Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Постанова КМУ № 162 від 11.03.1994р. «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»

  • Версія для друку
  •  
 
 забезпечення за Списком N 1:  слюсарі-ремонтники, 
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1070200а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1070200а-19213 Транспортерники
1070200а-19217 Транспортувальники, зайняті на гарячих роботах і
обслуговуванні елеваторів
1070200б б) Керівники і спеціалісти
1070200б-23187 Майстри, старші майстри
10703000 3. Спікання шихти
1070300а а) Робітники
1070300а-10041 Агломератники
1070300а-11534 Вивантажувачі гарячого агломерату
1070300а-11700 Горнові на агломерації і випалюванні
1070300а-11765 Грохотувальники
1070300а-11766 Грохотувальники-шурувальники
1070300а-11863 Дозувальники гарячого вертання
1070300а-11908 Дробильники
1070300а-12138 Завантажувачі шихти
1070300а-13790 Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
1070300а-13872 Машиністи млинів
1070300а-14386 Машиністи ексгаустерів
1070300а-15157 Випалювальники
1070300а-15271 Оброблювачі вторинних шлаків
1070300а-17359 Прожарювачі
1070300а-17531 Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1070300а-18604 Змішувальники
1070300а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1070300а-19213 Транспортерники, зайняті на поверненні гарячого
агломерату
1070300а-19263 Прибиральники шлаку і оборотних матеріалів
1070300а-19614 Шихтувальники, зайняті на шихтуванні агломерату
1070300б б) Керівники і спеціалісти
1070300б-23187 Майстри, старші майстри
10704000 4. Сушіння шихти і промпродукту
1070400а а) Робітники
1070400а-11289 Бункерники
1070400а-12080 Завантажувачі
1070400а-13162 Кочегари технологічних печей
1070400а-17531 Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1070400а-18916 Сушильники
1070400а-19217 Транспортувальники
1070400б б) Керівники і спеціалісти
1070400б-23187 Майстри, старші майстри при керівництві
робітниками, переліченими в цьому підрозділі
10705000 5. Одержання металу плавильним і електротермічним
способами
1070500а а) Робітники
1070500а-11534 Вивантажувачі гарячого агломерату
1070500а-11543 Вивантажувачі на відвалах, зайняті на відвезенні
гарячого шлаку
1070500а-11908 Дробильники
1070500а-12138 Завантажувачі шихти
1070500а-12895 Конвертерники
1070500а-13162 Кочегари технологічних печей
1070500а-13790 Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
1070500а-13990 Машиністи живильників, зайняті у цехах
1070500а-14104 Машиністи розливальних машин
1070500а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
1070500а-16613 Плавильники
1070500а-17531 Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1070500а-17634 Розливальники кольорових металів і сплавів
1070500а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1070500а-19217 Транспортувальники, зайняті на відвезенні
гарячого металу
1070500а-19263 Прибиральники шлаку і оборотних матеріалів,
зайняті на відвезенні гарячого шлаку
1070500а-19582 Чистильники продукції, зайняті на очищенні
кремнію
1070500а-19614 Шихтувальники
1070500а-19622 Шлакувальники
1070500а-19760 Електролізники, зайняті на електропечах і
відстійниках
1070500б б) Керівники і спеціалісти
1070500б-23187 Майстри, старші майстри
10708000 6. Рафінування металів
1070800а а) Робітники
1070800а-11289 Бункерники
1070800а-12138 Завантажувачі шихти
1070800а-13162 Кочегари технологічних печей
1070800а-13790 Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
1070800а-14239 Машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
робіт
1070800а-15157 Випалювальники
1070800а-16613 Плавильники
1070800а-17531 Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
обладнання в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1070800а-17634 Розливальники кольорових металів і сплавів
1070800а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1070800а-19622 Шлакувальники
1070800б б) Керівники і спеціалісти
1070800б-23187 Майстри, старші майстри
10709000 7. Гідрометалургія, вилуговування, одержання
кадмію і купоросу
1070900а а) Робітники
1070900а-10187 Апаратники-гідрометалурги
1070900а-10265 Апаратники виготовлення штучного шеєліту
1070900а-12753 Кислототривники-гумувальники
1070900а-13872 Машиністи млинів, зайняті на сухому розмелюванні
1070900а-15157 Випалювальники
1070900а-16460 Паяльщики по вініпласту
1070900а-16462 Паяльщики по свинцю (свинцепаяльщики)
1070900а-16589 Печові на одержанні цинкового купоросу
1070900а-16613 Плавильники
1070900а-18027 Репульпаторники
1070900а-19505 Хлораторники
1070900а-19771 Електролізники водяних розчинів
1070900б б) Керівники і спеціалісти
1070900б-23187 Майстри, старші майстри
10710000 8. Виробництво вуглецевих матеріалів, мас і
виробів із них
1071000а а) Робітники
1071000а-11607 Газівники
1071000а-11858 Дозувальники
1071000а-12095 Завантажувачі-вивантажувачі випалювальних і
графітувальних печей
1071000а-12163 Заливальники анодів, заливальники, зайняті на
заливанні анодів, заливальники анодів у
виробництві алюмінію, заливальники подових секцій
і анодів у виробництві алюмінію,
заливальники-формувальники подових секцій у
виробництві алюмінію; заливальники-формувальники,
зайняті на заливанні анодів
1071000а-13790 Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
випалюванні, прогартовуванні і графітуванні
1071000а-13872 Машиністи млинів
1071000а-14076 Машиністи просівальних установок
1071000а-14239 Машиністи тельферів, зайняті на випалюванні,
прогартовуванні і графітуванні
1071000а-15157 Випалювальники
1071000а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячому ремонті
1071000а-15860 Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
установок
1071000а-16478 Пекоплавильники
1071000а-17136 Пресувальники електродної продукції
1071000а-17359 Прожарювачі
1071000а-17424 Просочувальники
1071000а-17531 Робітники ремонтних служб, зайняті ремон-
том устаткування в місцях його встановлення
на дільницях (робочих місцях) діючих вироб-
ництв, де основні робітники, які здійснюють
технологічний процес, користуються правом
на пільгове пенсійне забезпечення за спис-
ком N 1: слюсарі-ремонтники, електрогазо-
зварники, електрозварники ручного зварю-
вання, електромонтери по ремонту і обслу-
говуванню електроустаткування
1071000а-18604 Змішувачі
1071000а-18861 Стендовики
1071000а-18897 Стропальники, зайняті на прогартовуванні,
випалюванні і графітуванні
1071000а-19451 Формувальники електродної маси
1071000а-19508 Хлораторники електронної продукції
1071000а-19614 Шихтувальники
1071000б б) Керівники і спеціалісти
