Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Митний кодекс № 92-IV від 11.07.2002р.

  • Версія для друку
  •  
 
 Митне оформлення  придбаного нерезидентом на митній території 
України судна здійснюється в режимі експорту, якщо таке судно
вивозиться за межі митної території України, або в режимі
тимчасового ввезення, якщо таке судно використовується на митній
території України.
Стаття 131. Дозвіл митного органу на відправлення судна
закордонного плавання
Органи управління портом не дозволяють капітанові судна
закордонного плавання виходити з акваторії порту без відмітки
митного органу на відповідному судновому документі.
Для тимчасового відходу судна із порту у зв'язку з дією
непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування
людей дозвіл митного органу не обов'язковий.
Стаття 132. Митний контроль за переміщенням товарів через
борти іноземних військових кораблів
Товари, що переміщуються через борти іноземних військових
кораблів на митну територію України або у зворотному напрямку,
підлягають митному контролю та митному оформленню.
Глава 17
МИТНІ ПРОЦЕДУРИ НА АВІАТРАНСПОРТІ
Стаття 133. Міжнародні аеропорти
Переміщення товарів через митний кордон України повітряним
шляхом здійснюється через міжнародні аеропорти, в яких розташовані
митні органи.
Переміщення товарів через митний кордон України через інші
аеропорти та поза місцем розташування митних органів допускається
у виняткових випадках за дозволом Кабінету Міністрів України
( 1884-2002-п ) або у разі вимушеної посадки повітряного судна.
Стаття 134. Документи для контролю за повітряним судном
Командир повітряного судна зобов'язаний подати для здійснення
митного контролю такі документи:
1) генеральну декларацію;
2) документи про поштові відправлення, товари та
товаросупровідні документи;
3) інші документи, передбачені цим Кодексом, іншими законами
України, а також міжнародними договорами України, укладеними в
установленому законом порядку.
Дозвіл митного органу на вивантаження товарів з повітряного
судна або завантаження товарів на нього надається після перевірки
поданих документів та встановлення їх відповідності вимогам цього
Кодексу.
Стаття 135. Вимушена посадка
Командир повітряного судна, який здійснив вимушену посадку за
межами міжнародного аеропорту, зобов'язаний вжити необхідних
заходів для забезпечення збереження товарів, які підлягають
митному контролю, та протягом доби повідомити найближчий
міжнародний аеропорт про місце посадки судна.
Адміністрація міжнародного аеропорту після одержання такого
повідомлення зобов'язана забезпечити перевезення посадових осіб
митного органу до місця посадки судна або доставити пасажирів,
екіпаж, а також товари, що підлягають митному контролю, до митного
органу.
Стаття 136. Пропуск товарів, що перевозяться транзитними
авіапасажирами
Товари, що перевозяться транзитними авіапасажирами (за
винятком товарів, заборонених до транзиту), не підлягають
обкладенню податками і зборами та безперешкодно переміщуються в
межах зони митного контролю міжнародного аеропорту.
Стаття 137. Взаємодія в оформленні авіаперевезень
Митний контроль за міжнародними авіаперевезеннями
здійснюється митним органом міжнародного аеропорту у взаємодії з
контрольними та іншими службами, що беруть участь в оформленні
міжнародних повітряних суден та їх екіпажів, вантажів, пасажирів
та багажу.
Спільні технологічні схеми оформлення міжнародних
авіаперевезень та розподіл обов'язків під час їх здійснення
затверджуються керівниками авіапідприємства, митного органу та
органу охорони державного кордону України.
У спільних технологічних схемах визначаються місце, строк та
послідовність оформлення кожною службою міжнародних
авіаперевезень.
Стаття 138. Пільговий режим митного контролю повітряного
судна
Митний контроль та митне оформлення повітряного судна, яке
перевозить офіційні державні делегації, здійснюються без митного
огляду.
Підставою для застосування пільгового режиму митного контролю
є подання митному органу офіційного повідомлення Міністерства
закордонних справ України.
Глава 18
МИТНІ ПРОЦЕДУРИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
Стаття 139. Митні процедури в пунктах пропуску залізничного
рухомого складу через державний кордон України
У зонах митного контролю пунктів пропуску залізничного
транспорту на державному кордоні України здійснюються перевірка
документів, огляд залізничного рухомого складу, а також інші митні
процедури, передбачені цим Кодексом.
Розвантажувальні, навантажувальні, перевантажувальні та інші
операції, необхідні для здійснення митного контролю та митного
оформлення товарів, проводяться підприємствами залізниці за свій
рахунок.
Стаття 140. Проведення митного контролю на залізничному
транспорті
Порядок та строки проведення митного контролю на залізничному
транспорті визначаються спільними технологічними схемами, які
затверджуються начальниками залізничних станцій, керівниками
митних органів та органів охорони державного кордону України.
