Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Постанова КМУ № 162 від 11.03.1994р. «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»

  • Версія для друку
  •  
 
2050000а-19213   Транспортерники, мотористи    транспортерів     і 
елеваторів, робітники на вуглеподачі,
елеваторники
2050000а-19217 Транспортувальники, зайняті на перевезенні
вугілля, коксу і хімічних продуктів
2050000а-19257 Прибиральники відходів металургійного
виробництва, зайняті в коксовому виробництві
2050000а-19293 Укладальники-пакувальники, пакувальники, зайняті
на пакуванні та навантаженні хімічних продуктів
2050000а-19356 Фільтрувальники
2050000а-19362 Флотатори
2050000а-19532 Центрифугники
2050000а-19555 Чистильники, зайняті на очищенні бункерів
2050000а-19614 Шихтувальники
2050000а-19625 Шламовики
2050000а-19861 Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування
2050000а-19931 Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування
2050000б б) Керівники і спеціалісти
2050000б-23187 Майстри, старші майстри
2050000б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні
2050000б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2050000б-23485 Механіки (старші механіки)
2050000б-23607 Механіки дільниць
2050000б-23616 Механіки цехів
2050000б-23901 Начальники відділень
2050000б-23967 Начальники виробництв у цехах та їх заступники
2050000б-24043 Начальники змін
2050000б-24097 Начальники дільниць, начальники (завідуючі)
дільниць ВТК
2050000б-24125 Начальники цехів, їх заступники
2050000б-25401 Електрики дільниць
2050000б-25404 Електрики цехів
2050000б-25473 Енергетики дільниць
2050000б-25476 Енергетики цехів
20600000 V. ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВІВ
2060000а а) Робітники
2060000а-11186 Бігунники змішувальних бігунів
2060000а-11289 Бункерувальники, зайняті на помельних відділеннях
2060000а-11538 Вивантажувачі вапна із печей
2060000а-11541 Вивантажувачі вогнетривких матеріалів із печей
2060000а-11607 Газівники, зайняті на сушильних і випалювальних
агрегатах
2060000а-11768 Вантажники, зайняті в дробильних і помельних
відділеннях
2060000а-11908 Дробильники
2060000а-12130 Завантажувачі сировини і напівфабрикатів, зайняті
на завантаженні печей, сушил, дробарок і млинів,
на завалюванні грохотів
2060000а-12587 Випробувачі карборундових стержнів
2060000а-12942 Контролери у виробництві чорних металів, зайняті
на гарячих ділянках робіт
2060000а-13790 Машиністи кранів (кранівники), зайняті у процесах
помелу і випалювання, пресуванні і формуванні
2060000а-13872 Машиністи млинів
2060000а-13990 Машиністи живильників
2060000а-13996 Машиністи пневмотранспорту
2060000а-14181 Машиністи скіпових підйомників
2060000а-14239 Машиністи тельферів, зайняті на транспортуванні
гарячих вогнетривких матеріалів
2060000а-14337 Машиністи холодильників
2060000а-14405 Машиністи електролафетів
2060000а-14440 Металізатори, зайняті на металізації вогнетривів
(крім вакуумного способу)
2060000а-15181 Випалювачі на печах
2060000а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
2060000а-15860 Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлювальних
установок, чергові електрофільтрів, ексгаустерів
(котрельники), чистильники, електрики
мультциклонів, електрики фільтрів по уловлюванню
вугільного пилу, машиністи електрофільтрів,
зайняті на очищенні камер
2060000а-16634 Плавильники вогнетривкої сировини;
плавильники-ливарники, зайняті на плавленні і
заливці вогнетривкої сировини; плавильники
магнезиту в електродугових печах
2060000а-17064 Пресувальники вогнетривких виробів
2060000а-17465 Просіювальники порошків на механічних ситах
2060000а-17623 Розливальники-загладжувальники піномаси
2060000а-17882 Різальники брикетів і заготовок
2060000а-18107 Садчики в печі та на тунельні вагони
2060000а-18559 Слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках
робіт, а також на ремонті помельного, дробильного
і пресо-формувального устаткування
2060000а-18673 Сортувальники напівфабрикатів і виробів
2060000а-18717 Складачі маси на мішалках
2060000а-18916 Сушильники
2060000а-19058 Знімачі-укладальники заготовок, мас і готових
виробів
2060000а-19213 Транспортерники
2060000а-19217 Транспортувальники, зайняті на перевезенні
сировини, порошків, маси і напівфабрикатів
2060000а-19293 Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні і
перенесенні мішків з порошками
2060000а-19416 Формувальники вогнетривких виробів
2060000а-19561 Чистильники димоходів, лежаків і топок
2060000а-19619 Шихтувальники-дозувальники
2060000а-19622 Шлаковики
2060000а-19627 Шламувальники-басейники
2060000а-19666 Шліфувальники-різальники вогнетривких виробів
2060000а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
робіт, а також на ремонті помельного, дробильного
і пресо-формувального устаткування
2060000а-19931 Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування, зайняті на гарячих ділянках робіт,
а також на ремонті помельного, дробильного і
пресо-формувального устаткування
2060000б б) Керівники і спеціалісти, зайняті на помелі,
дробленні і випалюванні, пресуванні і формуванні:
2060000б-23187 Майстри, старші майстри
2060000б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні, зайняті на
гарячих ділянках робіт
2060000б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2060000б-23607 Механіки дільниць
2060000б-23616 Механіки цехів
2060000б-24043 Начальники змін
2060000б-24097 Начальники дільниць
2060000б-24125 Начальники цехів та їх заступники
2060000б-25401 Електрики дільниць, цехів
2060000б-25473 Енергетики дільниць
2060000б-25476 Енергетики цехів
20700000 VI. ВИРОБНИЦТВО МЕТИЗІВ
20701000 1. Виробництво дроту та каліброваного металу
2070100а а) Робітники
2070100а-10065 Апаратники всіх назв, зайняті у виробництві
залізного купоросу
2070100а-11237 Бригадири на дільницях основного виробництва,
зайняті на волочінні
2070100а-11482 Волочильники, зайняті на волочінні
калібрувального металу
2070100а-11486 Волочильники дроту
2070100а-12673 Гартувальники
2070100а-13790 Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
травленні, термообробці і волочінні
2070100а-14035 Машиністи по навивці канатів
2070100а-14525 Мийники-сушильники металу
2070100а-15034 Намотувальники дроту і тросів
2070100а-18338 Зварники на машинах контактного (пресового)
зварювання
2070100а-18559 Слюсарі-ремонтники, чергові слюсарі, слюсарі по
ремонту металургійного і цементного устаткування,
зайняті на гарячих дільницях робіт і на дільницях
з шкідливими умовами праці
2070100а-19630 Шліфувальники, зайняті на шліфуванні абразивними
кругами сухим способом
2070100б б) Керівники і спеціалісти
2070100б-23187 Майстри, старші майстри
20702000 2. Виробництво важкообмазних та якісних
електродів і флюсів для зварювання
2070200а а) Робітники
2070200а-11272 Брикетувальники
2070200а-11916 Дробильники компонентів обмазування
