Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Калькулятор
недержавної пенсії
 • Версія для друку
 •  
                                            
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
30.01.2007 N 3-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2007 р.
за N 135/13402

Про затвердження Порядку подання
та оформлення документів для призначення
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України
"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких інших осіб"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду
№ 3-1 ( z0326-12 ) від 07.02.2012 }

Відповідно до статті 99 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2007 рік" ( 489-16 ), пункту 11 Положення про Пенсійний
фонд України, затвердженого Указом Президента України від
06.04.2011 № 384 ( 384/2011 ), правління Пенсійного фонду України
П О С Т А Н О В Л Я Є: { Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного
фонду № 3-1 ( z0326-12 ) від 07.02.2012 }
1. Затвердити Порядок подання та оформлення документів для
призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб" (далі - Порядок), що додається.
2. Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду
України (В.Никитенко) подати Порядок для державної реєстрації до
Міністерства юстиції України.
Голова правління Б.Зайчук
ПОГОДЖЕНО:   
Т.в.о. Голови Служби
безпеки України  В.Наливайченко
Голова Служби зовнішньої
розвідки України  М.Маломуж
Голова Державної
прикордонної служби України  М.М.Литвин
Міністр внутрішніх справ України  В.П.Цушко
Міністр оборони України  А.С.Гриценко
Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи  Н.Шуфрич
Начальник Управління
державної охорони України  П.Плюта
Голова Державної
податкової адміністрації України  А.І.Брезвін
Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України  Ю.Б.Чеботаренко
В.о. Голови Державного департаменту
України з питань виконання покарань  А.Е.Оленцевич
Міністр праці та соціальної
політики України  М.Папієв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
30.01.2007 N 3-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2007 р.
за N 135/13402

ПОРЯДОК
подання та оформлення документів для призначення
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України
"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких інших осіб"