Стаття 141. Документи для митного контролю товарів, що
перевозяться залізничним транспортом
При надходженні до митного контролю товарів, що перевозяться
залізничним транспортом, працівники залізничної станції подають до
митного органу:
1) передатну відомість (багажний список);
2) залізничні накладні;
3) інші документи, передбачені цим Кодексом, міжнародними
договорами України, укладеними в установленому законом порядку, та
іншими законами України.
Стаття 142. Відповідальність за доставку товарів до митного
органу призначення
Залізниця несе відповідальність за втрату чи неналежну
доставку товарів, що перебувають під митним контролем, до митного
органу призначення.
Стаття 143. Місце здійснення митних процедур у міжнародному
залізничному сполученні
Митний контроль товарів і транспортних засобів у міжнародному
залізничному сполученні здійснюється в зонах митного контролю.
Пасажири поїздів міжнародного сполучення можуть проходити митний
контроль також в інших місцях, визначених уздовж маршруту руху
поїзда за погодженням між спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади в галузі митної справи, спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах
охорони державного кордону України та центральним органом
виконавчої влади в галузі транспорту.
З метою запобігання порушенню розкладу руху поїздів митний
контроль може здійснюватися поза пунктами пропуску на державному
кордоні або в місцях, визначених керівником митного органу за
погодженням з керівниками залізничної станції та органу охорони
державного кордону України.
У виняткових випадках, перелік яких визначається спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи, на вимогу митного органу окремі вагони, локомотиви, інші
елементи рухомого складу для здійснення митного контролю можуть
бути виключені зі складу поїзда, якщо проведення такого контролю у
складі поїзда неможливе.
Відправлення залізничних транспортних засобів з місць стоянки
здійснюється з дозволу митного органу та органу охорони державного
кордону України.
Стаття 144. Пропуск товарів, що перевозяться у
вагонах-ресторанах поїздів міжнародного
сполучення
Продукти харчування та безалкогольні напої, вино, лікерні,
коньячні, горілчані вироби, що переміщуються через митний кордон
України у вагонах-ресторанах поїздів міжнародного сполучення,
підлягають обов'язковому декларуванню митним органам.
Продукти харчування та безалкогольні напої пропускаються
через митний кордон України без справляння податків і зборів за
умови, що:
а) вони призначені для реалізації виключно з метою споживання
безпосередньо у поїзді;
б) їх обсяг не перевищує встановленої законодавством України
кількості, мінімально необхідної для забезпечення нормальних
послуг вагона-ресторану протягом повного рейсу.
Алкогольні напої та тютюнові вироби, що переміщуються у
вагонах-ресторанах, пропускаються через митний кордон України за
умови сплати усіх належних податків і зборів.
Глава 19
МИТНІ ПРОЦЕДУРИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
Стаття 145. Документи, необхідні для митного контролю
автотранспортних засобів
Особи, які здійснюють перевезення пасажирів і товарів через
митний кордон України автомобільним транспортом, повинні мати
відповідні документи, передбачені цим Кодексом, іншими законами
України та міжнародними договорами, укладеними в установленому
законом порядку.
Стаття 146. Обов'язки осіб, що переміщують товари під митним
контролем автомобільним транспортом
Особи, що переміщують товари під митним контролем
автомобільним транспортом, зобов'язані:
1) доставити товари за місцем призначення із збереженням
митних забезпечень;
2) не розпочинати вивантаження чи перевантаження товарів без
дозволу митного органу;
3) пред'явити митному органу необхідні для здійснення митного
контролю і митного оформлення документи;
4) у невідкладних випадках за свій рахунок здійснювати
вивантаження, навантаження, розпакування та упакування товарів і
пред'являти їх до митного контролю.
Стаття 147. Порядок митного оформлення автотранспортних
засобів, які перевозять товари через митний
кордон України
Автотранспортний засіб, що використовується для переміщення
товарів через митний кордон України, не потребує окремої митної
декларації, якщо під час такого переміщення декларуються товари,
які перевозяться цим автотранспортним засобом.
Відомості про автотранспортний засіб, що перевозить товари,
вносяться до митної декларації, якою оформлено ці вантажі, книжки
МДП, передбаченої Митною конвенцією про міжнародне перевезення
вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (Конвенцією МДП
1975 року) ( 995_012 ), товарно-транспортних накладних, дорожнього
листа, провізних та інших супровідних документів, передбачених
законодавством.
Глава 20
МИТНІ ПРОЦЕДУРИ НА ТРУБОПРОВІДНОМУ ТРАНСПОРТІ
ТА ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ
Стаття 148. Порядок здійснення митного контролю товарів,
що переміщуються трубопровідним транспортом
та лініями електропередачі
Митний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон
України трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, у
тому числі з метою транзиту через митну територію України,
здійснюється в місцях митного контролю, які визначаються Кабінетом
Міністрів України ( 1909-2003-п ).
