Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
  • Версія для друку
  •  
 
      

                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 березня 1994 р. N 162
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 36 ( 36-2003-п ) від 16.01.2003 )

Про затвердження списків виробництв,
робіт, професій, посад і показників,
зайнятість в яких дає право на
пенсію за віком на пільгових умовах

  ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
N 773 ( 773-94-п ) від 15.11.94 )
Відповідно до статті 13 Закону України "Про пенсійне
забезпечення" ( 1788-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити:
Список N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на
підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо
важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає
право на пенсію за віком на пільгових умовах (додається);
Список N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з
шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний
робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах
(додається).
2. Доручити Міністерству праці, Міністерству соціального
захисту населення давати роз'яснення щодо порядку застосування
зазначених списків.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 1994 р. N 162

СПИСОК N 1
виробництв, робіт, професій, посад і показників
на підземних роботах, на роботах з особливо
шкідливими і особливо важкими умовами праці,
зайнятість в яких дає право на пенсію за віком
на пільгових умовах

10100000 I. ГІРНИЧІ РОБОТИ
10100000 Видобування корисних копалин.
Геологорозвідувальні роботи. Будівництво,
реконструкція, технічне переозброєння і
капітальний ремонт шахт, рудників, копалень,
метрополітенів, підземних каналів, тонелів та
інших підземних споруд
10101000 1. Підземні роботи в шахтах, рудниках і
копальнях на видобуванні корисних копалин, в
геологорозвідці, на дренажних шахтах, на
будівництві шахт, рудників, копалень
1010100а а) Всі робітники, зайняті повний робочий день на
підземних роботах
1010100б б) Керівники і спеціалісти підземних дільниць
1010100в в) Керівники шахт, шахтоуправлінь на правах шахт,
рудників і копалень
1010100в-20735 Головні інженери
1010100в-20822 Головні механіки
1010100в-21115 Головні енергетики
1010100в-21611 Директори, начальники
1010100г г) Робітники, керівники, спеціалісти і службовці,
зайняті на підземних роботах 50 процентів і
більше робочого часу на рік (в обліковому
періоді)
1010100г-11616 Газоміряльники, газозаміряльники, випробувачі
повітря, пробовідбирачі шахтного повітря,
робітники по взяттю проб повітря
1010100г-11710 Гірники на геологічних роботах, гірники
геолого-маркшейдерської служби, гірничі зйомники,
індикаторники, колектори, пікетажисти, робітники
геолого-маркшейдерської служби, робітники
маркшейдерського бюро, робітники маркшейдерського
і геологічного бюро, зйомники-заміряльники
1010100г-11711 Гірники на маркшейдерських роботах, гірники
геолого-маркшейдерської служби, гірники
маркшейдерських служб, робітники маркшейдерської
служби, робітники геолого-маркшейдерської служби,
маркшейдерські робітники, колектори, пікетажисти,
робітники маркшейдерської зйомки,
зйомники-заміряльники, зйомники-заміряльники
маркшейдерського бюро, гірничі зйомники,
заміряльники на маркшейдерських і геологічних
роботах (що стосується геологічних та
маркшейдерських робіт), індикаторники, робітники
маркшейдерського і геологічного бюро, робітники
маркшейдерського бюро
1010100г-12714 Каротажники
1010100г-13139 Кріпильники
1010100г-17541 Робітники і спеціалісти, зайняті монтажем,
демонтажем, ремонтом і наладкою обладнання
1010100г-19931 Електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту
обладнання, електрослюсарі по стволу,електро-
слюсарі шахтні по обслуговуванню стволів,
шурфів і підйомних машин, зайняті на роботах
по обслуговуванню стволів, шурфів і
підйомних машин
1010100г-20589 Геологи
1010100г-20591 Геологи дільничні
1010100г-20601 Геофізики
1010100г-20610 Гідрогеологи
1010100г-20677 Головні геологи
1010100г-20735 Головні інженери шахтобудівних і прирівняних
до них управлінь, їх заступники (помічники)
по виробництву, підземному будівництву
1010100г-20807 Головні маркшейдери, їх заступники
1010100г-20822 Головні механіки шахтобудівних і прирівняних до
них управлінь, їх заступники (помічники)
1010100г-21115 Головні енергетики шахтобудівних і прирівняних
до них управлінь, їх заступники (помічники)
1010100г-21650 Диспетчери внутрішахтного (шахтного) транспорту
1010100г-21656 Диспетчери гірничі
1010100г-21869 Завідуючі гірничими роботами
1010100г-22075 Завідуючі підземними складами вибухових
матеріалів
1010100г-22167 Заступники (помічники) головних інженерів по
виробництву, по технології (головні технологи),
буропідривних (бурових, підривних) роботах,
вентиляції, підземному транспорту
1010100г-22169 Заступники (помічники) по виробництву (шахт-
ному будівництву), техніці безпеки директорів
(начальників) шахт, шахтоуправлінь на правах
шахт, рудників і копалень
1010100г-22170 Заступники (помічники) головних механіків,