1071000б-23187 Майстри, старші майстри, за винятком зайнятих на
механічній обробці електродів
10711000 9. Глиноземне виробництво
1071100а а) Робітники
1071100а-10041 Агломератники
1071100а-10187 Апаратники-гідрометалурги, зайняті на
випарюванні, дифузорах, карбонізації алюмінатного
розчину
1071100а-10304 Апаратники карбонізації
1071100а-11534 Вивантажувачі гарячого агломерату
1071100а-11908 Дробильники
1071100а-13162 Кочегари технологічних печей
1071100а-13872 Машиністи млинів
1071100а-15157 Випалювальники
1071100а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячому ремонті
1071100а-17359 Прожарювачі
1071100б б) Керівники і спеціалісти
1071100б-23187 Майстри, старші майстри у цехах карбонізації,
спікання, кальцинації і випарювання лугів
10712000 10. Одержання металів електролітичним способом у
розплаві металу
1071200а а) Робітники
1071200а-10058 Анодники у виробництві алюмінію
1071200а-11453 Водії навантажувачів, зайняті на перевезенні
розплавленого металу, фтористих солей, глинозему
і продуктів хлорації
1071200а-11463 Водії електро- і автовізків, зайняті на
перевезенні розплавленого металу, фтористих
солей, глинозему і продуктів хлорації
1071200а-11559 Виливальники-заливальники металу
1071200а-11768 Вантажники, зайняті на розвантаженні і
навантаженні шихти, глинозему, фторсолей і
анодної маси
1071200а-11908 Дробильники, зайняті на дробленні електроліту
1071200а-12163 Заливальники анодів
1071200а-12726 Катодники
1071200а-13410 Ливарники кольорових металів
1071200а-13775 Машиністи компресорних установок, зайняті на
перекачуванні хлору
1071200а-13790 Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
1071200а-13977 Машиністи перевантажувачів
1071200а-13996 Машиністи пневмотранспорту
1071200а-14104 Машиністи розливальних машин
1071200а-14239 Машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
робіт
1071200а-14381 Машиністи штирьових кранів, зайняті на
обслуговуванні елктролізерів
1071200а-14568 Монтажники на ремонті ванн
1071200а-16613 Плавильники
1071200а-17531 Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1071200а-17634 Розливальники кольорових металів і сплавів
1071200а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1071200а-19451 Формувальники електродної маси
1071200а-19497 Футерувальники-шамотники на ремонті ванн
1071200а-19505 Хлораторники
1071200а-19609 Хлоропровідники
1071200а-19614 Шихтувальники
1071200а-19774 Електролізники розплавлених солей
1071200а-19910 Електрослюсарі-контактники
1071200б б) Керівники і спеціалісти
1071200б-23187 Майстри, старші майстри
1071200б-23362 Майстри по ремонту устаткування, зайняті ремонтом
електролізерів
10713000 11. Виробництво фтористої кислоти і її солей
1071300а а) Робітники
1071300а-10069 Апаратники абсорбції
1071300а-10113 Апаратники варіння
1071300а-10133 Апаратники у виробництві солей
1071300а-10153 Апаратники випарювання
1071300а-10187 Апаратники-гідрометалурги
1071300а-10228 Апаратники дозування
1071300а-10358 Апаратники мокрої класифікації
1071300а-10386 Апаратники нейтралізації
1071300а-10474 Апаратники відстоювання
1071300а-10486 Апаратники очищення газу
1071300а-10720 Апаратники приготування сірчанокислого глинозему
1071300а-10905 Апаратники розкладання
1071300а-10994 Апаратники сушіння
1071300а-11061 Апаратники фільтрації
1071300а-11090 Апаратники центрифугування
1071300а-11289 Бункерувальники
1071300а-11463 Водії електро- і автовізків, зайняті на вивезенні
недогарку
1071300а-11543 Вивантажувачі на відвалах
1071300а-11614 Газогенераторники
1071300а-11779 Гумувальники металовиробів, крім зайнятих в цехах
захисних покриттів
1071300а-11876 Дозувальники реагентів
1071300а-11908 Дробильники
1071300а-12986 Завантажувачі-розвантажувачі
1071300а-12097 Завантажувачі-розвантажувачі печей
1071300а-13162 Кочегари технологічних печей
1071300а-13616 Машиністи вентиляційних і аспіраційних установок
1071300а-13786 Машиністи (кочегари) котелень
1071300а-13790 Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
1071300а-13872 Машиністи млинів
1071300а-13910 Машиністи насосних установок
1071300а-15157 Випалювальники
1071300а-15416 Вогнетривники
1071300а-15860 Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
установок
1071300а-16456 Паяльщики
1071300а-16970 Пресувальники
1071300а-17531 Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1071300а-18027 Репульпаторники
1071300а-18598 Зливальники-розливальники, зайняті на розливанні
кислоти
1071300а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1071300а-19217 Транспортувальники, зайняті на вивезенні гіпсу і
недогарку
1071300а-19293 Укладальники-пакувальники, зайняті на
закупорюванні кислоти і фторсолей
1071300а-19362 Флотатори
1071300а-19555 Чистильники, зайняті на очищенні основного
устаткування і газоходів
1071300б б) Керівники і спеціалісти
1071300б-23187 Майстри, старші майстри
10714000 12. Одержання металу електролітичним способом у
розчинах солей і лугів
1071400а а) Робітники
1071400а-10729 Апаратники приготування хімічних розчинів,
зайняті на приготуванні гіпохлориту
1071400а-10994 Апаратники сушіння
1071400а-12726 Катодники
1071400а-13723 Машиністи завантажувальних механізмів
1071400а-13790 Машиністи кранів (кранівники)
1071400а-13872 Машиністи млинів
1071400а-16460 Паяльщики по вініпласту
1071400а-16462 Паяльщики по свинцю (свинцепаяльщики)
1071400а-16613 Плавильники
1071400а-17531 Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1071400а-17634 Розливальники кольорових металів і сплавів
1071400а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1071400а-19217 Транспортувальники, зайняті на відкатці
вагонеток з анодним і катодним металом,
сировиною, пеком
1071400а-19582 Чистильники продукції, зайняті на очищенні
катодів
1071400а-19628 Шламовики електролітних ванн, крім зайнятих на
промиванні сирцю і скрапу
1071400а-19771 Електролізники водних розчинів, електролізники по
зняттю олова з жерсті
1071400а-19906 Електрозварники ручного зварювання, зайняті на
виготовленні анодів і катодів
1071400а-19910 Електрослюсарі-контактники
1071400б б) Керівники і спеціалісти
1071400б-23187 Майстри, старші майстри (за винятком зайнятих у
виробництві електролітної фольги)
10715000 13. Виробництво порошків кольорових металів
1071500а а) Робітники
1071500а-10131 Апаратники у виробництві металічних порошків
1071500а-11614 Газогенераторники, зайняті у виробництві
цинкового порошку
1071500а-16440 Паяльщики по вініпласту
1071500а-16462 Паяльщики по свинцю (свинцевопаяльщики)
1071500а-16581 Печові у виробництві цинкового пилу
1071500а-19293 Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні
пилу, одержаного металургійним способом
1071500а-19416 Формувальники вогнетривких виробів, зайняті на
виготовленні карборундових виробів
1071500а-19771 Електролізники водяних розчинів
1071500б б) Керівники і спеціалісти
1071500б-23187 Майстри і старші майстри
10716000 14. Одержання анодів і вайєрбарсів
1071600а а) Робітники
1071600а-12138 Завантажувачі шихти
1071600а-13410 Ливарники кольорових металів
1071600а-13790 Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
1071600а-14104 Машиністи розливальних машин
1071600а-16613 Плавильники
1071600а-17531 Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1071600а-17634 Розливальники кольорових металів і сплавів
1071600а-18627 Сортувальники, зайняті вибіркою міді та шлаку
1071600б б) Керівники і спеціалісти
1071600б-23187 Майстри, старші майстри
10717000 15. Пилоуловлювання і газоочистка
1071700а а) Робітники
1071700а-14386 Машиністи ексгаустерів
1071700а-15860 Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
установок
1071700а-17531 Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1071700а-19293 Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні
пилу, одержаного металургійним способом
1071700а-19555 Чистильники, зайняті на очищенні пилоуловлюючих
пристроїв, печей, газоходів і колосників
1071700б б) Керівники і спеціалісти
1071700б-23187 Майстри, старші майстри
10719000 16. Переробка шламів
1071900а а) Робітники
1071900а-10137 Апаратники у виробництві титану і рідкісних
металів
1071900а-10909 Апаратники розчинення
1071900а-15157 Випалювальники
1071900а-16613 Плавильники
1071900а-17531 Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1071900а-17634 Розливальники кольорових металів і сплавів
1071900а-18916 Сушильники
1071900б б) Керівники і спеціалісти
1071900б-23187 Майстри, старші майстри
10720000 17. Одержання рідкісних металів, кальцію, магнію,
кремнію і титану металургійним і
хіміко-металургійним способом
1072000а а) Робітники
1072000а-10041 Агломератники, зайняті на спіканні шихти
1072000а-10065 Апаратники всіх найменувань, крім зайнятих у
виробництві епітаксіальних структур і
перерахованих у Списку N 2
1072000а-11511 Вибивальники титанової губки
1072000а-11858 Дозувальники
1072000а-12086 Завантажувачі-вивантажувачі
1072000а-13162 Кочегари технологічних печей
1072000а-13579 Машиністи брикетних пресів
1072000а-13790 Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
1072000а-13872 Машиністи млинів
1072000а-14620 Монтажники реакційних апаратів, зайняті на
ремонті й відновленні реакційних апаратів
1072000а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
1072000а-15914 Оператори прецизійного різання, зайняті на
доведенні напівпровідникових матеріалів, крім
тих, які зайняті у виробництві епітаксіальних
структур
1072000а-16583 Печові іодіодного рафінування
1072000а-16587 Печові на відновленні та дистиляції титану і
рідкісних металів
1072000а-16594 Печові на відновленні термічними способами
1072000а-16596 Печові по переробці титановмісних і
рідкоземельних матеріалів, випалювальники
по переробці титановмісних і рідкоземельних
матеріалів
1072000а-16598 Печові по виробництву триокису сурми
1072000а-16613 Плавильники
1072000а-16617 Плавильники барієвого електроліту
1072000а-16651 Плавильники електронно-променевої плавки
1072000а-17234 Підготувачі шихти напівпровідникових матеріалів,
зайняті на легуванні напівпровідникових
матеріалів, крім тих, які зайняті у виробництві
епітаксіальних структур
1072000а-17359 Прожарювачі
1072000а-17531 Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1072000а-18749 Спікальники твердосплавних виробів
1072000а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1072000а-18916 Сушильники
1072000а-19356 Фільтрувальники, зайняті у виробництві кальцію
1072000а-19505 Хлораторники
1072000б б) Керівники і спеціалісти
1072000б-23187 Майстри, старші майстри
10721000 18. Обробка і переробка кольорових і дорогоцінних
металів
10721010 1. Плавильне виробництво
1072101а а) Робітники
1072101а-12176 Заливальники металу
1072101а-12817 Кокільники-збиральники, зайняті на заливанні
металу
1072101а-13410 Ливарники кольорових металів
1072101а-13790 Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
1072101а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
1072101а-16613 Плавильники
1072101а-17634 Розливальники кольорових металів і сплавів
1072101а-17914 Різальники металу на ножицях і пресах, зайняті на
різанні гарячого металу
1072101а-17928 Різальники на пилках, ножівках і верстатах,
зайняті на різанні гарячого металу
1072101а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1072101а-19614 Шихтувальники, зайняті біля печей
1072101б б) Керівники і спеціалісти
1072101б-23187 Майстри, старші майстри
10721020 2) Виробництво азотнокислого срібла, афінаж та
одержання хімічно чистих дорогоцінних металів та
їх переробка
1072102а а) Робітники
1072102а-10129 Апаратники у виробництві дорогоцінних металів
1072102а-10135 Апаратники у виробництві твердих сплавів і
тугоплавких металів
1072102а-13872 Машиністи млинів
1072102а-15860 Оператори по обслуговуванню пилогазоуловлюючих
установок
1072102а-16360 Відпальники кольорових металів
1072102а-16613 Плавильники
1072102а-17531 Робітники, зайняті у виробництві азотнокислого
срібла і хімічно чистих дорогоцінних металів
1072102а-18916 Сушильники
1072102а-19100 Термісти
1072102а-19104 Термісти на установках ТВЧ
1072102а-19614 Шихтувальники
1072102а-19771 Електролізники водяних розчинів
1072102б б) Керівники і спеціалісти
1072102б-23187 Майстри, старші майстри
10721030 3) Прокатне виробництво
1072103а а) Робітники
1072103а-11357 Вальцювальники холодного металу, зайняті на
прокатці свинцю
1072103а-13162 Кочегари технологічних печей
1072103а-13790 Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
1072103а-14856 Нагрівальники кольорових металів
1072103а-16360 Відпальники кольорових металів
1072103а-16657 Плакувальники виробів
1072103а-16934 Правильники на машинах, зайняті виправлянням
гарячого металу
1072103а-17054 Пресувальники на гідропресах, зайняті на
пресуванні свинцю
1072103а-17369 Прокатники гарячого металу
1072103а-17889 Різальники гарячого металу
1072103а-17914 Різальники металу на ножицях і пресах, зайняті на
різанні гарячого металу і свинцю
1072103а-17928 Різальники на пилках, ножівках і верстатах,
зайняті на різанні гарячого металу і свинцю
1072103а-17972 Різальники холодного металу, зайняті на різанні
свинцю
1072103а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1072103а-19582 Чистильники продукції, зайняті на очи-
щенні металу металевми щітками
