Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії

Постанова Кабінету Міністрів УРСР № 106 від 23.07.1991р. «Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української РСР "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внасл

  • 109948
  • Версія для друку
  •  
 
      

                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 23 липня 1991 р. N 106
Київ

Про організацію виконання постанов Верховної Ради
Української РСР про порядок введення в дію законів
Української РСР "Про правовий режим території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи" та "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок чорнобильської катастрофи"

     { Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ 
N 245-р ( 245-91-р ) від 14.09.91
N 17-р ( 17-93-р ) від 12.01.93
Постановами КМ
N 217 ( 217-93-п ) від 25.03.93
N 600 ( 600-94-п ) від 29.08.94
N 639 ( 639-94-п ) від 14.09.94
Розпорядженням КМ
N 37-р ( 37-95-р ) від 27.01.95
Постановами КМ
N 1610 ( 1610-2000-п ) від 26.10.2000
N 622 ( 622-2004-п ) від 12.05.2004
N 759 ( 759-2008-п ) від 27.08.2008
N 914 ( 914-2008-п ) від 16.10.2008 }

Кабінет Міністрів Української РСР П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити перелік населених пунктів, віднесених до зон
радіоактивного забруднення, згідно з додатком N 1.
2. Міністерству УРСР у справах захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Українському
інформаційному агентству при Кабінеті Міністрів УРСР,
облвиконкомам у місячний строк опублікувати в республіканській і
місцевій пресі карти забрудненості радіонуклідами
сільськогосподарських угідь та лісів по господарствах, лісництвах,
лісгоспзагах, районах і областях.
3. Українській академії аграрних наук, Міністерству
сільського господарства УРСР, Міністерству лісового господарства
УРСР разом з Міністерством УРСР у справах захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Українським
науково-дослідним інститутом сільськогосподарської радіології та
Міністерством охорони здоров'я УРСР у місячний строк затвердити і
довести до господарств рекомендації про ведення
сільськогосподарського виробництва та лісового господарства в
зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого
радіоекологічного контролю.
4. Міністерству економіки УРСР, Міністерству сільського
господарства УРСР, Міністерству лісового господарства УРСР,
облвиконкомам та іншим органам державного управління, що виконують
функції матеріально-технічного постачання, забезпечити по
закріпленій номенклатурі виділення окремим рядком
матеріально-технічних ресурсів, що централізовано розподіляються,
необхідних для господарської діяльності підприємств, організацій,
об'єднань, колгоспів, радгоспів, розташованих у зонах
гарантованого добровільного відселення та посиленого
радіоекологічного контролю.
5. Міністерству фінансів УРСР: починаючи з 1992 року при розробці проекту республіканського
бюджету передбачати фінансові витрати, пов'язані із застосуванням
законів Української РСР "Про правовий режим території, що зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи"
( 791а-12 ) та "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ); щорічно разом з проектом республіканського бюджету вносити
Кабінету Міністрів УРСР погоджені з облвиконкомами пропозиції про
встановлення для окремих підприємств, організацій, об'єднань,
колгоспів і радгоспів, розташованих у зонах гарантованого
добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю,
пільгових умов їх фінансування.
6. Установити, що: дозвіл на використання наукової інформації та результатів
наукових досліджень, одержаних у зонах радіаційного забруднення,
видається Кабінетом Міністрів УРСР за поданням Міністерства УРСР у
справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, Академії наук УРСР, Української академії аграрних наук,
Міністерства охорони здоров'я УРСР; дозвіл на вивіз за межі зон відчуження та безумовного
(обов'язкового) відселення землі, глини, торфу, піску, деревини, а
також рослинних кормів, лікарських рослин, грибів, ягід та інших
продуктів побічного лісокористування, за винятком зразків для
наукових цілей, видається Міністерством УРСР у справах захисту
населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за поданням
облвиконкомів, заінтересованих державних і наукових організацій на
основі довідок про радіометричний контроль; дозвіл на ведення сільськогосподарської, лісогосподарської
виробничої та іншої діяльності, а також будівництва в зонах
відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення видається
Міністерством УРСР у справах захисту населення від наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС за поданням облвиконкомів,
міністерств і відомств; правом в'їзду для постійного проживання в зоні гарантованого
добровільного відселення користуються громадяни, які підлягають
прописці відповідно до пункту 1 постанови Ради Міністрів СРСР від
28 серпня 1974 р. N 678 ( v0678400-74 )"Про деякі правила прописки
громадян", а у виняткових випадках - відповідно до пункту 4
вказаної постанови. Громадяни, які прибувають на роботу за
направленнями підприємств, установ, колгоспів, радгоспів або
працевлаштовуються на контрактній основі, прописуються або
реєструються згідно з чинним законодавством; працівникам, тимчасово переведеним або відрядженим для роботи
у зоні відчуження, сплачуються за кожний день перебування у цій
зоні добові в розмірі 13 крб.; повне державне забезпечення дітей до досягнення ними шкільного
віку (7 років), які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, здійснюється шляхом безплатного виховання їх у
дошкільних виховних закладах і надання щомісячної грошової
допомоги у таких розмірах: - на дітей, які відвідують дитячі дошкільні виховні заклади,
віком до 3 років - 0,5, віком від 3 до 7 років - однієї
мінімальної заробітної плати; - на дітей, які не відвідують дитячі дошкільні виховні
заклади, віком до 3 років - однієї, віком від 3 до 7 років - 1,5
мінімальної заробітної плати. ( Останній абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 217