Порядок та строки митного контролю та митного оформлення
товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями
електропередачі, визначаються Кабінетом Міністрів України
( 1958-2003-п ) виходячи з особливостей їх переміщення через
митний кордон України.
Стаття 149. Документи, необхідні для митного оформлення
товарів, що переміщуються трубопровідним
транспортом
Для митного оформлення товарів, що переміщуються
трубопровідним транспортом, декларант подає митному органу такі
документи:
1) зовнішньоекономічний договір (контракт);
2) акт (акти) приймання-передачі товару;
3) сертифікат якості;
4) рахунок-фактуру (інвойс);
5) маршрутну телетайпограму;
6) дозволи (ліцензії) відповідних органів державної влади;
7) інші документи, передбачені цим Кодексом та іншими
законами України.
Стаття 150. Документи, необхідні для митного оформлення
електроенергії
Для митного оформлення електроенергії декларант подає митному
органу такі документи:
1) зовнішньоекономічний договір (контракт);
2) довідку-підтвердження відповідного підприємства про
кількість електроенергії, що переміщується через митний кордон
України;
3) інші документи, передбачені цим Кодексом та іншими
законами України.
Глава 21
ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
У МІЖНАРОДНИХ ПОШТОВИХ ТА ЕКСПРЕС-ВІДПРАВЛЕННЯХ
Стаття 151. Переміщення міжнародних поштових відправлень
через митний кордон України
Міжнародні поштові відправлення переміщуються через митний
кордон України, в тому числі транзитом через територію України,
після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що
знаходяться в цих поштових відправленнях.
Підприємства поштового зв'язку України зобов'язані за свій
рахунок пред'являти митним органам для здійснення митного
оформлення міжнародні поштові відправлення, що переміщуються через
митний кордон України.
Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються
в міжнародних поштових відправленнях через митний кордон України,
здійснюються в місцях міжнародного поштового обміну, які
визначаються та обладнуються центральним органом виконавчої влади
в галузі зв'язку та інформатизації України за погодженням із
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі митної справи.
Доставка міжнародних поштових відправлень до місць митного
оформлення, їх розпакування і пред'явлення для огляду,
перепакування та зберігання здійснюються підприємствами поштового
зв'язку України за свій рахунок за участю і під контролем митних
органів.
Стаття 152. Переміщення міжнародних експрес-відправлень
через митний кордон України
Міжнародні експрес-відправлення переміщуються через митний
кордон України, в тому числі транзитом через територію України,
після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що
знаходяться у цих відправленнях.
Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються
в міжнародних експрес-відправленнях через митний кордон України,
здійснюються в місцях, які визначаються та обладнуються
відповідним експрес-перевізником за погодженням із спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи.
Доставка міжнародних експрес-відправлень до місць митного
оформлення, їх розпакування і пред'явлення для огляду,
перепакування та зберігання здійснюються відповідним
експрес-перевізником за свій рахунок за участю і під контролем
митних органів.
Стаття 153. Порядок та умови здійснення митного контролю
товарів та інших предметів, що пересилаються в
міжнародних поштових та експрес-відправленнях
Порядок та умови здійснення митного контролю товарів та інших
предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон
України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях
( 1948-2002-п ), встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Розділ VI
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ
ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ
Глава 22
ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
МІЖ МИТНИМИ ОРГАНАМИ. ТРАНЗИТНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Стаття 154. Права та обов'язки перевізника
Перевізники мають право не приймати для перевезення між
митними органами товари у разі:
1) оформлення митних і транспортних документів з порушенням
порядку, встановленого законодавством України з питань митної
справи;
2) якщо митне забезпечення, накладене на транспортний засіб і
упаковку товарів, не виключає можливості доступу до товарів без
порушень такого забезпечення.
Перевізники зобов'язані доставити товари у митний орган
призначення, а також подати передбачені законодавством документи
на них.
Витрати на такі перевезення відшкодовуються у порядку,
передбаченому законом.
Стаття 155. Види транзитних перевезень
Транзитні перевезення здійснюються як прохідний та внутрішній
митний транзит.
Прохідний митний транзит - це переміщення товарів під митним
контролем від одного пункту пропуску, розташованого на митному
кордоні України, - пункту ввезення на митну територію України - до
іншого пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України,
- пункту вивезення за межі митної території України.
Внутрішнім митним транзитом вважається переміщення товарів
під митним контролем:
1) від пункту пропуску, розташованого на митному кордоні
України, - пункту ввезення на митну територію України - до митного
органу, розташованого на митній території України;
2) від митного органу, розташованого на митній території
України, до пункту пропуску, розташованого на митному кордоні
України, - пункту вивезення за межі митної території України;
3) від одного митного органу, розташованого на митній
території України, до іншого митного органу, розташованого на
митній території України;
4) від штучного острова, установки або споруди, створених у
виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється
виключна юрисдикція України, до митного органу, розташованого на
території України, зайнятій сушею, та у зворотному напрямку.