головних енергетиків
1010100г-22177 Інженери, зайняті в змінах
1010100г-22326 Інженери (провідні, 1-2 категорій і без
категорій) по наладці і випробуванню, які
виконують роботи в підземних умовах
1010100г-22520 Інспектори гірничо-технічні дільничні на шахтах,
рудниках, копальнях з підземними роботами
1010100г-23178 Маркшейдери
1010100г-23183 Маркшейдери дільничні
1010100г-23187 Майстри, зайняті на роботах по водовідливу,
зв'язку і повітряному господарству
1010100г-23239 Майстри гірничі виробничих дільниць
1010100г-23269 Майстри (старші майстри) контрольні
1010100г-23398 Майстри виробничих дільниць
1010100г-23485 Механіки (старші механіки, змінні механіки)
1010100г-23577 Механіки по підйомному устаткуванню (механіки по
підйому)
1010100г-23979 Начальники проходки шахт (гірничого цеху), їх
заступники (помічники)
1010100г-24043 Начальники змін
1010100г-24088 Начальники шахтобудівних і прирівняних до них
управлінь, їх заступники (помічники) по
виробництву, підземному будівництву і техніці
безпеки
1010100г-24097 Начальники дільниць, їх заступники (помічники),
які виконують роботи в підземних умовах
1010100г-24164 Нормувальники гірничі
1010100г-24170 Нормувальники гірничі дільничні
1010100г-24943 Техніки всіх спеціальностей (1-2 категорій, без
категорій) по наладці і випробуванню, які
виконують роботи в підземних умовах:
електромонтажники-наладчики, техніки по наладці і
випробуванню, інженери по наладці і випробуванню
з числа працівників спеціалізованих монтажних
організацій, зайнятих на будівництві підземних
споруд спеціального призначення
1010100г-25047 Технічні керівники, їх заступники (помічники)
1010100г-25227 Хронометражисти на підземних роботах (підземні)
1010100г-25404 Електрики (старші електрики)
1010100г-25410 Електромеханіки (старші електромеханіки)
1010100г-25455 Енергетики (старші енергетики)
1010100д д) Керівники і спеціалісти управлінь, партій,
контор та інших підприємств і організацій та їх
філій, які виконують роботи в підземних умовах,
зайняті на підземних роботах 50 відсотків і
більше робочого часу на рік (в обліковому
періоді)
1010100д-20735 Головні інженери, їх заступники (помічники) по
виробництву
1010100д-20807 Головні маркшейдери, їх заступники
1010100д-20822 Головні механіки, їх заступники
1010100д-21115 Головні енергетики, їх заступники
1010100д-22269 Гірничі інженери по охороні праці і техніці
безпеки, інженери по охороні праці і техніці
безпеки, що виконують роботи в підземних умовах і
зайняті на підземних роботах 50 відсотків і
більше робочого часу на рік (в обліковому
періоді)
1010100д-23183 Маркшейдери дільничні
1010100д-23187 Майстри, майстри гірничі
1010100д-23485 Механіки
1010100д-24088 Начальники управлінь (партій, контор
підприємств і філій), їх заступники по
виробництву
1010100д-24097 Начальники дільниць, їх заступники (помічники)
1010100д-24170 Нормувальники гірничі дільничні
1010100д-25410 Електромеханіки
1010100д-25455 Енергетики
Примітка. Працівникам, переліченим у підпунктах
"г" і "д", зайнятим на підземних роботах менше
половини робочого часу на рік (в обліковому
періоді), пенсія призначається за Списком N 2.
1010100е е) Всі працівники, зайняті повний робочий день
під землею обслуговуванням зазначених вище
робітників і службовців (медперсонал підземних
здоровпунктів, працівники підземного телефонного
зв'язку тощо)
10103000 2. Підземні роботи на будівництві, реконструкції,
технічному переозброєнні і капітальному ремонті:
гірничих виробок, метрополітенів, підземних
каналів, тонелів та інших підземних споруд
1010300а а) Робітники
1010300а-11121 Арматурники
1010300а-11196 Бетонники
1010300а-11295 Бурильники шпурів
1010300а-11429 Підривники
1010300а-11442 Водії автомобілів (самоскидів)
1010300а-11717 Гірники підземні
1010300а-12520 Ізолювальники
1010300а-13193 Кріпильники, монтажники по монтажу стальних і
залізобетонних конструкцій, монтажники
технологічного устаткування і зв'язаних з ним
конструкцій спеціалізованих монтажних
організацій, що зайняті на будівництві підземних
споруд спеціального призначення
1010300а-13361 Лебідчики
1010300а-13583 Машиністи бульдозерів (бульдозеристи)
1010300а-13590 Машиністи бурових установок
1010300а-13790 Машиністи кранів (кранівники), машиністи машин і
механізмів по обслуговуванню механізмів,
машиністи монорейкових електролебідок та інших
дрібних підйомно-транспортних механізмів
1010300а-13895 Машиністи мотовозів
1010300а-13910 Машиністи насосних установок
1010300а-14002 Машиністи навантажувальних машин
1010300а-14008 Машиністи підземних самохідних машин
1010300а-14021 Машиністи підйомних машин, машиністи підйомних
установок, машиністи шахтного підйому, машиністи
підйомних машин - контрольні - зайняті на
"сліпих" стволах
1010300а-14023 Машиністи підйомно-пересувних помостів
1010300а-14084 Машиністи прохідницьких комплексів
1010300а-14183 Машиністи скреперів
1010300а-14187 Машиністи скреперних лебідок
1010300а-14390 Машиністи екскаваторів одноковшових, зайняті на
проходці
1010300а-14399 Машиністи електровозів
