Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Постанова Кабінету Міністрів УРСР № 106 від 23.07.1991р. «Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української РСР "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внасл

 • 86138
 • Версія для друку
 •  
 
      

                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 23 липня 1991 р. N 106
Київ

Про організацію виконання постанов Верховної Ради
Української РСР про порядок введення в дію законів
Української РСР "Про правовий режим території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи" та "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок чорнобильської катастрофи"

   { Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ 
N 245-р ( 245-91-р ) від 14.09.91
N 17-р ( 17-93-р ) від 12.01.93
Постановами КМ
N 217 ( 217-93-п ) від 25.03.93
N 600 ( 600-94-п ) від 29.08.94
N 639 ( 639-94-п ) від 14.09.94
Розпорядженням КМ
N 37-р ( 37-95-р ) від 27.01.95
Постановами КМ
N 1610 ( 1610-2000-п ) від 26.10.2000
N 622 ( 622-2004-п ) від 12.05.2004
N 759 ( 759-2008-п ) від 27.08.2008
N 914 ( 914-2008-п ) від 16.10.2008 }

Кабінет Міністрів Української РСР П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити перелік населених пунктів, віднесених до зон
радіоактивного забруднення, згідно з додатком N 1.
2. Міністерству УРСР у справах захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Українському
інформаційному агентству при Кабінеті Міністрів УРСР,
облвиконкомам у місячний строк опублікувати в республіканській і
місцевій пресі карти забрудненості радіонуклідами
сільськогосподарських угідь та лісів по господарствах, лісництвах,
лісгоспзагах, районах і областях.
3. Українській академії аграрних наук, Міністерству
сільського господарства УРСР, Міністерству лісового господарства
УРСР разом з Міністерством УРСР у справах захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Українським
науково-дослідним інститутом сільськогосподарської радіології та
Міністерством охорони здоров'я УРСР у місячний строк затвердити і
довести до господарств рекомендації про ведення
сільськогосподарського виробництва та лісового господарства в
зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого
радіоекологічного контролю.
4. Міністерству економіки УРСР, Міністерству сільського
господарства УРСР, Міністерству лісового господарства УРСР,
облвиконкомам та іншим органам державного управління, що виконують
функції матеріально-технічного постачання, забезпечити по
закріпленій номенклатурі виділення окремим рядком
матеріально-технічних ресурсів, що централізовано розподіляються,
необхідних для господарської діяльності підприємств, організацій,
об'єднань, колгоспів, радгоспів, розташованих у зонах
гарантованого добровільного відселення та посиленого
радіоекологічного контролю.
5. Міністерству фінансів УРСР: починаючи з 1992 року при розробці проекту республіканського
бюджету передбачати фінансові витрати, пов'язані із застосуванням
законів Української РСР "Про правовий режим території, що зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи"
( 791а-12 ) та "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ); щорічно разом з проектом республіканського бюджету вносити
Кабінету Міністрів УРСР погоджені з облвиконкомами пропозиції про
встановлення для окремих підприємств, організацій, об'єднань,
колгоспів і радгоспів, розташованих у зонах гарантованого
добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю,
пільгових умов їх фінансування.
6. Установити, що: дозвіл на використання наукової інформації та результатів
наукових досліджень, одержаних у зонах радіаційного забруднення,
видається Кабінетом Міністрів УРСР за поданням Міністерства УРСР у
справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, Академії наук УРСР, Української академії аграрних наук,
Міністерства охорони здоров'я УРСР; дозвіл на вивіз за межі зон відчуження та безумовного
(обов'язкового) відселення землі, глини, торфу, піску, деревини, а
також рослинних кормів, лікарських рослин, грибів, ягід та інших
продуктів побічного лісокористування, за винятком зразків для
наукових цілей, видається Міністерством УРСР у справах захисту
населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за поданням
облвиконкомів, заінтересованих державних і наукових організацій на
основі довідок про радіометричний контроль; дозвіл на ведення сільськогосподарської, лісогосподарської
виробничої та іншої діяльності, а також будівництва в зонах
відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення видається
Міністерством УРСР у справах захисту населення від наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС за поданням облвиконкомів,
міністерств і відомств; правом в'їзду для постійного проживання в зоні гарантованого
добровільного відселення користуються громадяни, які підлягають
прописці відповідно до пункту 1 постанови Ради Міністрів СРСР від
28 серпня 1974 р. N 678 ( v0678400-74 )"Про деякі правила прописки
громадян", а у виняткових випадках - відповідно до пункту 4
вказаної постанови. Громадяни, які прибувають на роботу за
направленнями підприємств, установ, колгоспів, радгоспів або
працевлаштовуються на контрактній основі, прописуються або
реєструються згідно з чинним законодавством; працівникам, тимчасово переведеним або відрядженим для роботи
у зоні відчуження, сплачуються за кожний день перебування у цій
зоні добові в розмірі 13 крб.; повне державне забезпечення дітей до досягнення ними шкільного
віку (7 років), які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, здійснюється шляхом безплатного виховання їх у
дошкільних виховних закладах і надання щомісячної грошової
допомоги у таких розмірах: - на дітей, які відвідують дитячі дошкільні виховні заклади,
віком до 3 років - 0,5, віком від 3 до 7 років - однієї
мінімальної заробітної плати; - на дітей, які не відвідують дитячі дошкільні виховні
заклади, віком до 3 років - однієї, віком від 3 до 7 років - 1,5
мінімальної заробітної плати. ( Останній абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 217
( 217-93-п ) від 25.03.93 )
7. Затвердити: перелік населених пунктів, жителям яких з 1 квітня 1991 р.
виплачується щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням
споживання продуктів харчування місцевого виробництва і особистих
підсобних господарств (додаток N 2); { Абзац другий пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 759 ( 759-2008-п )
від 27.08.2008, N 914 ( 914-2008-п ) від 16.10.2008 } перелік населених пунктів, в яких з 1 квітня 1991 р. оплата
праці громадян, які працюють на територіях радіоактивного
забруднення, провадиться за підвищеними тарифними ставками
(відрядними розцінками) і посадовими окладами (додаток N 3).
Облвиконкоми з урахуванням специфіки сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва, а також особливостей
радіоактивного забруднення сільськогосподарських і лісових угідь
можуть затверджувати за поданням обласних сільськогосподарських
формувань і лісогосподарських об'єднань перелік окремих
виробництв, дільниць тощо для запровадження диференційованої
оплати праці у зв'язку з підвищеними рівнями радіоактивного
забруднення на окремих полях, у лісових кварталах; перелік видів робіт, пов'язаних з підвищеною радіоактивною
забрудненістю робочих місць, на яких оплата праці громадян може
провадитись за підвищеними тарифними ставками (відрядними
розцінками) і посадовими окладами у максимальному розмірі в
залежності від складності робіт і умов праці (додаток N 4); порядок вилучення, поховання або утилізації продукції,
забрудненої радіонуклідами, що надійшла у виробництво або для
реалізації в торговельну мережу, а також відшкодування затрат за
рахунок осіб, винних у її виробництві (додаток N 5); положення про в'їзд і виїзд громадян і транспортних засобів
із зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення
(додаток N 6); порядок інформування населення про радіаційний стан на
забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС територіях
(додаток N 7).
8. Міністерству УРСР у справах захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, облвиконкомам разом з
Міністерством охорони здоров'я УРСР, Українським республіканським
управлінням по гідрометеорології, Міністерством сільського
господарства УРСР, Міністерством лісового господарства УРСР,
Міністерством праці УРСР, Академією наук УРСР за погодженням з
Національною комісією радіаційного захисту населення України
щорічно до 1 грудня подавати Кабінету Міністрів УРСР пропозиції
про внесення змін до переліків (додатки N 1, 2 і 3 до цієї
постанови).
9. Міністерству УРСР у справах захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС разом з Міністерством
транспорту УРСР, Українським об'єднанням "Авіалінії України",
Українським міжгалузевим державним об'єднанням річкового флоту
"Укррічфлот", управліннями залізниць і Міністерством фінансів УРСР
у тижневий строк розробити і довести до виконавців єдиний порядок
реалізації права громадян, які постраждали внаслідок
чорнобильської катастрофи (категорій I-II), на пільговий проїзд
один раз на рік до будь-якого пункту країни і назад.
10. Громадяни, евакуйовані організовано або самостійно
відселені з території радіоактивного забруднення до прийняття
Закону Української РСР "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи", якщо вони
раніше не одержували грошових компенсацій, пов'язаних з
переселенням на нове місце проживання, мають право на їх одержання
в порядку і розмірах, передбачених цим Законом. Виплата вказаних
компенсацій провадиться виконкомами місцевих Рад народних
депутатів за попереднім місцем проживання зазначених громадян.
11. Відповідальність за реалізацію положень законів УРСР "Про
правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) та "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), що не потребують
спеціальних рішень Уряду, покладається безпосередньо на
міністерства, відомства, Раду Міністрів Кримської АРСР та
обл(міськ)виконкоми.
12. Міністерству УРСР у справах захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС разом з Міністерством
юстиції УРСР, Міністерством праці УРСР, Міністерством охорони
здоров'я УРСР, Міністерством соціального забезпечення УРСР,
Міністерством фінансів УРСР, Радою Федерації незалежних профспілок
України подати Кабінету Міністрів УРСР пропозиції про приведення
чинного законодавства УРСР з питань ліквідації наслідків
чорнобильської катастрофи у відповідність із законами УРСР "Про
правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ), "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) після приведення
законодавства СРСР у відповідність із Законом СРСР "Про соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської
катастрофи".
13. Міністерствам і відомствам УРСР переглянути та скасувати
відомчі нормативні акти, що суперечать законодавству УРСР з питань
ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи.
14. Надати право Міністерству УРСР у справах захисту
населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за
погодженням з Міністерством охорони здоров'я УРСР, Міністерством
праці УРСР, Міністерством сільського господарства УРСР,
Міністерством лісового господарства УРСР, Українським
республіканським управлінням по гідрометеорології та відповідними
облвиконкомами вносити Кабінету Міністрів УРСР пропозиції про
надання окремим групам громадян статусу осіб, які постраждали
внаслідок чорнобильської катастрофи, з визначенням конкретної
категорії, якщо вони працювали в умовах, що можуть бути прирівняні
до умов, визначених статтями 10 і 11 Закону Української РСР "Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ).
15. Доручити Міністерству УРСР у справах захисту населення
від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Міністерству охорони
здоров'я УРСР, Міністерству праці УРСР та Міністерству соціального
забезпечення УРСР за погодженням з Міністерством юстиції УРСР
давати роз'яснення щодо застосування законів Української РСР "Про
правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) та "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ).

Прем'єр-міністр України В. ФОКІН
Державний секретар
Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА
Інд.33

Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів УРСР
від 23 липня 1991 р. N 106
ПЕРЕЛІК
населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного
забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи
1. ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ
Житомирська область
Народицький район
1.с.Довгий Ліс 3.с.Нове Шарне
2.с.Мотилі 4.с.Омельники
Овруцький район
1.с.Деркачі 3. с.Липські Романи
2.с.Журба
Київська область
Чорнобильський район
1.с.Андріївка 31. с.Новошепеличі
2.с.Бенівка 32. с.Опачичі
3.с.Бички 33. с.Оташів
4.с.Буда 34. с.Паришів
5.с.Буряківка 35. с.Плютовище
6.с.Глинка 36. м.Прип'ять
7.с.Городище 37. с.Річиця
8.с.Городчан 38. с.Роз'їждже
9.с.Залісся 39. с.Розсоха
10.с.Замошня 40. с.Рудня-Вересня
11.с.Запілля 41. с.Рудня-Іллінецька
12.с.Зимовище 42. с.Рудьки
13.с.Іванівка 43. с.Стара Красниця
14.с.Іллінці 44. с.Старі Шепеличі
15.с.Іловниця 45. с.Старосілля
16.с.Кам'янка 46. с.Стечанка
17.с.Копачі 47. с.Теремці
18.с.Корогод 48. с.Терехів
19.с.Коцюбинське 49. с.Товстий Ліс
20.с.Кошарівка 50. с.Усів
21.с.Кошівка 51. с.Хутір Золотніїв
22.с.Красне (Машівська с/р) 52. с.Чапаєвка
23.с.Красне (Товстоліська с/р) 53. с.Черевач
24.с.Крива Гора 54. с.Чистогалівка
25.с.Купувате 55. м.Чорнобиль
26.с.Ладижичі 56. с-ще Чорнобиль-2
27.с.Лелів 57. с.Ямпіль
28. с.Машеве 58. ст.Янів
29. с.Нова Красниця
30. с.Новосілки
Поліський район
1.с.Бобер 6. с.Володимирівка
2.с.Бовище 7. с.Кливини
3.с.Варовичі 8. с.Ковшилівка
4.с.Весняне 9. с.Лісництво Яковецьке
5.с.Вільшанка 10. с.Луб'янка
11. с.Стара Рудня
2. ЗОНА БЕЗУМОВНОГО (ОБОВ'ЯЗКОВОГО) ВІДСЕЛЕННЯ
ЗГІДНО З ПОСТАНОВАМИ РАДИ МІНІСТРІВ УРСР
Житомирська область
Коростеньський район
1.с.Обиходи
Лугинський район
1.с.Малахівка 3. с.Рудня-Жаревці
2.с.Мощаниця 4. с.Рудня-Повчанська
Малинський район
1.с.Рудня-Калинівка
Народицький район
1.с.Базар 20. с.Межиліска
2.с.Булів 21. смт. Народичі
3.с.Васьківці 22. с.Ноздрище
4.с.Великі Кліщі 23. с.Осика
5.с.Великі Міньки 24. с.Перемога
6.с.Ганнівка 25. с.Поліське
7.с.Голубієвичі 26. с.Роги
8.с.Журавлинка 27. с.Розсохівське
9.с.Заводне 28. с.Рудня-Базарська
10.с.Звіздаль 29. с.Рудня-Осошня
11.с.Калинівка 30. с.Северівка
12.с.Карпилівка 31. с.Селець
13.с.Колосівка 32. с.Слобода
14.с.Листвинівка 33. с.Старе Шарне
15.с.Лозниця 34. с.Хрипля
16.с.Любарка 35. с.Христинівка
17.с.Малинка 36. с.Шишелівка
18.с.Малі Кліщі
19.с.Малі Міньки
Овруцький район
1.с.Борутино 6. с.Переїзд
2.с.Виступовичі 7. с.Сидори
3.с.Колеснини 8. с.Солотине
4.с.Маленівка 9. с.Соснівка
5.с.Олександри 10. с.Степки
Олевський район
1.смт.Діброва 2. с.Рудня-Радовельська