{ Частину третю статті 155 доповнено пунктом 4 згідно із Законом
N 2562-VI ( 2562-17 ) від 23.09.2010 }
Стаття 156. Умови здійснення транзиту товарів
Товари, що переміщуються транзитом, повинні:
1) залишатися у незмінному стані, крім природних втрат, і не
використовуватися з іншою метою, крім транзиту;
2) бути доставленими до митного органу призначення у строк,
визначений митним органом відправлення.
Під час транзиту товарів на митній території України з
дозволу та під контролем митного органу можуть здійснюватися
окремі операції (перевантаження, вивантаження, навантаження,
перепакування) з такими товарами без зміни їхніх властивостей та
товарного вигляду.
Стаття 157. Маршрути транзитних перевезень
Митний транзит товарів через територію України здійснюється
за маршрутами, які визначаються перевізниками на власний розсуд,
виходячи з міркувань економічної доцільності за умови додержання
вимог, що визначаються відповідно до цього Кодексу.
Кабінетом Міністрів України можуть встановлюватися обмеження
щодо використання окремих шляхів та напрямків транзиту на
території України, визначатися шляхи чи напрямки руху для певних
видів транспорту чи товарів, що переміщуються транзитом через
територію України, пункти пропуску для ввезення та вивезення
окремих видів товарів.
Стаття 158. Тривалість митного транзиту
Граничні строки прохідного митного транзиту залежно від виду
транспорту встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Строк доставки товарів до митного органу призначення
визначається митним органом відправлення відповідно до чинних в
Україні нормативів на перевезення вантажів виходячи з виду
транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умов
перевезення. До цього строку не включається час зберігання товарів
на складах у разі перевантаження з одного виду транспорту на
інший, а також час, необхідний для здійснення інших операцій з
товарами, дозволених митними органами.
Стаття 159. Заходи, що вживаються у разі аварії чи дії
непереборної сили при здійсненні транзитного
перевезення
Якщо транспортний засіб при здійсненні транзитного
перевезення внаслідок аварії або дії непереборної сили не зміг
прибути до митного органу призначення, допускається вивантаження
товарів в іншому місці. При цьому перевізник зобов'язаний:
1) вжити всіх необхідних заходів для забезпечення збереження
товарів та недопущення будь-якого їх використання;
2) терміново повідомити найближчий митний орган про обставини
події, місцезнаходження товарів та транспортних засобів;
3) забезпечити перевезення товарів до найближчого митного
органу або доставку посадових осіб митного органу до
місцезнаходження зазначених товарів.
Митні органи не відшкодовують перевізнику витрати, понесені у
зв'язку із вжиттям заходів, передбачених цією статтею.
Стаття 160. Відповідальність за порушення встановленого
порядку переміщення товарів транзитом
За порушення встановленого порядку переміщення товарів
транзитом перевізник притягується до відповідальності в порядку,
встановленому законом.
Глава 23
ЗАХОДИ ГАРАНТУВАННЯ ДОСТАВКИ ТОВАРІВ, ЩО
ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ
Стаття 161. Заходи гарантування доставки
До товарів, що перебувають під митним контролем і
переміщуються транзитом, може застосовуватися один із таких
заходів гарантування доставки цих товарів до митного органу
призначення:
1) надання власником товарів (уповноваженою ним особою)
гарантій митним органам;
2) охорона та супроводження товарів митними органами;
3) перевезення товарів митним перевізником;
4) перевезення на умовах Митної конвенції про міжнародне
перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року
(Конвенції МДП 1975 року) ( 995_012 );
5) перевезення на умовах Конвенції про тимчасове ввезення
( 995_472 ) (м. Стамбул, 1990 рік) із застосуванням книжки ATA
(Carnet ATA). { Статтю 161 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 1349-VI
( 1349-17 ) від 19.05.2009 }
До товарів (крім підакцизних), що переміщуються транзитом
морським і річковим транспортом у контейнерах та під час
зберігання залишаються в межах одного пункту пропуску чи зони
митного контролю морського порту, заходи гарантування доставки не
застосовуються. { Статтю 161 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2300-VI
( 2300-17 ) від 01.06.2010 }
Стаття 162. Гарантії доставки товарів до митного органу
призначення
Власники товарів (уповноважені ними особи) можуть надавати
митним органам гарантії щодо обов'язкової доставки товарів до
митного органу призначення.
Види, умови та порядок застосування гарантій визначаються
законом.
Стаття 163. Охорона і супроводження товарів митними органами
Охорона і супроводження товарів митними органами здійснюються
як при внутрішньому, так і при прохідному митному транзиті.
Форми та методи охорони і супроводження товарів до митного
органу призначення, а також умови і порядок їх застосування
визначаються спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади в галузі митної справи.
За охорону і супроводження товарів митними органами
справляється відповідна плата в розмірі, що не перевищує фактичних
затрат митних органів.