1010300а-14715 Мотористи вентиляційних установок, зайняті на
проходці
1010300а-17491 Прохідники; монтажники по монтажу стальних і
залізобетонних конструкцій спеціалізованих
монтажних організацій, зайняті на будівництві
підземних споруд спеціального призначення
1010300а-17608 Роздавальники вибухових матеріалів
1010300а-18850 Стволові
1010300а-19213 Транспортерники
1010300а-19547 Чеканники
1010300а-19756 Електрогазозварювальники
1010300а-19842 Електромонтери по обслуговуванню підстанцій,
зайняті на проходці; електромонтажники по
розподільних пристроях, електромонтажники по
силових мережах та електроустаткуванню,
електромонтери по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування спеціалізованих монтажних
організацій, зайняті на будівництві підземних
споруд спеціального призначення
1010300а-19905 Електрозварювальники на автоматичних і
напівавтоматичних машинах
1010300а-19906 Електрозварювальники ручного зварювання;
монтажники зв'язку - спайщики спеціалізованих
монтажних організацій, зайняті на будівництві
підземних споруд спеціального призначення
1010300а-19912 Електрослюсарі-монтажники підземного
гірничо-прохідницького обладнання; монтажники
технологічного устаткування і зв'язаних з ним
конструкцій, монтажники приладів і апаратури
автоматичного контролю, регулювання та керування
- спеціалізованих монтажних організацій, зайняті
на будівництві підземних споруд спеціального
призначення
1010300а-19914 Електрослюсарі на проходці; електромонтажники по
кабельних мережах, електромонтажники по вторинних
ланцюгах, електромонтажники по освітленню і
освітлювальних мережах спеціалізованих монтажних
організацій, зайняті на будівництві підземних
споруд спеціального призначення
1010300а-19931 Електрослюсарі (слюсарі) чергові та по ремонту
обладнання
1010300б б) Робітники, керівники, спеціалісти і службовці,
зайняті на підземних роботах 50 процентів і
більше робочого часу за рік (в обліковому
періоді)
1010300б-11711 Гірники на маркшейдерських роботах
1010300б-14556 Монтажники гірничого обладнання, зайняті на
проходці
1010300б-20735 Головні інженери, їх заступники по виробництву,
підземному будівництву, по техніці безпеки
1010300б-20807 Головні маркшейдери, їх заступники
1010300б-20822 Головні механіки, їх заступники
1010300б-21115 Головні енергетики, їх заступники
1010300б-22269 Інженери по гірничих роботах підземних дільниць
1010300б-23180 Маркшейдери всіх найменувань
1010300б-23242 Майстри гірничих дільниць
1010300б-23485 Механіки змінні
1010300б-23571 Механіки підземних дільниць
1010300б-24043 Начальники змін
1010300б-24088 Начальники управлінь, їх заступники по
виробництву, по підземному будівництву
1010300б-24097 Начальники дільниць, їх заступники (помічники)
1010300б-24131 Начальники шахт, їх заступники (помічники)
1010300б-24164 Нормувальники гірничі
1010300б-24993 Техніки підземних дільниць
1010300б-25047 Технічні керівники, їх заступники (помічники)
1010300б-25429 Електромеханіки підземних дільниць, їх
заступники (помічники)
1010300б-25473 Енергетики підземних дільниць
Примітка. Працівникам, переліченим в п. "б",
зайнятим на підземних роботах менше половини
робочого часу за рік (в обліковому періоді),
пенсія призначається за Списком N 2.
10104000 3. Розрізи по видобуванню вугілля Коркин-
ського, Вахрушівського і Вовчанського вугіль-
них родовищ, а також розрізи (кар'єри), руд-
ники і відвали по видобуванню корисних
копалин глибиною 150 метрів і нижче
10104000-17541 Робітники, керівники і спеціалісти, зайняті
повний робочий день у розрізах, кар'єрах,
рудниках і відвалах, крім працівників, які
зайняті на поверхні
10105000 4. Виробництво гірського воску (воску
буровугільного) і озокериту
1010500а а) Робітники
1010500а-10765 Апаратники виробництва гірського воску
1010500а-14104 Машиністи розливальних машин
1010500а-17531 Робітники, зайняті розливом озокериту вручну
1010500б б) Керівники і спеціалісти
1010500б-23187 Майстри, старші майстри, які керують
робітниками, переліченими у Списку N 1
10106000 5. Гірничорятувальні частини (станції)
1010600а а) Робітники
1010600а-14812 Набирачі проб у штатах (рудниках),
пробовідбирачі, зайняті набиранням проб у шахтах
1010600а-18029 Респіраторники, ремонтники респіраторів і
протигазів
1010600б б) Керівники і спеціалісти (командний склад)
1010600б-22988 Командири взводів, їх заступники (помічники)
1010600б-23003 Командири відділень, їх заступники (помічники)
1010600б-23006 Командири загонів, їх заступники (помічники)
1010600б-23012 Командири пунктів, їх заступники (помічники)
10200000 II. РУДОПІДГОТОВКА, ЗБАГАЧЕННЯ, ОКУСКУВАННЯ
(АГЛОМЕРАЦІЯ, БРИКЕТУВАННЯ, ЗГРУДКУВАННЯ),
ВИПАЛЮВАННЯ РУД І НЕРУДНИХ КОПАЛИН
1020100а а) Робітники
1020100а-10041 Агломератники
1020100а-11289 Бункерувальники, зайняті на видачі гарячого
агломерату та обкатишів
1020100а-11309 Вагранники
1020100а-11534 Вивантажувачі гарячого агломерату, обкатишів
1020100а-11545 Вивантажувачі пилу
1020100а-11606 Газівники
1020100а-11700 Горнові на агломерації і випалюванні