2070200а-17062 Пресувальники обмазувальних пресів
2070200а-17363 Прожарювачі на печах
2070200а-17594 Розварювальники силікатних брил
2070200а-18559 Слюсарі-ремонтники, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2070200а-18705 Сортувальники електродів
2070200а-18721 Складачі обмазки
2070200а-18951 Сушильники компонентів обмазки і флюсів
2070200а-19001 Сушильники електродів
2070200а-19366 Флюсівники
2070200а-19760 Електродники
2070200а-19861 Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2070200б б) Керівники і спеціалісти
2070200б-23187 Майстри, старші майстри
2070200б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування,
зайняті на гарячих ділянках робіт
20800000 VII. ВИРОБНИЦТВО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ І ОДЕРЖАННЯ
ГАЗІВ У ПРОЦЕСІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ВИРОБНИЦТВ
2080000а а) Робітники
2080000а-10065 Апаратники всіх найменувань, зайняті на
уловлюванні та дистиляції продуктів сухої
перегонки вугілля
2080000а-10486 Апаратники очищення газу
2080000а-10931 Апаратники згущувачів
2080000а-11174 Барильєтники
2080000а-11289 Бункерувальники, бункерувальники-шурувальники,
завантажники-шурувальники бункерів, робітники на
гратах, робітники біля грат (бункерувальники),
шиберники механізованого вантаження коксу
2080000а-13650 Машиністи газогенераторних станцій
2080000а-13777 Машиністи конвейєрів
2080000а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2080000а-13910 Машиністи насосних установок, які зайняті на
відстійниках
2080000а-14224 Машиністи сушильних установок, кочегари сушильних
установок, машиністи сушарок у цехах
пилоприготування (у цехах по розмелу палива)
2080000а-14239 Машиністи тельферів
2080000а-18440 Скруберники-насосники
2080000а-18559 Слюсарі-ремонтники
2080000а-19213 Транспортерники
2080000а-19217 Транспортувальники
2080000а-19356 Фільтрувальники, апаратники фільтрації,
фільтрівники (мийники руди на машинах, машиністи
вакуум-фільтрів)
2080000а-19362 Флотатори, флотаторники, машиністи флотаційної
машини
2080000а-19622 Шлаковики
2080000а-19625 Шламувальники
2080000а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2080000а-19931 Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування
2080000б б) Керівники і спеціалісти
2080000б-23187 Майстри, старші майстри
2080000б-23362 Майстри (старші майстри) по ремонту устаткування
2080000б-23485 Механіки
2080000б-23607 Механіки дільниць
2080000б-23616 Механіки цехів
2080000б-24043 Начальники змін
2080000б-24125 Начальники цехів, їх заступники
20900000 VIII. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО (кольорові метали)
20901000 1. Підготовка сировини і шихти. Брикетування на
мідно-сірчаних заводах і фабриках
2090100а а) Робітники
2090100а-10087 Автоклавники на запарюванні брикетів
2090100а-10665 Апаратники приготування брикетної суміші
2090100а-11289 Бункерувальники
2090100а-11768 Вантажники, зайняті на розвантаженні сировини
2090100а-11858 Дозувальники
2090100а-13041 Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих дільницях робіт і на роботах з
шкідливими умовами праці
2090100а-13579 Машиністи брикетних пресів
2090100а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2090100а-13874 Машиністи млинів
2090100а-13977 Машиністи перевантажувачів
2090100а-14076 Машиністи просіювальних установок
2090100а-14239 Машиністи тельферів
2090100а-14388 Машиністи екскаваторів
2090100а-17314 Пробовідбирачі, зайняті на гарячих дільницях
робіт і на роботах з шкідливими умовами праці
2090100а-17796 Розчиняльники реагентів
2090100а-18386 Сепараторники
2090100а-18559 Слюсарі-ремонтники
2090100а-18897 Стропальники, стропальники-сигналісти
металургійних цехів, зайняті на розвантаженні
сировини
2090100а-19014 Знімачі брикетів
2090100а-19213 Транспортерники
2090100а-19614 Шихтувальники
2090100а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2090100б б) Керівники і спеціалісти
2090100б-23187 Майстри, старші майстри
2090300б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні на
гарячих роботах і на роботах з шкідливими
умовами праці
2090100б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2090100б-23607 Механіки дільниць
2090100б-23616 Механіки цехів
2090100б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2090100б-24125 Начальники цехів, їх заступники
20902000 2. Сушіння шихти і промпродуктів
2090200а а) Робітники
2090200а-13041 Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і на роботах з
шкідливими умовами праці
2090200а-18494 Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, - зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2090200а-18559 Слюсарі-ремонтники
2090200а-19455 Форсунники
2090200а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2090200б б) Керівники і спеціалісти
2090200б-23187 Майстри і старші майстри
2090200б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2090200б-23607 Механіки дільниць
2090200б-23616 Механіки цехів
2090200б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2090200б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20903000 3. Випалювання і вельцювання
2090300а а)Робітники
2090300а-13041 Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і на роботах з
шкідливими умовами праці
2090300а-14239 Машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2090300а-17314 Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці
2090300а-18494 Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2090300а-18559 Слюсарі-ремонтники
2090300а-19217 Транспортувальники
2090300а-19455 Форсунники
2090300а-19614 Шихтувальники
2090300а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2090300б б) Керівники і спеціалісти
2090300б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні на
гарячих роботах і на роботах з шкідливими
умовами праці
2090300б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2090300б-23607 Механіки дільниць
2090300б-23616 Механіки цехів
2090300б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2090300б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20904000 4. Спікання шахти і промпродуктів
2090400а а) Робітники
2090400а-11289 Бункерувальники
2090400а-11858 Дозувальники
2090400а-13041 Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на роботах з шкідливими умовами праці
2090400а-13910 Машиністи насосних установок
2090400а-13990 Машиністи живильника
2090400а-14239 Машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2090400а-17314 Пробовідбирачі, зайняті на роботах з шкідливими
умовами праці
2090400а-18494 Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2090400а-18559 Слюсарі-ремонтники
2090400а-18602 Мастильники
2090400а-19213 Транспортерники
2090400а-19455 Форсунники
2090400а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2090400б б) Керівники і спеціалісти