Стаття 164. Перевезення товарів митним перевізником
Перевезення товарів митним перевізником як захід гарантування
їх доставки до митного органу призначення здійснюється відповідно
до статей 182-184 цього Кодексу.
Стаття 165. Умови застосування заходів гарантування доставки
товарів
Рішення про застосування заходів гарантування доставки
товарів до митних органів призначення приймається у кожному
конкретному випадку митними органами, розташованими у місцях, де
розпочинається транзит таких товарів, за наявності підстав для
застосування зазначених заходів.
Заходи гарантування доставки застосовуються в обов'язковому
порядку до підакцизних товарів.
Вид заходу гарантування доставки товарів, що перебувають під
митним контролем, до митного органу призначення обирається
власником товарів чи уповноваженою ним особою, якщо інше не
передбачено законом.
Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під
митним контролем і перевозяться між митними органами,
застосовуються за рахунок власника цих товарів або уповноваженої
ним особи. Витрати на їх застосування митними та іншими органами
державної влади України не відшкодовуються.
Умови та порядок застосування заходів гарантування доставки
товарів до митного органу призначення визначаються цим Кодексом та
іншими законами України.
Глава 24
ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА
СКЛАДАХ МИТНИХ ОРГАНІВ
Стаття 166. Товари, що зберігаються виключно митним органом
Обов'язковій передачі митному органу для зберігання
підлягають товари:
1) не пропущені під час ввезення на митну територію України
внаслідок установлених законом заборон чи обмежень на їх ввезення
в Україну або транзит через територію України і не вивезені з
території України в день їх ввезення;
2) що ввозяться громадянами на митну територію України і
підлягають обкладенню податками і зборами, якщо вони не сплачені;
3) які до закінчення строків тимчасового зберігання
підприємствами, встановлених частинами першою - третьою статті 108
цього Кодексу, не були задекларовані власником або уповноваженою
ним особою до відповідного митного режиму;
4) які заявлені у режим відмови на користь держави відповідно
до статті 246 цього Кодексу.
Товари, які підлягають обов'язковій передачі для зберігання
митному органу (крім валютних цінностей), зберігаються на складах
митних органів.
Валютні цінності, передані митному органу на зберігання,
депонуються в уповноважених банках України.
Стаття 167. Склади митних органів
Під складами митних органів розуміються приміщення,
резервуари, криті та відкриті майданчики, які належать митним
органам або використовуються ними і спеціально обладнані для
зберігання товарів.
Стаття 168. Товари і транспортні засоби, що зберігаються на
складах митних органів
Крім товарів, зазначених у статті 166 цього Кодексу, на
складах митних органів можуть зберігатися:
1) товари, що знаходяться на тимчасовому зберіганні під
митним контролем відповідно до статті 99 цього Кодексу;
2) товари, що вивозяться за межі митної території України та
після закінчення митного оформлення зберігаються під митним
контролем до фактичного їх вивезення;
3) товари і транспортні засоби, які перебувають у режимі
транзиту відповідно до статті 200 цього Кодексу;
4) товари, які перебувають у режимі митного складу відповідно
до статті 212 цього Кодексу;
5) зразки товарів та техніко-технологічна документація, взяті
митними органами для проведення класифікації товарів відповідно до
статті 314 цього Кодексу;
6) зразки товарів та документація, одержані митними органами
під час здійснення верифікації сертифікатів відповідно до статті
316 цього Кодексу;
7) проби та зразки товарів, необхідні для проведення
експертизи у справах про порушення митних правил, взяті відповідно
до статті 382 цього Кодексу;
8) товари і транспортні засоби, вилучені відповідно до
статті 377 цього Кодексу.
Товари, заявлені у різні митні режими, повинні зберігатися на
складах митних органів окремо з дотриманням порядку, встановленого
законодавством для відповідних митних режимів.
Товари, що потребують спеціальних умов зберігання чи
спеціального обладнання, не можуть зберігатися на складах митних
органів, на яких не можуть бути створені відповідні умови чи
відсутнє відповідне обладнання.
Порядок роботи складу митного органу визначається спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної
справи.
Митні органи, на складах яких зберігаються товари і
транспортні засоби, несуть відповідальність за їх втрату або
пошкодження в порядку, встановленому законом.
Стаття 169. Строк зберігання товарів і транспортних засобів
на складах митних органів
Товари, зазначені у пунктах 1-3 частини першої статті 166 та
у пунктах 1-3 частини першої статті 168 цього Кодексу, можуть
зберігатися на складах митних органів протягом трьох місяців.
Товари, зазначені у пункті 4 частини першої статті 168,
можуть зберігатися на складах митних органів протягом строків,
установлених статтею 214 цього Кодексу.
Товари, зазначені у пункті 4 частини першої статті 166,
товари та документація, зазначені у пунктах 5-7 частини першої
статті 168, а також товари і транспортні засоби, зазначені у
пункті 8 частини першої статті 168 цього Кодексу, зберігаються на
складах митних органів протягом строків, що визначаються
законодавством.