1020100а-11766 Грохотувальники - шурувальники
1020100а-11858 Дозувальники, зайняті на завалюванні у
подрібнювальних відділеннях
1020100а-11863 Дозувальники гарячого вертання
1020100а-11908 Дробильники, зайняті на подрібнюванні гарячого
агломерату
1020100а-12090 Завантажувачі-вивантажувачі вагранок і печей
1020100а-13777 Машиністи конвейєрів, зайняті на транспортуванні
гарячого агломерату та обкатишів
1020100а-13790 Машиністи кранів (кранівники), зайняті на
транспортуванні гарячого агломерату і обкатишів
1020100а-13956 Машиністи охолодників
1020100а-13981 Машиністи перекидних жолобів, зайняті на гарячому
агломераті
1020100а-14198 Машиністи змішувальних барабанів, зайняті на
роботі з рудою, що містить у пилу 2 проценти і
більше кристалічного (вільного) двоокису кремнію,
на гарячому вертанні
1020100а-14403 Машиністи електровозів гасильних вагонів
1020100а-15157 Випалювачі
1020100а-1753а Робітники, зайняті на шихтуванні рудних і
нерудних копалин (включаючи шихтування у
виробництві обкатишів), що вміщують у пилу 2
проценти і більше кристалічного вільного двоокису
кремнію
бункерувальники, грохотувальники, дозувальники,
дробильники, машиністи конвейєрів, машиністи
млинів, машиністи живильників, шихтувальники
1020100а-1753б Робітники, зайняті на дробленні, подрібнюванні,
помелі, сортуванні і збагаченні руди чорних
металів, нерудних копалин і гірничохімічної
сировини, що містять у пилу 2 проценти і більше
кристалічного (вільного) двоокису кремнію:
бункерувальники, грохотувальники, дозувальники,
дробильники, машиністи конвейєрів, машиністи
млинів, машиністи живильників, зайняті на подачі
сухої сировини; машиністи кранів (кранівники),
сепараторники (на сухому помелі)
1020100а-1753в Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його встановлення на
дільницях (робочих місцях) діючих вироб-
ництв, де основні робітники, які здійснюють
технологічний процес, користуються правом на
пільгове пенсійне забезпечення за списком
N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, газорізальники, електромонтери
по ремонту і обслуговуванню
електроустаткування, електрослюсарі
1020100а-1753г Робітники, зайняті на дробильних, випалюваль-
них, збагачувальних, згрудкувальних та шихту-
вальних фабриках (цехах) рудних і нерудних
копалин,що містять у пилу 2 проценти і більше
кристалічного (вільного) двоокису кремнію:
вогнетривники, зайняті на гарячих роботах,
машиністи конвеєрів, машиністи ексгаустерів,
машиністи насосних установок, машиністи
змішувальних барабанів, машиністи кранів,
машиністи згрудкувачів, сепараторники,
фільтрувальники
1020100а-19217 Транспортувальники, зайняті на видачі гарячого
агломерату та обкатишів
1020100б б) Керівники і спеціалісти
1020100б-23187 Майстри, старші майстри, механіки, електри-
ки, зайняті на гарячих дільницях робіт, на
дільницях (фабрик, цехів) дроблення, випалю-
вання, збагачування, згрудкування, подрібню-
вання, помелу, шихтування рудних і нерудних
копалин, що містять у пилу 2 проценти і біль-
ше кристалічного (вільного) двоокису крем-
нію
10202000 1. Збагачення руд і пісків при видобуванні
кольорових, дорогоцінних металів і алмазів
1020200а а) Робітники
1020200а-10168 Апаратники вилуговування
1020200а-10187 Апаратники-гідрометалурги, зайняті на автоклавах
і вилуговуванні
1020200а-10418 Апаратники збагачення золотовмісних руд
1020200а-11765 Грохотувальники, зайняті на подрібнювальних
дільницях (відділеннях)
1020200а-11847 Доводники
1020200а-11858 Дозувальники (дозаторники), зайняті на
приготуванні ксантогенату
1020200а-11908 Дробильники, зайняті на подрібнювальних
дільницях (відділеннях)
1020200а-12112 Завантажувачі подрібнювально-помольного
устаткування
1020200а-13990 Машиністи живильників, зайняті на дробленні
1020200а-14224 Машиністи сушильних установок
1020200а-15157 Випалювачі
1020200а-16613 Плавильники
1020200а-17314 Пробовідбирачі, гірники по набиранню і обробці
проб вугілля (сланцю), дозувальники лугу і
оборотного розчину, квартувальники (робітники по
подрібнюванню проб руди), квартувальники
розбирачі (на доводочних фабриках),
пробовідбирачі, пробороздільники, пробувальники,
робітники по набиранню і обробці проб, робітники
при відбиранні проб, робітники вуглезбагачення по
набиранню і обробці проб, зайняті повний робочий
день на відбиранні проб, що містять ціаніди або
кристалічний (вільний) двоокис кремнію
1020200а-1753а Робітники (технологічний і ремонтний персонал),
зайняті на роботах з застосуванням ціаністих
розчинів
1020200а-1753б Дозувальники, машиністи конвейєра, машиністи
млинів при сухому помелі, шихтувальники;
дозувальники-шихтувальники,
класифікаторники (мельники), класифікаторники на
спіральних і рейкових класифікаторах, машиністи
гірничо-транспортних машин і механізмів по
обслуговуванню конвейєрів, машиністи дозувальних
столів і живильників, машиністи класифікаторів
(класифікаторники), машиністи стрічкових
транспортерів похилих і горизонтальних галерей,
машиністи машин і механізмів по обслуговуванню
конвейєрних установок, машиністи стержньових і