( 217-93-п ) від 25.03.93 )
7. Затвердити: перелік населених пунктів, жителям яких з 1 квітня 1991 р.
виплачується щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням
споживання продуктів харчування місцевого виробництва і особистих
підсобних господарств (додаток N 2); { Абзац другий пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 759 ( 759-2008-п )
від 27.08.2008, N 914 ( 914-2008-п ) від 16.10.2008 } перелік населених пунктів, в яких з 1 квітня 1991 р. оплата
праці громадян, які працюють на територіях радіоактивного
забруднення, провадиться за підвищеними тарифними ставками
(відрядними розцінками) і посадовими окладами (додаток N 3).
Облвиконкоми з урахуванням специфіки сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва, а також особливостей
радіоактивного забруднення сільськогосподарських і лісових угідь
можуть затверджувати за поданням обласних сільськогосподарських
формувань і лісогосподарських об'єднань перелік окремих
виробництв, дільниць тощо для запровадження диференційованої
оплати праці у зв'язку з підвищеними рівнями радіоактивного
забруднення на окремих полях, у лісових кварталах; перелік видів робіт, пов'язаних з підвищеною радіоактивною
забрудненістю робочих місць, на яких оплата праці громадян може
провадитись за підвищеними тарифними ставками (відрядними
розцінками) і посадовими окладами у максимальному розмірі в
залежності від складності робіт і умов праці (додаток N 4); порядок вилучення, поховання або утилізації продукції,
забрудненої радіонуклідами, що надійшла у виробництво або для
реалізації в торговельну мережу, а також відшкодування затрат за
рахунок осіб, винних у її виробництві (додаток N 5); положення про в'їзд і виїзд громадян і транспортних засобів
із зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення
(додаток N 6); порядок інформування населення про радіаційний стан на
забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС територіях
(додаток N 7).
8. Міністерству УРСР у справах захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, облвиконкомам разом з
Міністерством охорони здоров'я УРСР, Українським республіканським
управлінням по гідрометеорології, Міністерством сільського
господарства УРСР, Міністерством лісового господарства УРСР,
Міністерством праці УРСР, Академією наук УРСР за погодженням з
Національною комісією радіаційного захисту населення України
щорічно до 1 грудня подавати Кабінету Міністрів УРСР пропозиції
про внесення змін до переліків (додатки N 1, 2 і 3 до цієї
постанови).
9. Міністерству УРСР у справах захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС разом з Міністерством
транспорту УРСР, Українським об'єднанням "Авіалінії України",
Українським міжгалузевим державним об'єднанням річкового флоту
"Укррічфлот", управліннями залізниць і Міністерством фінансів УРСР
у тижневий строк розробити і довести до виконавців єдиний порядок
реалізації права громадян, які постраждали внаслідок
чорнобильської катастрофи (категорій I-II), на пільговий проїзд
один раз на рік до будь-якого пункту країни і назад.
10. Громадяни, евакуйовані організовано або самостійно
відселені з території радіоактивного забруднення до прийняття
Закону Української РСР "Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи", якщо вони
раніше не одержували грошових компенсацій, пов'язаних з
переселенням на нове місце проживання, мають право на їх одержання
в порядку і розмірах, передбачених цим Законом. Виплата вказаних
компенсацій провадиться виконкомами місцевих Рад народних
депутатів за попереднім місцем проживання зазначених громадян.
11. Відповідальність за реалізацію положень законів УРСР "Про
правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) та "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), що не потребують
спеціальних рішень Уряду, покладається безпосередньо на
міністерства, відомства, Раду Міністрів Кримської АРСР та
обл(міськ)виконкоми.
12. Міністерству УРСР у справах захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС разом з Міністерством
юстиції УРСР, Міністерством праці УРСР, Міністерством охорони
здоров'я УРСР, Міністерством соціального забезпечення УРСР,
Міністерством фінансів УРСР, Радою Федерації незалежних профспілок
України подати Кабінету Міністрів УРСР пропозиції про приведення
чинного законодавства УРСР з питань ліквідації наслідків
чорнобильської катастрофи у відповідність із законами УРСР "Про
правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ), "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) після приведення
законодавства СРСР у відповідність із Законом СРСР "Про соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської
катастрофи".
13. Міністерствам і відомствам УРСР переглянути та скасувати
відомчі нормативні акти, що суперечать законодавству УРСР з питань
ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи.
14. Надати право Міністерству УРСР у справах захисту
населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС за
погодженням з Міністерством охорони здоров'я УРСР, Міністерством
праці УРСР, Міністерством сільського господарства УРСР,
Міністерством лісового господарства УРСР, Українським
республіканським управлінням по гідрометеорології та відповідними
облвиконкомами вносити Кабінету Міністрів УРСР пропозиції про
надання окремим групам громадян статусу осіб, які постраждали
внаслідок чорнобильської катастрофи, з визначенням конкретної
категорії, якщо вони працювали в умовах, що можуть бути прирівняні
до умов, визначених статтями 10 і 11 Закону Української РСР "Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ).
15. Доручити Міністерству УРСР у справах захисту населення
від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Міністерству охорони
здоров'я УРСР, Міністерству праці УРСР та Міністерству соціального
забезпечення УРСР за погодженням з Міністерством юстиції УРСР
давати роз'яснення щодо застосування законів Української РСР "Про
правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ) та "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ).