Стаття 170. Операції з товарами, що зберігаються на складах
митних органів підприємствами
Підприємства, які зберігають товари на складах митних органів
під митним контролем, можуть з дозволу та під контролем цих
органів здійснювати із зазначеними товарами операції, передбачені
статтею 63 цього Кодексу, а також:
1) підготовку товарів до продажу та транспортування
(роздрібнення партії, формування відправлень, сортування,
упакування та перепакування);
2) змішування товарів (компонентів) без надання одержаній
продукції характеристик і властивостей, що істотно відрізняють її
від вихідних складових;
3) прості складські операції.
Стаття 171. Видача товарів із складів митних органів
Товари, що зберігаються підприємствами на складах митних
органів під митним контролем, можуть бути видані їм лише після їх
митного оформлення.
Товари, зазначені у частині першій цієї статті, можуть бути
видані також особі, до якої протягом строку зберігання перейшло
право власності на ці товари або право володіння ними.
Глава 25
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ, ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
ТА КОШТАМИ
Стаття 172. Розпорядження товарами і транспортними засобами
Товари, що зберігаються під митним контролем (крім зазначених
у пункті 1 частини першої статті 166 цього Кодексу), за якими
власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення
строків зберігання, зазначених у частинах першій та другій
статті 169 цього Кодексу, підлягають реалізації, про що
відповідний митний орган повідомляє власника зазначених товарів не
пізніш як за два тижні до закінчення строків зберігання.
Товари - предмети порушення митних правил, а також товари із
спеціально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортні
засоби, які використовувалися для переміщення цих товарів через
митний кордон України з приховуванням від митного контролю,
конфісковані за рішенням суду, підлягають реалізації, а у
випадках, передбачених законом, - безоплатній передачі у володіння
і користування або знищенню у строки, встановлені законом для
виконання судових рішень.
Товари, які швидко псуються або мають обмежений строк
зберігання, у тому числі товари - предмети порушення митних
правил, вилучені відповідно до цього Кодексу, підлягають
реалізації з урахуванням терміну їх придатності.
Товари, від яких власник відмовився на користь держави,
підлягають реалізації, а у випадках, передбачених законом, -
безоплатній передачі у володіння і користування або знищенню у
строки, встановлені законом.
Товари і транспортні засоби, зазначені у частинах
першій - четвертій цієї статті, реалізуються на митних аукціонах,
товарних біржах або через підприємства торгівлі в порядку,
встановленому законодавством.
Реалізація здійснюється з нарахуванням усіх податків і
зборів, що підлягають сплаті при переміщенні зазначених товарів,
транспортних засобів через митний кордон України, за ставками,
чинними на день реалізації, якщо такі податки і збори не були
попередньо сплачені.
Порядок розпорядження окремими видами товарів, які не
підлягають реалізації, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 173. Організація митних аукціонів
Митні аукціони організуються у порядку, що встановлюється
Кабінетом Міністрів України ( 607-2003-п ).
Стаття 174. Розпорядження коштами, одержаними від реалізації
товарів і транспортних засобів
Кошти, одержані від реалізації товарів, за якими власник або
уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків
зберігання, зазначених у частинах першій та другій статті 169
цього Кодексу, після вирахування сум належних податків і зборів,
виплати комісійної винагороди підприємству торгівлі, яке
реалізувало зазначені товари, а також відшкодування витрат на
зберігання цих товарів, їх оцінку, сертифікацію, транспортування,
проведення, у разі необхідності, аналізів та експертиз, надсилання
їх власникам відповідних повідомлень зберігаються на депозитному
рахунку відповідного митного органу.
У разі, якщо товари - предмети порушення митних правил, які
швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, реалізуються
до винесення судом рішення по справі про порушення митних правил,
усі кошти, одержані від їх реалізації, вилучаються для
забезпечення відповідно до цього Кодексу стягнення вартості цих
товарів у разі їх конфіскації.
Якщо за рішенням суду по справі до особи, яка вчинила
порушення митних правил, не буде застосовано стягнення у вигляді
конфіскації товарів, зазначених у частині другій цієї статті, або
справу про порушення митних правил буде припинено, кошти, одержані
від реалізації зазначених товарів, зберігаються на депозитному
рахунку відповідного митного органу після вирахування сум належних
податків і зборів. Витрати, зазначені у частині першій цієї
статті, при цьому не відшкодовуються і комісійна винагорода
підприємству торгівлі не виплачується.
Якщо за рішенням суду по справі до особи, яка вчинила
порушення митних правил, буде застосовано тільки стягнення у
вигляді штрафу, частина коштів, одержаних від реалізації товарів,
зазначених у частині другій цієї статті, може вилучатися для
забезпечення цього стягнення.
