Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Постанова ПФУ № 22-1 від 25.11.2005 "Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

  • Версія для друку
  •  

 

Орган, що призначає пенсію за місцем проживання інших утриманців, надсилає заяву про призначення пенсії та документи, які засвідчують право інших утриманців на одержання пенсії у зв’язку з втратою годувальника, до органу, що призначає пенсію, від якого надійшло повідомлення про призначення пенсії, протягом трьох робочих днів після їх отримання.

У разі якщо протягом трьох місяців від дати звернення члена сім’ї документи, необхідні для призначення пенсії іншим утриманцям, не надійшли, орган, що призначає пенсію, приймає рішення про призначення пенсії.

Якщо заява про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника іншим утриманцям, які проживають окремо, надійшла після винесення рішення про призначення пенсії, то приймається рішення про перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною кількості утриманців та, у разі необхідності, здійснюється виділення частки пенсії утриманцю, який проживає окремо. Документи, що надійшли пізніше, додаються до пенсійної справи, а рішення про виділення частки пенсії надсилається органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації) утриманця для оформлення окремої пенсійної справи.

У разі перерахунку пенсії відповідне рішення направляється до органу, який провадить виплату частки цієї пенсії. При припиненні виплати частки пенсії документи надсилаються до органу, у якому виплата пенсії продовжується.

4.5. Якщо в поданому документі зазначено тільки рік народження без позначення місяця, то за дату народження приймається перше липня цього року.

У випадках, коли в документі про стаж зазначено тільки рік початку трудової діяльності або рік її закінчення без позначення точних дат, датою початку або закінчення вважається перше липня цього року.

Якщо в документі про дату народження (смерті) або про стаж зазначено тільки рік і місяць, без позначення точної дати, то датою народження (смерті) або початку роботи вважається 15-е число відповідного місяця.

4.6. При підрахунку страхового стажу у період до 01 січня 2004 року до одержаної тривалості зазначеного стажу за кожним випадком звільнення додається один день.

4.7. Право особи на одержання пенсії установлюється на підставі всебічного, повного і об’єктивного розгляду всіх поданих документів органом, що призначає пенсію.

Орган, що призначає пенсію, не пізніше 10 днів після винесення рішення видає або направляє адміністрації підприємства, установи, організації або особі повідомлення про призначення, відмову в призначенні, перерахунку, переведенні з одного виду пенсії на інший із зазначенням причин відмови та порядку його оскарження.

4.8. Заява про призначення пенсії з усіма поданими документами та рішенням про призначення пенсії зберігаються в окремій пенсійній справі на кожного пенсіонера.

Пенсійні справи зберігаються в органах, що призначають пенсії, за місцем проживання (реєстрації) або за місцем перебування пенсіонерів.

4.9. Документом, який підтверджує призначення особі пенсії, є пенсійне посвідчення, що видається органом, що призначає пенсію, відповідно до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень у Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду від 25 березня 2004 року № 4-1, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2004 року за № 427/9026 (зі змінами).

У разі звернення пенсіонера видається виписка з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії з інформацією про періоди страхового стажу та заробітної плати (доходу), яка врахована при розрахунку пенсії.

4.10. Заяви про виплату пенсії (додаток 4) реєструються в журналі вхідної кореспонденції. Заява про виплату пенсії через банківський рахунок подається заявником згідно з Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їхні поточні рахунки у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1596 (зі змінами).

При прийманні документів щодо виплати пенсії орган, що призначає пенсії, перевіряє зміст і належне оформлення наданих документів, знімає копії з відповідних документів.

Не пізніше 10 днів після надходження всіх необхідних документів для виплати пенсії орган, що призначає пенсію, повинен їх розглянути та прийняти відповідне рішення, яке оформлюється розпорядженням. Надані документи та заява зберігаються в пенсійній справі.

Заява про виплату пенсії у зв’язку з виїздом за кордон із резолюцією керівника органу, що призначає пенсію, про зняття з обліку та виплату пенсії за 6 місяців наперед направляється у підрозділ з виплати для її опрацювання.

4.11. На підставі повідомлення адміністрації виправного закладу про прибуття засудженого пенсіонера до закладу, де він відбуває покарання, орган, що призначає пенсію, за місцезнаходженням закладу надсилає запит пенсійної справи до органу, що призначає пенсію, за попереднім місцем його проживання (реєстрації).