Цей Порядок регулює питання щодо подання та оформлення
документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до
Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (далі -
Закон), крім пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам
їх сімей, та постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.2006
N 1522 ( 1522-2006-п ) "Про передачу органам Пенсійного фонду
України функцій з призначення і виплати пенсій деяким категоріям
громадян".
Звернення за призначенням пенсії
1. Заяви про призначення пенсії за вислугу років та по
інвалідності особам, звільненим зі служби, які мають право на
пенсію згідно із Законом ( 2262-12 ), та особам, які мають право
на пенсійне забезпечення відповідно до міжнародних договорів у
галузі пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх
сімей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, подаються цими особами до головних управлінь Пенсійного
фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі (далі - органи, що призначають пенсії) через
уповноважені структурні підрозділи Міністерства оборони України,
Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних
ситуацій України, Міністерства інфраструктури України, Служби
безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління
державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України, Державної прикордонної служби
України, Державної податкової служби України, Державної
пенітенціарної служби України, Державної інспекції техногенної
безпеки України (далі - міністерства та інші органи). Міністерства та інші органи, їх територіальні підрозділи в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
визначають уповноважені структурні підрозділи, на які за їх
рішенням покладаються функції щодо підготовки та подання до
органів, що призначають пенсії, необхідних для призначення пенсії
документів (далі - уповноважені структурні підрозділи). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного
фонду № 3-1 ( z0326-12 ) від 07.02.2012 }
2. Заяви про призначення пенсії у разі втрати годувальника
подаються членами сім'ї померлого годувальника, якому на момент
смерті не було призначено пенсію, до органів, що призначають
пенсії, через уповноважені структурні підрозділи міністерств та
інших органів. У такому самому порядку подаються заяви про
призначення пенсії у разі втрати годувальника членами сім'ї
померлого годувальника, які мають право на пенсійне забезпечення
відповідно до міжнародних договорів у галузі пенсійного
забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, а також у
разі відсутності в органах, що призначають пенсії, пенсійної
справи померлого годувальника. Якщо померлому годувальнику вже було призначено пенсію, заява
про призначення пенсії у разі втрати годувальника подається до
органу, що призначає пенсії.
3. У разі, якщо особа, якій призначається пенсія у разі
втрати годувальника, є неповнолітньою або недієздатною, заява про
призначення пенсії подається законними представниками за місцем їх
проживання.
4. Заява про переведення з одного виду пенсії на інший, про
перерахунок пенсії подається до органу, що призначає пенсію,
заявником за місцем проживання, а при необхідності - його законним
представником за місцем його проживання. Заява про припинення виплати пенсії у зв'язку з виїздом за
кордон, поновлення виплати раніше призначеної пенсії, про виплату
частини пенсії на непрацездатних членів сім'ї особи, яка перебуває
на повному державному утриманні тощо, подається пенсіонером, або
його законним представником особисто до органу, що призначає
пенсію, за місцем проживання. При цьому в заяві про виплату
частини пенсії непрацездатним членам сім'ї особи, які перебувають
на повному державному утриманні, указується адреса одержувачів
цієї частини пенсії. Заява про виплату недоодержаної пенсії у зв'язку зі смертю
пенсіонера подається членом його сім'ї до органів, що призначають
пенсію, за місцем перебування на обліку померлого пенсіонера. Заяву до органу, що призначає пенсію, про запит пенсійної
справи особи, яка потребує опіки (піклування), якій опікун
(піклувальник) не призначений, і яка перебуває на довготривалому
лікуванні у відповідному закладі, надає адміністрація цього
закладу для виплати пенсії за місцем лікування. Заява про запит пенсійної справи за новим місцем проживання
подається пенсіонером до органу, що призначає пенсію, за новим
місцем проживання. Адміністрація установи, де пенсіонер відбуває покарання,
надсилає органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням цієї
установи повідомлення про прибуття засудженого до установи та
довідку установи із зазначенням реквізитів для перерахування
пенсії.
5. Заяви для виплати одноразової грошової допомоги,
передбаченої пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів України від
17.07.92 N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення вислуги років,
призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам
офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям
надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та
членам їхніх сімей", подаються заявниками безпосередньо до
органів, які призначають пенсії.
6. Днем звернення за призначенням пенсії є день подання до