Прем'єр-міністр України В. ФОКІН
Державний секретар
Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА
Інд.33

Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів УРСР
від 23 липня 1991 р. N 106
ПЕРЕЛІК
населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного
забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи
1. ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ
Житомирська область
Народицький район
1.с.Довгий Ліс 3.с.Нове Шарне
2.с.Мотилі 4.с.Омельники
Овруцький район
1.с.Деркачі 3. с.Липські Романи
2.с.Журба
Київська область
Чорнобильський район
1.с.Андріївка 31. с.Новошепеличі
2.с.Бенівка 32. с.Опачичі
3.с.Бички 33. с.Оташів
4.с.Буда 34. с.Паришів
5.с.Буряківка 35. с.Плютовище
6.с.Глинка 36. м.Прип'ять
7.с.Городище 37. с.Річиця
8.с.Городчан 38. с.Роз'їждже
9.с.Залісся 39. с.Розсоха
10.с.Замошня 40. с.Рудня-Вересня
11.с.Запілля 41. с.Рудня-Іллінецька
12.с.Зимовище 42. с.Рудьки
13.с.Іванівка 43. с.Стара Красниця
14.с.Іллінці 44. с.Старі Шепеличі
15.с.Іловниця 45. с.Старосілля
16.с.Кам'янка 46. с.Стечанка
17.с.Копачі 47. с.Теремці
18.с.Корогод 48. с.Терехів
19.с.Коцюбинське 49. с.Товстий Ліс
20.с.Кошарівка 50. с.Усів
21.с.Кошівка 51. с.Хутір Золотніїв
22.с.Красне (Машівська с/р) 52. с.Чапаєвка
23.с.Красне (Товстоліська с/р) 53. с.Черевач
24.с.Крива Гора 54. с.Чистогалівка
25.с.Купувате 55. м.Чорнобиль
26.с.Ладижичі 56. с-ще Чорнобиль-2
27.с.Лелів 57. с.Ямпіль
28. с.Машеве 58. ст.Янів
29. с.Нова Красниця
30. с.Новосілки
Поліський район
1.с.Бобер 6. с.Володимирівка
2.с.Бовище 7. с.Кливини
3.с.Варовичі 8. с.Ковшилівка
4.с.Весняне 9. с.Лісництво Яковецьке
5.с.Вільшанка 10. с.Луб'янка
11. с.Стара Рудня
2. ЗОНА БЕЗУМОВНОГО (ОБОВ'ЯЗКОВОГО) ВІДСЕЛЕННЯ
ЗГІДНО З ПОСТАНОВАМИ РАДИ МІНІСТРІВ УРСР
Житомирська область
Коростеньський район
1.с.Обиходи
Лугинський район
1.с.Малахівка 3. с.Рудня-Жаревці
2.с.Мощаниця 4. с.Рудня-Повчанська
Малинський район
1.с.Рудня-Калинівка
Народицький район
1.с.Базар 20. с.Межиліска
2.с.Булів 21. смт. Народичі
3.с.Васьківці 22. с.Ноздрище
4.с.Великі Кліщі 23. с.Осика
5.с.Великі Міньки 24. с.Перемога
6.с.Ганнівка 25. с.Поліське
7.с.Голубієвичі 26. с.Роги
8.с.Журавлинка 27. с.Розсохівське
9.с.Заводне 28. с.Рудня-Базарська
10.с.Звіздаль 29. с.Рудня-Осошня
11.с.Калинівка 30. с.Северівка
12.с.Карпилівка 31. с.Селець
13.с.Колосівка 32. с.Слобода
14.с.Листвинівка 33. с.Старе Шарне
15.с.Лозниця 34. с.Хрипля
16.с.Любарка 35. с.Христинівка
17.с.Малинка 36. с.Шишелівка
18.с.Малі Кліщі
19.с.Малі Міньки
Овруцький район
1.с.Борутино 6. с.Переїзд
2.с.Виступовичі 7. с.Сидори
3.с.Колеснини 8. с.Солотине
4.с.Маленівка 9. с.Соснівка
5.с.Олександри 10. с.Степки
Олевський район
1.смт.Діброва 2. с.Рудня-Радовельська