2090400б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і на роботах з шкідливими умовами праці
2090400б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2090400б-23607 Механіки дільниць
2090400б-23616 Механіки цехів
2090400б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2090400б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20905000 5. Плавильне і електротермічне виробництво
2090500а а) Робітники
2090500а-11289 Бункерувальники
2090500а-11453 Водії навантажувача
2090500а-11463 Водії електро- і автовізків, зайняті в цехах
2090500а-11908 Подрібнювачі, зайняті на подрібненні кірок,
файнштейну, штейну, оборотів і шлаку
2090500а-13041 Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і на роботах з
шкідливими умовами праці
2090500а-13579 Машиністи брикетних пресів
2090500а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2090500а-14181 Машиністи скіпових підйомників
2090500а-14401 Машиністи електровозів металургійного цеху
2090500а-14550 Монтажники санітарно-технічних систем і
устаткування, зайняті біля печей
2090500а-15416 Вогнетривники
2090500а-17314 Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і на
роботах з шкідливими умовами праці
2090500а-17867 Регулювальники електродів
2090500а-18494 Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2090500а-18559 Слюсарі-ремонтники
2090500а-19213 Транспортерники
2090500а-19217 Транспортувальники, зайняті транспортуванням
шихти
2090500а-19263 Прибиральники шлаків і оборотних матеріалів
2090500а-19555 Чистильники, зайняті на очищенні ковшів
2090500а-19760 Електродники
2090500а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2090500б б) Керівники і спецівлісти
2090500б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і на роботах з шкідливими умовами праці
2090500б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2090500б-23607 Механіки дільниць
2090500б-23616 Механіки цехів
2090500б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2090500б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
2090500б-25473 Енергетики (електрики) дільниць
2090500б-25476 Енергетики (електрики) цехів
20908000 6. Рафінування металів
2090800а а) Робітники
2090800а-11908 Подрібнювачі
2090800а-13041 Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і на роботах з
шкідливими умовами праці
2090800а-13872 Машиністи млинів
2090800а-17314 Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці
2090800а-18494 Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2090800а-18559 Слюсарі-ремонтники
2090800а-19213 Транспортерники
2090800а-19217 Транспортувальники, зайняті на підвезенні металу
2090800а-19455 Форсунники
2090800а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2090800б б) Керівники і спеціалісти
2090800б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і на роботах з шкідливими умовами праці
2090800б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2090800б-23607 Механіки дільниць
2090800б-23616 Механіки цехів
2090800б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2090800б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20909000 7. Гідрометалургія, вилуговування, одержання
кадмію і купоросу
2090900а а) Робітники
2090900а-10014 Автоклавники
2090900а-10187 Апаратники-гідрометалурги, зайняті на збурювачах
і згущувачах, на перколяції, осадженні і
фільтруванні
2090900а-10336 Апаратники кристалізації
2090900а-11121 Арматурники
2090900а-11438 Вініпласники
2090900а-11858 Дозувальники
2090900а-12138 Завантажувачі шихти
2090900а-12139 Завантажувачі лугу
2090900а-19293 Укладальники-пакувальники, зайняті на
розфасуванні
2090900а-13041 Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і на роботах з
шкідливими умовами праці
2090900а-13579 Машиністи брикетних пресів
2090900а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2090900а-13910 Машиністи насосних установок
2090900а-15271 Оброблювачі вторинних шламів
2090900а-15416 Вогнетривники
2090900а-17314 Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці
2090900а-1753а Робітники, зайняті на дозуванні кислот, лугів і
солей
2090900а-1753б Робітники, зайняті на ремонті апаратури
2090900а-18559 Слюсарі-ремонтники
2090900а-19217 Транспортувальники, зайняті на транспортуванні
кислот, лугів і солей
2090900а-19356 Фільтрувальники
2090900а-19528 Цементувальники
2090900а-19532 Центрифугники
2090900а-19614 Шихтувальники
2090900а-19625 Шламувальники
2090900а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2090900б б) Керівники і спеціалісти
2090900б-23187 Майстри (старші майстри), зайняті на механічній
обробці електродів
2090900б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і на роботах з шкідливими умовами праці
2090900б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2090900б-23607 Механіки дільниць
2090900б-23616 Механіки цехів
2090900б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2090900б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20910000 8. Виробництво вуглецевих матеріалів, мас і
виробів з них
2091000а а) Робітники
2091000а-11186 Бігунники зміщувальних бігунів
2091000а-11453 Водії навантажувачів
2091000а-11768 Вантажники, зайняті на вантаженні сировини і
готової продукції
2091000а-11908 Подрібнювачі
2091000а-13041 Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
умовами праці
2091000а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2091000а-13910 Машиністи насосних установок
2091000а-15948 Оператори пульта управління
2091000а-17314 Пробовідбирачі, приймальники проб, зайняті на
прожарюванні, випалюванні та графітації

2091000а-18594 Слюсарі електродної продукції
2091000а-18627 Сортувальники
2091000а-18792 Верстатники по механічній обробці електродної
продукції
2091000а-19217 Транспортувальники
2091000а-19455 Форсунники, зайняті біля печей
2091000а-19582 Чистильники продукції
2091000а-19696 Штабелювальники електродів

2091000б б) Керівники і спеціалісти
2091000б-23187 Майстри (старші майстри), зайняті на механічній
обробці електродної продукції
2091000б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці
2091000б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2091000б-23607 Механіки дільниць
2091000б-23616 Механіки цехів
2091000б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2091000б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20911000 9. Глиноземне виробництво
2091100а а) Робітники
2091100а-10187 Апаратники-гідрометалурги, зайняті на автоклавах
і збурювачах, на класифікаторах, декомпозерах,
фільтрації, на приготуванні пульпи,
каустифікаторах
2091100а-10365 Апаратники нагрівання теплоносіїв
2091100а-11121 Арматурники
2091100а-11289 Бункерувальники
2091100а-11765 Грохотувальники
2091100а-11768 Вантажники, зайняті на вантаженні цементу, соди,
каустику і глинозему
2091100а-11858 Дозувальники
2091100а-12138 Завантажувачі шихти
2091100а-13041 Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і на роботах з