кульових млинів, машиністи самохідних
транспортерів, машиністи транспортних машин і
механізмів при обслуговуванні конвейєрів і
елеваторів, машиністи транспортерів (конвейєрів,
елеваторів), мельники (кентувальники) на
кульових, стержньових, трубних та інших млинах,
мельники-класифікаторники, мельники маятникових
млинів, мельники сухого помелу, мотористи
транспортерів, робітники біля млинів, робітники
біля пластинчатих живильників, робітники біля
транспортерів, транспортерники, зайняті у
збагаченні на дробленні, подрібнюванні, помелі та
шихтуванні рудних і нерудних копалин що містять у
пилу 2 проценти і більше кристалічного (вільного)
двоокису кремнію
1020200а-1753в Робітники на обробці шламів
1020200а-1753г Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
обладнання в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1020200а-17796 Розчиняльники і дозувальники реагентів,
реагентники, зайняті у приготуванні і
застосуванні ксантогенату
1020200а-18916 Сушильники, зайняті на сушінні і квартуванні
концентратів
1020200б б) Керівники і спеціалісти
1020200б-23187 Майстри, старші майстри
1020200б-23362 Майстри, старші майстри по ремонту устаткування,
де застосовуються ціанисті розчини

10300000 III. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО (чорні метали)
10301000 1. Доменне виробництво
1030100а а) Робітники
1030100а-11221 Бригадири бункерів
1030100а-11255 Бригадири розливних машин
1030100а-11290 Бункерувальники доменних печей
1030100а-11420 Верхові доменних печей
1030100а-11467 Водопровідники доменних печей
1030100а-11609 Газівники доменних печей
1030100а-11697 Горнові десульфурації чавуну
1030100а-11699 Горнові доменних печей
1030100а-11768 Вантажники, зайняті на розвантажуванні гарячого
агломерату на бункерах
1030100а-12815 Ковшові
1030100а-13596 Машиністи вагонів-вагів, зайняті у тонелях і
підбункерних приміщеннях
1030100а-13792 Машиністи кранів металургійного виробництва,
зайняті на гарячих роботах
1030100а-14104 Машиністи розливальних машин
1030100а-14239 Машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах
1030100а-14364 Машиністи шихтоподачі, зайняті на бункерах і у
підбункерних приміщеннях
1030100а-14401 Машиністи електровозів металургійних цехів,
зайняті у тонелях
1030100а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
1030100а-1753а Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
обладнання в місцях його установки на ділянках
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту та
обслуговуванню електрообладнання
1030100а-18409 Скіпові
1030100а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих роботах
1030100а-19220 Транспортувальники шихти, зайняті на доставці
шихти у не повністю механізовані доменні печі
1030100а-19257 Прибиральники відходів металургійного
виробництва, зайняті на прибиранні колошникового
пилу і очищенні газопроводів
1030100а-19622 Шлаковики
1030100б б) Керівники і спеціалісти
1030100б-23187 Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
ділянках роботи
10302000 2. Виробництво сталі і феросплавів. Підготовка
сумішей і ремонт металургійних печей
1030200а а) Робітники
1030200а-11223 Бригадири двору виливниць
1030200а-11309 Вагранники
1030200а-11386 Варильники пеку, зайняті на варінні смоли і
сушінні днищ
1030200а-11607 Газівники
1030200а-11702 Горнові феросплавних печей
1030200а-12138 Завантажувачі шихти
1030200а-12780 Клеймувальники гарячого металу, зайняті на
ручному клеймуванні і на клеймуванні в торець
заготовки
1030200а-12815 Ковшові
1030200а-13664 Машиністи гідроочищення і змазування виливниць
1030200а-13698 Машиністи дистрибутора (без дистанційного
управління)
1030200а-13721 Машиністи завалочних машин
1030200а-13729 Машиністи заправних машин
1030200а-13792 Машиністи кранів металургійного виробництва,
зайняті на гарячих роботах
1030200а-13864 Машиністи машин вогневого зачищення
1030200а-14104 Машиністи розливальних машин
1030200а-14239 Машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах
1030200а-14267 Машиністи-транспортувальники гарячого металу
1030200а-14463 Міксерові
1030200а-14822 Набирачі стопорів
1030200а-15157 Випалювачі, зайняті у феросплавному виробництві
1030200а-15327 Оброблювачі поверхневих дефектів металу
1030200а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
1030200а-15701 Оператори машин безперервного лиття заготовок,
зайняті на гарячих роботах (розливний пульт,
газорізання, головний пост, збиральні механізми)
1030200а-15880 Оператори постів управління, машиністи -
оператори постів управління, зайняті на об-
робленні гарячого металу
1030200а-16638 Плавильники розкислювачів
1030200а-16642 Плавильники синтетичних шлаків, шлаковарники
1030200а-16645 Плавильники феросплавів
1030200а-16719 Підготовники сполук до розливання плавок
1030200а-16721 Підготовники сталерозливальних канав
1030200а-16758 Підручні сталеварів конверторів
1030200а-16760 Підручні сталеварів мартенівських печей
1030200а-16764 Підручні сталеварів установок позапічної обробки
сталі
1030200а-16765 Підручні сталеварів установок електрошлакової