Київська область
Поліський район
1.с.Буда-Варовичі 11. с.Новий Мир
2.смт Вільча 12. смт Поліське
3.с.Грезля 13. с.Пухове
4.с.Денисовичі 14. с.Рудня-Грезлянська
5.с.Діброва 15. с-ще Становище
6.с.Жовтневе 16. с.Стеблі
7.с.Королівка 17. с.Тараси
8.с.Котовське 18. с.Фабриківка
9.с.Мартиновичі 19. с.Шевченкове
10.с.Нова Марківка 20. с.Ясен
Рівненська область
Дубровицький район
Чернігівська область
Ріпкинський район
1.с.Редьківка
Чернігівський район
1.с.Локотьків
ЗГІДНО З РОЗРАХУНКАМИ ДОЗ ДОДАТКОВОГО ОПРОМІНЕННЯ
Волинська область
Маневицький район
Житомирська область
Овруцький район
1.с.Возлякове 6. с.Піхоцьке
2.с.Делета 7. с.Рудня (Руднянська с/р)
3.с.Думинське 8. с.Стовпичне
4.с.Людвинівка 9. с.Червоносілка
5.с.Млини
Рівненська область
Дубровицький район
1.с.Будимля
3. ЗОНА ГАРАНТОВАНОГО ДОБРОВІЛЬНОГО ВІДСЕЛЕННЯ
Волинська область
Камінь-Каширський район
1.с.Боровне 33. с.Мельники-Мостище
2.с.Брониця 34. с.Мостище
3.с.Бузаки 35. с.Надрічне
4.с.Великий Обзир 36. с.Нові Червища
5.с.Верхи 37. с.Нуйно **
6.с.Видерта 38. с.Олександрія
7.с.Воєгоща 39. с.Олексіївка
8.с.Волиця 40. с.Оленине
9.с.Ворокомле 41. с.Ольшани **
10.с.Видричі 42. с.Осівці
11.с.Винішок 43. с.Острівок
12.с.Городок * 44. с.Підбороччя
13.с.Грудки 45. с.Підріччя
14.с.Гута-Боровенська 46. с.Підипир'я *
15.с.Гута-Камінська 47. с.Піщане
16.с.Добре 48. с.Пнівне
17.с.Дубровиця 49. с.Полиці
18.с.Житнівка 50. с.Радошинка
19.с.Залазько 51. с.Раків Ліс
20.с.Залісся 52. с.Рудка-Червинська
21.с.Запруддя 53. с.Соснівка
22.с.Іваномисль 54. с.Сошичне
23.с.Камінь-Каширський 55. с.Ставище **
24.с.Карасин 56. с.Старі Червища
25.с.Карпилівка ** 57. с.Стобихва
26.с.Катуш 58. с.Стобихівка
27.с.Качин 59. с.Теклине
28.с.Клітицьк 60. с.Тоболи
29.с.Краснилівка 61. с.Фаринки
30.с.Личини ** 62. с.Хотешів
31.с.Малі Голоби 63. с.Черче
32.с.Малий Обзир 64. с.Яловацьк
Любешівський район
1.с.Березна Воля 25. с.Любешівська Воля
2.с.Березичі 26. с.Люботин
3.с.Бірки 27. с.Люб'зь
4.с.Бучин 28. с.Мала Глуша
5.с.Бихів 29. с.Міжгайці
6.с.Велика Глуша 30. с.Мукошин
7.с.Великий Курінь 31. с.Невір
8.с.Ветли * 32. с.Нові Березичі
9.с.Віл 33. с.Підкормілля *
10.с.Витуле 34. с.Погулянка
11.с.В'язівне ** 35. с.Пожог
12.с.Гірки 36. с.Проходи
13.с.Гречища 37. с.Рудка
14.с.Деревок * 38. с.Сваловичі
15.с.Діброва 39. с.Седлище
16.с.Дольськ 40. с.Селісок
17.с.Залаззя 41. с.Судче
18.с.Залізниця 42. с.Угриничі
19.с.Заріка * 43. с.Хоцунь
20.с.Зарудчі * 44. с.Хутомир
21.с.Каливиця ** 45. с.Цир
22.с.Лахвичі ** 46. с.Шлапань
23.с.Лобна 47. с.Щитинь
24.смт Любешів
Маневицький район
1.с.Бережниця 27. с.Майдан
2.с.Будки 28. с.Майдан-Липненський
3.с.Велика Ведмежка 29. с.Мала Ведмежка
4.с.Велика Осниця 30. с.Мала Осниця
5.с.Велика Яблунька 31. с.Мала Яблунька
5.с.Вовчицьк 32. смт Маневичі
7.с.Гораймівка 33. с.Матейки
8.с.Городок 34. с.Набруска
9.с.Граддя 35. с.Нова Руда
10.с.Градиськ 36. с.Новосілки
11.с.Гута-Лісівська 37. с.Нічогівка
12.с.Довжиця 38. с.Оконськ
13.с.Загорівка 39. с.Погулянка
14.с.Замостя 40. с.Підгаття
15.с.Заріччя 41. с.Підцаревичі *
16.с.Кам'януха 42. с.Рудка
17.с.Карасин 43. с.Северинівка *
18.с.Козлиничі * 44. с.Серхів
19.с.Колодії * 45. с.Софіянівка
20.с.Комарове 46. с.Старий Чорторийськ
21.с.Костюхнівка 47. с.Тельчі
22.с.Красноволя 48. с.Троянівка
23.с.Кукли 49. с.Хряськ
24.с.Куликовичі 50. с.Цміни
25.с.Лісове 51. с.Череваха
26.с.Лишнівка 52. с.Черськ
53. с.Чорниж
с. Галузія
с. Прилісне
Житомирська область
Ємільчинський район
1.с.Адамове 23. с.Красногірка
2.с.Антонівка 24. с.Льонівка
3.с.Бастова Рудня 25. с.Лука
4.с.Бобриця 26. с.Майдан
5.с.Варварівка 27. с.Малоглумчанка
6.с.Велика Глумча 28. с.Медведеве
7.с.Вересівка 29. с.Мойсіївка
8.с.Вікторівка 30. с.Неділище
9.с.Вільхівка 31. с.Нитине
10.с.Ганнопіль 32. с.Новоолександрівка
11.с.Горбове 33. с.Омелуша
12.с.Дуга 34. с.Паранине
13.с.Заровенка 35. с.Підлуби
14.с.Здоровець 36. с.Радичі
15.с.Зелениця 37. с.Руденька
16.с.Зорянка 38. с.Рудня-Іванівська
17.с.Зосимівка 39. с.Рясне
18.с.Йосипівка 40. с.Синявка
19.с.Кам'янка 41. с.Сорочець
20.с.Катеринівка 42. с.Усолуси
21.с.Киселівка 43. с.Хотиж
22.с.Кочичине 44. с.Шевченкове
Коростенський район
1.с.Барди 12. с.Кожухівка
2.с.Берестовець 13. м.Коростень
3.с.Бехи 14. с.Купеч *
4.с.Велень 15. с.Купище
5.с.Вороневе 16. с.Немирівка
6.с.Грозине 17. с.Обиходівка
7.с.Давидки 18. с.Піски
8.с.Жабче 19. с.Сингаї
9.с.Житомирське 20. с-ще Сокорики