Київська область
Поліський район
1.с.Буда-Варовичі 11. с.Новий Мир
2.смт Вільча 12. смт Поліське
3.с.Грезля 13. с.Пухове
4.с.Денисовичі 14. с.Рудня-Грезлянська
5.с.Діброва 15. с-ще Становище
6.с.Жовтневе 16. с.Стеблі
7.с.Королівка 17. с.Тараси
8.с.Котовське 18. с.Фабриківка
9.с.Мартиновичі 19. с.Шевченкове
10.с.Нова Марківка 20. с.Ясен
Рівненська область
Дубровицький район
Чернігівська область
Ріпкинський район
1.с.Редьківка
Чернігівський район
1.с.Локотьків
ЗГІДНО З РОЗРАХУНКАМИ ДОЗ ДОДАТКОВОГО ОПРОМІНЕННЯ
Волинська область
Маневицький район
Житомирська область
Овруцький район
1.с.Возлякове 6. с.Піхоцьке
2.с.Делета 7. с.Рудня (Руднянська с/р)
3.с.Думинське 8. с.Стовпичне
4.с.Людвинівка 9. с.Червоносілка
5.с.Млини
Рівненська область
Дубровицький район
1.с.Будимля
3. ЗОНА ГАРАНТОВАНОГО ДОБРОВІЛЬНОГО ВІДСЕЛЕННЯ
Волинська область
Камінь-Каширський район
1.с.Боровне 33. с.Мельники-Мостище
2.с.Брониця 34. с.Мостище
3.с.Бузаки 35. с.Надрічне
4.с.Великий Обзир 36. с.Нові Червища
5.с.Верхи 37. с.Нуйно **
6.с.Видерта 38. с.Олександрія
7.с.Воєгоща 39. с.Олексіївка
8.с.Волиця 40. с.Оленине
9.с.Ворокомле 41. с.Ольшани **
10.с.Видричі 42. с.Осівці
11.с.Винішок 43. с.Острівок
12.с.Городок * 44. с.Підбороччя
13.с.Грудки 45. с.Підріччя
14.с.Гута-Боровенська 46. с.Підипир'я *
15.с.Гута-Камінська 47. с.Піщане
16.с.Добре 48. с.Пнівне
17.с.Дубровиця 49. с.Полиці
18.с.Житнівка 50. с.Радошинка
19.с.Залазько 51. с.Раків Ліс
20.с.Залісся 52. с.Рудка-Червинська
21.с.Запруддя 53. с.Соснівка
22.с.Іваномисль 54. с.Сошичне
23.с.Камінь-Каширський 55. с.Ставище **
24.с.Карасин 56. с.Старі Червища
25.с.Карпилівка ** 57. с.Стобихва
26.с.Катуш 58. с.Стобихівка
27.с.Качин 59. с.Теклине
28.с.Клітицьк 60. с.Тоболи
29.с.Краснилівка 61. с.Фаринки
30.с.Личини ** 62. с.Хотешів
31.с.Малі Голоби 63. с.Черче
32.с.Малий Обзир 64. с.Яловацьк
Любешівський район
1.с.Березна Воля 25. с.Любешівська Воля
2.с.Березичі 26. с.Люботин
3.с.Бірки 27. с.Люб'зь
4.с.Бучин 28. с.Мала Глуша
5.с.Бихів 29. с.Міжгайці
6.с.Велика Глуша 30. с.Мукошин
7.с.Великий Курінь 31. с.Невір
8.с.Ветли * 32. с.Нові Березичі
9.с.Віл 33. с.Підкормілля *
10.с.Витуле 34. с.Погулянка
11.с.В'язівне ** 35. с.Пожог
12.с.Гірки 36. с.Проходи
13.с.Гречища 37. с.Рудка
14.с.Деревок * 38. с.Сваловичі
15.с.Діброва 39. с.Седлище
16.с.Дольськ 40. с.Селісок
17.с.Залаззя 41. с.Судче
18.с.Залізниця 42. с.Угриничі
19.с.Заріка * 43. с.Хоцунь
20.с.Зарудчі * 44. с.Хутомир
21.с.Каливиця ** 45. с.Цир
22.с.Лахвичі ** 46. с.Шлапань
23.с.Лобна 47. с.Щитинь
24.смт Любешів
Маневицький район
1.с.Бережниця 27. с.Майдан
2.с.Будки 28. с.Майдан-Липненський
3.с.Велика Ведмежка 29. с.Мала Ведмежка
4.с.Велика Осниця 30. с.Мала Осниця
5.с.Велика Яблунька 31. с.Мала Яблунька
5.с.Вовчицьк 32. смт Маневичі
7.с.Гораймівка 33. с.Матейки
8.с.Городок 34. с.Набруска
9.с.Граддя 35. с.Нова Руда
10.с.Градиськ 36. с.Новосілки
11.с.Гута-Лісівська 37. с.Нічогівка
12.с.Довжиця 38. с.Оконськ
13.с.Загорівка 39. с.Погулянка
14.с.Замостя 40. с.Підгаття
15.с.Заріччя 41. с.Підцаревичі *
16.с.Кам'януха 42. с.Рудка
17.с.Карасин 43. с.Северинівка *
18.с.Козлиничі * 44. с.Серхів
19.с.Колодії * 45. с.Софіянівка
20.с.Комарове 46. с.Старий Чорторийськ
21.с.Костюхнівка 47. с.Тельчі
22.с.Красноволя 48. с.Троянівка
23.с.Кукли 49. с.Хряськ
24.с.Куликовичі 50. с.Цміни
25.с.Лісове 51. с.Череваха
26.с.Лишнівка 52. с.Черськ
53. с.Чорниж
с. Галузія
с. Прилісне
Житомирська область
Ємільчинський район
1.с.Адамове 23. с.Красногірка
2.с.Антонівка 24. с.Льонівка
3.с.Бастова Рудня 25. с.Лука
4.с.Бобриця 26. с.Майдан
5.с.Варварівка 27. с.Малоглумчанка
6.с.Велика Глумча 28. с.Медведеве
7.с.Вересівка 29. с.Мойсіївка
8.с.Вікторівка 30. с.Неділище
9.с.Вільхівка 31. с.Нитине
10.с.Ганнопіль 32. с.Новоолександрівка
11.с.Горбове 33. с.Омелуша
12.с.Дуга 34. с.Паранине
13.с.Заровенка 35. с.Підлуби
14.с.Здоровець 36. с.Радичі
15.с.Зелениця 37. с.Руденька
16.с.Зорянка 38. с.Рудня-Іванівська
17.с.Зосимівка 39. с.Рясне
18.с.Йосипівка 40. с.Синявка
19.с.Кам'янка 41. с.Сорочець
20.с.Катеринівка 42. с.Усолуси
21.с.Киселівка 43. с.Хотиж
22.с.Кочичине 44. с.Шевченкове
Коростенський район
1.с.Барди 12. с.Кожухівка
2.с.Берестовець 13. м.Коростень
3.с.Бехи 14. с.Купеч *
4.с.Велень 15. с.Купище
5.с.Вороневе 16. с.Немирівка
6.с.Грозине 17. с.Обиходівка
7.с.Давидки 18. с.Піски
8.с.Жабче 19. с.Сингаї
9.с.Житомирське 20. с-ще Сокорики
10.с.Жупанівка 21. с.Чигирі
11.с.Клочеве * 22. с.Шатрище
23. с.Вигів
24. с.Сарновичі
25 .с.Горбачі
26. с.Красногірка
Лугинський район
1.с.Бобричі 18. с.Леонівка
2.с.Бовсуни 19. с.Липники
3.с.Буда * 20. смт Лугини
4.с.Великий Дивлин 21. с.Лугинки
5.с.Вербівка 22. с.Малий Дивлин
6.с.Волошино 23. с.Нова Рудня
7.с-ще гранітного кар'єру 24. с.Осни
8.с.Діброва 25. с.Остапи
9.с.Жеревці 26. с.Повч
10.смт Жовтневе 27. с.Путиловичі
11.с.Запілля 28. с.Радогоща
12.с.Зарічка 29. с.Старі Новаки
13.с.Іванівка 30. с.Солов'ї
14.с.Кам'яна Гірка 31. с.Степанівка
15.с.Красносілка 32. с.Теснівка
16.с.Кремне 33. с.Топільня
17.с.Крупчатка 34. с.Чапаєвка
35. с.Червона Волока
Народицький район
1.с.Бабиничі 19. с.Нова Радча
2.с.Батьківщина 20. с.Новий Дорогинь
3.с.Бродник 21. с.Норинці
4.с.Вільхова 22. с.Одруби
5.с.В'язнівка 23. с.Оржів *
5.с.Гута-Ксаверівська 24. с.Радча
7.с.Гуто-Мар'ятин 25. с.Ровба
8.с.Грезля 26. с.Рудня-Кам'янка
9.с.Давидки 27. с.Савченки
10.с.Жерев 28. с.Славенщина
11.с.Закусили 29. с.Слобода-В'язківка
12.с.Залісся 30. с.Снитище
13.с.Клочки 31. с.Стара Радча
14.с.Ласки 32. с.Старий Дорогинь
15.с.Латаші 33. с.Сухарівка
16.с.Липлянщина * 34. с.Тичків
17.с.Мар'янівка * 35. с.Яжберень
18.с.Мотійки 36. с.Старий Кужіль
Новоград-Волинський район
1.с.Брониця 5. с.Михіївка
2.смт Броницька Гута 6. с.Липине
3.с.Дубники 7. с.Перелісянка *
4.с.Кленова * 8. с.Прихід
Овруцький район
1.с.Антоновичі 48. с.Мала Фосня
2.с.Базарівка 49. с.Мала Чернігівка
3.с.Бережесть 50. с.Мамеч
4.с.Бігунь ** 51. с.Мацьки
5.с.Білокам'янка 52. с.Можари
6.с.Бірківське 53. с.Мочульня
7.с.Богданівка 54. с.Мощаниця
8.с.Бондарі ** 55. с.Нагоряни
9.с.Бондарівка 56. с.Невгоди
10.с.Будолюбівка 57. с.Нивки
11.с.Велика Чернігівка 58. с.Нижня Рудня
12.с.Велика Фосня ** 59. с.Нова Рудня
13.с.Великі Мошки * 60. с.Норинськ
14.с.Верпа 61. м.Овруч
15.с.Верхня Рудня 62. с.Оленичі
16.с.Веселівка * 63. с.Острови
17.с.Возничі 64. с.Павлюківка **
18.с.Гаєвичі 65. с.Папірня
19.с.Гладковичі 66. с.Переброди
20.с.Гладковицька Кам'янка 67. смт Першотравневе
21.с.Городець ** 68. с.Піщаниця
22.с.Грязеве 69. с.Підвелідники *
23.с.Гуничі 70. с.Підчашшя
24.с.Гусарівка 71. с.Побичі **
25.с.Дівошин 72. с.Поліське
26.с.Деревці 73. с.Полохачів
27.с.Дуби 74. с.Привар
28.с.Жолудівка 75. с.Прилуки **
29.с.Заболоть * 76. с.Раківщина
30.с.Задорожок ** 77. с.Рокитне **
31.с.Заськи 78. с.Рудня (Ігнатпільська с/р) **
32.с.Збраньківці 79. с.Селезівка **
33.с.Ігнатпіль ** 80. с.Семени **
34.с.Кам'янівка 81. с.Ситівка
35.с.Камінь 82. с.Слобода
36.с.Кованка ** 83. с.Словечне **
37.с.Козулі ** 84. с.Смоляне
38.с.Кораки 85. с.Середня Рудня
39.с.Кошечки 86. с.Сирківщина
40.с.Красилівка 87. с.Сирниця **
41.с.Красносілка 88. с.Тхорин
42.с.Левковичі 89. с.Усове **
43.с.Левковицький Млинок 90. с.Чабан
44.с.Листвин 91. с.Червонка **
45.с.Личмани 92. с.Черевки
46.с.Лучанки 93. с.Черепин
47.с-ще Магдин 94. с.Ясенець
95.с.Довгиничі
96.с-ще Дубовий Гай
97.с.Збраньки
98.с.Нові Велідники
99.с.Кирдани
100.с.Корчівка
101.с.Черепинки
102.с.Прибитки
103.с.Слобода-Шоломківська
104.с.Сорокопень
105.с.Шоломки
106.с.Іллімка
107.с.Старі Велідники
Олевський район
1.с.Андріївка 23. с.Михайлівка
2.с.Білокоровичі 24. с.Млинок
3.с.Будки 25. смт Новоозерянка *
4.смт Бучмани 26. смт Нові Білокоровичі
5.с-ще Вербове 27. с.Озеряни *
6.с.Держанівка 28. с.Перга
7.с.Джерело 29. с.Пояски
8.смт Дружба * 30. с.Радовель
9.с.Жовтневе 31. с.Рудня
10.с.Жубровичі 32. с.Рудня-Замисловицька
11.с.Журжевичі 33. с.Рудня-Озерянська *
12.с.Замисловичі 34. с.Рудня-Перганська
13.с.Зольня 35. с.Рудня-Хочинська
14.с.Зубковичі 36. с.Сарнівка *
15.с.Кам'янка 37. с.Сердюки
16.с.Ковалівка 38. с.Стовпинка
17.с.Комсомольське 39. с.Сущани
18.с.Копище 40. с.Тепениця
19.с.Лісове 41. с.Устинівка
20.с.Лопатичі 42. с.Хочине
21.с.Майдан 43. с.Шебедиха *
22.с.Майдан-Копищенський 44. с.Юрове
45. с-ще Лугове
Київська область
Білоцерківський район
1.с.Йосипівка 2. с.Павлівка
Васильківський район
1.c.Степанівка
Вишгородський район
1.с.Круги
Іванківський район
1.с.Горностайпіль 12.с.Білий Берег
2.с.Губин 13.с.Воропаївка
3.с.Дитятки 14.с.Зорин
4.смт Іванків 15 .с.Медвин
5.с.Карпилівка 16.с.Обуховичі
6.с.Лапутьки 17.с.Оране
7.с.Піски 18 .с.Рудня-Шпилівська
8.с.Прибірськ 19.с.Рокитна Слобода
9.с.Рудня-Тальська 20.с.Старі Соколи
10.с.Станишівка 21.с.Страхолісся
11.с.Степанівка 22.с.Фрузинівка

Поліський район
1.с.Луговики 2.с.Мар'янівка
Таращанський район
1.с.Буда 3. с.Кислівка
2.с.Кирдани 4. с.Лука
Рокитнянський район
1.с.Синява