1072103б б) Керівники і спеціалісти
1072103б-23187 Майстри, старші майстри при керівництві
робітниками, переліченими в цьому підрозділі
(пункт 3)
1072104 4) Трубо-пресувальне, пресувальне і волочильне
виробництва
1072104а а) Робітники
1072104а-11487 Волочильники кольорових металів, зайняті на
гарячому волочінні
1072104а-11967 Завальцювальники, зайняті на розвальцюванні
гарячих труб
1072104а-13162 Кочегари технологічних печей
1072104а-14856 Нагрівальники кольорових металів
1072104а-16360 Відпальники кольорових металів
1072104а-17054 Пресувальники на гідропресах
1072104а-17489 Профілювальники
1072104а-19242 Трубопрокатники, зайняті на гарячому прокаті
1072104б б) Керівники і спеціалісти
1072104б-23187 Майстри, старші майстри при керівництві
робітниками, переліченими в цьому підрозділі
(пункт 4)
10721060 5) Одержання цинкового пилу і окису цинку
1072106а а) Робітники
1072106а-14076 Машиністи просівальних установок
1072106а-19293 Укладальники-пакувальники, зайняті на пакуванні
цинкового пилу і окису цинку
1072106б б) Керівники і спеціалісти
1072106б-23187 Майстри, старші майстри при керівництві
робітниками, переліченими в цьому підрозділі
(пункт 5)
10722000 19. Виробництво твердих сплавів і тугоплавких
металів
1072200а а) Робітники
1072200а-10131 Апаратники у виробництві металічних порошків,
зайняті на розмелюванні та просіванні
1072200а-10135 Апаратники у виробництві твердих сплавів і
тугоплавких металів, зайняті у виробництві солей
вольфраму, кобальту, хрому, молібдену, нікелю і
сірчистого натрію
1072200а-10187 Апаратники-гідрометалурги, зайняті у виробництві
солей вольфраму, кобальту, хрому, молібдену,
нікелю і сірчистого натрію
1072200а-10265 Апаратники виготовлення штучного шеєліту
1072200а-10300 Апаратники карбідизації
1072200а-10435 Апаратники окислення молібденових відходів
1072200а-10513 Апаратники печей відновлення, зайняті на
відновленні кобальту
1072200а-11487 Волочильники кольорових металів, зайняті на
гарячому волочінні (грубе волочіння)
1072200а-13225 Ковалі на молотах і пресах
1072200а-13231 Ковалі-штампувальники на ротаційних машинах
1072200а-13790 Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
1072200а-13872 Машиністи млинів
1072200а-14076 Машиністи просівальних установок
1072200а-15157 Випалювальники
1072200а-16613 Плавильники
1072200а-16651 Плавильники електронно-променевої плавки
1072200а-17117 Пресувальники твердих сплавів, зайняті на
гарячому пресуванні
1072200а-17359 Прожарювачі
1072200а-17369 Прокатники гарячого металу
1072200а-17424 Просочувальники
1072200а-17465 Просівальники порошків на механічних ситах
1072200а-18333 Зварники виробів з тугоплавких металів
1072200а-18749 Спікальники твердосплавних виробів
1072200а-18916 Сушильники, зайняті на сушінні порошків і сумішей
1072200а-19771 Електролізники водних розчинів
1072200а-19774 Електролізники розплавлених солей
10723000 20. Виробництво ртуті, елементарної сірки,
ксантогенату, миш'яку, хромових солей, сірчистого
натрію, світлосполук, молібдату амонію,
сталініту, їх сполук. Афінаж золота, срібла,
платини, металів платинової групи
1072300а а) Робітники
1072300а-1753а Всі робітники, зайняті повний робочий день у
технологічному процесі та на ремонті устаткування
у зазначених виробництвах
1072300а-1753б Робітники, зайняті на обслуговуванні зазначених
виробництв: контролери продукції кольорової
металургії, підсобні робітники, робітники,
зайняті на прийманні, подаванні, випробуванні і
обробці сировини, напівпродуктів, готової
продукції і відходів
Робітники, зайняті на обробці виробничих розчинів
і стічних вод, транспортуванні сировини, кислот,
напівпродуктів і готової продукції, укладанні та
пакуванні сировини, кислот, напівпродуктів і
готової продукції
1072300б б) Керівники і спеціалісти
1072300б-23187 Майстри, старші майстри, зайняті у цехах,
переділах і відділеннях
1072300б-23269 Майстри контрольні (дільниці, цеху)
10800000 VIII. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
1080А000-17541 А. Робітники, керівники і спеціалісти
підприємств хімічної і нафтохімічної галузі
промисловості, зайняті повний робочий день у
нижче зазначених виробництвах і роботах:
1080А010 1. Активованого вугілля (*); алюмогелю;
аерогелю; альдегідів та їх похідних; амінів, їх
сполук; аміаку (включаючи газову сировину);
активованого піролюзиту; азбовінілу; білої сажі;
брому, його сполук; виплавлення сірки незалежно
від способу; галоїдопохідних етилену, їх
полімерів і сополімерів; гератолю; гопкаліту;
графітно-колоїдних препаратів; гуанідінів та їх
похідних; двоокису марганцю; детергентів;
диметилсульфату; десульфуратора; дипроксиду;
інгібіторів; ванадієвих і сурм'яних сполук;
іонообмінних смол і напівпродуктів для них; йоду,
його сполук; каустичної соди; капролактаму;
камфори; карбіду кальцію; карбюризаторів;
каталізаторів; кетонів, їх похідних; коагулянту;
креоліну; лакофарбової продукції із застосуванням
органічних розчинників; лаків та їх сумішей;
меркаптанів; металічного натрію, калію, їх
окислів; металічних порошків хімічним способом;
мінеральних і органічних кислот, їх сполук,
похідних, у тому числі регенерації, денітрації і
концентрації; мінеральних солей; мінеральних
добрив;
міпоросепараторів; сечовини; миш'яку і його
солей; необростаючих сполук і токсинів до них;
нітросумішей; некалю; тіоколу;
збагачення миш'якових, апатито-нефелінових,
сірчаних руд; органічних і неорганічних
реактивів; окисів, перекисів, гідроперекисів та
їх сполук; окису етилену і продуктів на його
основі; органічних продуктів, що синтезуються на
основі органічної жирної, ароматичної і
гетероциклічної сировини, у тому числі продуктів
для синтезу барвників, пігментів і лаків;
осеїну, піролізу вуглеводів нафти, очищення,
компримування, розділу пірогазу;
крекінг газу, природних газів; пластифікаторів;
пластмас на основі: фенолів, крезолів,
ксиленолів, резорцину, сумарних фенолів,
меламіну, аніліну, фурфуролу, тіосечовини;
ізоціанатів, поліамідів, поліуретанів,
поліефірних смол, простих і складних ефірів
целюлози; безперервного і штапельного скловолокна
(за винятком теплоізоляційного скловолокна), а
також виробів з нього і склопластика; полідієну;
полівінілпіролідону; полімерів і сополімерів
акрилової і метакрилової кислоти і їх похідних;
полімерів простих вінілових ефірів;
поліетилентерефталатів, бутадієну,
поліізобутилену, ізопрену, латексів, плівкових та
інших матеріалів на їх основі; поліфосфатів;
полікарбонатної плівки; поропластів; порофору;
пресувальних матеріалів; похідних бензолу,
бензоілу, нафталіну, їх гомологів; простих,