10.с.Жупанівка 21. с.Чигирі
11.с.Клочеве * 22. с.Шатрище
23. с.Вигів
24. с.Сарновичі
25 .с.Горбачі
26. с.Красногірка
Лугинський район
1.с.Бобричі 18. с.Леонівка
2.с.Бовсуни 19. с.Липники
3.с.Буда * 20. смт Лугини
4.с.Великий Дивлин 21. с.Лугинки
5.с.Вербівка 22. с.Малий Дивлин
6.с.Волошино 23. с.Нова Рудня
7.с-ще гранітного кар'єру 24. с.Осни
8.с.Діброва 25. с.Остапи
9.с.Жеревці 26. с.Повч
10.смт Жовтневе 27. с.Путиловичі
11.с.Запілля 28. с.Радогоща
12.с.Зарічка 29. с.Старі Новаки
13.с.Іванівка 30. с.Солов'ї
14.с.Кам'яна Гірка 31. с.Степанівка
15.с.Красносілка 32. с.Теснівка
16.с.Кремне 33. с.Топільня
17.с.Крупчатка 34. с.Чапаєвка
35. с.Червона Волока
Народицький район
1.с.Бабиничі 19. с.Нова Радча
2.с.Батьківщина 20. с.Новий Дорогинь
3.с.Бродник 21. с.Норинці
4.с.Вільхова 22. с.Одруби
5.с.В'язнівка 23. с.Оржів *
5.с.Гута-Ксаверівська 24. с.Радча
7.с.Гуто-Мар'ятин 25. с.Ровба
8.с.Грезля 26. с.Рудня-Кам'янка
9.с.Давидки 27. с.Савченки
10.с.Жерев 28. с.Славенщина
11.с.Закусили 29. с.Слобода-В'язківка
12.с.Залісся 30. с.Снитище
13.с.Клочки 31. с.Стара Радча
14.с.Ласки 32. с.Старий Дорогинь
15.с.Латаші 33. с.Сухарівка
16.с.Липлянщина * 34. с.Тичків
17.с.Мар'янівка * 35. с.Яжберень
18.с.Мотійки 36. с.Старий Кужіль
Новоград-Волинський район
1.с.Брониця 5. с.Михіївка
2.смт Броницька Гута 6. с.Липине
3.с.Дубники 7. с.Перелісянка *
4.с.Кленова * 8. с.Прихід
Овруцький район
1.с.Антоновичі 48. с.Мала Фосня
2.с.Базарівка 49. с.Мала Чернігівка
3.с.Бережесть 50. с.Мамеч
4.с.Бігунь ** 51. с.Мацьки
5.с.Білокам'янка 52. с.Можари
6.с.Бірківське 53. с.Мочульня
7.с.Богданівка 54. с.Мощаниця
8.с.Бондарі ** 55. с.Нагоряни
9.с.Бондарівка 56. с.Невгоди
10.с.Будолюбівка 57. с.Нивки
11.с.Велика Чернігівка 58. с.Нижня Рудня
12.с.Велика Фосня ** 59. с.Нова Рудня
13.с.Великі Мошки * 60. с.Норинськ
14.с.Верпа 61. м.Овруч
15.с.Верхня Рудня 62. с.Оленичі
16.с.Веселівка * 63. с.Острови
17.с.Возничі 64. с.Павлюківка **
18.с.Гаєвичі 65. с.Папірня
19.с.Гладковичі 66. с.Переброди
20.с.Гладковицька Кам'янка 67. смт Першотравневе
21.с.Городець ** 68. с.Піщаниця
22.с.Грязеве 69. с.Підвелідники *
23.с.Гуничі 70. с.Підчашшя
24.с.Гусарівка 71. с.Побичі **
25.с.Дівошин 72. с.Поліське
26.с.Деревці 73. с.Полохачів
27.с.Дуби 74. с.Привар
28.с.Жолудівка 75. с.Прилуки **
29.с.Заболоть * 76. с.Раківщина
30.с.Задорожок ** 77. с.Рокитне **
31.с.Заськи 78. с.Рудня (Ігнатпільська с/р) **
32.с.Збраньківці 79. с.Селезівка **
33.с.Ігнатпіль ** 80. с.Семени **
34.с.Кам'янівка 81. с.Ситівка
35.с.Камінь 82. с.Слобода
36.с.Кованка ** 83. с.Словечне **
37.с.Козулі ** 84. с.Смоляне
38.с.Кораки 85. с.Середня Рудня
39.с.Кошечки 86. с.Сирківщина
40.с.Красилівка 87. с.Сирниця **
41.с.Красносілка 88. с.Тхорин
42.с.Левковичі 89. с.Усове **
43.с.Левковицький Млинок 90. с.Чабан
44.с.Листвин 91. с.Червонка **
45.с.Личмани 92. с.Черевки
46.с.Лучанки 93. с.Черепин
47.с-ще Магдин 94. с.Ясенець
95.с.Довгиничі
96.с-ще Дубовий Гай
97.с.Збраньки
98.с.Нові Велідники
99.с.Кирдани
100.с.Корчівка
101.с.Черепинки
102.с.Прибитки
103.с.Слобода-Шоломківська
104.с.Сорокопень
105.с.Шоломки
106.с.Іллімка
107.с.Старі Велідники
Олевський район
1.с.Андріївка 23. с.Михайлівка
2.с.Білокоровичі 24. с.Млинок
3.с.Будки 25. смт Новоозерянка *
4.смт Бучмани 26. смт Нові Білокоровичі
5.с-ще Вербове 27. с.Озеряни *
6.с.Держанівка 28. с.Перга
7.с.Джерело 29. с.Пояски
8.смт Дружба * 30. с.Радовель
9.с.Жовтневе 31. с.Рудня
10.с.Жубровичі 32. с.Рудня-Замисловицька
11.с.Журжевичі 33. с.Рудня-Озерянська *
12.с.Замисловичі 34. с.Рудня-Перганська
13.с.Зольня 35. с.Рудня-Хочинська
14.с.Зубковичі 36. с.Сарнівка *
15.с.Кам'янка 37. с.Сердюки
16.с.Ковалівка 38. с.Стовпинка
17.с.Комсомольське 39. с.Сущани
18.с.Копище 40. с.Тепениця
19.с.Лісове 41. с.Устинівка
20.с.Лопатичі 42. с.Хочине
21.с.Майдан 43. с.Шебедиха *
22.с.Майдан-Копищенський 44. с.Юрове
45. с-ще Лугове
Київська область
Білоцерківський район
1.с.Йосипівка 2. с.Павлівка
Васильківський район
1.c.Степанівка
Вишгородський район
1.с.Круги
Іванківський район
1.с.Горностайпіль 12.с.Білий Берег
2.с.Губин 13.с.Воропаївка
3.с.Дитятки 14.с.Зорин
4.смт Іванків 15 .с.Медвин
5.с.Карпилівка 16.с.Обуховичі
6.с.Лапутьки 17.с.Оране
7.с.Піски 18 .с.Рудня-Шпилівська
8.с.Прибірськ 19.с.Рокитна Слобода
9.с.Рудня-Тальська 20.с.Старі Соколи
10.с.Станишівка 21.с.Страхолісся
11.с.Степанівка 22.с.Фрузинівка