відповідного органу, що призначає пенсії, письмової заяви про
призначення пенсії з усіма необхідними для вирішення цього питання
документами, а в разі пересилання заяви і документів поштою - дати
їх відправлення. У разі, якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі
необхідні документи, заявнику (посадовій особі уповноваженого
структурного підрозділу) роз'яснюється, які документи необхідно
надати додатково. При поданні документів до закінчення
тримісячного терміну з дня отримання роз'яснення днем звернення за
призначенням пенсії вважається день подання заяви або дата
відправлення документів поштою. Пенсії призначаються у строки, визначені в статті 50 Закону
( 2262-12 ).
Документи, необхідні для призначення пенсії
та допомоги
7. Для призначення пенсії за вислугу років і по інвалідності
подаються такі документи: заява про призначення пенсії (додаток 1); грошовий атестат, або довідка про розмір грошового
забезпечення, і довідка про додаткові види грошового забезпечення,
які заявник отримував протягом останніх 24 місяців підряд перед
місяцем звільнення з військової служби; військово-медичні документи про стан здоров'я звільненої
особи (за винятком осіб, які не проходили військово-лікарську
комісію); документи про страховий стаж (при призначенні пенсії згідно з
пунктом "б" статті 12 Закону ( 2262-12 ); довідка МСЕК про визнання особи інвалідом; копія документа про присвоєння реєстраційного номера
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті); { Абзац сьомий
пункту 7 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 3-1 ( z0326-12 )
від 07.02.2012 } довідка ВАТ "Ощадбанк" або інший документ, що підтверджує
відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ "Ощадбанк"; копія паспорта. { Абзац дев’ятий пункту 7 в редакції
Постанови Пенсійного фонду № 3-1 ( z0326-12 ) від 07.02.2012 }
8. Для встановлення до пенсії надбавок, підвищень, додаткових
пенсій згідно із Законами України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), "Про реабілітацію жертв
політичних репресій на Україні" ( 962-12 ), "Про донорство крові
та її компонентів" ( 239/95-ВР ), "Про статус гірських населених
пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ) подаються: документи про визнання заявника ветераном війни, особою, на
яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), або особою, яка має
особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно
із статтями 12-16 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту"); документи про визнання особи такою, що має особливі заслуги
перед Батьківщиною (для підвищення пенсії відповідно до статті 9
Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів
праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ); документи про визнання заявника реабілітованим або членом
сім'ї реабілітованого (для підвищення пенсій відповідно до
статті 47 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ); документи про надання статусу особи, яка проживає, працює
(навчається) на території населеного пункту, якому надано статус
гірського (для збільшення пенсії згідно із статтею 6 Закону
України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"
( 56/95-ВР ); документи про надання статусу учасника ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від Чорнобильської
катастрофи (для призначення щомісячної додаткової пенсії
відповідно до статей 50-51 та щомісячної компенсації сім'ям за
втрату годувальника відповідно до статті 52 Закону України "Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ); документи про нагородження знаками "Почесний донор України",
"Почесний донор СРСР" (для встановлення надбавки до пенсії
відповідно до статті 13 Закону України "Про донорство крові та її
компонентів" ( 239/95-ВР ).
9. Для призначення надбавки на непрацездатних членів сім'ї
(відповідно до пункту "а" статті 16 та пункту "а" статті 24 Закону
( 2262-12 ) подаються такі документи: заява; довідка уповноваженого органу за місцем проживання про склад
сім'ї; копія свідоцтва про народження дитини; копія свідоцтва про шлюб; довідка з навчального закладу про навчання; копія трудової книжки або довідка органів державної
податкової служби про облік платника податків - суб'єкта
підприємницької діяльності.
10. Для призначення пенсії в разі втрати годувальника
подаються такі документи: заява; копія свідоцтва про смерть годувальника; витяг з наказу про виключення годувальника зі списків
особового складу у зв'язку зі смертю; висновок про обставини загибелі чи смерті внаслідок
поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проходження
служби при виконанні службових обов'язків (обов'язків військової
служби); довідка уповноважених органів з місця проживання про
перебування членів сім'ї на утриманні померлого (загиблого)
годувальника або рішення суду про перебування на утриманні; документи, передбачені абзацами третім, шостим - дев'ятим
пункту 7 цього Порядку. Для призначення пенсії в разі втрати годувальника особам,
зазначеним у пункті "а" статті 30 Закону ( 2262-12 ), додатково
подаються такі документи: копія свідоцтва про народження; довідка з навчального закладу про навчання із зазначенням
дати його закінчення, а також про перебування на повному
державному утриманні; довідка Лікарсько-консультативної комісії про визнання дитини