складних ефірів; ртутних приладів і препаратів;
гумовому, гумотехнічному і шинному виробництвах
на дільницях: підготовчих, підготовки сировини,
вулканізації, виготовлення клеїв для гуми;
світлосполук; свинцю, ртуті, хрому, їх окисів,
продуктів сполук; селену, телуру, селенових,
мідних,
цинкових сполук; сірководню; сілікагелю;
синтетичних каучуків; синтетичних вітамінів (*);
синтетичних барвників, пігментів, їх
розмелювання, сушіння; синтетичних смол, лаків;
сполук барію, титану; спиртів, їх похідних;
стиролу, його похідних, полімерів, сополімерів;
сульфовугілля;
сцинтиляційних матеріалів; термочутливих фарб,
олівців; технічних, кормових фосфатів; технічного
вуглецю, матеріалів на його основі; вуглеводнів,
їх сполук; уротропіну; фенолу, його сполук;
феромагнітного, піногенераторного порошку;
флотореагентів; формальгліколю; фосфору,
фосфорної кислоти, їх похідних; фреонів усіх
класів; фрігітів; фтору, його сполук;
фторхлорорганічних сполук;
хімікатів: для гуми, каучуку, сільського
господарства, садівництва, медичних препаратів,
бензинів, мастил, трансформаторних масел для
боротьби з пилом, флотореагентів, пластичних мас,
штучних волокон, для кольорової, чорно-білої
кінофотоплівки, паперу для кінофотопромисловості;
хімічних засобів захисту рослин, протруювачів,
відлякуючих засобів, препаратів на їх основі;
хімпоглинача;
хлору, його сполук; хлорвінілу, його полімерів,
сополімерів; ронгаліту і сульфованих жирових
продуктів; целозольвів; ціанистих, роданистих
сполук; ціанатів, диізоціанатів, їх похідних;
екстраліну; елементорганічних сполук; емалей,
препаратів з дорогоцінних металів;
емульсії жирових сумішей, їх пом'якшувачів;
етилової рідини; отрутохімікатів
Працівники, зайняті у спеціальних виробництвах
(включаючи очищення цистерн, місткостей, миття,
ремонт і обробку тари по спецвиробництвах і з-під
токсичних речовин) та у лабораторіях з хімічними
спецречовинами
Працівники цехів, відділень, дільниць
антикорозійних сполук і покриттів
Робітники, майстри і старші майстри, механіки і
енергетики цехів, зайняті на ремонті,
профілактиці і обслуговуванні технологічного
обладнання і електрообладнання (крім
контрольно-вимірювальних приладів і вентиляції),
комунікацій, дегазації
виробничої каналізації і тонелів у
вищеперелічених виробництвах і підрозділах
Робітники, зайняті наповненням хлором балонів і
контейнерів, а також на розливі хлору у
виробництві хлору
1080А020 2. Виробництво азбестових технічних виробів
1080А02а а) Робітники
1080А02а-17531 У виробництві азбестових технічних виробів у
таких цехах, дільницях і відділеннях:
підготовчому (приготувальному), текстильному,
прядильному, ткацькому, апаратному, набивальному,
автотракторних деталей, автоформованих деталей,
спіральнонавитих прокладок, картону і фільтрів,
паранітовому, вальцстрічки (еластичного
матеріалу), дослідно-експериментальному,
промтехніки
1080А02а-17531 Робітники, зайняті на ремонті, профілактиці і
обслуговуванні технологічного і електрообладнання
(крім контрольно-вимірювальних приладів і
вентиляції)
1080А02б б) Керівники і спеціалісти
1080А02б-23187 Майстри і старші майстри, начальники змін,
дільниць, зайняті у вищеперелічених цехах,
дільницях і відділеннях
1080А02б-23362 Майстри (старші майстри) по ремонту обладнання
(крім контрольно-вимірювальних приладів і
вентиляції)
1080А02б-23485 Механіки, зайняті у вищеперелічених цехах,
дільницях і відділеннях
1080А02б-25455 Енергетики, зайняті у вищеперелічених цехах,
дільницях і відділеннях
1080Б000-17541 Б. Робітники і майстри підприємств інших
галузей промисловості і народного господарства,
зайняті повний робочий день у технологічному
процесі виробництва продукції: неорганічної
хімії, добрив, полімерів, пластичних мас
(включаючи композиційні матеріали, склопластики і
поліуретани, у тому числі методом напилення),
каучуків, лакофарбової, побутової хімії,
органічного синтезу,
синтетичних барвників, нафтохімічної,
гумотехнічної і азбестової, хімічних реактивів,
високочистих речовин в окремих цехах,
відділеннях, на дільницях і установках при
наявності у повітрі робочої зони шкідливих
речовин 1 або 2 класу небезпеки, а також
канцерогенів. Робітники і майстри, зайняті на
ремонті і обслуговуванні технологічного
обладнання і електроустаткування у зазначених
виробництвах
—————————————— (*) Поширюється на хіміко-фармацевтичну галузь
промисловості.
10900000 IX. ВИРОБНИЦТВО ВИБУХОВИХ, ІНІЦІЮЮЧИХ РЕЧОВИН,
ПОРОХІВ І СПОРЯДЖЕННЯ БОЄПРИПАСІВ
10901000 1. Виробництво сірчаної, азотної кислот і їх
солей, окислювачів рідких ракетних палив на
основі міцної азотної кислоти, селену, денітрація
і концентрація відпрацьованих кислот, рекуперація
кислот у виробництвах вибухових речовин і порохів
10901000-1754а Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у технологічному процесі і на
ремонті при відпрацюванні і виробництві
зазначених продуктів
10902000 2. Відпрацювання і виготовлення вибухових
речовин, включаючи промислові вибухові речовини
10902000-1754б Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у технологічному процесі і на
ремонті при відпрацюванні нових вибухових
речовин, а також у виробництві всіх видів
вибухових речовин
10903000 3. Відпрацювання нових і виробництво усіх видів
порохів, зарядів твердого палива, піротехнічних,
безгазових і малогазових сполук, вогнесумішей,
вогнепровідного і детонуючого шнура, зарядів,
згоряючих гільз,
10903000 окислювачів рідких ракетних палив на основі
міцної азотної кислоти, а також напівфабрикатів і
композицій на їх основі
10903000-1754в Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у технологічному процесі і на
ремонті при відпрацюванні і виробництві
зазначених продуктів (за винятком працівників,
зайнятих на виготовленні металевих оболонок для
запальників)
10904000 4. Виробництво бавовняної целюлози, піроксиліну
і колоксиліну
10904000-1753а Робітники, майстри і старші майстри, зайняті
повний робочий день у технологічному процесі
виробництв колоксиліну, крім робітників, зайнятих
на відбілюванні, сушінні, промиванні лінта,
нейтралізації вод і приготуванні
водопом'якшувальних розчинів
10904000-1754г Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у технологічному процесі і на
ремонті, при приготуванні піроксиліну, розчинів
гіпохлориту, бученні, промиванні, відбілюванні і
сушінні
10905000 5. Сіркоперегонне і сіркоплавильне виробництво
10905000-1754д Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у технологічному процесі і на
ремонті у зазначеному виробництві
10906000 6. Виробництво ефіру, колодію, рекуперація і
ректифікація розчинників