шкідливими умовами праці
2091100а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2091100а-13910 Машиністи насосних установок
2091100а-13977 Машиністи перевантажувачів
2091100а-13990 Машиністи живильників
2091100а-14181 Машиністи скіпових підйомників
2091100а-14386 Машиністи ексгаустерів
2091100а-15860 Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
установок
2091100а-17314 Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці
2091100а-18027 Репульпаторники
2091100а-18386 Сепараторники
2091100а-18559 Слюсарі-ремонтники
2091100а-19213 Транспортерники
2091100а-19356 Фільтрувальники
2091100а-19362 Флотатори
2091100а-19455 Форсунники
2091100а-19532 Центрифугники
2091100а-19555 Чистильники, зайняті на очищенні апаратури
2091100а-19614 Шихтувальники
2091100а-19625 Шламувальники
2091100а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2091100б б) Керівники і спеціалісти
2091100б-23187 Майстри і старші майстри
2091100б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці
2091100б-23362 Майстри, старші майстри по ремрнту устаткування
2091100б-23607 Механіки дільниць
2091100б-23616 Механіки цехів
2091100б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2091100б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
2091100б-25473 Енергетики (електрики) дільниць і цехів
20912000 10. Одержання металу електролітичним способом у
розплаві металу
2091200а а) Робітники
2091200а-11453 Водії навантажувачів
2091200а-13041 Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті у виробництві алюмінію
2091200а-13872 Машиністи млинів
2091200а-14587 Монтажники устаткування металургійних заводів,
постійно зайняті на ремонті металургійного
устаткування
2091200а-17914 Різальники металу на ножицях і пресах
2091200а-17928 Різальники на пилках, ножівках і верстатах
2091200а-18494 Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, електрослюсарі по ремонту
приладів теплотехнічного контролю і автоматики
теплових процесів, електрослюсарі (слюсарі) по
ремонту і монтажу контрольно-вимірювальних
приладів і установок автоматичного регулювання,
зайняті обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2091200а-18559 Слюсарі ремонтники
2091200а-19203 Трактористи, зайняті на підвезенні гарячого
металу
2091200а-19217 Транспортувальники
2091200а-19258 Прибиральники виробничих приміщень
2091200а-19628 Шламувальники електролітних ванн
2091200а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2091200а-19931 Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
устаткування
2091200б б) Керівники і спеціалісти
2091200б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2091200б-23607 Механіки дільниць
2091200б-23616 Механіки цехів
2091200б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2091200б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
2091200б-25401 Енергетики (електрики) дільниць і цехів
20913000 11. Виробництво фтористої кислоти і її солей
2091300а а) Робітники
2091300а-11159 Бакелітники (просочувальники)
2091300а-11779 Гумувальники металовиробів
2091300а-12751 Кислототривники-вініпласники
2091300а-12753 Кислотники-гумувальники
2091300а-13041 Контролери продукції кольорової металургії
2091300а-13321 Лаборанти хімічного аналізу
2091300а-13460 Маркірувальники
2091300а-17150 Приладники
2091300а-17314 Пробовідбирачі
2091300а-18494 Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2091300а-18559 Слюсарі-ремонтники
2091300а-19213 Транспортерники
2091300а-19217 Транспортувальники
2091300а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2091300б б) Керівники і спеціалісти
2091300б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2091300б-23607 Механіки дільниць
2091300б-23616 Механіки цехів
2091300б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2091300б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
2091300б-25473 Енергетики (електрики) дільниць і цехів
20914000 12. Одержання металу електролітичним способом у
розчинах солей і лугів
2091400а а) Робітники
2091400а-10187 Апаратники-гідрометалурги, зайняті на
приготуванні сірчанокислих розчинів і очищенні
промвідсіків шляхом осадження при виробництві
електролітичної фольги
2091400а-10731 Апаратники приготування електроліту
2091400а-12753 Кислототривники-гумувальники
2091400а-13041 Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
умовами праці
2091400а-13910 Машиністи насосних установок
2091400а-14239 Машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
робіт
2091400а-15307 Оброблювачі матричних листів
2091400а-17314 Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці
2091400а-17531 Робітники, зайняті на ремонті ванн
2091400а-18494 Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів й
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту та
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів й автоматики
безпосередньо в місцях їх установи на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2091400а-18559 Слюсарі-ремонтники
2091400а-19356 Фільтрувальники
2091400а-19497 Футерувальники-шамотники на ремонті ванн
2091400а-19528 Цементувальники
2091400а-19628 Шламувальники електролітичних ванн, зайняті на
промиванні сирцю і скрапу
2091400а-19771 Електролізники водяних розчинів, зайняті у
виробництві електролітичної фольги
2091400а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2091400б б) Керівники і спеціалісти
2091400б-23178 Майстри, старші майстри, зайняті у виробництві
електролітичної фольги
2091400б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці
2091400б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2091400б-23607 Механіки дільниць
2091400б-23616 Механіки цехів
2091400б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2091400б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
2091400б-25473 Енергетики (електрики) дільниць
2091400б-25476 Енергетики (електрики) цехів
20915000 13. Виробництво порошків кольрових металів
2091500а а) Робітники
2091500а-13041 Контролери продукції кольорової металургії,
контролери якості продукції (бракувальники),
приймальники сировини, напівфабрикатів і готової
продукції, зайняті на гарячих роботах і на
роботах з шкідливими умовами праці
2091500а-17314 Пробовідбирачі, приймальники проб, зайняті на
гарячих роботах і роботах з шкідливими умовами
праці
2091500а-18559 Слюсарі-ремонтники
2091500а-19217 Транспортувальники, підвожчики (подавальники)
2091500а-19258 Прибиральники виробничих приміщень
2091500а-19293 Укладальники-пакувальники, пакувальники - зайняті
на роботах з порошковою продукцією
2091500а-19488 Фрезерувальники зливків
2091500а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2091500б б) Керівники і спеціалісти
2091500б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці
2091500б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту
устаткування