інвалідом або довідка МСЕК про визнання особи інвалідом з
дитинства; копії свідоцтв про смерть батьків або інші документи, які
підтверджують відсутність батьків (у разі призначення пенсії
братам, сестрам, онукам); рішення суду про всиновлення; копія рішення про опіку чи піклування (у разі призначення
пенсії дітям, які втратили обох батьків). Для призначення пенсії в разі втрати годувальника батькам,
дружині (чоловіку), зазначеним у пунктах "б", "в", "д" статті 30
Закону ( 2262-12 ), додатково подаються такі документи: копія свідоцтва про шлюб; довідка МСЕК про визнання особи інвалідом; копія трудової книжки або довідка органів державної
податкової служби про облік платника податків - суб'єкта
підприємницької діяльності (для осіб, зазначених у пункті "д"
статті 30 Закону ( 2262-12 ). Для призначення пенсії в разі втрати годувальника батькам,
дружині (чоловіку), діду та бабусі, зазначеним у пунктах "б", "в",
"г" статті 30 Закону ( 2262-12 ), додатково подаються такі
документи: довідка МСЕК (за наявності групи інвалідності); копія свідоцтва про народження померлого годувальника або
рішення суду про встановлення родинних стосунків; довідка уповноваженого органу з місця проживання або рішення
суду про перебування на утриманні померлого годувальника (для
призначення пенсії вітчиму або мачусі).
11. Для виплати одноразової грошової допомоги, передбаченої
пунктом 12 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.92 N 393
( 393-92-п ) "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та
виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу,
прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та
військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей", подаються
такі документи: заява для виплати одноразової грошової допомоги; копія документа про присвоєння реєстраційного номера
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті); { Абзац третій
пункту 11 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 3-1 ( z0326-12 )
від 07.02.2012 } копія свідоцтва про смерть; копія свідоцтва про шлюб; копія свідоцтва про народження померлого годувальника (для
виплати допомоги батькам померлого); довідка МСЕК про встановлення інвалідності (для виплати
допомоги на непрацездатних членів сім'ї, яким установлено
інвалідність); копія свідоцтва про народження дитини; копія паспорта; { Абзац дев’ятий пункту 11 в редакції
Постанови Пенсійного фонду № 3-1 ( z0326-12 ) від 07.02.2012 } довідка уповноважених органів з місця проживання про
перебування непрацездатних батьків на утриманні померлого
(загиблого) годувальника або рішення суду про встановлення факту
перебування на утриманні.
Підготовка і подання документів
для призначення пенсії
12. Уповноважений структурний підрозділ у 10-денний термін з
дня одержання заяви про призначення пенсії оформляє всі необхідні
документи і своє подання про призначення пенсії (додаток 2),
ознайомлює з ним особу, якій оформлюється пенсія, і направляє до
органу, що призначає пенсії за місцем проживання особи. Уповноважений структурний підрозділ надає допомогу особі в
одержанні відсутніх на момент подання заяви документів для
призначення пенсії. У разі, якщо підготовлені не всі необхідні для призначення
пенсії документи, подаються наявні документи, а документи, яких не
вистачає, подаються додатково в строки, визначені пунктом 6 цього
Порядку.
13. Копії документів, необхідних для призначення пенсії, що
подаються уповноваженими структурними підрозділами до органів, що
призначають пенсії, мають бути завірені цими уповноваженими
структурними підрозділами в установленому порядку. Копії документів, необхідних для призначення пенсії, що
подаються безпосередньо заявниками до органів, що призначають
пенсії, завіряються органами, що призначають пенсії.
Приймання, оформлення і розгляд документів органами,
що призначають пенсії
14. Орган, що призначає пенсії, розглядає питання про
призначення пенсії або про відновлення виплати раніше призначеної
пенсії, а також про переведення з одного виду пенсії на інший при
зверненні особи з відповідною заявою. Заяви про переведення з одного виду пенсії на інший і
поновлення виплати раніше призначеної пенсії приймаються органом,
що призначає пенсії, при поданні заявником всіх необхідних
документів. Заяви осіб про призначення, поновлення, переведення з одного
виду пенсії на інший реєструються в журналі обліку заяв про
призначення пенсії згідно із Законом України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб" ( 2262-12 ) (додаток 3). Заявнику або посадовій особі уповноваженого структурного
підрозділу органом, що призначає пенсії, видається розписка -
повідомлення із зазначенням дати приймання заяви, а також переліку
одержаних і відсутніх документів, які необхідно подати в
тримісячний термін з дня прийняття заяви (додаток 4).
15. Особа, яка звертається за призначенням пенсії (незалежно
від виду пенсії), повинна пред'явити уповноваженій особі органу,
що призначає пенсію, паспорт (або інший документ, що засвідчує цю
особу, місце її проживання (реєстрації) та вік). Для неповнолітніх дітей, які не мають паспорта, документом,
який засвідчує вік, є свідоцтво про народження.
16. При прийманні документів для призначення пенсії орган, що