10906000-1754е Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у технологічних процесах і на
ремонті у зазначених виробництвах
10907000 7. Складання, розбирання, спорядження,
розспорядження, ремонт усіх видів боєприпасів,
бойових частин, споряджених твердопаливних
ракетних двигунів, піротехнічних виробів, засобів
ініціювання, інших комплектуючих, що містять
продукти, зазначені у пунктах 2-3
10907000 Утилізація і знищення ракет, боєприпасів і їх
елементів, споряджених твердими паливами,
порохами, вибуховими речовинами і піротехнічними
сумішами
10907000-1754ж Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у технологічному процесі і на
ремонті у зазначених виробництвах, а також при
відпрацюванні нових технологій цих виробництв
10907000-1754з Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
утилізацією і знищенням ракет, боєприпасів та
елементів, споряджених твердими паливами,
порохами, вибуховими речовинами і піротехнічними
сумішами
10908000 8. Виробництва метолу, селективного розчинника,
дінітрокрезоляторів натрію і амонію
10908000-1754і Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у технологічних процесах і на
ремонті у зазначених виробництвах
11000000 X. ПЕРЕРОБКА НАФТИ, ГАЗУ, ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ,
ВУГІЛЛЯ І СЛАНЦЮ
11000000 1. Зазначені нижче робітники, зайняті у
виробництвах:
перегонки, крекінгування сірчистих нафт і
вироблення з них нафтопродуктів; каталітичного
риформінгу; перегонки сланцевих і вугільних смол;
піролізу сірчистих нафтопродуктів; ректифікації
ароматичних вуглеводнів; компримування і
фракціонування газів, що містять сірководень і
окис вуглецю;
сірчанокислотного алкілування, етилування
бензину; кислотної, селективної гідроочистки і
депарафінізації нафтопродуктів і штучного рідкого
палива;
дефеноляції вод; парафіну; церезину, меркаптанів;
каталізаторів; присадок до нафтопродуктів; коксу;
синтетичних продуктів з нафтосировини;
напівкоксування твердого палива; очищення газів
від сірчистих сполук, окису вуглецю;
гідрування твердого палива і сірчистих
нафтопродуктів; синтезу вуглеводнів; переробки
продуктів гідрування, синтезу, напівкоксування,
коксування і газифікації твердого палива;
знемаслення і розкислення лугових відходів;
електрознесолення і зневоднення, стабілізації,
гідроочищення сірководневмісної нафти і газового
конденсату, одержання елементарної (газової)
сірки
11000000-10065 Апаратники всіх спеціальностей
11000000-11174 Барильєтники
11000000-11908 Дробильники
11000000-12823 Коксоочисники
11000000-12825 Коксорозвантажувачі, зайняті на ручних роботах
11000000-13583 Машиністи бульдозерів, зайняті на розпушуванні
і навантаженні елементарної (газової) сірки
11000000-14031 Машиністи на моторному випробуванні палива,
зайняті на роботах з етильованим бензином
11000000-14259 Машиністи технологічних насосів
11000000-14388 Машиністи екскаваторів, зайняті на навантажуванні
елементарної (газової) сірки
11000000-16081 Оператори технологічних установок
11000000-17531 Робітники, зайняті на розвантажуванні і зливанні
етилової рідини
11000000-17708 Рамповики
11000000-18547 Слюсарі по ремонту технологічних установок,
зайняті у виробництвах, перелічених у Списку N 1
11000000-18559 Слюсарі-ремонтники, зайняті у виробництвах,
перелічених у Списку N 1
11000000-19555 Чистильники
11000000-19861 Електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, зайняті у виробництвах,
перелічених у Списку N 1
11000000-17541 2. Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у виробництві технічного
вуглецю
11100000 XI. МЕТАЛООБРОБКА
11101000 1. Ливарне виробництво
1110100а а) Робітники
1110100а-11309 Вагранники
1110100а-11504 Вибивальники відливків
1110100а-11607 Газівники, зайняті у газовому господарстві
1110100а-11618 Газорізальники, які виконують роботи по різанню
додатків і літників у гарячому стані
1110100а-11704 Горнові шахтних печей
1110100а-11971 Завальники шихти у вагранки і печі
1110100а-12176 Заливальники металу
1110100а-12815 Ковшові
1110100а-13162 Кочегари технологічних печей, зайняті біля
плавильних печей
1110100а-13384 Ливарники вакуумного, відцентрово-вакуумного і
відцентрового лиття, зайняті на відцентрових
машинах
1110100а-13392 Ливарники металів і сплавів
1110100а-13395 Ливарники на машинах для лиття під тиском
1110100а-13721 Машиністи завалювальних машин
1110100а-14463 Міксерові
1110100а-14682 Наждачники
1110100а-14822 Набиральники стопорів
1110100а-15183 Обпалювальники відходів металу
1110100а-15327 Обробники поверхневих дефектів металу
1110100а-15379 Обрубники, зайняті на обробці лиття наждаком і
вручну (молотками, зубилами, пневмоінструментом)
1110100а-15416 Вогнетривники, зайняті на ремонті ковшів і печей
у гарячому стані
1110100а-16219 Обпилювачі фасонних відливок, зайняті на
роботах із застосуванням наждаків
1110100а-16259 Обпилювачі форм і металу сірчаним порошком
1110100а-16613 Плавильники, зайняті обслуговуванням фурм
1110100а-16626 Плавильники металу і сплавів
1110100а-16721 Підготовники сталерозливальних канав
1110100а-17531 Робітники, зайняті на обприскуванні форм
розчинами фтористих присадок
1110100а-17627 Розливальники сталі
1110100а-18736 Складальники фтористих присадок
1110100а-18768 Сталевари всіх найменувань та їх підручні, крім
сталеварів вакуумних печей та їх підручних
1110100а-18865 Стержневі машинного формування, зайняті
виготовленням стержнів у нагрівальній оснастці
1110100а-19100 Термісти, зайняті на завантажуванні і
розвантажуванні гарячого металу вручну
1110100а-19219 Транспортувальники у ливарному виробництві,
зайняті на гарячих ділянках робіт
1110100а-19252 Прибиральники у ливарних цехах, зайняті
прибиранням відпрацьованих землі у бункерах
(тунелях) і гарячого шлаку
1110100а-19430 Формувальники ручного формування, які беруть
участь у литті
1110100а-19505 Хлораторники, що здійснюють хлорування
розплавленого металу
1110100а-19568 Чистильники металу, відливок, виробів і деталей,
чистильники відливок і заготовок, зайняті на
обробці литва вручну всередині камер і в
протигазах
1110100а-19622 Шлаковики, зайняті обслуговуванням плавильних
печей
1110100а-19756 Електрогазозварники, зайняті на виправленні
дефектів на відливках у гарячому стані
1110100б б) Керівники і спеціалісти
1110100б-23428 Майстри дільниць, старші майстри дільниць
плавильних, заливальних (розливальних),
кокільно-заливальних, термообробки лиття і
обрубних відділень, прольотів і дільниць
ливарного виробництва
11102000 2. Ковальсько-пресове виробництво
1110200а а) Робітники
1110200а-11170 Бандажники, зайняті на гарячих роботах