Рівненська область
Володимирецький район
1.с.Антонівка 31. с.Луко **
2.с.Бабка 32. с.Любахи
3.с.Балаховичі 33. с.Малі Телковичі
4.с.Березина ** 34. с.Малий Жолудськ
5.с.Берестівка 35. с.Маюничі
6.с.Біле ** 36. с.Мостище
7.с.Більська Воля 37. с.Мульчиці
8.с.Бишляк 38. с.Нетреба *
9.с.Великі Телковичі 39. с.Новаки
10.с.Великі Цепцевичі 40. с.Новосілки
11.с.Великий Жолудськ 41. с.Озеро
12.с.Веретено 42. с.Озерці
13.с.Воронки 43. с.Острів
14.с.Городок * 44. с.Острівці *
15.с.Дубівка 45. с.Полиці
16.с.Діброва 46. с.Половлі
17.с.Жовкині 47. с.Радижеве
18.с.Журавлине ** 48. с.Ромейки
19.с.Заболоття 49. с.Рудка
20.с.Зелене 50. с.Собіщиці
21.с.Зелениця * 51. с.Сопачів
22.с.Іванчі 52. с.Сошники
23.с.Каноничі 53. с.Стара Рафалівка
24.с.Кідри 54. с.Степангород
25.с.Кошмаки 55. с.Суховоля
26.с.Красносілля 56. с.Уріччя
27.с.Кругле * 57. с.Хиночі
28.с.Кримне * 58. с.Чаква
29.с.Липне 59. с.Чудля
30.с.Лозки 60. с.Чучеве *
61. с.Щоків
Дубровицький район
1.с.Біла 29. с.Лютинськ
2.с.Бережки 30. с.Людинь **
3.с.Бережниця 31. с.Миляч
4.с.Берестя 32. с.Мочулище
5.с.Білаші 33. с.Нивецьк
6.с.Бродець 34. с.Озерськ
7.с.Велюнь 35. с.Орв'яниця
8.с.Вербівка ** 36. с.Осова
9.с.Висоцьк 37. с.Партизанське
10.с.Вільне 38. с.Переброди
11.с.Городище 39. с.Підлісне
12.с.Грані 40. с.Порубка
13.с.Грицьки 41. с.Працюки
14.м.Дубровиця 42. с.Рудня
15.с.Жадень 43. с.Сварицевичі
16.с.Загребля 44. с.Селець
17.с.Залішани 45. с.Смородськ
18.с.Залужжя 46. с.Соломіївка
19.с.Заслуччя 47. с.Трипутня
20.с.Зелень 48. с.Тумень
21.с.Золоте 49. с.Удрицьк
22.с.Колки 50. с.Узлісся
23.с.Кривиця 51. с.Хилин
24.с.Крупове 52. с.Хочин
25.с.Кураш 53. с.Червоне
26.с.Лісове 54. с.Ясинець
27.с.Літвиця с. Великі Озера
28.с.Лугове с. Великий Черемель
с. Різки
с. Шахи
Зарічненський район
1.с.Бір ** 27. с.Любинь
2.с.Борове ** 28. с.Млин
3.с.Бродниця ** 29. с.Млинок *
4.с.Бутове 30. с.Морочне
5.с.Вичівка 31. с.Мутвиця
6.с.Вовчиці ** 32. с.Неньковичі
7.с.Голубне ** 33. с.Ниговищі
8.с.Гориничі * 34. с.Нобель
9.с.Дібрівськ ** 35. с.Новорічиця
10.с.Дідівка 36. с.Новосілля
11.с.Дубчиці 37. с.Олександрове **
12.с.Ждань ** 38. с.Омит
13.с.Задовже 39. с.Острівськ **
14.с.Заозер'я 40. с.Парська *
15.смт Зарічне 41. с.Перекалля
16.с.Зелена Діброва ** 42. с.Привітівка
17.с.Іванчиці 43. с.Прикладники
18.с.Комори 44. с.Радовель
19.с.Коник * 45. с.Річиця
20.с.Котира 46. с.Річки **
21.с.Кутин 47. с.Сенчиці
22.с.Кутинок * 48. с.Серники **
23.с.Кухітська Воля 49. с.Соломир
24.с.Кухче 50. с.Тиховиж **
25.с.Лисичин ** 51. с.Храпин
26.с.Локниця 52. с.Чернин
Рокитнівський район
1.с.Березове 22. с.Лісове
2.с.Біловіж 23. с.Масевичі
3.с.Більськ 24. с.Мушні **
4.с.Блажове 25. с.Нетреба
5.с.Борове 26. с.Обсіч
6.с.Буда 27. с.Олександрівка
7.с.Будки-Кам'янські ** 28. с.Осницьк
8.с.Будки-Сновидовицькі 29. с.Остки
9.с.Вежиця ** 30. с.Переходичі
10.с.Глинне 31. с.Познань
11.с.Грабунь ** 32. смт.Рокитне
12.с.Дерть 33. с.Рокитне
13.с.Дроздинь ** 34. с.Сновидовичі
14.с.Дубно 35. с.Старе Село **
15.с.Єльне ** 36. с.Старики **
16.с.Заболоття 37. смт Томашгород
17.с.Залав'я ** 38. с.Томашгород
18.с.Кам'яне 39. с.Хміль **
19.с.Карпилівка
20.с.Кисоричі
21.с.Купель
Сарненський район
1.с.Білятичі 33. с.Мар'янівка
2.с.Бутейки 34. с.Маслопуща
3.с.Велике Вербче 35. с.Мельниця
4.с.Вири 36. с.Немовичі
5.с.Вирка 37. с-ще Немовичі
6.с.Висове * 38. с.Обірки
7.с.Волоша 39. с.Одринки **
8.с.Глушиця 40. с.Олексіївка
9.с.Гранітне 41. с.Орлівка
10.с.Грушівка 42. с.Підгірник *
11.с.Гута-Перейма 43. с.Поляна
12.с.Двірець 44. с.Пугач **
13.с.Довге 45. с.Ремчиці
14.с.Дубняки 46. с.Рудня-Карпилівська **
15.с.Зарів'я 47. с.Селище
16.с.Зносичі 48. с-ще Страшеве **
17.с.Іванівка 49. с.Стрільськ
18.с.Калинівка 50. с.Тинне
19.с.Кам'яне-Случанське 51. с.Тріскині
20.с.Карасин 52. с.Труди
21.с.Карпилівка ** 53. с.Тутовичі *
22.с.Катеринівка 54. с.Убереж
23.смт Клесів 55. с.Угли
24.с.Клесів * 56. с.Федорівка
25.с.Костянтинівка 57. с.Цепцевичі *
26.с.Копище 58. с.Чабель
27.с.Корост 59. с-ще Чемерне
28.с.Кричильськ 60. с.Чудель
29.с.Кузьмівка 61. с.Яблунька
30.с.Любиковичі 62. с.Яринівка
31.с.Люхча 63. с.Ясногірка
32.с.Мале Вербче
Сумська область
Шосткинський район
1.с.Богданівка 2. с.Пирогівка
Черкаська область
Канівський район
1.с.Тростянець
Звенигородський район
1.c.Чичиркозівка 2.с.Княжа
Лисянський район
1.c-ще Петрівська Буда

Чернігівська область
Корюківський район
1.с.Озереди
2.с.Будище 3.с.Савинки
Козелецький район
1.с.Лошакова Гута 3.с.Тужар
2.с.Сорокошичі
Ріпкинський район
1.с.Грабівка 9. с.Мекшунівка *
2.с.Губичі 10. с.Миси *
3.с.Гуньківка 11. с.Неданчичі
4.с.Задеріївка 12. с.Нова Рудня
5.с.Зубахи 13. с.Пролетарська Рудня
6.с.Комарівка 14. с.Червона Гута *
7.с-ще Левичівка 15. с.Шкуранка *
8.с.Лісківка
Семенівський район
1.с.Блешня 8. с.Лісківщина
2.с.Гаті 9. с.Набережне
3.с.Заріччя 10. с.Парня *
4.с.Карповичі 11. с.Ракужа
5.с.Красні Лози 12. с.Тимоновичі
6.с.Кути Другі 13. с.Червоний Гай
7.с.Кути Перші 14.с.Червоний Пахар
Сосницький район
1.с.Свірок
Чернігівський район
1.с.Боровики 12. с.Лісне
2.с.Будище 13. с-ще Пакуль
3.с.Василева Гута * 14. с.Папірня
4.с.Ворохівка * 15. с.Пильня
5.с.Глядин 16. с.Повидів
6.с.Дніпровське 17. с.Прохорів *
7.с.Завод 18. с.Рудня
8.с.Загатка 19. с.Семенягівка *
9.с.Конюшівка * 20. с.Старик *
10.с.Линея 21. с.Хотилова Гута
11.с.Ліски 22. с.Шмаївка
23. с.Мньов
24. с-ще Північне
25. с-ще Центральне
Чернівецька область
Кіцманський район
1.с.Киселів

4. ЗОНА ПОСИЛЕНОГО РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ
Вінницька область
Гайсинський район
1.с.Басаличівка 7. с.Кунка
2.с.Бубнівка 8. с.Павлівка
3.с.Дмитренки 9. с.Сокільці
4.с.Карбівка 10. с.Степашки
5.с.Косанове 11. с.Трубочка
6.с.Кузьминці 12. с.Щурівці
13. с.Харпачка
14. с.Ярмолинці
Немирівський район
1.с.Анциполівка 11. с.Лука
2.смт Брацлав 12. с.Никифорівці
3.с.Воробіївка 13. с.Нова Миколаївка
4.с.Гвоздів 14. с.Новоселівка
5.с.Гриненки 15. с.Семенки
6.с.Грабовець 16. с.Скрицьке
7.с.Гранітне 17. с.Сорокодуби
8.с.Гостинне 18. с.Стрільчинці
9.с.Заньківці 19. с.Щура
10.с.Кудлаї
Тиврівський район
1.с.Бушинка 5. с.Рахни-Польові
2.с.Василівка 6. с.Рогізна
3.с.Зарванка 7. с.Сліди
4.с.Канава 8. с.Уяринці
9. с.Шершні
Томашпільський район
1.с.Антопіль 6. с.Забіляни
2.с.Благодатне 7. с.Касянівка
3.смт Вапнярки 8. с.Марківка
4.с.Горишківка 9. с.Олександрівка
5.с.Жолоби 10. с.Паланка
Тростянецький район
1.с.Красногірка 2. м.Ладижин

Тульчинський район
1.с.Василівка 10. с.Одаї
2.с.Ганнопіль 11. с.Станіславка
3.с.Журавлівка 12. с.Тиманівка
4.с.Заозерне * 13. м.Тульчин
5.с.Клебань 14. с.Холодівка
6.смт Кирнасівка 15. смт Шпиків
7.с.Кришинці 16. с.Федьківка *
8.с.Маркове 17. с.Юрківка
9.с.Михайлівка
 

 
         Населені пункти, віднесені за 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ФАКТОРОМ
1.с.Зарічне 2.с.Маньківка