переплавки
1030200а-16767 Підручні сталеварів електропечей
1030200а-17359 Прожарювачі
1030200а-1753а Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
обладнання в місцях його установки на ділянках
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту та
обслуговуванню електрообладнання
1030200а-17627 Розливальники сталі
1030200а-18559 Слюсарі ремонтники, зайняті на гарячому ремонті
феросплавних печей по виплавці феромарганцю і
ферованадію; слюсарі (слюсарі-ремонтники),
слюсарі по ремонту металургійного устаткування,
слюсарі (електрослюсарі), газоелектрозварники,
чергові слюсарі, зайняті на гарячому ремонті
феросплавних печей по виплавці марганцевих
сплавів
1030200а-18771 Сталевари конверторів
1030200а-18773 Сталевари мартенівських печей
1030200а-18777 Сталевари установок позапічної обробки сталі
1030200а-18779 Сталевари установок електрошлакової переплавки
1030200а-18781 Сталевари електропечей
1030200а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1030200а-19110 Термісти прокату і труб, зайняті на ручному
завантажуванні гарячого металу або постійно
на гарячих роботах
1030200а-19588 Чистильники феросплавів
1030200а-19614 Шихтувальники, зайняті на обслуговуванні печей
по виплавці феромарганцю, ферованадію і
марганцевистих сталей, шихтувальники по
підготовці шихти, зайняті на обслуговуванні печей
по виплавці марганцевих сплавів
1030200а-19622 Шлаковики
1030200а-19760 Електродники
1030200а-19906 Електрозварники ручного зварювання, зайняті на
нарощуванні кожухів біля феросплавних печей по
виплавці феромарганцю і ферованадію,
електрозварники ручного зварювання, зайняті
нарощуванням кожухів електродів феросплавних
печей на виплавці марганцевих сплавів
1030200б б) Керівники і спеціалісти
1030200б-23187 Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
ділянках робіт і на роботах з шкідливими умовами
праці
10303000 3. Прокатне, колесопрокатне, бандажопрокатне,
вилопрокатне, жерстекатальне, лудильне,
оцинкувальне і освинцювальне виробництва.
Виробництво рейкових скріплень, вирубування і
зачищення гарячого металу. Термінова обробка.
Виробництво каліброваного металу
1030300а а) Робітники
1030300а-10051 Алюмінірувальники
1030300а-10336 Апаратники кристалізації, зайняті у виробництві
купоросу
1030300а-10386 Апаратники нейтралізації, зайняті на роботах з
соляною кислотою
1030300а-10921 Апаратники регенерації, зайняті на роботах з
соляною кислотою
1030300а-11090 Апаратники центрифугування, зайняті у виробництві
купоросу
1030300а-11110 Апаратники електролітичного знежирювання
1030300а-11326 Вальцювальники калібрувальних станів, зайняті на
гарячій прокатці
1030300а-11337 Вальцювальники на складанні і перевалці клітей,
постійно заняті перевалкою клітей на гарячих
ділянках робіт
1030300а-11345 Вальцювальники станів гарячої прокатки
1030300а-11387 Варники пеку
1030300а-11607 Газівники
1030300а-11618 Газорізальники, зайняті різанням країв прокату в
гарячому стані
1030300а-12132 Завантажувачі термічних печей
1030300а-12698 Кантувальники-укладальники
1030300а-12673 Гартівники, зайняті ручним навантаженням
1030300а-12780 Клеймувальники гарячого металу, зайняті на
ручному клеймуванні або клеймуванні у торець
заготовки
1030300а-13148 Котлочисти, зайняті на очищенні топок печей і
тонелів
1030300а-13225 Ковалі на молотах і пресах
1030300а-13229 Ковалі-штампувальники
1030300а-13231 Ковалі-штампувальники на ротаційних машинах
1030300а-13382 Листодробарі
1030300а-13417 Лудильники гарячим способом
1030300а-13422 Лудильники (оцинковники) електролітичним способом
1030300а-13723 Машиністи завантажувальних механізмів, зайняті на
гарячих ділянках робіт
1030300а-13792 Машиністи кранів металургійного виробництва,
зайняті на гарячих роботах
1030300а-13864 Машиністи машин вогневої зачистки
1030300а-13901 Машиністи на молотах, пресах та маніпуляторах
1030300а-14053 Машиністи пресів, зайняті на гарячих роботах
1030300а-14127 Машиністи реверсивних парових машин прокатних
станів, зайняті на гарячому прокаті
1030300а-14239 Машиністи тельферів, зайняті на гарячих роботах
1030300а-14852 Нагрівальники металу
1030300а-15327 Оброблювачі поверхневих дефектів металу
1030300а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
1030300а-15880 Оператори постів управління, зайняті на гарячих
роботах
1030300а-15882 Оператори постів управління агрегатами
безперервного травлення, знежирювання, лудіння,
оцинкування, лакування і відпалювання, зайняті в
травильних, лудильних, алюмоцинкувальних,
освинцювальних, оцинкувальних відділеннях
1030300а-15890 Оператори постів управління станів гарячої
прокатки
1030300а-16265 Освинцювальники
1030300а-16415 Оцинкувальники гарячим способом
1030300а-16750 Підручні вальцювальників станів гарячої прокатки
1030300а-16913 Посадчики металу
1030300а-16938 Виправлячі прокату і труб, зайняті на
виправленні гарячого прокату
1030300а-17034 Пресувальники коліс і бандажів, зайняті на
гарячих роботах
1030300а-17089 Пресувальники - прошивальники рейкових кріплень,
зайняті на гарячому штампуванні