призначає пенсії: перевіряє правильність оформлення заяви й подання про
призначення пенсії, відповідність викладених у них відомостей про
особу даним паспорта та документам про стаж; здійснює попередню перевірку змісту і належного оформлення
представлених документів; перевіряє правильність копій відповідних документів, фіксує й
засвідчує виявлені розходження. Орган, що призначає пенсії, має право вимагати від
міністерств та інших органів, заявників дооформлення поданих
документів, а також подання додаткових документів та перевіряти в
необхідних випадках обґрунтованість їх видачі.
17. Не пізніше 10 днів після надходження заяви з необхідними
для призначення, переведення з одного виду пенсії на інший та
відновлення раніше призначеної пенсії документами орган, що
призначає пенсію, розглядає подані документи та приймає рішення
щодо призначення, переведення з одного виду пенсії на інший та
відновлення раніше призначеної пенсії або про відмову в
призначенні, переведенні з одного виду пенсії на інший та
відновленні раніше призначеної пенсії.
18. Рішення щодо призначення, переведення з одного виду
пенсії на інший та відновлення раніше призначеної пенсії
оформляється розпорядженням органу, що призначає пенсії.
19. Після прийняття розпорядження орган, що призначає пенсії,
оформляє пенсійний лист згідно з Інструкцією з виплати пенсій
особам, звільненим з військової служби та деяким іншим особам
установами ВАТ "Ощадбанк", затвердженою постановою правління
ВАТ "Ощадбанк" від 28.12.2006 N 129.
20. На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію у зв'язку
з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія. На
вимогу члена сім'ї із загальної суми пенсії виділяється його
частка, яка виплачується окремо. У разі звернення члена сім'ї із заявою про призначення або
виділення йому частки пенсії, коли основний одержувач пенсії
проживає в іншому населеному пункті (районі, місті), орган, що
призначає пенсії, за місцем проживання такого члена сім'ї,
одержавши відповідну заяву, повідомляє орган, що призначив пенсію,
та витребовує необхідні для цього документи. До повідомлення
додаються заява і копії документів, що засвідчують право на
одержання пенсії члена сім'ї, який звернувся за часткою пенсії. Якщо звернення за призначенням пенсії у зв'язку з втратою
годувальника члена сім'ї, який проживає окремо, надійшло після
винесення рішення про призначення пенсії решті членам сім'ї, то
приймається нове рішення про призначення пенсії на всіх членів
сім'ї та, у разі необхідності, здійснюється виділення частки
пенсії члену сім'ї, який проживає окремо. Документи зазначеного
члена сім'ї, що надійшли пізніше, додаються до пенсійної справи, а
копія рішення про виділення частки пенсії надсилається органу, що
призначає пенсії, за місцем його проживання для оформлення на
одержувача частки пенсії самостійної пенсійної справи. У цьому разі на члена сім'ї, якому виділено частку пенсії,
оформляється новий пенсійний лист, а пенсійний лист на виплату
пенсії іншим членам сім'ї відзивається і виписується новий
пенсійний лист.
21. Заява про призначення пенсії з усіма поданими документами
та рішенням про призначення пенсії зберігаються в окремій
пенсійній справі на кожного пенсіонера. Пенсійні справи зберігаються в органах, що призначають
пенсії, за місцем проживання пенсіонерів.
22. Документом, який підтверджує призначення особі пенсії, є
пенсійне посвідчення, що видається органом, що призначає пенсії,
відповідно до Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі
пенсійних посвідчень в Пенсійному фонді України та його органах,
затвердженого постановою правління Пенсійного фонду від 25.03.2004
N 4-1 ( z0427-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
06.04.2004 за N 427/9026 (із змінами).
Подання документів для проведення перерахунків
раніше призначених пенсій
23. Перерахунок раніше призначених пенсій проводиться
органами, що призначають пенсії, в порядку, установленому статтею
63 Закону ( 2262-12 ). Пенсіонери подають органам, що призначають пенсії, додаткові
документи, які дають право на підвищення пенсії. 
24. Про виникнення підстав для проведення перерахунку пенсій
згідно зі статтею 63 Закону ( 2262-12 ) уповноважені структурні
підрозділи зобов'язані у п'ятиденний строк після прийняття
відповідного нормативно-правового акта, на підставі якого
змінюється хоча б один з видів грошового забезпечення для
відповідних категорій осіб, або у зв'язку з уведенням для
зазначених категорій військовослужбовців нових щомісячних
додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат,
підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством,
повідомити про це орган, що призначає пенсії. Органи, що призначають пенсії, протягом п'яти робочих днів
після надходження такого повідомлення подають до відповідних
уповноважених структурних підрозділів списки осіб, яким необхідно
провести перерахунок пенсії (додаток 5). Після одержання списків осіб уповноважені структурні
підрозділи зазначають у них зміни розмірів грошового забезпечення
для перерахунку раніше призначених пенсій і в п'ятиденний строк
після надходження передають їх до відповідних органів, що
призначають пенсії.
Заступник директора департаменту
пенсійного забезпечення В.Машкін