Чечельницький район
1.с.Бондурівка 5. с.Рогізка
2.с.Вербка 6. с.Тартак
3.с.Каташин 7. с.Червона Гребля
4.с.Куренівка 8. смт Чечельник
Населені пункти, віднесені за
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ФАКТОРОМ
1.с.Василівка
Шаргородський район
1.с.Вербівка * 5. с.Мала Деребчинка
2.с.Голинчинці 6. с.Попелівка
3.с.Джурин 7. с.Рахни-Лісові *
4.с.Зведенівка
Житомирська область
Володарсько-Волинський район
1.с.Добринь 5. с.Омелівка
2.с.Іванівка 6. с.Шадура
3.смт.Іршанськ 7. с.Яблунівка
4.с.Краївщина 8.с.Гута - Добринь
Ємільчинський район
1.с.Андрієвичі 37. с.Малий Яблунець
2.с.Аполлонівка 38. с.Маринівка
3.с.Бараші 39. с.Мар'янівка
4.с.Березники 40. с.Миколаївка
5.с.Березівка 41. с.Михайлівка
6.с.Бобрицька Болярка 42. с.Мокляки
7.с.Болярка 43. с.Нараївка
8.с.Брідок 44. с.Непізнаничі
9.с.Будо-Бобриця 45. с.Новосілка
10.с.Велика Цвіля 46. с.Нові Серби
11.с.Великий Яблунець 47. с.Осова
12.с.Верби 48. с.Осівка
13.с.Вільшанка 49. с.Покощеве
14.с.Вірівка 50. с.Полоничеве
15.с.Володимирівка 51. с.Просіка
16.с.Ганнівка 52. с.Рихальське
17.с.Гута-Бобрицька 53. с.Рогівка
18.с.Гута-Зеленицька 54. с.Рудня-Миколаївка
19.с.Дзержинськ 55. с.Садки
20.с.Дібрівка 56. с.Сімаківка
21.с.Євгенівка 57. с.Сербо-Слобідка
22.с.Єлизаветпіль 58. с.Серби
23.смт Ємільчине 59. с.Сергіївка
24.с.Забаро-Давидівка 60. с.Середи
25.с.Запруда 61. с.Симони
26.с.Ілляшівка 62. с.Ситне
27.с.Кам'яногірка 63. с.Спаське
28.с.Киянка 64. с.Стара Гута
29.с.Королівка 65. с.Старий Хмерин
30.с.Косяк 66. с.Старі Непізнаничі
31.с.Крем'янка 67. с.Старі Серби
32.с.Кривотин 68. с.Степанівка
33.с.Куліші 69. с.Тайки
34.с.Лебідь 70. с.Хутір-Мокляки
35.с.Мала Глумча 71. с.Червоний Бір
36.с.Малий Кривотин 72. с.Чміль
73. смт Яблунець
74. с.Яблунівка
75. с.Яменець
Коростенський район
1.с.Березівка ** 46. с.Мединівка
2.с.Березневе 47. с.Межиречка
3.с.Білка 48. с.Мелені
4.с.Болярка 49. с-ще Мирний
5.с.Бондарівка 50. с.Михайлівка
6.с.Боровиця 51. с.Мойсіївка
7.с-ще Броди 52. с.Мошківка
8.с.Булахівка 53. с.Нивки
9.с.Васьковичі 54. с.Новаки
10.с.Великий Ліс 55. с.Новина
11.с.Веселівка 56. с.Олександрівка
12.с.Вигів 57. с.Охотівка
13.с.Видень 58. с.Першотравневе
14.с.Винарівка 59. с.Плещівка
15.с.Граби 60. с.Поліське
16.с.Горбачі ** 61. с.Полянка
17.с.Горщик 62. с.Пугачівка
18.с.Гулянка 63. с.Радянське
19.с.Десятини 64. с.Ришавка
20.с.Діброва 65. с.Розівка
21.с.Дідковичі 66. с.Розтяжин
22.с.Домолоч 67. с.Рудня (Поліська с/р)
23.с.Дружбівка 68. с.Рудня (Ришавська с/р)
24.с.Заріччя 69. с.Рудня-Білківська
25.с.Зарубинка 70. с.Рудня-Ушомирська
26.с.Злобичі 71. с.Садибне **
27.с.Зубівщина 72. с.Сантарка
28.с.Іванівка 73. с.Сарновичі
29.с.Іванопіль 74. с.Соболівка
30.с.Іскорость 75. с.Ставище
31.с.Каленське 76. с.Старики
32.с.Калинівка 77. с.Стремигород
33.с.Кам'яна Гора 78. с.Струмок
34.с.Ковалі 79. с.Субине
35.с.Ковалівщина 80. с.Сушки
36.с.Ковбащина 81. с-ще Ушиця
37.с.Корма 82. с.Ушиця
38.с.Кропивня 83. с.Ушомир
39.с.Красногірка 84. с.Ходаки
40.с.Краснопіль 85. с.Ходачки
41.с.Красносілка 86. с.Холосне
42.с.Лісобуда 87. с.Хотинівка
43.с.Лісівщина 88. с.Чолівка
44.с.Майданівка 89. с.Шершні
45.с.Мала Зубівщина 90. с.Щорсівка
Лугинський район
1.с.Березовий Груд 6. с.Красностав
2.с.Будо-Літки 7. с.Літки
3.с.Великий Ліс 8. с.Новосілка
4.с.Глухова 9. с.Нові Новаки
5.с.Калинівка 10. с.Підостапи
11. с.Старосілля
Малинський район
1.с.Баранівка 52. с.Мар'ятин
2.с.Барвінки 53. с.Морозівка
3.с.Білий Берег 54. с.Недашки
4.с.Березине 55. с.Нова Діброва
5.с.Будо-Вороб'ї 56. с.Нова Гута
6.с.Будницьке 57. с.Нова Рутвянка
7.с.Буки 58. с.Нове Життя
8.с.Бучки 59. с.Новобратське
9.с.Візня 60. с.Новоселиця
10.с.Вишнянка 61. с.Нові Вороб'ї
11.с.Владівка 62. с.Нянівка
12.с.Вороб'ївщина 63. с.Омелянівка
13.с.Ворсівка 64. с.Ободівка
14.с.В'юнище 65. с.Першотравневе
15.с.Вишів 66. с.Пиріжки
16.с.Гамарня 67. с.Писарівка
17.с.Головки 68. с.Привітне
18.с.Горинь 69. с.Пристанційне
19.с-ще Гранітне 70. с.П'ятидуб
20.с.Гуска 71. с.Репище
21.с.Гута-Логанівська 72. с.Різня
22.с.Гутянське 73. с.Рубанка
23.с.Діброва 74. с.Рудня-Вороб'ївська
24.с.Дружне 75. с.Рудня-Городищенська
25.с.Єлівка 76. с.Рутвянка
26.с.Жабоч 77. с.Савлуки
27.с.Жовтневе 78. с.Свиридівка
28.с.Забране 79. с.Скурати
29.с.Загребля 80. с.Слобідка
30.с.Заліски 81. с.Соснівка
31.с.Зелений Гай 82. с.Стара Гута
32.с.Зибин 83. с.Старі Вороб'ї
33.с.Іванівка 84. с.Стасева
34.с.Йосипівка 85. с.Стримівщина
35.с.Кам'янка 86. с.Сичівка
36.с.Квітневе 87. с.Тарасівка
37.с.Клітня 88. с.Тишів
38.с.Королівка 89. с.Тростяниця
39.с.Крупське 90. с.Трудолюбівка
40.с.Крушники 91. с.Українка
41.с.Ксаверів 92. с.Устинівка
42.с.Кутище 93. с.Федорівка
43.с.Лісна Колона 94. с.Фортунатівка
44.с.Лісове 95. с.Червоний Лан
45.с.Лідівка 96. с.Червоний Плугатар
46.с.Липляни 97. смт Чоповичі
47.с.Луки 98. с.Шевченкове
48.с.Лумля 99. с.Щербатівка
49.с.Любовичі 100. с.Юрівка
50.с.Малин 101. с.Яблунівка
51.с.Малинівка 102. с.Ялцівка
103. с.Ярочище
Народицький район
1.с.Болотниця 6. с.Сингаї
2.с.Буда-Голубієвичі 7. с.Славковиці
3.с.Вила 8. с.Старий Кужель
4.с.Недашківка 9. с.Червоне
5.с.Рубежівка
Новоград-Волинський район
1.с.Анастасівка 13. с.Курчицька Гута
2.с.Берегове 14. с.Лучиця
3.с.Вербівка 15. с.Мала Анастасівка
4.с.Вірівка 16. с.Мала Цвіля
5.с.Вишківка 17. с.Морозівка
6.смт Городниця 18. с.Партизанське
7.с.Дібрівське 19. с-ще Перелісок
8.с.Калинівка 20. с.Повчине
9.с.Карпилівка 21. с.Суховоля
10.с Красилівка 22. с.Таращанка
11.с Красилівське 23. с.Федорівка
12.с Курчиця 24. с.Ходурки
25. с.Червона Воля
26. с.Чижівка
Новоград - Волинський район
Ефективна еквівалентна доза опромінення людини більше 50 мБер/рік
1.с.Абрамок 2.с.Новозелене
Овруцький район
1.с.Барвінкове 22. с.Нові Велідники
2.с.Білка 23. с.Новосілки
3.с.Велика Хайча 24. с.Острів
4.с.Великий Кобилин 25. с.Павловичі
5.с.Гошів 26. с.Підруддя
6.с.Довгиничі 27. с.Покалів
7.с.Дубовий Гай 28. с.Потаповичі
8.с.Заріччя 29. с.Прибитки
9.с.Збраньки 30. с.Радчиці
10.с.Іллімка 31. с.Скребеличі
11.с.Кирдани 32. с.Слобода-Новоселицька
12.с.Клинець 33. с.Слобода-Шоломківська
13.с.Колосівка 34. с.Сорокопень
14.с.Коптівщина 35. с.Старі Велідники
15.с.Коренівка 36. с.Сташки
16.с.Корчівка 37. с.Стугівщина
17.с.Лукішки 38. с.Теклівка
18.с.Мала Хайча 39. с.Товкачі
19.с.Малий Кобилин 40. с.Хлупляни
20.с.Малі Мошки 41. с.Черепинки
21.с.Мишковичі 42. с.Шоломки
43. с.Яцковичі
Олевський район
1.с.Артинськ 9. с-ще Лугове
2.с.Бацеве 10. с.Обище
3.с.Болярка 11. смт Олевськ
4.с.Варварівка 12. с.Рудня-Бистра
5.с.Забороче 13. с-ще Сновидовичі
6.с.Кишин 14. с.Соснівка
7.с.Корощине 15. с.Хмелівка
8.с.Ліски
Івано-Франківська область
Снятинський район
1.с.Потічок 4. с.Стецева
2.с.Підвисоке 5. с.Стецівка
3.с.Русів
Київська область
Білоцерківський район
1.с.Вербова 11. с.Одноріг
2.с.Дрозди 12. с.Олійникова Слобода
3.с.Затиша 13. с.Поправка
4.с.Іванівка 14. с.Розаліївка
5.с.Коженики 15. с.Степок
6.с.Красне 16. с.Тарасівка
7.с.Людвинівка 17. м.Узин
8.с.Мала Антонівка 18. с.Храпачі
9.с.Мазепинці 19. с.Черкас
10.с. Михайлівка 20. с.Шкарівка
Богуславський район
1.с.Біївці 18. с.Медвин
2.м.Богуслав 19. с.Мисайлівка
3.с.Бородані 20. с.Митаївка
4.с.Бране Поле 21. с.Москаленки
5.с.Вільховець 22. с.Поташня
6.с.Гута 23. с.Побережка
7.с.Дешки 24. с.Розкопанці
8.с.Діброва 25. с.Саварка
9.с.Дмитренки 26. с.Синиця
10.с.Дибинці 27. с.Софійка
11.с.Івки 28. с.Тептіївка
12.с.Ісайки 29. с.Туники
13.с.Карандинці 30. с.Хохітва
14.с.Калинівка 31. с.Чайки
15.с.Киданівка 32. с.Шупики
16.с.Коряківка 33. с.Щербашенці **
17.с.Лютарі 34. с.Яцюки
Бородянський район
1.смт Бабинці 23. с.Красний Ріг
2.с.Берестянка 24. с.Луб'янка
3.с.Блиставиця 25. с.Майданівка
4.с.Бондарня 26. с.Микуличі
5.смт Бородянка 27. с.Мирча
6.с.Буда-Бабинецька 28. с.Небрат
7.с.Вабля 29. смт Немішаєве
8.с.Великий Ліс 30. с.Нова Буда
9.с.Вишняки 31. с.Нова Гребля
10.с.Волиця 32. с.Нове Залісся
11.с.Гай * 33. с.Новий Корогод
12.с.Галинка 34. с.Озера
13.с.Діброво-Ленінське 35. с.Озерщина
14.с.Дружня 36. с.Пилиповичі
15.с.Жовтневе 37. с.Пісківка
16.с.Загальці 38. с.Поташня
17.с.Здвижівка 39. с.Пороскотень **
18.с.Качали 40. с.Стара Буда
19.смт Клавдієво-Тарасове 41. с.Тальське
20.с.Коблиця 42. с.Торф'яне
21.с.Коблицький Ліс 43. с.Шибене
22.с.Козинці 44. с.Язвинка
Ефективна еквівалентна доза опромінення людини більше 50 мБер/рік
1.c.Раска 3.х.Михайленків
2.с.Мигалки
Населені пункти, віднесені за
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ФАКТОРОМ
4.с.Рудня-Мигальська
Броварський район
1.с.Літки 4. с.Пухівка
2.с.Літочки 5. с.Рожни
3.с.Погреби
Васильківський район
1.с.Вільшанська Новоселиця 3. с.Устимівка
2.с.Тростинська Новоселиця 5. с.Яцьки
Ефективна еквівалентна доза опромінення людини більше 50 мБер/рік
1.с.Петрівка 2.c.Червоне
Населені пункти, віднесені за
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ФАКТОРОМ
3.c.Червоне Поле 4.c.Шевченківка