1110200а-11652 Згинальники суднові, зайняті на гарячих ділянках
робіт
1110200а-12698 Кантувальники-укладальники, зайняті кантуванням
гарячого металу у нагрівальних печах
1110200а-13225 Ковалі на молотах і пресах
1110200а-13227 Ковалі ручного кування
1110200а-13229 Ковалі-штампувальники
1110200а-13231 Ковалі-штампувальники на ротаційних машинах
1110200а-13901 Машиністи на молотах, пресах і маніпуляторах
1110200а-14854 Нагрівальники (зварювальники) металу
1110200а-14954 Наладчики обладнання і агрегатів у термообробці,
зайняті на термічних печах
1110200а-15327 Обробники поверхневих дефектів металу, зайняті на
гарячих ділянках робіт
1110200а-16913 Посадчики металу
1110200а-17056 Пресувальники на гарячому штампуванні
1110200а-17712 Розкатувальники, зайняті на гарячих роботах
1110200а-18031 Ресорники на обробці гарячого металу
1110200а-18987 Стропальники, зайняті зачіплюванням гарячого
металу
1110200а-19217 Транспортувальники, зайняті на відвезенні
(подаванні, віднесенні) гарячого металу
1110200б б) Керівники і спеціалісти
1110200б-23428 Майстри дільниць, старші майстри дільниць:
молотових (ковальських), пресових і термічних
відділень, прольотів і дільниць
ковальсько-пресового виробництва, а також на
гарячих ділянках виробництва ресор
11103000 3. Термічна обробка
1110300а а) Робітники
1110300а-12673 Гартувальники, зайняті біля печей на
завантажуванні і вивантаженні вручну гарячого
металу
1110300а-14854 Нагрівальники (зварювальники) металу
1110300а-15121 Нейтралізаторники ціанистих розчинів, зайняті на
нейтралізації ціантари і ціанвідходів
1110300а-19100 Термісти, постійно зайняті біля печей на гарячих
роботах;
термісти, які працюють на ціанистих, свинцевих
ваннах і на ваннах з розплавленими солями
1110300а-19555 Чистильники, зайняті на очищенні ванн від ціану і
свинцю
1110300б б) Керівники і спеціалісти
1110300б-23428 Майстри дільниць, старші майстри ділянок
нагрівальних печей, гартування, відпалювання;
цементації, травлення і термообробки
11105000 4. Абразивне виробництво
1110500а а) Робітники
1110500а-13790 Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
дільницях плавки абразивних матеріалів
1110500а-16615 Плавильники абразивних матеріалів
1110500а-16623 Плавильники карбіду кремнію
1110500а-19760 Електродники, зайняті на печах
1110500б б) Керівники і спеціалісти
1110500б-23187 Майстри, зайняті на дільницях плавки абразивних
матеріалів
11104000 5. Інші професії з металообробки
1110400а а) Робітники
1110400а-11318 Вальцювальники, зайняті на згинанні гарячого
металу у провадженні котельних і суднокорпусних
робіт
1110400а-11618 Газорізальники, зайняті на плазмено-дуговому
різанні металу у гарячому стані
1110400а-11780 Гумувальники суднові, зайняті на роботах
всередині відсіків підводних човнів при їх
будівництві і ремонті;
гумувальники суднові, які постійно працюють з
шкідливими речовинами 1-2 класів небезпеки
1110400а-12180 Заливальники свинцево-олов'янистих сплавів
1110400а-13450 Маляри, зайняті на роботах у закритих камерах, у
відсіках суден, резервуарах
1110400а-13790 Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
1110400а-14420 Мідники, постійно зайняті на лудінні і паянні
припоями, які містять свинець
1110400а-14440 Металізатори, зайняті на роботах у закритих
камерах і резервуарах
1110400а-15379 Обрубники, що виконують роботи всередині і зовні
апаратів з підігрівом металу і застосуванням
ручного повітряно-дугового стругання
1110400а-16415 Оцинкувальники гарячим способом
1110400а-16626 Плавильники металів і сплавів, зайняті на плавці
бабіту та інших сплавів, що містять свинець
1110400а-18089 Рубачі суднові, зайняті рубкою гребних гвинтів з
титанових сплавів
1110400а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1110400а-19906 Електрозварники ручного зварювання
(електрогазозварники), які виконують роботу по
елктрозварюванню виробів з підігрівом
1110400а-19942 Емалювальники, зайняті нанесенням емалей на
гарячу чавунну апаратуру і вироби великих
габаритів (ємкістю 0,4 куб.м і більше) методом
опудрення з ручних вібросит
11200000 XII. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО І РЕМОНТ
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ
1120000а а) Робітники
1120000а-10019 Автоклавники-сушильники акумуляторних пластин у
виробництві свинцевих акумуляторів
1120000а-11410 Варильники електроізоляційних лаків, смол і
мастик
1120000а-12182 Заливальники смолкою
1120000а-13874 Машиністи млинів, зайняті у виробництві свинцевих
акумуляторів, гальванічних елементів і батарей та
електровугільних виробів
1120000а-14460 Розмішувальники сухої маси, зайняті у виробництві
свинцевих акумуляторів, гальванічних елементів і
батарей
1120000а-14461 Розмішувальники вугільних мас, зайняті у
виробництві електровугільних виробів
1120000а-15006 Намазувальники акумуляторних пластин (свинцевих)
1120000а-16243 Обпресовувальники кабелів і проводів пластикатами
і гумою, що працюють з фторопластом у гарячому
стані
1120000а-16245 Обпресувальники кабелів свинцем або алюмінієм,
зайняті на роботах з свинцем
1120000а-17008 Пресувальники виробів із пластмас, які працюють з
фторопластом у гарячому стані
1120000а-17156 Приготувальники активних мас, зайняті у
виробництві кислотних акумуляторів, гальванічних
елементів і батарей, а також з шкідливими
речовинами 1-2 класу небезпеки або канцерогенами
1120000а-17444 Просочувальники електротехнічних виробів, зайняті
просочуванням речовинами 1-2 класів небезпеки або
канцерогенами
1120000а-17531 Робітники, зайняті на формуванні і збиранні
свинцевих акумуляторів та інших хімічних джерел
струму із застосуванням речовин 1-2 класів
небезпеки або канцерогенів
1120000а-17658 Розмелювачі-дозувальники вугільних мас
1120000а-18346 Зварники пластмаси, працюючі з фторопластом у
гарячому стані
1120000а-19762 Електродники безламельних акумуляторів і
елементів, електродники безламельних, фольгових і
сріблоцинкових акумуляторів, зайняті на роботах з
речовинами 1-2 класів небезпеки або канцерогенами
1120000а-19764 Електродники ламельних акумуляторів і елементів,
зайняті на роботах з речовинами 1-2 класів
небезпеки або канцерогенами
1120000б б) Керівники і спеціалісти
1120000б-23187 Майстри, старші майстри, зайняті у виробництвах
освинцювання кабелів і свинцевих акумуляторів
11300000 XIII. ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ
І РАДІОАПАРАТУРИ
1130000а-17531 а) Робітники, зайняті на дільницях робіт з
застосуванням ртуті при виготовленні приладів і
виробів
1130000б-17541 б) Керівники і спеціалісти, зайняті на дільницях
і роботах з застосуванням ртуті при виготовленні
приладів і виробів
