Майбутнім пенсіонерам, Пенсіонерам, Консультантам
Самостійний Розрахунок Пенсії
Експрес-аналіз
розміру пенсії
Пенсійний
калькулятор
Калькулятор
недержавної пенсії

Закон України № 71-VІІІ від 28.12.2014 "Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи"

  • Версія для друку
  •  

 

255.10. За умови використання води із змішаних джерел водопостачання застосовуються ставки рентної плати, встановлені для джерел, з яких формуються (наповнюються) змішані джерела.

255.11. Порядок нарахування податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання води

255.11.1. Водокористувачі самостійно обчислюють рентну плату за спеціальне використання води та за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і рибництва щокварталу наростаючим підсумком з початку року, а за спеціальне використання води для потреб водного транспорту - починаючи з першого півріччя поточного року, у якому було здійснено таке використання.

255.11.2. Рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.

За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, рентна плата обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником.

255.11.3. Водокористувачі, які використовують воду із змішаного джерела, обчислюють рентну плату, враховуючи обсяги води в тому співвідношенні, у якому формується таке змішане джерело, що зазначається в дозволах та договорах на поставку води, з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, ставок рентної плати та коефіцієнтів.

255.11.4. Водокористувачі, які використовують воду з каналів, обчислюють рентну плату виходячи з фактичних обсягів використаної води з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, встановлених лімітів використання води, ставок рентної плати, встановлених для водного об’єкта, з якого забирається вода в канал, та коефіцієнтів.

255.11.5. Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики обчислюється виходячи з фактичних обсягів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій, та ставки рентної плати.

255.11.6. За умови експлуатації водних шляхів вантажними самохідними і несамохідними суднами рентна плата за спеціальне використання води для потреб водного транспорту обчислюється виходячи з фактичних даних обліку тоннаж-доби та ставки рентної плати, а пасажирськими суднами - виходячи з місця-доби та ставки рентної плати.

255.11.7. Справляння рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва не звільняє водокористувачів від сплати рентної плати за спеціальне використання води.

255.11.8. Рентна плата за спеціальне використання води для потреб рибництва обчислюється виходячи з фактичних обсягів води, необхідної для поповнення водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов’язане із втратами води на фільтрацію та випаровування), та ставок рентної плати.

255.11.9. Водокористувачі, які застосовують для потреб охолодження обладнання оборотну систему водопостачання, обчислюють рентну плату виходячи із фактичних обсягів води, використаної на підживлення оборотної системи. За всі інші обсяги фактично використаної води рентна плата обчислюється на загальних підставах.

255.11.10. Обсяг фактично використаної води обчислюється водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з показаннями вимірювальних приладів.

За відсутності вимірювальних приладів обсяг фактично використаної води визначається водокористувачем за технологічними даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо). У разі відсутності вимірювальних приладів, якщо можливість їх встановлення існує, рентна плата сплачується у двократному розмірі.

255.11.11. Обсяг фактично використаної води на державних системах у зрошувальному землеробстві визначають органи водного господарства.

255.11.12. Якщо водокористувачі, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, використовують обсяги води для господарської діяльності, направленої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, рентна плата обчислюється на загальних підставах з усього обсягу використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання.

255.11.13. У разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води рентна плата обчислюється і сплачується у п’ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.

255.11.14. За понадлімітне використання води рентна плата обчислюється за кожним джерелом водопостачання окремо згідно з установленими ставками рентної плати та коефіцієнтами.

255.11.15. За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води рентна плата справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання.

255.11.16. Податкова декларація з рентної плати за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за перший квартал не подається.

Рентна плата за спеціальне використання води для потреб водного транспорту за перший квартал не сплачується.

255.11.17. Філії, відділення, інші відокремлені підрозділи водокористувача, які мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності, складають окремий баланс, подають податкові декларації та сплачують рентну плату за своїм місцем податкової реєстрації.

255.11.18. Якщо до складу водокористувача входять структурні підрозділи, які не мають банківських рахунків, не ведуть окремого бухгалтерського обліку своєї діяльності, не складають окремого балансу, податкові декларації подаються і рентна плата вноситься водокористувачем, до складу якого входять такі структурні підрозділи, за місцезнаходженням водних об’єктів та за ставками рентної плати, встановленими для цих водних об’єктів.

255.11.19. Платники рентної плати подають одночасно з податковими деклараціями контролюючим органам копії дозволу на спеціальне водокористування, договору на поставку води та статистичної звітності про використання води.

255.11.20. У межах встановленого в дозволі на спеціальне водокористування ліміту використання води рентна плата включається до складу витрат, а за понадлімітне використання справляється з прибутку, що залишається у розпорядженні водокористувача після оподаткування.

Рентна плата за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і водного транспорту повністю включається до складу витрат.

255.12. Порядок подання декларації, строки сплати, відповідальність платників рентної плати та контроль за її справлянням визначено статтями 257 і 258 цього Кодексу.

Стаття 256. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

256.1. Платниками рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів є лісокористувачі - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні особи (крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а також фізичні особи - підприємці, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами.