Вишгородський район
1.с.Абрамівка 29. с.Миколаївка
2.с.Андріївка 30. с.Нижча Дубечня
3.с.Богдани 31. с.Новосілки
4.с.Боденьки 32. с.Нові Петрівці
5.с.Ваховка 33. с.Овдієва Нива
6.с.Володимирівка 34. с.Осещина
7.с.Вороньківка 35. с.Петрівське
8.с.Воропаїв 36. с.Пилява
9.с.Вища Дубечня 37. с.Пірнове
10.м.Вишгород 38. с.Раківка
11.с.Гаврилівка 39. с.Рикунь
12.с.Глібівка 40. с.Ритні
13.с.Гута-Катюжанська 41. с.Рихта
14.с.Гута-Межигірська 42. с.Ровжі
15.с.Демидів 43. с.Рови
16.смт Димер 44. с.Розтісне
17.с.Дудки 45. с.Рудня Димерська
18.с.Жукин 46. с.Савенки
19.с.Каменка 47. с.Синяк
20.с.Катюжанка 48. с.Сичівка
21.с.Козаровичі 49. с.Старі Петрівці
22.с.Круги ** 50. с.Сувид
23.с.Лебедівка 51. с.Сухолуччя
24.с.Лісовичі 52. с.Тарасівщина
25.с.Литвинівка 53. с.Толокунь
26.с.Любидва 54. с.Федорівка
27.с.Любимівка 55. с.Хотянівка
28.с.Лютіж 56. с.Червоне (Синяківська с/р)
57. с.Ясногородка
Іванківський район
1.с.Білий Берег 36. с.Олизарівка
2.с.Блідча 37. с.Осовець
3.с.Болотня 38. с.Оране
4.с.Буда-Полідарівська 39. с.Петрівське
5.с.Варівськ 40. с.Пироговичі
6.с.Верхолісся 41. с.Підгайне
7.с.Воропаївка 42. с.Полідарівка
8.с.Димарка 43. с.Поталіївка
9.с.Доманівка 44. с.Потоки
10.с.Жерева 45. с.Рахвалівка
11.с.Жеревпілля 46. с.Розважів
12.с.Жміївка 47. с.Рокитна Слобода
13.с.Запрудка 48. с.Рудня-Левківська
14.с.Заруддя 49. с.Рудня-Сидорівська
15.с.Захарівка 50. с.Рудня-Шпилівська
16.с.Зимовище 51. с.Русаки
17.с.Зорин 52. с.Сидоровичі
18.с.Кірове 53. с.Слобода-Кухарська
19.с.Ковалівка 54. с.Соснівка
20.с.Коленці 55. с.Ставрівка
21.с.Коленцівське 56. с.Старі Соколи
22.с.Красилівка 57. с.Старовичі
23.с.Кропивня 58. с.Страхолісся
24.с.Кухарі 59. с.Сукачі
25.с.Леонівка 60. с.Тетерівське
26.с.Людвинівка 61. с.Термахівка
27.с.Макарівка 62. с.Федорівка
28.с.Мала Макарівка 63. с.Феневичі
29.с.Медвин 64. с.Фрузинівка
30.с.Мокра Корма 65. с.Хочева
31.с.Мусійки 66. с.Чкаловка
32.с.Нові Макалевичі 67. с.Шевченкове (Розважівська с/р)
33.с.Нові Соколи 68. с.Шевченкове (Димарська с/р)
34.с.Обуховичі 69. с.Шпилі
35.с.Олива 70. с.Яхнівка
Кагарлицький район
1.с.Антонівка 16. с.Переселення
2.с.Балико-Щученка 17. с.Петрівське (Горохівська с/р)
3.с.Бендюгівка 18. с.Расавка (Ліщинська с/р)
4.с.Бурти 19. с.Расавка (Слобідська с/р)
5. с. Горохове 20. с.Слобода
6.с.Горохувата 21. с.Стави
7.с.Жовтневе 22. с.Сущани
8.с.Землянка 23. с.Тарасівка
9.с.Зорівка 24. с.Тернівка
10.с.Іванівка 25. с.Халча
11.м.Кагарлик 26. с.Черняхів
12.с.Леонівка 27. с.Шпендівка
13.с.Липовець 28. с.Шубівка
14.с.Мирівка 29. с.Яблунівка
15.с.Новосілки
Києво-Святошинський район
1.м.Боярка 5. с.Круглик
2.с.Бузова 6. с.Мила
3.с.Горенка 7. с.Мироцьке
4.с.Дмитрівка 8. с.Шпитьки
Ефективна еквівалентна доза опромінення людини більше 50 мБер/рік
1.c.Хмільна
Макарівський район
1.с.Андріївка 19. с.Мар'янівка
2.с.Березівка 20. с.Мотижин
3.с.Бишів 21. с.Небелиця
4.с.Вітрівка 22. с.Осикове
5.с.Гавронщина 23. с.Пашківка
6.с.Горобіївка 24. с.Плахтянка
7.с.Зурівка 25. с.Почепин
8.с.Калинівка 26. с.Северинівка
9.с.Колонщина 27. с.Соболівка
10.с.Комарівка 28. с.Фасівочка
11.с.Копилів 29. с.Фасова
12.с.Королівка 30. с.Ферма (Бишівська с/р)
13.с.Липівка 31. с.Чапаєвка
14.с.Лишня 32. с.Червона Гірка
15.с.Лозовик 33. с.Чорногородка
16.с.Лубське 34. с.Шнурів Ліс
17.с.Людвинівка 35. с.Юрівка
18.смт. Макарів 36. с.Яблунівка
37. с.Ясногородка
Ефективна еквівалентна доза опромінення людини більше 50 мБер/рік
1.с.Завалівка 5.с.Соснівка 2.с.Копіївка 6.с.Червона Слобода 3.смт Кодра 7.с.Юрів 4.смт Макарів-1
Населені пункти, віднесені за
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ФАКТОРОМ
8.с.Конопельки
Миронівський район
1.с.Вахутинці 10. с.Малий Букрин
2.с.Ведмедівка 11. с.Маслівка
3.с.Великий Букрин 12. с.Миронівка
4.с.Владиславка 13. с.Пії
5.с.Грушів 14. с.Пустовіти
6.с.Дударі 15. с.Ромашки
7.с.Ємчиха 16. с.Росава
8.с.Козин 17. с.Ходорів
9.с.Липовий Ріг 18. с.Юхни
Миронівський район Ефективна еквівалентна доза опромінення людини більше 50 мБер/рік
1.с.Зеленьки
Обухівський район
1.с.Безіменне 10. с.Козин
2.с.Великі Дмитровичі 11. с.Козіївка
3.с.Витачів 12. с.Копачів
4.с.Германівка 13. с.Красне Перше
5.с.Григорівка 14. с.Макарівка
6.с.Гусачівка 15. с.Мала Вільшанка
7.с.Дерев'яна 16. с.Підгірці
8.с.Долина 17. с.Семенівка
9.с.Жуківці 18. с.Старі Безрадичі
19. с.Таценки
20. с.Трипілля
Поліський район
1.с.Буда-Вовчківська 16. с.Міхлівщина
2.с.Буда-Радинська 17. с.Млачівка
3.с.Вересня 18. с.Нівецьке
4.с.Військове 19. с.Омелянівка
5.с.Володарка 20. с.Орджонікідзе
6.с.Вовчків 21. с.Рагівка
7.с.Городещина 22. с.Радинка
8.с.Дубова (Володарська с/р) 23. с.Стара Марківка
9.с.Дубова (Красятицька с/р) 24. с.Стещина
10.с.Залишани 25. с.Стовпне
11.с.Зелена Поляна 26. с.Федорівка
12.с.Калинівка 27. с.Чапаєве
13.с.Красятичі 28. с.Червона Зірка
14.с.Максимовичі 29. с.Черемошна
15.с.Мар'янівка 30. с.Шкнева
Рокитнянський район
1.с.Бакумівка 10. с.Ольшаниця
2.с.Бушеве 11. с.Петрівське
3.с.Житні Гори 12. смт.Рокитне
4.с.Запруддя 13. с.Ромашки
5.с.Колесникове 14. с.Савинці
6.с.Луб'янка 15. с.Синява
7.с.Любка 16. с.Телешівка
8.с.Маківка 17. с.Шарки
9.с.Насташка
Сквирский район Ефективна еквівалентна доза опромінення людини більше 50 мБер/рік
1.с.Андріївка
Населені пункти, віднесені за
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ФАКТОРОМ 2.с.Великополовецьке 3.с.Мала Михайлівка
Ставищенський район
1.с.Антонівка 5. с.Кривець
2.с.Багатирка 6. с.Любча
3.с.Гостра Могила 7. смт.Ставище
4.с.Іванівка
Таращанський район
1.с.Антонівка 8. с.Круті Горби
2.с.Бовкун 9. с.Лук'янівка
3.с.Велика Березянка 10. с.Маковецьке
4.с.Веселий Кут 11. с.Малоберезанське
5.с.Ківшувата 12. с.Салиха
6.с.Косяківка 13. с.Степок
7.с.Крива 14. м.Тараща
Фастівський район
1.с.Велика Офірна 5. с.Мала Снітинка
2.с.Велика Снітинка 6. с.Паляничинці
3.с.Кощіївка 7. с.Пришивальця
4.с.Мала Офірна 8. с.Червоне
Населені пункти, віднесені за
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ФАКТОРОМ
1.c.Дорогинка
Ірпінська міськрада
1.смт Буча 3. смт Гостомель
2.смт Ворзель 4. смт Коцюбинське
Міста обласного підпорядкування
1.м.Біла Церква 3.м.Славутич
2.м.Ірпінь 4.м.Фастів
Рівненська область
Березнівський район
1.с.Адамівка ** 29.с.Карачун **
2.с.Антонівка ** 30.с.Князівка **
3.с.Балашівка ** 31.с.Колодязне **
4.смт Березне ** 32.с.Кургани **
5.с.Білка ** 33.с.Левачі **
6.с.Більчаки ** 34.с.Лінчин **
7.с.Богуші ** 35.с.Малинськ **
8.с.Бронне ** 36.с.Малушка **
9.с.Бистричі ** 37.с.Маринин **
10.с.Ведмедівка ** 38.с.Михалин **
11.с.Велика Купля 39.смт Моквин **
12.с.Великі Селища ** 40.с.Мочулянка **
13.с.Велика Совпа 41.с.Новий Моквин **
14.с.Велике Поле 42.с.Озірці **
15.с.Вілля ** 43.с.Орлівка **
16.с.Вільхівка 44.с.Підгало
17.с.Вітковичі ** 45.с.Поліське
18.с.Глибочок ** 46.с.Поляни **
19.с.Голубне 47.с.Прислуч **
20.с.Городище ** 48.с.Сівки **
21.с.Грушівка 49.смт Соснове **
22.с.Грушівська Гута ** 50.с.Тишиця **
23.с.Губків ** 51.с.Хмелівка **
24.с.Друхів ** 52.с.Хотин **
25.с.Замостище 53.с.Яблунне
26.с.Зірне ** 54.с.Ялинівка **
27.с.Іванівка ** 55.с.Яринівка **
28.с.Кам'янка ** 56.с.Яцьковичі **
Володимирецький район
1.с.Велихів 4.с.Довговоля
2.смт Володимирець 5.смт Нова Рафалівка
3.с.Городець 6.с.Сварині
Сарненський район
1.м.Сарни 2.смт Степань
Міста обласного підпорядкування
1.м.Кузнецовськ
Сумська область
Шосткинський район
1.с.Богданка 2.с.Вовна
Населені пункти, віднесені за
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ФАКТОРОМ
1.с.Чорні Лози 2.с.Ковтунове
3.с.Дібрівка
Ямпільський район Ефективна еквивалентна доза опромінення людини більше 50 мБер/рік
1.с.Базелівщина 2.с.Майське
Населені пункти, віднесені за
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ФАКТОРОМ
3.с.Степне 4.с.Феофілівка
Тернопільська область
Заліщинський район
1.м.Заліщики
Чортківський район
1.с.Заводське 5.с.Сосулівка
2.с.Зелене 6.м.Чортків
3.с.Колиндяни 7.с.Шманьківці
4.с.Коцюбинчики
Населені пункти, віднесені за
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ФАКТОРОМ
1.с.Вересневе 2.с.Сокиринці
Черкаська область
Городищенський район
1.с.Валява 2.с.Ксаверове
Жажківській район
1.с-ще Костянтинівка 3.с.Побійна
2.с.Нагірна 4.с.Червоний Кут
Звенигородский район
1.м.Звенигородка 4.с.Попівка
2.с.Княжа 5.с.Стара Буда
3.с.Озірна
Ефективна еквівалентна доза опромінення людини більше 50 мБер/рік
1.c.Багачівка 3.с-ще Олександрівка 2.с.Вільховець 4.смт Юрківка
Населені пункти, віднесені за
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ФАКТОРОМ
5.c.Мизинівка 7.с.Павлівка
6.c.Михайлівка
Канівський район
1.с.Бабичі 9.с.Пищальники
2.с.Грищенці 10.с.Потапці
3.м.Канів 11.с.Таганча
4.с.Ковалі 12.с.Трощин
5.с.Кононча 13.с.Хмільна
6.с.Курилівка 14.с.Хутір-Хмільна
7.с.Литвинець 15.с.Черниші
8.с.Михайлівка 16.с.Яблунів
Катеринопільський район
1.с.Бродецьке 10.с.Киселівка
2.с.Вербовець 11.смт Мокра Калигірка
3.с.Вікнине 12.с.Радчиха
4.с.Гончариха 13.с.Пальчик
5.с.Гуляйполе 14.с.Ступичне
6.с.Єлизаветка 15.с.Суха Калигірка
7.смт Єрки 16.с.Шостакове
8.с.Кайтанівка 17.с.Ямпіль
9.смт Катеринопіль 18.с.Ярошівка
Ефективна еквівалентна доза опромінення людини більше 50 мБер/рік
1.c.Луківка
Населені пункти, віднесені за
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ФАКТОРОМ
2.с.Грушківка 3.с-ще Новоукраїнка
4.с.Ромейково
Корсунь-Шевченківський район
1.с.Гута-Стеблівська 7. с.Сидорівка
2.с.Заріччя 8. с.Склименці
3.с.Комарівка 9. с.Скрипчиці
4.с.Миколаївка 10.смт Стеблів
5.с.Нова Буда 11.с.Хильки
6.с.Петрушки 12.с.Шендерівка
Ефективна еквівалентна доза опромінення людини більше 50 мБер/рік
1.c-ще Хлерівка
Лисянський район
1.с.Боярка 5.с.Писарівка
2.с.Журжинці 6.с.Смільчинці
3.смт Лисянка 7.с.Хижинці
4.с.Петрівська Гута 8.с.Чеснівка
Маньківський район
1.с.Кривець 2.с.Кути
Тальнівський район
1.с.Довгеньке 5.с.Мошурів
2.с.Криві Коліна 6.с.Павлівка Перша
3.с.Лоташеве 7.м.Тальне
4.с.Майданецьке 8.с.Тальянки
Ефективна еквівалентна доза опромінення людини більше 50 мБер/рік
1.c.Гуляйка 2.c.Піщана
Населені пункти, віднесені за
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ФАКТОРОМ
3.c.Кобринове
Уманський район
1.с.Піковець 3.с.Ятранівка
2.с.Шарин
Христинівський район
1.с.Синиця
Черкаський район
1.с.Кумейки
Шполянський район
1.с.Васильків 3.с.Лозуватка
2.с.Капустине
Ефективна еквівалентна доза опромінення людини більше 50 мБер/рік
1.c.Іскрене 2.c.Георгіївка
Чернівецька область
Заставнівський район
1.с.Веренчанка 2.с.Кадубівці
Ефективна еквівалентна доза опромінення людини більше 50 мБер/рік
1.с.Йосипівка
Населені пункти, віднесені за
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ФАКТОРОМ
2.с.Звенячин
За ефективною еквівалентною дозою опромінення людини
1. с. Бабин
За соціально-економічним фактором
2. с. Вимушів 3. с. Рудка
Кіцманський район
1.с.Борівці 4.с.Ставчани
2.с.Киселів 5.с.Хлівище
3.с.Малятинці 6.с.Шишківці
7.с.Южинець
Чернігівська область
Козелецький район
1.с.Беремицьке 21.с.Лебедівка
2.с.Білики * 22.с.Лошакова Гута
3.с.Бір 23.с.Лутава
4.с.Бірки 24.с.Любечанинів
5.с.Бобруйки 25.с.Максим
6.с.Булахів 26.с.Морівськ
7.с.Вовчок 27.с.Набільське *
8.с.Виповзів 28.м.Остер
9.с.Гарбузин 29.с.Отрохи
10.с.Гладке 30.с.Патюти
11.смт Десна 31.с.Петрівське
12.с.Євминка 32.с.Поліське
13.с.Єрків 33.с.Романьки
14.с.Жилин Млинок 34.с.Рудня
15.с.Жуківщина * 35.с.Савин
16.с.Карпеки * 36.с.Сираї
17.с.Карпилівка 37.с.Сокирин
18.с.Короп'є 38.с.Соколівка
19.с.Косачівка 39.с.Сорокошичі
20.с.Крехаїв 40.с.Тужар
Корюківський район
1.с.Будище 8.с.Олійники *
2.с.Гутище * 9.с.Рейментарівка
3.с-ще Довга Гребля * 10.с.Савинки
4.с.Заляддя * 11.с.Сукачі *
5.с.Лісове 12.с.Червоний Довжик *
6.с.Милейки 13.с.Хотіївка
7.с.Новоселівка **
Ефективна еквівалентна доза опромінення людини більше 50 мБер/рік
1.м.Корюківка
Населені пункти, віднесені за
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ФАКТОРОМ
2.c.Богдалівка 10.c.Рибинськ
3.c.Бреч 11.c.Самотуги
4.c-ще Голубівщина 12.c.Стопилка
5.c.Журавлева Буда 13.c.Сядрине
6.c.Лебіддя 14.c.Тельне
7.c.Лубенець 15.c.Трудовик
8.c.Нова Гуринівка 16.c.Ховдіївка
9.с.Парастовське
Новгород-Сіверський район Ефективна еквивалентна доза опромінення людини більше 50 мБер/рік
1.с.Гірки 3.с.Пушкарі
2.с.Будище
Населені пункти, віднесені за
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ФАКТОРОМ
4.с.Дігтярівка
Ріпкинський район
1.с.Березівка 24.с.Новосілки
2.с.Глиненка 25.с.Павлівка
3.с.Голубівка * 26.с.Переділ
4.с.с-ще Гірки 27.с-ще Пересаж
5.с.Грабів 28.с.Пізнопали
6.с.Губарі 29.с.Пилипча **
7.с.Довгуни * 30.с.Пищики *
8.с-ще Заводське 31.с.Плехтіївка *
9.смт Замглай 32.смт Радуль
10.с.Кам'янка 33.с.Розсудів
11.с.Кислі 34.смт Ріпки
12.с.Клонів 35.с.Семаки
13.с.Коробки * 36.с.Сенюки
14.с.Корольча * 37.с.Скитьки *
15.с.Корчев'я 38.с.Смолигівка
16.с.Кукарі 39.с.Суслівка *
17.с.Лопатні 40.с.Тараса Шевченка *
18.смт Любеч 41.с.Тулія
19.с.Малинівка * 42.с.Углова Рудня
20.с.Маньки * 43.с.Чудівка
21.с.Мокрі Велички 44.с.Чумак *
22.с.Мохначі * 45.с.Шумани
23.с.Незаможне
Ефективна еквівалентна доза опромінення людини більше 50 мБер/рік
1.с.Вир 5.с.Петруші
2.с.Грибова Рудня 6.с.Рашкова Слобода
3.с.Олешня 7.с.Кратинь
4.с.Бахани
Населені пункти, віднесені за
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ФАКТОРОМ
8.c.Галків 10.військове містечко Розсудів 9.с.Олександрівка 11.c-ще Яворці
Семенівський район
1.с.Архипівка * 18.с.Марс
2.с.Баранівка 19.с.Медведівка
3.с.Галаганівка 20.с.Миколаївка
4.с.Городок 21.с.Михайлове
5.с.Грем'ячка 22.с.Мхи
6.с.Жовтневе 23.с.Орликівка
7.с.Дачне 24.с.Першотравневе
8.с.Залізний Міст 25.с.Покровське
9.с.Зелений Гай 26.с.Прогрес
10.с.Зоря 27.м.Семенівка
11.с.Іванівка 28.с.Східне
12.с-ще Іванпуть * 29.с-ще Угли
13.с.Калинівське 30.с.Улянівське
14.с.Кривуша 31.с.Ферубки
15.с.Кринички 32.с.Хотіївка
16.с.Леонівка * 33.с.Червоний Пахар
17.с.Логи 34.с.Чорнозем
Ефективна еквівалентна доза опромінення людини більше 50 мБер/рік
1.с.Олександрівка
Населені пункти, віднесені за
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ФАКТОРОМ
2.c-ще Зелена Роща 6.c.Максимихине
3.c.Криульки 7.c.Ракути
4.c-ще Газопровідне 8.c.Фроли
5.c.Карасі
Сосницький район
1.с.Ляшківці 4.с.Свірок
2.с.Матвіївка 5.с.Соснівка *
3.с.Полісся 6.с.Хлоп'яники *
Населені пункти, віднесені за
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ФАКТОРОМ
1.c.Кудрівка
Чернігівський район
1.с.Антоновичі * 12.с.Пльохів
2.с.Бірки 13.с.Пустинки
3.с.Ведильці 14.с-ще Ревунів Круг *
4.смт Гончарівське 15.с.Скугарі
5.с.Кархівка 16.с.Смолін *
6.с.Ковпита 17.с.Хмільниця
7.с.Леньків Круг 18.с.Храпате
8.с.Малійки 19.с-ще Центральне **
9.с.Мньов 20.с.Червоне *
10.с.Москалі * 21.с.Шибиринівка *
11.с-ще Північне 22.с.Шульгівка *