1030300а-1753а Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
обладнання в місцях його установки на ділянках
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту та
обслуговуванню електрообладнання
1030300а-17531 Робітники, зайняті на розковці, загинанні і
заклепуванні трубок гарячим способом
1030300а-17889 Різальники гарячого металу
1030300а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках
робіт і на роботах з шкідливими умовами праці
1030300а-19110 Термісти прокату і труб, зайняті на ручному
завантажуванні або постійно зайняті на гарячих
ділянках робіт
1030300а-19182 Травильники
1030300а-19254 Прибиральники гарячого металу
1030300а-19257 Прибиральники відходів металургійного
виробництва, зайняті на прибиранні окалини при
гарячій прокатці металу
1030300а-19287 Укладальники прокату, зайняті на гарячих роботах
1030300а-19622 Шлаковики
1030300б б) Керівники і спеціалісти
1030300б-23187 Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
ділянках робіт і на роботах з шкідливими умовами
праці
10304000 4. Трубне виробництво: трубопрокатне,
трубозварювальне, електротрубозварювальне,
трубоволочильне, труболиварне, фітингове,
балонне, термічне і оцинкувальне; підготовка і
вирубування металу
1030400а а) Робітники
1030400а-10336 Апаратники кристалізації, зайняті у виробництві
купоросу
1030400а-11090 Апаратники центрифугування, зайняті у виробництві
купоросу
1030400а-11138 Асфальтувальники труб
1030400а-11230 Бригадири молотових відділень
1030400а-11309 Вагранники
1030400а-11335 Вальцювальники обкатних машин, зайняті на обкатці
балонів у гарячому стані
1030400а-11344 Вальцювальники станів гарячого прокату труб
1030400а-11347 Вальцювальники станів пічного зварювання труб
1030400а-11489 Волочильники труб, зайняті на гарячих роботах
1030400а-11607 Газівники
1030400а-11971 Завальники шихти у вагранки і печі
1030400а-11984 Заварники труб і балонів
1030400а-12176 Заливальники металу
1030400а-12183 Заливальники-труболиварники
1030400а-12673 Гартівники, зайняті ручним завантажуванням
гарячого металу
1030400а-12698 Кантувальники-укладальники, зайняті біля
нагрівальних печей
1030400а-12780 Клеймувальники гарячого металу, зайняті на
ручному клеймуванні
1030400а-13225 Ковалі на молотах і пресах
1030400а-13229 Ковалі-штампувальники
1030400а-13723 Машиністи завантажувальних механізмів, зайняті
на гарячих роботах
1030400а-13792 Машиністи кранів металургійного виробництва,
зайняті на гарячих ділянках робіт і на роботах з
шкідливими умовами праці
1030400а-13901 Машиністи на молотах, пресах і маніпуляторах
1030400а-14239 Машиністи тельферів, зайняті на гарячих ділянках
робіт
1030400а-14267 Машиністи-транспортувальники гарячого металу
1030400а-14852 Нагрівальники металу
1030400а-15327 Оброблювачі поверхневих дефектів металу
1030400а-15379 Обрубувачі, зайняті на обробленні литва наждаком
і вручну (молотками, зубилами,
пневмоінструментом)
1030400а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
1030400а-15880 Оператори постів управління, зайняті на гарячих
роботах
1030400а-15888 Оператори постів управління станів гарячого
прокату труб
1030400а-16265 Освинцювальники
1030400а-16415 Оцинкувальники гарячим способом
1030400а-16613 Плавильники
1030400а-16748 Підручні вальцювальників станів гарячого прокату
труб
1030400а-16913 Посадчики металу
1030400а-16938 Виправлячі прокату і труб, зайняті на гарячих
роботах
1030400а-16995 Пресувальники гарячих труб, зайняті на
прошивних пресах
1030400а-1753а Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
обладнання в місцях його установки на ділянках
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту та
обслуговуванню електроустаткування
1030400а-17889 Різальники гарячого металу
1030400а-18344 Зварювальники пічного зварювання труб
1030400а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1030400а-19110 Термісти прокату і труб, зайняті на ручному
завантажуванні гарячого металу
1030400а-19182 Травильники
1030400а-19236 Труболиварники-формувальники
1030400а-19254 Прибиральники гарячого металу
1030400а-19287 Укладальники прокату, зайняті на гарячих роботах
1030400а-19622 Шлаковики
1030400б б) Керівники і спеціалісти
1030400б-23187 Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
ділянках робіт і на роботах з шкідливими умовами
праці
10305000 5. Виробництво метизів
1030500а а) Робітники
1030500а-12673 Гартівники, зайняті на свинцевих, ціанистих
ваннах, на ваннах з розплавленими солями і на
термотравильних агрегатах
1030500а-13424 Лудильники дроту, зайняті на лудженні гарячим
способом
1030500а-16415 Оцинкувальники гарячим способом
10400000 IV. КОКСОВЕ, ПЕКОКОКСОВЕ, ТЕРМОАНТРАЦИТОВЕ
І КОКСОХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВА
10401000 1. Коксове, пекококсове і термоантрацитове
виробництва
1040100а а) Робітники
1040100а-10065 Апаратники всіх найменувань, крім зайнятих на
вуглепідготовці і очищенні газу
1040100а-11174 Барильєтники
1040100а-11611 Газівники коксових печей
1040100а-11784 Придверники
1040100а-12106 Завантажувачі-вивантажувачі термоантрацитових