2091500б-23607 Механіки дільниць
2091500б-23616 Механіки цехів
2091500б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2091500б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
2091500б-24473 Енергетики (електрики) дільниць
2091500б-25476 Енергетики (електрики) цехів
20916000 14. Одержання анодів і вайєрбарсів
2091600а а) Робітники
2091600а-13041 Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
умовами праці
2091600а-18494 Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вімірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2091600а-18559 Слюсарі-ремонтники
2091600а-18602 Мастильники, зайняті на змащенні виливниць
2091600а-19582 Чистильники продукції
2091600а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2091600б б) Керівники і спеціалісти
2091600б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих і
шкідливих роботах
2091600б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2091600б-23607 Механіки дільниць
2091600б-23616 Механіки цехів
2091600б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2091600б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20917000 15. Пилоуловлювання і газоочищення
2091700а а) Робітники
2091700а-13041 Контролери продукції кольрової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
умовами праці
2091700а-13616 Машиністи вентиляційних аспіраційних установок
2091700а-13977 Машиністи перевантажувачів
2091700а-17314 Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці
2091700а-18494 Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2091700а-18559 Слюсарі-ремонтники
2091700а-19213 Транспортерники, зайняті на обслуговуванні
пневмотранспорту
2091700а-19861 Електромонтери по ремонту та обслуговуванню
електроустаткування
1091700б б) Керівники і спеціалісти
20917006-23269 Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих і
шкідливих роботах
20917006-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2091700б-23607 Механіки дільниць
2091700б-23616 Механіки цехів
2091700б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2091700б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20920000 16. Переробка шламів
2092000а а) Робітники
2092000а-10168 Апаратники вилуговування
2092000а-10187 Апаратники-гідрометалурги, зайняті на
вилуговуванні
2092000а-18494 Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2092000а-18559 Слюсарі-ремонтники
2092000а-19217 Транспортувальники, зайняті на транспортуванні
шихти, металу і концентратів
2092000а-19356 Фільтрувальники
2092000а-19614 Шихтувальники
2092000а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2092000б б) Керівники і спеціалісти
2092000б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2092000б-23616 Механіки цехів
2092000б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2092000б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20921000 17. Приготування вугільного пилу
2092100а а) Робітники
2092100а-11908 Дробарі
2092100а-13041 Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
умовами праці
2092100а-13872 Машиністи млинів
2092100а-13990 Машиністи живильника
2092100а-14185 Машиністи скрепера (скреперисти)
2092100а-14386 Машиністи ексгаустерів
2092100а-15860 Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
установок
2092100а-17314 Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці
2092100а-18559 Слюсарі-ремонтники
2092100а-18602 Мастильники
2092100а-19213 Транспортерники
2092100а-19555 Чистильники, зайняті на очищенні апаратури
2092100а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2092100б б) Керівники і спеціалісти
2092100б-23187 Майстри, старші майстри
2092100б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці
2092100б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2092100б-23607 Механіки дільниць
2092100б-23616 Механіки цехів
2092100б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2092100б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20922000 18. Одержання рідких металів, кальцію, магнію,
кремнію і титану металургійним та
хіміко-металургійним способом
2092200а а) Робітники
2092200а-10187 Апаратники-гідрометалурги, зайняті на
каустифікації, нейтралізації і згущувачах
2092200а-10306 Апаратники каустифікації
2092200а-10386 Апаратники нейтралізації
2092200а-10490 Апаратники очищення стічних вод
2092200а-10931 Апаратники згущувачів
2092200а-11061 Апаратники фільтрації
2092200а-11453 Водії навантажувачів
2092200а-11463 Водії електро- і автовізків
2092000а-13041 Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з
шкідливими умовами праці
2092200а-14076 Машиністи просіювальних установок
2092200а-14239 Машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах
2092200а-14569 Монтажники на ремонті печей
2092200а-14620 Монтажники реакційних апаратів
2092200а-17314 Пробовідбирачі
2090200а-18494 Слюсарі по контрольно-вимірювальних приладах і
автоматиці, чергові електрослюсарі по
експлуатації контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, слюсарі по
ремонту контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, слюсарі по точній механіці, слюсарі
по ремонту вагів, підручні слюсарі по ремонту
вагів, електрослюсарі по ремонту приладів
теплотехнічного контролю і автоматики теплових
процесів, електрослюсарі (слюсарі) по ремонту і
монтажу контрольно-вимірювальних приладів і
установок автоматичного регулювання, зайняті
обслуговуванням і ремонтом
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
безпосередньо в місцях їх установки на дільницях
(робочих місцях), де основні робітники, які
ведуть технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за Списком N 1
2092200а-18559 Слюсарі-ремонтники
2092200а-19217 Транспортувальники
209200а- 19293 Укладальники-пакувальники
2092200а-19356 Фільтрувальники
2092200а-19455 Форсунники
2092200а-19532 Центрифугники
2092200а-19614 Шихтувальники
2092200а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2092200б б) Керівники і спеціалісти
2092200б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці
2092200б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2092200б-23607 Механіки дільниць
2092200б-23616 Механіки цехів
2092200б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2092200б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20923000 19. Обробка і переробка кольорових і дорогоцінних
металів
20923000 1. Плавильне виробництво
2092300а а) Робітники
2092300а-11384 Варильники ливарних мастил
2092300а-11463 Водії електро- і автовізків
2092300а-12817 Кокільники-складальники
2092300а-13041 Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
умовами праці
2092300а-13872 Машиністи млинів, зайняті на розмелюванні кварцу
і магнезиту
2092300а-14076 Машиністи просіювальних установок, зайняті
просіюванням шлаку і сміття
2092300а-14550 Монтажники санітарно-технічних систем і
устаткування