4.12. При переїзді пенсіонера на постійне або тимчасове проживання до іншої адміністративно-територіальної одиниці орган, що призначає пенсію, не пізніше трьох робочих днів з дня одержання заяви надсилає запит про витребування пенсійної справи до органу, що призначає пенсію, за попереднім місцем проживання (реєстрації) пенсіонера. Пенсійна справа не пізніше п’яти робочих днів з дня одержання запиту пересилається органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання (реєстрації).

4.13. При зарахуванні пенсіонера на повне державне утримання питання щодо обліку та пересилання пенсійної справи пенсіонера вирішуються відповідно до Порядку перерахування Пенсійним фондом України або органами праці та соціального захисту населення коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 року № 269 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 листопада 2011 року № 1120).

V. Звернення за допомогою на поховання

5.1. Особа, яка звертається по допомогу на поховання, подає до органу, що призначає пенсію, в якому перебував на обліку померлий пенсіонер, заяву про виплату допомоги на поховання та довідку про смерть пенсіонера або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (додаток 14 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382). У разі реєстрації смерті за межами України подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави.

5.2. Керівником органу, що призначає пенсію, на звороті довідки про смерть, або витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть, чи копії свідоцтва про смерть, або іншого документа, що підтверджує факт смерті, виданого компетентним органом іноземної держави, для виплати допомоги на поховання робиться запис із зазначенням дати та суми, яка належить до виплати, і завіряється печаткою цього органу.

На документах, згідно з якими проведено виплату допомоги на поховання, після підтвердження її виплати проставляється штамп "Оплачено" із зазначенням дати виплати.

Допомога на поховання виплачується в розмірі, визначеному чинним законодавством.

Допомога на поховання не виплачується в разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім’ї або іншою особою).

{Розділ V в редакції Постанови Пенсійного фонду № 13-2 від 30.07.2015}

{Порядок в редакції Постанови Пенсійного фонду № 13-1 від 07.07.2014}

Директор департаменту
пенсійного забезпечення

В.Г. Машкін

 

  Додаток 1
до Порядку подання та оформлення
документів для призначення
(перерахунку) пенсій відповідно
до Закону України
"Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування"
(пункт 2.1 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про заробітну плату для обчислення пенсії

ШТАМП
органу, що видав довідку
 
  Видана ______________________________
_____________________________________
про те, що його (її) заробітна плата, яка
враховується при обчисленні пенсії, склала
_____________________________________
_____________________________________

Сума заробітної плати з розшифруванням (грн)

Місяці ___ р. ___ р. ___ р. ___ р. ___ р. ___ р. ___ р.
Січень              
Лютий              
Березень              
Квітень              
Травень              
Червень              
Липень              
Серпень              
Вересень              
Жовтень              
Листопад              
Грудень              
Усього              

На всі виплати нараховано страхові внески (єдиний внесок).

Довідка видана на підставі ____________________________________________________,
                                                                                                         (назви первинних документів)

які знаходяться за адресою: ____________________________________________________.

Не заперечуємо проти проведення перевірки первинних документів за період, зазначений у цій довідці.

М.П. Керівник __________
(підпис)
___________________
(прізвище)
  Головний бухгалтер __________
(підпис)
___________________
(прізвище)

{Додаток 1 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 13-1 від 07.07.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду № 13-2 від 30.07.2015}


 

  Додаток 2
до Порядку подання та оформлення
документів для призначення
(перерахунку) пенсій відповідно
до Закону України
"Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування"
(пункт 4.1 розділу ІV)

Аркуш 1

Пенсійний фонд України
____________________________
                      (область, місто)
 
  Управлінню Пенсійного фонду
України _____________ району

ЗАЯВА
про призначення/перерахунок пенсії

Гр. ________________________________________________________________________
                                                                               (прізвище, ім’я, по батькові)

Дата народження: ________________________ Тел.: _______________________________

Адреса:

Місце реєстрації  
Місце проживання  

Паспорт:

Серія Номер Ким виданий Дата видачі
       

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) _____________________

Прошу пенсію: призначити, перерахувати, поновити, перевести з одного виду на інший
(непотрібне закреслити)