Поліський район
1.с.Луговики 2.с.Мар'янівка
Таращанський район
1.с.Буда 3. с.Кислівка
2.с.Кирдани 4. с.Лука
Рокитнянський район
1.с.Синява

Рівненська область
Володимирецький район
1.с.Антонівка 31. с.Луко **
2.с.Бабка 32. с.Любахи
3.с.Балаховичі 33. с.Малі Телковичі
4.с.Березина ** 34. с.Малий Жолудськ
5.с.Берестівка 35. с.Маюничі
6.с.Біле ** 36. с.Мостище
7.с.Більська Воля 37. с.Мульчиці
8.с.Бишляк 38. с.Нетреба *
9.с.Великі Телковичі 39. с.Новаки
10.с.Великі Цепцевичі 40. с.Новосілки
11.с.Великий Жолудськ 41. с.Озеро
12.с.Веретено 42. с.Озерці
13.с.Воронки 43. с.Острів
14.с.Городок * 44. с.Острівці *
15.с.Дубівка 45. с.Полиці
16.с.Діброва 46. с.Половлі
17.с.Жовкині 47. с.Радижеве
18.с.Журавлине ** 48. с.Ромейки
19.с.Заболоття 49. с.Рудка
20.с.Зелене 50. с.Собіщиці
21.с.Зелениця * 51. с.Сопачів
22.с.Іванчі 52. с.Сошники
23.с.Каноничі 53. с.Стара Рафалівка
24.с.Кідри 54. с.Степангород
25.с.Кошмаки 55. с.Суховоля
26.с.Красносілля 56. с.Уріччя
27.с.Кругле * 57. с.Хиночі
28.с.Кримне * 58. с.Чаква
29.с.Липне 59. с.Чудля
30.с.Лозки 60. с.Чучеве *
61. с.Щоків
Дубровицький район
1.с.Біла 29. с.Лютинськ
2.с.Бережки 30. с.Людинь **
3.с.Бережниця 31. с.Миляч
4.с.Берестя 32. с.Мочулище
5.с.Білаші 33. с.Нивецьк
6.с.Бродець 34. с.Озерськ
7.с.Велюнь 35. с.Орв'яниця
8.с.Вербівка ** 36. с.Осова
9.с.Висоцьк 37. с.Партизанське
10.с.Вільне 38. с.Переброди
11.с.Городище 39. с.Підлісне
12.с.Грані 40. с.Порубка
13.с.Грицьки 41. с.Працюки
14.м.Дубровиця 42. с.Рудня
15.с.Жадень 43. с.Сварицевичі
16.с.Загребля 44. с.Селець
17.с.Залішани 45. с.Смородськ
18.с.Залужжя 46. с.Соломіївка
19.с.Заслуччя 47. с.Трипутня
20.с.Зелень 48. с.Тумень
21.с.Золоте 49. с.Удрицьк
22.с.Колки 50. с.Узлісся
23.с.Кривиця 51. с.Хилин
24.с.Крупове 52. с.Хочин
25.с.Кураш 53. с.Червоне
26.с.Лісове 54. с.Ясинець
27.с.Літвиця с. Великі Озера
28.с.Лугове с. Великий Черемель
с. Різки
с. Шахи
Зарічненський район
1.с.Бір ** 27. с.Любинь
2.с.Борове ** 28. с.Млин
3.с.Бродниця ** 29. с.Млинок *
4.с.Бутове 30. с.Морочне
5.с.Вичівка 31. с.Мутвиця
6.с.Вовчиці ** 32. с.Неньковичі
7.с.Голубне ** 33. с.Ниговищі
8.с.Гориничі * 34. с.Нобель
9.с.Дібрівськ ** 35. с.Новорічиця
10.с.Дідівка 36. с.Новосілля
11.с.Дубчиці 37. с.Олександрове **
12.с.Ждань ** 38. с.Омит
13.с.Задовже 39. с.Острівськ **
14.с.Заозер'я 40. с.Парська *
15.смт Зарічне 41. с.Перекалля
16.с.Зелена Діброва ** 42. с.Привітівка
17.с.Іванчиці 43. с.Прикладники
18.с.Комори 44. с.Радовель
19.с.Коник * 45. с.Річиця
20.с.Котира 46. с.Річки **
21.с.Кутин 47. с.Сенчиці
22.с.Кутинок * 48. с.Серники **
23.с.Кухітська Воля 49. с.Соломир
24.с.Кухче 50. с.Тиховиж **
25.с.Лисичин ** 51. с.Храпин
26.с.Локниця 52. с.Чернин
Рокитнівський район
1.с.Березове 22. с.Лісове
2.с.Біловіж 23. с.Масевичі
3.с.Більськ 24. с.Мушні **
4.с.Блажове 25. с.Нетреба
5.с.Борове 26. с.Обсіч
6.с.Буда 27. с.Олександрівка
7.с.Будки-Кам'янські ** 28. с.Осницьк
8.с.Будки-Сновидовицькі 29. с.Остки
9.с.Вежиця ** 30. с.Переходичі
10.с.Глинне 31. с.Познань
11.с.Грабунь ** 32. смт.Рокитне
12.с.Дерть 33. с.Рокитне
13.с.Дроздинь ** 34. с.Сновидовичі
14.с.Дубно 35. с.Старе Село **
15.с.Єльне ** 36. с.Старики **
16.с.Заболоття 37. смт Томашгород
17.с.Залав'я ** 38. с.Томашгород
18.с.Кам'яне 39. с.Хміль **
19.с.Карпилівка
20.с.Кисоричі
21.с.Купель
Сарненський район
1.с.Білятичі 33. с.Мар'янівка
2.с.Бутейки 34. с.Маслопуща
3.с.Велике Вербче 35. с.Мельниця
4.с.Вири 36. с.Немовичі
5.с.Вирка 37. с-ще Немовичі
6.с.Висове * 38. с.Обірки
7.с.Волоша 39. с.Одринки **
8.с.Глушиця 40. с.Олексіївка
9.с.Гранітне 41. с.Орлівка
10.с.Грушівка 42. с.Підгірник *
11.с.Гута-Перейма 43. с.Поляна
12.с.Двірець 44. с.Пугач **
13.с.Довге 45. с.Ремчиці
14.с.Дубняки 46. с.Рудня-Карпилівська **
15.с.Зарів'я 47. с.Селище
16.с.Зносичі 48. с-ще Страшеве **
17.с.Іванівка 49. с.Стрільськ
18.с.Калинівка 50. с.Тинне
19.с.Кам'яне-Случанське 51. с.Тріскині
20.с.Карасин 52. с.Труди
21.с.Карпилівка ** 53. с.Тутовичі *
22.с.Катеринівка 54. с.Убереж
23.смт Клесів 55. с.Угли
24.с.Клесів * 56. с.Федорівка
25.с.Костянтинівка 57. с.Цепцевичі *
26.с.Копище 58. с.Чабель
27.с.Корост 59. с-ще Чемерне
28.с.Кричильськ 60. с.Чудель
29.с.Кузьмівка 61. с.Яблунька
30.с.Любиковичі 62. с.Яринівка
31.с.Люхча 63. с.Ясногірка
32.с.Мале Вербче
Сумська область
Шосткинський район
1.с.Богданівка 2. с.Пирогівка
Черкаська область
Канівський район
1.с.Тростянець
Звенигородський район
1.c.Чичиркозівка 2.с.Княжа
Лисянський район
1.c-ще Петрівська Буда