1130000б-23157 Лаборанти
1130000б-23187 Майстри, старші майстри
1130000б-23485 Механіки
1130000б-24097 Начальники дільниць
1130000б-25062 Технологи
1130000в-1753а в) Робітники, зайняті на роботах з застосуванням
окисів свинцю
1130000в-1754а г) Керівники і спеціалісти, зайняті на дільницях
і роботах з застосуванням окисів свинцю
1130000г-23157 Лаборанти
1130000г-23187 Майстри, старші майстри
1130000г-23485 Механіки
1130000г-24097 Начальники дільниць
1130000г-25062 Технологи
11400000 XIV. ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
11401000 1. Виробництво цементу
1140100а а) Робітники
1140100а-11136 Аспіраторники
1140100а-11546 Вивантажувачі шахтних печей
1140100а-11881 Дозувальники сировини, зайняті на дозуванні
цементу
1140100а-12119 Завантажувачі печей (шахтних)
1140100а-13747 Машиністи кальцинаторів
1140100а-13914 Машиністи (випалювачі) обертових печей
1140100а-13915 Машиністи (випалювачі) шахтних печей
1140100а-14232 Машиністи сировинних млинів, зайняті на сухому
помелі
1140100а-14286 Машиністи вугільних млинів
1140100а-14345 Машиністи цементних млинів
1140100а-15113 Насипальники цементу
1140100а-16860 Помічники машиністів (випалювачів) обертових
печей
1140100а-16861 Помічники машиністів (випалювачів) шахтних печей
1140100а-16876 Помічники машиністів сировинних млинів, зайняті
на сухому помелі
1140100а-16882 Помічники машиністів вугільних млинів
1140100а-16883 Помічники машиністів цементних млинів
1140100а-19215 Транспортувальники гарячого клінкеру
1140100а-19300 Пакувальники цементу
1140100а-19580 Чистильники на очищенні пилових камер
11402000 2. Виробництво азбесту
1140200а а) Робітники
1140200а-11295 Бурильники шпурів
1140200а-11453 Водії навантажувачів, зайняті довантажуванням
азбесту вручну і навантажуванням навалом азбесту,
супровідних продуктів і відходів збагачувальних
фабрик
1140200а-11545 Вивантажувачі пилу
1140200а-11765 Грохотувальники
1140200а-11768 Вантажники, зайняті на роботах з азбестом
1140200а-11908 Дробильники
1140200а-13256 Лаборанти азбестозбагачувального виробництва,
зайняті випробуванням готової продукції
1140200а-13302 Лаборанти з фізико-механічних випробувань,
зайняті на контрольних апаратах у цехах
(дільницях) збагачення
1140200а-13460 Маркірувальники
1140200а-13583 Машиністи бульдозерів, зайняті на складах сухої
руди збагачувальних фабрик
1140200а-13616 Машиністи вентиляційних і аспіраційних установок,
зайняті на аспіраційних установках
1140200а-13711 Машиністи дробильно-помельно-сортувальних
механізмів
1140200а-13777 Машиністи конвейєрів, зайняті на збагачувальних
фабриках
1140200а-13786 Машиністи (кочегари) котельні
1140200а-13790 Машиністи кранів (кранівники), зайняті у
приміщеннях технологічних цехів збагачувальних
фабрик
1140200а-13990 Машиністи живильників
1140200а-14121 Машиністи розфасовувально-пакувальних машин
1140200а-14282 Машиністи тяглових агрегатів і їх помічники,
зайняті на відвантажуванні, транспортуванні і
складуванні супровідних продуктів збагачування
азбестових руд і відходів збагачувальних фабрик
1140200а-14388 Машиністи екскаваторів, зайняті на
відвантажуванні і складуванні супровідних
продуктів збагачування азбестових руд і відходів
збагачувальних фабрик
1140200а-16771 Підсобні робітники, зайняті у збагачувальних
цехах (дільницях)
1140200а-17846 Регулювальники азбестозбагачувального обладнання
1140200а-18559 Слюсарі-ремонтники, зайняті ремонтом
азбестозбагачувального обладнання
1140200а-18602 Мастильники, зайняті змащуванням обладнання у
збагачувальних цехах (дільницях)
1140200а-18627 Сортувальники
1140200а-18916 Сушильники
1140200а-19756 Електрогазозварники, зайняті у технологічних
цехах збагачувальних фабрик
1140200а-19818 Електромонтери усіх найменувань, електрики,
чергові електрики, зайняті у технологічних цехах
збагачувальних фабрик
1140200а-19906 Електрозварники ручного зварювання, зайняті у
технологічних цехах збагачувальних фабрик
1140200а-19931 Електрослюсарі (слюсарі) чергові і по ремонту
обладнання
1140200б б) Керівники і спеціалісти
1140200б-23187 Майстри, старші майстри технологічних цехів
збагачувальних фабрик
1140200б-23398 Майстри, старші майстри виробничих дільниць
технологічних цехів збагачувальних фабрик
1140200б-23416 Майстри, старші майстри змін технологічних цехів
збагачувальних фабрик
1140200б-23485 Механіки технологічних цехів збагачувальних
фабрик
1140200б-25476 Енергетики технологічних цехів збагачувальних
фабрик
11403000 3. Виробництво мінеральної вати
1140300а а) Робітники
1140300а-11309 Вагранники
1140300а-19614 Шихтувальники
11404000 4. Каменеливарне виробництво
1140400а а) Робітники
1140400а-12168 Заливальники каменеливарних виробів
1140400а-12686 Каменевари
1140400а-15416 Вогнетривники
1140400а-16600 Пічники
1140400а-19169 Тунельники
11500000 XV. СКЛЯНЕ І ФАРФОРО-ФАЯНСОВЕ ВИРОБНИЦТВА
11501010 1. Виробництво усіх видів скла і скловиробів
1150101а а) Робітники
1150101а-11213 Бортові
1150101а-11548 Видувальники скловиробів
1150101а-11752 Гранулювальники
1150101а-12240 Засипальники шихти
1150101а-12732 Кварцедуви
1150101а-12734 Кварцеплавильники
1150101а-13406 Ливарники скла
1150101а-13836 Машиністи машин витягування скла
1150101а-14539 Молірувальники скла
1150101а-14820 Набирачі скломаси
1150101а-15226 Обмащувальники заслонів
1150101а-16348 Обробники видувних виробів
1150101а-16375 Відкладачі виробів в опічки
1150101а-16387 Відламувачі скла від машин
1150101а-16819 Полірувальники скловиробів кислотою,
полірувальники виробів кислотою, зайняті
поліруванням скловиробів кислотою
1150101а-16991 Пресувальники гарячого скла
1150101а-18600 Зливальники скломаси
1150101а-18852 Скловари (крім зайнятих на обслуговуванні
електропечей та печей ліній термічного формування
скла на розплаві металу)
1150101а-18856 Склодуви, зв'язані з постійним піддуванням і
видуванням виробів
1150101а-19196 Травильники скла плавиковою кислотою
1150101а-19249 Витягальники по виготовленню скляних трубок і
дроту
1150101а-1 Фідерники
1150101а-19503 Хальмувальники
11501020 2. Виробництво супертонкого базальтового волокна,
скловолокна, скловати і виробів з них
1150102а а) Робітники
1150102а-17531 Робітники, постійно зайняті у технологічних
процесах зазначених виробництв
11503000 3. Виробництво керамічних, фарфорових і фаянсових
виробів
1150300а а) Робітники
1150300а-19198 Травильники фарфорових і фаянсових виробів,
зайняті травленням плавиковою кислотою
1150300а-19491 Фритувальники
 
Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Угода П'ятниця, 11 березня 1994 162
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"