Кошти, одержані від реалізації товарів і транспортних
засобів, конфіскованих за рішенням суду, а також товарів, від яких
власник відмовився на користь держави, після відшкодування витрат,
зазначених у частині першій цієї статті, та виплати комісійної
винагороди підприємству торгівлі перераховуються до Державного
бюджету України.
Власник товарів, зазначених у частині першій, а у відповідних
випадках - і у частині другій цієї статті, або уповноважена ним
особа може отримати з депозитного рахунку митного органу залишок
коштів, одержаних від їх реалізації, протягом загального строку
позовної давності, встановленого законом. У випадку, зазначеному в
частині першій цієї статті, строк позовної давності обчислюється з
дня передачі товарів на зберігання, а у випадках, зазначених у
частинах третій та четвертій цієї статті, - з дня набрання
законної сили рішенням суду по справі. Кошти, не отримані протягом
цього строку, перераховуються до Державного бюджету України.
Стаття 175. Розпорядження конфіскованою валютою
Валюта України, іноземна валюта, конфісковані за рішеннями
судів, перераховуються до Державного бюджету України.
Розділ VII
ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ НАДАННЯ ПОСЛУГ
З ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ
КОРДОН УКРАЇНИ АБО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ
Глава 26
МИТНИЙ БРОКЕР
Стаття 176. Митний брокер
Митний брокер (посередник) - це підприємство, що здійснює
декларування товарів і транспортних засобів, які переміщуються
через митний кордон України, і має ліцензію на право здійснення
митної брокерської діяльності, видану спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.
Митним брокером може бути тільки підприємство-резидент. Від імені
цього підприємства декларування товарів і транспортних засобів, що
переміщуються через митний кордон України, може здійснювати його
відокремлений структурний підрозділ (філія, представництво тощо).
Стаття 177. Здійснення діяльності митного брокера
Митний брокер здійснює брокерську діяльність відповідно до
норм цього Кодексу та ліцензійних умов, що затверджуються
спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та органом
ліцензування.
Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він
представляє, визначаються договором доручення.
Стаття 178. Ліцензування діяльності митного брокера
Ліцензування діяльності митного брокера здійснюється
відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ).
Стаття 179. Права та обов'язки митного брокера
Митний брокер виконує повноваження в обсязі, встановленому за
дорученням особи, яку він представляє, здійснювати будь-які
операції, пов'язані з пред'явленням митному органу товарів,
транспортних засобів та документів на них до митного оформлення.
Митний брокер має право здійснювати свої функції з
декларування товарів і транспортних засобів у будь-якому митному
органі України.
Вчиняючи дії, передбачені частиною першою цієї статті, митний
брокер виконує всі обов'язки і несе відповідальність, встановлену
законом.
Стаття 180. Реєстр митних брокерів
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи веде реєстр митних брокерів і забезпечує його
періодичну публікацію.
Стаття 181. Інформація, отримана митним брокером та його
працівниками від особи, яку вони представляють
Інформація, отримана митним брокером та його працівниками від
особи, яку вони представляють у процесі здійснення митних
процедур, може використовуватися виключно для цілей цих процедур.
За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю
або є конфіденційною, митний брокер несе відповідальність
відповідно до закону.
Глава 27
МИТНИЙ ПЕРЕВІЗНИК
Стаття 182. Митний перевізник
Митний перевізник - це підприємство, яке здійснює перевезення
між митними органами товарів, що перебувають під митним контролем,
без застосування при цьому заходів гарантування доставки товарів
до митного органу призначення, передбачених пунктами 1, 2 та 4
частини першої статті 161 цього Кодексу. { Частина перша статті 182 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2608-VI ( 2608-17 ) від 19.10.2010 }
Митним перевізником може бути тільки підприємство-резидент.
Відносини митного перевізника з власником товарів
визначаються відповідним договором.

{ Статтю 183 виключено на підстпаві Закону N 2608-VI
( 2608-17 ) від 19.10.2010 }

Стаття 184. Реєстр митних перевізників
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в
галузі митної справи веде реєстр митних перевізників і забезпечує
його періодичну публікацію.
Розділ VIII
МИТНИЙ РЕЖИМ ЩОДО ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ,
ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
Глава 28
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 185. Види митного режиму
Відповідно до мети переміщення товарів через митний кордон
України запроваджуються такі види митного режиму:
1) імпорт;
2) реімпорт;
3) експорт;
4) реекспорт;
5) транзит;
6) тимчасове ввезення (вивезення);
7) митний склад;
8) спеціальна митна зона;
9) магазин безмитної торгівлі;
10) переробка на митній території України;
11) переробка за межами митної території України;
12) знищення або руйнування;
13) відмова на користь держави.
Митний режим, не передбачений частиною першою цієї статті,
може встановлюватися тільки шляхом внесення відповідних змін до
цього Кодексу.