Чернігівська область
Корюківський район
1.с.Озереди
2.с.Будище 3.с.Савинки
Козелецький район
1.с.Лошакова Гута 3.с.Тужар
2.с.Сорокошичі
Ріпкинський район
1.с.Грабівка 9. с.Мекшунівка *
2.с.Губичі 10. с.Миси *
3.с.Гуньківка 11. с.Неданчичі
4.с.Задеріївка 12. с.Нова Рудня
5.с.Зубахи 13. с.Пролетарська Рудня
6.с.Комарівка 14. с.Червона Гута *
7.с-ще Левичівка 15. с.Шкуранка *
8.с.Лісківка
Семенівський район
1.с.Блешня 8. с.Лісківщина
2.с.Гаті 9. с.Набережне
3.с.Заріччя 10. с.Парня *
4.с.Карповичі 11. с.Ракужа
5.с.Красні Лози 12. с.Тимоновичі
6.с.Кути Другі 13. с.Червоний Гай
7.с.Кути Перші 14.с.Червоний Пахар
Сосницький район
1.с.Свірок
Чернігівський район
1.с.Боровики 12. с.Лісне
2.с.Будище 13. с-ще Пакуль
3.с.Василева Гута * 14. с.Папірня
4.с.Ворохівка * 15. с.Пильня
5.с.Глядин 16. с.Повидів
6.с.Дніпровське 17. с.Прохорів *
7.с.Завод 18. с.Рудня
8.с.Загатка 19. с.Семенягівка *
9.с.Конюшівка * 20. с.Старик *
10.с.Линея 21. с.Хотилова Гута
11.с.Ліски 22. с.Шмаївка
23. с.Мньов
24. с-ще Північне
25. с-ще Центральне
Чернівецька область
Кіцманський район
1.с.Киселів