Додаток 1
до пункту 7 Порядку подання
та оформлення документів
для призначення
(перерахунку) пенсій
відповідно до Закону України
"Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених
з військової служби,
та деяких інших осіб"

Головне управління Пенсійного фонду України
в ________________________

ЗАЯВА
про призначення/перерахунок пенсії

Гр. _____________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Дата народження _______________________ тел. ____________________
Місце проживання: ------------------------------------------------------------------ |Зареєстрований(а) за паспортом | | |--------------------------------+-------------------------------| |Фактично проживає | | ------------------------------------------------------------------
Паспорт: ------------------------------------------------------------------ |серія |номер |ким виданий |дата видачі | |---------------+---------------+---------------+----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті) ________________________________________________________
Прошу призначити, перерахувати, поновити пенсію: за вислугу
років, по інвалідності, у зв'язку із втратою годувальника,
перевести з одного виду на інший (непотрібне закреслити)
Пенсія з інших підстав призначалась/не призначалась
------------------------------------------------------------------ |Вид пенсії | | |------------------------------+---------------------------------| |Кількість утриманців | | |------------------------------+---------------------------------| |У теперішній час | працюю | не працюю | |----------------------------------------------------------------| | (непотрібне закреслити) | ------------------------------------------------------------------
Пенсію прошу виплачувати
N рахунка _______________________________________________________
в _______________________________________________________________
(назва відділення ВАТ "Ощадбанк")
Мені відомо, що відповідно до діючого законодавства
громадянин, який має право на різні види пенсій, може отримувати
лише одну за його вибором. Про зміну місця проживання, виїзд за
кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть
вплинути на моє пенсійне забезпечення, зобов'язуюсь своєчасно
повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію.
"___"______________ 200__ року Підпис заявника ____________
Паспортні дані, ідентифікаційний номер і подані документи звірені
М.П. Спеціаліст _________________________
Начальник управління _______________
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного
фонду № 3-1 ( z0326-12 ) від 07.02.2012 }
Заступник директора департаменту
пенсійного забезпечення В.Машкін

Додаток 2
до пункту 12 Порядку подання
та оформлення документів
для призначення
(перерахунку) пенсій
відповідно до Закону України
"Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених
з військової служби,
та деяких інших осіб"

ПОДАННЯ
про призначення пенсії

від ____________ 200__ року N ____________________
_________________________________________________________________
(найменування міністерства або іншого органу)
місцезнаходження ________________________________________________
телефон уповноваженого структурного підрозділу __________________
представляє до призначення пенсії за вислугу років, по
інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника (непотрібне
закреслити) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_________ року народження, який проживає за адресою: ____________ _________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ | Дата |установлення інвалідності | | | |--------------------------------+----------------------| | |смерті годувальника | | | |--------------------------------+----------------------| | |звільнення зі служби, що дає | | | |право на пенсію за вислугу років| | ------------------------------------------------------------------
1. Розрахунок вислуги років на пенсію
Розрахунок вислуги років для пенсії складено за матеріалами
особової справи __________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Відповідно до наказу ___________________ від _________ N ____
(назва міністерства
та іншого органу)
_____________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові, військове (спеціальне) звання
та посада)
звільнений в запас, у відставку (непотрібне закреслити).
Дата звільнення (виключення зі списків військової частини)
"___"__________ 200_ р.
Вислуга років за станом на "___"___________ 20__ р. для
призначення пенсії складає _____ років _____ місяців _____ днів. Страховий стаж за станом на "___"___________ 20__ р. для
призначення пенсії складає _____ років _____ місяців _____ днів
(заповнюється при призначенні пенсії згідно з пунктом "б" ст. 12
Закону), у тому числі:
Розрахунок склав: ______________________________________________________
(посада, звання і підпис уповноваженої особи,
якою складено розрахунок)
2. Непрацездатні члени сім'ї, які перебувають (перебували) на
утриманні заявника (померлого годувальника)
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Прізвище, ім'я, по | Родинні | Дата | | | батькові | відносини з | народження | | | | годувальником | | |---------+----------------------+-----------------+-------------| | | | | | |---------+----------------------+-----------------+-------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
3. Список документів для призначення пенсії, що додаються
------------------------------------------------------------------ |N з/п |Назва документа |Кількість сторінок | Дата оформлення | | | | | (завірення) | |------+----------------+-------------------+--------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Додаток: на ______ аркушах.
Підпис керівника уповноваженого структурного підрозділу _________
М.П.
Заступник директора департаменту
пенсійного забезпечення В.Машкін

Додаток 3
до пункту 14 Порядку подання
та оформлення документів
для призначення
(перерахунку) пенсій
відповідно до Закону України
"Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених
з військової служби,
та деяких інших осіб"

ЖУРНАЛ
обліку заяв про призначення пенсії згідно
із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

------------------------------------------------------------------- | N | Дата |П.І.Б.|Від кого| Вид | Дата |Розмір | Дата | |з/п|надход-|заяв- |надійшло|пенсії| прийняття |призна-|надсилання| | | ження |ника | | |рішення про|ченої |пенсійного| | | | | | |призначення|пенсії | листа | | | | | | | пенсії та | | | | | | | | | термін її | | | | | | | | |призначення| | | |---+-------+------+--------+------+-----------+-------+----------| | | | | | | | | | |---+-------+------+--------+------+-----------+-------+----------| | | | | | | | | | |---+-------+------+--------+------+-----------+-------+----------| | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту
пенсійного забезпечення В.Машкін