2092300а-14569 Монтажники на ремонті печей
2092300а-17046 Пресувальники лому і відходів металу
2092300а-17314 Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці
2092300а-18559 Слюсарі-ремонтники
2092300а-19488 Фрезерувальники зливків, зайняті на обробці
гарячих зливків
2092300а-19598 Шабрувальники кольорових металів, зайняті на
обробці гарячих зливків
2092300а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2092300б б) Керівники і спеціалісти
2092300б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці

2092300б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2092300б-23607 Механіки дільниць
2092300б-23616 Механіки цехів
2092300б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2092300б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
2092300б-25473 Енергетики (електрики) дільниць
2092300б-25476 Енергетики (електрики) цехів
20923010 2) Виробництво азотокислого срібла, афінаж і
одержання хімічно чистих дорогоцінних металів та
їх переробка
2092301б б) Керівники і спеціалісти
2092301б-23607 Механіки дільниць
2092301б-23616 Механіки цехів
2092301б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2092301б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20923020 3) Одержання цинкового пилу і окису цинку
2092302б б) Керівники і спеціалісти
2092302б-23607 Механіки дільниць
2092302б-23616 Механіки цехів
2092302б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2092302б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
20923030 4) Прокатне виробництво
2092303а а) Робітники
2092303а-11357 Вальцювальники холодного металу
2092303а-12728 Каширувальники-фарбувальники фольги
2092303а-13041 Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
умовами праці
2092303а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2092303а-14995 Наладчики технологічного устаткування, зай-
няті налагодженням станів
2092303а-16511 Перемотувальники рулонів
2092303а-16932 Правильники вручну
2092303а-16934 Правильники на машинах
2092303а-17046 Пресувальники лому і відходів металу
2092303а-17314 Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах з
шкідливими умовами праці
2092303а-18455 Форсунники
2092303а-18559 Слюсарі-ремонтники
2092303а-18897 Стропальники
2092303а-19199 Травильники фольги
2092303а-19213 Транспортерники
2092303а-19217 Транспортувальники
2092303а-19630 Шліфувальники, зайняті на сухому шліфуванні
2092303а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2092303б б) Керівники і спеціалісти
2092303б-23187 Майстри і старші майстри
2092303б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці
2092303б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2092303б-23607 Механіки дільниць
2092303б-23616 Механіки цехів
2092303б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2092303б-24125 Начальник цехів, їх заступники по виробництву
2092303б-25473 Енергетики (електрики) дільниць
2092303б-25476 Енергетики (електрики) цехів
20923040 5) Трубо-пресове, пресове і волочильне
виробництва
2092304а а) Робітники
2092304а-11486 Волочильники дроту
2092304а-11487 Волочильники кольорових металів
2092304а-11967 Завальцювальники
2092304а-13041 Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з шкідливими
умовами праці
2092304а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
2092304а-15002 Наладчики холодноштампувального устаткування
2092304а-16107 Оператори ультразвукових установок
2092304а-16803 Полірувальники волок із алмазів і надтвердих
матеріалів
2092304а-17314 Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці
2092304а-18559 Слюсарі-ремонтники
2092304а-18897 Стропальники
2092304а-19242 Трубопрокатники
2092304а-19455 Форсунники
2092304а-19598 Шабрувальники кольорових металів
2092304а-19630 Шліфувальники, зайняті на шліфуванні матриць і
головок
2092304а-19632 Шліфувальники алмазів і надтвердих матеріалів
2092304а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2092304а-19954 Емульсоварники
2092304б б) Керівники і спеціалісти
2092304б-23187 Майстри, старші майстри
2092304б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці
2092304б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2092304б-23607 Механіки дільниць
2092304б-23616 Механіки цехів
2092304б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2092304б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
2092304б-25473 Енергетики (електрики) дільниць
2092304б-25476 Енергетики (електрики) цехів
20923060 6) Цинко-полірувальні роботи
2092306а а) Робітники
2092306а-16810 Полірувальники листів і стрічок
2092306а-18891 Стругальники, зайняті струганням цинку
2092306а-19293 Укладальники-пакувальники
2092306а-19630 Шліфувальники
2092306б б) Керівники і спеціалісти
2092306б-23187 Майстри, старші майстри
20924000 20. Виробництво твердих сплавів і тугоплавких
металів
2092400а а) Робітники
2092400а-10373 Апаратники на приготуванні сумішей і розчинів
2092400а-10501 Апаратники перегонки
2092400а-10513 Апаратники печей відновлення
2092400а-11108 Апаратники електролізу
2092400а-11295 Бурильники шпурів
2092400а-11357 Вальцювальники холодного металу
2092400а-11429 Підривники
2092400а-11487 Волочильники кольорових металів
2092400а-11858 Дозувальники
2092400а-11908 Дробарі
2092400а-13041 Контролери продукції кольорової металургії,
зайняті на гарячих роботах і роботах з
шкідливими умовами праці
2092400а-15355 Оброблювачі твердосплавних виробів
2092400а-16803 Полірувальники волок і алмазів і надтвердих
матеріалів
2092400а-17117 Пресувальники твердих сплавів
2092400а-17314 Пробовідбирачі, зайняті на гарячих роботах і
роботах з шкідливими умовами праці
2092400а-18559 Слюсарі-ремонтники
2092400а-18916 Сушильники, зайняті на сушінні готових виробів
2092400а-19411 Формувальники машинного формування
2092400а-19430 Формувальники ручного формування
2092400а-19532 Центрифугники
2092400а-19614 Шихтувальники
2092400а-19632 Шліфувальники алмазів і надтвердих матеріалів
2092400а-19640 Шліфувальники виробів із твердих сплавів і
тугоплавких матеріалів
2092400а-19700 Штампувальники
2092400а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2092400б б) Керівники і спеціалісти
2092400б-23187 Майстри, старші майстри
2092400б-23269 Майстри (старші майстри) контрольні на гарячих
роботах і роботах з шкідливими умовами праці
2092400б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування
2092400б-23607 Механіки дільниць
2092400б-23616 Механіки цехів
2092400б-24043 Начальники змін
2092400б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2092400б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
2092400б-25401 Енергетики (електрики) дільниць
2092400б-25404 Енергетики (електрики) цехів
20925000 21. Виробництво ртуті, елементарної сірки,
ксантогенату, миш'яку, хромових солей, сірчистого
натрію, молібдату, амонію, сталініту та їх
сполук. Афінаж золота, срібла, платини і металів