Хмельницька область
Кам'янець - Подільський район
Ефективна еквівалентна доза опромінення людини більше 50 мБер/рік
1.с.Нововолодимирівка
Населені пункти, віднесені за
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ФАКТОРОМ
2.с.Ніверка 4.с.Шустівці
3.с.Чорнокозинці
Чемеровецький район Ефективна еквивалентна доза опромінення людини більше 50 мБер/рік
1.с.Велика Зелена 2.с.Мала Зелена
Населені пункти, віднесені за
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ФАКТОРОМ
3.с.Вікторівка 5.с.Шидлівці 4.с.Криків
ПРИМІТКИ:
1. Перелік складено на підставі розрахунків додаткової дози
опромінення, виконаних за методичними вказівками, затвердженими
головним державним санітарним лікарем СРСР та узгодженими з
Національною комісією радіаційного захисту населення України, а
також щільності радіактивного забруднення грунтів з урахуванням
їх типів, що сприяють підвищеній міграції в рослинах.
Враховано дані матеріалів про забруднення
сільськогосподарських угідь, лісових масивів та продуктів
харчування місцевого виробництва.
До уваги взято результати гамма-спектрометричного аналізу,
радіохімічного визначення стронцію-90 та цезію-134, -137, а також
оцінки щільності забруднення цезієм-134, -137, що були обчислені
за методиками, затвердженими Міжвідомчою комісією по радіаційному
контролю Комітету по гідрометеорології СРСР.
2. Населені пункти із позначкою (*) включено до переліку на
підставі соціально-економічних та адміністративних зв'язків, а із
позначкою (**) потребують додаткового обстеження.
( Додаток N 1 доповнено згідно з Розпорядженнями КМ N 17-р
( 17-93-р ) від 12.01.93 )
( Додаток N 1 в редакції Постанови КМ N 600 ( 600-94-п ) від
29.08.94 )
( Дію додатка N 1 в редакції Постанови КМ N 600 ( 600-94-п ) від
29.08.94 призупинено на підставі Постанови КМ N 639 ( 639-94-п )
від 14.09.94 )
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
N 37-р ( 37-95-р ) від 27.01.95, Постановою КМ N 622
( 622-2004-п ) від 12.05.2004 )
Державний секретар Кабінету Міністрів УРСР В. ПЄХОТА
Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів УРСР
від 23 липня 1991 р. N 106

ПЕРЕЛІК
населених пунктів, жителям яких з 1 квітня 1991 року
виплачується щомісячна грошова допомога у зв'язку з
обмеженням споживання продуктів харчування місцевого
виробництва і особистого підсобного господарства

1. ЗОНА БЕЗУМОВНОГО (ОБОВ'ЯЗКОВОГО) ВІДСЕЛЕННЯ -
50 процентів від мінімальної заробітної плати
у республіці
Волинська область
Маневицький район
1. с. Галузія 2. с. Прилісне
Житомирська область
Коростенський район
1. с. Обиходи
Лугинський район
3. с. Малахівка 5. с. Рудня-Жаревці
4. с. Мощаниця 6. с. Рудня-Повчанська
Малинський район
1. с. Рудня-Калинівка
Народицький район 1. с. Базар 20. с. Межиліска
2. с. Булів 21. смт. Народичі
3. с. Васьківці 22. с. Ноздрище
4. с. Великі Кліщі 23. с. Осика
5. с. Великі Міньки 24. с. Перемога
6. с. Ганнівка 25. с. Поліське
7. с. Голубієвичі 26. с. Роги
8. с. Журавлинка 27. с. Розсохівське
9. с. Заводне 28. с. Рудня-Базарська
10. с. Звіздаль 29. с. Рудня-Осошня
11. с. Калинівка 30. с. Северівка
12. с. Карпилівка 31. с. Селець
13. с. Колосівка 32. с. Слобода
14. с. Листвинівка 33. с. Старе Шарне
15. с. Лозниця 34. с. Хрипля
16. с. Любарка 35. с. Христинівка
17. с. Малинка 36. с. Шишелівка
18. с. Малі Кліщі
19. с. Малі Міньки
Овруцький район
1. с. Борутине 11. с.Переїзд
2. с. Виступовичі 12. с.Піхоцьке
3. с. Колесники 13. с.Рудня (Руднянська с/р)
4. с. Возлякове 14. с.Сидори
5. с. Делета 15. с.Солотине
6. с. Думинське 16. с.Соснівка
7. с. Людвинівка 17. с.Степки
8. с. Маленівка 18. с.Стовпичне
9. с. Млини 19. с.Червоносілка
10. с. Олександри
Олевський район
1. смт. Діброва 2. с. Рудня-Радовельська

Київська область
Поліський район
1. с. Буда-Варовичі 11. с. Новий Мир
2. смт Вільча 12. смт Поліське
3. с. Грезля 13. с. Пухове
4. с. Денисовичі 14. с. Рудня-Грезлянська
5. с. Діброва 15. с-ще Становище
6. с. Жовтневе 16. с. Стеблі
7. с. Королівка 17. с. Тараси
8. с. Котовське 18. с. Фабриківка
9. с. Мартиновичі 19. с. Шевченкове
10. с. Нова Марківка 20. с. Ясен
Рівненська область
Дубровицький район 1. с. Будимля
2. с. Великі Озера 4. с. Різки
3. с. Великий Черемель 5. с. Шахи
Чернігівська область
Ріпкинський район 1. с. Редьківка
Чернігівський район 1. с. Локотьків