Положення цієї статті не застосовуються у разі переміщення
товарів від штучного острова, установки або споруди, створених у
виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється
виключна юрисдикція України, до митного органу, розташованого на
території України, зайнятій сушею. { Статтю 185 доповнено частиною третьою згідно із Законом
N 2562-VI ( 2562-17 ) від 23.09.2010 }
Стаття 186. Вибір та зміна митного режиму
Декларант самостійно визначає митний режим товарів і
транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон
України, відповідно до мети їх переміщення та на підставі
документів, що подаються митному органу для здійснення митного
контролю та митного оформлення.
Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх
належних процедур щодо заявленого режиму, дотримання вимог
законодавства щодо тарифних і нетарифних заходів регулювання та
подання митному органу для здійснення митного контролю та митного
оформлення відповідних документів, що підтверджують заявлений
режим.
Стаття 187. Регулювання питань, пов'язаних із застосуванням
митних режимів
Питання, пов'язані із здійсненням митного контролю відповідно
до заявленого митного режиму, регулюються спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, який
визначає порядок здійснення такого контролю та надає роз'яснення
щодо застосування відповідних митних процедур.
Глава 29
ІМПОРТ
Стаття 188. Поняття митного режиму імпорту
Імпорт - митний режим, відповідно до якого товари ввозяться
на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку
їх перебування на цій території та можуть використовуватися без
будь-яких митних обмежень.
Стаття 189. Умови переміщення товарів у режимі імпорту
Ввезення товарів на митну територію України в режимі імпорту
передбачає:
1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави
та умови ввезення товарів на митну територію України;
2) сплату податків і зборів, якими обкладаються товари під
час ввезення на митну територію України відповідно до законів
України;
3) дотримання вимог, передбачених законом, щодо заходів
нетарифного регулювання та інших обмежень.
Глава 30
РЕІМПОРТ
Стаття 190. Поняття митного режиму реімпорту
Реімпорт - митний режим, відповідно до якого товари, що
походять з України та вивезені за межі митної території України
згідно з митним режимом експорту, не пізніше ніж у встановлений
законодавством строк ввозяться на митну територію України для
вільного обігу на цій території.
Стаття 191. Умови переміщення товарів у режимі реімпорту
Товари можуть переміщуватися через митний кордон України у
митному режимі реімпорту, якщо вони:
1) походять з митної території України;
2) ввозяться на митну територію України не пізніше ніж через
один рік після їх вивезення (експорту) за межі митної території
України;
3) не використовувалися за межами України з метою одержання
прибутку;
4) ввозяться у тому ж стані, в якому вони перебували на
момент вивезення (експорту), крім змін внаслідок природного
зношення або втрат за нормальних умов транспортування та
зберігання, а також інших випадків, що визначаються Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 192. Оформлення товарів у режимі реімпорту
Оформлення митним органом товарів у режимі реімпорту можливе
лише за умови, що товари, заявлені у режим реімпорту, можуть бути
ідентифіковані як такі, що були раніше експортованими товарами.
Стаття 193. Повернення сум вивізного (експортного) мита та
інших коштів при реімпорті товарів
У разі реімпорту товарів протягом одного року з дати їх
експорту суми вивізного (експортного) мита, сплачені при їх
експорті, повертаються власникам цих товарів або уповноваженим
ними особам на підставі їх заяв. Повернення зазначених сум
здійснюється за рахунок Державного бюджету України органами
Державного казначейства України за поданням відповідних митних
органів.
Особа, що переміщує товари в режимі реімпорту, сплачує суми,
одержані експортером як виплати або за рахунок інших пільг,
наданих під час вивезення (експорту) цих товарів, а також проценти
з цих сум, нараховані за обліковою ставкою Національного банку
України.
Глава 31
ЕКСПОРТ
Стаття 194. Поняття митного режиму експорту
Експорт - митний режим, відповідно до якого товари вивозяться
за межі митної території України для вільного обігу без
зобов'язання про їх повернення на цю територію та без встановлення
умов їх використання за межами митної території України.
Стаття 195. Умови переміщення товарів у режимі експорту
Вивезення товарів за межі митної території України в режимі
експорту передбачає:
1) подання митному органу документів, що засвідчують підстави
та умови вивезення товарів за межі митної території України;
2) сплату податків і зборів, встановлених на експорт товарів;
3) дотримання експортером вимог, передбачених законом.
Глава 32
РЕЕКСПОРТ
Стаття 196. Поняття митного режиму реекспорту
Реекспорт - митний режим, відповідно до якого товари, що
походять з інших країн, не пізніше ніж у встановлений
законодавством строк з моменту їх ввезення на митну територію
України вивозяться з цієї території в режимі експорту.
Стаття 197. Умови переміщення товарів у режимі реекспорту
Товари, що походять з інших країн, можуть вивозитися за межі
митної території України у режимі реекспорту, якщо:
 
Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон, Постанова Четвер, 11 липня 2002 92-IV
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"