4. ЗОНА ПОСИЛЕНОГО РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ
Вінницька область
Гайсинський район
1.с.Басаличівка 7. с.Кунка
2.с.Бубнівка 8. с.Павлівка
3.с.Дмитренки 9. с.Сокільці
4.с.Карбівка 10. с.Степашки
5.с.Косанове 11. с.Трубочка
6.с.Кузьминці 12. с.Щурівці
13. с.Харпачка
14. с.Ярмолинці
Немирівський район
1.с.Анциполівка 11. с.Лука
2.смт Брацлав 12. с.Никифорівці
3.с.Воробіївка 13. с.Нова Миколаївка
4.с.Гвоздів 14. с.Новоселівка
5.с.Гриненки 15. с.Семенки
6.с.Грабовець 16. с.Скрицьке
7.с.Гранітне 17. с.Сорокодуби
8.с.Гостинне 18. с.Стрільчинці
9.с.Заньківці 19. с.Щура
10.с.Кудлаї
Тиврівський район
1.с.Бушинка 5. с.Рахни-Польові
2.с.Василівка 6. с.Рогізна
3.с.Зарванка 7. с.Сліди
4.с.Канава 8. с.Уяринці
9. с.Шершні
Томашпільський район
1.с.Антопіль 6. с.Забіляни
2.с.Благодатне 7. с.Касянівка
3.смт Вапнярки 8. с.Марківка
4.с.Горишківка 9. с.Олександрівка
5.с.Жолоби 10. с.Паланка
Тростянецький район
1.с.Красногірка 2. м.Ладижин

Тульчинський район
1.с.Василівка 10. с.Одаї
2.с.Ганнопіль 11. с.Станіславка
3.с.Журавлівка 12. с.Тиманівка
4.с.Заозерне * 13. м.Тульчин
5.с.Клебань 14. с.Холодівка
6.смт Кирнасівка 15. смт Шпиків
7.с.Кришинці 16. с.Федьківка *
8.с.Маркове 17. с.Юрківка
9.с.Михайлівка
 
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Законодавство СРСР"