256.2. Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових ресурсів є:

256.2.1. деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування;

256.2.2. деревина, заготовлена під час проведення заходів:

щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки переформування; незалежно від віку деревостанів - суцільні санітарні та суцільні лісовідновні рубки);

з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо;

256.2.3. другорядні лісові матеріали (заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків та інших другорядних лісових матеріалів, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);

256.2.4. побічні лісові користування (заготівля сіна, випасання худоби, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових користувань, передбачених нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства);

256.2.5. використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт.

256.3. Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюються у таких розмірах:

256.3.1. за заготівлю деревини основних лісових порід:

Найменування лісової породи Розряд Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори) дров’яної (з корою)
великої середньої дрібної
Перший пояс лісів
Сосна
  1 171,28 109,54 42,12 4,34
  2 121,72 78,24 30,42 3,32
  3 98,24 63,28 24,4 2,66
  4 73,88 46,96 18,06 2
  5 48,68 31,28 12,04 1,34
Модрина
  1 76,94 65,2 25,4 5,66
  2 55,42 46,96 18,06 4,34
  3 43,72 37,8 14,38 3,32
  4 32,6 28,06 10,7 2,34
  5 22,16 18,92 7,36 1,68
Ялина, ялиця
  1 106,3 90,64 34,76 4,02
  2 78,9 67,18 26,08 2,66
  3 63,28 54,14 20,72 2,34
  4 47,62 40,44 15,38 1,68
  5 31,96 26,74 10,38 1,34
Дуб (крім дуба коркового)
  1 449,38 215,94 71,9 7,36
  2 322,34 154,98 51,48 5,36
  3 258,14 123,36 41,46 4,34
  4 193,92 93,3 31,1 3,02
  5 127,06 61,68 20,72 2,34
Ясен, клен (крім явора)
  1 168,52 143,94 71,9 7,36
  2 120,86 103,32 51,48 5,36
  3 96,8 82,26 41,46 4,34
  4 72,7 62,2 31,1 3,02
  5 47,66 41,14 20,72 2,34
Бук
  1 323,98 208,4 69,56 6,34
  2 230,72 148,24 49,5 4,34
  3 185,56 118,88 39,8 3,68
  4 139,42 88,76 29,76 2,66
  5 93,3 59,44 19,74 1,68
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
  1 25,08 21,58 16,04 5,66
  2 17,54 15,06 11,56 4,34
  3 14,04 12,54 9,52 3,32
  4 10,52 9,04 7,02 2,34
  5 7,02 6,02 4,5 1,68
Осика, вільха сіра, тополя
  1 14,52 12,54 9,52 4,02
  2 10,52 9,04 6,52 2,66
  3 8,54 7,02 5,54 2,34
  4 6,52 5,54 4,02 1,68
  5 4,02 3,5 2,52 0,66
Другий пояс лісів
Сосна
  1 146,04 93,26 35,78 3,68
  2 103,44 66,52 25,74 2,66
  3 82,58 53,46 20,72 2,34
  4 62,58 39,8 15,38 1,68
  5 41,74 26,74 10,38 1
Модрина
  1 65,88 56,74 21,72 5,36
  2 47,62 40,44 15,38 3,68
  3 37,8 31,96 12,36 3,02
  4 28,06 24,14 9,34 2,34
  5 18,92 16,32 6,34 1,34
Ялина, ялиця
  1 93,88 80,22 30,76 3,32
  2 67,18 57,36 22,06 2,34
  3 53,46 45,64 17,72 2
  4 40,44 34,58 13,36 1,68
  5 26,74 22,84 8,68 1
Дуб (крім дуба коркового)
  1 382,5 184,32 61,5 6,02
  2 274,18 131,68 43,8 4,34
  3 218,02 105,34 34,76 3,32
  4 163,16 78,24 26,44 2,66
  5 109,66 52,64 17,72 1,68
Ясен, клен (крім явора)
  1 143,44 122,88 61,5 6,02
  2 102,82 87,76 43,8 4,34
  3 81,74 70,22 34,76 3,32
  4 61,2 52,16 26,44 2,66
  5 41,14 35,12 17,72 1,68
Бук
  1 275,84 176,8 58,84 5,36
  2 196,6 125,66 42,12 3,68
  3 157,5 100,82 33,78 3,02
  4 118,34 75,22 25,4 2,34
  5 79,24 50,42 16,74 1,68
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
  1 20,54 17,54 13,54 5,02
  2 15,06 13,02 9,52 3,68
  3 12,04 10,04 8,02 2,66
  4 9,04 8,02 5,54 2,34
  5 6,02 5,02 4,02 1,34
Осика, вільха сіра, тополя
  1 12,54 11,02 8,02 3,32
  2 9,04 8,02 5,54 2,34
  3 7,02 6,52 5,02 2
  4 5,54 4,5 3,5 1,68
  5 3,5 3,5 2,52 1

 

Пенсійне законодавство Верховна Рада України Закон Неділя, 28 грудня 2014 № 71-VIII
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter (або натисніть сюди)

Схожі матеріали

Підрозділ "Верховна Рада України"