,
диспетчери-оператори, оператори, перекладачі, чергові (які
володіють англійською мовою) головних диспетчерських пунктів
підходу, головних командно-диспетчерських пунктів, диспетчерських
пунктів підходу, допоміжних диспетчерських пунктів підходу.
Диспетчери, старші диспетчери, диспетчери-інструктори,
диспетчери-оператори, перекладачі, чергові (які володіють
англійською мовою) диспетчерських пунктів системи посадки,
посадочно-диспетчерських пунктів, диспетчерських пунктів кола,
диспетчерських пунктів кола місцевих повітряних ліній.
Диспетчери, диспетчери-оператори, старші диспетчери,
оператори, диспетчери-інструктори місцевих диспетчерських пунктів,
допоміжних місцевих диспетчерських пунктів.
Диспетчери, старші диспетчери, диспетчери-оператори,
диспетчери-інструктори, оператори командно-диспетчерських пунктів.
Диспетчери, старші диспетчери, диспетчери-інструктори,
диспетчери-оператори, оператори командно-диспетчерських пунктів
місцевих повітряних ліній.
Диспетчери, старші диспетчери, диспетчери-інструктори,
диспетчери-оператори, оператори стартових диспетчерських пунктів,
допоміжних стартових диспетчерських пунктів, стартових
диспетчерських пунктів місцевих повітряних ліній.
Диспетчери, старші диспетчери, диспетчери-оператори,
оператори диспетчерських пунктів руління.
Диспетчери, старші диспетчери, диспетчери-інструктори,
диспетчери-оператори, оператори, техніки аеродромних
диспетчерських пунктів, аеродромних диспетчерських пунктів
місцевих повітряних ліній.
Старші диспетчери, старші штурмани, чергові штурмани, чергові
по польотах.
Диспетчери, старші диспетчери по приписних аеродромах.
Диспетчери, старші диспетчери, диспетчери-інструктори
диспетчерських пунктів управління повітряним рухом навчальних
закладів цивільної авіації, тренажерних центрів,
навчально-тренувальних центрів.
Керівники польотів, керівники польотів аеродромів, керівники
польотів аеродромних (аеровузлових) диспетчерських центрів,
керівники польотів районних диспетчерських центрів, керівники
польотів районів, начальники змін центрів Єдиної системи
управління повітряним рухом.
Начальники, заступники начальників диспетчерських пунктів.
Диспетчери-інспектори, старші диспетчери-інспектори відділів
(служб) руху, інспекції управлінь, об'єднань цивільної авіації.
Заступники начальників аеропортів по руху, начальники служб
руху, старші диспетчери по приписних аеропортах, начальники,
заступники начальників відділів (служб) руху, інспекцій управлінь
(республіканських виробничих об'єднань), авіапідприємств,
об'єднань і навчальних закладів цивільної авіації.
Начальник, заступник начальника управління рухом літаків
Головного (Центрального) управління повітряним рухом Міністерства
цивільної авіації колишнього Союзу РСР.
Начальники відділів, заступники начальників відділів, старші
експерти, провідні інспектори, старші інспектори, інспектори
управління рухом літаків, заступники начальника Управління
цивільної авіації по управлінню повітряним рухом і радіотехнічному
забезпеченню.
Техніки, старші техніки, оператори, старші оператори
автоматизованих систем передачі метеорологічної інформації в
районах аеродромів.
Старші інструктори, інструктори, пілоти-оператори,
техніки-оператори, оператори диспетчерських тренажерів.
Працівники льотного і диспетчерського складу управління
повітряним рухом, які залишили льотну або диспетчерську роботу і
продовжують працювати на диспетчерських посадах в центральних
диспетчерських аеропортах, диспетчерських службах управління,
виробничих диспетчерських службах підприємств, виробничих
диспетчерських службах управління.

Додаток N 3
до Порядку обчислення строків вислуги
років працівникам, які здійснюють
управління повітряним рухом
ДОВІДКА
Видана гр-ну (ці) ___________________________________________
про те, що він (вона) працював (ла) ______________________________ __________________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації)
в службі управління повітряним рухом в період:
з __________ 19__ р. по _________ 19__ р. Наказ N ___ від ________
з __________ 19__ р. по _________ 19__ р. Наказ N ___ від ________
з __________ 19__ р. по _________ 19__ р. Наказ N ___ від ________
з __________ 19__ р. по _________ 19__ р. Наказ N ___ від ________
з __________ 19__ р. по _________ 19__ р. Наказ N ___ від ________
з __________ 19__ р. по _________ 19__ р. Наказ N ___ від ________
з __________ 19__ р. по _________ 19__ р. Наказ N ___ від ________
з __________ 19__ р. по _________ 19__ р. Наказ N ___ від ________
з __________ 19__ р. по _________ 19__ р. Наказ N ___ від ________
з __________ 19__ р. по _________ 19__ р. Наказ N ___ від ________
Загальний стаж роботи в службі управління повітряним рухом
становить __________ років __________ місяців.
З них безпосередньо здійснював (ла) управління польотами
повітряних суден, мав (ла) посвідчення диспетчера служби руху в
періоди:
з __________ 19__ р. по _________ 19__ р. Наказ N ___ від ________
з __________ 19__ р. по _________ 19__ р. Наказ N ___ від ________
з __________ 19__ р. по _________ 19__ р. Наказ N ___ від ________
з __________ 19__ р. по _________ 19__ р. Наказ N ___ від ________
з __________ 19__ р. по _________ 19__ р. Наказ N ___ від ________
з __________ 19__ р. по _________ 19__ р. Наказ N ___ від ________
з __________ 19__ р. по _________ 19__ р. Наказ N ___ від ________
з __________ 19__ р. по _________ 19__ р. Наказ N ___ від ________
з __________ 19__ р. по _________ 19__ р. Наказ N ___ від ________
з __________ 19__ р. по _________ 19__ р. Наказ N ___ від ________
Стаж по безпосередньому управлінню польотами повітряних суден
становить __________ років __________ місяців.
Відповідальність за правильність і своєчасність оформлення
довідки, що підтверджує право на пенсію за вислугу років згідно з
Законом України "Про пенсійне забезпечення", несе адміністрація
підприємства, установи, організації, яка видала довідку з
останнього місця роботи.

Керівник підприємства _______________
(підпис)
М.П.
Головний бухгалтер _______________
(підпис)
 
Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Угода Вівторок, 21 липня 1992 418
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"