платинової групи, а також виробництво
дорогоцінних металів
2092500а а) Робітники
2092500а-1753а Робітники по обслуговуванню зазначених виробництв
2092500а-1753б Робітники побутових комбінатів, приміщень,
душових
2092500а-1753в Робітники на прийманні, сушінні, пранні та
ремонті спецодягу
2092500а-17541 Працівники пробірних, аналітичних, спектральних,
дослідних, контрольно-вимірувальних та інших
лабораторій
2092500б б) Керівники і спеціалісти
2092500б-23362 Майстри і старші майстри на ремонті устаткування
2092500б-23607 Механіки і старші механіки дільниць
2092500б-23616 Механіки і старші механіки цехів
2092500б-24097 Начальники дільниць (відділень)
2092500б-24125 Начальники цехів, їх заступники по виробництву
2092500б-25473 Енергетики (електрики) дільниць
2092500б-25476 Енергетики (електрики) цехів
20926000 22. Виготовлення виробів методом порошкової
металургії при наявності в повітрі робочої зони
шкідливих речовин не нижче 3 класу небезпеки
2092600а а) Робітники
2092600а-13711 Машиністи дробильно-помельно-сортувальних
механізмів
2092600а-14076 Машиністи просіювальних установок
2092600а-14921 Наладчики ковальсько-пресового устаткування
2092600а-16591 Пічові відпалу залізних порошків
2092600а-17144 Пресувальники всіх найменувань
2092600а-17424 Просочувальники
2092600а-17450 Просіювальники порошків; апаратники у виробництві
металічних порошків; зайняті на розмелі та
просіві
2092600а-18559 Слюсарі-ремонтники
2092600а-18604 Змішувачі
2092600а-18749 Спікальники, випалювачі-спікальники (що
стосується спікання)
2092600а-19213 Транспортерники
2092600а-19614 Шихтувальники, завантажники шихти
2092600а-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування
2092600а-19863 Електромонтери по доках, електрослюсарі по
ремонту електроустаткування автомобілів,
тракторів, електрокар (що стосується електрокар),
електромонтери-ремонтники, електромонтери по
експлуатації промислових електроустановок,
електромонтери (електрики) чергові (по
експлуатації), електромонтери (електрики)
монтажні і ремонтні
2092600б б) Керівники і спеціалісти
2092600б-23187 Майстри, старші майстри
2092600б-23362 Майстри по ремонту устаткування
2092600б-23607 Механіки дільниць
2092600б-23616 Механіки цехів
2092600б-24097 Начальники дільниць (відділень)
21000000 IX. РТУТНІ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІ ПІДСТАНЦІЇ
2100000а а) Робітники
2100000а-13790 Машиністи крана (кранівники)
2100000а-19819 Електромонтери головного щита управління
(керування) електростанції
2100000а-19842 Електромонтери по обслуговуванню підстанцій
2100000а-19844 Електромонтери по обслуговуванню перетворювальних
пристроїв
2100000а-19848 Електромонтери по обслуговуванню
електроустаткування електростанцій
21100000 X. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
2110А000 А. Робітники, керівники і спеціалісти підприємств
хімічної та нафтохімічної галузі промисловості,
зайняті повний робочий день у нижчеперелічених
виробництвах і роботах:
2110А010 1. Асфальтових, пекових матеріалів,
асфальто-пекових мас та виробів з них; бітуму та
бітумних матеріалів; допоміжних речовин для
текстильної та іних галузей промисловості;
глинозему; декоративних, емульсійних, тертих,
художніх,
2110А010 керамічних, сухих фарб, фарб на природній оліфі;
йодобромної води (добування та приготування);
виробів з поліетилену, композицій на основі
поліетилену та виробів з них; виробів з полімерів
та сополімерів на основі фторохлорорганічних
сполук;
2110А010 виробів гарячим способом: з пластичних мас,
композиційних матеріалів на основі пластмас,
вініпласту, поліхлорвінілового пластикату (х),
фенольних та карбамідних пластикатів, пластмас на
основі поліамідів, поліметакрилових сполук,
стиролу і його
2110А010 сополімерів, виробів з органічного скла; галуну;
корунду синтетичного; мінеральних наповнювачів;
намотувальних виробів; пластичних мас на основі
акрилових та метакрилових сполук; пластшкіри (х)
та штучних шкір на волокнистій основі (х)
2110А010 штучного каракулю: відділення хімічної підготовки
волокна; приодної та садочної соди (видобування);
просочування та обробки тканин (х), видобування
природного сульфату і тенардиту; гумовому,
гумотехнічному та шинному:
2110А010 а) у цехах (дільницях): на каландрових,
складальних, рукавних, транспортних стрічок,
пасів, автокамерних, формової та неформової
техніки (за винятком обробки гумових формових та
неформових деталей), гумового взуття (за винятком
дільниць сортування та пакування),
закрійно-намазувальних, вмочуваних виробів,
ебоніту та виробів з нього, повітроплавного та
інженерного майна, губчастих виробів, засобів
хімічного захисту, прогумованих тканин, гумування
закритих місткостей та хімічної апаратури, валів
та
2110А010 інших виробів, регенерату (за винятком дільниць
старої гуми та підготовчих цехів), гутаперчі;
2110А010 б) на дільницях: підготовчих, підготовки
сировини, вулканізації, виготовлення клеїв для
гуми; розмелу, сушіння кізельгуру; гумових
деталей взуття та гумотехнічних деталей взуття та
гумотехнічних виробів (х); свинцевих туб;
сірчистого заліза; шаруватих пластиків; соляного
розсолу та
2110А010 ропи; текстоліту; технічних та плащових тканин з
поліхлорвініловими, каучуковими, масляними та
нітропокриттям (х), за винятком робіт по
підготовці тканин, нетканої основи, трикотажу та
інших видів підкладки; вуглекислоти всіма
методами; целулоїду
2110А020 2. У цехах (відділеннях, дільницях) переробки та
утилізації твердих, рідких та газоподібних
відходів від усіх виробництв, перелічених у
Списку N 1, на регенерації срібловмісних відходів
кінофотоматеріалів, рекуперації і ректифікації
розчинників;
2110А020 на роботах у газогенераторних цехах та станціях
технологічного призначення; на очищенні
цистерн, місткостей та
2110А020 хімапаратури, митті та обробці тари, що
повертається з-під шкідливих хімпродуктів,
перелічених у Списку N 1; на нейтралізації та
очищенні промислових стічних вод, знешкоджуванні
шкідливих парів та газів; на помолі, сушінні,
змішуванні, розчиненні, підготовці,
2110А020 розфасуванні, розливі, затарюванні, навантаженні,
розвантаженні насипом, упакованих у паперові
(поліетиленові) мішки хімпродуктів, перелічених
у Списку N 1; на гумуванні закритих місткостей та
трубопроводів;
2110А020 на рекуперації бензину; на ремонті, евакуації,
випробуванні хлорних балонів та балонів з-під
інших шкідливих хімпродуктів, перелічених у
Списку N 1
2110А030-17531 3. Робітники та майстри, старші майстри, механіки
та енергетики, зайняті на ремонті, профілактиці,
обслуговуванні технологічного та
електроустаткування у виробництвах, перелічених у
Списку N 2, контрольно-вимірювальних приладів
2110А030 та вентиляції хімічних виробництв, перелічених у
Списку N 1 та у Списку N 2; робітники, зайняті
ремонтом висотних споруд хімічних підприємств при
канатному способі ведення робіт
