Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
  • Версія для друку
  •  
 

                             

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                    від 1 серпня 1992 р. N 442
                               Київ

             Про Порядок проведення атестації
              робочих місць за умовами праці
 

     Відповідно до  Закону  України  "Про  пенсійне  забезпечення"
( 1788-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити Порядок проведення атестації робочих  місць  за
умовами праці (додається).

     2. Установити, що відповідно  до  статті  13  Закону  України
"Про  пенсійне  забезпечення"(  1788-12  )  пенсії  за  віком   на
пільгових умовах за списками N 1 і 2 виробництв, робіт,  професій,
посад  і  показників,  що  дають  право   на   пільгове   пенсійне
забезпечення, затверджуваними Кабінетом Міністрів України, а також
пенсії,  що  можуть встановлюватися підприємствами й організаціями
за  рахунок  власних коштів працівникам інших виробництв, професій
та  посад  залежно  від  умов праці, призначаються за результатами
атестації робочих місць.

    Результати  атестації  використовуються   підприємствами    й
організаціями  також  для  здійснення   пільг    і    компенсацій,
передбачених чинним законодавством.

     3. Керівникам підприємств та організацій незалежно  від  форм
власності  й  господарювання  провести  атестацію  робочих  місць,
визначити за її результатами перелік  робочих  місць,  виробництв,
робіт, професій і посад з  пільговим  пенсійним  забезпеченням  та
ознайомити з ним трудящих.

     4. Міністерству праці разом з Міністерством охорони  здоров'я
розробити у місячний строк методичні рекомендації  для  проведення
атестації робочих місць за умовами праці.

     Надати  Міністерству  праці  право  давати  роз'яснення  щодо
порядку атестації робочих місць, а Міністерству  охорони  здоров'я
здійснювати методичне керівництво проведенням  гігієнічної  оцінки
умов праці.

     Прем'єр-міністр України                          В. ФОКІН

              Міністр
     Кабінету Міністрів України                       В. ПЄХОТА

     Інд.28

                                    ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

                       постановою Кабінету Міністрів України
                          від 1 серпня 1992 р. N 442
 

                           ПОРЯДОК

            проведення атестації робочих місць за
                        умовами праці
 

     1.  Атестація  робочих  місць  за  умовами  праці  (надалі  -
атестація) проводиться на підприємствах і  організаціях  незалежно
від форм власності  й  господарювання,  де  технологічний  процес,
використовуване обладнання, сировина та матеріали  є  потенційними
джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів,  що  можуть
несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх
нащадків як тепер, так і в майбутньому.

     2. Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин  між
власником або уповноваженим ним органом і  працівниками  у  галузі
реалізації прав  на  здорові  й  безпечні  умови  праці,  пільгове
пенсійне  забезпечення,  пільги  та  компенсації  за   роботу    у
несприятливих умовах.

     3. Атестація проводиться згідно з цим Порядком та методичними
рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за  умовами
праці, затверджуваними Мінпраці і МОЗ.

     4.  Атестація  проводиться  атестаційною  комісією,  склад  і
повноваження  якої  визначається    наказом    по    підприємству,
організації в строки, передбачені колективним  договором,  але  не
рідше одного разу на 5 років.

     Відповідальність за своєчасне та якісне проведення  атестації
покладається на керівника підприємства, організації.

     Позачергово атестація проводиться  у  разі  докорінної  зміни
умов і характеру праці з ініціативи  власника  або  уповноваженого
ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу або  його
виборного органу, органів Державної експертизи умов праці з участю
установ санітарно-епідеміологічної служби МОЗ.

     5. До проведення  атестації  можуть  залучатися  проектні  та
науково-дослідні організації, технічні інспекції праці профспілок,
інспекції Держгідротехнагляду.

     6. Атестація робочих місць передбачає:

     установлення факторів і причин виникнення несприятливих  умов
праці;

     санітарно-гігієнічне   дослідження    факторів    виробничого
середовища, важкості й напруженості трудового процесу на  робочому
місці;

     комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру
праці на відповідальність їхніх характеристик  стандартам  безпеки
праці, будівельним та санітарним нормам і правилам;

     установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та  її
характеру за гігієнічною класифікацією;

     обгрунтування  віднесення  робочого  місця  до  категорії  із
шкідливими  (особливо  шкідливими),  важкими  (особливо   важкими)
умовами праці;

     визначення  (підтвердження)  права  працівників  на  пільгове
пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;

     складання переліку робочих  місць,  виробництв,  професій  та
посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників;

     аналіз  реалізації  технічних  і   організаційних    заходів,
спрямованих на оптимізацію  рівня  гігієни,  характеру  і  безпеки
праці.

     7.  Санітарно-гігієнічні  дослідження  факторів   виробничого
середовища  і   трудового    процесу    проводяться    санітарними
лабораторіями  підприємств  і  організацій,  атестованих  органами
Держстандарту і  МОЗ  за  списками,  що  узгоджуються  з  органами
Державної експертизи умов праці,  а  також  на  договірній  основі
лабораторіями територіальних санітарно-епідеміологічних станцій.

     8.  Відомості  про  результати  атестації    робочих    місць
заносяться до карти умов праці, форма якої затверджується Мінпраці
разом з МОЗ.

     9. Перелік робочих місць,  виробництв,  професій  і  посад  з
пільговим пенсійним забезпеченням працівників після  погодження  з
профспілковим комітетом затверджується  наказом  по  підприємству,
організації і зберігається протягом 50 років.

     Витяги з наказу додаються  до  трудової  книжки  працівників,
професії та посади яких внесено до переліку.

     10. Результати атестації  використовуються  при  встановленні
пенсій за віком  на  пільгових  умовах,  пільг  і  компенсацій  за
рахунок підприємств та організацій, обгрунтуванні  пропозицій  про
внесення змін і доповнень до списків N 1 і  2  виробництв,  робіт,
професій, посад і показників, що дають право на пільгове  пенсійне
забезпечення, а також для розробки заходів  щодо  поліпшення  умов
праці та оздоровлення працюючих.

     Клопотання підприємств та організацій  про  внесення  змін  і
доповнень до списків N  1  і  2  після  їх  попереднього  розгляду
органами Державної експертизи умов праці  вносяться  до  Мінпраці,
яке готує та подає пропозиції до Кабінету Міністрів України.

     11. Контроль за  якістю  проведення  атестації,  правильністю
застосування списків N 1 і 2 виробництв, робіт, професій  посад  і
показників, що дають  право  на  пільгове  пенсійне  забезпечення,
пільги  і компенсації, покладається на органи Державної експертизи
умов праці.

 
Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Угода Субота, 01 серпня 1992 442
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"