2. ЗОНА ГАРАНТОВАНОГО ДОБРОВІЛЬНОГО ВІДСЕЛЕННЯ -
40 процентів від мінімальноі заробітноі плати
у республіці
Волинська область
Камінь-Каширський район
1. с. Боровне 32. с. Мельники-Мостище
2. с. Брониця 33. с. Надрічне
3. с. Бузаки 34. с. Нові Червища
4. с. Великий Обзир 35. с. Нуйно
5. с. Верхи 36. с. Олександрія
6. с. Видерта 37. с. Олексіївка
7. с. Воєгоща 38. с. Оленине
8. с. Волиця 39. с. Ольшани
9. с. Ворокомле 40. с. Осівці
10. с. Видричі 41. с. Острівок
11. с. Винішок 42. с. Підбороччя
12. с. Грудки 43. с. Підріччя
13. с. Гута-Боровенська 44. с. Піщане
14. с. Гута-Камінська 45. с. Пнівне
15. с. Добре 46. с. Полиці
16. с. Дубровиця 47. с. Радошинка
17. с. Житнівка 48. с. Раків Ліс
18. с. Залазько 49. с. Рудка-Червинська
19. с. Залісся 50. с. Соснівка
20. с. Запруддя 51. с. Сошичне
21. с. Іваномисль 52. с. Ставище
22. м. Камінь-Каширський 53. с. Старі Червища
23. с. Карасин 54. с. Стобихва
24. с. Карпилівка 55. с. Стобихівка
25. с. Катуш 56. с. Теклине
26. с. Качин 57. с. Тоболи
27. с. Клітицьк 58. с. Фаринки
28. с. Краснилівка 59. с. Хотешів
29. с. Личини 60. с. Черче
30. с. Малі Голоби 61. с. Яловацьк
31. с. Малий Обзир
Любешівський район
1. с. Березна Воля 21. с. Любешівська Воля
2. с. Березичі 22. с. Люботин
3. с. Бірки 23. с. Люб'зь
4. с. Бучин 24. с. Мала Глуша
5. с. Бихів 25. с. Міжгайці
6. с. Велика Глуша 26. с. Мукошин
7. с. Великий Курінь 27. с. Невір
8. с. Віл 28. с. Нові Березичі
9. с. Витуле 29. с. Погулянка
10. с. В'язівне 30. с. Пожог
11. с. Гірки 31. с. Проходи
12. с. Гречища 32. с. Рудка
13. с. Діброва 33. с. Сваловичі
14. с. Дольськ 34. с. Седлище
15. с. Залаззя 35. с. Селісок
16. с. Залізниця 36. с. Судче
17. с. Каливиця 37. с. Угриничі
18. с. Лахвичі 38. с. Хоцунь
19. с. Лобна 39. с. Хутомир
20. смт Любешів 40. с. Цир
41. с. Шлапань
42. с. Щитинь
Маневицький район
1. с. Бережниця 24. с. Майдан
2. с. Будки 25. с. Майдан-Липненський
3. с. Велика Ведмежка 26. с. Мала Осниця
4. с. Велика Осниця 27. с. Мала Яблунька
5. с. Велика Яблунька 28. смт Маневичі
5. с. Вовчицьк 29. с. Матейки
7. с. Гораймівка 30. с. Набруска
8. с. Городок 31. с. Нова Руда
9. с. Граддя 32. с. Новосілки
10. с. Градиськ 33. с. Нічогівка
11. с. Гута-Лісівська 34. с. Оконськ
12. с. Довжиця 35. с. Погулянка
13. с. Загорівка 36. с. Підгаття
14. с. Замостя 37. с. Рудка
15. с. Заріччя 38. с. Серхів
16. с. Кам'януха 39. с. Софіянівка
17. с. Карасин 40. с. Старий Чорторийськ
18. с. Комарове 41. с. Тельчі
19. с. Костюхнівка 42. с. Троянівка
20. с. Красноволя 43. с. Хряськ
21. с. Кукли 44. с. Цміни
22. с. Куликовичі 45. с. Череваха
23. с. Лишнівка 46. с. Черськ
47. с.Чорниж
Житомирська область
Ємільчинський район
1. с. Антонівка 19. с. Красногірка
2. с. Бастова Рудня 20. с. Лука
3. с. Бобриця 21. с. Майдан
4. с. Варварівка 22. с. Медведеве
5. с. Вересівка 23. с. Мойсіївка
6. с. Вікторівка 24. с. Неділище
7. с. Ольхівка 25. с. Нитине
8. с. Ганнопіль 26. с. Новоолександрівка
9. с. Горбове 27. с. Омелуша
10. с. Дуга 28. с. Паранине
11. с. Заровенка 29. с. Підлуби
12. с. Здоровець 30. с. Радичі
13. с. Зелениця 31. с. Рудня-Іванівська
14. с. Зорянка 32. с. Рясне
15. с. Йосипівка 33. с. Синявка
16. с. Катеринівка 34. с. Сорочень
17. с. Киселівка 35. с. Усолуси
18. с. Кочичине 36. с. Хотиж
37. с. Шевченкове
Коростенський район
1. с. Барди 12. с. Кожухівка
2. с. Берестовець 13. с. Купеч
3. с. Бехи 14. с. Купище
4. с. Велень 15. с. Немирівка
5. с. Вороневе 16. с. Сингаї
6. с. Грозине 17. с-ще Сокорики
7. с. Давидки 18. с. Чигирі
8. с. Жабче 19. с. Шатрище
9. с. Житомирське
10. с. Жупанівка
11. с. Клочеве
Лугинський район
1. с. Бобричі 18. с. Леонівка
2. с. Бовсуни 19. с. Липники
3. с. Буда 20. смт Лугини
4. с. Великий Дивлин 21. с. Лугинки
5. с. Вербівка 22. с. Малий Дивлин
6. с. Волошине 23. с. Нова Рудня
7. с. Рудня-Жеревці 24. с. Осни
8. с. Діброва 25. с. Остапи
9. с. Жеревці 26. с. Повч
10. смт Жовтневе 27. с. Путиловичі
11. с. Запілля 28. с. Радогоща
12. с. Зарічка 29. с. Старі Новаки
13. с. Іванівка 30. с. Солов'ї
14. с. Кам'яна Гірка 31. с. Степанівка
15. с. Красносілка 32. с. Теснівка
16. с. Кремне 33. с. Топільня
17. с. Крупчатка 34. с. Чапаєвка
35. с. Червона Волока
Народицький район
1. с. Бабиничі 19. с. Нова Радча
2. с. Батьківщина 20. с. Новий Дорогинь
3. с. Бродник 21. с. Норинці
4. с. Вільхова 22. с. Одруби
5. с. В'язівка 23. с. Оржів
5. с. Гута-Ксаверівська 24. с. Радча
7. с. Гуто-Мар'ятин 25. с. Ровба
8. с. Грезля 26. с. Рудня-Кам'янка
9. с. Давидки 27. с. Савченки
10. с. Жерев 28. с. Славенщина
11. с. Закусили 29. с. Слобода-В'язківка
12. с. Залісся 30. с. Снитище
13. с. Клочки 31. с. Стара Радча
14. с. Ласки 32. с. Старий Дорогинь
15. с. Латаші 33. с. Сухарівка
16. с. Липлянщина 34. с. Тичків
17. с. Мар'янівка 35. с. Яжберень
18. с. Мотійки
Новоград-Волинський район
1. с. Брониця 5. с. Михіївка
2. смт Броницька Гута 6. с. Липине
3. с. Дубники 7. с. Перелісянка
4. с. Кленова 8. с. Прихід
Овруцький район 1. с. Антоновичі 48. с. Мала Фосня
2. с. Базарівка 49. с. Мала Чернігівка
3. с. Бережесть 50. с. Мамеч
4. с. Бігунь 51. с. Мацьки
5. с. Білокам'янка 52. с. Можари
6. с. Бірківське 53. с. Мочульня
7. с. Богданівка 54. с. Мощаниця
8. с. Бондарі 55. с. Нагоряни
9. с. Бондарівка 56. с. Невгоди
10. с. Будолюбівка 57. с. Нивки
11. с. Велика Чернігівка 58. с. Нижня Рудня
12. с. Велика Фосня 59. с. Нова Рудня
13. с. Великі Мошки 60. с. Норинськ
14. с. Верпа 61. м. Овруч
15. с. Верхня Рудня 62. с. Оленичі
16. с. Веселівка 63. с. Острови
17. с. Возничі 64. с. Павлюківка
18. с. Гаєвичі 65. с. Папірня
19. с. Гладковичі 66. с. Переброди
20. с. Гладковицька Кам'янка 67. смт Першотравневе
21. с. Городець 68. с. Піщаниця
22. с. Грязеве 69. с. Підвелідники
23. с. Гуничі 70. с. Підчашшя
24. с. Гусарівка 71. с. Побичі
25. с. Дівошин 72. с. Поліське
26. с. Деревці 73. с. Полохачів
27. с. Дуби 74. с. Привар
28. с. Жолудівка 75. с. Прилуки
29. с. Заболоть 76. с. Раківщина
30. с. Задорожок 77. с. Рокитне
31. с. Заськи 78. с. Рудня (Ігнатпільська
сільська рада) 32. с. Збраньківці 79. с. Селезівка
33. с. Ігнатпіль 80. с. Семени
34. с. Кам'янівка 81. с. Ситівка
35. с. Камінь 82. с. Слобода
36. с. Кованка 83. с. Словечне
37. с. Козулі 84. с. Смоляне
38. с. Кораки 85. с. Середня Рудня
39. с. Кошечки 86. с. Сирківщина
40. с. Красилівка 87. с. Сирниця
41. с. Красносілка 88. с. Тхорин
42. с. Левковичі 89. с. Усове
43. с. Левковицький Млинок 90. с. Чабан
44. с. Листвин 91. с. Червонка
45. с. Личмани 92. с. Черевки
46. с. Лучанки 93. с. Черепин
47. с-ще Магдин 94. с. Ясенець
Олевський район
1. с. Андріївка 23. с. Михайлівка
2. с. Білокоровичі 24. с. Млинок
3. с. Будки 25. смт Новоозерянка
4. смт Бучмани 26. смт Нові Білокоровичі
5. с-ще Вербове 27. с. Озеряни
6. с. Держанівка 28. с. Перга
7. с. Джерело 29. с. Пояски
8. смт Дружба 30. с. Радовель
9. с. Жовтневе 31. с. Рудня
10. с. Жубровичі 32. с. Рудня-Замисловицька
11. с. Журжевичі 33. с. Рубня-Озерянська
12. с. Замисловичі 34. с. Рубня-Перганська
13. с. Зольня 35. с. Рудня-Хочинська
14. с. Зубковичі 36. с. Сарнівка
15. с. Кам'янка 37. с. Сердюки
16. с. Ковалівка 38. с. Стовпинка
17. с. Комсомольське 39. с. Сущани
18. с. Копище 40 с. Тепениця
19. с. Лісове 41. с. Устинівка
20. с. Лопатичі 42. с. Хочине
21. с. Майдан 43. с. Шебедиха
22. с. Майдан-Копищенський 44. с. Юрове
Київська область
Іванківський район
1. с. Горностайпіль 7. с. Піски
2. с. Губин 8. с. Прибірськ
3. с. Дитятки 9. с. Рудня-Тальська
4. смт Іванків 10. с. Станишівка
5. с. Карпилівка 11. с. Степанівка
5. с. Лапутьки
Поліський район
1. с. Луговики
Рівненська область
Володимирецький район
1. с. Антонівка 27. с. Луко
2. с. Бабка 28. с. Любахи
3. с. Балаховичі 29. с. Малі Телковичі
4. с. Березина 30. с. Малий Жолудськ
5. с. Берестівка 31. с. Маюничі
6. с. Біле 32. с. Мостище
7. с. Більська Воля 33. с. Мульчиці
8. с. Бишляк 34. с. Новаки
9. с. Великі Телковичі 35. с. Новосілки
10. с. Великі Цепцевичі 36. с. Озеро
11. с. Великий Жолудськ 37. с. Озерці
12. с. Веретено 38. с. Острів
13. с. Воронки 39. с. Полиці
14. с. Дубівка 40. с. Половлі
15. с. Діброва 41. с. Радижеве
16. с. Жовкині 42. с. Ромейки
17. с. Журавлине 43. с. Рудка
18. с. Заболоття 44. с. Собіщиці
19. с. Зелене 45. с. Сопачів
20. с. Іванчі 46. с. Сошники
21. с. Каноничі 47. с. Стара Рафалівка
22. с. Кідри 48. с. Степангород
23. с. Кошмаки 49. с. Суховоля
24. с. Красносілля 50. с. Уріччя
25. с. Липне 51. с. Хиночі
26. с. Лозки 52. с. Чаква
53. с. Чудля
54. с. Щоків
Дубровицький район
1. с. Біла 29. с. Лютинськ
2. с. Бережки 30. с. Людинь
3. с. Бережниця 31. с. Миляч
4. с. Берестя 32. с. Мочулище
5. с. Білаші 33. с. Нивецьк
6. с. Бродець 34. с. Озерськ
7. с. Велюнь 35. с. Орв'яниця
8. с. Вербівка 36. с. Осова
9. с. Висоцьк 37. с. Партизанське
10. с. Вільне 38. с. Переброди
11. с. Городище 39. с. Підлісне
12. с. Грані 40. с. Порубка
13. с. Грицьки 41. с. Працюки
14. м. Дубровиця 42. с. Рудня
15. с. Жадень 43. с. Сварицевичі
16. с. Загребля 44. с. Селець
17. с. Залішани 45. с. Смородськ
18. с. Залужжя 46. с. Соломіївка
19. с. Заслуччя 47. с. Трипутня
20. с. Зелень 48. с. Тумень
21. с. Золоте 49. с. Удрицьк
22. с. Колки 50. с. Узлісся
23. с. Кривиця 51. с. Хилин
24. с. Крупове 52. с. Хочин
25. с. Кураш 53. с. Червоне
26. с. Лісове 54. с. Ясинець
27. с. Літвиця
28. с. Лугове
Зарічненський район
1. с. Бір 24. с. Любинь
2. с. Борове 25. с. Млин
3. с. Бродниця 26. с. Млинок
4. с. Бутове 27. с. Морочне
5. с. Вичівка 28. с. Мутвиця
6. с. Вовчиці 29. с. Неньковичі
7. с. Голубне 30. с. Ниговищі
8. с. Гориничі 31. с. Нобель
9. с. Дібрівськ 32. с. Новорічиця
10. с. Дідівка 33. с. Новосілля
11. с. Дубчиці 34. с. Олександрове
12. с. Ждань 35. с. Омит
13. с. Задовже 36. с. Острівськ
14. с. Заозер'я 37. с. Перекалля
15. смт Зарічне 38. с. Привітівка
16. с. Зелена Діброва 39. с. Прикладники
17. с. Іванчиці 40. с. Радовель
18. с. Комори 41. с. Річиця
19. с. Кутин 42. с. Річки
20. с. Кухітська Воля 43. с. Сенчиці
21. с. Кухче 44. с. Серники
22. с. Лисичин 45. с. Соломир
23. с. Локниця 46. с. Тиховиж
47. с. Храпин
48. с. Чернин
49. с. Котира
Рокитнівський район
1. с. Березове 22. с. Лісове
2. с. Біловіж 23. с. Масевичі
3. с. Більськ 24. с. Мушні
4. с. Блажове 25. с. Обсіч
5. с. Борове 26. с. Олександрівка
6. с. Буда 27. с. Осницьк
7. с. Будки-Кам'янські 28. с. Остки
8. с. Будки-Сновидовицькі 29. с. Переходичі
9. с. Вежиця 30. с. Познань
10. с. Глинне 31. смт Рокитне
11. с. Грабунь 32. с. Сновидовичі
12. с. Дерть 33. с. Старе Село
13. с. Дроздинь 34. с. Старики
14. с. Дубно 35. смт Томашгород
15. с. Єльне 36. с. Томашгород
16. с. Заболоття 37. с. Хміль
17. с. Залав'я
18. с. Кам'яне
19. с. Карпилівка
20. с. Кисоричі
21. с. Купель
Сарненський район
1. с. Вири 20. с. Мар'янівка
2. с. Волоша 21. с. Маслопуща
3. с. Глушиця 22. с-ще Немовичі
4. с. Гранітне 23. с. Обірки
5. с. Гута-Перейма 24. с. Одринки
6. с. Дубняки 25. с. Олексіївка
7. с. Зарів'я 26. с. Орлівка
8. с. Зносичі 27. с. Поляна
9. с. Іванівка 28. с. Пугач
10. с. Кам'яне-Случанське 29. с. Рудня-Карпилівська
11. с. Карасин 30. с. Селище
12. с. Карпилівка 31. с. Стрільськ
13. смт Клесів 32. с. Тинне
14. с. Клесів 33. с. Тріскині
15. с. Костянтинівка 34. с. Федорівка
16. с. Корост 35. с. Чабель
17. с. Кричильськ 36. с-ще Чемерне
18. с. Любиковичі 37. с. Ясногірка
19. с. Мале Вербче
Чернігівська область
Корюківський район 1. с. Озереди
Ріпкинський район
1. с. Грабівка 7. с. Неданчичі
2. с. Губичі 8. с. Нова Рудня
3. с. Гуньківка 9. с. Пролетарська Рудня
4. с. Комарівка
5. с-ще Левичівка
6. с. Лісківка
Семенівський район
1. с. Блешня 8. с. Лісківщина
2. с. Гаті 9. с. Набережне
3. с. Заріччя 10. с. Парня *
4. с. Карповичі 11. с. Ракужа
5. с. Красні Лози 12. с. Тимоновичі
6. с. Кути Другі 13. с. Червоний Гай
7. с. Кути Перші
Чернігівський район
1. с. Боровики 12. с. Лісне
2. с. Будище 13. с-ще Пакуль
3. с. Василева Гута 14. с. Папірня
4. с. Ворохівка 15. с. Пильня
5. с. Глядин 16. с. Повідов
6. с. Дніпровське 17. с. Прохорів
7. с. Завод 18. с. Рудня
8. с. Загатка 19. с. Семенягівка
9. с. Конюшівка 20. с. Старик
10. с. Линея 21. с. Хатилова Гута
11. с. Ліски 22. с. Шмаївка
3. ЗОНА ПОСИЛЕНОГО РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ
30 процентів від мінімальноі заробітноі плати
у республіці
Рівненська область
Березнівський район
1. с. Антонівка 15. с. Лінчин
2. смт. Березне 16. с. Малинськ
3. с. Богуші 17. с. Малушка
4. с. Бронне 18. с. Михалин
5. с. Бистричі 19. с. Моквин
6. с. Ведмедівка 20. с. Мочулянка
7. с. Городище 21. с. Новий Моквин
8. с. Друхів 22. с. Орлівка
9. с. Зірне 23. с. Поляни
10. с. Іванівка 24. смт. Соснове
11. с. Кам'янка 25. с. Хмелівка
12. с. Карачун 26. с. Хотин
13. с. Князівка 27. с. Ялинівка
14. с. Кургани
Чернігівська область
Козелецький район 1. с. Беремицьке 21. с. Лебедівка
2. с. Білики 22. с. Лошакова Гута
3. с. Бір 23. с. Лутава
4. с. Бірки 24. с. Любечанинів
5. с. Бобруйки 25. с. Максим
6. с. Булахів 26. с. Морівськ
7. с. Вовчок 27. с. Набільське
8. с. Виповзів 28. м. Остер
9. с. Гарбузин 29. с. Отрохи
10. с. Гладке 30. с. Палюти
11. смт Десна 31. с. Петрівське
12. с. Євминка 32. с. Поліське
13. с. Єрків 33. с. Романьки
14. с. Жилин Млинок 34. с. Рудня
15. с. Жуківщина 35. с. Савин
16. с. Карпеки 36. с. Сираї
17. с. Карпилівка 37. с. Сокирин
18. с. Короп'є 38. с. Соколівка
19. с. Косачівка 39. с. Сорокошичі
20. с. Крехаїв 40. с. Тужар
Карюківський район
1. с. Будище 7. с. Олійники
2. с. Гутище 8. с. Рейментарівка
3. с-ще Довга Гребля 9. с. Савинки
4. с. Заляддя 10. с-ще Сукачі
5. с. Лісове 11. с. Червоний Довжик
6. с. Милейки 12. с. Хотіївка
Ріпкинський район
1. с. Березівка 24. с. Новосілки
2. с. Глиненка 25. с. Павлівка
3. с. Голубівка 26. с. Переділ
4. с. с-ще Гірки 27. с-ще Пересаж
5. с. Грабів 28. с. Пізнопали
6. с. Губарі 29. с. Пилипча
7. с. Довгуни 30. с. Пищики
8. с-ще Заводське 31. с. Плехтіївка
9. смт Замглай 32. смт Радуль
10. с. Кам'янка 33. с. Розсудів
11. с. Кислі 34. смт Ріпки
12. с. Клонів 35. с. Семаки
13. с. Коробки 36. с. Сенюки
14. с. Корольча 37. с. Скитьки
15. с. Корчев'я 38. с. Смолигівка
16. с. Кукарі 39. с. Суслівка
17. с. Лопатні 40. с. Тараса Шевченка
18. смт Любеч 41. с. Тулія
19. с. Малинівка 42. с. Углова Рудня
20. с. Маньки 43. с. Чудівка
21. с. Мокрі Велички 44. с. Чумак
22. с. Мохначі 45. с. Шумани
23. с. Незаможне
Семенівський район
1. с. Архипівка 18. с. Марс
2. с. Баранівка 19. с. Медведівка
3. с. Галаганівка 20. с. Миколаївка
4. с. Городок 21. с. Михайлове
5. с. Грем'ячка 22. с. Мхи
6. с. Жовтневе 23. с. Орликівка
7. с. Дачне 24. с. Першотравневе
8. с. Залізний Міст 25. с. Покровське
9. с. Зелений Гай 26. с. Прогрес
10. с. Зоря 27. с. Ракужа
11. с. Іванівка 28. м. Семенівка
12. с-ще Іванцуть 29. с. Східне
13. с. Калинівське 30. с-ще Угли
14. с. Кривуша 31. с. Улянівське
15. с. Кринички 32. с. Ферубки
16. с. Леонівка 33. с. Хотіївка
17. с. Логи 34. с. Червоний Пахар
35. с. Чорнозем
Сосницький район
1. с. Ляшківці 4. с. Свірок
2. с. Матвіївка 5. с. Соснівка
3. с. Полісся 6. с. Хлоп'яники
 