2110А030-14042 Машиністи по пранню та ремонту спецодягу, зайняті
пранням зараженого токсичними речовинами
спецодягу
2110А030-1754а Працівники газогенераторних, аміачно-холодильних
та ртутно-випрямних установок, воєнізованих та
інших газорятувальних підрозділів
2110А030-1754б Робітники ВТК, які працюють на перелічених вище
виробництвах і виробництвах, перелічених у Списку
N 1. Робітники, зайняті контролем повітряного
середовища та на нанесенні захисного покриття
2110А030-1754в Працівники лабораторій цехів і
виробництв, безпосередньо зайняті у
виробництвах, перелічених у Списку N 1 (за
винятком зайнятих виконанням графічного аналізу)
2110А030-1754г Працівники на емалюванні та випалюванні виробів,
на вакуумувальних роботах і на роботах по
добуванню водню
2110А040 4. Виробництво азбестових технічних виробів
2110А04а а) Робітники
2110А04а-12920 Контролери, зайняті у відділі технічного контролю
2110А04а-1753а Робітники, зайняті на ремонті, профілактиці та
обслуговуванні контрольно-вимірювальних приладів
і автоматики та комунікацій у нижченаведених
цехах, дільницях і відділеннях:
2110А04а-1753а підготовчому (підготовному), текстильному,
прядильному, ткацькому, апаратному, набивальному,
автотракторних деталей, автоформувальних деталей,
спіральнонавитих прокладок, картону та
фільтрів, паранітовому, вальцстрічки (еластичного
матеріалу), дослідно-експериментальному,
промтехніки
2110А04б б) Керівники і спеціалісти
2110А04б-23362 Майстри (старші майстри) по ремонту устаткування,
зайняті на ремонті, профілактиці і обслуговуванні
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики та
комунікацій у вищеперелічених цехах,
дільницях, відділеннях
2110А04б-24125 Начальники цехів, їх заступники і працівники ВТК,
зайняті у вищеперелічених цехах, дільницях і
відділеннях
2110А060 5. Виробництво кінофотоплівки
2110А06а а) Робітники
2110А06а-10113 Апаратники варіння
2110А06а-10230 Апаратники-дозувальники на виготовленні та поливі
фотоемульсії
2110А06а-10473 Апаратники-відливальники кінофотооснови і
техплівок
2110А06а-10538 Апаратники-поливники магнітних стрічок
2110А06а-10540 Апаратники-поливники фотоемульсій
2110А06а-10846 Апаратники виробництва синтетичних барвників
2110А06а-10949 Апаратники синтезу
2110А06а-12837 Комплектувальники
2110А06а-14121 Машиністи розфасовувально-пакувальних машин
2110А06а-16324 Обробники кінофотоматеріалів (за винятком
зайнятих на штампуванні стрічки коррекс і
пакуванні на світлі)
2110А06а-19132 Термостатники
2110А070 6. Виробництво фотопаперу, фотоплатівок і
радіошкал
2110А07а а) Робітники
2110А07а-10230 Апаратники-дозувальники на виготовленні та
поливі фотоемульсії
2110А07а-10263 Апаратники виготовлення баритмаси
2110А07а-10540 Апаратники-поливники фотоемульсій
2110А07а-10893 Апаратники промивання, зайняті на промиванні
фотоемульсії
2110А07а-10949 Апаратники синтезу
2110А07а-11305 Вагонетники
2110А07а-12761 Кладільники скла на поливну машину
2110А07а-13013 Контролери плівки, розчинів і фільмових
матеріалів
2110А07а-13059 Контролери світлочутливих виробів
2110А07а-13191 Фарботери
2110А07а-16324 Обробники кінофотоматеріалів (крім зайнятих на
різанні фотоскла і фотоплатівок, перфорації,
фотопаперу і пакуванні світлочутливих виробів)
2110А07а-16970 Пресувальники
2110А07а-1753а Робітники, зайняті на виготовленні
сенсибілізаторів
2110А07а-1753б Робітники,зайняті на затемнених ділянках при
виготовленні фотокомплектів "Момент"
2110А07а-19034 Знімачі политого скла і фотоплатівок
2110А080 7. Виробництво фотографічної і технічної желатини
2110А08а а) Робітники
2110А08а-10245 Апаратники жироочищення, що працюють з
дихлоретаном
2110А08а-10298 Апаратники калібрування, що працюють з
дихлоретаном
2110А08а-11102 Апаратники екстрагування, що працюють з
дихлоретаном
2110А08а-11106 Апаратники-екстракторники
2110А08а-12086 Завантажувачі-вивантажувачі, що працюють з
дихлоретаном
2110А090 8. Виробництво кінофотоплівки, фотопаперу,
фотоплівок, радіошкал, фотографічної і технічної
желатини
2110А09б б) Керівники і спеціалісти
2110А09б-22177 Інженери-хіміки
2110А09б-23187 Майстри і старші майстри
2110А09б-24043 Начальники змін
2110А09б-24094 Начальники установок
2110А09б-24943 Техніки-хіміки
2110А09б-25211 Хіміки та старші хіміки
2110А100 9. Виробництво дубльованих матеріалів /х/
2110А100-13717 Машиністи дублюючих агрегатів
2110А110 10. Ремонт, профілактика і обслуговування
технологічного устаткування у виробництвах
кінофотоплівки, фотопаперу, фотоплатівок і
радіошкал
2110А110-1753а Робітники та майстри, старші майстри по ремонту
устаткування
2110Б000-1753а Б. Робітники та майстри підприємств інших галузей
промисловості і народного господарства, зайняті
повний робочий день у технологічному процесі
виробництва продукції: неорганічної хімії,
добрив, полімерів, пластичних мас (включаючи
композиційні матеріали та склопластики),
каучуків, лакофарбової, фототехнічної, побутової
хімії, органічного синтезу, синтетичних
барвників, нафтохімічної, гумотехнічної та
азбестової, хімічних реактивів,
2110Б000-1753а високочистих речовин в окремих цехах,
відділеннях, на дільницях та установках при
наявності у повітрі робочої зони шкідливих
речовин 3 класу небезпеки
2110Б00-1753б Робітники та майстри, зайняті на ремонті й
обслуговуванні технологічного і
електроустаткування у перелічених виробництвах ———————— (х) Поширюється на підприємства галузі легкої
промисловості
21200000 XI. ВИРОБНИЦТВО ВИБУХОВИХ, ІНІЦІЮЮЧИХ РЕЧОВИН,
ПОРОХІВ І СПОРЯДЖЕННЯ БОЄПРИПАСІВ
21201000 1. Випробування усіх видів боєприпасів, бойових
частин, споряджених (порохових, реактивних
рідинних, твердопаливних) ракетних двигунів, їх
агрегатів, рушійних установок і блоків ракет,
піротехнічних виробів, засобів ініціювання та
інших комплектуючих, а також продуктів,
зазначених у пунктах 2 і 3 розділу IX Списку N 1
21201000-1754а Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті при
підготовці й проведенні випробувань на полігонах,
випробувальних станціях та стендах
21202000 2. Виробництво карбоксилметилцелюлози, бризолу і
реліну
21202000-1754а Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті у
технологічному процесі зазначених виробництв
21203000 3. Виробництво бавовняної целюлози і колокселіну
21203000-1753а Робітники, зайняті повний робочий день на
пакорозбивачах на розбиванні пак
21203000-1753б Робітники, зайняті у виробництві колоксиліну на
обробці, сушінні, промиванні лінту, нейтралізації
вод та приготуванні водозм'якшувальних розчинів
21204000 4. Виробництво целулоїду і виробів з нього при
гарячому прасуванні, штучної шкіри,
нітромастики, нітролаків, нітроемалей,
суховальцювальної пасти, нітроленолеуму та інших
продуктів на основі нітроклітковини
 
Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Угода П'ятниця, 11 березня 1994 162
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"