печей
1040100а-12628 Кабінники-кантувальники
1040100а-13432 Люкові
1040100а-13765 Машиністи коксових машин
1040100а-13767 Машиністи коксонавантажувальних машин
1040100а-13792 Машиністи кранів металургійного виробництва,
зайняті на гарячих ділянках робіт
1040100а-13893 Машиністи мостових перевантажувачів, зайняті на
гарячих ділянках робіт
1040100а-14313 Машиністи установок сухого гасіння коксу
1040100а-14403 Машиністи електровозів гасильних вагонів
1040100а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1040100а-1753а Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: монтажники
устаткування коксохімічних виробництв, монтажники
технологічних трубопроводів, слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1040100а-17708 Рамповщики
1040100а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт
1040100а-19169 Тунельники
1040100а-19171 Тунельники-мотористи скіпових підйомників
1040100а-19555 Чистильники, зайняті на очищенні пекококсової
апаратури
1040100б б) Керівники і спеціалісти
1040100б-23187 Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
ділянках робіт і на роботах з шкідливими умовами
праці
10402000 2. Коксохімічне виробництво
1040200а а) Робітники
1040200а-10065 Апаратники всіх найменувань, у тому числі зайняті
на знесірченні газу, у виробництві продуктів з
наявністю у повітрі робочої зони шкідливих
речовин 1 або 2 класів небезпеки, а також
канцерогенів
1040200а-11237 Бригадири на дільницях основного виробництва, де
всі робітники передбачені у Списку N 1
1040200а-11908 Дробильники, зайняті на дробленні з наявністю у
повітрі робочої зони шкідливих речовин 1 або 2
класів небезпеки, а також концерогенів
1040200а-13792 Машиністи кранів металургійного виробництва,
зайняті на гарячих ділянках робіт і на роботах з
шкідливими умовами праці
1040200а-1753а Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком N 1: монтажники
устаткування коксохімічних виробництв, монтажники
технологічних трубопроводів, слюсарі-ремонтники,
електрогазозварники, електрозварники ручного
зварювання, електромонтери по ремонту і
обслуговуванню електроустаткування
1040200а-17531 Робітники на механізмах хімвиробництва, зайняті
на роботах з наявністю у повітрі робочої зони
шкідливих речовин 1 або 2 класів небезпеки, а
також канцерогенів
1040200а-17632 Розливальники хімічної продукції з наявністю у
повітрі робочої зони шкідливих речовин 1 або 2
класів небезпеки, а також канцерогенів
1040200а-18440 Скруберники-насосники, зайняті на роботах з
наявністю у повітрі робочої зони шкідливих
речовин 1 або 2 класів небезпеки, а також
канцерогенів
1040200а-18598 Зливальники-розливальники, зайняті на роботах з
наявністю у повітрі робочої зони шкідливих
речовин 1 або 2 класів небезпеки, а також
канцерогенів
1040200а-18897 Стропальники, зайняті на гарячих ділянках робіт і
на роботах з шкідливими умовами праці
1040200а-19555 Чистильники, зайняті на очищенні апаратури
1040200б б) Керівники і спеціалісти
1040200б-23187 Майстри, старші майстри, зайняті на гарячих
ділянках робіт і на роботах з наявністю у повітрі
робочої зони шкідливих речовин 1 або 2 класів
небезпеки, а також канцерогенів
10500000 V. ВИРОБНИЦТВО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ І ОДЕРЖАННЯ
ГАЗІВ У ПРОЦЕСІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ВИРОБНИЦТВ
1050000а а) Робітники
1050000а-11607 Газівники
1050000а-11614 Газогенераторники
10600000 VI. ВИРОБНИЦТВО ДИНАСОВИХ ВИРОБІВ
1060000а а) Робітники
1060000а-17531 Робітники, зайняті на дробленні, подрібненні і
помелі нерудних копалин, що містять у пилу 2% і
більше кристалічного (вільного) двоокису кремнію
10700000 VII. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО
(кольорові метали)
10701000 1. Підготовка сировини і шихти. Брикетування на
мідно-сіркових заводах і фабриках
1070100а а) Робітники
1070100а-11908 Дробильники
1070100а-12138 Завантажувачі шихти
10702000 2. Випалювання, вельцювання
1070200а а) Робітники
1070200а-10187 Апаратники-гідрометалурги
1070200а-11289 Бункерники
1070200а-11908 Дробильники
1070200а-12093 Завантажувачі-вивантажувачі випалювальних печей,
зайняті на гарячих роботах
1070200а-12138 Завантажувачі шихти, зайняті на гарячих роботах
1070200а-13786 Машиністи (кочегари) котелень
1070200а-13790 Машиністи кранів (кранівники), зайняті на гарячих
ділянках робіт
1070200а-13872 Машиністи млинів, зайняті на розмелюванні
недогарку
1070200а-13990 Машиністи живильників
1070200а-15157 Випалювачі
1070200а-15416 Вогнетривники, зайняті на гарячих роботах
1070200а-16585 Печові на вельцпечах
1070200а-16593 Печові по відновленню нікелевого порошку
1070200а-17531 Робітники ремонтних служб, зайняті ремонтом
устаткування в місцях його установки на дільницях
(робочих місцях) діючих виробництв, де основні
робітники, які ведуть технологічний процес,
користуються правом на пільгове пенсійне
 
Пенсійне законодавство Кабінет Міністрів України Угода П'ятниця, 11 березня 1994 162
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Кабінет Міністрів України"