 
  Чернігівський район 
1. с. Антоновичі 12. с. Пльохів
2. с. Бірки 13. с. Пустинки
3. с. Ведильці 14. с-ще Ревунів Круг
4. смт Гончарівське 15. с. Скугарі
5. с. Кархівка 16. с. Смолин
6. с. Ковпита 17. с. Хмільниця
7. с. Леньків Круг 18. с. Храпате
8. с. Малійки 19. с-ще Центральне
9. с. Мньов 20. с. Червоне
10. с. Москалі 21. с. Шибиринівка
11. с-ще Північне 22. с. Шульгівка
Населені пункти, які віднесені до переліку
населених пунктів, жителям яких виплачується грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів
харчування місцевого виробництва за тісними територіально-виробничими та соціальними відносинами
1. ЗОНА ГАРАНТОВАНОГО ДОБРОВІЛЬНОГО ВІДСЕЛЕННЯ -
40 процентів від мінімальної заробітної плати
у республіці
Волинська область
Камінь-Каширський район
1. с. Городок 3. с. Підцир'я
2. с. Мостище
Любешівський район 1. с. Ветли 4. с. Зарудчі
2. с. Деревок 5. с. Підкормілля
3. с. Заріка
Маневицький район 1. с. Козлиничі 4. с. Мала Ведмежка
2. с. Колодії 5. с. Нові Підцаревичі
3. с. Лісове 6. с. Северинівка
Житомирська область
Ємільчинський район
1. с. Адамове 5. с. Льонівка
2. с. Велика Глумча 6. с. Малоглумчанка
3. с. Зосимівка 7. с. Руденька
4. с. Кам'янка
Коростенський район 1. м. Коростень 3. с. Піски
2. с. Обиходівка
Рівненська область
Володимирецький район
1. с. Городок 5. с. Нетреба
2. с. Зелениця 6. с. Острівці
3. с. Кругле 7. с. Чучеве
4. с. Кримне
Зарічненський район
1. с. Коник 3. с. Парська
2. с. Кутин
Рокитнівський район
1. с. Нетреба 2. с. Рокитне
Сарненський район
1. с. Білятичі 14. с. Мельниця
2. с. Бутейки 15. с. Немовичі
3. с. Велике Вербче 16. с. Підгірник
4. с. Вирка 17. с. Ремчиці
5. с. Висове 18. с-ще Страшеве
6. с. Грушівка 19. с. Труди
7. с. Двірець 20. с. Тутовичі
8. с. Довге 21. с. Убереж
9. с. Калинівка 22. с. Угли
10. с. Катеринівка 23. с. Цепцевичі
11. с. Копище 24. с. Чудель
12. с. Кузьмівка 25. с. Яблунька
13. с. Люхча 26. с. Яринівка
Чернігівська область
Ріпкинський район 1. с. Задеріївка 4. с. Миси
2. с. Зубахи 5. с. Червона Гута
3. с. Мекшунівка 6. с. Шкуранка
Семенівський район
1. с. Парня 2. с. Червоний Гай
Чернігівський район
1. с. Ворохівка 6. с. Прохорів
2. с. Конюшівка 7. с. Рудня
3. с. Ліски 8. с. Семенягівка
4. с. Лісне 9. с. Старик
5. с. Папірня 10. с. Шмаївка
2. ЗОНА ПОСИЛЕНОГО РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ -
30 процентів від мінімальноі заробітноі плати
у республіці
Житомирська область
Ємільчинський район
1. с. Андрієвичі 37. с. Малий Яблунець
2. с. Аполлонівка 38. с. Маринівка
3. с. Бараші 39. с. Мар'янівка
4. с. Березники 40. с. Миколаївка
5. с. Березівка 41. с. Михайлівка
6. с. Бобрицька Болярка 42. с. Мокляки
7. с. Болярка 43. с. Нараївка
8. с. Брідок 44. с. Непізнаничі
9. с. Будо-Бобриця 45. с. Новосілка
10. с. Велика Цвіля 46. с. Нові Серби
11. с. Великий Яблунець 47. с. Осова
12. с. Верби 48. с. Осівка
13. с. Вільшанка 49. с. Покощеве
14. с. Вірівка 50. с. Полоничеве
15. с. Володимирівка 51. с. Просіка
16. с. Ганнівка 52. с. Рихальське
17. с. Гута-Бобрицька 53. с. Рогівка
18. с. Гута-Зеленицька 54. с. Рудня-Миколаївка
19. с. Дзержинськ 55. с. Садки
20. с. Дібрівка 56. с. Сімаківка
21. с. Євгенівка 57. с. Сербо-Слобідка
22. с. Єлизаветпіль 58. с. Серби
23. смт Ємільчине 59. с. Сергіївка
24. с. Забаро-Давидівка 60. с. Середи
25. с. Запруда 61. с. Симони
26. с. Ілляшівка 62. с. Ситне
27. с. Кам'яногірка 63. с. Спаське
28. с. Киянка 64. с. Стара Гута
29. с. Королівка 65. с. Старий Хмерин
30. с. Косяк 66. с. Старі Непізнаничі
31. с. Крем'янка 67. с. Старі Серби
32. с. Кривотин 68. с. Степанівка
33. с. Куліші 69. с. Тайки
34. с. Лебідь 70. с. Хутір-Мокляки
35. с. Мала Глумча 71. с. Червоний Бір
36. с. Малий Кривотин 72. с. Чміль
73. смт Яблунець
74. с. Яблунівка
75. с. Яменець
Коростенський район
1. с. Березівка 46. с. Мединівка
2. с. Березневе 47. с. Межирічка
3. с. Білка 48. с. Мелені
4. с. Болярка 49. с-ще Мирний
5. с. Бондарівка 50. с. Михайлівка
6. с. Боровиця 51. с. Мойсіївка
7. с-ще Броди 52. с. Мошківка
8. с. Булахівка 53. с. Нивки
9. с. Васьковичі 54. с. Новаки
10. с. Великий Ліс 55. с. Новина
11. с. Веселівка 56. с. Олександрівка
12. с. Вигів 57. с. Охотівка
13. с. Видень 58. с. Першотравневе
14. с. Винарівка 59. с. Плещівка
15. с. Граби 60. с. Поліське
16. с. Горбачі 61. с. Полянка
17. с. Горщик 62. с. Пугачівка
18. с. Гулянка 63. с. Радянське
19. с. Десятини 64. с. Ришавка
20. с. Діброва 65. с. Розівка
21. с. Дідковичі 66. с. Розтяжин
22. с. Домолоч 67. с. Рудня (Поліська с/р)
23. с. Дружбівка 68. с. Рудня (Ришавська с/р)
24. с. Заріччя 69. с. Рудня-Білківська
25. с. Зарубинка 70. с. Рудня-Ушомирська
26. с. Злобичі 71. с. Садибне
27. с. Зубівщина 72. с. Сантарка
28. с. Іванівка 73. с. Сарновичі
29. с. Іванопіль 74. с. Соболівка
30. с. Іскорость 75. с. Ставище
31. с. Каленське 76. с. Старики
32. с. Калинівка 77. с. Стремигород
33. с. Кам'яна Гора 78. с. Струмок
34. с. Ковалі 79. с. Субине
35. с. Ковалівщина 80. с. Сушки
36. с. Ковбащина 81. с-ще Ушиця
37. с. Корма 82. с. Ушиця
38. с. Кропивня 83. с. Ушомир
39. с. Красногірка 84. с. Ходаки
40. с. Краснопіль 85. с. Ходачки
41. с. Красносілка 86. с. Холосне
42. с. Лісобуда 87. с. Хотинівка
43. с. Лісівщина 88. с. Чолівка
44. с. Майданівка 89. с. Шершні
45. с. Мала Зубівщина 90. с. Щорсівка
Лугинський район
1. с. Березовий Груд 6. с. Красностав
2. с. Будо-Літки 7. с. Літки
3. с. Великий Ліс 8. с. Новосілка
4. с. Глухова 9. с. Нові Новаки
5. с. Калинівка 10. с. Підостапи
11. с. Старосілля
Малинський район
1. с. Баранівка 47. с. Писарівка
2. с. Барвінки 48. с. Пристанційне
3. с. Білий Берег 49. с. П'ятидуб
4. с. Березине 50. с. Репище
5. с. Будо-Вороб'ї 51. с. Різня
6. с. Будницьке 52. с. Рубанка
7. с. Буки 53. с. Рудня-Вороб'ївська
8. с. Бучки 54. с. Рудня-Городищенська
9. с. Візня 55. с. Рутвянка
10. с. Вишнянка 56. с. Савлуки
11. с. Владівка 57. с. Свиридівка
12. с. Вороб'ївщина 58. с. Скурати
13. с. Ворсівка 59. с. Слобідка
14. с. В'юнище 60. с. Соснівка
15. с. Вишів 61. с. Стара Гута
16. с. Гамарня 62. с. Старі Вороб'ї
17. с. Головки 63. с. Стасева
18. с. Горинь 64. с. Стримівщина
19. с-ще Гранітне 65. с. Сичівка
20. с. Гутянське 66. с. Тарасівка
21. с. Єлівка 67. с. Тишів
22. с. Жабоч 68. с. Тростяниця
23. с. Жовтневе 69. с. Трудолюбівка
24. с. Забране 70. с. Українка
25. с. Загребля 71. с. Крушники
26. с. Заліски 72. с. Ксаверів
27. с. Зелений Гай 73. с. Кутище
28. с. Зибин 74. с. Лісове
29. с. Іванівка 75. с. Лідівка
30. с. Йосипівка 76. с. Липляни
31. с. Кам'янка 77. с. Луки
32. с. Квітневе 78. с. Лумля
33. с. Клітня 79. с. Любовичі
34. с. Королівка 80. м. Малин
35. с. Крупське 81. с. Малинівка
36. с. Мар'ятин 82. с. Устинівка
37. с. Морозівка 83. с. Федорівка
38. с. Недашки 84. с. Фортунатівка
39. с. Нова Гута 85. с. Червоний Лан
40. с. Нова Рутвянка 86. с. Червоний Плугатар
41. с. Новобратське 87. смт Чоповичі
42. с. Нянівка 88. с. Шевченкове
43. с. Омелянівка 89. с. Щербатівка
44. с. Ободівка 90. с. Юрівка
45. с. Першотравневе 91. с. Яблунівка
46. с. Пиріжки 92. с. Гуска
93. с. Гута-Логанівська
94. с. Діброва
95. с. Дружне
96. с. Лісна Колона
97. с. Нова Діброва
98. с. Нове Життя
99. с. Нові Вороб'ї
100. с. Новоселиця
101. с. Привітне
102. с. Ялцівка
103. с. Ярочище
( Перелік доповнено згідно з Розпорядженням КМ N 245-р
( 245-91-р ) від 14.09.91 )

Народицький район
1. с. Болотниця
2. с. Буда-Голубієвичі 6. с. Славковиці
3. с. Вила 7. с. Старий Кужіль
4. с. Недашківка 8. с. Червоне
5. с. Рубежівка
Новоград-Волинський район
1. с. Анастасівка 13. с. Курчицька Гута
2. с. Берегове 14. с. Лучиця
3. с. Вербівка 15. с. Мала Анастасівка
4. с. Вірівка 16. с. Мала Цвіля
5. с. Вишківка 17. с. Морозівка
6. смт Городниця 18. с. Партизанське
7. с. Дібрівське 19. с-ще Перелісок
8. с. Калинівка 20. с. Повчине
9. с. Карпилівка 21. с. Суховоля
10. с. Красилівка 22. с. Таращанка
11. с. Красилівське 23. с. Федорівка
12. с. Курчиця 24. с. Ходурки
25. с. Червона Воля
26. с. Чижівка
Овруцький район
1. с. Барвінкове 22. с. Нові Велідники
2. с. Білка 23. с. Новосілки
3. с. Велика Хайча 24. с. Острів
4. с. Великий Кобилин 25. с. Павловичі
5. с. Гошів 26. с. Підруддя
6. с. Довгиничі 27. с. Покалів
7. с. Дубовий Гай 28. с. Потаповичі
8. с. Заріччя 29. с. Прибитки
9. с. Збраньки 30. с. Радчиці
10. с. Іллімка 31. с. Скребеличі
11. с. Кирдани 32. с. Слобода-Новоселицька
12. с. Клинець 33. с. Слобода-Шоломківська
13. с. Колосівка 34. с. Сорокопень
14. с. Коптівщина 35. с. Старі Велідники
15. с. Коренівка 36. с. Сташки
16. с. Корчівка 37. с. Стугівщина
17. с. Лукішки 38. с. Теклівка
18. с. Мала Хайча 39. с. Товкачі
19. с. Малий Кобилин 40. с. Хлупляни
20. с. Малі Мошки 41. с. Черепинки
21. с. Мишковичі 42. с. Шоломки
43. с. Яцковичі
Олевський район
1. с. Артинськ 9. с-ще Лугове
2. с. Бацеве 10. с. Обище
3. с. Болярка 11. смт Олевськ
4. с. Варварівка 12. с. Рудня-Бистра
5. с. Забороче 13. с-ще Сновидовичі
6. с. Кишин 14. с. Соснівка
7. с. Корощине 15. с. Хмелівка
8. с. Ліски
( Перелік доповнено згідно з Розпорядженням КМ N 245-р
( 245-91-р ) від 14.09.91 )
Київська область
Бородянський район
1. с. Великий Ліс 4. с. Мирча
2. с. Коблиця 5. с. Пороскотень
3. с. Коблицький Ліс 6. с. Шибене
Вишгородський район
1. с. Абрамівка 14. с. Пилява
2. с. Андріївка 15. с. Ритні
3. с. Богдани 16. с. Рихта
4. с. Вахівка 17. с. Рови
5. с. Володимирівка 18. с. Розтісне
6. с. Гута-Катюжанська 19. с. Рудня Димерська
7. с. Дудки 20. с. Савенки
8. с. Катюжанка 21. с. Сичівка
9. с. Круги 22. с. Сухолуччя
10. с. Любидва 23. с. Толокунь
11. с. Любимівка 24. с. Федорівка
12. с. Овдієва Нива 25. с. Ясногородка
13. с. Петрівське
Іванківський район
1. с. Білий Берег 36. с. Олизарівка
2. с. Блідча 37. с. Осовець
3. с. Болотня 38. с. Оране
4. с. Буда-Полідарівська 39. с. Петрівське
5. с. Варівськ 40. с. Пироговичі
6. с. Верхолісся 41. с. Підгайне
7. с. Воропаївка 42. с. Полідарівка
8. с. Димарка 43. с. Поталіївка
9. с. Доманівка 44. с. Потоки
10. с. Жерева 45. с. Рахвалівка
11. с. Жеревпілля 46. с. Розважів
12. с. Жміївка 47. с. Рокитна Слобода
13. с. Запрудка 48. с. Рудня-Левківська
14. с. Заруддя 49. с. Рудня-Сидорівська
15. с. Захарівка 50. с. Рудня-Шпилівська
16. с. Зимовище 51. с. Русаки
17. с. Зорин 52. с. Сидоровичі
18. с. Кірове 53. с. Слобода-Кухарська
19. с. Ковалівка 54. с. Соснівка
20. с. Коленці 55. с. Ставрівка
21. с. Коленцівське 56. с. Старі Соколи
22. с. Красилівка 57. с. Старовичі
23. с. Кропивня 58. с. Страхолісся
24. с. Кухарі 59. с. Сукачі
25. с. Леонівка 60. с. Тетерівське
26. с. Людвинівка 61. с. Термахівка
27. с. Макарівка 62. с. Федорівка
28. с. Мала Макарівка 63. с. Феневичі
29. с. Медвин 64. с. Фрузинівка
30. с. Мокра Корма 65. с. Хочева
31. с. Мусійки 66. с. Чкаловка
32. с. Нові Макалевичі 67. с. Шевченкове(Розважівська с/р)
33. с. Нові Соколи 68. с. Шевченкове(Димарська с/р)
34. с. Обуховичі 69. с. Шпилі
35. с. Олива 70. с. Яхнівка
Поліський район
1. с. Буда-Вовчківська 16. с. Міхлівщина
2. с. Буда-Радинська 17. с. Млачівка
3. с. Вересня 18. с. Нівецьке
4. с. Військове 19. с. Омелянівка
5. с. Вовчків 20. с. Орджонікідзе
6. с. Володарка 21. с. Рагівка
7. с. Городещина 22. с. Радинка
8. с. Дубова (Володарська с/р) 23. с. Стара Марківка
9. с. Дубова (Красятицька с/р) 24. с. Стещина
10. с. Залишани 25. с. Стовпне
11. с. Зелена Поляна 26. с. Федорівка
12. с. Калинівка 27. с. Чапаєве
13. с. Красятичі 28. с. Червона Зірка
14. с. Максимовичі 29. с. Черемошна
15. с. Мар'янівка 30. с. Шкнева
Рівненська область
Березнівський район 1. с. Балашівка 6. с. Сівки
2. с. Вітковичі 7. с. Тишиця
3. с. Колодязне 8. с. Яринівка
4. с. Левачі 9. с. Яцьковичі
5. с. Прислуч
Володимирецький район
1. с. Велихів 4. с. Довговоля
2. смт Володимирець 5. смт Нова Рафалівка
3. с. Городець 6. с. Сварині
Сарненський район
1. м. Сарни 2. смт Степань
Чернігівська область
Козелецький район 1. с. Бір 7. с. Морівськ
2. с. Карпилівка 8. с. Отрохи
3. с. Короп'є 9. с. Рудня
4. с. Косачівка 10. с. Сорокошичі
5. с. Лебедівка 11. с. Тужар
6. с. Лошакова Гута

Корюківський район
1. с. Будище 4. с. Червоний Довжик
2. с. Милейки 5. с. Хотіївка
3. с. Савинки
Ріпкинський район
1. с. Мокрі Велички 2. с. Незаможне
Семенівський район
1. с. Архипівка 3. с. Миколаївка
2. с. Жовтневе 4. м. Семенівка
Сосницький район
1. с. Матвіївка 2. с. Полісся
Чернігівський район
1. с. Ведильці 7. с-ще Ревунів Круг
2. с. Ковпита 8. с. Смолин
3. с. Малійки 9. с. Храпате
4. с. Мньов 10. с-ще Центральне
5. с-ще Північне 11. с. Червоне
6. с. Пустинки 12. с. Шульгівка
{ Додаток N 2 доповнено згідно з Розпорядженнями КМ N 215-р
( 215-91-р ) від 14.09.91, N 17-р ( 17-93-р ) від 12.01.93 }
{ Додаток N 2 в редакції Постанови КМ N 600 ( 600-94-п ) від
29.08.94 }
{ Дію додатка N 2 в редакції Постанови КМ N 600 ( 600-94-п ) від
29.08.94 призупинено на підставі Постанови КМ N 639 ( 639-94-п )
від 14.09.94 }
{ Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 759
( 759-2008-п ) від 27.08.2008, N 914 ( 914-2008-п ) від
16.10.2008 }

Державний секретар Кабінету Міністрів УРСР В. ПЄХОТА
( Частину II Постанови КМ дивись ( 106б-91-п )
 
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Законодавство СРСР"