Додаток 4
до пункту 14 Порядку подання
та оформлення документів
для призначення
(перерахунку) пенсій
відповідно до Закону України
"Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених
з військової служби,
та деяких інших осіб"

РОЗПИСКА-ПОВІДОМЛЕННЯ

Заява, подання та інші документи
гр. _____________________________________________________________
Прийнято "___"___________ 200__ року і зареєстровано під N ______
------------------------------------------------------------------ | Документи, яких недостатньо для | Останній документ | | призначення пенсії | надано | |----------------------------------------+-----------------------| |найменування документа |подати до (дата)| | |-----------------------+----------------+-----------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Прийняв спеціаліст ______________/______________________
Перелік документів, доданих до заяви
------------------------------------------------------------------ |N з/п |Найменування документа|Кількість сторінок | Повернуто | | | | | заявнику | | | | |--------------| | | | |дата | підпис | | | | | |заявника| |------+----------------------+-------------------+-----+--------| |1 | | | | | |------+----------------------+-------------------+-----+--------| |2 | | | | | ------------------------------------------------------------------
Відомості про додатково подані документи
------------------------------------------------------------------ |N з/п |Найменування| Кількість | Дата | Підписи | | | документа | сторінок | подання |--------------------| | | | | |заявника|спеціаліста| |------+------------+-----------+-----------+--------+-----------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Додаток - до Розписки-повідомлення
про відправлені документи
Заява, подання та інші документи
гр. _____________________________________________________________
Прийнято "___"__________ 200 __ року і зареєстровано під N ______
------------------------------------------------------------------ | Документи, яких недостатньо для |Дата подання документа| | призначення пенсії | | |-----------------------------------------+----------------------| |найменування документа |подати до (дата) | | |-----------------------+-----------------+----------------------| | | | | ------------------------------------------------------------------
Прийняв спеціаліст ______________/______________________
Заступник директора департаменту
пенсійного забезпечення В.Машкін

Додаток 5
до пункту 24 Порядку подання
та оформлення документів
для призначення
(перерахунку) пенсій
відповідно до Закону України
"Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених
з військової служби,
та деяких інших осіб"

СПИСОК
осіб, яким необхідно провести перерахунок пенсії

------------------------------------------------------------------ | N |Прізвище,|Реєстра- |Військове| Розмір | Розмір | Підстава| | з/п |ім'я, по |ційний | (спеці- |грошового |грошового|для зміни| | |батькові |номер | альне) | забезпе- | забезпе-| розміру | | | |облікової| звання |чення, з |чення для|грошового| | | |картки |та посада| якого | перера-| забезпе-| | | |платника | |обчислено | хунку | чення | | | |податків | | пенсію | пенсії | | | | |або серія| | | | | | | |та номер | | | | | | | |паспорта | | | | | | | |для | | | | | | | |фізичних | | | | | | | |осіб, які| | | | | | | |через | | | | | | | |свої ре- | | | | | | | |лігійні | | | | | | | |переко- | | | | | | | |нання | | | | | | | |відмовля-| | | | | | | |ються від| | | | | | | |прийняття| | | | | | | |реєстра- | | | | | | | |ційного | | | | | | | |номера | | | | | | | |облікової| | | | | | | |картки | | | | | | | |платника | | | | | | | |податків | | | | | | | |та | | | | | | | |повідо- | | | | | | | |мили | | | | | | | |про це | | | | | | | |відповід-| | | | | | | |ний | | | | | | | |орган | | | | | | | |державної| | | | | | | |податко- | | | | | | | |вої | | | | | | | |служби | | | | | | | |і мають | | | | | | | |відмітку | | | | | | | |у | | | | | | | |паспорті | | | | | |-----+---------+---------+---------+----------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+---------+---------+---------+----------+---------+---------| | | | | | | | | |-----+---------+---------+---------+----------+---------+---------| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------
Примітка: Графи 1-5 заповнюються органами, що призначають
пенсії, 6-7 - уповноваженим структурним підрозділом.
Начальник головного управління Керівник уповноваженого
Пенсійного фонду України в _______ структурного підрозділу _____________ _______________
(підпис) М.П. (підпис) М.П.
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного
фонду № 3-1 ( z0326-12 ) від 07.02.2012 }
Заступник директора департаменту
пенсійного забезпечення В.Машкін
Пенсійне законодавство Правління Пенсійного Фонду України Постанова Вівторок, 30 січня 2007 3-1
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Правління Пенсійного Фонду України"