Вид пенсії  
Кількість утриманців  
Пенсія на іншій підставі, державна допомога, виплата на дитину, страхові виплати не призначалась/призначалась
На сьогодні працюю/не працюю/зареєстрований як фізична особа - підприємець
  (непотрібне закреслити та завірити підписом)

Пенсію прошу виплачувати:

Поштою № рахунка _________________________________________________________________
в ________________________________________________________________

При призначенні пенсії прошу виключити із підрахунку заробітної плати період з _____ до __________ або провести це автоматизованим способом (непотрібне закреслити). Мені відомо, що відповідно до чинного законодавства громадянин, який має право на різні види пенсій, може отримувати лише одну за його вибором. Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміну місця проживання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, зобов’язуюсь своєчасно повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію.

"___" ____________ 20___ року Підпис заявника _____________

Паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) і подані документи звірено.

М.П.

Спеціаліст _________________________

Начальник управління _______________

Аркуш 2

Розписка-повідомлення

Заява та документи
гр. _________________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім’я, по батькові)

прийнято "___" ____________ 20 __ року і зареєстровано за № _____

Перелік документів, доданих до заяви:

№ з/п Назва документа Кількість № документа
1 Трудова книжка    
2 Довідка про заробітну плату    
3 Документи про стаж    
...      

Перелік документів, яких недостатньо для призначення пенсії:

Назва документа Строк подання (дата) Дата подання документа Підписи
заявника спеціаліста
   

Спеціаліст _____________
                                    (підпис)

{Додаток 2 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 13-1 від 07.07.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду № 13-2 від 30.07.2015}


  Додаток 3
до Порядку подання та оформлення
документів для призначення
(перерахунку) пенсій відповідно
до Закону України
"Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування"
(пункт 4.2 розділу ІV)

ПАМ’ЯТКА ПЕНСІОНЕРУ

1. Пенсіонери зобов’язані повідомляти органи Пенсійного фонду про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсійної виплати або припинення її виплати: про вступ на роботу, звільнення з роботи, реєстрацію або зняття з обліку як фізичної особи - підприємця.

2. Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), за різними законами, а також на щомісячне довічне грошове утримання, що виплачується замість пенсії, призначається одна пенсія або щомісячне довічне грошове утримання за її вибором.

3. Пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію. У разі влаштування на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді, у тому числі у випадках, коли робота на цих посадах має місце після досягнення пенсійного віку.

Переведення з одного виду пенсії на інший провадиться з дня подання заяви з усіма необхідними документами. Пенсіонерам після досягнення пенсійного віку рекомендуємо звернутися до органів Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії за віком.

4. Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: інвалідам I групи - 100 відсотків пенсії за віком; інвалідам II групи - 90 відсотків; інвалідам III групи - 50 відсотків.

За наявності у непрацюючих інвалідів ІІ і ІІІ груп відповідного страхового стажу, передбаченого частиною другою статті 33 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", вони мають право на призначення пенсії по інвалідності у розмірі пенсії за віком.

Непрацюючі інваліди II групи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", та інваліди III групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 Закону, за наявності страхового стажу, зазначеного в абзаці першому частини першої статті 28 Закону.

Якщо вимоги частини другої статті 33 цього Закону (інвалід звільнився з роботи, набув необхідного стажу) виконані після призначення пенсії по інвалідності, пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком інвалідам II і III груп призначається з дня набуття такого права, якщо звернення за призначенням пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого права.

У разі працевлаштування особи, якій призначено пенсію відповідно до частини другої статті 33 цього Закону (крім випадків, коли особа досягла пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону), у період роботи пенсія по інвалідності виплачується у розмірі, передбаченому частиною першою статті 33 цього Закону.

Пам’ятку отримав "__" _________ 20__ р. _________
(підпис)
_________________
(П.І.Б.)

{Додаток 3 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 13-1 від 07.07.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду № 13-2 від 30.07.2015}


 

  Додаток 4
до Порядку подання та оформлення
документів для призначення
(перерахунку) пенсій відповідно
до Закону України
"Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування"
(пункт 4.10 розділу ІV)

ЗАЯВА
про виплату пенсії

{Додаток 4 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 13-1 від 07.07.2014}

Пенсійне законодавство Правління Пенсійного Фонду України Постанова П'ятниця, 25 листопада 2005 22-1
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Правління Пенсійного Фонду України"